http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_cor_1733k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pŕgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lčs

....................0009k Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari catalŕ

............................................................y tudalen hwn / aquesta pŕgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari catalŕ-gal
·lčs
(per gal
·lesoparlants)

 

cor - Cortsaví

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09
 

 

 

cor
1
calon
cor de la ciutat calon y ddinas
cor d'una poma calon afal
atac de cor trawiad ar y galon
2 calon = anwylyd, cariad
cor
meu f’anw˙l˙d
3 amb el cor a la mŕ yn ddiffuant
4
amb el cor deprimit yn flin
5
aprendre de cor dysgu ar y cof
6
de bon cor yn ewyllysgar
7
de cor yn ewyllysgar
8
de tot cor yn ewyllysgar
9
donar-se mal cor galaru

10
fer el cor fort magu plwc, magu dewrder, ymwroli, ymgalonogi
El Firefox 1.0 ha aprofitat que el navegador dominant del mercat des del 1999, l’Internet Explorer de Microsoft, no ha presentat cap millora substancial aquests darrers anys per esgarrapar-li la quota d’usuaris. Perň Microsoft ha fet el cor fort i ha declarat que el Firefox ‘no és una amenaça a l’Explorer’ (Racó Catalŕ 2004-11-13)
Mae Firefox 1.0 wedi manteisio ar y ffaith fod y porwr sydd yn arweinydd y farchnad oddi ar 1999, yr Internet Explorer gan gwmni Microsoft, heb weld yr un wellhâd o bwys yn y blynyddoedd diwethaf, i gipio ei ddefnyddwyr. Ond mae Microsoft wedi magu plwc ac mae wedi datgan ‘nad yw Firefox yn fygythiad i Explorer’.
 
11
no tenir cor de (fer alguna cosa) nid oes gennych mo’r galon i wneud (rhywbeth), ni allwch glywed ar eich calon (wneud rhywbeth),  ni allwch yn eich byw (wneud rhywbeth),  
la mare no té cor de fotre-li una bronca nid oes gan y fam mo’r galon i’w ddwrdio
No l'he vist, no he tingut cor de veure res de l'especial de l'Estatut després
de la patacada
Dw i ddim wedi ei gweld (= y rhaglen), allwn i ddim clywed ar fy nghalon gweld dim ar y rhaglen arbennig ar yr Ystatud (= hanes yr ymgyrch cael Ystatud newydd i Gatalonia) ar ôl yr ergyd cas (y rhan fwyaf o’r Ystatud wedi ei chymeradwyo gan Senedd Catalonia wedi ei gwrthod gan y Sbaenwyr ym Madrid)
12
per cor de
er mw˙n
tenir per cor de
bwriadu
Avui tinc per cor d’anar al zoo
Heddiw rw i’n bwriadu mynd i’r sw
13
portar el cor a la boca
bod yn galon-agored, bod yn agored eich calon, dangos eich teimladau
14
tenir el cor a la mŕ bod yn galon-agored, bod yn agored eich calon, dangos eich teimladau
15
posar-se en cor de fer (alguna cosa) rhoi ei fr˙d ar wneud peth
16
sense cor dideimlad
aquell home era una mala bčstia sense cor ni entranyes anghenfil calongaled a dideimlad oedd y gw^r hwnnw
17
sortir del cor dod o'r galon
18
tenir bon cor bod yn garedig
El jove moliner es va fer molt ric i, com que tenia bon cor, repartia aquelles riqueses entre tots els seus veďns Aeth y melinwr ifanc yn gyfoethog dros ben, a chan taw un caredig oedd, rhannodd  y cyfoeth hwnnw rhwng pob un o’i gymdogion
19
trencar-li el cor torri calon un
20
en ple cor de yng nghalon
l’hotel és ubicat en ple cor de la ciutat, al carrer Enric Granados  mae’r hotel yng nghanol union y ddinas

21 La cirera té el cor trist i la cara alegre (Dywediad) Mae gan geiriosen galon drist a wyneb hapus
22
deixar (algú) amb l’ai al cor peri i rywun boeni (“gadael rhywun â’r gwae yn y galon”)
M'has deixat amb l'ai al cor amb aixó dels nous tipus d'interés.
Rwyt ti wedi f’anniddigo wrth siarad am y cyfraddau llog newydd
23 sangrar-li a algú el cor  gwneud i’ch calon waedu
I és una cosa que et sangra el cor, quan veus les animalades que s’han arribat a fer
(Sôn am chwalu canol hanesyddol pentref i adeiladau fflatiau newydd yno) Rhywbeth fydd yn gwneud i’ch calon waedu pan weli di’r pethau ofnadwy y maen nhw wedi eu gwneud
24 guanyar el cor d’algú ennill calon rh˙wun

cor
1
côr
el cor de l’escola de música côr yr ysgol gerddoriaeth
2
a cor mewn côr, yn un côr
cantar a cor canu yn un côr


coral (adj)
1
corawl
L'Orfeó mataroní és el conjunt coral de Mataró
Grw^p corawl y dref yw’r Orffëws ym Mataró

coral (eb)
1 côr
coral infantil côr blant
coral de joves côr ieuenctid


coral
1
cwrel

coral
1
corâl = em˙n a genir yn unsain gan gôr a chynulleidfa

corall
1
cwrel, coral = math o ddefn˙dd calchaidd caled o liw coch, pinc
neu w˙n a gynhyrchir gan fôr -bryfed ym moroedd tw˙m

coral·lí
1
cwrelog, cwrelaidd

coranta
1
[ffurf lafar ar quaranta = deugain]

coratge
1
gwroldeb, dewrder
De nou grŕcies i sobretot salut i coratge per seguir endavant
“Diolch eto, ac yn anad dim iechyd â gwroldeb i gael dal yn eich blaen”

coratjós
1
dewr, gwrol

corb
1
brân
Se sent el grallar dels corbs Clywir crawcian y brain

Van deixar el cadŕver exposat al costat del castell perquč se'l mengessin els gossos, els corbs i els voltors
Gadawasant y corff heb ei gladdu wrth ochr y castell i’r cw^n a’r brain a’r fwlturiaid gael ei fwyta

Just davant d'ells uns corbs estaven picant el cap d’una ovella morta
Yn union o’u blaenau yr oedd brain yn pigo pen rhyw ddafad farw

corb de mar
1
morfran

corb
1
cam
Tenia l’esquena corba pels anys Roedd ei gefn wedi plygu wrth iddo heneiddio

corba
1
tro, trofa
2
cromlin

corba
1
brân (ben˙w brân)

corbar
1
crymu
2
plygu

corbar-se
1
ymblygu
2
m˙nd i'ch cwrcwd

corbata
1
tei
desencorbatat heb dei
anar desencorbatat bod heb dei
2
fer el nus de la corbata clymu'r dei (“gwneud cwlwm y dei”)

corbella
1
cryman
2
La Corbella
“y cryman” cylchgrawn Plataforma per la Llengua (math o Gymdeithas yr Iaith yng Gwled˙dd Catalonia) (2004)

corbera
1
n˙th brân

Corbera de la Ribera
1
trefgordd (la Ribera Baixa)
Trigolion: corberans, corberanes
http://www.corbera.org/

Corbera del Castell
1
trefgordd (el Rosselló)

Corbera de les Cabanes
1
trefgordd (el Rosselló)

Corbera de Llobregat
1
trefgordd (el Baix Llobregat)  

Corbera de Terra Alta
1
trefgordd (la Terra Alta)

Corbins
1
trefgordd (el Segriŕ)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Corbins Gwefan Wikipedia

http://www.corbins.info/principal.htm Gwefan Cyngor y Pentref

corc
1
cynrhon˙n
2
gw˙f˙n yr ŷd
3
corc de la fusta pr˙f pren, pr˙f coed

Corçŕ
1
trefgordd (el Baix Empordŕ)

corcar
1
(pryf˙n) bw˙ta

corcar-se
1
(pren, ayyb) pydru, cael ei fw˙ta
2
(dannedd) pydru
Se m'ha corcat un queixal Mae gen i gilddant drwg (“ma dant wedi pydru imi”)
arrabassar-li un queixal corcat tynnu cilddant drwg

corcat
1
cynrhonll˙d, cynrhonog, llawn cynrhon
2 â thyllau pryfed ynddo, yn dyllau pryfed i gyd, yn fyw o dyllau pryfed, â phryfed wedi mynd iddo
El marc de la pintura estŕ cobert per una capa de negre i estŕ força corcat
Mae ffrâm y peintiad wedi ei orchuddio gan haen du ac y mae’n fyw o dyllau pryfed

corcoll
1
gwegil
2
caure de corcoll m˙nd bendramwnwgl = cw˙mpo ar eich gwegil
3
anar de corcoll ddim yn gw˙bod ai m˙nd neu ddod mae un (“mynd i gyfeiriad y gwegil”)

corda
1
cord˙n, llin˙n
2
rhaff
corda fluixa rhaff d˙nn
corda de palla rhaff wellt
saltar a corda sgipio
3
(cerddoriaeth) cord
4
cord˙n (offer˙n)
5
cord˙n (bwa)
6
corda de tripa gwt
instrument de corda offer˙n tannau (“offeryn gwt”)
7
donar-li corda dirw˙n (cloc, watsh)
8
corda vocal tant llais, llin˙n llais
la vibració de les cordes vocals dirgryniad llinynnau`r llais
9
corda per a estendre roba lein ddillad
10
escala de corda ysgol raff
11
estriar la corda m˙nd yn rh˙ bell (“gwneud rhigol yn y rhaff”)
12
tocar-li (a algú) la corda sensible rhoi’ch b˙s ar friw

DONAR

donar-li corda dirw˙n (cloc, watsh)

ESCALA
escala de corda
ysgol raff

ESTENDRE
corda per a estendre roba
lein ddillad

ESTRIAR
estriar la corda
m˙nd yn rh˙ bell (“gwneud rhigol yn y rhaff”)

FLUIX
corda fluixa rhaff d˙nn

INSTRUMENT
instrument de corda offer˙n tannau

PALLA
corda de palla rhaff wellt

ROBA
corda per a estendre roba
lein ddillad

SALTAR
saltar a corda
sgipio

SENSIBLE
tocar-li (a algú) la corda sensible
rhoi’ch b˙s ar friw

TOCAR
tocar-li (a algú) la corda sensible
rhoi’ch b˙s ar friw

TRIPA
corda de tripa gwt

VOCAL
corda vocal
tant llais, llin˙n llais

cordada
1
llach, chwipiad
2
(dringo) tîm wedi ei raffu wrth ei gil˙dd

cordar
1
botymu, clymu
Més del 30% dels conductors morts no duien cordat el cinturó (e-notícies 2005-03-26)
Nid oedd mwy na tri deg y cant o’r gyrwyr fu farw yn gwisgo’r gwregys diogelwch (“yn cario wedi ei glymu y gwregys”)
2
ffasno
3
cordio (racedi, gitâr, etc)

corder
1
rhaffwr = gwneuthurwr rhaffau
2
rhaffwr = gwerthwr rhaffau

corder
1
(Gorllewin Catalonia) oen (mewn Cataloneg Canolog, y dafodiaith fw˙af, be yw’r gair)

corderar
1
w˙na, esgor ar oen / w˙n

cordial
1
tw˙mgalon

cordial
1
cordial (= diod)

cordialitat
1
rhadlonrw˙dd

cordill
1
cort˙n
Jo crec que (les camions) van mal carregats: bigues de ciment i escales de fusta subjectades per cordills... (Avui 2004-01-16)
Yr w˙f yn meddwl bod y lorďau yn m˙nd (ar h˙d yr heol˙dd) wedi eu llw˙tho’n wael – trawstiau concrid a grisiau pren wedu eu clymu â chordiau...
cabdell de cordill pelen o linyn
cordill d’espart llinyn gwellt esbarto
cordill de sisal llinyn sisal

cordó
1
carai esgid
Es lliga els cordons de les sabates Mae’n clymu careiau ei ’sgidiau, Mae’n cau careiau
Em costa molt deslligar-me les sabates Mae’n anodd iawn i mi ddatglymu fy ’sgidiau
posar-se cordons nous a les sabates rhoi careiau newydd yn eich ’sgidiau
afluixar-se els cordons llacáu careiau eich ’sgidiau
Quina caminada!
Vaig a afluixar-me els cordons Y fath daith gerdded! Rw i’n mynd i lacáu careiau fy ’sgidiau
2
(heddlu) cadw˙n, c˙lch
cordó policial cadw˙n heddlu
Un cordó policial no permetia el pas per Canaletes
Bu cadwyn heddlu yn rhwystro pobl rhag mynd i lawr heol y Canaletes
Un cordó policial dels antidisturbis de la Guŕrdia Urbana esperava els manifestants davant la casa de l'alcalde
Bu cadwyn heddlu a ffurfiwyd gan carfan wrthderfysg heddlu’r ddinas yn aros y gwrthdystwyr o flaen ty^’r maer  
un cordó policial al voltant del Palau de Congressos cadwyn heddlu o gwmpas Neuadd y Cynadleddau
establir un cordó policial rhoi cadwyn heddlu


3 cordó umbilical llin˙n bogail
4
(pensaernďaeth) cordres
5
testicle
6 Cordons! Damo! Daro!
7
afluixar els cordons de la borsa (“llacáu llinynnau’r pwrs”) / afluixar els cordons
tynnu arian o’ch pwrs, tynnu arian o’ch coffrau
L’ajuntament pensa afluixar els cordons de la borsa per mantenir aquestes oficines obertes

Mae cyngor y ddinas yn meddwl tynnu arian o’i goffrau i gadw’r swyddféydd hyn ar agor
8
no arribar els cordons nid + bod digon o arian gan un, ffaelu â chael y ddeupen yngh˙d (“y careiau ddim yn ddigon hir”)

Corea
1
Corea

coreŕ
1
Coread

coreŕ
1
Corëeg (iaith)

coreana
1
(ben˙w) Coriad

coreografia
1
coreograffwr

corfa
1
rhusgl (pren)
2
croen (ffrw˙th˙n)
corfa de llima ratllada croen leim gratiedig
3
crofen (caws)
4
crofen (bara)
la corfa dura del pa crofen galed y bara
5
crachen (clw˙f)
6
plisg˙n (w˙)
_______________
< ŕrab qurfa

corglaçar-se
1
cael ofn

corifeu
1
arwein˙dd corws
2
líder
3
llefar˙dd, genau
4
sylweb˙dd

corista
1
cor-ferch

cormorŕ
1
morfran

corn
1
corn
2
(Cerddoriaeth) corn
3
corn hela

cornada
1
corniad, hwrdd â ch˙rn creadur

cornamenta
1
c˙rn tarw
2
c˙rn carw

cornamusa
1
pibgod
banda de cornamuses band pibgodau

cornella
1
brân

Cornellŕ de Conflent
1
trefgordd (el Conflent)
http://histoireduroussillon.free.fr/Villages/Histoire/CorneillaDeConflent.php Yn Ffrangeg

Cornellŕ de la Ribera
1
trefgordd (el Rosselló)

Cornellŕ de Llobregat
1
trefgordd (el Baix Llobregat)

Cornellŕ de Terri
1
trefgordd (el Girončs)

cňrner
1
(Chwaraeon) cornel

cornet
1
cwpan deis, blwch deis
2
corned hufen iâ

corneta
1
(Cerddoriaeth) corned
2
(Cerddoriaeth) utgorn

cornetí
1
(Cerddoriaeth) utgorn

corni
1
cornaidd

cňrnia
1
cornbilen

cňrnic
1
Cernywaidd
2
Cernyweg

cňrnic
1
Cernywiad
2
(iaith) Cernyweg

cňrnica
1
Cernywes

cornisa
1
(Pensaernďaeth) cornis

Cornualla
1
Cern˙w

cornucňpia
1
corn llawnder, corn digonedd

Cornudella de Montsant
1
trefgordd (el Priorat)

cornut
1
corniog, â ch˙rn; bannog
2
wedi’ch cwcwalltio
cornut i pagar el beure bod yn ddiniweit˙n (“(bod yn) gwcwallt a thalu’r yfed”, hynn˙ ˙w, bod yn rh˙wun y mae’r wraig yn anfyddlon iddo, a thalu am ddiod˙dd y d˙n s˙dd yn gwneud cwcwallt ohono gan gnychu’r wraig)
Cornuts i pagar el beure Dywedir am bobl Catalonia, s˙dd yn gadael i Gastîl ddw˙n rhan sylweddol o’i chyfoeth drw˙’r trethi y mae rhaid eu talu iddi, ac ar ben h˙n heb dderb˙n yr h˙n y dylai Castîl ei ddarparu ar gyfer Catalonia yn ôl cyfreithiau gwladwriaeth Castîl.

cornut
1
cwcwallt, dyn y mae ei wraig yn cael ei chnychu gan ddyn arall
2
[sarhâd] cythraul, bastrard, diawl

corol·la
1
corola

coromina
1
maes = cefn gwlad
2
maes = darn mawr o dir âr
La Coramina enw lle

corona
1
coron
corona d'espines coron ddrain
2
corng˙lch
3
torch o flodau
4
torch angladdol
5
tonsur
6
dant coron
7
coron (arian)
8
corun (pen ucha'r pen)

coronació
1
coroniad

coronar
1
coroni
la guinda que corona el pastís (“y geiriosen sydd yn coroni’r gacen”) yr eisin ar y gacen = rhywbeth da yn ychwanegol at yr hyn sydd yn dda yn barod.
2
tocio (pren)

coronel
1
milwriad

coroneta
1
corun
2
tonsur

cňrpora
1
corff
2
trwnc, bongorff

corporació
1
corfforaeth

corporal
1
corffol
2
pena corporal cosb gorfforol

corpori
1
corffol

corprenedor
1
sw˙nol

corpulčncia
1
tewdra, corffoldeb, corffolaeth, corffoledd, boliogrw˙dd, cestogrw˙dd

corpulent
1
tew, corffol, corffog, boliog, cestog

Corpus Christi
1
Gŵyl Dduw / Gŵyl Corff yr Arglwydd / Gŵyl Corff Crist / Gŵyl y Cymun
= gw^yl Gátholig y cymun sanctaidd a ddethlir ar y dydd Iau ar ôl Sul y Drindod
el Processó del Corpus Christi
Gorymdaith Corff Crist

2 Hefyd: el dia del Corpus Gŵyl Dduw / Gŵyl Corff yr Arglwydd / Gŵyl Corff Crist / Gŵyl y Cymun

Avui, dia del Corpus, es pot tornar a veure l’Ou com Balla als claustres d'algunes esglésies, a jardins o parcs públics.
La  tradició consisteix a fer ballar un ou sobre el raig d'un brollador guarnit de flors.
Heddiw, Gŵyl Dduw, gellir gweld yr “l’Ou com Balla”
(“yr ŵy sy’n dawnsio”)  yn nghlawstrau rhai eglwysi, mewn gerddi a mewn parciau. Mae’r tradoddiad yn ymwneud â rhoi ŵy i ddawnsio ar ben chwistrelliad dŵr o ffownten wedi ei haddurno â blodau.

corpuscle
1
corffil˙n

corral
1
clos, beili, buarth, (fferm)
2
beili, clos, cwrt (tŷ)
3
corral de vaques hen dwll o le (“buarth buchod”)

corranda
1
cân werin
2
dawns werin

cňrrec
1
gofer
2
gwel˙ nant

correcames
1
cracer, sgwib

correcció
1
cywiriad
2
correcció de proves darllen proflenni, cywiro proflenni
3
cymhw˙siad, addasiad
4
cywiriad = newid camgymeriad
5
cer˙dd
6
cosb
7
cywirdeb
8
cwrteisi

correccional
1
cystw˙ol, cyweiriol

correcte
1
cywir

corrector
1
darllenwr proflenni, cywirwr proflenni

corre-cuita
1
a corre-cuita yn gyfl˙m, nerth eich traed

corredís
1
llithr, llithro, llithrol, symudol

corredís enw
1
rhediad bach

corredor
1
rhedegol

corredor
1
rhedwr
corredor de pista athletwr trac
2
córidor
3
corredor de noves hen glep
4
corredor de comerç asient busnes
5
corredor de borsa brocer stoc, stocbrocer
6
corredor d’assegurances casglwr yswiriant
7
corredor aeri córidor hedfan, córidor aw˙r
8
(ader˙n) rhedegog

corredora
1
cwch fferi
2
chwilen
3
sianel ddyrháu
4
trac

corregir
1
cywiro = newid camgymeriadau
2
cywiro = gwnued i r˙wbeth g˙d-ymffurfio â safon
3
cywiro = (proflenni) darllen a dangos camgymeriadau
4
ceryddu

correguda
1
rhedfa
2
(rhyfel) c˙rch
3 semen

correlació
1
c˙dberthyniad

correlatiu
1
c˙dberthynol, c˙dgyfatebol, cyfatebol, c˙dberthnasol

correligionari
1
c˙dgrefyddwr

corrent
1
rhangymeriad presennol o córrer = rhedeg
cal esbandir-lo bé amb aigua corrent rhaid ei rinsio’n dda â dw^r rhedegog

corrent
1
llif
2
estar al corrent (d’alguna cosa) gw˙bod am (“bod yn llif [rhywbeth]”)
3 deixar-se endur per la corrent mynd gyda’r llif, dilyn y dorf (“gadael iddo gael ei gario gan y llif”)

corrents
1
yn gyfl˙m, ar ffrwst, ar frys
Com l'escolŕ de Quart, sempre corrents, i sempre fa tard
(Dywediad, Gwlad Falensia) “Fel y disgybl ym mhentre Quart, bob amser ar ffrwst a bob amser yn hwyr”
Van marxar corrents del poble
Ffoasan nhw o’r pentref

córrer
1
rhedeg
2
córrer el risc de ser vençut
m˙nd i ber˙gl colli
3
Ens falta molt tros per córrer
Mae cr˙n daith o’n blaenau (“llawer darn i redeg”)
4
córrer món m˙nd o gwmpas y b˙d
5
deixar córrer (alguna cosa) gadael (i rywbeth) fod, gadael lon˙dd i (r˙wbeth)
6 fer córrer l’arpa bod yn lleidr (“gwneud i’r bawen redeg”)
7
córrer massa mynd yn rhy gyflym
Anem pas a pas sense córrer massa
Gad i ni fynd o dipyn i beth, heb fynd yn rhy gyflym
8 (rhyw) dod
fer-li córrer (a ella) gwneud iddi ddod
fer-li córrer (a ell) gwneud iddo ddod


córrer el risc de
1
m˙nd i ber˙gl (rh˙wbeth)

córrer un perill seriós
1
bod per˙gl mawr i (r˙wun)

correspondčncia
1
gohebiaeth = cysylltu drw˙ gyfrwng llythyrau
2
gohebiaeth = llythyrau

correspondre
1
gohebu
2
perth˙n i
3
c˙d-f˙nd â
4
cyfateb i
5
cysylltu â
6
perth˙n i
Aixň et correspon Dyna dy gyfran di

correspondre's
1
caru ei gil˙dd

corresponent
1
corresponent a cyfatebol i

corresponsal
1
goheb˙dd

corretger
1
cyfrw˙wr

corretgeria
1
cyfrw˙aeth
2
siop cyfrw˙wr

corretja
1
strap, strapen
2
carrai
3
tenn˙n
tenir molta corretja bod yn hiramyneddgar (“bod gennych dennyn hir”)
4
gwreg˙s


corretjola
1
(Convolvulus arvensis) cwlwm y cythraul, tagl˙s

corretjut
1
caled, heb ei gogino’n ddigon
2
(bara) toesl˙d

correu
1
post
correu electrňnic e-bost
2
negeseu˙dd
3
negeseu˙dd diplomataidd
4
postmon
5
correu aeri post aw˙r
per post gyda'r post
a la tornada del post gyda throad y post

correus
1
(= oficina de correus) sw˙ddfa bost
2
gwasanaeth post

corriment
1
(Meddygaeth) llif, rhediad, goriad
2
tirlithriad

corriol
1
llw˙br = llw˙br cul
2
corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) cwtiad Caint
corriol gros (Charadrius hiaticula) cwtiad torchog
corriol petit (Charadrius dubius) cwtiad torchog bach
corriol pit-roig (Eudromias morinellus) hutan y myn˙dd

corriola
1
pwli, chwerfan

corriola (= corretjola)
1
(Convolvulus arvensis) cwlwm y cythraul, tagl˙s

corró
1
silindr

cor-robat
1
wedi eich sw˙no

corrobació
1
cadarnhad, ategiad

corroborar
1
cadarnháu, ategu

corroir
1
rhydu
2
cyrydu
3
ysu, difa, treulio
4
erydu

corrompre
1
pydru

corrosió
1
rhydu, rhwd
2
cyrydiad
3
ysu, difa, treuliad
4
erydiad

corrosiu
1
rhydol, cyrydol
2
difaol, ysol

corrua
1
rhes
2
rheng

corrupció
1
llygredd
2
(corff) braenedd, llygredd, pydredd, madredd
3
(person pur, diniwed) halogiad, difw˙niad

corrupte
1
(ansoddair) llygredig
2
(eg), (eb) un llygredig

corruptela
1
(Y Gyfraith) llygredd, llygru
2
gwethred lygredig

corruptible
1
llygradw˙
2
(bw˙d˙dd) darfodedig

corruptor
1
(ans) llygrol

cors
1
(ans) Corseg
2
(eb) Corseg

corsari
1
mor-herwr

corsec
1
(ansoddair) dideimlad
2
(eg) pren s˙ch bonc˙ff

corsecar
1
sychu
2
gw˙wo

corsecar-se
1
sychu
2
gw˙wo
3
m˙nd yn grac, digio

corser
1
helfarch

cort
1
ll˙s
home de cort gŵr llys, llyswr
2
gosgordd
3
la cort celestial llu’r nef, y llu nefol
4
cwt moch
5
(ffigurol) cwt moch

cortal
1
buarth, ffald

cortčs
1
cwrtais

cortesŕ
1
gŵr ll˙s, llyswr
cortesana putain

Cortes d'Arenós
1
trefgordd (l'Alt Millars)

Cortes de Pallars
1
trefgordd (la Vall de Cofrents)

cortina
1
cyrten

cortinatge
1
llenni, cyrtenni

Cortsaví
1
trefgordd (el Vallespir )
 


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-15 :: 2004-01-11  ::  2004-01-20    ::  2005-03-08

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pŕgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weř(r) ŕm ai? Yůu ř(r) vízďting ř peij frňm dhř "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katřlóuniř) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CATALONIA-CYMRU

FI / DIWEDD