http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_cos_1718k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

..................................................0379k Mynegai ir Geiriadur Catalaneg / ndex del diccionari catal

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymreg
(ar gyfer siaradwyr Cymreg)

Diccionari catal-gal
ls
(per gal
lesoparlants)

 

COS-COXAL

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09

 

 

 

cos
1
corff; bongorff
2
ffigwr
3
corffolaeth
4
corff = corff marw, celain
cos mort corff = corff marw, celain
5
(Chwaraeon) hyd
6
(Cemeg) sylwedd
7
(llyfr) corff = prif ran
8
prendre cos (1) mynd yn fwy (2) ymffurfio
9
fer prendre cos tewhu
10
(llythyren) maint
11
(papur) trwch
12
brigd
cos de bombers brigd dn
13
corfflu
cor dexrcit corfflur fyddin
14
corfflu = carfan o bobl
cor diplomtic corfflu llysgenhadol
cor dexrcit corfflu = carfan filwrol dway neu fwy o rannau
15
corfflu = carfan filwrol ffwythiant arbenning
cos de sanitat corfflu meddygol
16
lluitar cos a cos ymladd r dyrnau (corff i gorff)
17
de cos present (gorwedd) yn gyhoeddus, dan eich crwys
18
en cos i nima corff ac enaid
19
fer de cos cael eich corff i lawr
20
cos compost cyfansawdd, cyfansoddyn
21
cos simpl elfen
22
cos mort bwi angori
23
esperit de corps cydymdeithas, cyd-dynnu
24
el cos docent yr athrawon

cosa
1
peth
2
Cada cosa al seu temps Mae i bopeth ei amser ai le
Cada cosa per son temps, i pel maig cireretes (Dywediad) Popeth yn ei bryd, ac ym mis Mai ceirios
3
qualsevol cosa unrhyw beth
4
coses pethau = y sefyllfa
Les coses han canviat Mae pethau wedi newid
5
peth = ychydig
alguna cosa d'aix ychydig o hynny
6
I de qu va, la cosa? Beth sydd dan sylw?
7 El nom no fa la cosa Pr fyddai rhosyn er newid ei enw (Nid yr enw a wnar peth)
8 una cosa mai vista rhywbeth na welwyd mo'i fath erioed
9 fer les coses b gwneud pethau yn dda, gwneud pethau yn iawn

cosa que
1
sydd yn meddwl fod...

Cose Mari
1
cynaniad Catalaneg ffraeth yr enw Castileg Jos Mari (= Jos Maria). Cyn dyfodiad dwyieithedd Catalaneg-Castileg, nid oedd yn bosibl i Gataloniaid gynanur sw^n Castileg [kh], a dywedent [k]. Cymharer y gair Catalaneg maco [mku] (= hardd) or Gastileg majo [mkho] (= hardd).

2 Wrth gyfeirio at y cyn-brif weinidog asgell dde Jos Maria Aznar, un gelyniaethus dros ben tuag at y Cataloniaid ar Basgiaid:

lenyorana els votants del PP del gran lider Cose Mari
hiraeth pleidleiswyr y PP (plaid adain dde eithafol) am yr arweinydd mawr Jos Maria Aznar


cos
1
cefnder
2
cos germn PLURAL cosins germans cefnder, cefnder cyfan
3
cos segon PLURAL cosins segons cyfyrder
4
cos prim PLURAL cosins prims cyfyrder

cosidor
1
gwno (cymhwysair)

cosidor
1
ystafell gwno
2
cit gwno

cosidora
1
gwniadwraig

cosidura
1
gwnad, sm

cosina
1
cyfnither

cosinus
1
cosin

cosir
1
gwno
cosir un bot gwno botwm
2
pwytho (clwyf)
3
(berf heb wrthrych) gwno
4
mquina de cosir peiriant gwno
5 estar cosit a les faldilles de la mare bod ynghlwm wrth linyn ffedog ei fam (bod yn wniedig wrth sgert y fam)


cosit
1
gwniadwaith

cosmtic
1
cosmetig, prydferthol

csmic
1
cosmig

cosmopolita
1
cosmopolitanaidd

cosmos
1
hollfyd, bydysawd, cyfanfyd, cosmos

cosset
1
corff bychan
2
bodis, corff pais

cossi
1
twbyn golchi
el cul d'un cossi gwaelod twbyn golchi

cost
1
cost
Ryanair, la companyia aria de baix cost Ryanair, y cwmni hedfan prisiau isel

costa
1
arfordir
2
llethr
3
cost
4
a la costa nord de ar arfodir gogleddol (rhyw le)
5
anar costa amunt
mynd lan y rhiw, esgyn
6
venir costa amunt bod yn lladdfa
fer-se costa amunt bod yn lladdfa

costaner
1
arfordirol, yr arfordir (cymhwysair)

costar
1
costio
2
costar-li bod yn anodd
3
bod yn anodd iddi
4
costi el que costi costied a gostio
5
costar un ull de al cara costio ffortiwn

costat
1
ochr
al costat esquerre (dalguna cosa) ar yr ochr chwith (i rywbeth)
al costat dret (dalguna cosa) ar yr ochr dde (i rywbeth)
2
ochr (corff)
3
ochr = agwedd
4
del costat y drws nesaf (cymhwysair)
5
del costat wrth eich ochr
6
de costat ochr yn ochr
7
fer-li costat (a alg) cefnogi (rhywun)

costejar
1
talu am

costejar
1
(Morwriaeth) costio, hwylio gydar tir, dilyn y glannau

costella
1
asen (= rhan or sgerbwd)
2
golwyth
3
ffrm (awyren)
4
anar de costelles cwympo ar eich cefn
5
gwraig

costellada
1
ergyd ar yr asennau
2
pryd o olwythau
3
la costellada yr asennau

coster
1
serth
2
ar oleddf
3
ochrog, ochr (cymhwysair)

costera
1
arfordir, glan

la Costera
1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)
la capital de la Costera prif dref bro la Costera, xtiva

costerut
1
serth

Costitx
1
trefgordd (Mallorca)

Costoja
1
trefgordd (el Vallespir )

costs
1
drud, prid

costum
1
arfer
2
per la fora de costum trwy hen arfer
3
de custom fel arfer

Costur
1
trefgordd (l'Alcalatn)

costura
1
gwno
2
gwnad
3
pwythiad
4
gwnad, sm
No volen veure el trencament de totes les costures de la sanitat

Nid ydynt yn ymofyn gweld y gwasanaeth iechyd yn ymchwalu (toriad gwniadau i gyd yr iechyd)

cot
1
yn crymu
amb el cap cot ch pen i lawr
2
wedi suddo

cota
1
uchder dros lefel y mr

Cotes
1
trefgordd (la Ribera Alta)

cotilla
1
staes

cotilleria
1
detholiad o staes; siop staes

cotill
1
cotiliwn, dawns

cotitzaci
1
pris cyfrandaliad
2
tl aelodaeth
3
rhan wedi ei thalu
4
cyfradd cyfnewid
5
asesiad, arfarniad, trethiad
6
swm a dalwyd fel treth

cotitzar
1
(verb gwrthrych) (pris cyfrandaliad) rhestru
2
(verb heb wrthrych) (pris cyfrandaliad) cael ei restru
3
pennu (cwota)
4
talu (treth)
5
talu tl aelodaeth

cotitzar-se
1
cael ei werthu am (y pris ar pris)
2
cael ei restru am (y pris ar pris)
3
cael ei barchu

Cotlliure
1
trefgordd (el Rossell)
A Cotlliure fa bon viure, i a Argelers, si tens diners
(Dywediad) A Cotlliure mae bywyd yn dda, ac hefyd yn Argelers, os oes gennyt arian

cotna
1
croen = croen trwchus mochyn
2
rhusgl
3
croen (ffrwyth)

cotnar
1
tynnu croen
2
blingo = gwneud rhywun, twyllo rhywun

cot
1
cotwm

cotorra
1
parot
2
hen glep

cotxe
1
car
2
cotxe de bombers injen dn

cotxet
1
pram

cotxinilla
1
cochbryf
2
cochliw, cotsinl

coure
1
copr

coure
1
coginio (ar lafar: cwco)
2
llosgi, pigo, dwysbigo , llidio
Els ulls em couen Mae fy llygaid yn byta

courer
1
gof copor

cova
1
ogof
la cova dAl Bab ogof Ali Baba
La cova d'Al Bab tamb estava plena d'objectes robats Yr oedd ogof Ali Baba yn llawn nwyddau wedi eu lladrata
2
ffau
la cova del drac ffair y ddraig

covar
berf gwrthrych
1
gori (wyau)
2
magu (casineb)
3
covar una idea meithrin syniad
covar un projecte meithrin cynllun

berf heb wrthrych
4
(wyau) gori
5
(tn) mudlosgi
6
aros yn y gwely (i ddod dros y ffliw, ayyb)
7
(casineb) casglu, mudlosgi, crawni

covar-se
1
(reis, cawl) gadael am ormod o amser ar ol diffodd y tn

covard
1
llwfrgi, cachgi

covardia
1
llwfrdra, llyfrdra

covarot
1
wy addod

cove
1
basged
el cul d'un cove gwaelod basged
2
demanar la lluna en un cove (wrth son am fynnu yr hyn nad yw'n bosibl ei gael -
mynnur lleuad mewn basged) gofyn am yr hyn sydd yn amhosibl ei gael
voler agafar la lluna en un cove (ymofyn cipior lleuad mewn basged) ymofyn yr hyn sydd yn amhosibl ei gael

les Coves de Vinrom
1
trefgordd (la Plana Alta)

coxal
1
cluniol


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 :: 20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-15 :: 2004-01-11 :: 2005-03-08

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu (r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CATALONIA-CYMRU

FI / DIWEDD