http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_cr_1734k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

cr-crustaci

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09
 

 

  

·····

 
crac
1
pencampwr, chwip o chwaraewr

cranc

1
cranc

crani

1
penglog

cràpula

1
meddw-dod

cràpula

1
meddwyn

cras

1
(Ffonoleg) cywasgiad

crater

1
cawg

cràter

1
ceudwll, crater

creació

1
(crefydd) cread = gwnued y bydasawd
2
de nova creació newydd ei ffurfio / sefydlu / creu

creador

1
creawdur

crear

1
creu
2
sefydlu (cwmni)

crec

1
crac

crec!

1 crac!

credencial

1
lletres credencials credlythyrau

credibilitat

1
credadwyedd

crèdit

1
benthyg
2
coel
donar crèdit a  rhoi coel ar
Donem més crèdit a la declaració inicial, en que l’acusat s’autoinculpava. Les declaracions posteriors semblen molt inversemblants
Yr ym ni’n rhoi mwy o goel ar y datganiad cyntaf, lle cyffesodd y cyhuddedig taw fe a gyflawnodd y trosedd. Mae’r datganiadau a wnaeth wedyn yn rhai anodd iawn i’w credu  (“yn ymddangos yn annhebygol dros ben”)  

creditor

1
credydwr

credo

1
credo = cyffes ffydd yr Eglwys Gatholig
(Lladin credo = credaf, gair gyntaf fersiwn Ladin Credo Nicea [325 a 381 AC],  neu Gredo’r Apostolion [tua 500 AC]) 
2 rhan o’r offeren
al temps de dir un credo (adferf) cyn pen chwinciad chwannen
(“yn yr amser [a gymer] i ganu offeren”) 
3 credo = yr hyn a gredir, syniadau sylfaenol rhyw sect, plaid, ysgol ayyb  
4 religió
Gandhi s'havia inspirat en Jesucrist, tot i que practicava un altre credo
Yr oedd Gandhi wedi cael ei ysbrydoli gan Iesu Grist, er bod ganddo grefydd arall

crèdul

1
hygoelus

credulitat

1
hygoeledd


creença

1
coel

creg-

1
Gweler creure (= credu)


cregut

1
hunandybus

creïble

1
credadwy

creient

1
crediniol = a chanddo ffydd
2
ufudd (plentyn)

creient

1
credadun, crediniwr

creïlla

1
pytaten, taten (Cataloneg y De)

Creixell de Mar

1
trefgordd (el Tarragonès)

creixement

1
tyfiant
2
cynnydd
3
(arianneg) codiad yn y gwerth

creixença

1
tyfiant
2
cynnydd

créixens

1
berwr

creixent

1
cynyddol

créixer

1
tyfu
2
cynyddu

crema

1
hufen
2
(ffigurol) hufen = y rhan orau
3
crema catalana = math o crème brûlée, hufen llosg

crema

1
llosgi = gweithred o losgi

cremació

1
arlosgiad

cremada

1
llosgi = gweithred o losgi
2
llosg, llosgiad
La pols de ciment és nociva per als pulmons, és irritant i causa cremades a la pell
Mae lluwch sment yn niweidiol i’r ysgyfaint, mae’n beth llidus, ac mae’n achosi llosgiadau ar y croen

cremadent

1
a cremadent ar frys

cremadís

1
llosgadwy

cremadissa

1
tân

cremador

1
sydd yn llosgi

cremador

1
llosgydd

cremallera

1
(eb) zip
la
cremallera de la bragueta zip y copish
Se m’ha trencat la cremallera de la maleta Mae zip fy siwtces wedi torri

2
el cremallera (eg) rheilffordd rac (a phiniwn)
el
Cremallera de Montserrat Rheilffordd Rac Montserrat

el cremallera (eg) trên rheilffordd rac, trên rac
Ens vam dirigir cap a l'estació de Monistrol per a agafar el cremallera
Fe aethon ni i orsaf Monistrol i ddal y trên rac

3
(technoleg) rac
una línia de cremallera lein rac
Un incident en l'engranatge de la cremallera per part de dos automotors acoplats provoca la ruptura d'una dent de la roda dentada
Mae aflwydd dau rheilgar cyplysedig â chydgload y rac yn achosi i un o ddannedd yr olwyn ddanheddog dorri

cremar

1
llosgi
2
llosgi = bod yn boeth
3
rhoi ar dân

cremar-se

1
cael eich llosgi
2
llosgi i lawr
3
cremar-se les celles = gweithio’n galed iawn
4 fer pudor de cremat drewi (= bod yn amhéus) (“gwneud drycsawr (rhywbeth)  wedi’i losgi”) 
5 (planhigyn) deifio
Si fallen les pluges els conreus se’ls cremen
Os bydd pall ar y glaw mae’r cnydau’n deifio

cremat

1
[diod o goffi, rwm a sínamon]

cremat!

1
(Rosselló) Duw

crematori

1
arlosgol
forn crematori arlosgfa

cremor

1
teimlad llosg

cremós

1
llosgol
2
hufennog

crepè

1
crêp

crepitar

1
clindarddach

crepuscle

1
cyfnos
2
(ffigurol) cyfnos

crepuscular

1
hwyrol, cyfnosol

crescendo

1
cresendo, ymchwydd

crescut

1
wedi tyfu < créixer
anar una mica crescut
rhodresa (ar ôl gwneud rhyw gampwaith) (“mynd lled dyfiedig”)
No m'estranya que despres l' home vagi una mica crescut
Nid wyf yn synnu dim fod y dyn hwnnw yn rhodresa dipyn

crescuda

1
tyfiant
2
(afon) chwyddo

cresp

1
crychlyd

crespar

1
crychu

crespat
1
(gwallt) crych, crychlyd
Tenen el pèl crespat i molt curt Mae ganddynt wallt crychlyd byr iawn

Crespià

1
trefgordd (el Gironès)

cresta

1
crib
2
alçar la cresta = calonogi (“codi’r grib”)
3
abaixar la cresta = digalonogi  (“gostwng y grib”)
4
picar-se les crestes = ymgecru (“pigo cribau ei gilydd”)

crestall

1
(mynydd) crib
2
(to) crib
3
(amaeth) grwn (rhwng cwysau)

crestar

1
ysbaddu

crestat

1
gwedder

crestomatia

1
blodeugerdd, detholiad

Creta

1
Creta

cretaci

1
cretasaidd

Cretes

1
trefgordd (el Matarranya)

cretí

1
hurt

cretí

1
hurtyn, hurten

cretona

1
(gweolion) creton

creu

1
croes
2
(ffigurol) croes
3
ajudar a portar la creu = rhoi eich ysgwydd o dan y baich
(“cynorthwyo cario’r groes”)
4
fer-se creus (d’alguna cosa) = rhyfeddu (at rywbeth), synnu (at rywbeth),

(“gwneud croesau i chi’ch hun o...” = ymswyno rhag)
Em faig creus que ningú més ho hagi fet mai a Catalunya, que ho sàpiga (Avui 2004-01-26)
Rwy’n synnu fod neb arall wedi ei wneud yng Nghatalonia, am wn i
5
Tots portem la nostra creu = Mae gennym ni bob un ryw faich yr ym ni yn gorfod ei ddwyn
(“mae pawb (ohonom) yn dwyn ein croes”)
6
fer creu i ratlla = bod awydd ar rywun ollwng rhywbeth dros gof
(“gwneud croes a llinell”)

creuar

1
croesi

creuar-se

1
mynd heibio i’w gilydd (ar yr heol, ayyb)

creuat

1
(breichiau) croesi

creu de penitent

1
croes penydiwr

creuer

1
mordaith

creure

1
credu
creure en credu mewn
Som tan innocents com a poble. És com si encara creguessim en els reis mags
Ry^n ni mor ddiniwed fel cenedl / fel pobl. Mae fel petáen ni’n credu yn Siôn Corn o hyd (“yn y Brenhinoedd Hudol”, hynny yw, y Tri Brenin)
Jo tampoc m'ho podia creure Doeddwn innau chwaith yn gallu ei gredu
2
credu = meddwl
3
fer creure = peri (un) i gredu (fod...)
4
Crec que no Dw i ddim yn meddwl
5 Si no ho veig, no ho crec A wêl a gred (“os na wela i mohono, chreda i mohono”)
6
Cal veure-ho per creure-ho A wêl a gred (“ei weld i’w gredu”)
voler veure-ho per creure-ho
ymofyn gweld rhywbeth am nad ych chi yn ei gredu

creure’s
7
credu
T’ho creus? Elli di ei gredu? (wrth i rywun fynegu ei fod wedi ei ddigio gan yr hyn a ddywedwyd gan arall)
Això no t'ho creus ni tu! Dwyt tithau hyd yn oed yn credu hynny!
8
creure's qui sap què = bod yn llawn hunan bwysigrwyddCrevillent

1
trefgordd (el Baix Vinalopó)

cria

1
bridio
2
(anifieiliad) torllwyth, tor
3
(adar) nythaid

criada

1
morwyn

criador

1
yn ymwneud â bridio

criador

1
bridiwr

criança

1
bridio
2
addysg

criar

1
magu (plentyn)
criar-se cael ei fagu / cael ei magu
El seu pare crec que era alemany, però ell s'havia criat aquí
Almaenwr oed ei dad, rwy’n meddwl, ond cafodd (y mab) ei fagu yma ym Marselona

2
bridio (anifeiliad)
Hi crien ànecs, oques, gallines, pollastres i conills
Yno y maent yn bridio hwyaid, gwyddau, ieir, cywion a chwningod

3
cynhyrchu

(berf heb wrthrych)
4 (anifeiliaid) esgor, cael llydnod, bridio
Ja no cria Mae’n rhy hen bellach i gael (rhai ifainc)

criat

1
gwas

criatura

1
creadur
2
baban, plentyn
3
ser una criatura  bod yn blentynnaidd

criaturada

1
gweithred blentynnaidd

cric

1
jac (at godi car)

cric-crac

1
(swn) cracio

crida

1
galwad
2
apêl
3
datganiad

cridador

1
crïwr tref

cridaire

1
un uchel ei gloch

cridaner

1
uchel eich cloch, sy'n gweiddi llawer
2
(lliwiau) gorliwgar, coegwych

cridaner

1
un uchel ei gloch, un sy'n gweiddi llawer
2
sydd yn dal sylw pawb (arwydd, ayyb)

cridar

1
galw
2
galw ar
3
tynnu sylw
4
(bod) eisiau ar, angen ar
5
sgrechian, gweiddu, bloeddio
6
cridar l'atenció tynnu sylw
cridar-li (a algú) l'atenció tynnu sylw (rhywun)
7
cridar ajuda galw am help

cridar l'alarma

1
seinio rhybudd, canu larwm

cridar l'atenció

1
galw sylw

cridòria

1
gweiddi

crim

1
trosedd (= trosedd difrifol, megis llofruddiaeth)
equilibrar el càstig amb el crim  
pennu cosb addas i’r trosedd  (“cytbwyso’r gosb â’r trosedd”)

criminal

1
troseddol, drwgweithredol
organització criminal corff drwgweithredol
acció criminal gweithred droseddol
2
criminal = relacionat amb jutjar i castigar delinqüents o criminals
justícia criminal cyfiawnder troseddol

criminal

1
troseddwr (yn enwedig llofrudd)

criminalitat

1
troseddoldeb

criminalitzar

1
troseddoli
2 mynnu bod rhywbeth yn groes i’r gyfraith

criminilogia

1
troseddeg

crin

1
rhawn

crinera

1
mwng

crioll

1
creôl

crioll

1
creôl

cripta

1
crypt

críptic

1
dirgel, cyfrin

crisàlide

1
chwiler, crúsalis

crisantem

1
ffarwel haf

crisi

1
argyfwng
crisi nerviosa ffit

crisma

1
crism = olew cysegredig (a wneir o olew olifau a balsam) a ddefnyddir mewn rhai sacramentau
2
pen, clopa, penglog, cóconet, pennog
rompre-li la crisma (a algú) pwno (rhywun) yn ei ben (“torri crism rhywun”)
3
deall
perdre la crisma colli arnoch eich hun, drysu
fer-li perdre la crisma (a algú) gwneud i rywun ddrysu, peri i rywun drysu

crispació

1
(cyhyr) tynhâd
2
(ffigurol) tyndra

crispar

1
(cyhyr) tynháu
2
(ffigurol) (sefyllfa) gwneud yn dyn
3
fer-li crispar els nervis gwylltio rhywun

crispat

1
dig

crispeta

1
popcorn

cristall

1
grisial
2
gwydr

cristalleria

1
gwydrwaith
2
gwneuthur gwydr
3
siop wydrwaith
4
set o wydrau neu blatiau gwydr

cristal·lí

1
grisialog

cristal·lí

1
lens (anatomeg)

cristal·lització

1
grisialu, grisialiad

cristalitzar

1
crisialu

cristal·lografia

1
grisialograffaeth

cristià

1
Cristion

cristià

1
Cristnogol

cristiandat

1
Cristnogaeth

cristianisme

1
Cristnogaeth

cristianitzar

1
Cristioneiddio

cristianament

1
yn ôl defodau’r Eglwys Gristnogol

Cristòfol

1
Crístoffer;
2 Tòfol ffurf fer ar yr enw, = Crìs

crit

1
gwaedd, bloedd
2
sgrech
3
a crits dan weiddi
4
fer-li un crit (a algú) = gweiddi (ar rywun)

criteri

1
maen prawf, safon
2
pren mesur
3
barn, piniwn
Sembla que no tingueu criteri propi Mae’n debyg nad ych chi’n gallu meddwl drostoch chi’ch hunain (“nid oes eich barn eich hun gennych”)

crític

1
beirniadol

crític

1
beirniad

crítica

1
beirniadaeth

criticaire

1
gorfeirniadol

criticaire

1
un gorfeirniadol

criticar

1
beirniadu

Croàcia

1
Croatia

croada

1
croesgad, crwsâd

croat

1
Croatiad

crocant

1
siocledyn pralin

croissant

1
croissant

crol

1
(nofio) ymlusgo

crom

1
cromiwm

cromat

1
cromiwm-plât

cromàtic

1
cromatig

cromlec

1
cromlech

cromo

1
cerdyn llun

cromosoma

1
crómosom

crònic

1
(meddygaeth), hirbahaol, hirfaith, cronig

crònica

1
cronicl
2
(papur newydd) adroddiad
3
crònica esportiva tudalen chwaraeon

cronista

1
colofnydd

cronologia

1
amseryddiaeth

cronològic

1
cronolegol, amseryddol

cronològicament

1
yn gronolegol, yn amseryddol

cronometrador

1
cronomedr, amseriadur

cronòmetrar

1
amseru

cronòmetratge

1
amseriad

cronòmetre

1
amserydd

croquet

1
(chwaraeon), croquet

croqueta

1
crocét

croquis

1
braslun

croquisar

1
braslunio, tynnu braslun

cross

1
ras draws-wlad

crossa

1
bugeilffon esgob
2
ffon gerdded
3
ffon fagl

crosta

1
(bara) crwstyn, crofen
2
(caws) crofen
3
(anaf) crachen

crostera

1
crachen

crostís

1
crachen

crostó

1
crwst, crwstyn
2
coes eidion

cròtal

1
neidr gynffondrwst

cru

1
amrwd
2
crai (olew)
3
veritat crua caswir
4
color cru lliw hufen

cruament

1
yn blwmp ac yn blaen
T'ho diré cruament Fe ddyweda i wrthot ti yn blwmp ac yn blaen

crucial

1
pwysig, tyngedfennol

crucificar

1
croeshoelio

crucifix

1
croeslun

crucifixió

1
croeshoeliad

cruciforme

1
croesffurf

cruditat

1
amrydedd
2
anwedduster

cruel

1
creulon, budr, brwnt

cruelment

1
yn greulon

crueltat

1
creulondeb

cruent

1
gwaedlyd

cruesa

1
amrydedd
2
anwedduster

cruïlla

1
croesffordd

Cruïlles

1
trefgordd (el Baix Empordà)

cruix

1
swn crensian

cruixidera

1
swn crensian

cruixidor

1
crensiog
2
(gwaith) blinedig

cruiximent

1
stiffhâd yn y cyhyrau
2
lludded, blinder

cruixir

1
(drws) gwichian
2
(dail) siffrwd, chwithrwd
3
(sidan) siffrwd
4
(dannedd) rhincian
5
blino yn lân = achosi i rywun flino

cruixit

1
lluddedig, wedi blino yn lân

cruixit

1
(drws) gwichian
2
(dail) siffrwd, chwithrwd
3
(sidan) siffrwd
4
(dannedd) rhincian

crup

1
(salwch) crŵp

crupier

1
crwpier

cruspir-se

1
llawcio (ar lafar: llowcio), traflyncu

crustaci

1
cramennog

2 cranc
 


 
Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 :: 20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-02 :: 2004-01-11  ::  2004-01-20

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu ø(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CATALONIA-CYMRU

FI / DIWEDD