http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_d_1112k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

..................................................0379k Mynegai ir Geiriadur Catalaneg / ndex del diccionari catal

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymreg
(ar gyfer siaradwyr Cymreg)

Diccionari catal-gal
ls
(per gal
lesoparlants)

 

Llythrennau: D-dC

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-01

 

  

D,d
1
llythyren d (enw: de)

d'

1 = de

daci

1 (Y Gyfraith) ildio

d'acord

1
o'r gorau
2
D'acord? Ydy hynnyn iawn gennych hci?

dacsa

1
(plahigyn) indrawn [ar lafar: india-corn, inja-corn]
2
indrawn = grawn y planhigyn hwn

dacsar

1
cae indrawn

dctil

1
dactul, corfan

dactilografia

1
teipio = ysgrifennu theipiadur

dactilogrfic

1
teipio

dactilologia

1
iaith arwyddion

dactiloscpia

1
adnabod trwy olion bys

dada

1
ffaith, darn o wybodaeth
2
dades data, ffeithiau
3
dades personals manylion personol

Totes les cartres adreades a la Bstia de lAvui... han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adrea, nmero de telfon i nmero del carnet didentitat (Avui 2004-11-12)

Dylai pob llythyr ar gyfer tudalen llythyrau Avui ddwyn manylion personol yr awdur enw, cyfenwau, cyfeiriad, rhif ffn a rhif y cerdyn hunaniaeth

dadisme

1
Dadyddiaeth

dadaista

1
Dadydd

dador

1
rhoddwr

LEsperit Sant fou enviat als homes com a dador de vida

Anfonwyd yr Ysbryd Gln at ddynoliaeth fel rhoddwr bywyd

daga

1
dagr = cyllel glun, math ar gleddyf byr
apunyalar alg amb una daga trywanu rhywun dagr

espasa i dagr cleddyf a dagr

enfonsar-li (a alg) una daga al ventre claddu dagr yn stumog rhywun

una daga antiga dagr hynafol

daga argentada dagr ariannaidd

daga de puny dagr (dagr ddwrn)


daguer

1
dagrwr, gwneuthurwr dagrau; cyllellwr, gwneuthurwr cyllyll
El
daguers confeccionaven dagues o espases Cynhyrchair dagrwyr ddagrau neu gleddyfau

"Esmola que esmola, / fes dagues, daguer; / fes dagues que passin / les malles d'acer".

Hogi am y gorau, / gwna ddagrau, ddagrwr / gwna ddagrau sydd yn myd trwy / faeliau dur


dagueria

1
cyllellty, gweithdy cyllyll
Carrer de la Dagueria (enw heol yng nghanol dinas Barcelona) Heol y Cyllellty

2 siop gyllyll

3 cyllellyddiaeth, cynnyrch gweithdy cyllyll

Compraven dagueria (ganivets, punyals, espases) als mercaders

Yr oeddynt yn prynu cyllellyddiaeth gan y masnachwyr


Daia Nova

1
trefgordd (el Baix Segura)
(Mewn ardal draddoiadol Gastileg ei hiaith.)
Castileg: Daya Nueva

Daia Vella

1
trefgordd (el Baix Segura)
(Mewn ardal draddoiadol Gastileg ei hiaith.)
Enw Castileg: Daya Vieja.

Daims

1
trefgordd (la Safor)

daina
(di-n) enw benywaidd
LLUOSOG: daines (di-ns)
1
ewig lwyd (Dama dama), o ardal Mr y Canoldir; mae ganddi gorngainc gweddol fflat; ac yn yr haf, mae iddi groen cochaidd smotiau gwyn

La daina es diferencia fcilment de la resta de crvids per les seves banyes aplanades

Maen hawdd gweld y gwahaniaeth rhwng yr ewig lwyd a gweddill y ceirw o achos ei gorngainc fflat

De daines es calcula que nhi podria haver un miler Amcangyfrifir y gallai fod rhyw fil o ewigod llwyd


2
com una daina fel yr ewig, yn gyflym
Aquell noi corre com una daina
Mae'r bachgen na yn rhedeg fel yr ewig, yn rhedeg yn gyflym

s gil com una daina Mae e mor heini ag ewig

s lleuger com una daina Mae e mor ysgafndroed ag ewigdaix

1
bchingalw
Com sen diu, del daix, en catal? Sut mae dweud y bchingalw yn Gatalaneg?

daix, dall, daixonses i dallonses (geiriau sydd r ystyr bchingalw)


daixonses

1
bchingalw
2
daixonses i dallonses y peth ar peth, hwn-a-hwn
3
daixonses i dallonses hyn-a-hyn
4
daixonses i dallonses hwn a'r llall

dlia

1
dahlia

ptals de dlia groga petalau dahlia melyn

d'alada

1
o uchder
..1,67m d'alada 1.67m o uchder

dall

1
glaswellt doldir neu weundir (a lleddir gynt phladur)

prat de dall cae porfa

Aquestes bordes sn construccions de pedra seca de dos pisos. Aqu shi acumulava el dall per poder alimentar el bestiar a lhivern.

Adeiladau deulawr o gerrig sych ywr bordes. Yma crynhoid y gwellt i gael bwydor gwartheg yn y gaeaf.


2
glaswellt o laddiad cyntaf cae (oi gymharu redall = adladd)

dalla

1
pladur
El segar amb dalla s molt cansat. Mae lladd gwair phladur yn hen waith blin.


dallada

1
medi, lladd (gweithred)

dallador

1
pladurwr, pladurwraig

dallar

1
pladuro

Aqu semmagatzemava l'herba dallada. Yma y storiwyd y gwellt oedd wedi ei bladuro

dallaire

1
pladurwr

dall

1
bchingalw

dall ms
1
yn fawr ian, tu hwnt

M'agrada d'all mes pensar que... Maen hyfryd gennyf feddwl fod...


dallonses

1
bchingalw

Dalmcia

1
Dalmatia

dalmat

1
Dalmataidd
2
Dalmateg

dalmat

1
Dalmatiad
2
Dalmateg

dalmatana

1
Dalmates

dalt

1
uwchbn = mewn lle uwch
2
de dalt uwchbn
el pis de dalt = y fflat uwchbn
3
mirar de dalt a baix edrych ar un yn ffroenuchel
4
de dalt estant oddi fyny, oddi fry
5
de dalt a baix yn llwyr, i gyd, o'i chorun i'w sawdl, o'r dechrau i'r diwedd
6
des de dalt oddi fry
7
dalt de tot reit ar y top

dalt

1
rhan uchaf
els dalts de la casa rhan uchaf y ty^

daltabaix

1
trychineb

daltabaix

1
i lawr

dalt de

1
dalt de, a dalt de (lleoliad), ar ben
el gat s dalt de la taula mae'r gath ar ben y ford
2
a dalt de (arddodiad - symudiad) i ben (peth)
3
a dalt del tren ar y trn
4
dalt de tot de, a dalt de tot de (arddodiad - lleoliad)
ar ben uchaf (rhywbeth)
5
a dalt de tot de (arddodiad - symudiad)
i ben uchaf (peth)

daltonisme

1
daltoniaeth, dallineb lliw

d'altres

1
uns... d'altres = rhai... eraill...
2
eraill
hi ha daltres elements que... mae elfennau eraill sydd...

dama

1
bonheddwraig, ladi, ledi
2
(gm) draffts
3
brenhines, (cardiau) (gwyddbwyll)

Damcles

1
Dmocles
espasa de Damcles cleddyf Dmocles

dama-joana

1
costrel

dams

1
damasg, sidan caerog

Damasc

1
Damasgws

damisel.la

1
merch

damnable

1
damnadwy, damedigol

damnaci

1
damnedigaeth

damnar

1
damnio

damnat

1
collfarnedig

damnat

1
un collfarnedig, un gollfarnedig
2
sofrir com un damnat
dioddef yn enbyd (dioddef fel un collfarnedig)

damnificar

1
niwed, difrodi

damnificat

1
wedi ei niweidio

damunt

1
uwchbn
2
ar ben hyn, ar ben hynny = yn ychwanegol
3
per damunt yn arwynebol
escombrar per damunt rhoi ysgubiad bach i

damunt

1
uwchbn
penjat damunt la taula yn hongian uwchbn y ford
2
ar ben (ysgol, ayyb)
3
ar l
una desgrcia damunt l'altra trychineb ar l trychineb, un trychineb ar l y llall

damunt

1
al damunt ar y top
Posa-ho al damunt Doda fe ar y top

damunt la terra

1
ar glawr daear

dandi

1
dandi, coegyn

dans

1
Danaidd
2
Daneg

dans

1
Daniad
2
Daneg

danesa

1
Danes

Daniel

1
Daniel

Daniela

1
Daniela

dansa

1
dawns
2
dawnsio

dansaire

1
dawsiwr, dawnswraig

dansar

1
dawnsio

dantesc

1
Danteaidd

Danubi

1
Donaw

dany

1
difrod
2
anaf
patir grans danys cerebrals dioddef o anafiadau difrifol ir ymenydd
3
danys difrod
4
danys i perjudicis
difrod a niwed
Demanar una indemnitzaci per danys i perjudicis gofyn am iawndal am ddifrod a niwed
5
pagar els danys talu am y difrod
grans danys difrod mawr
sofrir danys cael eich niweidio

danyar

1
difrodi
2
anafu

danys

1
niweidiol

d'aquesta manera

1
felly, yn y modd hwn

d'aqu

1
sydd yma

d'aqu a

1
(amser), o hyn...
d'aqu a poc temps toc
d'aqu a un moment toc
d'aqu endavant o hyn ymlen, o hyn allan, a hyn i maes

dar

1
= donar rhoi

dard

1
picell
2
saeth (barddoniaeth)

dardaire

1
loetrwr

Darnius

1
trefgordd (l'Alt Empord)

darrer

1
diwethaf
la darrera vegada que... y tro diwethaf i...
2
olaf
el darrer dia del mes diwrnod olaf y mis
3
diweddaraf
4
pellaf
5
en els darrers anys yn ystod y blynyddoedd diwethaf
6
(llawr), uchaf
al darrer pis ar y llawr uchaf
7
(rhes) cefn = sydd yn y cefn
un seient de la darrera fila sedd yn y rhes gefn
8
ens darrers anys dros y blynyddoedd diwethaf yma

darrer

1
olaf
el darrer de la classe yr un olaf yn y dosbarth, yr olaf yn y dosbarth, yr un ar waelod y dosbarth

darrerament

1
yn ddiweddar

darrera

1
y tu l i


2
ar l
3
y tu hwnt i
4
darrera la porta y tu l i'r drws
5
un dia darrera l'altre un diwrnod ar l y llall
6
(ystyr) cudd
7
darrera de / al darrera de tu l = yn gyfrifol am

Qui hi ha darrera les amenaces de mort contra SA? Pwy sydd tu l ir bygythiadau i ladd SA?

darrera

1
cefn
les rodes del darrera yr olwynion cefn
2
al darrera ar y cefn, yn y cefn

darrerament

1
yn ddiweddar

darrere

1
= darrera

darrerenc

1
diweddar (ffrwythau)

darreria

1
diwedd
a la darreria de l'hivern ar ddiwedd y gaeaf
2
(pryd o fwyd) pwdin, peth melys

drsena

1
doc

Das

1
trefgordd (la Baixa Ribagora)

dat i benet

1
ser dat i benet bod y canlyniad iw ragweld

data

1
dyddiad = diwrnod o'r mis
2
dydd = amser rhyw ddigwyddiad
3
dyddiad = diwrnod o'r mis wedi ei ysgrifennu ar ddogfen, etc
4
sense data heb ddyddiad
amb data equivocada dyddiad anghywir (arno)

datador

1
dyddiadydd = stamp i farcio'r dyddiad ar ddogfen

datar

1
dyddio

datar de

1
dyddio o

dtil
(da-til) enw gwrywaidd
LLUOSOG: dtils (da-tils)
1
dt (ffrwyth); datysen

datiler (d-ti-le) enw gwrywaidd
LLUOSOG: datilers (d-ti-les)
1
pren datys

datiu

1
(ansoddiar) derbyniol (gramadeg)
2 (enw gwrywaidd) cyflwr derbyniol (gramadeg)

dau

1
dis (deis)
jugar als daus chwarae disiau
dau carregat dis llwythog
tirar els daus taflu'r disiau, bwrw'r disiau
2
ciwb = peth ar ffurf dis
3
sgwr = rhaniad bwrdd gwyddbwyll

daurar

1
goreuro
daurar la pndola rhoi ml ar y wermod, rhoi siwgwr ar y bilsen

daurat

1
aur
de color daurat o liw aur

davall

1
tanodd

davall

1
davall, davall de dan, o dan

davallada

1
llechwedd
2
cwymp, gostyngiad
3
dirywiad

davallar

1
(berf gwrthrych) dod pheth i lawr, mynd pheth i lawr
2
(berf heb wrthrych) dod i lawr, mynd i lawr
3
lleihu (twymyn)

davall especificat

1
y mae sn amdano/amdani/amdanynt isod

davant

1
yn y blaen
2
gyferbyn
3
gerbrn, yn bresennol, sydd yno
4
yn wyneb
5
o flaen (y glannau)
van ser llanats al mar davant la costa italiana
Cafodd eutaflu ir mr o flaen arfordir yr Eidal
6
davant per davant yn wyneb ei gilydd
7
davant per davant yn union o'i blaen/o'i flaen
8
portar davant de la justcia rhoi cwrt ar
9
posar-se al davant (dalg) achub y blaen (ar rywun), ennill y blaen (ar rywun), mynd heibio (i rywun), goddiweddyd (rhywun)

Pel que fa a la producci de cl.lules fotovoltaiques, el Jap sha posat fa poc al davant (Avui 2004-01-10)

Parthed cynhyrchu cellau ffotofoltaidd, mae Japn wedi ennill y blaen yn ddiweddar

davant

1
o flaen
davant mateix de yn union o flaen

davant

1
blaen
les rodes del davant yr olwynion blaen
2
mynwes

davantal

1
arffedog ('ffedog), barclod

davant de

1
o flaen; = davant

davant dels seus nassos

1
dan eich trwynau, o flaen eich llygaid

daventejar

1
gadael ar l
2
achub y blaen ar

davanter

1
arweiniol

davanter

1
arweinydd
2
blaenwr

David
(d-vid) enw gwrywaidd
1 Dafydd (Dai, Dei, Deian, Deio, Deicws), Dewi

d'avui per dem

1
d'avui per dem dros nos = mewn amser byr iawn (o heddiw ar gyfer yfory)
No s pot resoldre d'avui per dem Ni ellir ei gywiro dros nos

d.C.

1
(talfyriad = desprs de Crist) O.C. oed Crist
Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
19 05 2001 :: 26 10 2002 :: 2004-01-12 :: 2005-02-06 :: 2005-03-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA"
(= Galles-Catalunya)
Werr am ai? Yuu rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

DIWEDD / FI