http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_des_1673k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

DES-D’HORA

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-09
 

 

  des
1
des de from
des d'aleshores
2
des que

des-
1
(rhagddodiad) mynega'r yst˙r gwrthw˙nebol
2
(rhagddodiad) mynega "heb"

desabonar
1
tynnu enw (rh˙wun) o restr danysgrifw˙r
2
desabonar-se tynnu'ch enw o restr danysgrifw˙r

desabrigat
1
heb wisgo digon o ddillad tw˙m
2
llwm

desacatament
1
amharch
2
desatacament de la justícia dirm˙g ll˙s

desacatar
1
amharchu, dirmygu, sarháu

desaconsellar
1
troi (rh˙wun) oddi ar ei fwriad, perswadio (rh˙wun) i beidio â gwneud (rh˙wbeth)

desacord
1
anghytundeb
2
el punt de desacord asgen y gynnen
un amb el qui estic en profund desacord rh˙wun yr w˙f yn anghytuno’n llw˙r ag e

desacreditar
1
dw˙n gwarth ar, dw˙n anfri ar (r˙wun)

desacustomar
1
peri i (r˙wun) dorri'r arfer (o wneud rh˙wbeth), diddyfnu (rh˙wun) o arfer drwg, tynnu cast (o r˙wun)
2
desacustomar-se de (fer alguna cosa) torri'r arfer (o wneud rh˙wbeth)

desactivar
1
gwneud (i r˙wbeth) golli gr˙m

desafecció
1
casineb
2
gelyniaeth

desafectació
1
disw˙ddo staff
Miliken – grup nord-americà matriu d’Autotex – va explicar ahir als sindicats que la seva idea és fer fora 150 treballadors en un procés de desafectació que es pot allargar de sis a set mesos (Avui 2004-01-20)
Esboniodd Miliken – y grw^p Américanaidd s˙dd yn berchen ar Autotex – wrth yr undebau llafur ddoe ei fod yn fwriad ganddo ddisw˙ddo cant a hanner o weithw˙r (“gwneud allan 150 o weithw˙r mewn proses o ddisw˙ddo”) fel rhan o raglen o ddisw˙ddiadau a all bara am chwech neu saith o fisoedd

desafecte
1
gelyniaethus

desafiador
1
herfeiddiol

desafiament
1
herfeiddiwch

desafiar
1
herfeiddio

desafillar
1
diddyfnu, dyfnu, diddwn

desafinar
1
bod allan o diwn
2
desafinar-se m˙nd allan o diwn

desafortunat
1
anlwcus

desagradable
1
annymunol

desagradar
1
anfodloni
em desagrada dw i ddim yn ei licio
2
digio

desagraïment
1
anniolchgarwch

desagraït
1
anniolchgar

desagreujament
1
iawn (iawndal, ayyb)
en desagreujament per fel iawndal am

desagreujar
1
gwneud iawn am
2
ymddiheuro
3
talu iawndâl

desajust
1
annhrefn

desallotjar
1
clirio
2
gwacáu = troi pobl allan o annedd

desallotjament
1
troi allan o annedd

desamor
1
oerni = diff˙g cyfeillgarwch; colli serch
2
anhoffter, casineb

desamortització
1
dadentaeliad

desamortitzar
1
dadentaelio

desànim
1
digalondid,

desanimació
1
digalondid, iseldra

desanimador
1
digalonnus

desanimar
1
digalonni

desenamorar-se
1 peidio â charu rh˙wun, colli serch at, colli cariad at 
Un amic va llegir en el diari íntim de la seva nòvia que la noia s’estava desenamorant d’ell (Avui 2004-02-15)
Darllenodd ffrind i mi yn nyddiadur preifat ei wejen fod honno yn colli ei chariad ato

desanou
1
(Cataloneg Traws-Birinéw) pedwar ar bymtheg [= dinou]

desaparèixer
1
diflannu

desaparegut
1
diflanedig
2
(damwain) els despareguts y rhai s˙dd ar goll
3
(rh˙wogaeth anifeiliaid) diflanedig, wedi darfod amdani

desaparellar
1
tynnu harnais oddi ar, dadharneisio

desaparició
1
diflaniad

desapercebut
1
(adverbi) yn ddis˙lw
intentar passar desapercebut ceisio cadw o’r golwg, ceisio aros o’r golwg, ceisio cadw’ch pen i lawr, ceisio cadw’ch pen yn isel, ceisio swatio, ceisio llechu, ceisio cwato

desaprenció
1
diffyg egw˙ddor, diffyg cydwybod
Aquesta dita fa referència a una suposada desaprensió dels moliners: "De moliner mudaràs que de lladre no
podràs"
Mae’r dywediad hwn yn cyfeirio at ddiffyg egwyddor tybiedig y melinwyr: “Fel melinydd byddi di’n dynnu [‘ailosod’] yr hyn na elli di fel lleidr”,


desaprensiu
1
diegw˙ddor, digydw˙bod

desaprofitar
1
colli (cyfle)
desaprofitar l'ocasió colli'r cyfle
Va ser una oportunitat desaprofitada Bu’n gyfle nas manteiswyd arno, Bu’n gyfle a gollwyd

desaprovar
1
condemnio
2
gwrthod (cais)

desar
1
rhoi o'r neilltu
2
desar-se llechu, m˙nd o'r golwg

desarmament
1
diarfogi

desarmar
1
diarfogi
2
tynnu oddi wrth ei gil˙dd
3
peri i golli teimladau bygythiol

desarrelar
1
diwreiddio
2
cael gwared o

desarrelar-se
1
diwreiddio eich hun

desarrelat
1
diwreiddiau
2
wedi ei ddiwreiddio

desassenyat
1
ffôl

desasset
1
(Cataloneg Traws-Birinéw) dau ar bymtheg [= dissët]

desassossec
1
aflonyddwch

desastre
1
trychineb

desastrós
1
trychinebus
2
ofnadw˙

desatendre
1
anw˙byddu
2
esgeuluso [gwaith]
3
codi trw˙n ar (r˙wun)

desatent
1
diofal, esgeulus
2
anhghwrtais
3
anystyriol

desatès
1
diofal, esgeulus
2
anghwrtais

desautoritzar
1
diawdurdodi
2
datgan fod (rh˙wun) wedi ei ddiawdurdodi

desavantatge
1
anfantais
2
rhw˙str

desavinença
1
anghytundeb
2
anghysondeb

desavinent
1
anghysbell

desavuit
1
(Cataloneg Traws-Birinéw) deunaw [= divuit]

desballestador
1
datgymalwr. datodwr

desballestar
1
tynnu oddi wrth ei gil˙dd, datgymalu, datod
2
torri ar gyfer sgrap

desballestament
1
tynnu oddi wrth ei gil˙dd
2
gweithred o dorri ar gyfer sgrap

desbancar
1
(gêm) torri'r banc
2
disodli
Si els comicis es fessin ara, Kerry desbancaria l’actual president amb els 49% dels vots, segons un sondeig (Avui 2004-01-26)
Pe cynhelid yr etholiadau yn awr, buasai Kerry yn disodli yr arlyw˙dd presennol â naw a deugain y cant o’r pleidleisiau

desbandada
1
br˙s (i ffoi)

desbandar-se
1
ffoi i bob cyfeiriad

desbaratar
1
difetha


desbaratar-se
1
(peiriant) torri
2
colli'ch limp˙n

desbaratat
1
adfeiliedig
L’única defensa que tenien els soldats al camp d’aviació era una barraca desbaratada
Yr unig amddiffynfa a oedd gan y milw˙r ar y maes aw˙r oedd sied adfeiliedig

desbarrar
1
siarad dwli

desbocar-se
1
(ceff˙l) rhedeg i ffwrdd
2
torri i regu

desbocat
1
wedi rhedeg i ffwrdd
cavall desbocat ceff˙l wedi rhedeg

desbordament
1
gorlifiad

desbordar
1
m˙nd dros ben (r˙wbeth)
2
desbordar-se (afon) gorlifo

desbrossar
1
clirio (o isdyfiant)
desbrossar el camí clirio’r isdyfiant o’r heol / llwybr

descabdellar
1
datr˙s, datblethu

descafeïnat
1
digaffein

descalç
1
troednoeth
Les oques van descalces, descalces, descalces... i els ànecs també.
Mae’r gwyddau’n mynd yn droednoeth, yn droednoeth, yn droednoeth... a’r hwyaid hefyd

descamisat
1
aflêr, anniben, sgryffl˙d

descans
1
gorffw˙s
2
gollyngdod
3
sala de descans lolfa

descansar
1
gorffw˙s, ymlacio
2
rhoi help llaw i
3
cael sbel, cael hoe
4
cysgu
Que descansis! Cysga'n dawel!
5
(corff) gorffw˙s
6
(Amaeth) gorwedd yn fraenar
7
descansar sobre bod wedi ei seilio ar
8
(adeiladaeth) descansar sobre bod wedi ei gynnal gan
9
descansar en
dibynnu ar
10
descansar en ymddiried yn

descansat
1
wedi adfywio
2
dibryder

descanviar
1
newid
2
newid = rhoi arian mân, ayyb

descarada
1
un h˙f, un haerllug

descaradament
1
yn agored, heb guddio dim

descarat
1
h˙f, haerllug
2
(enw gwr˙waidd) un h˙f, un haerllug

descargolar
1
dad-ddirw˙n

descarnat
1
(asgwrn) di-gig, di-gnawd, moel
2
tenau
3
noeth
4
plaen

descàrrega
1
dadlw˙tho, dadlw˙thad
2
(Cyfrifiaduraeth) dadlw˙tho, dadlw˙thad
Guanya temps en la descàrrega d’arxius
Ennill amser wrth ddadlw˙tho ffeiliau
3
gwacáu, gwacâd
4
(Trydan) dadwefriad

descarregar
1
dadlw˙tho
2 tanio
Quan hi havia execucions hissava la bandera negra a la Ciutadella i descarregava una canonada per executat (Avui 2004-01-20)
Bob amser y bu dienyddiad byddai’n codi’r faner ddu yn y Ddinasgaer a byddai’n tanio canon am bob un oedd wedi ei ladd

descarrilament
1
direiliad

descarrilar
1
direilio

descartable
1
a ellir ei ddiystyru, ei amau

descartar
1
diystyru

descatalogar
1
tynnu o’r cátalog
CDs descatalogats crynoddisgiau wedi eu tynnu o’r cátalog

descavalcar
1
disgyn (o geffyl)
2 gwneud i rywun ddisgyn o geffyl; diorseddu
Han descavalcat el cardenal A.M.R. de la cúpula eclesial espanyola
Maent wedi diorseddu’r Cárdinal A.M.R. o arweinyddiaeth eglwysig Castilia

descendència
1
epil
morir sense descendència marw heb blant
2
teulu, tylw˙th

descendent
1
disgynn˙dd

descendir
1
disg˙n

descens
1
disgyniad

descentralitzar
1
datganoli

descentrar
1
diganoli

descloure
1
agor

descobert
1
agored
posar (alguna cosa) al descobert datgelu (rh˙wbeth)

descobriment
1
darganfyddiad

descobrir
1
darganfod
2
datguddio

descodificar
1
datgodio

descollar
1
dadieuo

descolonització
1
datrefedigaethu

descolorir
1
newid lliw

descolorir-se
1
newid lliw

descompondre
1
ymrannu

descomposició
1
ymraniad

descomptar
1
donar per descomptat cymr˙d yn ganiataol
2
descomptar (l’import) de la nòmina d’(algú) tynnu (’r cost) o gyflog (rh˙wun)

descompte
1
disgownt
..50% (cinquanta per cent) de descompte disgownt o hanner cant y cant

desconcert
1
anhrefn, tryblith
2
ansicrw˙dd

desconcertant
1
s˙'n peri gofod; anesmw˙thol
2
syfrdanol, annisgw˙l
3 annealladw˙, annirnad

desconcertar
1
ffwndro (r˙wun)
2
hala cywil˙dd ar (r˙wun), codi cywil˙dd ar (r˙wun)
3
cynhyrfu (r˙wun), cyffro (r˙wun), gofidio (r˙wun)
4 anhrefnu (rh˙wbeth), drysu trefn (rh˙wbeth)

desconcertar-se
1
ffwndro
2
cywilyddo
3 colli hyder
Es desconcerta aviat Mae e’n colli hyder yn rhw˙dd


desconcòrdia
1
anghytundeb

desconegut ansoddair
1
anadnabyddus
per motius desconeguts am resymau anhysb˙s
Està desconegut Mae e wedi newid yn aruthrol (“Mae e’n anadnabyddus”)


desconegut enw gwr˙waidd
1
dieithr˙n

desconeixedor
1
heb w˙bod
desconeixedor d’alguna cosa heb w˙bod rh˙wbeth

desconeixement
1
anw˙bodaeth
2
anadnabyddiaeth

desconeixença
1
anw˙bodaeth
2
anniolchgarwch


desconèixer
1
bod heb w˙bod
Ho desconec Wn i ddim am hynn˙
desconèixer (alguna cosa) completament bod yn hollol anw˙bodus (o r˙wbeth)
2 bod heb adnabod
El vaig desconèixer Ffaelais i â’i nabod

desconfiança
1
diff˙g ymddiriedaeth, amheuaeth
amb desconfiança yn amheuol

desconfiar
1
bod yn ddrwgdybus
2
bod yn ddihyder
3
desconfiar (d’alguna cosa / d’algú) drwgdybio (rh˙wbeth / rh˙wun)
4
desconfiar (d’alguna cosa / d’algú) bod heb ff˙dd (mewn rh˙wbeth / rh˙wun)

desconfiat
1
drwgdybus, amheus
desconfiat de drwgdybus o, amheus o
La resultat és que els valencians estàn més lluny i desconfiats de nosaltres que mai.
Y canlyniad yw bod y Falensiaid ymhellach oddi wrthym ac yn fwy amheus ohonom nag erioed

desconfort
1
anghysur

descongelació
1
dadrewi, dadrewiad

descongelar
1
dadrewi (rh˙wbeth)

descongelar-se
1
dadrewi

descongestionar
1
rhyddháu, dadflocio
2 (pen) clirio
3 (tref) gwneud yn llai poblog
4 (heol) lleiháu’r traffig

descongestiu
1
llaciol, cliriol
medicament descongestiu ffidig llacio, moddio llacio

desconhortament
1
gofid, tristwch

desconhortar
1
gofidio

desconjuntament
1
(Anatomeg) datgymaliad, afleoliad, dadleoliad


desconjuntar
1
(Anatomeg) datgymalu, afleoli, dadleoli

desconnectar
1
datgysylltu
2
(peiriant) diffodd
3
tynnu’r plwg

desconnexió
1
datgysylltiad

desconsideració
1
diofalwch, diff˙g ystyriaeth, diystyrwch

desconsiderar
1
diofalu, diystyru

desconsiderat
1
anystryiol, difeddwl, anfeddylgar

desconsolació
1
= desconsol

desconsol
1
galar
2
tristwch

descontanimació
1
dadlygriad, dadlygru

descontanimar
1
dadlygru

descontent
1
anfodlon
estar descontent de bod yn anfodlon ar

descontentar
1
anfodloni

descontentament
1
anfodlonrw˙dd

descontrol
1
diff˙g rheolaeth, aflywodraeth

desconveniència
1
anfantais

desconvenir
1
desconvenir amb anghytuno â
2
desconvenir amb bod yn wahanol i
3 desconvenir bod yn anghyfleus
3 desconvenir bod yn anaddas

desconvidar
1
diddymu gwahoddiad


desconxar
1
tynnu edau o raff

descoratge
1
= descoratgament

descoratjament
1
digalondid

descoratjador
1
digalonnus

descoratjar
1
digalonogi

descoratjar-se
1
digalonogi, colli calon

descordar
1
datfotymu, datglymu

descordar-se
1
datfotymu, datglymu = dod yn rh˙dd
2
(person) colli’ch limpin, m˙nd dros ben llestri

descordat
1
anweddus, digywil˙dd
customs descordats arferion anweddus
aspecte descordat golwg dlawd

descoronament
1
blaendoriad, blaendorri

descoronar
1
disodli, diorseddu

descorporar
1
= destacar

decórrer
1
(llenni) agor, tynnu

descortés
1
anghwrtais

descortesia
1
anghwrteisi

descosir
1
datbw˙tho, datwneud

descosir-se
1
datbw˙tho, datwneud

descosit ansoddair
1
wedi ei ddatbw˙tho, wedi ei ddatwneud
2 (adroddiad) digyswllt, anhrefnus
a la descosida i  ormodedd, ormod, yn ormodol
riure descosit bod yn g’lana chwerthin
parlar pels descosits siarad fel pwll tro, siarad fel pwll y môr, siarad fel pwll dw^r
Ella parla pels descodits Does dim pall ar ei siarad (hi)
dir-les pels descosits siarad gormod a dweud pethau ffôl

descosit enw gwr˙waidd
1
rhw˙g
2 gwnïad agored, gwr˙m wedi ei ddatbw˙tho

descrèdit
1
anfri, anghlod, enw drwg
caure en descrèdit colli bri

descregut (enw)
1
anghredadun
Em dius que sóc descregut. perquè mai no vaig a Missa...,
Rwyt ti’n dweud taw anghredadun wy i am nad wyf i’n mynd i’r offeren

descripció
1
disgrifiad

descriure
1
disgrifio

descuidar-se
1
anghofio
2
anghofio = m˙nd gan adael rh˙wbeth
M'he descuidat el moneder a casa
Rw˙ wedi gadael fy mhwrs yn y t˙^, rw˙ wedi dod maas heb fy mhwrs
3
descuidar-se de anghofio i (wneud peth)

descuit
1
camgymeriad, amryfusedd
tindre un descuit gwneud camgymeriad
per descuit trw˙ gamgymreiad
2
anghofio (peth)

descurar
1
esgeuluso

des d'aquell dia
1
o hynn˙ allan, o hynn˙ ymláen

des d'aleshores
1
o hynn˙ allan, o hynn˙ ymláen

des de
1
ers, oddi ar

des de ben petit / des de ben petita
1
ers yn blent˙n bach
Canto a l’orquestra del poble des que tenia 16 anys
Yr w˙f wedi bod yn canu â seindorf y pentre ers yn un ar bynmtheg oed

des de fa
1
ers
des de fa deu anys ers deng mlynedd

des de fa molta anys
1
ers llawer blwyddyn

des de fa molt temps
1
ers amser maith, ers peth amser
Vivim aquí des de fa molt temps R˙m ni yn b˙w yma ers peth amser

des de fa uns mesos
1
ers rhai misoedd

des de fa mesos
1
ers rhai misoedd

desdejunar
1
(País Valencià) cael brecwast [= esmorzar]

des de llavors
1
oddi ar hynn˙

des del primer moment
1
o'r cychw˙n, o'r cychw˙n cyntaf

des del principi
1
oddi ar y cychw˙n

desdentat
1
diddannedd

desdeny
1
dirm˙g, dibrisiad

desdenyar
1
dirmygu, dibrisio

desdibuixar
1
gwneud yn annelwig

desdibuixar-se
1
m˙nd yn annelwig

desdir
1
bod yn anaddas, bod yn anghymw˙s
2
bod yn annheilwng

desdir-se
1
torri (addewid)
desdir-se d'una promesa torri addewid
2
tynnu yn ôl (yr h˙n a ddywedw˙d)

desè
1
degfed

desè
1
degfed ran

de seguida
1
ar unwaith

deseixir-se
1
cael gwared o
2
dod allan yn ddianaf (o sefyllfa anodd)
3
bod ar ei elw

desembalar
1
datbacio

desembarassar
1
cael gwared ar / o

desembarcador
1
cei, glanfa, jeti

desembarcar
1
dadlw˙tho
2
glanio

desembastar
1
datod, datbw˙tho

desembeinar
1
(cledd˙f) dadweinio

desembocadura
1
aber, aberfa, ceg afon

desembocar
1
aberu yn
2
arwain at

desembolicar
1
a dadlapio

desemborsament
1
traul

desemborsar
1
talu allan

desembragar
1
datgysylltu

desembre
1
mis Rhagf˙r

desembussar
1
dadflocio

desembussar-se
1
dadflocio = dod yn rh˙dd

desembutxacar
1
rhoi allan arian

desemmascarar
1
difygydu, tynnu'r mwgwd oddi am...

desemmotllar
1
tynnu'r mowld

desempellegar-se
1
cael gwared ar / o

desempaquetar
1
datbacio

desemparar
1
gadael yn ddiymadferth

desemparat
1
gadawedig, wedi eich gadael
2
diymadferth, diamddiff˙n, diymgeledd

de sempre
1
arferol

desena
1
rh˙w ddeg,
una desena de francesos rhyw ddeg o Ffrancwyr,  tua deg o Ffrancwyr


desencadenar
1
datgadw˙no
2
rhyddháu
3
cychw˙n, peri i ddigw˙dd

desencadenar-se
1
torri allan

desencaixar
1
datgysylltu
2
dadleoli

desencaixar-se
1
cael eich datgysyllltu
2
cael eich dadleoli
3
(llygaid) bod golwg w˙llt ar

desencaminar
1
peri i un golli ei ffordd
2
rhoi ar gyfeiliorn

desencant
1
dadrithiad

desencert
1
camgymeriad

desencertat
1
anghywir, heb fod yn syniad da


desencís
1
dadrithiad
caure en un desencís cael eich dadrithio (“syrthio mewn dadrithiad”)

desencisar
1
dadrithio

desencisar-se
1
cael eich dadrithio
 
desencorbat
1
heb dei
anar desencorbat bod heb dei

desencusa
1
(Catalonia tu gogledd i'r Myn˙dd Pirinéw) esgus [Cataloneg safonol : excusa]

desendollar
1
desendollar, desconnectar

desendreçar
1
anghymenu, anhrefnu

desendreçat
1
anghymen

desenfadat
1
wedi llonyddu, llon˙dd

desenfeinat
1
wrth eich pw˙sau

desenfocar
1
datffocysu

desenfrenament
1
diff˙g hunanreolaeth, direolaeth

desenfrenat
1
(person) afreolus

desenganxar
1
datfachu
2
datgludo
3
datwneud

desengany
1
siomedigaeth

desenganyar
1
siomi
2
chwalu gobeithion

desenganyar-se
1
peidio â'ch tw˙llo eich hun
2
cael eich dadrithio
3
desengamyem-nos rhaid peidio â'n tw˙llo ein hunain

desengrampador
1
(Ynysoedd Balearig) sgriwdreifer [Cataloneg safonol: tornavís]

desenllaç
1
diweddglo, dadleniad; rhan olaf stori
desenllaç fatal diwedd trasig
desenllaç tràgic diwedd trasig
desenllaç feliç diwedd hapus
Molts temen un desenllaç fatal del segrest
Mae llawer yn ofni b˙dd diwedd trasig i'r herwgipiad

desenllaçar
1
dadwneud, datglymu

desenradar
1
datr˙s

desenrotllament
1
datblygiad

desenrotllar
1
dadrolio
2
datblygu

desenrotllar-se
1
dadrolio
2
datblygu

desentelar
1
(ffenestr car) didawchu, clirio

desentelar-se
1
(ffenestr) didawchu

desentendre's
1
golchi'ch dw˙lo
2
cymr˙d arno nad ˙w'n gw˙bod dim, smalio anw˙bodaeth

desenterrar
1
datgladdu
2
(ffigurol) datgladdu, dod â rh˙wbeth i’r fei

desentès
1
cyflwr o w˙bod dim oll
fer-se el desentès cymr˙d arnoch nad ˙ch chi'n gw˙bod dim, smalio anw˙bodaeth

desentonar
1
bod allan o diwn
2
taro, methu â ch˙d-f˙nd

desentortolligar
1
dadrolio

desentortolligar-se
1
dadrolio

desenvolupament
1
datblygiad

desenvolupar
1
datblygu

desequilibrat
1
anghytbw˙s
2
anghytbw˙s eich meddwl

desequilibrat
1
un anghytbw˙s ei feddwl / ei meddwl

desequilibri
1
anghytbw˙sedd
2
(meddwl) anghytbw˙sedd

deserció
1
dihangfa

desert
1
wedi eich gadael
2
gwag
3
(t˙) segur, gwag
4
(tir) gwag, diffaith
5
(gwobr) wedi ei hatal, wedi ei chadw yn ôl, heb ei rhoi
declarar desert un premi datgan nad oes neb yn deilwng o'r wobr
6
(arholiad) di-r˙m
declarar desertes les oposicions diddymu canlyniadau'r arholiadau mynediad i'r brifysgol

desert
1
anialwch, diffeithwch

desertar
1
a dianc, cefnu ar

desertor
1
ciliwr

desesper
1
= desesperació anobaith

desesperació
1
anobaith

desesperant
1
anobeithiol, llai na gobeithiol
Amb CiU la cosa era desesperant, però amb aquest govern, la cosa és per plegar
Gyda CiU (= plaid genedlaethol Gatalanaidd asgell dde) roedd y sefyllfa yn llai na gobeithiol, ond gyda’r llywodraeth hon (= sosialwyr Castilaidd, cenedlaetholwyr Catalanaidd asgell-chwith, neo-Gomiwynyddion ac ecolegwyr Catalanaidd) cystal i ni roi’r gorau iddi
2
blinder s˙'n cynddeirio

desesperar
1
anobeithio
2
peri i golli anobaith
3
gwylltio, hala yn grac

desesperar-se
1
anobeithio

desesperat
1
diobaith
2
com un desesperat fel peth gw˙llt

desestabilitzar
1
ansefydlogi
un suposat pla del règim castrista de desestabilitzar les democràcies llatinoamericanes (El Punt 2004-01-10)
cyllun tybiedig gan lywodraeth Castro i ansefydlogi llywodraethau democrataidd América Ladin

desestimar
1
tanbrisio
2
gwrthod
El govern anglès desestima la petició d'un debat urgent sobre els suborns
(pennawd papur newydd) Llywodraeth Lloegr yn gwrthod y cais am ddadl fr˙s ar y llwgrwobrw˙on
3
(y gyfraith) gwrthod derb˙n

desfalc
1
embeslad
L’empresari declara que desconeixia l’existència de les societats fantasma implicades en els desfalcs
(Avui 2003-12-29)
Mae’r d˙n busnes / rheolwr cwmni yn dweud nad oedd yn gw˙bod am fodolaeth y rhith-gwmnïau fu â rhan yn yr embeslad

desfalcar
1
embeslo
2
tynnu'r c˙n o / tynnu’r gaing o...

desfasat
1
anghydnaws
estar desfasat de bod yn anghydnaws â

desfavorable
1
anffafriol

desfavorir
1
peidio â ffafrio
2
(dillad) heb fod yn gweddu

desfer
1
dadwneud
2
datglymu, rhyddháu
3
toddi
El dia que Espanya no tingui a qui sotmetre es desfarà com un terròs de sucre en llet calenta

Y dydd na fydd gan Sbaen neb i’w ormesu, bydd yn toddi fel lympyn o siwgr mewn llaeth twym
4
tynnu oddi wrth ei gil˙dd
5
chwalu
La policia de sis països desfà l'organització de tràfic de cocaïna més gran del món
Heddlu o chwe gwlad yn chwalu cyfundrefn fasnachu cocên fw˙af y b˙d

desfermar
1
gadael allan
2
gollwng yn rh˙dd

desfermar-se
1
ymollwng
2
byrstio

desfermat
1
wedi eich rhyddháu, wedi eich gollwng
2
gw˙llt, dilyffethair
3
o'ch cof

desferra
1
adfeilion
2
gweddillion
desferra mortal rhan farwol
3
gwastraff

desfer-se
1
dod oddi wrth ei gil˙dd
així amb grapes el diari no es desfa fell˙ â staplau d˙w'r papur new˙dd ddim yn dod oddi wrth ei gil˙dd
2
toddi, ymdoddi
3
rhyddháu ei hun
4
rhyddháu ei hun

desfer-se de
1
cael gwared o

desfer-se en llàgrimes
1
torri i w˙lo

desfeta
1
gorchfygiad

desfici
1
pryder, anesmw˙thder

desficiós
1
pryderus
2
anesm˙th
3
yn gynnwrf i g˙d, "ypsét"

desfigurar
1
anharddu
2
newid
3
(llais) newid (er tw˙llo)

desfilada
1
gorymdaith
desfilada de models parêd ffasiynau, sioe ffasiynau

desfilar
1
gorymdeithio
2
gadael un ar ôl y llall

desflorar
1
pigo blodau (oddi ar blanhig˙n, oddi ar bren)
2
(merch) diforw˙no

desfogar
1
gollwng (rh˙w deimlad), arllwys, tywally, mynegi
Em sembla molt bé que desfoguis la teva deria però és que no té res a veure amb el que deia.
(ateb i neges mewn fforwm) Mae dda gen i dy fod yn cael mynegi dy obsesiwn ond nid oes a wnelo ddim â’r hyn a ddywedais

desfogar-se
1
bwrw eich llid
2
datgelu cyfrinach

desfullar
1
tynnu dail oddi ar

desgana
1
diff˙g archwaeth
2
diff˙g diddordeb, diff˙g aw˙dd
3
fer alguna cosa a desgana gwneud rh˙wbeth o'ch anfodd

desganat
1
di-archwaeth
2
difrwdfrydedd

desgast
1
traul
2
erydiad
3
colled
4
cyrydiad
5
athreuliad
guerra de desgast rhyfel athreuliol

desgastar
1
treulio
2
difetha
3
erydu
4
(rhaff) rhaflo
5
(metel) cyrydu

desgastar-se
1
treulio
2
erydu
3
blino yn lân
4
cyrydu (metel)
5
(rhaff) rhaflo
6
(o achos clef˙d) gwanychu
7
cael ei ddifetha

desgavell
1
anhrefn

desgavellar
1
bwrw i anhrefn

desgavellat
1
wedi ffwndro

desgel
1
= desglaç toddiad, toddi, dadmer

desgelar
1
= desglaçar toddi, dadmer

desglaç
1
toddiad, toddi, dadmer

desglaçar
1
toddi, dadmer

desglaçar-se
1
toddi, dadmer

desglossar
1
didoli
2
tynnu darnau o gyfanwaith

desgovern
1
camlywodraeth, camreolaeth
2
diff˙g rheolaeth, diff˙g llywodraeth

desgovernar
1
camlywodraethu, camreoli

desgràcia
1
anffawd, anlwc
Les desgràcies mai no vénen soles Anlwc ni ddaw ei hun (“D˙w’r anffodiau b˙th yn dod ar eu pennau eu hun”)
2
gwarth
3
anfodlonedd
4
caure en desgràcia dw˙n gwarth arnoch eich hun
5
Quina desgràcia! Y fath anlwc!

desgraciar
1
andw˙o
2
(person) anafu
3
(peth) niweidio, difrodi

desgraciat
1
anlwcus
que en sóc de desgraciat dyna anlwcus yr w˙f! mor anlwcus yr w˙f!
2
truenus, anhapus
una vida desgraciada byw˙d anhapus
3
annymunol

desgraciat
1
person annymunol

desgranar
1
disbeinio, sbinio

desgrat
1
anfodd
2
a desgrat de er gwaethaf

desgravar
1
lleiháu treth
2
eithrio (rh˙wbeth) o dreth

desgreuge
1
adferiad
2
iawndal
3
boddhâd

desguàs
1
draen

desguassar
1
draenio

desguitarrament
1
annhrefn

desguitarrar
1
annhrefnu
2
(cynllun) rhw˙stro, stal, gwrthweithio

deshabitat
1
anghyfannedd

deshabituació
1
colli arfer

deshabituar
1
colli arfer

desheretar
1
dietifeddu, diarddel

deshidratar
1
(sense objecte) colli dwr
2
(amb objecte) sychu

deshonest
1
anonest

deshonestetat
1
anonestrw˙dd, tw˙ll

deshonor
1
cywil˙dd, gwarth

deshonra
1
cywil˙dd, gwarth

deshonrós
1
dianrhydedd

deshora
1
amser anghyfleus

des que
1
oddi ar, ers
Canto a l’orquestra del poble des que tenia 16 anys
Yr w˙f wedi bod yn canu a seindorf y pentre ers yn un ar bynmtheg oed

desideràtum
1
anghenrhaid

desídia
1
diogi

desidiós
1
difater, didaro
2
diog

desig
1
dymuniad

designació
1
penodi (amser i wneud rh˙wbeth)
2
dewis

designar
1
penodi (amser i wneud rh˙wbeth)
2
dewis

designi
1
cynllun
2
syniad, cynnig

desigual
1
anghyfartal
2
anwastad

desigualtat
1
anghyfartaledd
2
anwastadrw˙dd

desil.lusió
1
siom

desil.lusionar
1
siomi

desimbolt
1
agored
De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes (Dywediad) (“O Nadolig i’r Cárnifal, saith wythnos agored”)
2
hyderus

desimboltura
1
hyder

desinència
1
(Ieithyddiaeth) diwedd

desinfecció
1
diheintedd

desinfectant
1
diheint˙dd

desinfectar
1
diheintio

desinflar
1
datchw˙ddo


desinformat
1
heb wybod rhywbeth yn iawn, wedi’ch camarwain, wedi’ch camhysbysu
anar desinformat bod wedi’ch camarwain, bod heb wybod digon am rywbeth

desintegració
1
ymddatodiad

desintegrador
1
ymddatodiadol

desintegrar
1
ymddatod

desinterès
1
amhleidgarwch
2
anhunanoldeb

desinteressat
1
amhleidiol, diduedd
2
anhunanol

desistir
1
ymatal rhag gwneud rh˙wbeth

desitjable
1
dymunol

desitjar
1
dymuno

desitjós
1
awyddus

deslleial
1
anffyddlon
2
(cystadleuaeth) annhêg

deslleialtat
1
anffyddlondeb
2
(cystadleuaeth) annhegwch

deslletar
1
diddyfnu, diddw˙n

deslligar
1
datgylymu
2
rhyddháu

deslliurament
1
rhyddhâd
2
esgor

deslliurar
1
rhyddhâu
2
esgor

desllogar
1
symud allan

desllorigador
1
datgymaliad

desllorigar
1
datgymalu
desllorigar el fre gollwng y brêc
2
ysigo

deslluir
1
pylu, afliwio
2
difrodi

deslluït
1
pwl, aflo˙w, di-sglein

desmai
1
llew˙g, haint
2
anymwybyddiaeth
3
iselder ysbr˙d
4
syrthni, cysgadrw˙dd
5
helygen w˙lofus (Salix babylonica)
6
tenir un desmai llewygu, cael haint 

desmaiar
1
llewygu
2
digalonni
3
(ymdrech) llaesu

desmaiar-se
1
llewygu

desmaiat
1
anymw˙bdodol
2
diddiddordeb
3
gwelw

desmamament
1
diddyfniad

desmamar
1
diddyfnu

desmanar
1
diddymu

desmanegar
1
annhrefnu
2
(peiriant) peri i dorri i lawr

desmanegar-se
1
gweithio h˙d at yr asgwrn

desmanegat
1
annhrefnus
2
diofal

desmantellar
1
datgymalu

desmantellat
1
wed'ch datgymalu

desmarcar
1
tynnu staeniau

desmarxat
1
adfeiliedig

desmembrar
1
diaelodi, datgymalu, darnio, dryllio

desmemoriar-se
1
dechrau colli cof

desmemoriat
1
anghofus

desmenjament
1
diff˙g archwaeth

desmenjat
1
difater
2
heb archwaeth at fw˙d

desmentiment
1
gwad, gwadiad

desmentir
1
(cyhuddiad) gwadu
desmentir algú  gwadu cyhuddiad rh˙wun
El servei de premsa dels Mossos es pot afanyar de desmentir-nos, però els fets són certs i actuals
Gall sw˙ddog y wasg yr heddlu fynd ati i wadu ein cyhuddiad, ond mae’r digw˙ddiad yn wir ’i wala ac wedi digw˙dd yn ddiweddar
2
(si, chwedl, newydd) gwadu
Els altres seran jutjats al Regne Unit, tot i que un funcionari del departament d'Estat ho va desmentir després dient que Londres no ha prés cap decisió encara
Bydd y lleill yn sefyll eu prawf yn y Deyrnas Unedig, er i swyddog y Weinyddiaeth Dramor ei wadu wedyn gan ddweud nad yw Llundain wedi dod i benderfyniad eto
3
(damcaniaeth) gwrthbrofi, datbrofi
4
dad-ddweud
4 desmentir-ho tynnu’ch geirau yn ôl

desmentit
1
dad-ddywediad
No han tingut notícia de cap rectificació ni desmentit del diari
Nid ydynt wedi clywed dim am yr un cywiriad neu ddad-ddywediad o ran y newyddiadur

desmerèixer
1
m˙nd yn waeth, gwaethygu
2
pydri
3
colli gwerth
4
ni + bod cystal

desmèrit
1
gwaethygiad
2
diff˙g
3
anfantais
4
annheilyngdod

desmesura
1
dif˙g cymesuredd

desmesurat
1
gormodol
2
enfawr, diderf˙n (ambició, etc)
3
(maint) rh˙ fawr o lawer, yn fw˙ nag y dylai fod

desmillorar
1
difw˙no, difetha
2
gwanháu


desmillorar-se
1
cael ei ddifw˙no, cael ei ddifetha
2
gwanháu

desmoralitzar
1
digalonni, gwangalonni
estar desmoralitzat bod yn ddigalon
Si bec aquest Cap d’Any, m'engataré, perquè estic desmoralitzat
Os yfaf y Noswyl Galan hon byddaf yn meddwi am fy mod yn ddigalon

desmuntar
1
tynnu oddi wrth ei gil˙dd, datod, ddatgymalu
Vols saber com és un ordinador per dintre? Vols muntar-ne i desmuntar-ne un?
A wyt ti’n ymofyn sut mae cyfrifiadur oddi fewn? A wyt ti’n ymofyn rhoi un wrth ei gilydd neu dynnu un oddi wrth ei gilydd?

Ha estat necessari agafar els trens regionals ja que eren els únics que ens permetien portar la bicicleta sense desmuntar-la
Bu rhaid dal y trenau rhanbarthol am mai hwy oedd yr unig rai oedd yn gadael i ni fynd â’r beic heb ei ddatgymalu

2
disg˙n oddi ar geff˙l
No sabia com desmuntar del cavall Nid oedd yn gwybod sut i ddisg˙n oddi ar y ceff˙l

desnaturalitzar
1
annatureiddio, annaturioli

desnaturalitzat
1
annatureiddiedig, annaturioliedig

desnerit
1
nychl˙d

desnivell
1
anwastadrw˙dd
2
anghyfartaledd

desnivellar
1
anwastatáu
2
anwastatáu

desnonar
1
des nonar un malalt dweud bod claf y tu hwnt i obaith, dweud nad oes gobaith i glaf wella
2
(tenant) gyrru allan, troi allan, hel allan (o’ch ty^, o’ch cartrref), rhoi rh˙wun ar y clwt
3
(gweithiwr) rhoi’r sac i, rhoi rh˙wun ar y clwt
4
symud (corff o fedd)
5
(tenant) troi allan (o’ch t˙^)

desnucar
1
torri gwddf (rh˙wun)

desnutrició
1
camfaethiad

desobedència
1
anufúdd-dod
2
desobedència a agents de l'autorititat anufuddháu i orchmynion yr heddlu ("anufúdd-dod i sw˙ddogion awdurdod")

desobedient
1
anufudd

desobeir
1
anufuddháu i

de sobte
1
yn syd˙n

desocupació
1
diweithdra

desocupat
1
un di-waith

desodorant
1
diarogl˙dd

desolació
1
galar

desolador
1
galarus

desolar
1
difetha
2
gofidio

desolat
1
digalon, truenus, trallodus

desorbitar
1
tynnu o’i gylchdro
2
rhoi gormod o bw˙s ar

desorbitar-se
1
m˙nd dros ben llestri

desorbitat
1
wedi m˙nd dros ben llestri
2 (pris) afresymol, y tu hwnt i fesur
preu desorbitat crocbris
Se’ls acusa d’irregularitats detectades al Consorci de Turisme: la compra d’estudis turístics sense cap utilitat i a preus desorbitats... (El Punt 2004-01-15)
Maent wedi eu cyhuddo o dor-reolau wedi ei ddarganfod yn y Cyfungorff Twristiaeth: prynu am grocbris astudiaethau ar dwristiaeth oedd yn dda i ddim...

desordenar
1
anhrefnu

desordre
1
annibendod, anhrefn
2
cynnwrf, berw

desorganització
1
anhrefn, diff˙g trefn

desorganitzar
1
anhrefnu

desori
1
anhrefn, annibendod

desorientació
1
dryswch, penbleth

desorientar
1
m˙nd â (rh˙wun) ar gyfeiliorn, camarwain (rh˙wun),
2
drysu (rh˙wun),

desorientar-se
1
colli’ch ffordd
2
drysu

desorientat
1
wedi’ch drysu, mewn penbleth

desoxidar
1
dadocsideiddio

desparar
1
desparar la taula = clirio'r bwrdd

despatx
1
sw˙ddfa
2
stydi, myfyrgell
3
neges

despatxar
1
danfon
2
tasca / tasg, gorchw˙l gorffen, cwblháu cwpla, dibennu 'bennu
4
lladd
5
trin (pwnc)

despectiu
1
difrïol
2
dirmygus, gwawdlus

despectivament
1
yn wawl˙d, yn ddirmygus

despendre
1
gwario
2
gwastraffu
despendre paraules gwastraffu’ch gw˙nt, gwastraffu’ch anadl

despenjar
1
dod â (rh˙wbeth) i lawr
2
dadfachu

despenjar-se
1
m˙nd i lawr

despentinar
1
drysu (gwallt rh˙wun)

despenyar
1
taflu dros ddiben

desperfecte
1
nam

despert
1
effro
2
gwyliadwrus
2
(enw gwr˙waidd) gwawr, toriad d˙dd

despertador
1
cloc larwm

despertament
1
deffroad

despertar
1
deffro, dihuno = cyffroi o gwsg
2
(teimlad) deffro, dihuno, enn˙n

despertar-se
1
deffro, dihuno = dod allan o gwsg

despesa
1
gwario
2
cyfanswm a wariw˙d
3
gwastraff
4
defn˙dd
5
despeses
treuliau
6
pagar la despesa talu‘r bìl

despietat
1
creulon, didrugaredd

despietadat
1
creulondeb

despintar
1
tynnu’r paent oddi ar...

despintar
1
gw˙wo, colli lliw
2
despentar-se de la memòria m˙nd yn anghof

despistar
1
taflu oddi ar y tryw˙dd
2
camarwain

despistar-se
1
colli’ch ffordd
2
drysu

despitós
1
dig
2
sbeitl˙d

desplaçament
1
taith
2
(barn) newid

desplaçar
1
symud (rh˙wbeth)

desplaent
1
annymunol

desplaure
1
blino, anfodloni, anfoddio

desplegament
1
byddiniad
2
lloliad = rhoi mewn lle

desplegar
1
datblygu
2
lledu (hw˙l)
3
(Milwriaeth) gosod
4
agor
5
est˙n

desplomar
1
gogw˙ddo
2
tynnu i lawr, peri i gw˙mpo

desplomar-se
1
cw˙mpo
els danys materials, amb desenes d’edificis desplomats, van ser especialment importants a cinc pobles d’aquella regió
Roedd y difrod, â dwsenau o adeiladau wedi chwalu, yn ddifrifol iawn mewn pump o bentrefi’r rhanbarth honno
2
gogw˙ddo

despoblació
1
diboblogi

despoblat
1
anghyfanedd

despoblat
1
lle anial

desposseir
1
desposseir de difeddiannu = cymr˙d meddiant ar

dèspota
1
gormeste˙rn = gothrymwr gwlad, un s˙'n rheoli heb gyfraith na llywodraeth i’w gyfyngu
2
gormeswr = un s˙'n defnyddio ei awdurdod yn ddideimlad ac yn greulon

2
desbod = teitl yn yr ymerodraethau Rhufeinig, Buzantaidd ac Otoman

despotisme
1
gormeste˙rnedd

despreciatiu
1
(Castiliaeth) difrïol

desprendre
1
datod

desprendre's
1
dod yn rh˙dd
2
(diddw˙thiad), dil˙n
3
(ymchwil) bod yn gasgliad
4
cael gwared o

despreniment
1
datod, lacio
2
gollwng, gollyngiad

despreocupat
1
didaro, dihidio

després
1
wedi hynn˙, wed˙n
2
yna
3
yn ddiweddarach

després de
1
ar ôl
després de sopar ar ôl swper
2
ers

després de tot
1
wedi’r cyfan

després que
1
ar ôl, wedi

desprestigi
1
anfri, anurddas, gwarth

desprestigiar
1
difrïo

desprestigiar-se
1
colli urddas

desproporcionat
1
anghyfrannol = yn dangos diff˙g cyfrannedd

despropòsit
1
nonsens, ffiloreg, lol, dyli
una caterva de despropòsits lol i g˙d (“tyrfa o bethau nonsensl˙d”)

despulla
1
ysbail, anrhaith
2
corff
les despulles = y rhan farwol

despullar
1
dihatru = tynnu dillad oddi am r˙wun
2
despullar de gwaredu o
3
dinoethi

despullar-se
1
ymddihatru = tynnu dillad oddi amdonoch eich hun
2
cael gwared o, rhoi’r gorau i

despullat
1
noeth, noethlymun, porc˙n

desqualifició
1
sarhâd, s˙lw difrïol
L'únic que ha pogut articular, (pobre homenet) són quatre desqualificacions fora de lloc i incoherents
Yr unig beth a ddaeth i’w feddwl (druan bach) oedd gwneud rhai sarhadau disynnw˙r a di-alw-amdan˙nt

desqualificar
1
difreinio, atal

dessagnar
1
gwaedu

dessagnar-se
1
gwaedu i farwolaeth

dessalatge
1
dihalltu, dihalennu, cro˙wi
una fàbrica de dessalatge dihalltwr, gwaith dihalltu

dessalar
1
dihalltu, dihalennu, cro˙wi

dessecar
1
sychu (ffrw˙thau)
2
traenio (tir)

dessecar-se
1
(ffrw˙thau) sychu = m˙nd yn s˙ch
2
sychu = m˙nd yn s˙ch

desset
1
(Cataloneg yr Ynysoedd) dau ar bymtheg
[Cataloneg Canolog: disset]

dèsset
1
(Cataloneg y Deheubarth) dau ar bymtheg
[Cataloneg Canolog: disset]

dessincronització
1
anghydamseru

dessobre
1
al dessobre ar y top

dessota
1
al dessota ar y gwaelod

dessoterrar
1
datgladdu
2
(ffigwrol) dod o h˙d i

destacament
1
(Milwriaeth) gwahanlu = mintai o filw˙r wedi eu gwahanu oddi wrth gorff y fyddin er mw˙n ymwneud â thasg arbennig

destacar
1
dangos, pwyntio allan
2
amlygu
3
(Milwriaeth) neilltuo (rh˙wun) (ar gyfer dyletsw˙dd), pennu (dyletsw˙dd) (i r˙wun)

destacar-se
1
amlygu ei hun, sef˙ll allan

destacat
1
neilltuol, amlwg, eithriafol, rhagorol

destapar
1
dadorchuddio
2
agor
3
(potel) agor, digorcio
destapar les primeres ampolles del vi de la nova vinya de Can Calopa
agor y poteli cyntaf â gwin o winllan new˙dd Can Calopa

destapar-se
1
tynnu’r dillad gwel˙ oddi arnoch, symud y dillad gwel˙ oddi arnoch
Em destapo i allà a sota l'edredon veig una cosa mai vista...
Rwy’n tynnu’r dillad wely oddi arnaf, ac o dan yr cwrlid rwy’n gweld rhywbeth na welwyd mo'i fath erioed
2
dangos eich gwir cymeriad
anar destapant-se dangos eich gwir cymeriad o dipyn i beth, bod yn graddol ddangos eich gwir cymeriad o dipyn i beth
Els convergents regionalistes es van destapant els darrers dies.
Mae pobl y blaid Convergència, sydd yn rhanbartholwyr [yn hytrach na chenedlaetholwyr] wedi bod yn graddol ddangos eu gwir cymeriad y dyddiau diwethaf yma

destarotar
1
drysu
2
anhrefnu
3
(person) codi cywil˙dd ar

destarotat
1
bod wedi’ch bwrw oddi ar eich echel

desteixinar-se
1
gwneud eich gorau glas

desterrar
1
alltudio
2
neilltuo
3
(ffigurol) bwrw heibio

destí
1
tynged, ffawd
un cop de destí tro ffawd

destil.lar
1
distyllu
2
nawsio = diferu

destil.leria
1
distyllfa, distyllt˙

destinació
1
pen taith, pen siwrnai, cyrchfan

destinar
1
defnyddio
2
anfon
3
neilltuo (arian)
4 ser destinada a (fer alguna cosa) bwriad / diben (hwn a hwn) yw (gwneud rhywbeth)
La Inquisició va ser destinada a rapinyar els béns dels jueus
Diben y Chwil-lys (Chwil-lys Castilia) oedd dwyn eiddo’r Iddewon


destinatari
1
derbynn˙dd

destitució
1
disw˙ddiad
2
amddifedi, amddifadrw˙dd

destituir
1
disw˙ddo
2
destuir de amddifadu rh˙wun o r˙wbeth, dw˙n rh˙wbeth oddi ar r˙wun

destorb
1
rhw˙str
2
niwsans
3
poendod; un s˙'n diflasu

destorbar
1
poeni, bod yn bla

destral
1
bw˙ell

destraler
1
(ansoddair) trwsgl

destraler
1
coedwr
2
glwth
3
un trwsgl

destre
1
ochor dde
2
dechau

destrempar
1
digaloni

destresa
1
sgil
2
medrusrw˙dd, deheurw˙dd

destret
1
cyfyng-gyngor
trobar-se en un destret bod ar gyfyng-gyngor
be in a bit of a fix
2
diff˙ng anadl
3
treure (-lo) d'un destret
dod (â rh˙wun) allan ohoni, dod (â rh˙wun) o anhaswter
4
donar destret a poeni, blino, plagio

destriar
1
gwahanu
El nom no fa la cosa i... encara que la denominació de valencià és estuatuària i sociologicament acceptada, no es pot destriar de la llengua comuna que és el català (Avui 2004-01-16)
Pêr fyddai rhosyn er newid ei enw – er bod yr enw “valencià” i’w gael yn un statudol (= dyma’r enw ar yr iaith yn statud hunanlywodraeth Falensia) a dyna’r enw ar lafar gwlad (“wedi ei dderbyn yn sosiolegol”), ni all ei wahanu oddi wrth yr iaith gyffredin, sef y Gatalaneg (Mae llywodraeth Castilia a hyd yn oed rhan o boblogaeth Falensia yn mynnu taw iaith wahanol yw tafodiaith Gatalaneg glwad Falensia ac yn gwneud ei gorau glas i wanhaú’r iaith Gatalaneg trwy roi statws iaith annibynnol i’r dafodiaith trwy newid ei orgraff, hybu’r ymadrodd ‘y Gatalaneg a’r Falensianeg’, ayyb)

2
destriar el gra de la palla nithio’r grawn oddi wrth yr us, chwilio’r hyn sydd yn bwysig o blith pethau sydd heb fawr o bwys (“gwahanu’r grawn oddi wrth y gwellt”)

3 canfod

destronament
1
diorseddiad
2
dymchweliad

destronar
1
diorseddu
2
dymchwel

destrossa
1
dinistr
2
(Rhyfel) difodiad, dilead, difodiant
3
(pobl) lladdfa, cyflafan
4
(pethau) difrod, niwed  
provocar nombroses destrosses  gwneud llawer o ddifrod
Un grup de joves que sortien d’un concert dissabte passat a Vilafranca van provocar nombroses destrosses en el mobilari urbà del centre del municipi 
Achosodd criw o bobl ifanc a ddaeth allan o gyngerdd yn Vilafranca dd˙dd Sadwrn diwethaf lawer o ddifrod i’r offer str˙d yng nghanol y pentref

destrossar
1
difetha, dinistrio
2
gwastraffu

destrucció
1
dinistr

destructiu
1
dinistriol

destructor
1
difaol, distrywiol, difethol

destruir
1
distrywio, dinistrio, difetha

desunió
1
rhw˙g
2
gwahaniad
3
datgysylltiad

desunir
1
gwahanu
2
datgysylltu
3
peri rhw˙g rhwng

desús
1
anarfer, diff˙g arfer
caure en desús m˙nd o arfer, m˙nd allan o arfer

desusar-se
1
darfod amdano,

desusat
1
darfodedig, anarferedig, hynafol, wedi hen ddarfod

desvagat
1
segur

desvalgut
1
diamddiff˙n
2
difreintiedig


desvalisar
1
dwyn, ysbeilio
Quan la malalta es mor, la "visita" dels amics de la cuidadora de gent gran per desvalisar és pràcticament inevitable.
Pan fydd farw y glaf, mae “ymweliad” ffrindiau gwarchodwraig yr henoed i ddwyn [yn nhy’r un sydd wedi marw] bron yn anochel

desvalorar
1
(arian gwlad) dibrisio, gostwng gwerth (rh˙wbeth)

desvariar
1
bod yn lloerig, bod yn wallgof

desvariejar
1
colli = dweud pethau diyst˙r
2
siarad dyli

desventura
1
anlwc

desvergonyiment
1
digywilydd-dra, anwedduster, anweddustra
No puc suportar aquest desvergonyiment Ni allaf ddioddef y digywilydd-dra hwn

desvergonyit
1
digywil˙dd

desvertebració
1
tynnu (rh˙beth) oddi ar ei gil˙dd

desvestir
1
dadwisgo, tynnu dillad

desvetllar
1
deffro, dihuno
2
cadw ar ddihun, cadw rhag cysgu

desvetllat
1
estar desvellat bod ar ddihun

desviació
1
gwyriad, gwyro
2
dargyfeiriad
3
ffordd osgói

desviar
1
dargyfeirio
2
gw˙ro
3
atal (erg˙d)
4 desviar l' atenció gwrthdynnu sylw

desviar-se
1
troi (oddi wrth...)
2
troi o’r neilltu
3
(heol) fforchio 

desvinculació
1
ymwahaniad
2
datgysylltiaf, daduniad

desvincular
1
gwahanu
2
datgysylltu, daduno

desvincular-se
1
colli cysylltiad

desvirgar
1
digforw˙no

desvirtuar
1
difetha 
2
andw˙o
3
gwrthweithio 
4
ystumio, gwyrdroi , llurguinio , camlunio
5
gwrthbrofi (dadl)
6
camgyfléu, camfynegi  

desviure's

1
bod yn awyddus i

desxifrar
1
(ysgrif) llw˙ddo i ddehongli
2
(neges) datgodio
3
(problem) datr˙s
4
(dirgelwch) datr˙s

detall

1
manyl˙n
detalls manylion
amb pèls i detalls yn fanwl iawn
Ens ha explicat amb pèls i detalls coses força interessants
Mae wedi esbonio i ni yn fanwl iawn bethau diddorol tu hwnt
2
al detall yn fanwerth
3
manwerth
4
cyffyrddiad
5
detallets manion

detalladament
1
yn fanwl iawn

detallar
1
rhestru’n fanwl
2
rhagnodi
3
manwerthu

de tant en tant

1
o br˙d i'w gil˙dd

detectar
1
detect

detectiu
1
ditectif

detector
1
synhw˙r˙dd
2
detector de fum synhw˙r˙dd mwg
Sembla que van fallar els detectors de fum
Mae'n deb˙g i'r synhw˙r˙ddion mwg fethu

detenció
1
arestiad, arestio
2
ataliad, atal
3
oediad, oedi

deteniment
1
gofal
2
amb deteniment yn drylw˙r

detenir
1
dal = arestio
2
dal, cipio, gafaelu yn, cael gafael yn
3
llesteirio
4
cadw

detenir-se

1
aros
2
aros = aros am funud, cymr˙d saib
3
cymr˙d yn hir (i wneud rh˙wbeth)

detentor
1
pencampwr

detergent
1
glanhäwr, glaned˙dd

deterioració
1
gwaethygiad
2
difrod, niwed
3
traul

deteriorar
1
difw˙no, difetha
2
treulio
3
difrodi, andw˙o

determinació

1
dyfalbarhâd
2
penderfyniad

determinant
1
sy’n rheoli

determinar
1
pennu
2
(dyddiad, pris) pennu, penderfynu ar
3
amcanrifo, bwrw cyfrif o
4
achosi
5
penderfynu
6
peri i r˙wun wneud rh˙wbeth 

determinar-se
1
penderfynu

determinat
1
(person) penderfynol
2
(dyddiad) penodedig
3
arbennig, neilltuol

determini
1
dyfalbarhâd
2
penderfyniad

determinisme
1
penderfyniaeth

detestable
1
ffiaidd, atgas
2
cas, atgas

detestació
1
casineb

detestar
1
casáu

detingudament
1
ymhén a hw˙r
2
yn ofalus, yn drylw˙r
llegir detingudament les instruccions darllen y cyfarwyddiadau yn ofalus

detonació
1
taniad, ffrw˙drad

detonador
1
taniwr, taniadur, ffrw˙dr˙n, ffrw˙dr˙dd

detonant
1
ysgytwol

detonar
1
ffrw˙dro

de tot
1
tip˙n o bopeth

de tota manera
1
ta waeth am hynn˙

de tot cor
1
o'ch bodd

detracció
1
dibristod, dirm˙g, gwawd, difrïaeth

detractar
1
dibrisio, dirmygu, gwawdio, dilorni
2
dilornwr, gwawdiwr, dilornwr

detreure

1
tynnu i ffwrdd
2
difrïo, dilorni

detriment
1
difrod
2
anfantais, afles
en detriment de er anfantais i, er afles i

detritus
1
ysgyrion, tameidiau, darnau
2
(Geoleg) malurion, eisingraig

deturar
1
aros
2
rhw˙stro

deu

1
(rhif) deg
2
degfed
3
les deu deg o’r gloch
4
(enw gwr˙waidd) deg

deu
1
ffynnon
2
tarddiad

deu
1
mae arno... (< deure)

déu
1
duw
2
el déu per la pluja duw’r glaw
3
gràcies a Déu diolch i Dduw
4
Déu meu Duw mawr!
5
per Déu er mw˙n y Tad
6
per l'amor de Déu er mw˙n y Tad
7
plagui a Déu gobeithio i’r Tad
8
si Déu vol os m˙n Duw, os Duw a’i m˙n
9
Déu volent os m˙n Duw, os Duw a’i m˙n
10
amb l'ajuda de Déu os m˙n Duw, os Duw a’i m˙n
11
Déu ajudant os m˙n Duw, os Duw a’i m˙n
12
per la gràcia de Déu er mw˙n y Tad
13
bona de Déu r˙wsut r˙wffordd / ar hap / yn ddi-hid
14
la Mare de Déu Mam Duw
15
Déu vos guard rha Duw arnoch
16
Déu us pagui
17
Déu m'en guard Duw caton pawb!
18
Déu l'hagi perdonat heddwch i’w lwch
19
lloat sigui Déu diolch i’r dref!
20 Déu n'hi do Tawn i b˙th o’r fan! Tewch da chi!
Mae hefyd yn cyfeirio at swm mawr:
que Déu n'hi do enfawr
cobrar un sou que Déu n'hi do ennill cyflog enfawr
21
tot Déu pawb
22
com Déu mana fel y dylai fod
23
Déu faci que no! Duw a'n gwaredo rhag hynn˙ ("Duw a wnelo na [ddigw˙dd]")

Déu
1
Duw
2
esperar en Déu = ymddiried yn Nuw

deu haver-hi
1
rhaid bod

deure
1
(arian) bod ar un i
em deus cinc mil pessetes Mae arnat-ti bum mil o besetas i mi
2
rhaid ar
3
dylai

deure
1
dyletsw˙dd
2
dyled; deb˙d

deure haver
1
rhaid eich bod wedi
2
deu haver-hi rhaid bod

deute
1
(dyled) estar ple de deutes bod at eich clustiau mewn dyled
estar en deute (amb algú) bod yn ddyledus (i rywun), bod yn nyled (rhywun), bod arnoch ddyled (i rywun)
Durant molt de temps, em devia un favor important.
Ara, sóc jo el qui està en deute amb ella
Am amser hir, roedd arni hi ddyled mawr i mi. Yn awr y fi sydd yn ei dyled hithau
2
deute públic dyled wladol

deutor
1
dyledus
2
dyledwr
deutor morós
talwr araf

Déu vos guard!

1
cyfarchiad wrth f˙nd i mewn i d˙ un = Duw a'ch gwaredo

devaluació
1
dibrisiad

devaluar
1
dibrisio

devastació
1
difod

devastador
1
difethol, dinistriol, distrywiol, distrywus
un terratrèmol devastador daeargr˙n distrywiol

devastar
1
difrodi, distrywio
El foc del 1994 va devastar 3.000 hectàrees al Vallès
Difrododd tân mil naw cant pedwar deg a phedwar dair mil o hectarau yn (ardal) Vallès

devers
1
tua

devesa
1
dôl
2
porfa

devessall
1
cawod drom
2
(ffigurol) llif, ffrwd

de vista
1
conèixer de vista adnaobod o ran eich gweld

devoció
1
duwiolfrydedd
2
ymroddiad
3 addoliad
No és sant de la meva devoció Nid un o’i edmygwyr ydw i (“nid sant f’addoliad yw e”)

devocionari
1
ll˙fr gweddi

devolució
1
dychweliad
2
ad-daliad
3
(Y Gyfraith) adferiad

devorar
1
llowcio
devorar amb la mirada llygadu'n awchus

devot
1
(Cref˙dd) duwiol
2
ymroddedig

devot
1
(eglw˙s) els devots y capelw˙r, yr eglw˙sw˙r, y gynulleidfa
2
dilynwr
2
edmyg˙dd

devuit
1
deunaw

dèvuit
1
deunaw, un deg w˙th

dextrosa
1
decstros

d'hora
1
yn gynnar
··
 

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions 19 05 2001 26 10 2002 ::  2003-12-09 :: 2004-01-12 ::  2005-02-06 :: 2005-03-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA"
(= Gal·les-Catalunya)
Weĝrr am ai? Yuu ĝrr vízïting ĝ peij frĝm dhĝ "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katĝlóuniĝ) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 
CYMRU-CATALONIA