http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_est_1678k9.htm


0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

..................................................0379k Mynegai ir Geiriadur Catalaneg / ndex del diccionari catal

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymreg
(ar gyfer siaradwyr Cymreg)

Diccionari catal-gal
ls
(per gal
lesoparlants)

 

EST - ESTIVEROL

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-06 : 2005-05-16

 

 

est
1
dwrain

esta
1
hwn, hon (Cataloneg y De) (Cataloneg Canolog: aquest]

esta
1
hwn, hon (Cataloneg y De) (Cataloneg Canolog: aquest]

estabilitat
1
sefydlogrwdd
2
sadrwdd

estabilitzar
1
sefydlogi

estable
1
sefydlog, diysgog

estable
1
beud

establia
1
stabl (= estable)

establiment
1
gweithred o sefydlu
2
sefydliad = corff, cymdeithas
establiment benfic corff elusenol
3
lle i gwsmeriaid (ee bwt)
4
sefydliad gwleidyddol

establir
1
sefydlu
2
dechrau
3
gorchymn
4
gosod

establir-se
1
ymsefydlu

estabornir
1
syfrdanu, hurtio

estaca
1
poln
2
ffon

estaci
1
gorsaf (trenau, bysiau)
el rellotge de lestaci cloc yr orsaf
2
tymor
3
estaci de servei gorsaf betrol
4
estaco termal sba, ffynhonfa
5
estaci desqu cyrchfan sgo

estacionament
1
lle parcio
2
lleoliad

estacionar
1
lleoli
2
parcio (car)

estacionar-se
1
aros

estacionari
1
sefydlog
2
disymud
3
ar stop

estada
1
arhosiad
2
fer estada aros

estadi
1
stadiwm
2
(Mesur) ystaden
3
cyfnod

estadista
1
gwladweindd

estafa
1
twll
2
equip destafes heddlu dichellwaith

estafada
1
twll

estafador
1
twllwr, twllwraig

estafar
1
twllo

estafeta
1
llythyrd = swddfa bost fach

Estagell
1
trefgordd (el Rossell)

estalactita
1
stlactid, bs calch, diferfaen

estalagmita
1
stlagmid, calchbost, postyn calch, fferfaen

Estallencs
1
trefgordd (Mallorca)

estalonar
1
ategu
2
bod wrth sodlau un

estalvi
1
diogel
2
sa i estalvi iach ddianaf, difai dianaf

estalviar
1
cynilo, arbed

estalviar-se
1
osgi
2
osgi (pergl)
3
osgi (cosb)

estalvis
1
cynilon
2
mat bord

estam
1
brigern (blodn)

Estamariu
1
trefgordd (lAlt Urgell)

estamordir
1
syfrdanu, hurtio
2
brawychu

estampa
1
printiad, argraffiad
2
ysgythrad

estampaci
1
printiad, argraffiad
2
ysgythrad

estampat
1
printiedig

estampat
1
printiad
2
argraffiad

estampar
1
printio, argraffu

estanc ansoddair
1
dwrglos, tynn
compartiment estanc adran ddigyswllt (mewn llong, un o gyfres o adrannau sdd yn ddwrglos, hynny yw, adrannau wedi ei llunio fel nad ydnt yn gadael i ddŵr ddod i mewn neu fnd allan)

estanc enw
1
siop faco (maer rhain yn asientiaethaur llywodraeth r hawl i werthu tybaco; maent hefd yn gwerthu stampiau, a ffurflenni swddogol)

estana
1
ystafell

estancar
1
(hylif) atal
2
argu

estndard
1
safonol
2
lluman

estanquer
1
perchennog siop faco / rheolwr siop faco

estanquera
1
perchenoges siop faco / rheolwraig siop faco / gwraig perchennog neu reolwr siop faco
2 baner gwladwriaeth Castilia, baner drilliw Castilia
als castellans que es passegen pels nostres carrers amb toros d'Osborne o xandalls amb l'estanquera
y Castiliaid sydd yn cerdded ar hyd ein heolydd theirw Osborne (y tarw hwn yn sumbol answyddogol gwladwriaeth Castilia) neu dracsiwtiau baner Castilia arnynt

..1/ estant
1
shilff

..2/ estant
1
de lluny estant o bell

estany
1
pwll, lln
2
alcam

lEstany
1
trefgordd (el Bages)

estaquirot
1
twpsn
2
bwgan brain

estar
1
bod + rhangymeriad gorffennol

estar
1
aros

sala destar lolfa
2
bod, teimlo (iechd)
3
cymrd (amser)
4
Estigues quiet! Bdd yn llondd!


estar adormit
1
cysgu

estar al corrent de
1
bod yn ymwbodol o

estar a laguait
1
bod ar wyliadwriaeth

estar a lalada
1
bod yn ateb y gofn

estar al lloc indicat en el moment oport
1
yn y lle iawn ar yr amser iawn

estar al nivell de
1
bod ar yr un lefel

estar a punt de
1
bod ar fin (gwneud peth)

Estars
1
trefgordd (la Segarra)

estar a to amb
1
bod yn unol , yn gydnaws
2
estar molt poc a to amb bod yn wahanol iawn i

estar baldat
1
bod wedi blino yn deg

estar barrallat amb
1
bod wedi ffraeo , bod wedi torri perthynas

estar b
1
bod yn iawn

estar bojament enamorat de
1
caru rhwun yn angerddol

estar buit
1
bod yn wag

estar cert de
1
bod yn sicr o

estar com el gat i el gos
1
bod fel ci ar hwch

estar convenut
1
bod yn argyhoeddedig, credun sicr

estar de genolls
1
bod ar eich pen-gliniau

estar de dol
1
bod yn galaru

estar disposat de
1
bod yn barod i

estar en bon estat
1
bod mewn cyflwr da

estar en campanya
1
bod mewn cyfnod ymgyrchu ar gyfer etholiad

estar en coma profund
1
bod mewn coma dwfn

estar en guerra
1
bod mewn rhyfel
estar en guerra amb bod yn rhyfela yn erbn...

estar enlluernat

1
bod wedi dallu (gan olau)

estar en oraci
1
bod ar weddi, bod mewn gweddi

estar en retrocs
1
bod ar drai

estar escampat
1
bod luch-dafl (hd y fan yma)

estar fart (dalguna cosa)
1
bod wedi cael llond bol (ar rywbeth)

estar fresc
1
bod mewn picil

estar fresc com una rosa
1
bod yn hollol ddidaro

estar gat
1
bod yn feddw

estar lluny de
1
bod ymhll o
Estic lluny de pensar aix que dius Dw i ddim yn cytuno hn a ddywedi o gwbl

estar malament de diners
1
bod yn brin o arian

estar mancat (dalguna cosa)
1
bod heb (rwbeth)
no estar mancat de ra nid + bod yn gwbl anghywir

estar ms content que un gnjol
1
mor llawen r gog, mor hapus r gog (bod yn hapusach na losin / na jiw-jiwb)
2
bod mor hapus r gog (""bod yn fw bodlon na jiw-jiwb"")

estar penjat
1
bod ynghrog, bod yn hongian

estar perdut

1
bod ar goll

estar pet
1
bod yn feddw gaib

estar podrit de peles
1
bod yn graig o arian

estarrufar
1
gwrychu (gwallt)

estarrufar-se
1
ymchwddo o falchder

estar-se
1
bw (mewn lle)
2
aros (mewn lle)
3
estar-se (de fer alguna cosa) peidio (gwneud rhywbeth), ymatal rhag (gwneud rhywbeth)

no poder estar-se ni + gallu mor help, ni + gallu ddim peidio
S que he dit que no ho faria per no m'he pogut estar.
Mi wn imi ddweud na fyddwn in ei wneud ond allwn i mor help / ond allwn i ddim peidio

no poder estar-se (de fer alguna cosa) ni + gallu ymatal (rhag gwneud rhywbeth), ni + gallu ddim peidio ( gwneud rhywbeth),
No em puc estar de fer unes preguntes... Alla i ddim peidio gofyn rhai cwestiynau, Alla i lai na gofyn rhai cwestiynau, Alla i ddim ymatal rhag gofyn rhai cwestiynau
Acabo de veure la pellcula, i no m'he pogut estar d'escriure un comentari
w i newydd weld y ffilm, ac allwn i ddim peidio ag ysgrifennu sylw

estar-se a casa
1
aros gartref (aros gartre, aros yn dre)estar segur
1
bod yn sicr, bod yn sir

estar-se morint
1
bod yn marw

estar-shi b
1
teimlon gartrefol
Shi est b aqu Rw in teimlon gartrefol yma

estar sorgit de
1
bod gwaith (rhwun)

estar tip de
1
bod wedi cael llond ei bol ar

estar tot dat i benet
1
bod yn ganlyniad rhagweladw, bod yn amlwg or dechrau

estat
1
cyflwr
2
beichiogrwdd
quedar en estat beichiogi
3
statws
4
gwladwriaeth
cop destat
coup dtat
estat policia
gwleidwriaeth bols
home destat
gwleiddd
lEstat Espanyol
Gwladwriaeth Castila
5 naci sense estat cenedl ddiwladwriaeth
.....les nacions sense estat d'Europa cenhedloedd diwladwriaeth Ewrop
la Plaa de les nacions sense estat
enw sgwr yn nhref Trrega (Principat de Catalunya / Tywysogaeth Catalonia) (Sgwr y Cenhedloedd Diwladwriaeth)
Carrer nacions sense estat enw heol ym mhentref Ondara (la Marina Alta, Pas Valenci / Gwlad Falensia) (Heol (y) Cenhedloedd Diwladwriaeth)

estatal
1
gwladwriaethol
a nivell estatal yn gwladwriaethol
2
defensa estatal amddiffyniad gwleidwriaethol

estatitzar
1
gwleidwriaetholi

els Estats Units
1
yr Unol Daleithiau;
als Estats Units; a Estats Units yn yr Unol Daleithiau

estatge
1
ystafell
2
tŷ, annedd, anheddle

esttic
1
llondd, disymud

esttitiques
1
stateg

estat-naci
1
cenedl-wladwriaeth

estatura
1
taldra (person)

esttua
1
cerflun

estatus
1
statws
2
concedir-li l'estatus (dalguna cosa) (a alg) cyflwno cyflwr (bod yn rhwbeth) (i rwun)

estatut
1
statud
2
estatuts = (clwb, sbort) rheolau
3
estatuts is-ddeddf

Estavar
1
trefgordd (lAlta Cerdanya)

estavellar
1
torri yn ddeilchion

estavellar-se
1
cwmpo (awyren)
Laparell es va estavellar a prop de laeroport Disgynnodd yr awyren yn agos ir maes awr
2 estavellar-se contra un arbre mynd i erbyn coeden, taro coeden, mynd i goeden, mynd yn glec i goeden
Estava pujant a Montserrat i quan vaig veure la pintada vaig tenir un ensurt tan gran que gaireb m'hi estavello amb el cotxe.
Yr oeddwn yn mynd lan i Montserrat a phan welais ir slogan a baentwyd cefais ir fath ysgytwad fel y bu bron i mi falur car yn yfflon

estel
1
seren
2
barcud
3
estel amb cua seren gynffon, seren gynffonnog, comed
4
estel del vespre seren yr hwr, Gwener
5
estel de mat seren fore
6
estel fuga seren wib
7
estel polar seren y Gogledd

estela
1
(Archaeoleg) llech, coflech, maen goffa
2
l (llong) = dŵr aflondd y tu l i gwch neu long
3
cynffon (awyren)
4
l, olion, camau (person)

estelada
1
wbren serennog
2
baner Catalonia seren arni. Gweler estelat

estelat
1
serennog
2 la bandera estalada baner Catalonia seren wedi ei hychwanegu
Hefyd: lestelada
Els aficionats portaven senyeres i estelades
Roedd cefnogwyr y tm yn cario baneri diaddurn Catalonia a baneri Catalonia seren arnynt

________________________________________________________________________
Mae dau fath o bandera estalada

y faner serennog las
Lestelada
blava y faner serennog las yw enw y faner hon, iw gwahaniaethu oddi wrth y faner seren goch, lestelada vermella.

Maer gair estelada ar ei ben ei hun yn cyfeirio fel arfer at y faner serennog las.
________________________________________________________________________

la bandera de l'Estat catal
(= baner gwleidwriaeth Catalonia) oedd enw gwreiddiol y faner serennog las . Mae dylanwad baner Ciwba iw weld arni.

baner Ciwba

Defnyddiwyd y faner serennog las am y tro cyntaf yn 1918. Dddeng mlynedd wedyn, fei mabwysiadwyd gan Llywodraeth Alltud Catalonia fel baner Gwerinlywodraeth Catalonia.
________________________________________________________________________

y faner serennog goch
lestelada vermella
y faner serennog goch. Daw o Gogledd Catalonia (hynny yw, y rhan or wlad ym meddiant Ffrainc) a chreuwyd gan y Front Nacional de Catalunya a lany 1968. Gan ei bod yn blaid Farcsaidd-Leninaidd, fe ddefnyddiwyd seren goch yn lle seren wen.
________________________________________________________________________


estel de mat
1
seren y bore

estel fuga
1
seren wib

estella
1
asglodn astell

estellador
1
torrwr coed

estellar
1
serol

estellar
1
asglodi, asglodioni, naddu
2
hollti, torri
estellar llenya torri coed tn

estellic
1
asglodn

estells
1
ffeibrog

estenalles
1
= tenalles gefeiliau

estendard
1
baner

estendre
1
estn
2
rhoi allan (tystysgrif)
3
taenu (ymenn)
4
rhoi allan = rhoi ar y lein i sychu (golch)
5
hwhu
6
llydanu
7
llunio (dogfen)

estendres
1
ymestn
2
ymestn dros = meddiannu arwnebedd penodol : estendres sobre
3
lledaenu (clefd)
4
manylu ar = siarad yn fanylach ar rw bwnc : estendres sobre

estenedor
1
lein ddillad
2
hors

estengraf
1
ysgrifwr llaw-fer, ysgrifwraig llaw-fer

estenografia
1
llaw-fer

estepa
1
step

Ester
1
Ester

estereotip
1
streoteip

estril
1
(gwraig) amhlantadw, diflad
2
ofer (ymdrech)
3
ofer (gwaith)
4
anffrwthlon (tir)
5
di-blant (pr)

esterilitat
1
anffrwthlonder, anffrwthlonedd, diffrwthder

esterilitzaci
1
anffrwthloni, diffrwtho
2
diheintio, diheintiad

esterilitzar
1
diheintio

esterlina
1
la lliure esterlina

esternudar
1
tisian, taro untrew

estrnum
1
sternwm, asgwrn y frest

esternut
1
untrew

esterracar
1
chwalu, dymchwel
2
dodi rhwun ar wastad ei gefn, llorio rhwun

Esterri dAneu
1
trefgordd (el Pallars Sobir)

Esterri de Cards
1
trefgordd (el Pallars Sobir)

ests
1
wedi ei estn
2
eang
3
gorweddog

estesa
1
estn
2
una estesa de pentwr o

esteta
1
esthetdd

esttic
1
esthetaidd
2
cirurgia esttica llawfeddygaeth gosmetig

esttica
1
estheteg
2
triniaeth harddu, triniaeth brydferthu
esttica i perruqueria parlwr prydferthu / parlwr harddu a thrin gwallt
cabina d'esttica parlwr prydferthu, parlwr harddu

Esteve
1
Steffan

estiba
1
storfa, storfan
2
pentwr

estibador
1
dociwr

estibar
1
llwtho, gosod llwth
Crec que el problema (= accidents de comions) no sn els horaris excessius dels conductors, ms aviat s la manca de professionalitat amb qu la crrega esta estibada (Avui 2004-01-16)
(damweiniau lorau) Yr wf yn meddwl nad y ffaith bod y gyrwr yn gweithio gormod o oriau wr broblem, ond mai esgeulustod wrth osod y llwth w e (diffg proffesiynolddeb r hn y maer llwth wedi ei osod)
Camions mal estibats Lorau wediu llwthon wael
2
pacio
3 storio

estigma
1
gwarthnod, marc
2
man geni
3
stigmata ar gorff yr Iesu
4
stigmata ar gorff eraill, dynwarediad gwyrthiol yn l y Cristnogion
5
llosgnod marc a losgid haearn poeth ar gnawd dn
i ddynodi ei fod yn gaethwas ac i ddangos perchnogaeth
6
llosgnod gwarthnod, marc a losgid haearn poeth ar gnawd dn
i ddynodi ei fod yn ddrwg-weithredwr, neu yn gamgredwr
7
gwarthnod yr hn sn peri gwarth
8
stigma (botaneg)

estigmatisme
1
stigmatedd

estigmatitzar
1
archollnodi

estigui
1
(chi) byddwch; (ef) byddo

estil
1
modd, dull
2
pwntil
3
(Botaneg) colofnig
4
per lestil fell, or math hwnnw
i altres coses per lestil a phethau fell
5
a lestil de yn null...
6 nofiad, strc
estil papallona strc adeiniog, strc pilipala, strc glyn byw, nofio pilipala


estilar-se
1
bod yn y ffasiwn

estilet
1
bidogan, stileto
2
(Meddygaeth) stulet

estilista
1
arddullwr, steildd
2
cynllundd

estilitzar
1
arddullio

estilogrfica
1
llifbin, pn llanw, pn llenwi

estima
1
gwerth
2
parch, bri, edmygedd
3
tenir (alg) en molta estima edmygu (rhwun), meddwl yn fawr (o rwun), meddwl yn uchel (o rwun), meddwl y bd (o rwun)

estimable
1
uchel eich parch
2
crn (swm)
3
eithaf da (gwaith)

estimaci
1
amcangyfrif
2
gwerthusiad (eiddo)
3
parch
4
hoffter, edmygedd

estimar
1
caru, hoffi
2
ystyried
3
amcangyfrif, asesu
4
gwerthuso
5
estimar-li (una cosa) (a alg) bod yn ddiolchgar am

estimar-se
1
caru

estimar-se ms
1
gwell gan, bod yn well gan
ms mestimo de no parlar-ne gwell gen i beidio sn amdano

estimat
1
cariad = person a gerir

estimada
1
cariad = person a gerir

estimball
1
clogwn, dibn

estimbar
1
taflu = taflu dros ddibn

estimbar-se
1
taflu ei hun = taflu ei hun dros ddibn

estmul
1
symbyliad

estimular
1
symbylu

estintolar
1
ategu
La faana ha de ser estintolada mentre duri l'obra Rhaid ategu y talwyneb / y ffasd tra bor gwaith adeiladu yn parhu
estar estintolat al sof bod yn eich lled-orwedd ar y soffa
posar-se estintolat a la paret pwyso yn erbyn y wal


estipendi
1
cyflog, tl

estptic
1
stuptig, gwaed-ataliol, atal gwaed

estpula
1
(Botaneg) stipwl

estipulaci
1
amodiad
2
estipulacions amodlen

estipular
1
amodi

estira
1
(Botaneg) ymestn

estirabot
1
nonsens
ser un estirabot (rhwbeth a ddywedwd) bod yn beth hurt

estirada
1
plwc, hwb
rebre una estirada dorelles cael prd o dafod (cael tyniad clustiau)

estira-i-arronsa
1
rhoi a derbn (hwhu a byrhu)

estirar
1
estn
2
tynnu
3
tyfu yn gyflm (plentn)
4
a tot estirar fan bellaf
5
estirar la pota estn y goes = marw
6
estirar ms el bra que la mniga
gwario mw nag y gellir ei fforddio, gorwario (yn llythrennol: estn y braich fw nar llawes, y tu hwnt ir llawes)
LAjuntament ha estirat ms el bra que la mniga Mae Cyngor y Ddinas wedi gwario gormod

estirar-se
1
ymestn

estirat
1
estynedig
2
tnn
3
(person) trwnuchel, ffroenuchel, trahus

estireganyar
1
estn allan o sip

estiregassar
1
plycio

estirp
1
tylwth, hil, cff
destirp reial o gff brenhinol

estisores
1
Gweler tisores = siswrn

estisoreta

1
pryfn clust

estiu
1
haf
2
a lestiu yn yr haf
3
durant lestiu yn ystod yr haf
4
en acabar lestiu ar ddiwedd yr haf
5
vestir-se destiu gwisgo dillad haf
6
horari destiu amserlen haf

7 Que tinguis sort i que et vagi molt b l'estiu!

Pob lwc a gobeithio cei di haf da!estiuar
1
symud y da ir hafod

estiueig
1
arhosiad haf
2
lloc destueig cyrchfan gwyliau

estiuejant
1
anheddwr haf
2
twrist

estiuejar
1
aros mewn lle am y tymor haf

estiuet de Sant Mart
1
haf bach Mihangel (yn llythrennol: haf bach Sant Martin)

estival
1
haf (cymhwsa
ir)
2
solstici estival heulsaf yr haf

Estivella
1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

estiverol
1
(Parus major) titw mawr
Enw safonol: mallerenga carbonera


Adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 15 05 2002 :: 2003-10-28 :: 2003-12-18 :: 2004-01-13 :: 2005-02-07 :: 2005-03-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA"
(= Galles-Catalunya)
Werr am ai? Yuu rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA
DIWEDD / FI