http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_et_1738k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

ET-EVOLUTIU

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 : 2005-05-16

 

  


 


et
1
amb tots els ets i uts yn llwyr, ym mhob ffordd

et
1
ti (gwrthrychol)
2
i ti (dadiol)
3
i ti dy hun (atblygol)

-et
1
bachigynol
a poc a poc o dipyn i beth / a poquet a poquet o dipyn i beth

eta
1
lythyren Roeg

ETA
1
mudiad arfog cenedlaethol ymhlîth y Basgiaid

etapa
1
arhosfan (milwriaeth)
2
rhan (chwaraeon)
3
tro (chwaraeon)

etarra
1
aelod o ETA

etcètera
1
et cetera, ac yn y blaen
2
i un llarg etcètera ac felly yn y blaen

èter
1
ether

eteri
1
etheraidd

etern
1
tragwyddol
2
diderfyn
el son etern marwolaeth (“y cwsg diderfyn”)

eternal
1
tragwydd, tragwyddol

eternitat
1
tragwyddoldeb

eternitzar
1
tragwyddoli, bytholi
2
gwneud yn ddiderfyn

ètic
1
moesegol

ètica
1
moeseg

etílic
1
ethul
2
álcohol etílic alcohol ethul

etimològicament
1
yn eirdarddol
2 (gair) o ran ei darddiad
Entre els 946 municipis de Catalunya, n’hi ha onze que apareixen en el nou Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya amb el nom etimològicament incorrecte...
És el cas, per exemple, de Roda de Berà... Des de 1983 el consistori rodenc... va decidir unilateralment que la forma oficial havia de ser Barà (El Punt 2004-01-17)
O blith y 946 o drefgorddau yng Nghatalonia mae un ar ddeg sydd yn ymddangos yn Rhestr Swyddogol Enwau Lleoedd Catalonia ac iddynt ffurf anghywir o ran eu tarddiad (“â’r enw yn etumolegol anghywir”)... Un felly yw Roda de Berà... Oddi ar y flwyddyn 1983 pan benderfynodd cyngor trefgordd Roda... yn unochrog taw Barà ddylai fod y ffurf swyddogol

etimologia
1
(astudiaeth, gwyddor) geirdarddiad, etumoleg
2
(dechreuad gair) tarddiad

etíop
1
Ethiopaidd

Etiòpia
1
Ethiopia

etiqueta
1
label
2
tàg
3
tocyn
4
moesau, moesgarwch
5
ffurfioldeb
6
ball d'etiqueta dawns (= dawns ffurfiol fawreddog)
7
vestit d'etiqueta gwisg hwyrol

etiquetar
1
labelu, rhoi label ar

etiquetatge
1
labelu

ètnic
1
ethnig

etnògraf
1
ethnograffwr

etnografia
1
ethnograffeg

etnòleg
1
ethnolegydd

etnologia
1
ethnoleg

ets
1
amb tots els ets i uts yn fanwl

etzibar
1
gollwng (cic, etc)
2
etzibar-li una puntada de peu (a algú) rhoi cic i (rywun)
3
(geiriau) gollwng

EUA
1
UDA = Unol Daleithiau América

eucaliptus
1
iwcaliptws

eucaristia
1
cymun

eucarístic
1
cymunol

eufèmic
1
mwytheiriol, llednais

eufemisme
1
mwythair, llednesair
Segueixo ignorant el que vol dir “federalisme asimètric” i “sobirania asimètrica”. Més aviat em semblen eufemismes per no dir les coses pel seu nom
Rwy’n dal heb ddeall beth yw ystyr “ffederaliaeth anghymesur” a “sofranaiaeth anghymesur”. I mi, lledneiseriau ydynt yn anad dim i beidio â galw pethau wrth eu henw

eufonia
1
perseinder

eufòria
1
iwfforia

eufòric
1
iwfforig

euga
1
caseg

Eugeni
1
enw bachgen = Ywain, Owain, Owen

Eugènia
1
enw merch = Owena

eunuc
1
eunuch

Europa
1
Ewrop
Europa de les nacions (“Ewrop y cenhedloedd”) yr Undeb Ewropeaidd wedi ei seilio ar genhedloedd Ewrop yn lle bod yn glymblaid o’r gwladwriaethau presennol
Carrer Europa de les nacions (“heol Ewrop y cenhedloedd”) enw heol ym mhentref Llinars del Vallès

europeu
1
Ewropeaidd
els països europeus gwledydd Ewrop

Eus
1
trefgordd (el Conflent)

èuscar
1
Basgaidd (= y wlad a’i phobl)
2
Basgeg (= yr iaith)

èuscar
1
Basgiad, Basges

eutenàsia
1
iwthenasia

evacuació
1
datyniad = (milwyr, anafedigion) tynnu yn ol o faes y gad
2
carthiad corff, cachiad
3
datyniad = (milwyr, anafedigion) tynnu yn ol o faes y gad
4
symudiad = mynd ag un wedi ei anafu mewn damwain o le'r ddamwain

evacuar

1
traeniad (Meddygaeth)
2
symud (rhywun) o le
3
(Meddygaeth) traenio
4
gwacáu
5
cyflawni (camau mewn proses weinyddol)
6
cyflawni (dyletswydd)
7
cwblháu (cytundeb)
8
cyhoeddi (gorchymyn llys)
9
cwblháu (mater)
10
ymadael â lle
11
gwneud ymgynghoriad
12
cachu (rhywbeth)

evacuar-se
1
cachu

evadir
1
osgói
2
dianc o

evadir-se
1
ffoi
2
dianc (o'r carchar)

evangeli
1
efengyl

evangèlic
1
efengylaidd

evangelització
1
efengylu, efengyleiddio, cyhoeddi’r efengyl i

evangelitzar
1
efengylu

evaporació
1
ymageredd, ageriad

evaporar
1
ageru

evaporar-se
1
ymageru

evasió
1
dihangfa
2
osgoad
evasió tributària efadu trethi
3
esgus

evasiu
1
gochelgar, osgoilyd
2
amwys

evasiva
1
dihangfa
2
esgus

eventual
1
posibl
2
dros dro (gweithiwr)
3
dros dro (trin problem)

eventualitat
1
digwyddiad

evicció
1
troi allan

evidència
1
tystiolaeth
2
posar en evidència amlygu, profi (“rhoi mewn tystiolaeth”)
3
enghraifft
tenir sovintejades evidències de bod (gennych) enghreifftiau lawer o

evidenciar
1
profi
2
amlygu

evident
1
amlwg

evitable
1
osgoadwy, gocheladwy

evitació
1
ataliad, rhwystrad

evitar
1
osgói
per evitar més problemes i osgói rhagor o drafferthion
2
atal, rhwystro, rhoi pen ar
La policia va evitar les agressions dels cinquanta joves d’ideologia dretana que volien atacar la seu dels nacionalistes
Rhoddod yr heddlu ben ar yr ymosodiadau gan hanner cant o lanciau a oedd am wneud rhuthrad ar bencadlys y cenedlaetholwyr
3
arbed (y drafferth)
evitar-li a algú una molèstia arbed i rywun wneud rhywbeth, arbed i rywun y drafferth o wneud rhywbeth
4
osgói (temtasiwn)

evocació
1
galwad
2
(ysbryd) consuriad

evocador
1
atgofus

evocar
1
galw
2
(atgof), deffro
3 evocar la figura de sôn am, cofio am
Abans d’entrar en la matèria, voldríem evocar avui la figura del doctor J.M. Montserrat Viladiu.
Va ser enterrat abans-d’ahir a Sant Cugat de Sesgarrigues... (Avui 2004-02-08)
Cyn dechrau’r drafodaeth, hoffwn ni sôn am y Meddyg J.M. Montserrat Viladiu. Fe’i claddwyd echdoe yn Sant Cugat de Sesgarrigues...

evocatiu
1
atgofus

evolució
1
esblygiad
2
symudiadau milwrol
3
datblygiad

evolucionar
1
esblygu
2
mynd rhagddo
3
newid (tywydd)
4
datblygu

evolutiu
1
esblygol
 


Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 15 05 2002 :: 2003-10-28 :: 2003-12-02 :: 2004-01-13 :: 2005-02-07  :: 2005-03-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA"
(= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 
CYMRU-CATALONIA

DIWEDD / FI