http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_h_1330k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

H-HÚSSAR

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-11

 

  


 

 

 

H,h
1
llythyren (enw: ac)

ha

1
No ha vingut Nid yw wedi dod

ha
1
hahahaha (sw^n chwerthin)

T´autoanomenes dissident? Hahahaha, ja m´explicarás, pobret.

Rwyt ti’n dy alw dy hun yn ymneilltuwr. Ha ha ha ha, fe elli di esbonio’r cyfan imi ryw ddydd, druan


hàbil

1
medrus
2
dia hàbil = diwrnod gwaith

habilitar

1
galluogi
2
awdurdodi
3
habilitar (alguna cosa) com a (alguna cosa)
trawsffurfio (rhywbeth) yn (rhywbeth)

habilitat

1
medrusrwydd

hàbit

1
arfer
Són hàbits que no es canvien Arferion sydd byth yn newid ^yn nhw

hàbits poc saludables arferion afiach
2
abid (gwisg mynach)
penjar els hàbits
= rhoi’r ffidil yn y to (“hongian yr abidau”)

l'hàbit no fa al frare Nid wrth ei wisg y mae ’nabod y dyn (“nid yw’r abid yn gwneud y mynach”)

habitació

1
ystafell
2
ystafell wely

habitacle

1
anheddle
2
(car rasio) sedd gyrrwr

habitant

1
preswyliwr
2
trigolyn

habitar

1
byw mewn (lle penodol)
Habitava el segon pis Roedd e'n byw ar yr ail lawr
2
bod yn drigolyn ty, fflat byw mewn fflat
3
bod wedi ymsefydlu mewn lle

Un nou president de Catalunya habita ja el Palau de la Generalitat
Mae arlywydd newydd
Catalonia wedi ymsefydlu erbyn hyn yn Nhy’r Gyffredinfa (pencadlys llywodraeth Catalonia)


hàbitat

1
cyfannedd, cynefin

habitatge

1
tai, cartrefi, anheddau
2
ty, fflat

bloc d’habitatges bloc fflatiau   

habitual

1
arferol
2
byth a hefyd

un cercaraons habitual un sydd yn achosi trwbl byth a hefyd

habituar

1
habituar a arferu â
2
dod i arfer â

hac

1
aitsh, enw'r llythyren H

 

hagués
1
buasai

Hagués estat quin hagués estat el pacte de govern s'ha vist que els republicans sempre hauria hagut de pactar amb un partit que dongués recolzament a la monarquia borbònica

Beth bynnag y buasai wedi bod y cytundeb i ffurfio llywodraeth, ryn ni wedi gweld y byddai wedi bod rhaid ar y gwerinlywodraethwyr bob amser i gytuno â phlaid sydd yn rhoi cefnogaeth i’r frenhinaieth Forbonaidd

haguessin

1
buasant

Si t’haguessin dit que no, què hauries fet? (Avui 2004-01-25)

Pe buasant wedi dweud ‘nage’ wrthyt ti, beth a fyddech chi wedi ei wneud?


hagut

1
he hagut de... bu rhaid i mi

La Haia

1
Yr Hag

haixix

1
hashîsh

hajar

1
cael gafael yn (Cataloneg Uwchfynyddol) (Cataloneg Canolog = agafar)

ham

1
bach genwair
2
abwyd

hamaca

1
hamog

handbol

1
pêl-law

handicap

1
hándicap, ymryson lle y cyfartelir rhagolygon yr ymgeiswyr, llestair, anfantais

hangar

1
sied awyrennau, ysgubor awyrennau

harem

1
harîm

harmonia

1
cytgord
2
cysylltiad, cytgord

harmònic

1
cydgordiol, harmonig

harmoniós

1
cytûn, cydgordiol

harmonitzar

1
cysoni, cytgordio

harmònium

1
harmoniwm

harpia

1
ellylles

hauria

1
dylai
2
Te n'hauries de donar vergonya! Dylai fod cywilydd arnat ti!

3 (jo) no hauria de ddylwn i ddim
No hauria de beure alcohol
Ddylwn i ddim yfed álcohol


hauríem

1
dylem

havà

1
o Hafana, Ciwba
2
(eg, eb) Hafaniad

havanera

1
habanera (cân o Giwba)

haver

1
(berf gynorthwyol)
Ha vingut Mae e wedi dod

haver de

1
rhaid ar (rywun) (wneud peth)

haver-hi

1
bod
no haver-hi res ni + bod dim byd
no hi ha res does dim byd

haver-hi barra lliure

1
bod bar rhydd ar gael

haver-hi diferències

1
bod gwahaniaethau

haver-hi un curt circuit

1
bod cylched bwt
Va haver-hi un curt circuit
Bu cylched bwt

hebdomadari
1
(ans) wythnosol
2
(m) wythnosolyn

hebreu

1
Hebráeg

hecatombe

1
aberth can anifail

hectàrea

1
hectar

hectogram

1
héctogram

hectolitre

1
héctolitr

hectòmetre

1
héctomedr

hedonisme

1
hedoniaeth, pleseryddiaeth

hegemònic

1
gruchaf, llywodraethol

hegemonia

1
goruchafiaeth

Helena

1
Helen

heli

1
heliwm

hèlice

1
helics
2
troell

helicòpter

1
hofrennydd

hèlix

1
(clust) cogwrn, troell

hel.lènic

1
Helenaidd, Groegaidd

hel.lenisme

1
Heleniaeth

helvètic

1
Helfetaidd

hematoma

1
hematoma, pothell waed

hemàtic

1
gwaedlawn, hematig

hemicicle

1
hanergylch

hemisferi

1
hémisffer

hemofilia

1
hemoffilia, clefyd gwaedu

hemorràgia

1
gwaedlif

hemorroide

1
clwy'r marchogion, lledewigwst

hendecasíl.lab

1
unsill ar ddeg
2
(enw) llinell unsill ar ddeg

hepàtic

1
afuol, hepatig, afu (cymhwysair), iau (cymhwysair)

hepatitis

1
llid yr afu, hepatitis

heptàgon

1
héptagon

herald

1
herald
2
herald (ffigwrol)

heràldic

1
herodrol

heràldica

1
herodraeth

herba

1
glaswellt
2
sawrlysieuyn
3
lawnt

herbari

1
llysieufa, herbariwm

herbei

1
lawnt

Herbers

1
trefgordd (el Ports de Morella)

herbicida

1
chwynleiddiad

herbívor

1
llysysol, yn bwyta llysiau

herbolari

1
perlysieuydd, doctor dail

hereditari

1
etifeddol
1
wedi ei etifeddu

herència

1
treftadaeth (eiddo wedi ei etifeddu)
2
etifeddeg (bioleg)
3
etifeddiaeth

heretar

1
etifeddu
2
bod yn etifedd
3
enwi fel etifedd

heretge

1
héretic, gamgredwr

heretgia

1
héresi, cam-gred

hereu

1
aer
hereva aeres

hermafrodita

1
deurywiol

hermafrodita

1
deurywyn

hermètic

1
aerglos

hèrnia

1
torgest, torllengig

heroi

1
arwr

heroïcitat

1
arwriaeth
2
gweithred arwrol

heroïna

1
arwres
2
héroïn

herpes

1
yr eryr

herpes febrilis

1
crachen annwyd, crach annwyd, herpes febrilis

herpes venerial

1
crachen wenerol, crach gwenerol, herpes venerial

hesitar

1
petruso (Cataloneg Uwchfynyddol)

heterodox

1
anuniongred

heterogeni

1
heterogenaidd, allryw

heura

1
iorwg

heure

1
cael hyd i
2
cael gafael mewn
3
cymryd drosodd
4
heus aquí dyma; ...yw hwn/hon, yw'r rhein, yw'r rheini

heure-se-les amb

hexàgon

1
hécsagon, chweongl

hexàmetre

1
chweban

hi

1
yno
arribar-hi cyrraedd yno
quedar-hi aros yno
viure-hi byw yno
2
haver-hi bod yma, bod yno
no hi ha ningú does neb yno
3
ser-hi bod yma, bod yno
ja som-hi dyma ni wedi cyrraedd

hi

1
amdani
no t'hi amoïnis paid â phoeni amdani
pensa-hi meddwl amdani

2 â nhw

Jo conec diversos militants d'ERC i hi tinc una relació ben cordial

Rw i’n nabod amryw aelodau o ERC ac rw i ar delerau cyfeillgar iawn â nhw (“mae gennyf perthynas gyfeillgar iawn â nhw”)

hi

1
(gyda berfau yn ymwneud â'r synhwyrau)
2
sentir-hi clywed
no hi sento = ni chlywaf
3
veure-hi gweld
no hi veig = ni welaf

híbrid

1
cymysgryw

hidra

1
hudra (chwedloniaeth)

hidrat

1
hudrad

hidratar

1
hudradu
2
lleithio, gwlybyru

hidràulic

1
hudrolig

hidràulica

1
hudroleg

hidroavió

1
awyren fôr

hidrocarbur

1
hudrocarbon

hidroelèctric

1
trydan dŵr

hidròfil

1
amsugniol
2
hudroffilig

hidrofòbia

1
y gynddaredd, hudroffobia

 

hidrofòbic
1
cynddeiriog, hudroffobic


hidrogen

1
húdrogen

hidrografia

1
hudrograffeg

hidrosfera

1
hudrosffer

hiena

1
udfil, hiena

hieràtic

1
hieratig, offeiriadol
2
llym

higiene

1
iechydeg
2
hylendid, glanweithdra

higròmetre

1
hugromedr

higroscopi

1
hugroscop

hi ha

1
y mae (= haver-hi)

hi hagi

1
y bo (= haver-hi)

hi ha qui

1
mae rhai (pobl) sydd

hi haurà

1
bydd

hilarant

1
difyr, digrif; chwerthinllyd, gwirion
L’aparició de discursos hilarants com el teu mai havia estat tan prolífera

Ni chafwyd erióed o’r blaen y fath nifer o areithiau chwerthinllyd fel d’un di

“Dyw ymddangosiad areithiau chwerthinllyd fel d’un di byth wedi bod mor gyffredin”


hilaritat

1
doniolwch
2
crechwerthiniad

himen

1
pilen y wain

himne

1
anthem = cân swyddogol gwladwriaeth

De quin compositor és l’himne europeu? De Beethoven

Pwy yw cyfansoddwr anthem Ewrop? Beethoven
2
anthem = cân swyddogol tîm chwareuon

hindú

1
Hindŵaidd

hindú

1
Hindŵiad

hipèrbaton

1
trawsiaith, trawsodiad

hipèrbole

1
gormodiaith

hipermercat

1
goruwchfarchnad

hipertròfia

1
hupertrofedd

hípic

1
ceffyl (cymhwysair), ceffylau (cymhwysair)
2
marchogaeth (cymhwysair)

hipnosi

1
hupnosis

hipnotitzar

1
hupnoteiddio

hipocondria

1
clefyd diglefyd

hipocondríac

1
claf diglefyd (barbarisme: heipocóndriac)

hipocondríac

1
claf diglefyd

hipocresia

1
rhagrith

hipòcrita

1
rhagrithiwr
2
(ansoddair) rhagrithiol

hipodèrmic

1
tangroenol, hupodermig

hipòdrom

1
rhedfan ceffylau

hipòfisi

1
(meddygaeth) chwarren bitŵidol

hipopòtam

1
afonfarch, hipopótamws

hipoteca

1
morgais

acabar de pagar una hipoteca gorffen talu morgais

Quants anys ens queden, per acabar de pagar la hipoteca? (Avui 2004-01-11)

Faint o flynyddoedd fydd cyn i ni orffen talu’r morgais?
2
gwystl

hipotecar

1
morgais
2
gwystlo

hipotecar-se

1
ymrwymo

hipotecat

1
wedi eich morgeisio
2
wedi eich cyfyngu

hipòtesi

1
hupóthesis
2
rhagdybiaeth

hipotétic

1
hupothetig

hippie

1
hipi
No som ni hippies ni drogaddictes Nd ydym na hipis nag adictiaid i gyffuriau

hirsut

1
gwalltog
2
gwrychog

hisenda

1
ystâd
2
cyllid
3
inspector d'hisenda arolygwr trethi
4
Delegació d’Hisenda swyddfa leol Cyllid y Wlad
5
hisenda pública
cyllid cyhoeddus; Cyllid y Wlad
6
Ministeri d'Hisenda Y Trysorlys
7
Ministre d'Hisenda Canghellor y Trysorlys

hisendat

1
tirfeddiannwr, tirfeddianwraig
2
perchennog eiddo

hisop

1
isop
2
ysgeintell = offeryn ar gyfer ysgeintio dŵr swyn

hispànic

1
Hispanig

hispanoamèricà

1
Hispano-Americanaidd

hispanoamèricà

1
Hispano-Americanwr

hispanoamèricana

1
Hispano-Americanes

hissar

1
(baner, hwyl) codi

histerectomia

1
crothdrychiad, husteréctomi

histèria

1
husteria

histèric

1
husterig, husteraidd

història

1
hanes = disgrifiad o'r hyn a ddigwyddodd
2
bodolaeth
3
hanes = (pwnc academaidd)
4
de la història mewn hanes, erioed
víctima d’un dels processos d’extermini més cruels de la història
un a fu farw yn sgil un o’r prosesau difodi mwyaf ysgeler mewn hanes

 

la derrota mes gran de la història en una elecció presidencial

y maeddiad mwyaf erioed mewn etholiad arlywyddol


5
historia universal hanes y byd
6
hanes = chwedl, stori
7
històries straeon
8
llanast, cybolfa

historiador

1
hanesydd

historial

1
cofnod
2
historial mèdic cofnod meddygol
3
història sagrada ysgrythur (pwnc ysgol)

històric

1
hanesyddol

històricament

1
yn hanesyddol

històrico-artistic

1
hanesyddol (wrth sôn am greiriau neu adeiladau â nodweddion arbennig gwerth eu gweld)

historieta

1
stori fer
2
hanesyn

historieta il.lustrada

1
cartŵn stribed

histrió

1
actor gorbwysleisiol

hivern

1
temps d'hivern gaeaf
2
tywydd gaeafol

hivernacle

1
ty gwydr

hivernar

1
gaeafu
2
gaeafgysgu, gysgu’r geaf

ho

1
hi
-És fàcil això? –No, fàcil no ho és –Ydy hynny’n hawdd? Nag yw; dyw hi ddim yn hawdd
2
fer-ho ei gwneud

3 ho = tot (popeth)

Tot el que toca ho espatlla Mae e’n difetha popeth y mae yn ei gyffwrdd

hola

1
helo, shwmâi, shw mae (cyfarchiad)

Holanda

1
yr Iseldiroedd

holandès

1
Iseldiriad
2
Iseldireg

holandès

1
Iseldiraidd
2
Iseldireg

holandesa

1
Iseldiraidd

holocaust

1
lladdfa
2
aberth

hom

1
dyn, rhywun

home

1
dyn, gŵr
2
dynryw
3
gŵr = cymar priod

home!

1
(ebychiad i fynegi syndod)
2
(ebychiad i leiso anghytundeb) cer o 'na!
3
(ebychiad anogaeth, ar ôl berf yn y modd gorchmynnol) y dyn!

(l') home del carrer

1
y dyn yn y stryd

(l') home del sac

1
y dyn sach, dyn â sach sydd yn cipio plant drwg; bwci-bo y mae mamau yn ei fygwth ar y plant oni ymddygant yn dda (yn llythrennol: “dyn y sach”)
Si no et portes bé cridaré l'home del sac Os na fihafi di fe alwa i'r dyn sach

Mira que si no fas bondat vindrà l’home del sac (Avui 2004-01-20)

Gofala di nawr – os nad wyt ti’n bihafio fe ddaw’r dyn sach

home dels nassos

1
“dyn y trwynau” cymeriad Nos Galan, dyn â chymaint o drwynau ag y mae dyddiau yn y flwyddyn

home de negocis

1
dyn busnes

home de palla

1
rhith = dyn sydd yn gadael defnyddio ei enw mewn antur heb gymryd rhan ynddo (yn llythrennol: “dyn gwellt”)

home fet

1
dyn wedi tyfu

homenatge

1
gwrogaeth, teyrnged
retre homenatge a talu teyrnged i
en homenatge a
i gydnabod (campau, gorchestion rhywun)
acte d'homenatge teyrnged

homenera

1
(ansoddair i ddisgrifio gwraig) sydd yn dilyn dynion

homenet

1
dyn bach

2 plentyn sydd yn actio fel oedolyn

És un homenet ficat en un cos de nen Oedolyn bach wedi ei roi mewn corff plentyn yw e

3 homenet verd allfydolyn, dyn bach gwyrdd; creadur o blaned arall

Del platet volador va sortir un homenet verd amb tres ulls i una trompeta per nas

O’r soser hedegog daeth dyn bach gwyrdd â thri llygad a thrwyn fel trwmped

homeopatia

1
homeopatheg

homeopàtic

1
homeopathaidd

homicida

1
llofruddiol
2
acte homicida llofruddiad = y weithred o lofruddio

homicidi

1
llofruddiaeth
homicidi voluntari llofruddiaeth

homilia

1
hómili = pregeth ar ôl darlleniad o'r Beibl

homogeni

1
cydryw

homòleg

1
cyfatebol

homòleg

1
cyfatebwr, cyfatebwraig

homologació

1
cydraddoliad

homologar

1
cydraddoli
2
(cyfraith) cadarnháu (cytundebau gan farnwr)
3
(chwaraeon) cadarnháu (canlyniad)

homònim

1
cyseinair = gair cysain anghyfystyr, hómonum
2
cydenw = un o'r un enw

homònim
(ansoddair)
1
cysain = (gair) yn cyfateb o ran sain â gair arall, ond iddo ystyr arall (fel arfer mae i'r ddeuair darddiad gwahanol)
2
o’r un enw

Cinema a casa. “L’home del barret blac”. Adaptació televisiva de la novel.la homònima de J. Baixeries

Sínema gartref (tudalen yn y papur newydd yn dangos y ffilmiau sydd yn cael eu dangos y diwrnod hwnnw). “L’home del barret blac” (Dyn yr het wen). Addasiad ar gyfer y teledu o’r nofel o’r un enw gan J. Baixeries


homosexual

1
cyfunrhyw

homosexual

1
cyfunrhyw-wr, cyfunrhyw-wraig

homosexualitat

1
cyfunrhywiaeth

honest

1
cywir
2
diymhongar, gwylaidd

honestedat

1
cywirdeb
2
gwyleidd-dra, diymhongarwch

hongarès

1
Hwngariad
2
Hwngareg

hongarès

1
Hwngaraidd
2
Hwngareg

hongaresa

1
Hwngares

Hongria

1
Hwngaria

honor

1
anrhydedd
en honor de er anrhydedd...
2
bri

honorable

1
anrhydeddus

honorar

1
anrhydeddu
2
parchu

honorari

1
anrhydeddus

honorífic

1
parch (cymhwysair)

honoraris

1
taliadau

honoris causa

1
er anrhydedd
investit doctor honoris causa a ddyfarnwyd doethuriaeth er anrhydedd iddo

honra

1
anrhydedd
2
enw da

honradesa

1
gonestrwydd, cywirdeb

honrar

1
anrhydeddu

honrat

1
cywir (person)
2
onest, geirwir

honradament

1
yn onest

hoquei

1
hoci

hora

1
awr
2
amser
3
mitja hora hanner awr
4
ja és l'hora mae'n bryd!
5
ja és hora mae'n bryd
6
ja era hora roedd yn hen bryd hefyd!
7
l'hora del pati
(ysgol) amser chwarae

8
és l'hora de... mae'n bryd i...
és hora de... mae'n bryd i...
Es hora d’anar a la guarderia Mae'n bryd i fynd i’r ysgol feithrin
9
hores extraordinàries goramser
10
d'una hora lluny o hirbell
11
a primera hora del matí ben bore
12
abans d'hora o flaen yr amser
13
a l'hora yn ei bryd/ei phryd
14
a altes hores del la matinada yn oriau mân y bore
15
en mala hora ar amser anghyfléus
16
a bona hora ar amser cyfléus
17
Bon dia i bona hora Bore da (“dydd da ac awr dda”)
18
a l'hora justa ar yr union amser
19
donar hora pennu amser
20
arribar-li (a algú) l'hora amser yn dod (i un)
21
no veure l'hora dim yn edrych ymláen at
22
anar a l'hora bod yn iawn, gweithio yn iawn
23
posar a l'hora gosod (watsh)
24
d'hora yn gynnar
25
hora de plegar amser i orffen (gwaith)
26
Quina hora és? Faint o'r gloch yw hi?
27
a tota hora yn wastad, bob amser, yn ddi-baid, yn barhaol

Exercir la política suposa estar a l’aparador a tota hora (Avui 2004-01-24)

Mae bod ym myd gwleidyddiaeth (“mae arfer gwleidyddiaeth”) yn golygu bod yng ngolwg pawb (“yn ffenestr y siop”) yn barhaol

horabaixa

1
prynháwn (Cataloneg yr Ynysoedd) [Cataloneg Central: tarda]

hora punta

1
oriau brig

horari

1
amserlen
2
Quin horari fas? Sut mae dy amserlen gen ti?

horari

1
amser
2
senyal horària amsernod

horda

1
torf, haid, mintai
2
haid

horitzó

1
gorwel
2
gorwel = y dyfodol
els dies difícils que s'endevinen a l'horitzó y dyddiau anodd sydd yn ymddangos ar y gorwel
3
línia de l'horitzó nenlinell

4 cyrchfan, pen taith, pen siwrnai

Tenim el mateix horitzó, però no anem pel mateix camí

Mae gennym yr un gyrchfan, ond nid ym yn mynd ar hyd yr un heol

horitzontal

1
llorweddol

hormona

1
hormon

horòscop

1
hórosgop

horrible

1
brawychus, arwydus, dychrynllyd

 

horripilant
1
arwydus, sydd yn codi gwallt eich pen, sy’n rhoi dincod ar eich dannedd, sy’n hala ysgryd drwyoch chi

l'esgarip horripilant del guix del profe rascant la pissarra

gwichian / crafu / sgriffian ofnadwy’r sialc yr athro ar hyd wyneb y bwrdd du (“yn crafu y bwrdd du”)

horripilar
1
codi gwallt eich pen, rhoi dincod ar eich dannedd, hala ysgryd drwyoch chihorror

1
braw
2
anfadwaith
3
Quin horror! Dyna ofnadwy!

horroritzar

1
brawychu

horroritzar-se per

1
cal ei frawychu/ei brawychu gan

horrorós

1
ofnadwy
2
ofnadwy = annymunol
una calor horrorosa gwres ofnadwy

hort

1
gardd lysiau, gardd gegin
2
gardd ffrwythau, perllan
2
venir de l'hort dim syniad gan un beth sy’n digwydd

horta

1
gardd lysiau fawr
2
gardd fasnach
3
rhanbarth dyfrhâd

(l') Horta

1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

Horta de Sant Joan

1
trefgordd (la Terra Alta)

Hortafà

1
trefgordd (el Rosselló)

hortalissa

1
llysieuyn, bwydlys

hortènsia

1
blodyn yr enfys, blodyn seithliw

hortolà

1
garddwr masnach,
hortolana garddwraig fasnach

hosanna

1
hosanna

ho sento

1
mae'n ddrwg gen i, mae'n flin gen i

hospici

1
tloty, wrcws

hospital

1
ysbyty

hospitalari

1
ysbyty (cymhwysair)
2
centre hospitalari ysbyty
el centre hospitalari de Manresa ysbyty Manrêsa
3
lletygar, croesawus

(l') Hospitalet de Llobregat

1
trefgordd (el Barcelonès)
2
ffurf fer: l'Hospitalet

hospital de referència

1
ysbyty arbennig

hospitalitat

1
lletygarwch

hospitalitzar

1
cludo i'r ysbyty

host

1
llu

hostal

1
gwesty (= gwesty bach )
2
llety

hostaler

1
gwestywr, gwestywraig
2
lletywr, lletywraig

Hostalric

1
trefgordd (la Selva)

hoste

1
gwestai
2
gwahoddwr

hostejar

1
gwersyllu

hostessa

1
gwestai
2
gwahoddwraig
3
gweinyddes awyren

hòstia

1
aberth, aberth yr offeren, hostïen, afrlladen
2
clusten, clewten, cledren, trawiad, ergyd

embolicar-se a hòsties mynd yn daro rhwng, mynd yn ffrwgwd rhwng (“eu cymysgu + clustennau”)

Els partidaris del Zaplana i els dels Camps es van embolicar a hòsties i van acabar a la presó

Aeth yn ffrwgwd rhwng cefnogwyr Zaplana a rhai Camps a charchar fu eu hanes nhw (sôn am ffrae o fewn y Partido Popular 2004-11-22)

Que es peguin hòsties públicament és molt fort, i no faig broma (sôn am ffrae o fewn y Partido Popular 2004-11-22)
Mae’r beth difrifol iawn eu bod wedi bwrw ei gilydd yn gyhoeddus, a rw i’n dweud hyn o ddifri

jugar-s’hi una cara d’hòsties macsu am gosb, macsu amdani. magu cweir, magu cwrbitsh, gofyn amdani, ei gwahodd hi, gofyn am helynt (“betio wyneb [llawn] o drawiadau”)

No tindràs més remei que fotre el camp perqué si fots la llauna t´hi jugues una cara d’hòsties

Ni fydd dewis gennyt ond i’w gwân-hi oherwydd os byddi di’n codi helynt fe fyddi di’n macsu am gosb

hòstia!
1
(dicter) damo! daro!
2
(syfrdan) Iesu mawr!

hostil

1
gelyniaethus

hostilitat

1
gelyniaeth
2
gweithred elyniaethus

hostilitzar

1
blino, poeni, erlid (enemy)
2
tarfu ar (rywun), hambygio

hotel

1
gwesty

hoteler

1
gwesty (cymhwysair)

hoteler

1
rheolwr gwesty

hugonot

1
Híwgeno, Huguenot

hugonot

1
Híwgeno, Huguenot

hui

1
heddiw (Cataloneg y De) [Cataloneg Canolog: avui]
hui mateix
heddiw (pwysleisiol)

El debat és hui mateix a les 22 h Mae’r ddadl heddiw am ddeg o’r gloch yn y nos


huit

1
wyth

hule

1
oelcloth

hulla

1
glo (glo meddal)

huller

1
glo (cymhwysair)

hum

1
(ebychiad) (amharodrwydd i gytuno, i wneud)

humà

1
dynol
2
ciències humanes dynoliaethau
3
dyngar, trugarog

humà

1
dynol

humanisme

1
dyneiddiaeth, hiwmanistiaeth

humanitari

1
hiwmanitaraidd = dyngarol, yn ymdrechu er lles y ddynoliaeth

humanitat

1
dynolryw, yr hil ddynol, dynoliaeth
2
dynoliaeth, y natur ddynol

humanitzar

1
dynoli
2
gwneud yn waraidd

húmer

1
uwchelin, hwmerws

humil

1
gostyngedig
2
diymhongar, difalch
3
tlawd

humiliació

1
darostyngiad

humiliant

1
darostyngol

humiliar

1
darostwng

humiliat
1
darostyngedig, wedi’ch darostwng, wedi’ch bychanu, wedi’ch iselháu, wedi’ch cywilyddio

sentir-se humiliat teimlo eich bod wedi’ch bychanu


humilitat

1
gostyngeiddrwydd
2
tlodi

humit

1
llaith
2
gwlyb

humitat

1
lleithder
2
gwlybaniaeth, gwlybyr
3
tamprwydd
4
staen lleithder
5
a prova d'humitat diodel rhag llaethder, gwrth-damp

humitejar

1
gwlychio, lleithio

humitejar-se

1
mynd yn llaith, lleithio

humor

1
hiwmor (hylif afiach)
2
llyn y llygad
3
hiwmor = tymer
4
estar de bon humor bod mewn tymer da
5
estar de mal humor bod mewn tymer drwg
6
hiwmor = donioldeb
7
sentit de l'humor synnwyr digrifwch

amb una falta de sentit del humor â diffyg synnwyr digrifwch

humorada

1
jôc

humorisme

1
hiwmor = donioldeb
2
doniolwch, digrifwch

humorista

1
digrifiwr, hiwmorwr = un sydd yn siarad neu ysgrifennu yn ffaeth
ac yn doniol
2
digrifiwr, hiwmorwr = awdur straeon digrif

humorístic

1
doniol

el director de dues publicacions humorístiques

golygydd dau gylchgrawn hiwmor

humus

1
deilbridd, hwmws = mater organig sydd wedi pydru a throi'n bridd

huracà

1
corwynt, tymestl

hurra!

1
hwrâ!

hússar

1
hwsâr, marchfilwr

  

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
11 05 2001 :: 08 10 2002 :: 26 10 2002 :: 2003-10-11  :: 2004-01-13 :: 2005-02-09

Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website