http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_ir_1681k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pągina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lčs

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Ķndex del diccionari catalą

............................................................y tudalen hwn / aquesta pągina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymrįeg
(ar gyfer siaradwyr Cymrįeg)

Diccionari catalą-gal
·lčs
(per gal
·lesoparlants)

 

IRA - IXENT

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-13

 

  
 
  
ira
1
dicter

controlar la seva ira rheoli ei ddicter

Va assistir a unes sessions per controlar la seva ira Aeth i rai sesiynau i reoli ei ddicter

contenir la seva ira ffrwyno ei ddicter

Tot seguit va repensar-s'hi i va contenir la seva ira Ar unwaith ail-feddyliodd a ffrwynodd ei ddicter

IRA
1
IRA = Irish Republican Army (Bydd’n Weriniaethol Iwerddon)
Van ser detinguts sota la sospita de ser membres de l’IRA Cafodd eu restio o dan amheuaeth o fod yn aelodau o’r IRA


iracund
1
dig, gw’llt, dicllon

home massa iracund rebrą la pena que calgui (Proverbis 19:19)

Y mawr ei ddig a ddwg gosbedigaeth (Diarhebion 19:19) (“caiff y dyn rhy ddicllon y gosb y mae ei hangen”)

El jove va arribar iracund al vestķbul del centre sanitari. Daeth y llac wedi ei ffyrnigo i gyntedd y clinig

iracśndia
1
gw’lltineb, dicter
Aquesta iracśndia semblava que anava diluint-se amb el pas del temps Mae’n ymddangos i’r dicter hwn leihįu dros amser


Iran
1
Irįn
El terratrčmol del nord de l'Iran ha causat almenys 12 morts i al voltant de 80 ferits Mae’r daeargryn yng ngogledd Irįn wedi lladd o leiaf ddeuddeg o bobl ac y mae rh’w bedwar ugain wedi eu hanafu


iranią
1
Iranaidd
La pel.lķcula és la histņria d'una dona iraniana que fuig del seu violent marit

Hanes gwraig o Irįn sydd yn ffoi o’i gw^r treisgar yw’r ffilm


iranią
1
Iraniad (iraniana: Iranes)
Cada any desenes de milers d'iranians fan pelegrinatges a Najaf i Karbala

Bob blwyddyn gwnaiff miloedd o Iraniaid pererindodau i Najaf a Karbala


Iraq
1
Iraq

17 de gener de 1991.- Comenēa la guerra del Golf amb el bombardeig aeri de l’Iraq
per la coalició internacional que encapēalen els Estats Units

17 Ionawr 1991. Cychwyn Rhyfel y Gwlff trw’ i’r gynghrair ryngwladol, o dan arweiniad yr Unol Daleithiau, fomio Irįc o’r aw’r

iraquią
1
Iracaidd
Milers de soldats iraquians van ser capturats Fe gipiw’d miloedd o filw’r Iracaidd

refugiats iraquians ffoaduriaid Iracaidd


iraquią
1
Iraciad, Iraces
Els iraquians van llanēar quaranta atacs amb gasos tņxics Lansiodd yr Iraciaid ddeugain o ymosodiadau ā nw’on gwnew’nig


irascible
1
pigog, naturus, piwis, hawdd eich gwylltio, gwyllt eich tymer
un home conegut sobretot pel seu carącter irascible
d’n oedd yn enwog yn anad dim am ei gymeriad naturus


irat
1
dig, dicllon

reacció irada ymateb dicllon
La reacció irada dels seu fans pot tenir una explicació

Efallai fod esboniad am pam y bu ymateb dicllon o blith ei ddilynw’r

 

resposta irada ymateb dicllon

Ho he comprovat moltes vegades: la resposta irada a un article rarament respon al que diu l'article.

Yr wyf wedi ei brofi lawer gwaith - yn aml nid yw’r yr ymateb dicllon i ryw erthygl yn dwyn yr un berthynas ā’r hyn sydd yn yr erthygl


Irene
1
enw merch


iridescčncia
1
symudliwiad, enfysliwiad, seithliwiad
la iridescčncia de l'ala d’una papallona symudliwiad asgell pili-pala

iridescent
1
symudliw, enfysliw, seithliw
El nącar és una substąncia blanca i iridescent que fan les conquilles dels mol·luscs

Mae’r gregynnen yn sylwedd gwyn a symudliw a wneir gan gregyn y cragenbysgod


iridi
1
iridiwm

L'iridi és un element quķmic de nombre atņmic 77 que se situa en el grup 9 de la taula periņdica dels elements. El seu sķmbol és Ir.

Mae iridiwm yn elfen gemegol ā chanddo’r rhif 77 sydd i’w gael yn y nawfed grw^p yn y tabl cyfnodol. Ir yw’r sumbol amdano.

iris
1
iris

iris és la part acolorida de l’ull Y rhan liwiedig o’r llygad yw’r iris

Les lents cosmčtiques permeten modificar el color de l'iris Gall newid lliw’r iris ā lensiau cosmetaidd
2
arc iris enf’s
El cel es va inundar dels colors de l'arc iris. Llenwodd yr wybren ā lliwau’r enf’s

 


Irlanda
1
Iwerddon

irlandčs
1
Gw’ddelig

irlandčs
1
Gw’ddel
2
(eb) Gw’ddeleg

irlandesa
1
Gw’ddeles

ironia
1
éironi
amb ironia yn eironig

irņnic
1
eironig

ironitzar
1
gwawdio

IRPF
1
Impost sobre la Renda de les Persones Fķsiques
= treth ar incwm unigolion

irracional
1
afresymol, afresymegol

iracionalitat
1
afresymegedd

irracionalment
1
yn afresymegol

irradiació
1
arbelydriad

irradiant
1
tywynnol, disglair

irradiar
1
(berf ā gwrthr’ch) arbelydru
2
(berf ā gwrthr’ch) tywynnu, pelydru

irreal
1
afreal

irrealitat
1
afreįliti, afrealrwydd

irrealitzable
1
anymarferol

irrecobrable
1
anadferadw’

irreconciliable
1
anghymodlon

irrecuperable
1
anadferadw’

irrecusable
1
anwrthodadw’

irredempt
1
caeth, heb eich rhyddhįu

irredimible
1
annychweladw’

irreductible
1
anostwng, anostyngadw’

irremplaēable
1
anamnewidadw’

irreflexió
1
byrbw’lltra

irreflexiu
1
byrbw’ll, anystyriol

irreflexivament
1
yn fyrbw’ll

irrefrenable
1
direolaeth

irrefutable
1
diwrthbrawf
Han provat de manera irrefutable la seva militąncia de jove en organitzacions feixistes

Maemt wedi profi yn ddiwrthbrawf iddo fod yn aelod o fudiadau Ffasgaidd pan oedd yn llanc

testimoni irrefutable tystiolaeth ddiwrthbrawf


irregular
1
afreolaidd

irregularitat
1
afreoleidd-dra

irregularment
1
yn afreolaidd

irreligiós
1
anghrefyddol, digref’dd

irremissible
1
diesgus, anfaddeuol

irremissiblement
1
yn anfaddeuol

irremunerat
1
di-dāl

irrenunciable
1
anniarddel

irreparable
1
anadferadw’

irreprimible
1
diatal, afreolus, diwastrodaeth

irreprotxable
1
difai, di-fai, dilychwin

irresistible
1
anorchfygol, anwrthsafadw’, diwrthdro

irresolt
1
(problem) heb ei ddatr’s

irresoluble
1
na ellir ei ddatr’s, nad oes datr’s arno

irresolut
1
annatr’s

irrespectuós
1
h’f

irrespectuosament
1
yn h’f

irrespirable
1
na ellir ei anadlu
2
annioddefol

irresponsabilitat
1
anghyfrifoldeb

irresponsable
1
anghyfrifol, diofal

irresponsablement
1
yn anghyfrifol, yn ddiofal

irreverčncia
1
amharch

irreverent
1
amharchus

irreversabilitat
1
natur ddiwrthdro

irreversible
1
diwrthdro

irreversiblement
1
yn ddiwrthdro

irrevocabilitat
1
natur ddiwrthdro, terfynoldeb

irrevocable
1
di-alw’n-ōl, diwrthdro, terfynol

irrigació
1
dyfrhād

irrigar
1
dyfrhįu

irrisible
1
hurt, gwirion, chwerthinll’d

preus irrisibles prisiau chwerthinll’d o isel

irrisió
1
gwawd, gwatwar

irrisori
1
chwerthinll’d
2
(pris) chwerthinll’d o isel

irritabilitat
1
pigogrw’dd, croendeneuwch, anniddigrw’dd

irritable
1
pigog, piwis

irritació
1
pigogrw’dd

irritant
1
s’’n dreth arnoch, cythruddol, enynnol

irritar
1
cythruddo
2
cynhyrfu
2
(Meddyginiaeth) llidio

irritar-se
1
irritar-se amb digio wrth

irritar-se per digio ymgh’lch

irrompible
1
na ellir ei dorri

irrompre
1
cyrchu

irrupció
1
ymwthiad
2
goresgyniad

Isaac
1
Isaac

Isabel
1
Isabel

Isaļes
1
Eseia

isard
1
(Rupicapra rupicapra) creigafr, isard

islam
1
Islam

isląmic
1
Islamaidd

islamisme
1
Islamiaeth

islamita
1
Islamydd

islamitzar
1
Islameiddio
un paķs islamitzat des de segles gwlad wedi ei Hislameiddio ers canrifoedd

islandčs
1
Islandiad
2
Islandeg

islandesa
1
Islandes

Isląndia
1
Yn’s yr Iā

isņbara
1
ķsobar

isoclina
1
ķsoclin

isņcron
1
ķsocron

isolable
1
arwahanadw’, ynysadw’

isolació
1
ynysiad, ynysu, insiwleiddiad

isolador
1
ynydol, insiwleiddol
2
(eg) ynys’dd, insiwleiddiwr

isolament
1
unigrw’dd

isolar
1
neilltuo

isņmer
1
ķsomer

Isolda
1
Es’llt

isomčtric
1
isometrig

isomorf
1
ķsomorff

Isona
1
trefgordd (el Pallars Jussą)

isņscles
1
(ansoddair) isósgeles

isņtop
1
ķsotop

Isņvol
1
trefgordd (la Baixa Ribagorēa)

Israel
1
Israel

israelią
1
Israeliad

israelita
1
Israeliad

Istanbul
1
Caergystennin

istme
1
culdir, cyfyngdir

Itąlia
1
yr Eidal

italią
1
Eidalwr

itąlic
1
(Daearyddiaeth) Italig
2
italaidd, italig

i tant!
1 ie wir!
2
wrth gwrs

ķtem
1
eto, hef’d

iteració
1
taith, crw’drad

iteratiu
1
ailadroddol

itinerant
1
crw’drol

mostra itinerant arddangosfa deithiol  


itinerari
1
ff’rdd (cymhw’sair)
2
(eg) llw’br

i tot
1
h’d yn oed

L'aigua és molt freda. Potser massa freda i tot.

Mae’r dw^r yn oer iawn. Efallai rh’ oer h’d yn oed.

itri
1
ytriwm

iuca
1
iwca

iugoslau
1
Iwgoslafiad

Iugosląvia
1
Iwgoslafia

IVA / I.V.A.
1
Treth ar Werth, TAW; rhyw 15% o ryw dāl

Amb I. V. A. o sense I. V. A.? A’r DAW neu heibio? (wrth roi bģl i rywun fe ofynnir os byddai’n well gan yr un sydd i’w dalu ei wneud yn gyfreithlon - gan dalu’r DAW - neu anghyfreithlon - heb ei thalu)


Ivars d'Urgell
1
trefgordd (el Pla d'Urgell) (yn Urgell tan 1988)

Ivars de Noguera
1
trefgordd (la Noguera)

ivori
1
ķfori

Ivorra
1
trefgordd (la Segarra)

ixent
1
(haul) s’dd yn codi

 

 

 

 

·
Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
11 05 2001 :: 08 10 2002 :: 26 10 2002 :: 2003-10-11  :: 2004-01-13 :: 2005-02-09

Ble'r w’f i? Yr ’ch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pągina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weų(r) ąm ai? Yuu ąa(r) zļting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website