http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_j_1133k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

J - JUXTAPOSICIÓ

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-13

 

  

 


J, j
1
y llythyren J (enw: jöta)

ja
1
yn barod
2
yn awr, nawr, (Gogledd Cymru: rwan), ar hyn o bryd
ja... en l’actualitat yn awr, ar hyn o bryd
L’objectiu del govern de Castella és erosionar l’economia de Catalunya i, de fet, em sembla que ja ho està fent en l’actualitat
Diben llywodraeth Castilia yw erydu ecónomi Catalonia, a mewn gwirionedd mae’n ymddangos imi mai dyna maent yn ei wneud ar hyn o bryd
3
erbyn hyn
El problema d’ella és que ja en trenta-cinc, d’anyets
Ei phroblem hithau yw ei bod yn bymtheg ar hugain oed erbyn hyn
4
ar unwaith
5
ja no dim + erbyn hyn
6
cyn belled yn ôl â..., hyd yn oed
7
ja veus que rw yt ti wedi gwled fod...
8
yn wir
9
Ja ho sé! Mi wn
10
yn y man, yn fuan
11
yn sydyn
12
byth eto
13
després, ja... yno, ar ôl hynny
14
ja no... ddim... mwyach
15
Ja hi som Dyma ni eto (wrth glywed am rywbeth annymunol y mae rhywun wedi ei wneud unwaith eto)
(Er enghraifft, un o lywodraeth Castîl yn sôn unwaith eto am y ‘problem Catalaniadd’, ac yn bygwth anfon y fyddin i feddiannu Catalonia os caiff y pleidiau sydd yn cefnogi annibyniaeth fwyafrif yn Senedd Catalonia a galw am wladwriaeth Gatalanaidd)
Ja hi som”, haurà pensat més d’un “Dyma ni eto” buasai llawer wedi meddwl.

16
Ja vinc! Rw i’n dod (at y drws)

ja
1
wela i

ja que
1
gan fod

ja sia que
1
er

jaç
1
lle cysgu (i anifeiliaid)
2
gwely
3
atrapar al jaç dal un yn ddiarwybod iddo
4
cuddfan
5
jeure al jaç bod ar ben eich digon (“gorwedd yn y lle cysgu”)

jaç de palla
1
gwely gwellt

jaça
1
gwely clud
2
ffald, corlan

jacent
1
gorweddog

jaciment
1
gwely (cerrig mwn, ayyb)
2
jaciment de petroli maes olew
3
haen
4
jaciment arqueològic safle archeologol

jacint
1
croeso haf

Jacob
1
Iago

jacobí
1
Jacobîn

jacobí
1
Jacobîn

jacobisme
1
Jacobiaeth

jacquard
1
jacard (brethyn â llun gweuedig)

jactador
1
ymffrostgar

jactador
1
ymffrostiwr, ymffrostwraig

jactància
1
ymffrostio

jactar-se
1
ymffrostio (de = am)

jade
1
arenfaen, jâd

ja era hora
1
roedd yn hen bryd

ja fer
1
bod yn ddigon
No cal que s’abracin: donant-se la mà ja fan
Does dim rhaid cofleidio eich gilydd; mae siglo dwylo yn ddigon

Jafre de Ter
1
trefgordd (el Baix Empordà)

jaguar
1
jágŵar
 
jai
1
hen
2
tad-cu (taid)

jaia
1
hen wraig
2
mam-gu (nain)

jaient
1
llethr

jaló
1
polyn tirfesuro

jalonar
1
marcio allan

Jamaica
1
Jamaica

jamaicà
1
Jamaicad, Jamaices

jan
1
yn yr ymadrodd: un bon jan = bachan da

(la) Jana
1
trefgordd (el Baix Maestrat)

janot
1
un gwirion

el Japó
1
Japán
2
Japaneg

japonès
1
Japaniad, Japanes
2
Japanaidd
3
Japaneg

jaqué
1
cot â chynffon

jaqueta
1
siaced
2
canviar de jaqueta newid plaid
3
canviar de jaqueta torri gair

jardí
1
gardd
2
jardí botànic gardd blanhigion
3
jardí d’enfants kindergarten, cresh; ysgol feithrin

jardinatge
1
garddwriaeth

jardiner
1
gardd (cymhwysair), gerddi (cymhwysair)

jardiner
1
garddwr

jardinera
1
garddwraig
2
bocs ffenestr
3
tram agored

jardinería
1
garddwriaeth

jaspi
1
iasbis

jàssera
1
prif drawst

Jaume
1
Siâms, Iago

Jaumet
1
[ffurf anwesol ar Jaume] Jim, Jimi

jaure
1
= jeure

javelina
1
gwaywffon

jazz
1
jas, jazz

jeep
1
jîp

jeia
1
gorwedd
2
anian, natur
3
ser de jeia
cysgu yn wael
4
tenir mala jeia cysgu yn wael
5
tenir bona jeia gorwedd yn gyfforddus

jerarca
1
arweinydd
2
un pwysig

jerarquia
1
hierarchaeth
2
gradd uchel

jeràrquic
1
hierarchaidd

Jeremies
1
Jéremi
2
Jeremiah

jeroglífic
1
hiérogluff

jeroglífic
1
hierogluffiadd

Jerònim
1
Jerôm

jersei
1
jersi

Jerusalem
1
Caersalem, Jerwsalem

jesuïta
1
Iesüwr

Jesús
1
el Jesús yr Iesu
2
Jesús!
(ebychiad) Rhad arnat ti! Bendith y Tad (wrth rywun sydd wedi tisian)
3
Jesús, Maria i Josep! (ebychiad) (dicter)

jet
1
jet

jeure
1
gorwedd
2
led-orwedd
3
bod yn y gwely
4
bod yn orweddog
5
gollwng, gadel i fod (mater)
deixem-ho jeure gadwn iddo fod
deixa-ho jeure gad iddo fod, gad lonydd iddo
6
bod yn anweithredol
7
jeure amb (bd) cysgu â = cael cyfathrach rhywiol â
8
jeure al jaç bod ar ben eich digon (“gorwedd yn y lle cysgu”)

jh
1
(mae rhai yn defnyddio’r cyfuniad hwn i gynrychioli’r sŵn “j” [kh] mewn geiriau o’r Gastileg)

.....bandejha {bøn-DE-kha} hambwrdd.Yn gywir - safata, font, plata
Castileg bandeja = hambwrdd

.....
marujha gwraig tŷ (Catalaneg safonol: mestressa de casa)
Castileg maruja = gwraig tŷ

.....pajharito [pakharítu] pidyn (Catalaneg safonol: cigala, pardal, ayyb)
Castileg pajarito = aderyn, pidyn

.....pijho [píkhu] *crandyn, *cranden, un sydd yn ceisio bod yn grand (â dillad drud, car mawr, tŷ neu fflat costus, ayyb)
Castileg pijo = crandyn

.....trajhe [trákhe] siwt (Catalaneg safonol: vestit)
Castileg traje = siwt

jo
1
fi, mi
2
(eg) (seiciatreg) y fi, yr ego

Joan
1
Ieuan, Ifan, Iefan, Iwan (Ianto); Siôn (Sioni), Shwn (Shwni); Ioan; Jon
Joans, Joseps i ases, n'hi ha per totes les cases (Dywediad) Ieuanau, Joseffau ac asennau - maent i’w cael ym mhob cartref

Joan Baptista
1
Ioan Fedyddiwr

joc
1
gêm
2
set, casgliad
joc de plats set blatiau
joc d’eines set offer, set dŵls
3
gamblo
4
symudiad (mecanwaith)
5
cydadwaith (lliwiau)
6
pac (o gardiau)
7
swît, set (dodrefn)
8
gêm = bwriad person arall, cynllun person arall
9
fer el doble joc bod yn ddau-wynebog, chwarae’r ffon ddwybig
10
fer joc cyd-weddu (dau ddiledyn)
11
cast, twyll
(Una innocentada de 28 de desembre va reunir unes 60 persones per a un
suposat càsting a Granollers) Tot havia estat un joc.

(Fel canlyniad i gast yr wythfed o Ragfyr, daeth chwe deg o bobl at ei gilydd ar gyfer cyfarfod dewis cymeriadau yn Granollers.) Cast oedd y cwbl.
12
estar fora de joc (chawareuwr) camochri
13
fora de joc (pêl mewn gêm) allan o’r chwarae
14
en joc yn y fantol, i’w ennill
15
joc brut chwarae brwnt
16
joc d’atzar [at-za, at-zar] gêm hapchwarae, chwarae siawns
17
joc de boles marblys
18
joc de dames draffts, drafftiau, gêm ddrafft
19
joc de destresa gêm medrusrwydd
20
joc de mans cyftrwystra llaw
21
joc de paraules gair mwys, geiriau mwys
22
joc de taula lleiniau bwrdd
23
jocs malabars jyglo
24
joc net chwarae teg
25
posar en joc rhoi (peth) ar gerdded
26
saber-li el joc gweld bwriad un
27
terreny de joc maes chwarae
28
un joc de nens chwarae bach
29
fel-li el joc a algú chwarae i ddwylo rhywun, gwneud rhywbeth sydd o fantais i wrthwynebwr (er credu eich bod yn eich ffaffrio eich hun a heb ffafrio’r gwrthwynebwr)

Joc
1
trefgordd (el Conflent)

jóc
1
clwyd = _lle cysgu aderyn
2
anar a jóc mynd i glwydo

jocós
1
ffraeth, digrif

els Jocs Florals
1
(math ar eisteddfod - cystadleuaeth lle y rhoir gwobrau am y farddoniaeth orau)

jocs i espectacles
1
(adran llywodraeth) adloniant ("gemau a sioeau")

joell
1
silod

joglar
1
clerwr

joguina
1
toy
2
de joguina (ansoddair) tegan (cymhwysair)
pistola de joguina - dryll tegan
3
chwareubeth (person)

joia
1
gem
2
gemwaith
3
anwylbeth

joier
1
gemydd

joieria
1
siop emwaith

joiós
1
joyful
1
gorawenus

jonc
1
brwynen, cawnen

joncar
1
brwynog, cors

jònec
1
bustach

La Jonquera
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

joquei
1
jockey

jòquer
1
ysmaliwr

Jorba
1
trefgordd (l’Anoia)

jordà
1
Jordanaidd

jordà
1
Jordaniad, Jordanes

Jordània
1
JordanJordi
1
Siôr
2
Siôr = nawddsant Catalonia

jorn
1
dydd
2
golau dydd
2
de jorn (adf) ben bore

jornada
1
diwrnod
2
diwrnod
3
taith diwrnod (pellter)
4
diwrnod gwaith (hyd oriau gwaith);
jornada de set hores diwrnod saith awr
una jornada de vaga diwrnod streic
5
diwrnod (yn ôl y tywydd)
6
dygwyl
7
fer una bona jornada de calor
shifft, stem
8
jornada intensiva [diwrnod gwaith trwodd =
un nad yw’n diwrnod gwaith dwyran, un heb
doriad mawr yn y prynháwn ar gyfer cinio â siesta]
9
jornada legal oriau gwaith yn ôl y gyfraith
10
jornada rere jornada ddydd ar ôl dydd, ddyddiau bwygilydd, y naill ddiwrnod ar ôl y llall
11
tota la jornada gydol y dydd
12
treballar a jornada plena bod gan un waith llawn-amser
13
treballar a mitja jornada bod gan un waith rhan-amser

jornal
1
cyflog am ddydd, pae diwrnod, pae dydd
2
cyflog
Avui en dia no es guanyen bons jornals Y dyddiau hyn ni enillir cyflogau da
3
preus i jornals prisiau ac incymau
4
a jornal
pae yn ôl y dydd

jornaler
1
labrwr dydd

Josa i Tuixén
1
trefgordd (l’Alt Urgell)

Josep
1
Joseff
Joans, Joseps i ases, n'hi ha per totes les cases (Dywediad) Ieuanau, Joseffau ac asennau - maent i’w cael ym mhob cartref
2
Joseff = tad Jesús
Jesús, Maria i Josep! (ebychiad) (dicter)

jota
1
jei = enw’r llythyren J

jota
1
jota = dawns o Aragôn

jou
1
iau
2
treure’s el jou symud y gorthrwm (oddi ar), bwrw ymaith iau caethiwed

joul
1
jŵl

jova
1
llafur gorfod

jou
1
cysylltiad

jove
1
ieuanc, ifanc
2
ieuanc (o ran meddylfryd)

jove
1
llanc
2
y ieuenctid: els joves

un grup de joves criw o bobl ifanc

jove
1
llances, geneth
2
merch-yng-nghyfraith

jovenalla
1
ieuenctid, pobl ifainc

jovença
1
ieuanc

jovent
1
ieuenctid, pobl ifainc

joventut
1
ieuenctid = cyfnod cynnar person
2
primera joventut ieuenctid cynnar
3
ieuenctid = pobl ifainc

jovenívol
1
ieuanc, ifanc
2
ieuangaidd
3
ieuenctid (cymhwysair)

jovial
1
llawen, llon

jovialitat
1
sirioldeb, hwyliau da

jua
1
cornicyll

Juantjols
1
trefgordd (el Conflent)

jubilació
1
ymddeoliad
2
pension ymddeoliad
3
llawenydd

jubilar
1
llawenháu
2
(berf â gwrthrych) peri i ymddeoli

jubilar-se
1
ymddeoli

jubilat
1
wedi ymddeol

jubilat
1
pensiynwr, pensiywraig = un wedi ymddeol

jubileu
1
jwbilî

judáic
1
Iddewig

judaisme
1
Iddewiaeth

Judas
1
Jwdas
2
jwdas = bradwr

judicar
1
dyfarnu

judicatura
1
barnwriaeth = swydd barnwr

judici
1
barn
2
gwrandawiad (cyfraith)
3
(cyfraith)
simulació de judici ffug dreial, ffug brawf
realitzar una simulació de judici gwneud ffug dreial, gwneud ffug brawf
4
dyfarniad
5
barn = piniwn
6
dia del Judici Final Dydd y Farn
7
judici de Déu diheurbrawf (tân / dŵr)

judicial
1
barnwrol, cyfreithyddol, cyfreithiol
2
recórrer a la via judicial mynd i gyfraith

judiciós
1
pwyllog, doeth, call

Judit
1
Jwdith

judo
1
jwdo

jueria
1
ardal Iddewig

jueu
1
Iddewig

jueu
1
Iddew, Iddewes

jugada
1
symudiad (gêm fwrdd)
2
tafliad (bowls)
3
trawiad (tennis, golf)
4
tro gwael

jugador
1
chwarae (cymhwysair), chwaraeon (cymhwysair)

jugador
1
chwaraewr
2
gamblwr

juganer
1
chwaraeus

jugar
1
chwarae (gêm)
jugar una partida cael gêm
2
(berf â gwrthrych), chwarae
3
(berf â gwrthrych),
4
jugar-li (a algú) una mala passada gwneud tro sâl ag un,
gwneud tro gwael ag un, gwneud tro brwnt ag un
M’han jugat una mala passada Maen nhw wedi neud tro gwael â fi
5
symud (darn gwyddbwyll)
6
(berf heb wrthrych), gamblo
jugar a la loteria gwmeud y lotri
7
(rhif) betio ar
8
hapchwarae
jugar a la borsa hapchwarae ar y gyfnewidfa stoc
9
(berf heb wrthrych), jugar a = chwarae (gêm)
jugar al dòmino chwarae dóminos
jugar a cartes chwarae cardiau
10
jugar-la (a algú)
11
jugar a la gallina cega
chwarae mwgwd yr ieir, chwarae mwgwd y dall
12
jugar a fet chwarae cuddiad, chwarae cwato
13
jugar a bales chwarae marblis
14
jugar a cavall fort chwarae "dou sha bump"
15
(berf heb wrthrych), chwarae = cael hwyl
15
jugar brut chwarae yn frwnt, chwarae yn fudr
16
jugar net chwarae yn lân, chwarae yn deg
17
fer (alguna cosa) jugant
18
(berf heb wrthrych), mynd = symud tocyn, symud darn gêm fwrdd
20
(berf heb wrthrych), jugar a ser chwarae bod yn (rhywbeth)
juga a ser botiguera chwarae bod yn siopwr
21
jugar amb ffidlo â (rhywbeth), ffidlan â (rhywbeth), chwilibawan â (rhywbeth),
22
jugar amb = cael hwyl â
23
jugar amb les paraules chwarae â geiriau
24
chwarae â = rhoi mewn perygl
jugar amb la seva salut rjoi’ch iechyd mewn perygl

jugar-se
1
peryglu
jugar-se la vida amb alguna cosa peryglu’ch bwyd (â rhywbeth)
2
jugar-se el tot pel tot gwneud eich gorau glas
3
gamblo
4
(gêm), cael ei chwarae
5
jugar-se-la tynnu helynt yn ei ben
6
jugar-se-la peryglu’ch bywyd
No te la juguis Paid â pheryglu dy fywyd

jugar-s’hi
1
betio (rhyw swm)
2 jugar-s’hi amb (algú) gwamalu â (rhywun), chwarae â (rhywun)
Cal deixar clar a Espanya que amb Catalunya no s’hi juga
Mae rhaid rhoi ar ddeall i Sbaen na all wamalu â Chatalonia

juguesca
1
bet

jugular
1
y gwddf (cymhwysair)

jugular
1
gwythïen y gwddf
saltar-li a la jugular (a algú) neidio at wddf (rhywun)
Ens han saltat a la jugular
Maent wedi neidio at ein gyddfau

Juià
1
trefgordd (el Gironès)

julep
1
jwlep

juli
1
cweir, crasfa

Juli
1
Jwliws

Júlia
1
Jwlia (enw merch)

julià
1
(ansoddair) Iwlaidd

Julià
1
Jwlian (enw dyn)

juliol
1
Gorffennaf
2
al juliol (adf) ym mis Gorffennaf

julivert
1
persli

junc
1
(cwch) jync

Juncosa
1
trefgordd (les Garrigues)

Juneda
1
trefgordd (les Garrigues)

jungla
1
jyngl, jwngl, dryswig
en plena jungla yng nghanol y jyngl

júnior
1
iau

junt
1
cysylltiedig, cydiedig
2
agos at ei gilydd
3
gyda’i gilydd
4
wrth ochr, wrth, yn ymyl

junta
1
cynulliad
2
cydiad
3
gasged
4
cyfarfod
celebrar una junta cynnal cyfarfod
fer una junta cynnal cyfarfod
junta anual cyfarfod cyffredinol blynyddol
5
cyngor, bwrdd
junta directiva bwrdd cyfarwyddwyr
6
pwyllgor
7
junta de l’associació pwyllgor y gymdeithas
8
junta general cyfarfod cyffredinol
9
gornest

juntament
1
juntament amb gyda

junts
1
gyda’i gilydd
Al cap i a la fí ells i nosaltres el que volem és el bé i llibertat de Catalunya. Per tant no els hem de criticar tant, perquè com ja saps si no anem junts no anirem enlloc
Yn y diwedd yr hyn yr ŷn ni ac y maen nhwthau hefyd yn ei ymofyn yw’r gorau i Gatalonia a rhyddid i Gatalonia. Felly ddylen ni ddim eu beirniadu cymaint oherwydd  fel y gwyddost os na awn ni gyda’n gilydd, awn ni i unman.

juntura
1
cydiad

juny
1
Mehefin
2
mis Mehefin al juny

junyent
1
cymer afon (gair hynafol)
2
Junyent cyfenw

junyir
1
uno
2
ieuo = rhoi iau am...
3
darostwng, gorchfygu
4
ieuo = caethiwo

junyir-se
1
cymheru (dwy nant)

jup
1
anar cap jup mynd â’ch pen wedi ei blygu

jupa
1
sgert (Gataloneg Uwchfynyddol) [Cataloneg Canol: falda]

Júpiter
1
Iau

jura
1
llw
2
jura de bandera addo ei deyrngarch i faner

jurament
1
llw
2
prestar jurament mynd ar eich llw

juramentar-se
1
cymrys llw

jurar
1
addo
2
tyngu llw

jurar sobre la Bíblia
1
tyngu llw ar y Beibl
2
jurar en fals tyngu anudon

juràssic
1
Jwrasig

jurat
1
rheithgor
2
jurat d’empresa cyngor gweithfa
3
el jurat (cystadleuaeth lenyddol) y beirniaid

jurídic
1
cyfreithlon
2
cyfreithiol

jurisconsult
1
arbenigwr cyfreithiol

jurisconsult
1
cyfreithegwr

jurisdicció
1
awdurdodaeth

jurisdiccional
1
awdurdodaethol
2
aigües jurisdiccionals dyfroedd tiriogaethol

jurisprudència
1
cyfreitheg, deddfeg = casgliad o ddeddfau
2
cyfreitheg = asutdiaeth o’r gyfraith

jurista
1
cyfreithydd
2
cyfreithiwr

jussà
1
is (gair hynafol)
2
[wrth sôn am etifedd sydd leiaf ei bwys wrth rannu etifeddiaeth]

just
1
cyfiawn, teg
2
cywir (swm)
3
manwl
4
tynn (dillad)
Em va molt just Mae hwn yn rhy dynn imi
5
prin
6
anar just de... (bod yn fyr o...)
Cada vegada vaig més just de temps Mae gen i lai a llai o amser
anar molt just de diners
Mae hi dipyn yn fain arna i am arian
7
els justos y cyfiawn
8
isel (incwm)
9
tenir un sou molt just bod gan un gyflog isel
10
just el mateix dia en que
yr union ddiwrnod y

just
1
yn gymwys
2
yn unig, dim mwy na
3
just abans de yn union cyn
just abans de les eleccions municipals yn union cyn yr etholiadau lleol
4
tot just (adferf) ar ben
Tot just són les cinc Mae hi ar ben tri o’r gloch
5 yn union
El proper dia 28 de maig farà un any just de la inauguració del Museu Municipal 
Ar yr wythfed ar hugain o fis Fai fe fydd yn flwyddyn yn union ers agoriad Amgueddfa y Dref

just!
1 yn gymwys! yn hollol! rwy’n cytuno gant y cant!

justa
1
twrnament

justacòs
1
siercyn

justa la fusta!
1
yn gymwys! yn hollol! rwy’n cytuno gant y cant!

just al centre de
1
yn union ar ganol...

justament
1
yn gymwys
2
justament jo també  a finne hefyd

justar
1
(tornament) gosod (â gwaywffon)

justesa
1
manylder

justícia
1
tegwch, cyfiawnder
Lladregots desvergonyits, si existeix la justícia, anireu drets a la garjola
Y lladron digywilydd â chi, petái cyfiawnder yn bod, byddech chi’n mynd yn syth i’r carchar
2
y gyfraith
Joseba Azkarrega és el conseller basc de Justícia (El Punt 2004-02-08)
Mae Joseba Azkarrega yn Weinidog y Gyfraith yn Llywodraeth Gwlad y Basg

3
justícia poètica haeddiant
4
de justícia (adf) yn haeddiannol
5
és de justícia que... nid yw ond yn deg (gwneud rhywbeth)
6
en justícia gydag iawn, trwy hawl
7
passar per la justícia mynd o flaen eich gwell, mynd gerbrón llys
8
portar davant de la justícia rhoi cwrt ar

justiciable
1
agored i gyfraith
2
amodol ar gael ei olygu gan lys barn
3
amodol ar gyflafareddiad

justicier
1
(cymeriad rhywun) cywir
2
cyfiawn

justificable
1
a ellir ei gyfiawnháu/ei chyfiawnháu

justificació
1
cyfochredd, unioniad (teipio)
2
cyfiawnhâd
3
esgus

justificant
1
syd dyn cyfiawnháu

justificant
1
tystysgrif

justificar
1
cyfochri, unioni (teipio)
2
cyfiawnháu
3
cadarnhau
4
dieuogi (un dan amheuaeth) IOH
5
cyfiawnháu
6
El fi justifica els mitjans Mae’r diben yn cyfiawnháu’r modd

jute
1
jiwt

jutge
1
barnwr
2
ustus 
3
jutge municipal ustus 
4
beirniad (cystadleuaeth)
5
jutge d’instrucció ynad archwilio
6
jutge de primera instància barnwr llys y sir

jutgessa
1
barnwraig

jutjament
1
achos llys

jutjar
1
barnu
2
dod â rhywun o flaen ei well
ser jutjat sefyll eich prawf
3
ystyried
4
jutjar-ho vos mateix gweld (peth) drosoch eich hun
5
(llys) dyfarnu
jutjar malament camfarnu

jutjat
1
llys barn
jutjat de guàrdia llys yr heddlu (yn debyg i llys ynadon; mae yn penderfynnu
a ddylid y cyhuddiedig gael ei ryddháu ei roi ar brawf)
ser de jutjat de guàrdia bod tu hwnt, bod yn ddigon i ddychryn y saint

juvenil
1
ifanc
2
cynnar = yn perthyn i ddyddiau ieuenctid un
la seva obra juvenil y llyfrau a ysgrifennwyd ganddo ac yntau’n ifanc

juxtaposar
1
rhoi wrth ochr (peth)
2
cymharu

juxtaposició
1
cyfosodiad
2
cymhariaeth


 


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
11 05 2001 :: 08 10 2002 :: 26 10 2002 :: 2003-10-11  :: 2004-01-13 :: 2005-02-09
2005-04-06

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website