http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_l_1137k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

L-LUXORIÓS

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-13 2005-04-06 2005-04-06

 

  l’

1
y fannod “el” o flaen llafariad, neu h + llafariad – ar wahân i “i” gytseiniol, “u” gytseiniol
(1) l’avi = y tad-cu
(2) l’hotel = y gwesty
(3) o flaen “i” gytseiniol el iogurt = yr iogwrt
(4) o flaen “u” gytseiniol el uoquenc

2
y fannod “la” o flaen llafariad, neu h + llafariad
l’arqueòloga yr archaeologydd (gwraig)

3
o flaen y llythyren ‘s’ mewn llythrenw
l’SDEUB (Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona)

4
o flaen estronair âg s gychwynnol
l’subway de Nova York

l’
1
mewnosodiad = el ef

2 (pan gychwynnir y frawddeg â gwrthych y ferf)
L’últim missatge teu l’he llegit tot
Rwyf wedi darllen dy neges olaf i gyd

‘l
1
rhagenw = el ar ôl llafariad
Mira’l! Edrych arno!

la (l’) bannod
1
yr, y = enw benywaidd unigol

(1) o flaen cytsain
la natura = natur
la vida = y bywyd

(2) o flaen “i” gytseiniol a “u” gytseiniol
la hiena, la uoquenca

(3) o flaen “i” lafariad ddiacen a “u” lafariad ddiacen
la universalitat, la intenció

(4) o flaen enwau llythrennau
la ema = “m”, la hac = “h”

(5) o flaen geiriau eraill â llafariad gychwynnol
la host
a la una am un o’r gloch
la ira = y dicter

(6) o flaen y rhagddodiad negyddol “a-“ la anormalitat

la pronom
1
hi = ffurf enwol yr un / y ferch  / y wraig
la del cinquè pis y ferch  sydd yn byw ar lawr pump

2
(rhagenw) = la ar ôl llafariad
hi = ffurf wrthrychol
Mira-la! Edrych arni!

3 gwrthrych heb ei ddiffinio

 

ballar-la bod traed moch ar
.....ballar-la grassa bod byd braf ar un
.....ballar-la magra bod byd caled ar un


pelar-se-la wancio, halio, mastwrbio


palmar-la (Castileb) mynd i wlad y gwaddod, marw

 
label (eg)
1
labelwm

laberint (eg)
1
lábrinth, dyrysfa
2
dryswch

labial (ans)
1
gwefusol

labialitzar (b)
1
gwefusoli

làbio-dental
1
gwefus-ddeintiol

labor (eb)
1
llafur
2
brodwaith
labor de ganxet gwaith crosio

laborable (ans)
1
gweithiol
dia laborable diwrnod gwaith
2
âr

laboral
1
gwaith
accidént laboral damwain gwaith

laborar
1
llafuro
2
trin (y tir)

laboratori
1
labordy

laboriós (ans)
1
diwyd (person)
2
(gwaith) caled

laboriositat (eb)
1
diwydiant

laborisme (eg)
1
llafuriaeth; mudiad llafur

laborista (ans)
1
Llafur = yn perthyn i’r Blaid Lafur

laborista (eg)
1
cefnogwr y Blaid Lafur
2
aelod o’r Blaid Lafur
els laboristes y llywodraeth Lafur
el govern laborista y llywodraeth Lafur

laca (eb)
1
lacer
2
chwistrell wallt

lacai
1
gwas troed
1
crafwr

laceració (eb)
1
llarpiad, archolliad, cymriwiad
1
difrod

lacerar
1
rhwygo, llarpio, archolli
2
difetha, difrodi

lacònic (ans)
1
cryno, swta

lacrar
1
selio (â chwyr)

lacre
1
cwyr selio

lacrimal (ans)
1
dagreuol

lacrimogen
1
sydd yn peri dagrau
gas lacrigomen nwy daggrau

lactació
1
llaetha, llaethiad

lactant (ans)
1
sydd yn bwydo â’r fron

lacti
1
llaethog

làctic
1
llaethog

lactosa
1
lactos

lacustre (ans)
1
llyn (cymhwysair)
conca lacustre basn â llyn (“basn llynnaidd”)
la conca lacustre de Banyoles és un paratge natural exclusiu a Catalunya
Mae’r basn â llyn yn Banyoles yn lle natur na cheir ond yng Nghatalonia

Ladurs
1
trefgordd (el Solsonès)

laic (ans)
1
lleyg
ensenyament laic
addysg séciwlar

laic
1
lleygwr

l’altre dia
1
y dydd o’r blaen

lama
1
lama

lament
1
galarnad
2
galaru
Els laments no serveixen per a res
A wnaed a wnaed (“nid yw galarnadau yn dda i ddim”)

lamentable (ans)
1
gwarthus
és lamentable mae’n warthus
2
lamentablement yn anffodus

lamentació (eb)
1
galaru
2
tristwch

lamentar
1
galaru
2
lamentar de, lamentar per cwyno am
lamentar que teimlo’n flin
Han lamentat sempre que el dictador morís sense haver estat destronat
Maent wedi teimlo’n flin erióed i’r unben farw heb gael ei ddymchwel

làmina
1
dalen
làmina de coure dalen gopr
làmina d’acer dalen ddur
2
llun (mewn llyfr)

laminador
1
melin rolio

laminar
1
laminadu, haenellu, haenennu
2
rholio

làmpada
1
lamp

lampista (eg)
1
gwneuthurwr lampiau
2
plymer
3
trydanwr

lampisteria
1
gweithdy plymwr

Lançac
1
trefgordd (la Fenollada)

landa
1
rhos

-làndia

1 olddodiad a ddefnyddir i fathu ffugenwau

 

...a/ guirilàndia “Gwlad yr Estron”, “Tir yr Estron”

Hi ha un bon grapat d'imbècils barcelonins contents de que la ciutat sigui guirilàndia al preu que sigui

Y mae dyrnaid go lew o dwpsod Barselona sydd yn hapus bod y ddinas yn mynd yn rhyw “Wlad yr Estron”, costied a gostio

 

...b/ quillolàndia “Gwlad y Castilegwr”, “Tir y Castilegwr” - y rhannau o Gatalonia lle y mae getos y Castiliaid

 

TARDDIAD: o enwau gwledydd fel Finlàndia (Y Ffindir), Islàndia (Ynys yr Iâ), Tailàndia (Gwlad y Tai)


lànguid (ans)
1
swrth

làpida
1
beddfaen
2
tabled

lapidació
1
llabyddiad

lapidar
1
llabyddio

lapidari (ans)
1
maenol

lapidari (eg)
1
gemydd, un sydd yn torri, caboli ac ysgythru gemau

Lapònia
1
Gwlad y Saami (“Lapiaid”)

lapó
1
un o’r Saami (“Lapiad”)

lapse (ans)
1
sydd wedi gwneu camgymeriad

lapse (eg)
1
lapse de temps ennyd

lapsus
1
llithriad

lapsus linguae
1
llithriad tafod

la qual
1
yr hon

laringe
1
corn gwddf, laruncs

larinx
1
laruncs

larva
1
larfa
larva de mosquit larfa mosgito
Un peix que menja larves de mosquit ajuda a reduir la malària (Avui 2000)
Pysgodyn sydd yn bwyta larfâu mosgito yn helpu lleiháu malaria

lasciu (ans)
1
anllad, tinboeth

lascívia
1
anlladrwydd
2
trachwant

làser
1
laser

Lasquarri
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

lassar
1
blino

lassitud
1
blinder

lat
1
llydan

lata (eb)
1
niwsans

latent (ans)
1
cudd

lateral (ans)
1
ochrol

lateral (eg)
1
lôn gyfochrog (mewn heol lydan)

latifundi
1
ystâd fawr

latifundista
1
perchennog ystâd fawr
 
latitud (eb)
1
lledred

latria
1
addoliad

latrina (eb)
1
geudy
2
lle budr
3
carthffos

laudable (ans)
1
canmoladwy

Laura
1
Lowri

laudes
1
“laudes”, rhan o’r gwasanaeth mewn eglwys Gatholig ar ôl y weddi foreuol

lava
1
lafa

lavabo (eg)
1
toiled, ty bach, lle chwech
ççNo és costum que els personatges de pel.lícula vagin al lavaboççç (Avui 1995-11-10)
Nid yw’n arferol bod cymeriadau ffilmiau yn mynd i’r tŷ bach
2
basn ymolchi, powlen ymolchi

lavanda
1
lafant
2
dŵr lafant

lavativa (ans)
1
énema

lavatori (eg)
1
seremoni golchi traed deuddeg o dlodion a wneir Dydd Iau Cablyd

Lavorsí
1
trefgordd (el Pallars Sobirà)
2
(gwaith) ffwrdd-â-hi, diofal

laxant (ans)
1
carthydd, moddion gweithio, peth i’ch gweithio

laxant (eg)
1
carthyddol, rhyddhaol

laxar
1
llacio
2
rhyddháu’r ymysgaroedd, gweithio rhywun, clirio rhywun
3
laxar-se rhyddháu’r ymysgaroedd, cael ei weithio, cael ei glirio
Té molt de restrenyiment i s’ha de laxar
Mae wedi ei rwymo a bydd rhaid iddo gael ei glirio

lecitina

1
lécithin

lector
1
darllenydd
2
darlithydd cynorthwyol

lectura
1
(gweithrediad) darllen
Els dos llibres d’en Xavier Roig haurien de ser de lectura obligada abans d’anar a votar.
Fe ddylid gorfod y pleidleiswyr i ddarllen y ddau lyfr o waith Xavier Roig (“fe ddylent fod yn ddarlleniad gorfodol”) cyn mynd i fwrw pleidlais
2
darlleniad
2
deunydd darllen
3
sala de lectura ystafell ddarllen

legació
1
cenhadaeth
2 legació diplomàtica llysgenhadaeth
Sagnant atemptat contra la legació d’Austràlia a Jakarta. La potent explosió d’un cotxe bomba, col·locat davant l’ambaixada d’Austràlia, va provocar almenys nou morts i uns 182 ferits

Ymosodiad gwaedlyd yn erbyn llysgenhadaeth Awstralia yn Jakarta. Lladdwyd o leiaf naw o bobl gan ffrwydriad enfawr bom car, oedd wedi ei gosod o flaen llysgenhadaeth Awstralia, a chafodd 182 eu clwyfo.


legal
1
cyfreithlon
2
(amser) safonol
3
(person), cywir, geirwir

legalitat
1
cyfreithlondeb

legalització
1
cyfreithloniad
2
dilysu, dilysiad, gwiro, gwiriad

legalitzar
1
cyfreithloni
2
(dogfen) dilysu

legat
1
llysgennad, legat

legatari
1
etifedd

legió
1
lleng

legionari
1
llenfilwrol

legionari
1
llengfilwr

legislació
1
deddfwriaeth
la nostra legislació ein deddfau

legislador
1
sy’n deddfu

legislador
1
deddfwr, deddfroddwr

legislar
1
deddfu

legislatiu
1
deddfwriaethol

legislatura
1
tymor seneddol, oes senedd
durant la primera legislatura (plaid) yn ystod ei dymor seneddol cyntaf
En una democràcia és bo anant canviant de govern, si cal cada dues legislatures
Mewn democratiaeth y mae’n dda newid llywodraeth o bryd i’w gilydd, os bydd rhaid ar ben bod dau gyfnod seneddol
2
sesiwn corff deddfol

legítim
1
cyfreithlon, cyfreithus
2
gwir

legitímament
1
yn gyfreithiol

legitimació
1
(plentyn) cyfreithloniad
2
cydnabyddiaeth swyddogol (cymhwyster)

legitimar
1
cyfreithloni
estar legitimat per bod o fewn eich hawl i

legitimitat
1
cyfreithlondeb
2
dilysrwydd

lema
1
arwydddair
2
slogan

Lemna minor
1
= verdet llinad, llinad y dŵr bwyd, yr hwyaid


lenitat
1
tynerwch

lenitiu
1
lliniarol

lent
lents (lenta, lentes)
1
araf

lent lents
1
lens
2
lens de contacte lens gyfwrdd (f) plural: lensys cyffwrdd

lentitud
1
arafwch

lepidòpters
1
Lepidoptera, pili-palas a gwyfynnod

leporí
1
yn perthyn i’r ysgyfarnog
2
llavi leporí

lepra
1
gwahanglwyf

leprós
1
gwahanglwyfol

leprós
1
gwahanglaf

leri-leri
1
bu ond y dim i

les
1
bannod y, yr (lluosog, benywaidd)

les
1
hwy, nhw = ffurf enwol
2
hwy, nhw = ffurf wrthrychol

lesbiana
1
lesbiad

lesbianisme
1
lesbiaeth

lesió
1
clwyf, anaf, anafiad
2
(ffigurol), clwyf

lesionar
1
anafu, clwyfo

letal
1
marwol

letàrgia
1
syrthni, cysgadrwydd

letàrgic
1
swrth, digychwyn

letó
1
Latfiad
2
Latfeg

letó
1
Latfaidd
2
Latfeg

letona
1
Latfes

leucèmia
1
lewcemia

leucòcit
1
léwcosut, cell wen

Leviatan
1
lefiathan

levita
1
(enw gwrywaidd) diacon
2
(enw benywaidd) cot â chynnfon

levitació
1
ymddyrchafael

levitat
1
ysgafnder

lexema
1
lecsem

lèxic
1
geirfaol, geiregol

lèxic
1
geirfa
2
geiriadur
3
geirfa
4
rhestr o eiriau

lexical
1
geirfaol

lexicògraf
1
geiriadurwr

lexicografia
1
geiriaduraeth

lexicogràfic
1
geiriadurol

lexicòleg
1
geiriadurol

lexicologia
1
geiriaduraeth, geiriadureg

li

1
iddo
2
iddi

liana
1
liana

libació
1
diod-offrwm

Líban
1
Líbanus

libanès
1
Libaniad

libar
1
sipian
2
sugno
3
profi

libel
1
enllib

libel.lista
1
dychanwr, goganwr
2
gwawdiwr, gwatwarwr

libèl.lula
1
gwas y neidr

liberal
1
rhyddfrydol
2
hael
3
breiniol
arts liberals celfyddydau breiniol (o’u cymharu â arts mecàniques)
4
goddefgar

liberal
1
Rhyddfrydwr

liberalisme
1
Rhyddfrydiaeth

liberalitat
1
haelioni

liberalització
1
rhyddfrydoliad

liberalitzar
1
rhyddfrydoli

libi
1
Libiad

Líbia
1
Libia

libidinós
1
tinboeth

libido
1
libido

liceu
1
addysgfa
2
lycée, ysgol uwchradd
3
el Liceu, el Teatre del Liceu - y ty ópera ym Marselona

lícit
1
cyfreithlon

licitació
1
cynnig (mewn ocsiwn)
sortir a licitació rhoi ar ocsiwn
De les cinquanta-cinc obres que van sortir a licitació, divuit van quedar-se sense comprador
O’r pum deg pump o beintiadau oedd wedi eu rhoi ar ocsiwn, bu deunaw heb brynwr

licitar
1
cynnig am (mewn ocsiwn)

licitud
1
cyfreithlondeb, cyfiawnder

licor
1
gwirod

licorera
1
cwpwrdd gwirodydd

líder
1
arweinydd (gwleidyddiaeth)
2
tîm ar ben tabl cynghrair

lífting
1
(ffug-Seisnigaeth) newid gwedd
lífting facial newid gwedd
fer-se un lífting facial cael newid eich gwedd
Berlusconi es fa un lífting facial amb vista a les eleccions europees del juny (Avui 2004-01-17)
Berlusconi yn cael newid ei wedd ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd ym Mehefin

ligni
1
coediog

lignit
1
coedlo

lila
1
leilac = blodyn
2
leilac = lliw
3
(ansoddair) o liw leilac

lilà
1
leilac = blodyn
2
leilac = lliw

lil.liputenc
1
Lilipiwtaidd

limbe
1
llafn (rhan lydan o ddeilen)

limfa
1
gwaedlyn, lumff

limfàtic
1
lumffatig

liminar
1
cyflwynol

límit
1
pen
2
ffin, cyffin
límit forestal coedlin
3
cyfyngiad
límit de velocitat cyfyngiad cyflymder
4
sense límits diderfyn, diddiwedd
5
posar un límit gosod terfyn
6
no tenir límits bod heb derfynau

limitació
1
cyfyngiad

limitar
1
cyfyngu

limítrof
1
cyffiniol


limpid
1
clir

limpidesa
1
clirdeb

lineal
1
linear
dibuix linear llinlun

lingot
1
ingot

lingüísta
1
ieithydd

lingüístic
1
ieithyddol

lingüística
1
ieithyddiaeth

línia
1
llinell
2
tirar una línia tynnu llinell
3
línia aèria cwmni hedfan
4
en línia recta mewn llinell syth
5
línia fèrria rheilffordd
6
explicar una cosa en línies generals esbonio rhywbeth yn fras
7
llinell (o destun)
8
(achyddiaeth) llinach
la línia masculina llinach y meibion
9
en línia directa yn uniongyrchol
10
ffigwr (corff tenau)
guardar la línia cadw’ch ffigwr
11
linía del partit pólisi plaid
12 a primera línia ar flaen y gad
Que per molts anys et tinguem a primera línia
! Gobeithio y byddi di ar flaen y gad inni am flynyddoedd lawer!

liniment
1
eli

linòleum
1
leino

linx
1
lincs

linxament
1
lynsio

linxar
1
lynsio
Sóc el blanc de les seves crítiques. Però m’és igual. La gent que linxi a qui volgui.
Fi yw targed eu beirniadaethau. Ond does dim ots gen i. Gad i bobl lynsio pwy bynnag a fynno ei lynsio

lípid
1
lipid

liquar
1
hylifo

liqüefacció
1
hylifiad

liquen
1
cen, cen y cerrig

líquid
liquíds
2
hylif

líquid
liquíds
1
hylif

liquidació
1
hylifiad
2
(busnes) ymddatodiad
3
talu dyled
4
arwerthiant clirio
5
(cwmni) entrar en liquidació diddymu ei hun
6
vendre per liquidació gwerthu’r cwbl
7
(gwleidyddiaeth) llofruddiaeth

liquidar
1
hylifo
2
(busnes) ymddatod
3
talu (dyled)
4
diddymu cwmni
5
gwerthu’r cyfan (o nwyddau er mwyn cael arian)
6
(gwleidyddiaeth) llofruddiaeth, lladd gwrthwynebwyr gwleidyddol

liquiditat
1
hylifedd

lira
1
lura, telyn fach
2
lira (arian Eidalaidd)

líric (ans)
1
telynegol
2
cerddorol

lírica
1
barddoniaeth delynegol, canu telynegol

liricisme
1
teimlad telynegol
2
(difrïol) ffrwd

liró
1
pathew
2
ffŵl

liró (ans)
1
stupid, stupid
2
fer tornar liró = hala yn benwan

lis
1
lili
2
fflwr-dy-lis

Lisboa
1
Lisboa (Lisbon)

literal
1
traducció literal cyfieithiad llythrennol

literari
1
llenyddol

literalment
1
yn llenyddol

literari
1
llenyddol

literat
1
llenor

literatura
1
llenyddiaeth, lên

liti
1
lithiwm

litigar
1
ymgyfreithio

litigi
1
achos llys
2
anghydfod
3
en litigi yn y fantol

litografia
1
lithograffeg

litoral
1
arfordirol

litre
litres
1
litr

litúrgia
1
líturgi

lívid
1
gwelw

lividesa
1
gwelwder

llac
llacs
1
llyn
2
cyfenw: Llac (hen orgraff: Llach)

llaç
llaços
1
bwa
2
magl
3
(rhaff) dolen redeg
4
dolen, cyswllt

llaçada
llaçades
1
bwa (addurniad yn y gwallt, ayyb)

llacuna
llacunes
1
llyn = llyn bach
2
gwagle

La Llacuna
1
trefgordd (l’Anoia)

lladella
lladelles
1
crancleuen, lleuen gedor

Lladorre
1
trefgordd (el Pallars Sobirà)

lladrar
1
cyfarth

lladre
lladres
1
lleidr
tractar (algú) de lladre galw (rhywun) yn lleidr
A Setcases tots son lladres (dywediad) Yn Setcases (trefgordd yn El Ripollès) lladron yn nhw i gyd
L´ocasió fa el lladre (“y cyfle a wnaiff y lleidr”) Mae pob peth wrth lygad lleidr
2
(plwg trydan) addasydd

lladregot
1
mân-leidr

lladruc
1
cyfarth

llaga
1
briw
posar el dit a la llaga rhoi’ch bys ar friw, bwrw rhywun yn ei wendid (“rhoi’r bys yn y briw”)

llagasta
1
trogen

llagosta
1
cimwch yr afon
2
ceiliog y rhedyn, jac y jwmper
3
locust

(la) Llagosta
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

Llagostera
1
trefgordd (el Gironès)

llagostí
1
corgimwch

llagotejar
1
gwenieithu

llagoter
1
gwenieithus

llagoter
1
ffalsiwr

llàgrama
1
(Cataloneg Traws-Birinéw), deigryn, [= llàgrima]

llàgrima
1
deigryn
plorar a llàgrima viva wylo yn hidl, llefain y glaw, crïo llond eich bol (“llefain + deigryn byw”)
llàgrimes de cocodril dagrau crócdeil, dagrau gwneud, dagrau cogio, dagrau rhagrithiol
2
amb els ulls plens de llàgrimes â’ch llygaid yn llawn dagrau

llagrimejar
1
llefain
2
(llygaid) dagrau yn lleithio eich llygaid

llagrimós
1
dagreuol
2
sydd yn achosi dagrau

Llaguarres
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça, Franja del Ponent)
(Yn Aragon)

La Llaguna
1
trefgordd (el Capcir)

llagut
1
cathfad

llama
1
lama

llamàntol
1
cimwch

Llambilles
1
trefgordd (el Gironès)

llamborda
1
fflagen
2
popl

llambregada
1
cipolwg, cip

llambregar
1
cael cip ar

llaminadura
1
danteithyn

llaminer
1
â dant melys, hoff o bethau melys

llamp
llamps
1
mellten, llucheden
com un llamp fel mellten i bren

llampada
1
fflach

llampant
1
sgleiniog; fel petái’n newydd sbon
2
(lliwiau) gorliwgar, gorwych

llampec llampecs
1
mellten = draig, llucheden
com un llampec fel mellten i bren
2
fflach
3
(ansoddair) sydyn
una visita llampec ymweliad sydyn

llampegar
1
melltio

llana
llanes
1
gwlân
tenir llan al clatell bod yn hawdd eich twyllo
cabdell de llana pelen o wlân

Llanars
1
trefgordd (el Ripollès)

llança
1
gwaywffon
2
rompre un a llança per brwydro dros

Llança
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

llançada
1
ergyd â gwayffon
2
clefyd gwayffon

llançador
1
taflu (cynhwysair)

llançador
1
taflwr

llançadora
1
taflwraig
2
gwennol

llançaflames
1
gwn tân

llançament
1
lansiad, lansio
2
tafliad,lluch

llançar
1
bwrw, taflu
després de ser llançat al mar wedi ei daflu i’r môr
2
(roced), lansio
3
(cynnyrch), lansio
4
gadael allan
5
gollwng
va llançar una exclamació de sorpresa gollyngodd ebwch o syndod
6
yn enwau taflyddion teflynnau neu dân
llançabombes, llançacoets, llançagranades, llançamíssils, llançatorpedos
or emitters of flames, smoke llançaflames, llançafum

llançar-se
1
ymdaflu

llanceta
1
fflaim

llanda
1
cylch metel am gasgen
2
cylch metel am olwyn

llaner
1
gwlân
la indústria llanera y diwydiant gwlân

llaner
1
masnachwr gwlân

llaneria
1
cynhyrchu nwyddau gwlân
2
nwyddau gwlân
3
siop nwyddau gwlân

llangardaix
1
madfall, genau-goeg

llangor
1
syrthni, nychdod

llanguiment
1
syrthni, nychdod

llanguir
1
nychu

llanta
1
cylch metel am gasgen
2
cylch metel am olwyn

llanterna
1
llusern
2
tortsh

llàntia
1
lamp olew
2
staen (olew, saim)

llantió
1
lamp = lamp bach

llanut
1
gwlanog
2
twp

llanxa
1
cwch modur, cwch gwib

llaor
1
canmol

llapis
llapis
1
pensil
2
llapis de color : creon

llar
1
aelwyd = pentan
2
aelwyd = cartref

llard
1
bloneg, blonegen

Llardecans
1
trefgordd (el Segrià)

llardó
llardons
2
crofen, tonnen (= croen brown crimp o gig moch rhost

llardós

1
seimllyd

llarg
llargs (llarga, llargues)
1
hir
transportista de llarg recorregut gyrrwr lorri hirdaith
2
maith
lluita llarga brwydr faith
3
al llarg de ar hyd, yn ystod
4
anar per llarg para am amser maith
5
passar de llarg (1) mynd heibio (2) methu
6
saber-la llarga bod yn beniog

llarg (eg)
1
hyd
2
de llarg a llarg o un pen i’r llall

llarg (adf)
1
am yn hir
parlar llarg siarad yn hirfaith

llarga
1
a la llarga yn y pen-draw
2
(iaith gyffredin) gwraig dal

llargada (eb) llargades
1
hyd

llargària
1
hyd

llargarut
1
tal a thenau
Era el més llargarut de la classe Fe oedd y talaf yn y dosbarth
2 hir = hir iawn, hir hir

llarg-metratge
1
ffilm = ffilm hir, yn hytrach nag un fer a llai pwysig

llarguesa
1
haelioni

llarguissament
1
yn hir ac yn faith

llast
1
balast
2
(ffigurol), balast

llàstima
1
trueni, piti

fer-li llàstima (a algú) bod yn druenus (i rywun)

Em fa llastima quan sento els governants actuals que se senten "orgullosos" d'haver lluitat contra Franco... jo, no veig els fruits de la seva lluita per enlloc

I mi mae’n druenus clywed ein llywodraethwyr presennol sydd yn teimlo’n “falch” am iddyn nhw frwydro yn erbyn Franco... Alla i ddim gweld ffrwythau eu brwydr yn unlle.

llastimós
1
truenus

llatí
1
Lladin
llatí vulgar Lladin gwerinol

llatinista
1
Lladinwr

llatinoamericà
ansoddair
1
(cymhwysair) América Ladin; Lladin-Americanaidd
les democràcies llatinoamericanes llywodraethau democrataidd América Ladin

llatzeret
1
clafdy =
2
lle cwárantin, lle diheinbrawf; lle y cedwir person
o anifail y gall fod yn gludwr haint i weld a fydd sumtomau’r clefyd yn ymddangos

llauna llaunes
1
tùn
Els pèsols són de llauna Pys tùn yw’r rhain (“o dùn y mae’r pys”)
2 tùn coginio
3 tunplat
4 ysgrif neu araith sydd yn hirfaith, yn ddiflas ac yn undonog
4 fer la llauna bod yn niwsans
fotre la llauna bod yn niwsans

llauner
1
plymer

llaurada
1
arddiad = y weithred o aredig
2
tir wedi ei aredig

llaurador llauradors; llauradora (eb) llauradores
1
aradwr, aradwraig
2
ffermwr, ffermwraig (Cataloneg y De)

llaurar
1
aredig (també: troi, cochi; Gal.les del Sud: moelyd, cochi)
2
llaurar en arena aredig tywod, cicio tin caseg farw, hela sofol haidd
3
fer llaurar dret (algú) gwastrodaeth (rhywun), cadw (rhywun) dan reolaeth (“gwneud i rywun aredig yn syth”)

Llaurí
1
trefgordd (la Ribera Baixa)

llaüt
llaüts
1
liwt (f)
2
*cathfad (llestr un hwylbren a gŵyl fawr)

llautó
1
efydd
2
veure-se-li el llautó gweld trwy ffalster un

llavar
1
golchi (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

llavi
llavis
1
gwefus, min
2
llavi inferior gwefus isaf
3
llavi superior gwefus uchaf
4
pintar-se els llavis rhoi minlliw
5
no obrir els llavis peidio â dweud gair (“ni + agor y gwefusau”)
6
no mossegar-se els llavis siarad yn blwmp ac yn blaen (“ni + cnoi’r gwefusa”)

llavifès
llavifesos; llavifesa, llavifeses
1
â bwlch yn eich gwefus

llavor
llavors
1
hedyn, had

llavorer
llavorers; llavorera, llavoreres
1
gre
2
cavall llavorer march gre

llavors
1
yno = wedi hynny
2
y pryd hynny
3
os felly
4
des de llavors ers hynny

llebeig
1
gwynt = gwynt twym o’r de-orllewin

llebre
llebres
1
ysgyfarnog
2
aixecar el llebre gadael y gath o’r cwdyn (“codi’r ysgyfarnog”)
3
més poruc qu’un llebre llwfr iawn (“mwy ofnus nag ysgyfarnog”)
4
donar-li gat per llebre (a algú) twyllo (rhywun) (“rhoi cath fel ysgyfarnog (i rywun”)

llebrer
llebrers
1
milgi

llebrós
llebrosos; llebrosa, llebroses
1
gwahanglwyfus
2
gwahanglaf

llec
llecs; llega, llegues
1
lleyg
2
anwybyddus

llec
llecs; llega (eb)
llegues
2
lleygwr, lleygwraig

lledó
lledons
1
cylchonen = ffrwyth y gylchonwydden
2 Lledó cyfenw

Lledó d’Algars
1
trefgordd (el Matarranya)

Lledó d’Empordà
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

lledoner
lledoners
1
(Celtis australis) “cylchonwydden” (yn ôl y geiriadurwr Silvan)

llefiscós
llefiscosos; llefiscosa, llefiscoses
1
gludog
2
llysnafeddog
3 llithrog
la pell llefiscosa del peix croen llithrog y pysgodyn

lleganya
1
môl (Arfon, Ceredigion: moel) = mwcws sy’n glynu yn y llygaid ar ôl cwsg hir

llegenyós
llegenyosos; llegenyosa, llegenyoses
1
molog, â llysnafedd yn y llygaid

llegar
1
cymynnu, cymunroddi

llegat
llegats
1
cymynrodd
2
etifeddiaeth
3
cennad y Pab, legat

llegenda
llegendes
1
chwedl
tenir una llegenda negre (person hanesyddol) bod iddo’r enw o fod yn ddyn ysgeler (“bod ganddo chwedl ddu”)
2 arysgrifiad
3
allwedd

llegendari
llegendaris; llegendària, llegendàries
1
chwedlonol

llegible
llegibles
2
darllenadwy

llegir

1
darllen
2
llegir la mà d’algú darllen cledr llaw un
3
(berf heb wrthrych)darllen
4
llegir entre ratlles darllen rhwng y llinellau

llegítima
llegítimes
1
cyfreithran = rhan etifeddiaeth y mae rhaid ei chymynroddi i berthnasau agos

llegua
llegues
1
(mesur) lig, milltir Ffrengig
Això es veu d’una llegua lluny Mae mor amlwg â’r dydd, Mae mor amlwg â llaid ar farch gwyn (“gwelir hyn o lîg o bellter”)

llegum
llegums
1
ciblys, plisgrawn
2
llysiau: llegums

llei
lleis
1
deddf
2
cyfraith
deixar fora de la llei anghyfreithloni
3
les lleis del mercat cyfraith y farchnad
4
math
5
gronyn = y rhan leiaf
6
hoffter
7
ymroddiad, ffyddlondeb
8
no tinc llei de pa does gen i ddim bara o gwbl
9
de bona llei dibynadwy
10
llei natural ?deddf natur
11
llei d’embut treched treisied, gwannaf gweidded
22
llei marcial deddf filwrol
13
d’acord amb la llêi yn ôl y gyfraith
14
segons la llei yn ôl y gyfraith
15
estar per sobre de la llei bod uwchbén y gyfraith
16
una llei de pomes que no m’agrada math o afal nad wyf yn hoff ohono
17
de dreta llei a bod yn fanwl gywir

lleial
lleials
1
ffyddlon, teyrngar

lleialtat
1
ffyddlondeb, teyrngarwch

Lleida
1
trefgordd (el Segrià)

lleidatà
lleidatans; lleidatana, lleidatanes
1
Lleida (cymhwysair)

lleidatà
lleidatans; lleidatana, lleidatanes
1
un o Lleida

lleig
lleigs; lletja, lletges
1
salw (De Cymru), hyll (Gogledd Cymru)
Aquella dona és mes lletja que un dia sense pa Mae hi’n hyll fel pechod (“mae’n hyllach na diwrnod heb fara”)
2
anhyfryd
fer lleig bod yn ddolur llygad
3 anghwrtais
Mirar la correspondència dels altres és una cosa lletja
Mae edrych ar ohebiaeth pobl eraill yn rhywbeth anghwrtais / yn rhywbeth na ddylid ei wneud

Llei General d'Educació
1
“Deddf Gyffredin Addysg”, 1970-1990. Yn y cyfnod hwnnw fe rennir addysg plentyn yn bump:

______________________________________
(ysgol fabanod)
..a/ Preescolar (oedran 4 - 6).

______________________________________


(ysgol gynradd)
..b/ Educació General Bàsica (EGB) “Addysg Gyffredin Sylfaenol” (oedran 6 - 14).

______________________________________


(ysgol uwchradd)
..c/ Formació Professional (FP1, FP2) “Hyfforddiant Gwaith” (oedran 14 - 19).
..d/ Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) “Bagloriaeth Unedig Amryfalent”(oedran 14 - 17).
..e/ Curs d'Orientació Universitària (COU) (17 - 18) “Blwyddyn Ogwyddo tua’r Brifysgol”

______________________________________

lleixa
lleixes
1
shilff

lleixiu
1
lleisw

llemosí
llemosins; llemosina, llemosines
1
Llimotges, Ocsitania (cymhwysair)

llemosí
llemosins; llemosinallemosines
1
un o Llimotges, Ocsitania (cymhwysair)

llenç
llenços
1
cynfas

llenca
llenques
1
llain (tir)
2
tafell (ham)
3
(paper) stribedyn

llençar
1
taflu
2
taflu i ffwrdd, (Gogledd Cymru: lluchio)
3
llençar-se pel dret
Quan li dóna la gana, es llaça pel dret.
Pan fydd arni’r awydd gwneud rhywbeth, aiff yn ei blaen yn ddymdrói
4 Que llenci la primera pedra aquell que estigui net de culpa
Tafled y garreg gyntaf yr hwn sydd yn ddifai

 

Qui estigui net de pecat que tiri la primera pedra
Tafled y garreg gyntaf yr hwn sydd yn ddifai

Cymharer: Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que comenci a tirar pedres (Joan 8:7)
Yr hwn sydd ddibechod ohonoch, tafled yn gyntaf garreg ati hi (Ioan 8:7)

llenceria
llenceries
1
siop leiniau
2
lánjyri, lingerie, dillad isaf
3
lleiniau (“llinos”)

llençol
llençols
1
cynfasen

llenega
llenegues
1
[math o fadarchen]

llenegar
1
llithro (Ynysoedd Catalonia)

llengota
1
gweithred o roi’r tafod allan
2
fer-li una llengota (a algú) rhoi eich tafod allan (ar rywun)

llengua
llengües
1
tafod

2
iaith
Una llengua no es perd perquè els que no la saben no l’aprenen, sinó perquè els que la saben no l’usen.
Ni chollir iaith am fod y sawl nad yw yn ei gwybod ddim yn ei dysgu, ond am fod y sawl sydd yn ei gwybod ddim yn ei defnyddio

3
tafod (tir)
4
no tenir pèls a la llengua bod yn ddi-blewyn-ar-dafod (“ni + bod gennych ddim blew ar y tafod”)
5
iaith
la nostra llengua our language
6
tenir la llengua llarga bod yn dafod i gyd
7
males llengües pobl faleisus, clecwn
8
treure la llengua rhoi eich tafod allan
9
treure la llengua (ci) estyn ei dafod allan
10
treure un pam de llengua bod â’ch gwynt yn eich dwrn
11
fer petar la llengua cloncian
12
tenir-ho a la punta de la llengua bod gan un ar flaen y tafod
13
frenar la llengua brathu eich tafod
14
moderar la llengua brathu eich tafod
15
ser fluix de llengua bod yn frac eich tafod
16
llengua materna mamiaith
17
llengua morta iaith farw
18
llengua viperina tafod fforchog
19
llengua viva iaith fyw
20
llengua d’oc Ocsitaneg (“iaith y [gair] oc” - yn Ffrangeg “oui” yw “ie”, yn Ocsitaneg “oc” yw’r gair cyfatebol)
21
la llengua de Cervantes Castileg (“iaith Cervantes”)
la llengua de l’opressor Castileg; Ffrangeg (“iaith y gormeswr”)
Va dir quatre paraules per agrair el premi i ho va fer ho endevineu : en la llengua del opressor
Dywedodd rai geiriau i ddiolch am y wobr a hynny a wnaeth yn - dyfala! - iaith y gormeswr

llenguado
llenguados
1
lleden

Llenguadoc
1
Lengadóc

llenguadocià
llenguadocians; llenguadociana, llenguadocianes
1
Lengadóc (cymhwysair)

llenguadocià
llenguadocians; llenguadociana; llenguadocianes
1
Lengadociad, un o Lengadóc

llenguallarg
llenguallarg; llenguallarga, llenguallargues
1
siaradus

llenguatge
1
iaith = gallu i siarad
2
iaith = arddull
3
iaith gwrs
4
Tinc la sensació que vivim tenallats pel llenguatge políticament correcte
Vigila
el teu llenguatge que dista molt de ser política i descaradament correcte.

llengüeta
llengüetes
1
tafod bach
2
(esgid) tafod
3
fflap
4
(mantol) nodwydd
5 corsen; corsen ddirgrynol (= llafn symudol mewn rhai offerynnau gwynt, megis clarinét)

llengut
llenguts; llenguda, llengudes
1
siaradus

llentia
llenties
1
ffacbysen, corbysen
fer alguna cosa a canvi d’una culleradeta de llenties
gwneud rhywbeth yn gyfnewid am gawl ffacbys (“gwneud rhywbeth yn gyfnewid am llwy fach o ffacbys”) - cael rhywbeth diwerth yn dâl am eich ymdrechion

llenya
1
cynnud, coed tân
llenya per cremar cynnud i’w losgi; iawn i’w fynnu
Darrere dels nostres polítics hi ha una població encesa, i amb llenya per cremar.
Y tu ôl i’m gwleidyddion y mae cenedl sydd wedi gwylltio, ac iawn i’w fynnu ganddynt
fer llenya al bosc
mynd i’r coed i gasglu cynnud
estellar llenya torri coed tân
2
crasfa
3
afegir llenya al foc megino’r tân, rhoi mawn ar y tân, rhoi ychwaneg ar y tân (= dweud rhywbeth i beri i anghydfod fynd yn boethach)
tirar llenya al foc
megino’r tân, rhoi mawn ar y tân, rhoi ychwaneg ar y tân (= dweud rhywbeth i beri i anghydfod fynd yn boethach)
4 fart de llenya
curfa
donar-li (a algú) un fart de llenya rhoi curfa i rywun
rebre un fart de llenya cael curfa
4 fer llenya (“castell”, tŵr pobl) chwalu wrth i’r twrwyr ei godi neu ei ddadwneud


llenyataire
llenyataires
1
cynudwr

lleó
lleons
1
llew
2
Lleó Y Llew
3
part del lleó cyfran y llew
4
valent com un lleó dewr fel llew

lleona
lleones
2
llewes

lleopard
lleopards
1
llewpart

llepa
llepes
1
llyfwr tin

llepada
llepades
1
llyfiad

llepaire
llepaires
1
llyfwr tin

llepar
1
llyfu
2 llepar
-la (pidyn) ei lyfu fe, (gwain) ei llyfu hi

llepar-li
1 llyfu ei...
2 llepar-li la mà (a algú)
llyfu llaw (rhywun)
El gos se’m va acostar i em va llepar la
Daeth y ci ataf a llyfodd fy llaw

3
llepar-li el cul (a algú) llyfu tin (rhywun)
Quan deixarem de llepar-los el cul? Pryd y byddwn ni’n rhoi’r gorau i lyfu eu tinau?

llepar-se
1
llyfu’ch...
2 llepar-se les ferides
llyfu’ch briwiau = ymadfer ar ôl gorchfygiad
Deu estar en un racó llepant-se les ferides
Rhaid ei fod mewn rhyw gornel yn llyfu ei friwiau

3 llepar-se els dits llyfu bysedd, llyfu eich bysedd

llepissós
llepissosos; llepissosa, llepissoses
1
gludog
2
llysnafeddog

llèpol
llèpols; llèpola, llèpoles
1
â dant melys, hoff o bethau melys


llepolia
1
danteithun

llera
lleres
1
gwely (nant, afon)

Llers
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

Lles
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

llesamí
llesamins
2
jasmin

llesca
llesques
1
tafell, sleisen
2
fer-li la llesca digio wrth

llescar
1
tafellu

llesqueria
1


llest
llests; llesta, llestes
1
medrus, pemiog, clefer
2
parod
3
parod = wedi ei orffen
4
Ja està llest! Mae hi ar ben arnoch-chi

llet
1
llaeth, (Gogledd Cymru: llefrith)
2
lwc
3
semen
4
donar llet (buwch) llaetha (“rhoi llaeth”)
5
mala llet drwgdeimlad; tymer drwg
Acumular massa mala llet no es bo per la salut
Nid yw’n dda i’r iechyd bod yn llawn drwgdeimlad
6
estar de mala llet bod mewn tymer drwg
7
tenir llet bod yn lwcus
8
tenir mala llet bod yn ymosodol

lletania
lletanies
1
lítani = gweddi sydd yn gyfres o flaenweddïau a wneir gan offeiriad a’r atebion gosod iddynt a geir gan y gynulleidfa
cantar la lletania dels sants canu lítani’r seintiau


2
lítani = rhibidirês, rhestr hir
Però aquesta mena de lletania que s’ha posat de moda "no anem prou bé", "quines perspectives hi ha?", "què passarà?", no respon a la realitat
Ond nid yw’r math hwn o lítani sydd wedi dod yn ffasiynol “dyw pethau ddim yn ddigon da”, “pa ddyfodol sydd?”, “beth fydd yn digwydd?”, yn cyfateb i wir natur y sefyllfa


3 gwag siarad, geiriau ofer, geiriau gweigion
(en un conversa sobre els immigrants castellans) No crec pas que dir frases de l’estil de "Carai, és que haurien d’aprendre el català, no?" o "No volen parlar en català..." sigui parlar de la qüestió, només són lletanies
(mewn sgwrs am y mewnfudwyr Castileg) Nid wyf yn meddwl fod gweud pethau fel “Wel mae rhaid iddyn nhw ddysgu Catalaneg, ond oes?” neu “Dyn nhw ddim yn ymofyn siarad Catalaneg” yn mynd i’r afael â’r broblem (“yn siarad am y cwestiwn”), dim ond gwag siarad yw hi

lleter
lleters; lletera, lleteres
1
llaeth, llefrith (cymhwysair) = sydd yn cynnyrchu llaeth
Una vaca lletera pot arribar a produir uns 60 litres de llet diaris.

Gall buwch flith gynhyrchu hyd at 60 o litrau o laeth bob dydd
el bestiar lleter gwartheg blithion
explotacions de boví lleter ffermydd gwartheg blithion


2 llaeth
el mercat lleter y farchnad laeth
la crisi del sector lleter argyfwng y diwydiant llaeth / argyfwng y sector llaeth
El 1933, va fundar una empresa lletera a la Normandia Yn 1933 sefydlodd gwmni llaeth yn Nórmadi

lleter
lleters
1
dyn llaeth, dyn llefrith
Mare, mare, el lleter és aquí. Tens diners o he de sortir a jugar al carrer?
(jôc) Mam, mam, mae’r dyn llaeth yma. Oes gen ti arian neu oes raid i mi fynd maas i’r hewl i chwarae?
El meu avi era el lleter del poble, i cada matí portava la llet i els ous als convent.
Dyn llaeth y pentref oedd fy nhadcu, ac fe elai bob bore â’r llaeth a’r wyau i’r lleiandy

lletera
lleteres
1
jwg llaeth, jwg llefrith
2
gwraig llaeth, gwraig llefrith

lleteria
lleteries
1
llaethdy

lletgesa
1
hylltod

lletjor
1
hylltod

lletós
1
llaethog

lletra
lletres
1
llythyren

lletra d’impremta print

lletra gòtica llythyren Othig

lletra inicial blaenlythyren, llythyren flaen

lletra majúscula llythyren fawr

lletra majúscula llythyren fawr fechan


2
ysgrifen
3
llawysgrifen

tenir bona lletra bod gan rywun ysgrifen dda


4 print = llythrennau a wneir gan wasg, gan deipiadur, gan gyfrifiadur

lletra negreta print du, print wynebdu


 

lletra petita print mân
avisar-li de la lletra petita (a algú) rhybuddio (rhywun) am y print mân, dweud wrth rywun am ddarllen y nodiadau mewn print mân ar waelod cytundeb sydd yn cyfyngu arno ac yn esbonio o dan ba amodau na fydd y cytundeb yn ddilys; (ffigurol) hysbysu (rhywun) am anfanteision rhyw gytundeb
No ens va avisar de la lletra petita Rybuddion nhw ddim i ni am yr anfanteision
amb lletra ben petita mewn print mân iawn.


5
celfyddydau
6
ystyr llythrennol
7
dysg
8
lletra de canvi bil cyfnewid
9
a la lletra i’r llythyren
10
al peu de la lletra i’r llythyren

prendre (alguna cosa) al peu de la lletra derbyn (rhywbeth)  fel efengyl

No em prengueu tot això al peu de la lletra, eh. Paid â derbyn hyn i gyd fel efengyl
11
geiriau cân
12
la república de les lletres byd y llenorion, byd llên (“gweriniaeth y llythrennau”)
 


lletraferit
lletraferits; lletraferida, lletraferides
1
llengar (iaith ben-heol)
2
gŵr llên

lletrat lletrats; lletrada, lletrades
1
dysgedig, hyddysg

lletrat
lletrats; lletrada; lletrades
1
cyfreithiwr

lletrejar
1
sillafu, sbelian
2
(berf heb wrthrych) sillafu, sbelian

lletrero
1
(Castileb) arwydd
A la platge hi havien penjat lletreros aconsellant no malgastar l'aigua de les dutxes
Ar y traeth yr oedd arwyddion wedi ei rhoi i fyny (“wedi eu hongian”) yn ein cynghori i beidio â gwastraffu dŵr y cawodydd

lleu
lleus
1
ysgafn = heb fod yn drwm
2
ysgafn = heb fod yn ddifrifol
3
ferida lleu clwyf bychan

lleuger
lleugers; lleugera, lleugeres
1
ysgafn = heb fod yn drwm
2
ysgafn = heb fod yn ddifrifol
3
heinif, sionc
4
a la lleugera yn ddi-feddwl
5 bychan
No tinc ni la més lleugera idea d'aquest tema
Nid oes gennyf y syniad lleiaf am y pwnc hwn

lleugeresa
1
ysgafnder
2
sioncrwydd

lleure
1
hamdden
2
els meus lleures fy amser sbâr

lleva
lleves
1
cam (mecaneg)
2
(milwriaeth) listio, listiad

llevadís
llevadissos; llevadissa, llevadisses
1
codadwy
2
pont llevadís pont godi

llevadora
1
bydwraig

llevant
1
dwyrain

llevar
1
cario
2
cymryd i ffwrdd
3
pilio (rhusgl, croen)
4
dwyn (ffrwyth)
5
llevar-li el cap torri pen
6
llevar l’àncora codi angor
7
llevar la taula
8
(berf heb wrthrych) codi (toes)

llevar-se
1
codi (o’r gwely)
2
llevar-se d’hora codi yn gynnar (o’r gwely)

llevat
1
ar ei draed (= allan o’r gwely)
ja estic llevat rw i ar ‘y nhraed

llevat
1
berem

llevataps
1
corcsgriw

llevat de
1
ar wahân i, ac eithrio
llevat d’això ar wahàn i hyyny

llí
llins
1
llin
Mola de Lli enw mynydd

Llíber
1
trefgordd (la Marina Alta)

llibert
1
dyn rhydd

llibertador
1
(ansoddair) rhyddháol
2
(enw) rhyddhäwr

llibertar
1
rhyddháu

llibertat
llibertats
1
rhyddid
 
 
Qui té salut i llibertat, és ric i no ho sap (Dywediad) “mae’r sawl sydd â iechyd a rhyddid yn gyfoethog ac ni ŵyr hynny”

 

 

....en llibertat mewn rhyddid

.........estar en llibertat bod yn rhydd

.........posar (algú) en llibertat gollwng (rhywun) yn rhydd

.........viure en llibertat byw mewn rhyddid

 

....llibertat condicional parôl (“rhyddid amodol”)

 

....llibertat de consciència rhyddid cydwybod

..........Una societat democràtica ha de garantir la llibertat de consciència

..........Mae rheidrwydd ar gymdeithas ddemocrataidd warantu rhyddid cydwybod

 

....llibertat de culte rhyddhâd crefyddol

 

....llibertat de fer vaga y rhyddid i fynd ar streic


....llibertat d’empresa menter rydd

 

....llibertat d’impremta rhyddid y wasg

 

....llibertat de pensament rhyddid meddwl

..........no tolerar la llibertat de pensament methu â goddef rhyddid meddwl

 

....llibertat de premsa rhyddid y wasg

........Reporters sense Fronteres va ser formada per defensar la llibertat de premsa a escala mundial

.........Fe sefydlwyd Gohebwyr heb Ffiniau er mwyn amddiffyn rhyddid y wasg ar lefel y byd

....llibertat sota fiança rhyddid ar fechnïaeth  


2
hyfdra
 
3
llibertats breintiau, rhyddfreintiau, hawliau

llibertí
1
anllad, trythyll, chwantus, anniwair

llibertí
1
oferwr, puteiniwr

llibertinatge
1
anlladrwydd, trythyllwch, trachwant

llibre
llibres
1
llyfr
2
llibre d’apunts llyfr nodiadau
llibre escolar
adroddiad ysgol
llibre d’actes
llyfr cofnodion
llibre de capçalera
llyfr erchwyn gwely
llibre de cuina
llyfr coginio
llibre d’encàrrecs
llyfr archebion
llibre en rústica
llyfr clawr meddal
3
deixar els llibres rhoi’r gorau i astudio, rhoi’r llyfrau o’r neilltu

llibrer
1
gwerthwr llyfrau

llibreria
1
siop lyfrau
2
llibreria de segona mà siop lyfrau ail law
llibreria de vell
siop lyfrau ail law
llibreria d’ocasió
siop lyfrau ail law
3
llyfrgell (= ystafell mewn tŷ)
4
cwpwrdd llyfrau

llibret
1
llyfr bach

llibreta
llibretes
1
nodlyfr
2
llibreta d’estalvis llyfr cynilon

llibreter
1
llyfrwerthwr, perchennog siop lyfrau, gwerthwr llyfrau

lliç
1
ystof

lliça
1
rhestrau
2
gornest

Lliça d’Amunt
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

Lliça d’Avall
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

llicència
1
trwydded
llicència d’armes trwydded arfau
llicència de caça trwydded hela
2
caniatâd
3
seibiant milwrol
4
gradd brifysgol
5
anlladrwydd
6
llicència poètica rhyddid bardd, penrhyddid bardd

llicenciament
1
diswyddo

llicenciar
1
rhoi trwydded i
2
caniatáu
3
rhyddhad, gollyngiad, dadfyddiniad
4
dyfarnu gradd i
5
diswyddo

llicenciar-se
1
graddio

llicenciat
1
graddolyn
llicenciat en filosofia i lletres gradd BA

llicenciatura
1
gradd brifysgol
2
graddio
2
cwrs gradd

llicenciós
1
anllad

lliçó
lliçons
1
gwers
2
(Cristnogaeth) gwers
2
(prifysgol) darlith, dosbarth
3
gwers = rhybudd, esiampl
que ei serveixi de lliçó! bydded hynny’n wers i ti!
4
recitar la lliçó dweud rhywbeth fel petái wedi ei ddysgu ar y cof

llicorella
1
llechen

Llierca
1
enw afon

lliga
1
cynghrair (gwleidyddiaeth)
2
(chwaraeon), cynghrair

lligabosc
1
gwyddfid

lligacama
1
gardas, gardys

lligada
1
clymu, clymiad

lligador
1
clymwr (ysgubau, etc)

lligadura
1
penwisg, het

lligall
1
bwndel
2
wad, topyn
3
paced

lligam
1
dolen, rhwym

lligament
1
gewyn, tewyn

lligar
1
clymu
2
rhymo (i gadw rhywun rhag dianc)
lligar-li les mans i els peus (a algú)
rhwymo (rhywun) draed a dwylo
Els regionalistes van cobrar de Madrit per mantenir-nos lligats i ben lligats
Cafodd y rhanbartholwyr eu talu gan Madrid i’n cadw wedi ein rhwymo - a wedi ein rhwymo’n sownd

lligat i emmordassat wedi’ch clymu a’ch safnglói
3
lligar-li la llengua rhoi taw ar rywun (“clymu y tafod i rywun”)
4
clymu, rhwymo (anifail wrth bostyn)
5
(saws) tewychu, gwneud yn dew
6
cysylltu
lligar dues lletres cysylltu dwy lythyren
lligar dues notes cysylltu dau nodyn
7
rhoi gorfod ar
lligar (algú) per un jurament rhoi (rhywun) ar ei lw (“clymu / rhwymo rhywun gan lw”)


lligar-se
1
(saws) tewychu, mynd yn dew
2
cysylltu â’i gilydd
Ens lliga una llarga amistat Mae cyfeillgarwch hir rhyngddynt
3
dod ymláen yn dda gyda’i gilydd
4
(lliwiau) gweddu
5
lligar-se amb dod yn gyfeillion â

lligat
1
lligat a = sownd wrth

lligat
1
(cerddoriaeth) darn cyflusg
2
(argraffu) llythyren ddyblyg

llim
1
mwd, llaid, llaca

llima
1
ffeil (= offeryn)
menjar com una llima bwyta fel ceffyl, bwyta fel petáech ar lwgu, bwyta fel petáech wedi dod o warchae
2
(Cataloneg y De) lemwn
3 leim
suc de llima sudd leim

llimaç llimaços
2
malwoden

llimada

1
ffeiliad, caboliad

llimador
1
ffeiliad

llimadures
1
naddion (haearn, etc)

llimar
1
ffeilio
2
caboli

llimbs
1
limbo

llimella
1
bilwg

Llimiana
1
trefgordd (el Pallars Jussà)

llimó
1
lemon

llimona
llimones
1
lemon
suc de llimona sudd lemon
2 Llimona cyfenw

llimonada

1
sudd lemon
2
lemonêd

llimoner
1
pren lemons

llinar
1
cae llin, gardd lin

Llinars del Vallès
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

llinatge
1
ach
de llinatge de... o hil..., yn ddisgynnydd i...
alt llinatge pendefigaeth, bonedd
2
cyfenw
3
math
4
el llinatge humà yr hil ddynol, dynioliaeth


llinda
1
capan drws, lintel

llindar
1
trothwy, stepan
2
trothwy, (ffigurol)
al llindar de ar drothwy
viure per sota del llindar de la pobresa
byw mewn tlodi, byw’n dlawd (“byw o dan drothwy tlodi”)
estar al llindar de les noces bod ar fin y briodas, bod y noson cyn y briodas

llinosa
1
had llin

llinya
1
lein bysgota

lliri
1
lili
lliri de maig eirlys
liri blanc lili wen

anar amb el lliri a la mà bod yn ddiniwed (“mynd â’r lili yn y llaw”)
Ella anava massa amb el lliri a la
Roedd hi’n rhy ddiniwed

Hem de ser una mica mal pensats per tothom d'entrada, en aquest món no es pot anar amb el lliri a la mà

Rhaid inni fod dipyn yn ddrwgdynus o bawb ar y dechrau, yn y byd hwn thâl hi ddim bod yn ddiniwed


Llíria
1
trefgordd (el Camp de Túria)

llís
1
llyfn
2
(gwallt) syth
3
(môr), tawel
4
(person), teg, cywir
5
(lliw), plaen
6
anar llis mynd yn syth

lliscada
1
llithriad

lliscar
1
llithro

lliscós
1
llithrig

llisor
1
llyfnder

llisquent
1
llithrig

llista
llistes
1
rhestr
apuntar (algú) en una llista rhoi enw (rhywun) ar restr
El senyor Josep del colmado, el que s’havia passat mitja vida rere el taulell i t’apuntava en una llista si devies una pesseta
(Avui 2004-01-25)
Josep y siop, hwnnw oedd wedi treulio hanner ei fywyd tu ôl i’r cownter a byddai’n rhoi dy enw ar restr os oedd arnat ddimai iddo
2
stribed
3
rhestr o enwau
passar llista darllen cofrestr (i weld pwy sydd mewn dosbarth)
contestar a la llista ateb y gofrestr
4
llista de fusta astell, estyllen
5
llista negra rhestr ddu = rhestr o bobl annerbyniol

Hi ha llistes negres i no es va convidar persones crítiques amb la política de la
Generalitat

Y mae rhestrau duon ac ni wahoddwyd pobl sydd yn feirniadol o’r Gyffredinfa (= llywodraeth Catalonia)
6
llista de correus
post i’w gasglu
7
llista electoral
rhestr etholwyr
8
llista d’espera rhestr aros
9
llista de pagaments
rhestr gyflogau
10
lista de preus
rhestr brisiau
11
ser un més de la llista
bod un arall dinod
12
llista d’èxits rhestr y ffefrynnau, caneuon ar y brig
1
3
(rhestr o enwau’r chwaraewyr a ddewiswyd i chwarae mewn gêm)
Pitxi Alonso inclou Guardiola en la llista per al partit de diumenge contra l’Equador
Pitxi Alonso yn cynnwys Guardiola yn y tîm (“yn y rhestr”) ar gyfer y gêm ddydd Sul yn erbyn Écwador
1
4 passar a la llista dels aturats colli’ch swydd, cael eich rhoi ar y clwt (“mynd i restr y rhai di-waith”)

llistar

1
rhesennu, streipio

llistat
1
rhesog, streipiog

llistó
1
astell, estyllen

llit
llits
1
gwely
A bona son, no hi ha llit dur (Dywediad) (“I gwsg da nid oes gwely caled”) (pan fyddwch yn cysgu’n sownd wedi blino yn lân, nid yw’n bwysig i chi os yw’r gwely’n galed neu’n feddal)
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit (Dywediad) (“os wyt yn mynnu bod wedi’ch geini’n dda, gwna di dy hunan y gwely”) Os wyt ti’n ymofyn fod gwaith wedi ei wneud yn dda, gwna fe dy hunan

2
(gardd) gwely
3
gwaelod (cert, etc)
4
gwely (afon, môr)

llitera
1
gwely (llong, trên
2
bync

(la) Llitera
1
comarca (rhan o Ogledd Catalonia o dan reolaeth gwladwriaeth Ffrainc)

lliura (eb) lliures
1
punt
2
lliura esterlina punt Lloegr
3
pwys

lliurador
1
sydd yn dosrannu

lliurador
1
dosrannwr
2
tynnwr (un sy’n tynnu arian o’r banc)

lliurament
1
dosraniad
2
cyhoeddiad
3
lliurament de premis cyfarfod gwobrwyo
lliurament de trofeus cyflwyno troffïau

lliurar
1
achub
2
rhoi
3
anfon
4
cyhoeddi
5
tynnu

lliurar-se
1
ymostwng, eich ildio’ch hun
lliurar-se a la policia eich rhoi’ch hun yn nwylo’r heddlu
L’acusat diu que és innocent i que es va lliurar a la policia sota amenaces

Mae’r cyhuddiedig yn dweud ei fod yn ddieuog ag iddo roi ei hun yn nwylo’r heddlu wedi cael bygythion
lliurar-se a la justícia eich rhoi’ch hun yn nwylo’r gyfraith
lliurar-se a l’enemic eich ildio’ch hun i’r gelyn
2
lliurar-se a l’estudi
ymrói i astudio, ymgysegru i astudio
3
lliurar-se a la beguda dechrau diota, mynd i yfed, mynd i hel diod, ymrói i’r ddiod
4
lliurar-se a un vici ymrói i ryw ddrwgarfer, ymbleseru yn rhyw drwgarfer
5
dianc
Ens hem lliurat d’una de bona Bu ond y dim inni ddianc

lliurat
1
ardynedig, tynedig (banc ayyb sydd yn talu i rywun sydd yn tynnu arian o gyfrif banc)

lliure
lliures
1
rhydd
2
lliure empresa menter rydd
3
yn ddiflewyn ar dafod
4
Aquest seient no està lliure (“nid yw’r sedd hon yn rhydd”) Dyw’r sedd ‘ma ddim yn wag
5
rhydd, ar gael = heb fod yn brysur
tenir el dia lliure bod gennych ddiwrnod rhydd
Estàs lliure? Ych chi ar gael? Ych chi’n rhydd?
6
anllad
7
rhydd = heb orfodaeth ar (rywun)
Cadascú és lliure de fer el que vulgui Mae pawb yn rhydd i wneud yr hyn a fynno
8
rhydd = rhydd rhag drethi, di-dreth
lliure comerç masnach rydd
lliure de impostos rhydd rhag drethi, di-dreth
9
am ddim
Entrada lliure Mynediad am ddim

lliurea
1
lifrai

lliurecanvi

1
masnach rydd

lliurement
1
yn rhydd

Llívia
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

lloa
1
clod
2
márwnad

Lloà
1
trefgordd (el Priorat)

lloable
1
canmoladwy

lloança
1
clod

lloar
1
moli, canmol
Déu sigui lloat! Diolch i Dduw! Diolch i’r drefn! Diolch byth!
Lloat sigui Déu! Diolch i Dduw! Diolch i’r drefn! Diolch byth!

lloar-se
1
bod yn blês ar
2
eich llongyfarch eich hun

lloba
1
bleiddes, bleiddast

llobarro
1
(pysgodyn môr) (Dicentrarchus labrax)

llobató
1
cenau blaidd

llobera
1
gwâl blaidd, ffau blaidd

Llobera de Solsonès
1
enw lle

llobetera
1
gwâl blaidd, ffau blaidd

llobina
1
(pysgodyn môr) (Dicentrarchus labrax) = llobaro

llòbrec
1
tywyll

Llobregat
1
enw afon

Llobregat d’Empordà
1
enw afon

Llobregós
1
enw afon

lloc
1
lle
No hi ha lloc Nid oes lle
fer lloc per gwneud lle i
lloc del crim lle y bu’r drosedd
en algun lloc d’Europa rywle yn Ewrop
en lloc de yn lle (rhywbeth)
en primer lloc yn y lle cyntaf
lloc de treball swydd (“lle gwaith”)

lloca
1
iâr orllyd, iâr glwc, iâr ddeor, iâr ori

Llocnou d’en Fenollet
1
trefgordd (la Costera)

Llocnou de la Corona
1
trefgordd (l’Horta)

Llocnou de Sant Jeromi
1
trefgordd (la Safor)

lloctinent
1
lifftenant

llogador
1
(ty) landlord

llogament
1
gosod (ty)
casa per a llogar ty i’w osod
2
hurio (car, cerbyd)
3
cyflogi (rhywun)

llogar
1
gosod ar rent
2
rhentu
Hem llogat un pis a carrer del pont Ryn ni wedi rhentu ty^ ar Heol y Bont
3
cyflogi (rhywun)
4
per a llogar ar osod

llogarret
1
pentref

llogater
1
tenant

lloguer lloguers
1
rhent = arian ar gyfer byw mewn fflat, etc
2
tâl huro
3
pagar el lloguer talu’r rhent

llom lloms
1
cefn
2
meingefn (llyfr)
3
lwyn (cig)
4
rhych (amaethyddiaeth)

Llombai
1
trefgordd (la Ribera Alta)

llombard llombards; llombarda, llombardes
1
Lombardaidd

llombard llombards; llombarda (eb) llombardes
1
Lombardiad, Lombardes

Llombardia
1
Lombardia

llombrígol, llombrígols
1
bogail

llonganissa, llonganisses
1
(math o selsigen)

llonguet, llonguets
1
rholsyn = (bara) rholsyn bach hir

llonza llonzes
1
golwyth

llop llops
1
blaidd
2
llop de mar hen forwr
3
temps de llops drycyn, tywydd drwg
4
ser fosc com una gola de llop (tywyllwch) bod mor ddu â bola buwch (“bod yn dywyll fel llwnc blaidd”)
5 l’interés dels llops per les ovelles (“diddordeb y bleiddiaid yn y defaid”) diddordeb mewn rhywun nad yw er ei les yntau ond er eich lles eich hun
Des de quan el PP ha tingut interés en el català de València? L’unic interés que hi ha tingut es el mateix que el dels llops per les ovelles
Ers pryd y mae gan y PP (plaid asgell dde Gastilaidd a gwrth-Gatalanaidd) ddiddordeb yn y Falenseg? (tafodiaith Gatalaneg a siaredir yng Ngwlad Falensia). Yr unig ddiddordeb sydd wedi bod ganddi yw’r un sydd gan fleiddiaid mewn defaid

6 ser un llop amb pell de be bod yn flaidd mewn croen dafad
deixar la pell de be i treure el llop que porta dins tynnu’r croen dafad â dangos (“tynnu allan”) y blaidd yr ych chi’n ei ddwyn oddi fewn
7 Ja hem vist que sota la disfressa de Caputxeta hi ha el llop
Rŷn ni wedi gweld yn barod bod blaidd o dan guddwisg Cadi Cwcwll Coch = ni fydd yr ystryw yn gweithio

llopada llopades
1
cnu o fleiddiaid

llor llors
1
= llorer llawryf (Lauris nobilis)
2 Llor cyfenw


Llorac
1
trefgordd (la Conca de Barberà)

llorejar
1
coroni (â llawryf)

Llorenç del Penedès
1
trefgordd (el Baix Penedès)

llorer, llorers
1
llawryf (Lauris nobilis)
2
gwobr
3
adormir-se sobre els llorers gorffwys ar eich clodydd = cyrraedd safle neu fri oherwydd llwyddiannau yn y gorffennol heb yr un ymdrech i fynd yn eich blaen a gwella arnynt neu ychwanegu atynt

Lloret de Mar
1
trefgordd (la Selva)

Lloret de Vistalegre
1
trefgordd (Mallorca)

lloriga llorigues
1
llurig

llorigó, llorigons

1
cwningen fach

lloriguera, llorigueres
1
cwningar
2
ffau lladron

llorma, llormes
1
putain (Cataloneg Uwchfynyddol)

lloro, lloros
1
parot
2
hen wrach = hen wraig hyll

A mi no m´extranya gens que li dongui al alcohol. Heu vist la seva dona? Mare meva, quin lloro
Dw i’n synnu dim ei fod wedi mynd i godi’r bys bach. Ych chi wedi gweld ei wraig? Duw mawr, dyna i chi hen wrach o wraig.


llosa lloses

1
teilsen
2
llechen, slatsen
3
fflagsen
4
llosa sepucral beddfaen (“carreg feddrodol”)
5
estar sota la llosa bod o dan y gwys, bod wedi ei hen gladdu, bod wedi mynd i dŷ ei hir gartref (“bod dan y llech”)

Llosa de la Plana
1
trefgordd (la Plana Baixa)

(la) Llosa del Bisbe
1
trefgordd (els Serrans)

(la) Llosa de Ranes
1
trefgordd (la Costera)

llosc, lloscs; llosca, llosques
1
byr eich golwg

llosera, lloseres
1
chwarel lechi

Lloseta
1
trefgordd (Mallorca)

llossa, llosses
1
lletwad

(les) Llosses
1
trefgordd (el Ripollès)

llot
1
llaid, mwd, baw

llotja, llotjes
1
bocs (theatr)
2
cyfnewidfa (masnach)
3
llotja de columnes colofnres

Llubí
1
trefgordd (Mallorca)

lluc, llucs
1
blaguryn, eginyn

Lluc
1
Luc

lluç
1
(pysgodyn) cegddu
2
twpsyn

quedar amb cara de lluç

Lluça
1
trefgordd (Osona)

llucar
1
egino
2
gweld
3
edrych ar
4
bwrw ei linyn mesur dros

lluç de riu
1
penhwyad

Llucena
1
trefgordd (l’Alacantí)

http://www.geocities.com/el_tirant/Com_Alcalaten.htmllúcera (eb) llúceres
1
(pysgodyn) swtan glas

Llúcia
1
Lleucu

Llucmajor
1
trefgordd (Mallorca)

Lludient
1
trefgordd (l’Alt Millars)
Castileg Ludiente

llúdria llúdries
1
dyfrgi

llúdriga

1
dyfrgi

llüent (ans) llüents
1
llachar
2
serennog

lluentó lluentons
1
secwin

lluentor
1
disgleirdeb

lluer
1
(Carduelis spinus) pila gwyrdd

lluerna lluernes
1
ffenestr do

lluerna lluernes
1
magïen (= larfa ymoleuol pryf tân)
2
(pysgodyn) penhaearn rhesog

llufa llufes
1
cnec distaw
2
(Rhagfyr 28, Gwyl y Gwirioniaid) dol wedi ei thorri allan o bapur i’w rhoi ar gefn un o ran hwyl
3
fer llufa
(cleciwr, tân gwyllt) methu â thanio

llufar-se
1
taro cnec yn ddistaw bach

lluïment
1
gloywder, disgleirdeb

lluir
1
disgleirio
2
tywynnu
3
amlygu ei hun
4
brolio

lluir-se
1
disgleirio = bod yn llwyddiant
2
gwneud ffŵl ohono ei hun
3
gwneud cawl o bopeth

Lluís
1
Lewys

Lluïsa
1
(Louise)

lluïsor
1
llewyrch
2
disgleirdeb

lluit, lluits; lluita, lluites
1
llwyddiannus

lluita lluites
1
brwydr
la lluita contra la leucèmia y frwydr yn erbyn lewcemia
la lluita per la democràcia y frwydr am ddemocratiaeth
2
en plena lluita ar ganol brwydr
3
lluita de classes brwydr ddosbarthol
4
lluita a mort brwydr hyd farw

lluitador, lluitadors; lluitadora, lluitadores
1
sy’n ymladd

lluitador, lluitadors; lluitadora (eb) lluitadores
1
ymladdwr
2
taflwr codwm

lluitar
1
ymladd, brwydro
lluitar contra un sistema injust brwydro yn erbyn cyfundrefn annhêg
lluitar contra el fam ymladd â newyn
el poc interés del govern a lluitar contra el frau
hwyrfrydedd y llywodraeth i ymladd â llygredd
2
plaid mewn etholiad) ymladd, cymryd rhan
Lluiten per separat tres partits ecologistes Bydd tair plaid werdd yn cymryd rhan yn annibynnol ar ei gilydd

llum, llums (enw benywaidd)
1
golau dydd
2
la llum de sol golau haul
3
a la llum de yng ngolau...
4
a la llum d’una candela yng ngolau cannwyll
5
llum elèctrica golau trydan
6
donar a llum esgor ar
7
tancar els ulls a la llum marw (“cau’r llygad i’r golau”)
8
fer llum rhoi golau
9
portar llum a la qüestió bwrw golau ar y mater

llum, llums (enw gwrywaidd)
1
golau (= lamp)
2
llum de ciutat golau ochr
3
llum curt goleuadau wedi’u gostwng
4
llums de fre golau brêcs
5
llums de carretera (car) goleuadau llawn
6
llum vermell golau coch
7
llum verd golau gwyrdd
8
apagar el llum diffodd y golau
9
encendre el llum cynneu’r golau
10
ser un llum bod yn dwp
11
estar com un llum bod yn wallgof
12
estar boig com un llum bod yn wallgof
13
llum de Sant Elm tân rigin, ellylltan

llumenera, llumeneres
1
golau, lamp

2 seren

3 (person) awdurdod

4 dyn deallus iawn

llumenera, llumeneres
1
lamp olew
2
gwraig ddeallus iawn

llumeneta, llumenetes
1
(trychfilyn) pryf tân, magïen, tân bach diniwed, cannwyll bach las
2
gwraig ddeallus iawnllumí, llumins
1
matshen

lluminària
1
goleuad, llewychiad

lluminós lluminosos; lluminosa, lluminoses
1
ymoleuol , disglair
2
dyfeisgar

lluna llunes
1
lleuad (f) lleuadau
2
de mala lluna mewn tymor ddrwg
3
lleuad (yn Gataloneg, cynrychiola rhyweth amhosibl i’w gael)
la lluna en un cove (“y lleuad mewn basged”) rhywbeth amhosibl i’w gael, caws o fola ci
demanar la lluna en un cove gofyn am yr amhosibl
4
lluna de mel mis mêl
celebrar la seva lluna de mel bod ar eu mis mêl
5
lluna creixent lleuad ar ei chynydd
6
lluna minvant lleuad ar ei thraul
7
lluna nova lleuad newydd
8
mitja lluna hanner lleuad
9
tenir mala lluna bod mewn tymer ddrwg
10
fer lluna plena bod lleuad lawn

llunat, llunats; llunada, llumades
1
ar ffurf cilgant

llunàtic, llunàtics; lùnatica, lunàtiques
1
oriog

lluny
1
yn bell
2
al lluny yn y pellter
3
anar llun mynd ymhéll
4
arribar llun mynd ymhéll
5
de lluny o bell
de lluny estant o bell
6
de lluny o bell ffordd

llunyà, llunyàns; llunyana, llunyanes
1
pell

llunyania
1
pellter

Llupià
1
trefgordd (el Rosselló)

lluquet, lluquets
1
matshen swlffwr

llur, llurs
1
eu

llustre
1
sglein
2
graen
3
disgleirdeb
4
pefriad


llustrós llustrosos; llustrosa, llustroses
1
caboledig
2
disglair
3
pefriog

Llutxent
1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

lo
1
ef = ffurf wrthrychol ar el
2
chi = ffurf wrthrychol ar el

lo
1
yr, y = ffurf hynafol ar y fannod el
2
yr, y = ffurf dafodieithol (Cataloneg y Gorllewin) ar y fannod el

LOAPA / LOHAPA
1
Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic (LOHAPA o LOAPA)
Prif Ddeddf Unffurfio’r Gyfundrefn Islywodraethol. Deddf gan Lywodraeth Castilia yn nwylo Sosialwyr Castilia a wnaed yn sgil cais coup d’état 1981 i foddháu’r sector milwrol oedd yn anghydweld â thrin Catalonia a Gwlad y Basg fel rhannau arbennig o’r wladwriaeth; diolch i’r ddeddf hon lleihawyd statws y cenhedloedd hon i’w gwneud yn ddim ond rhanbarthau o Gastilia i bob pwrpas

Lobera de Solsonès
1
trefgordd (el Solsonès)

lòbul lòbuls
1
llabed

locació locacions
1
hur
2
en locació ar hur

local locals
1
lleol
2
cartref (chwaraeon)
3
equip local tîm cartref

local locals
1
lle
2
anheddau
3
adeilad
4
els locals y brodorion (hynny yw, o’u cymharu â dieithriaid)

localitat, localitats
1
lle (pentref, tref, dinas)
2
sedd
3
tocyn (sínema)(theatr)
No hi ha localitats Mae’r theatr / sínema yn llawn, Does dim tocynnau ar ôl

localitzar
1
cael hyd i

locaut locauts
1
cload allan

loció locions
1
golchdrwyth

locomoció
1
ymsymudiad
2
mitjà de locomoció cyfrwng teithio

locomotor, locomotors; locomotora, locomotores (ansoddair)
1
ymsymudol

locomotora, locomotores

1
locomotif

locució, locucions
1
idiom, priod-ddull
2
ymadrodd

locutor, locutors; locutora (eb) locutores
1
cyflwynydd radio/teledu

logaritme logaritmes
1
lógarithm

lògia lògies

1
loj

lògic, lògics; lògica, lògiques
1
rhesymegol

lògica, lògiques
1
rhesymeg

lona, lones
1
cynfas

londinenc londinencs; londinenca, londinenques
1
Llundeinig

londinenc londinencs; londinenca (eb) londinenques
1
Llundeiniwr, Llundeinwraig

Londres
1
Llundain

longevitat
1
hirhoedledd

longitud
1
hyd
2
hydred

longitudinal longitudinals
1
hydredol

loquaç
1
siaradus

lord
1
arglwydd o Sais

Loriguilla
1
trefgordd (els Serrans)

los
1
hwy, nhw
2
iddynt hwy, iddyn-nhw

lot lots
1
rhan
2
lot = (ocsiwn) un o’r eitemau i’w gwerthu mewn arwerthiant neu ocsiwn, yn aml nifer o fân bethau a werthir gyda’i gilydd


loteria loteries
1
lóteri

lotus
1
lotws

‘ls
1
nhw, hwy

lubricar
1
ireidio

lubrificant (ans) lubrificants
1
ireidiol

lubrificant lubrificants
1
iraid, saim

lubrificar
1
iro

lúcid lúcids; lúcida, lúcides
1
eglur
2
yn eich iawn bwyll

lucidesa
1
eglurder

lucidesa
1
iawn bwyll

lucrar-se
1
dwyn mêl i’ch cwch

lucratiu lucratius; lucrativa, lucratives
1
enillfawr

lucre
1
elw

luctuós luctuosos; luctuosa, luctuoses
1
trist, pruddglwyfus

lúdic lúdics; lúdica, lúdiques
1
adloniannol
2
chwaréus, hamddenol, rhydd o dyndra
Yr awyrgylch hamddenol oedd i’w weld y tu allan i’r Neuadd Gynhadledd
The leisurely atmosphere which reigned outside the Congress Hall

ludòpata
1
un sydd yn gaeth i gamblo

ludòpatia
1
cyflar o fod yn gaeth i gamblo

lugúbre lugúbres
1
prudd, galarus, alaethus

lul.lià lul.lians; lul.liana, lul.lianes
1
yn gysylltiedig â Ramon Llull

lumbago
1
llwynwst, llwyn-gur = poen rhiwmatig yn y meingefn ac o
gwmpas pen uchaf y glun

lumbar lumbars
1
meingefnol

lunar lunars
1
y lleuad (cymhwysair), lleuadol
2
blwyddyn leuadol
3
mis lleuadol

lupa lupes
1
chwyddwydr

lustre
1
lwstrwm = ysbaid pum mlynedd
2
lwstrwm = (hanes) glanhâd defodol pob pum mlynedd
ar ôl y cyfrifiad ymhlíth y Rhufeiniaid

luterà luterans; luterana, luteranes
1
Lwtheraidd = yn ymwneud ag athrawiaeth Lwther

luterà luterans; luterana, luteranes
1
Lwtheraidd = yn ymwneud ag Eglwys Brotestannaidd yr Almaen

luterà luterans; luteranaluteranes
1
Lwtheriad, Lwtheres = dilynwr athrawiaeth Lwther
2
Lwtheriad, Lwtheres = aelod o Eglwys Brotestannaidd yr Almaen

luteranisme
1
Lwtheriaeth = athrawiaeth Martin Lwther,
mai ysgrythur yw unig ganllaw Cristnogaeth; bod ewyllys dyn
yn rhywm wrth bechod; bod cyfiawnhâd (cyflwr dyn o fod yn gyfiawn
yng ngolwg Duw) yn deillio o ffydd yn unig

Luther, Martin
1
arweinydd Almaenaidd y Diwygiad Protestannaidd, mudiad a esgorodd ar ymwahaniad Protestannaidd oddi wrth Eglwys Rufain

luxació luxacions
1
datgymaliad (meddygaeth)

luxe luxes
1
moeth
2
llawnder
3
moethus
4
byw yn foethus
5
i’r manylyn lleiaf

Luxemburg
1
Lwcsembwrg

luxós luxosos; luxosa, luxoses
1
moethus

luxúria
1
trachwant

luxuriós luxuriosos; luxuriosa, luxurioses
1
trachwantus

 
 
Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
11 05 2001 :: 08 10 2002 :: 26 10 2002 :: 2003-10-11  :: 2004-01-13 :: 2005-02-09 2005-04-06

Ble'r wÿf i?
Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website