http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_n_1144k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

N - NYONYA

 

 

 

  
n,n
1
y llythyren n

n’

1
= ne (= ohono, ohoni, ohonynt)

na

1
(geiryn a ddefnyddir o flaen enw bedydd merch) (o’r Lladin domina = meistres)
na Bel = Isabel, na Laura = Lowri, na Maria = Mair.

nació
LLUOSOG: nacions
1
cenedl
ser nació fod yn genedl
Sóm nació o comunitat autonoma? Ai cenedl ydym ni ynteu rhanbarth ymlywodraethol (“cymuned ymlywodraethol”)?
2 nació sense estat cenedl ddiwladwriaeth

.....les nacions sense estat d'Europa cenhedloedd diwladwriaeth Ewrop

.....la Plaça de les nacions sense estat
enw sgwâr yn nhref Tàrrega (Principat de Catalunya / Tywysogaeth Catalonia) (“Sgwâr y Cenhedloedd Diwladwriaeth”)

.....Carrer nacions sense estat enw heol ym mhentref Ondara (la Marina Alta, País Valencià / Gwlad Falensia) (“Heol (y) Cenhedloedd Diwladwriaeth”)

3 Europa de les nacions
(“Ewrop y cenhedloedd”) yr Undeb Ewropeaidd wedi ei seilio ar genhedloedd Ewrop yn lle bod yn glymblaid o’r gwladwriaethau presennol
Carrer Europa de les nacions (“heol Ewrop y cenhedloedd”) enw heol ym mhentref Llinars del Vallès

nacional
LLUOSOG: nacionals
1
cenedlaethol = yn perthyn i genedl; yn achos Catalonia – Catalanaidd, Catalonia
2
cenedlaethol = gwladwriaethol, yn perthyn i wladwriaeth sydd yn ormeswr ar genedl arall; (yn achos Catalonia, trwy gyfieithu o’r Gastileg ‘nacional’) Castilaidd
3
(Castileb) mewnol (o fewn gwladwriaeth Sbaen, yn achos Catalonia, trwy gyfieithu o’r Gastileg ‘nacional’)
vols nacionals = hediadau o fewn gwladwriaeth Sbaen
4
dia nacional diwrnod cenedlaethol

nacionalisme
LLUOSOG: nacionalismes
1
cenedlaetholdeb
El nacionalisme es cura amb la independència
Annibyniaeth yw’r feddyginiaeth ar gyfer cenedlaetholdeb
2
nacionalismes mudiadau cenedlaethol

nacionalista
LLUOSOG: nacionalistes
1
cenedlaetholwr
Els nacionalistes gallecs reclamaren un estatut de nació
Mae’r cenedlaetholwyr Galisaidd yn mynnu cael siartr / statud sydd yn cydnabod taw cenedl yw Galicia (“mynnu cael statud cenedlaethol”)
2
nacionalista espanyol castellà cenedlaetholwr Sbaenaidd Castileg ei iaith

nacionalista (ans)
1
cenedlaethol = sydd yn ceisio annibyniaeth i genedl
el partit nacionalista gal.lès plaid genedlaethol Cymru
el partit nacionalista escocès plaid genedlaethol yr Alban
el partit nacionalista còrnic plaid genedlaethol Cernyw


nacionalitat

1
cenedligrwydd, dinasyddiaeth

nacionalitzar

1
gwladwriaethu

nacionalitzar-se
1
ymddinasyddio, ymfrodori; dod yn ddinesydd (rhyw wladwriaeth), cael eich derbyn yn ddinesydd (rhyw wladwriaeth)
nacionalitzar-nos andorrans - l’única sortida Ein hymddinasyddio fel Andoriaid - yr unig ateb

nació sense estat

1
cenedl ddi-wladwriaeth

nacre

1
cregynnem = haenen tu mewn i rai mathau o gregyn, defnydd arian tryloyw

Nadal

1
Nadolig
felicitar-li el Nadal (a algú) dymuno Nadolig Llawen (i rywun)
Bon Nadal a tothom
Nadolig Llawen i Bawb
2
nit de Nadal Noswyl Nadolig
3 per Nadal adeg Nadolig
Quin plat és tradicional a Euskadi per Nadal?

Pa saig sydd yn draddodiadol yn Euskadi adeg Nadolig?

nadala
LLUOSOG: nadales
1
carol Nadolig
Va cantar dues nadales gal·leses Canodd dau garol Cymraeg
2
cerdyn Nadolig
Vaig enviar 53 nadales per e-mail Anfonais i pum-deg tri o gardiau Nadolig trwy’r e-bost

nadalenc
LLUOSOG: nadalencs; nadalenca, nadalenques
1
Nadolig
les festes nadalenques Nadolig, y Gwyliau (“gwyliau Naodoligaidd”)

Quan érem infants i s’acostaven les festes nadalenques cada any la nostra àvia ens explicava una història
Pan oeddem yn blant a’r gwyliau Nadolig ar y trothwy byddai’n mam-gu yn dweud stori wrthym

felicitacions nadalenques cyfarchion Nadolig

dinar
nadalenc cinio Nadolig

guarniments nadalencs addurniadau Nadolig

D’on venen les tradicions nadalenques? O ble mae
’r traddodiadau Nadoligaidd yn dod?

nadiu
LLUOSOG: nadius; nadiua nadiues
1
brodorol
Cal tenir un domini nadiu o gairebé nadiu de l’anglès parlat i escrit.
Rhaid bod gennych Saesneg ysgrifenedig a llafar o’r un safon â’r hyn sydd gan siaradwr brodorol, neu bron â chyrraedd y lefel honno

2
genedigol
casa nadiua cartref
La casa nadiua de Pau Casals conserva l'ambient d'una casa de finals del segle XIX d'una família molt humil
Mae cartref Pau Casals yn cadw anian ty^ diwedd y ddeunawfed ganrif o eiddo teulu tlawd iawn

Va estudiar farmàcia i va exercir la carrera a la seva vila nadiua.
Astudiodd fferyllyddiaeth a dilynodd ei alwedigaeth yn ei dref enedigol

nadiu
LL
UOSOG: nadius; nadiua nadiues
1
brodor
les guerres colonials d’Anglaterra contra els nadius de la India
rhyfeloedd trefedigaethol Llogr yn erbyn brodorion yr India
2 siaradwr brodorol rhyw iaith
En els següents casos, els adjectius són de significat gairebé igual, però els nadius de la llengua sabem que no són intercanviables perquè l’ús ha fet que s’associïn a uns noms determinats i no a altres. Així diem: esquadró volant, cavaller errant, circ ambulant, mostra itinerant i unitat mòbil
Yn yr achosion sy’n dilyn, mae ystyr yr ansoddeiriau ymron yr un, ond mae pawb fel ni sy’n siarad yr iaith fel mamiaith yn gwybod nad oes modd rhoi’r naill yn lle’r llall, am fod yr arfer wedi bod i’w cysylltu ag enwau penodol, a ddim â’r gweddill ohonynt. Felly yr ŷn ni’n dweud - esquadró volant (carfan wib), cavaller errant (marchog crwydr), circ ambulant (syrcas deithiol), mostra itinerant (arddangosfa deithiol) ac unitat mòbil (uned darlledu allanol / uned darlledu allanol symudol)

nadó
LLUOSOG: nadons
1
baban (= baban newydd ei eni)

nafra
LLUOSOG: nafres
1
clwyf, anafiad
2
briw (= ulcer)

nafta

1
nafftha

naftalina

1
náffthalên

naixement

1
genedigaeth
de naixement o ran genedigaeth
Sóc extremeny de naixement i català de nacionalitat des de fa trenta-quatre anys
Un o Extremadura wyf o ran genedigaeth, a Chatalaniad o ran cenedligrwydd ers pedair blynedd ar ddeg ar hugain
2
(ffigurol) genedigaeth, tarddiad

naixença

1
(= naixement) genedigaeth, tarddiad

nàixer

1
(País Valencià) = néixer

Nalec

1
trefgordd (l’Urgell)

nan
LLUOSOG: nans;
1
corrach, corryn
Blancaneus i els set nans Eira Wen a’r Saith Corrach
2 nana (eb) nanes coraches, corres, corren

nano
LLUOSOG: nanos
1
(Castilegaeth) crwt (De Cymru), hogyn (Gogledd Cymru)

nansa
LLUOSOG: nanses
1
dolen, handlen

nap
LLUOSOG: naps
1
meipen (Gogledd Cymru), erfin (De Cymru)
De les cireres als naps tot va en gran; dels naps a les cireres tot són penes. (Dywediad) O dymor y ceirios hyd at dymor y maip, mae popeth o faintioli mawr; o dymor y maip hyd at dymor y ceirios mae’n fain arnom (“O’r ceirios i’r maip, mae popeth yn mynd ar raddfa fawr; o’r maip i’r ceirios, mae’r cwbl yn boenau”)

napalm

1
napalm

nap-buf

1
plentyn
2
(person bach o gorff) corrach, swbach, corbedwyn (Gogledd Cymru: yr hen gorbed, etc)

Nàpols

1
Napoli (yr Eidal)

Nàquera

1
trefgordd (el Camp de Túria)

narcís
LLUOSOG: narcísos
1
cenhinen Bedr
El meu balcó està florint: geranis, narcisos, murcianes, frèssies, azalees...
Mae fy malcon yn llawn blodau (“yn blodeuo”) - blodau pig y crëwyr, cennin Pedr, blodau pig y crëwyr deilen iorwg, frissias, asaleas...

narcòtic
LL
UOSOG: narcòtics; narcàotica, narcòtiques
1
narcotig

narcòtic
LLUOSOG: narcòtics
1
cyffur narcotig

nard
LLUOSOG: nards
1
(Nardostachys jatamansi) nard = planhigyn o’r India at wneud eli

narguil
LLUOSOG: narguils
1
hwca, huqqah = pib â dwr at ysmygu cywarch, tobaco

nariu
LLUOSOG: narius
1
ffroen

narració
LLUOSOG: narracions
1
adroddiad

narrador
LLUOSOG: narradors
1
adroddwr

narrar

1
adrodd

narrativa
LLUOSOG: narratives
1
rhyddiaith

nas
LLUOSOG: nassos
1
trwyn
2
treure el nas cael cipolwg (“rhoi’r trwyn allan”)
2
no veure-hi més enllà del nas dim yn gweld ymhellach na phen y trwyn
3
pujar la mosca al nas (wrth sôn am rýwun sydd yn gwylltio, yn colli ei natur) (“y gylionen yn mynd i lan o fewn y trwyn”)
pujar-li (a algú) la mosca al nas digio
Els veïns de Gurb ja els ha pujat la mosca al nas Mae trigoloion Gurb yn gandryll
4 no veure-hi més enllà del seu nas ni + gallu gweld ymhellach na’i drwyn
No hi veuen més enllà dels seus nassos Allan nhw ddim gweld ymhellach na’u trwynau
5 nas vermell trwyn coch (arwydd o fod yn feddwyn)
Pere, el del nas vermell
Pere, y meddwyn (“coch ei drwyn”)

nasal
LL
UOSOG: nasals
1
trwynol

nasalització
LLUOSOG: nasalitzacions
1
trwynoli, trwynoliad

nat
LLUOSOG: nats; nada, nades
1
wedi ei eni, wedi ei geni

nata

1
hufen

natació

1
nofio
fer natació nofio
Es pot fer natació a la Bassa del Molí Mae’n bosibl nofio ym Mhwll y Felin

natal
LLUOSOG: natals
1
genedigol

natalitat

1
genedigiad
2
cyfradd genedigaethau

natiu

1
(= nadiu) brodorol

natja
LLUOSOG: natges
1
ffolen

natura

1
natur

natural
LLUOSOG: naturals
1
naturiol
2
com és natural fel y gellid disgwyl

naturelesa

1
math

naturalisme

1
(celfyddyd) naturiolaeth

naturalista
LLUOSOG: naturalistes
1
naturiaethwr, naturiaethwraig

naturalista
LLUOSOG: naturalistes
1
(celfyddyd) naturiolaethwr, naturiolaethwraig

naturalista
LLUOSOG: naturalistes
1
(celfyddyd) naturiolaethol

naturalitat

1
naturiolwch

naturalitzar

1
cywladu

naturalització

1
cywladiad

naturisme

1
noethni

nau
LLUOSOG: naus
1
llong; arch
el nau de Noè arch Noa
2
(eglwys) corff
3
uned ffatri


nàufrag
LLUOSOG: nàufrags; nàufraga, nàufragues
1
wedi ei llongdryllio, drylliedig

nàufrag
LLUOSOG: nàufrags; nàufraga nàufragues
1
unigolyn wedi ei longdryllio, drylliedig

naufragar

1
(llong) dryllio, suddo

naufragar

1
(person) cael ei longdryllio

naufragi
LLUOSOG: naufragis
1
llongddrylliad

Naüja

1
trefgordd (l’Alta Cerdanya)

nàusea

1
pwys, cyfog

nàutic
LLUOSOG: nàutics; nàutica, nàutiques
1
morwrol

nàutica

1
morwriaeth

Navaixes
1
trefgordd (l’Alt Palància)

naval
LLUOSOG: navals
1
llyngesol; llynges (cymhwysair)
2
llong, llongau (cymhwysair)
3
môr (cymhwysair)
4
indústria naval llongsaernïaeth

navalla
LLUOSOG: navalles
1
rhasel
2
cyllell boced
M'han tret una navalla Maent wedi bygwth â chyllell (“wedi cymryd allan cyllell i mi”)
3
cyllell fôr (Ensis ensis)

Navarcles

1
trefgordd (el Bages)

Navarra

1
Nafarroa, talaith Euskalherria

navarrés

1
trefgordd (la Canal de Navarrés)

Navars

1
trefgordd (el Bages)

Navata

1
trefgordd (l’Alt Empordà)

navegable
LLUOSOG: navegables
1
mordwyol

navegació

1
mordwyo, mordwyaeth
2
masnach cludo nwyddau
3
llongau sy’n cludo nwyddau

navegant
LLUOSOG: navegants
1
mordwyol

navegant
LLUOSOG: navegants
1
mordwywr

navegar

1
hwylio
2
mynd ar goll

Navès

1
trefgordd (el Solsonès)

naveta
LLUOSOG: navetes
1
blwch arogldarth
2
adeilad cynhanesyddol yn yr Ynysoedd Balearaidd

navili
LLUOSOG: navilis
1
(barddonol) llong, llestr

nazi
LLUOSOG: nazis
1
nazi
2 nazi = Castiliad (neu Gataloniad sydd yn bleidiol i Castilia) sydd yn gefnogol i syniadau Naziaeth Gastilaidd
3 nazi = sarhâd yn erbyn rhywun sydd yn anoddefgar
Els nazis et diran nazi (“bydd els natsïaid yn galw natsi arnat”) Mae’r nazis yn galw nazi ar bobl eraill, y sawl sydd yn anoddefgar ac yn gefnogwr syniadau asgell dde eithafol sydd fel arfer yn galw natsi ar ei wrthwyebwyr gan wadu taw natsi yw yntau

ne

1
= en

neboda
LLUOSOG: nebodes
1
nith

nebot
LLUOSOG: nebots
1
nai

nebulós
LLUOSOG: nebulosos; nebulosa, nebuoloses
1
niwlog
2
ffigwrol niwlog

nebulosa

1
niwlen = niwl sêr

necessari
LLUOSOG: necessaris; necessària, necessàries
1
angenrheidiol

necesser
LLUOSOG: necessers
1
cês ymolchi, cês ymdrwsio

necessitada
LLUOSOG: necessitades
1
un anghenus (merch)
2
angen, eisiau
3
carthiad corff
fer les necessitades esmwytháu’ch corff, esmwytháu’ch hun, cael eich corff i lawr

necessitar

1
eisiau ar, angen ar

necessitat
LLUOSOG: necessitats; necessitada, necessitades
1
anghenus

necessitat
LLUOSOG: necessitats
1
un anghenus (mab)
2
anghenraid
per necessitat o anghenraid
3
La necessitat fa miracles Angen a ddysg i hen redeg

neci
LLUOSOG: necis; nècia, nècies
1
twp

necròfag
LLUOSOG: necròfags; necròfaga, necròfagues
1
marwysol

Nefiac

1
trefgordd (el Rosselló)

negació
LLUOSOG: negacions
1
gwrthodiad

negació
LLUOSOG: negacions
1
nacâd
2
negyddiad
3
gwrthwyneb

necròpolis

1
claddfa

nèctar

1
neithdar

nedador
LLUOSOG: nedadors; nedadora nedadores
1
nofiwr, nofwraig

nedar

1
nofio
2 El mal any, ve nedant “Mae blwyddyn ddrwg yn dod yn llawn glaw” (“Y flwyddyn ddrwg, fe ddaw dan nofio”)
3 saber nedar i guardar la roba chwarae’r ffon ddwybig (“gwybod [sut i] nofio a bod yn rhoi’r dillad i gadw”, hynny yw, bod yn y dŵr ond ar yr un pryd bod allan o’r dŵr, yn ymbaratói i nofio)

nefand
LLUOSOG: nefands; nefanda, nefandes
1
atgas, erchyll, ffiaidd

nefast
LLUOSOG: nefastos; nefasta, nefastes
1
ofnadwy, trist, trychinebus, gresynus
aquest nefast estat de coses y sefyllfa resynus hon

nefritis

1
neffritis

negar

1
nacáu
2
gwrthod
3
boddi
4 estar negat (d’alguna cosa) bod yn amddifad (o rywbeth)
No estàs gens negat de raó Nid wyt ti’n bell ohoni, nid o gwbl

negar-se

1
negar-se a (gwneud rhywbeth) gwrthod (â gwneud rhywbeth)
Es nega a donar noms Mae e’n gwrthod rhoi enwau, Mae e’n gwrthod enwi neb

negat
LLUOSOG: negats; negada, negades
1
diobaith

negatiu
LLUOSOG: negatius; negativa, negatives
1
negyddol
2
(ateb) negyddol
si la resposta és negativa os ‘nage’ yw’r ateb
3 drwg, gwael
El servei de Correus és especialment negatiu als dos Vallès
Mae gwasanaeth Swyddfa’r Post yn arbennig o wael yn y ddwy sir Vallès (hynny yw, y rhan ddwyreiniol a’r rhan orllewinol)

negatiu
LLUOSOG: negatius
1
negydd

negativa
LLUOSOG: negatives
1
nacâd
2
gwrthodiad

negligència

1
esgeulustod

neglegir

1
esgeuluso
2
hepgor

negoci
LLUOSOG: negocis
1
busnes
fer negoci gwneud busnes, masnachu
pla de negoci cynllun busnes

negociació
LLUOSOG: negociacions
1
trafodaeth

negociant
LLUOSOG: negociants
1
masnachwr
2
dyn busnes

negociar

1
trafod
2
masnachu
Era fill d’una família de les Borges Blanques que negociava en vi i oli
Mab teulu o Borges Blanques a fasnachai mewn gwin ac olew yr oedd ef

negociat
LLUOSOG: negociats
1
adran

negre
LLUOSOG: negres; negra, negres
1
du
punt negre man ddrwg am ddamweiniau
...Hi ha molts punts negres a la xarxa de carreteres catalanes (Avui 2004-01-25)
Y mae llawer o fannau drwg am ddamweiniau yn rhwydwaith ffyrdd Catalonia
2 negre com el carbó mor ddu â’r glo
Esteu negre com el carbó! Rych chi mor ddu â’r glo (er enghraifft, rhywun sydd wedi ei losgi gan yr haul)
3
(gwin) coch
4 vestir de negre gwisgo du, bod mewn du, bod yn eich du
Vestia sempre de negre Roedd bob amser yn gwisgo du

negre
LL
UOSOG: negres; negra, negres
1
dyn du, gwraig ddu

negrer
LLUOSOG: negrers
1
masnachwr caethweision duon

negrer
ansoddair
LLUOSOG: negrer; negrera, negreres
1
(yn ymwneud â’r fasnach mewn caethweision duon)

negreta

1
(Argraffwaith) print du
en negreta mewn print du
Cf en rodona mewn print normal,
en cursiva / en lletra cursiva mewn llythrennau italaidd

negror

1
düwch

negrós ansoddair
LLUOSOG: negrosos; negrosa, negroses
1
duaidd

neguit

1
pryder
2
anesmwythder

neguitejar

1
peri pryder i
2
peri i ddigio

neguitejar

1
pryderu
2
digio

neguitós
LLUOSOG: neguitosos; neguitosa, neguitoses
1
pryderus
2
wedi digio
3
anesmwyth

néixer

1
geni [naixent, nascut]
al néixer
ar eich genedigaeth
Quant pesa un rinoceront blanc al néixer?

Faint y mae rhinóseros yn pwyso ar ei enedigaeth?

nen
LLUOSOG: nens
1
bachgen
2
plentyn o fachgen
3
baban o fachgen
4
nens = plant
5 ser nen de papá (bachgen) bod wedi ei ddifethu (“bod yn fab i Dada”)

nena
LLUOSOG: nenes
1
merch
2
wrth siarad â merch neu wraig; = fy merch i
3
plentyn o ferch
4
baban o ferch


neng
1
Castiliad neu ddisgynnydd i Gastiliad sydd yn byw yng Nghatalonia ac sydd yn elyniaethus tuag at bob peth Catalanaidd ei natur - yr iaith, y diwylliant, y Catalaniaid brodorol, Catalonia fel cenedl. Wrth siarad (bob amser yn Gastileg) y maent yn defnyddio’r gair Catalaneg ‘nen’ (= bachgen, achan), yr hwn y maent yn ynganu ‘neng’.
Diuen que són independentistes catalans però a vegades també fan servir un llenguatge no gaire diferent als neng’s "Oye neng, estás en España, mira tu DNI!".
Maent yn dweud eu bod yn gefnogwyr annibynniaeth i Gatalonia ond weithiau y maent yn siarad mewn modd sydd ddim yn wahanol iawn i sut mae’r nengs yn siarad “(yn Gastileg:) Gwranda, bachgen, Yng Nghastilia (“Sbaen”) yr wyt, edrych ar dy gerdyn hunaniaeth”

nenúfar
LLUOSOG: nenúfars
1
lili ddwr, alaw

neó

1
neon

neoclàssic
LLUOSOG: neoclàssics; neoclàssica, neoclàssiques
1
neo-glasurol

neoclacissme

1
neo-glasuraeth

neoespanyolista

1
neo-Sbaengarol

neòfit
LLUOSOG: neòfits; neòfita, neòfites
1
newyddian, dechreuwr; un newydd gael troëdigaeth grefyddol
2
Eglwys Gatholig newyddian mewn urdd grefyddol

neolític
LLUOSOG: neolítics; neolítica, neolítiques
1
neolithig

neologisme
1
newyddair

neonazi
1
(eg) neo-Natsi
2
(ansoddair) neo-Natsi
La policia investiga una secta neonazi
(pennawd mewn newyddiadur)Yr heddlu yn archwilio sect neo-Nazi

neozelandès
LLUOSOG: neozelandesos; neozelandesa, neozelandeses
1
Seland Newydd

neozelandès
LLUOSOG: neozelandesos; neozelandesa, neozelandeses
1
un o Seland Newydd

neputisme
1
neigaredd, nepotiaeth

Neptú
1
Neifion

nervi
LLUOSOG: nervis
1
nerf
2
gewyn
una carn ple de nervis cig llawn o ewynnau
3
(ffigwrol) cryfder
tenir nervi bod yn wydn fel cortyn, cadarn fel y graig, bod yn ddiysgog

4 perdre els nervis colli’ch tymer, gwylltio

Després que tothom perdés els nervis, les coses han tornart a ser normals
Ar ôl i bawb golli’i dymer, mae popeth wedi mynd yn ôl i’r arferl

ser un manat de nervis bod yn nerfau i gyd

ser un feix de nervis bod yn nerfau i gyd

consumir-se de nervis ymlâdd, blino’n lân, ffago’n deg

Dorm les hores necessàries. Oblida’t de passar-te tota la nit en blanc o de consumir-te de nervis
Cysga’r oriau sy raid. Anghofia am aros ar ddi-hun trwy’r nos, neu flino’n lân

tenir els nervis a punta
bod ar bigau drain, bod fel cath ar farwor

posar-li els nervis de punta
bod yn dân ar groen (rhywun), mynd ar nerfau (rhywun), blino (rhywun)

posar-li (a algú) els nervis a prova rhoi prawf ar nerfau / alluoedd (rhywun)

Vam decidir baixar per un "rappel" de 45 metres i a alguns ens va posar els nervis a prova
Penderfynon ni fynd i lawr ar lethr sgri o ryw bump a deugain o raddau a roddodd brawf ar nerfau rhai ohonom

tenir nervis d’acer bod yn hen ewin o ddyn

nerviós
LLUOSOG: nerviosos; nerviosa, nervioses
1
nerfol
2
byr eich tymor, byrbwyll
3 centre nerviós canolfan nerfol

nerviosisme

1
nerfusrwydd

nespra
LLUOSOG: nespres
1
(Mespilus germanica) medler (= ffrwythyn)

nesprer
LLUOSOG: nesprers
1
(Mespilus germanica) pren medler

net
LLUOSOG: nets; neta, netes
1
glân
2
cymen
3
(pris) clir, net, go iawn
preu net pris net
4
joc net chwarae teg

nét
LLUOSOG: néts
1
wyr

néta
LLUOSOG: nétes
1
wyres

netedat

1
glanweithdra
2
cymhendod

neteja

1
glanháu

neteja

1
glanhâd (gweithrediad)

netejar

1
glanháu
2
clirio

neu

1
eira
Neu a la muntanya, fred a la plana (Dywediad) Eira yn y mynydd, oerfel ar y gwastadedd

neula
LLUOSOG: neules
1
bisgedyn (= math o afrlladen roledig), waffl
2
niwl
3
(ar blanhigion) cawod
4
gwerthwr ‘neules’
5
mowld i wneud ‘neules’
6
carregar-li els neulers a algú rhoi’r bai ar (rywun) (de = am)

neulir-se

1
(person) nychu

neulit
LLUOSOG: neulits; neulida, neuida
1
nychlyd

neuràlgia

1
gieuwst

neurastènia

1
nerfwst, newrasthenia

neuròleg
LLUOSOG: neuròegs; neuròloga , neuròlogues
1
newrolydd, newrolwraig

neurologia

1
newroleg

neurona
LLUOSOG: neurones
1
nerfgell, niwron

neurosi
LLUOSOG: neurosis
1
newrosis

neutral
LLUOSOG: neutrals
1
niwtral, amhleidiol

neutralitat

1
niwtraliaeth, amhleidiaeth

neutralitzar

1
niwtraleiddio

neutre
LLUOSOG: neutres; neutra, neutres
1
diryw

neutró
LLUOSOG: neutrons
1
niwtron

nevada
LLUOSOG: nevades
1
cwymp eira

nevar

1
bwrw eira

nevera
LLUOSOG: neveres
1
oergell

nexe
LLUOSOG: nexes
1
necsws
2
dolen

n’hi ha que
1
y mae rhai ohonynt
Joans, Joseps i ases, n’hi ha per totes les cases (Dywediad) Ieuanau, Joseffau ac asennau - maent i’w cael ym mhob cartref

n’hi ha que

1
y mae rhai sydd

n’hi ha que... i n’hi ha que...

1
y mae rhai sydd yn... ac eraill sydd yn

ni

1
ni, ddim

ni

1
ni... na... na... na...

ni

1
no... ni.. = ni... hyd yn oed...

niar

1
nythu
Els corbs que niaven als penya-segats
Y brain oedd yn nythu ar y creigiau

ni ase ni bèstia

1
sense dir ni ase ni bèstia heb ddweud na bw na bo

nicaragua

1
Nicaragua

nicaragüenc
LLUOSOG: nicaragüencs; nicaragüenca, nicaragüenques
1
yn perthyn i Nicaragua

nicaragüenc
LLUOSOG: nicaragüencs; nicaragüenca , nicaragüenques
1
un o Nicaragua

niciesa
1
sylw gwirion, sylw hurt
Mentre escoltava totes aquelles nicieses que, per cert, ja m’esperava, he pogut constatar el que sabia: no tenim res a veure... amb tota aquella gent (El Punt 2004-02-03)
(Rhaglen deledu â phobl Castîl yn traethu am Gatalonia) Tra yr oeddwn yn gwrando ar y sylwadau hurt hynny, yr oeddwn gyda llaw yn disgwyl eu clywed, yr wyf wedi gallu cadarnháu yr hyn yr oeddwn yn ei wybod: nid oes a wnelon ni ddim â’r holl bobl yna

Nicolau

1
Niclas

nicotina

1
nícotîn

nidificant
1
sydd yn nythu
Atles dels ocells nidificants de Catalunya Atlas o’r adar sydd yn nythu yng Nghatalonia

nidificar
1
nythu

nigromància

1
dewiniaeth

nígul
LLUOSOG: níguls
1
(Ynysoedd Balearig) = núvol

nihilisme

1
dimyddiaeth, nihilistiaeth

nil

1
Nil

niló

1
neilon

nimbus

1
(cwmwl) nimbws

nimfa

1
numff

nimietat

1
hirwyntogrwydd
2
manylder gormodol

nin
LLUOSOG: nins
1
(Ynysoedd Balearig) bachgen bach

nina
LLUOSOG: nines
1
(Ynysoedd Balearig) merch fach
2
dol
2
cannwyll lygad

ningú
rhagenw
1
neb
2 no + ser ningú per (fer alguna cosa) ni + gallu (gwneud rhywbeth)
Espanya és com és, i els catalans no som ningú per demanar-li que deixi de ser qui és.
Mae Sbaen yn Sbaen (“mae Sbaen fel y mae”), ac ni all y Catalaniaid ofyn iddo beido â bod fel y mae (“nid ydym ni’r Catalaniad yn neb i ofyn..”)

ningú
enw gwrywaidd
1
neb = person dibwys

ningú més

1
neb arall

ni... ni...

1
ni... na...

ninot
LLUOSOG: ninots
ffurf fachigol ninotet
1
dol
2
pyped
3
ffigwr cartwn

nínxol
LLUOSOG: nínxols
1
(mynwent) cilfach mewn wal ar gyfer arch / coffin

Ni parlar-ne!

1
Dim diawl o beryg!

ni poc ni gens
(rhagenw)
1
ni poc ni gens (d’alguna cosa) dim (rhywbeth) o gwbl
Després de les calamarsades d’abril no va haver-ne ni poc ni gens de pomes a la tardor
Ar ôl y cawdoydd o gesair ym mis Ebrill nid oedd dim afalau o gwbl yn y cynhaeaf

ni poc ni molt

1
(adv) dim o gwbl
No té raó ni poc ni molt Mae e’n gyfangwbl ymhell ohoni

ni que

1
serch bod...

níquel

1
nicel

ni que fós
1
hyd yn oed os bydd...
Seria demanar massa que demanessin canviar X ni que fós per el seu fill?
A fyddai’n ormod iddynt ofyn am newid X [symud X a rhoi rhywun arall yn ei le], hyd yn oed os bydd hynny’n meddwl rhoi ei fab yntau yn ei le?

ni que sigui

1
dim... hyd yn oed
Espanya no podrà mai acceptar ésser governada, ni que sigui indirectament,
per un català
Ni all Sbaen byth derbyn cael ei llywodraethu gan Gatalaniad, hyd yn oed yn anuniongyrchol

nit

1
nos
2
a plena nit gefn trymedd nos
3
la nit de dilluns a dimarts passats nos Lun ddiwethaf

4
de la nit al dia ar amrantiad, yn sydyn, yn ddirybudd (“o’r nos i’r dydd”)
Què passa amb la direcció d’ERC després de les eleccions? De la nit al dia hem passat de ser independentistes a ser catalanistes
Beth sydd o’i le ar arweinyddiaeth ERC ar ôl yr etholiadau? Yn ddirybudd yr ym ni wedi newid o fod yn gefnogwyr annibyniaeth i fod yn Gatalangarwyr (yn unig)

Fa un temps aquest home era independentista i de la nit al dia va passar a ser espanyolista
Ers talwm cefnogwr annibyniaeth [i Gatalonia] oedd y dyn hwnnw, ac yn sydyn dyma fe’n mynd yn gefnogwr gwladwriaeth Castilia

4
fer torns de nit gweithio’r shifft nos / y daliad nos
5 fer-se de nit llwydnosi, nosi, tywyllu
Es feia de nit Yr oedd hi’n llwydnosi

ni tan sols

1
ddim hyd yn oed

nítid

1
clir
2
pur

nitrogen

1
nítrogen

niu

1
nyth, nythaid
A la vora del riu, no et facis el niu (“ar lan yr afon paid â gwneud dy nyth”). Ni ddylid codi tŷ ar lan afon - ryw ddiwrnod gall orlifo
2
cuddfan
3
caure del niu bod yn ddiniwed, bod yn hawdd eich twyllo ("cwympo o’r nyth")
4
niu de lladres ogof lladron (“nythaid o ladron”)

ni un

1
dim un

nivell

1
lefel
2
a nivell gwastad
3
nivell d’aigua lefel ddŵr, lefel y dŵr
nivell de mar lefel y môr
4
parlar a molt nivell de veu siarad yn uchel iawn
5 (pwnc) gradd
tenir el nivell C de català bod gennych dystysgrif rhuglder yn yr iaith Gatalaneg (“y lefel C mewn Catalaneg”)
Els nous agents dels Mossos d'Esquadra provinents de la Guàrdia Civil han de tenir el nivell C de català, és a dir, el nivell més alt i no poden al·legar-ne ignorància
Mae rhaid bod gan swyddogion newydd Heddlu Catalaonia sydd wedi dod o Heddlu Parafilitaraidd Castilia (“y gard sifil”) y radd C yn yr iaith Gatalaneg, hynny yw, y radd uchaf ac ni allan nhw honni nad y^n nhw ddim yn siarad Catalaneg (“honni anwybodaeth ohoni”)

no

1
nage
2
Com que no? (ar ôl brawddeg negyddol, i fynegi anghytundeb) Pam ych chi’n dweud hynny?
3 No senyor! (wrth wrthod rhywbeth ar ei ben) Ddim o’r fath beth! ("nage, syr")

no

1
(lled-ragddodiad) methu, methiant
la no resolució del problema y methiant i ddatrys y broblem

no aclucar els ulls en tota la nit

1
ni + cysgu’r un winc yn ystod y nos

nobiliari

1
achyddol

noble

1
bonheddig
2
els nobles y bonheddwyr

noblesa

1
bonedd

noces

1
priodas
noces d’or priodas aur
noces de plata
priodas arian
vestit de noces gwisg briodas
2
neithior

noció
1
syniad
2
nocions elfennau
Té algunes nocions del bretó Mae’n siarad tipyn bach o Lydaweg

nociu

1
niweidiol

noctàmbul

1
nosrodiol

nocturn

1
nosol

nodrir

1
bwydo

noè

1
Noa
la nau de Noè arch Noa

Noedes

1
trefgordd (el Conflent)

no fa gaire

1
ychydig yn ôl

no fa tant

1
ychydig yn ôl

no fer profit

1
ddim mwynháu (math o fwyd)

no fos cas que
1
rhag ofn
(El sucre) només és esmentat en la llista d’ingredients i amb lletra ben petita, no fos cas que els diabètics ho poguessin veure (Avui 2004-01-18)
Dim ond yn y rhestr gynhwysion y ceir sôn am y siwgwr, a hwnnw mewn print mân iawn, rhag ofn bod diabetigion yn gallu ei weld

Són els primers a tapar l’escàndol no fos pas que es quedessin sense feina
Nhw’r yw’r rhai cyntaf i fygu pob sôn am y cwbwl (“gorchuddio’r sgandal”) rhag ofn iddynt golli eu swyddi

Als reclusos no els deixen portar cinturó, no fos cas que es pengessin
Nid ydynt yn gadael i’r carcharion wisgo gwregys, rhag ofn iddynt grogi eu hunain

no gaire

1
ddim llawer

no... gaire

1
ddim... ryw lawer

no gens

1
ddim o gwbl

no... gens

1
ddim... o gwbl

noguer
1
= noguera pren collen Ffrengig
2 Noguer cyfenw

noguera

1
pren collen Ffrengig

la Noguera

1
comarca Gogledd
Catalonia

no hi ha res millor que

1
nid oes dim gwell na... (gwneud rhywbeth)

noi

1
bachgen, hogyn, crwt

noia

1
merch, geneth, hogen, croten

nom

1
enw
dir les coses per seu nom siarad yn blwmp ac yn blaen, siarad yn ddiflewyn ar dafod (“galw pethau wrth eu henw”)
Segueixo ignorant el que vol dir “federalisme asimètric” i “sobirania asimètrica”. Més aviat em semblen eufemismes per no dir les coses pel seu nom
Rwy’n dal heb ddeall beth yw ystyr “ffederaliaeth anghymesur” a “sofranaiaeth anghymesur”. I mi, lledneiseriau ydynt yn anad dim i beidio â galw pethau wrth eu henw
2
enw bedydd
3
pronom
= rhagenw
4 El nom no fa la cosa (“Ni wna’r enw’r peth”) Nid wrth ei enw y mae prynu ci defaid, Nid wrth ei wisg y mae ‘nabod y dyn
-Què en penseu, de l’entrada en funcionament d’Air Catalunya? -El nom no fa la cosa tens raó. Només cal llegir la premsa gironina per veure que no són ni "air" (no tenen avions) ni "Catalunya”, sinó uns peperos de collons (Vilaweb diumenge, 27 de febrer 2002)
-Beth ych chi’n feddwl am gychwyniad Air Catalunya? -Nid wrth ei enw y mae prynu ci defaid. Ni raid ond darllen y wasg yn ninas Girona i weld nad ŷnt nag yn “air” (nid oes ganddynt awyrennau) na “Catalunya” - yn hytrach, aelodau rhonc o’r Partit Popular (plaid bro-Gastilia adain dde eithafol) ydynt.

nòmada
LLUOSOG: nòmades
1
nomad

nòmada
LLUOSOG: nòmades
1
nomadaidd

nombre
LLUOSOG: nombres
1
rhif
2
nifer
3
un gran nombre de nifer fawr o
4
en nombre superior de yn fwy na... o ran nifer

nombre primer

1
rhif cysefin

nombrós

1
niferus

nom de pila

1
enw bedydd

nomenament

1
penodiad

nomenar

1
penodi
2
(disbarth) galw enw mewn rhestr (wrth nodi pwy sydd yn bresonnol neu yn absennol)
3
enwi = sôn am

nomenclàtor
1
rhestr enwau lleoedd
El Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya, que ha publicat l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), recull els noms oficials dels 946 municipis catalans (El Punt 2004-01-17)
Mae Rhestr Swyddogol Enwau Lleoedd Catalonia, a gyhoeddwyd gan Bwrdd Gwybodau Catalanaidd, yn cynnwys enwau swyddogol y 946 o drefgorddau yng Nghatalonia

nomenclatura

1
cyfundrefn enwau

només

1
yn unig

només faltaria
1
només faltaria que... ni ellir disgwyl bod... allwch chi ddim disgwyl..., eithaf hyfrda fyddai..., eithaf ehofndra fyddai..., hyfrdra o’r mwyaf fyddai..., ehofndra o’r mwyaf fyddai...
Si algú vol beure, que es pagui ell mateix la cervesa, només faltaria que hagués de pagar-lo jo
Os oes rhywun sydd am gael diod bydd rhaid iddo yntau dalu amdani; eitha hyfrda fyddai ddisgwyl i mi dalu amdano

2 Ein gwaredo rhag...
Només faltaria que a sobre que ens han negat una selecció pròpia, contribuíssim als èxits esportius (perquè som els millors) i econòmics de la Federació Espanyola (perquè les subvencions que atorga la Federació Internacional estan directament relacionades a la posició del rànking mundial).
(Llywodraeth gwladwriaeth Castilia yn rhwystro ffurfio tîm cenedlaethol Catalonia, ac yn mynnu bod y chwaraewyr yn cystadlu o dan faner Castilia) Yng ngolau’r ffaith eu bod wedi rhwystro inni rhag cael ein tîm ein hunain, ein gwaredo rhag cyfrannu at lwyddiannau’r Ffederasiwn Castilaidd ym myd chwaraeon (am taw ni yw’r gorau) ac at eu hariannu (am taw mewn cyfrannedd union â’r lleoliad yn y safle byd-eang y mae’r cymorthdaliadau y mae’r Ffederasiwn Rhyngwladol yn talu)

3 mynd yn rhy bell fyddai hynny
L’article lloa les obres de l’alclade de l’època sense negar que era un franquista (només faltaria!) Mae’r erthygl yn canmol maer y cynod hwnww heb wadu taw Francöwr oedd (mynd yn rhy bell fyddai hynny)

4 wrth gwrs; mae’n amlwg; does dim rhaid dweud; afraid dweud
Les administracions tenim obligacions, només faltaria, però els empresaris també
Mae gan yr awdurdodau lleol gyfrifoldebau, wrth gwrs, ond mae gan berchnogion cwmnïoedd hefyd
Aquesta web explica l’actual situació sociocultural i politica dels Països Catalans (és en català, només faltaria).
Mae’r wefan hon yn disgrifio’r sefyllfa ddiwylliannol a gwleidyddol bresennol yn y Gwledydd Catalaneg (mae hi yn Gatalaneg, wrth gwrs)
Tenim tot el dret a enfadar-nos, només faltaria!
Mae gennym berffaith hawl i wylltio, wrth gwrs
Els bisbes tenen, només faltaria, tot el dret de dir el que vulguin i tot el dret de defensar els seus interessos o els seus principis.

Mae gan yr esgobion, wrth gwrs, berffaith hawl i ddweud yr hyn yn maent yn ei ymofyn a pherffaith hawl i amddiffyn eu diddordebau neu eu hegwyddorion

només que

1
ond bod

nòmina

1
cyfloglen, papur pae

nominal

1
mewn enw

nominatiu

1
(Gramadeg) enwol

nona

1
(iaith plant bach) cysgu-bei
fer nona cysgu

Nonasp

1
trefgordd (la Terra Alta)

non gratus

1
(Lladin) annerbyniol
persona non grata (Lladin) person annerbyniol
declarar (algú) "persona non grata" datgan fod rhywun yn berson annerbyniol
El president del govern castellà és declarat "persona non grata" a la Universitat
Datgenir fod Arlywydd Llywodraeth Castilia yn berson annerbyniol yn y Brifysgol

persones non grates pobl annerbyniol
 
Van proclamar la Guàrdia Civil institució "non grata" a la Universitat
Datgenwyd fod y Gard Sifil (heddlu parafilitaraidd) yn gorff annerbyniol yn y Brifysgol


No n’hi ha per tant!
1 (wrth sôn am ymateb cryf rhywun i ryw sefyllfa) Does dim rhaid ei gymryd felly!

no ningú
1
neb = rhywun dinod
En el seu article ple d’insults contra aquests autors comet la baixesa - que només pot ser fruit de la ignorància – de tenir per un no ningú
Yn ei erthygl lawn enllibion yn erbyn yr awduron hyn aeth mor isel – o achos ei anwybodaeth mae’n rhaid – â chredu eu bod nhw’n neb

no pas

1
dim

no passa res

1
mae popeth yn iawn

no per

1
no per esperat menys interessant

nora

1
merch-yng-nghyfraith

noranta

1
pedwar ugain a deg, naw deg
noranta-un, noranta-una 91
noranta-dos, noranta-dues
92
noranta-tres 93
noranta-quatre 99
noranta-cinc 95
noranta-sis 96
noranta-set 97
noranta-vuit 98
noranta-nou 99

norantè

1
pedawr ugain a degfed, naw degfed

nord

1
gogledd
2
diben, dibendod, nod

nord

1
gogledd, gogleddol
2
Gogledd Catalonia

nord-americà

1
Gogledd América

nordcatalà

1
Gogledd Catalonia

nord-est

1
gogledd-ddwyrain

nòrdic

1
gogleddol
2
Llychlynaidd
Els països nòrdics (Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia) formen un bloc força homogeni tant des del punt de vista socieconòmic com polític i cultural
Mae’r gweldydd Llychlynaidd (Denmarc, Sweden, Norwy a’r Ffindir) yn ffurfio bloc gweddol unffurf o safwbynt sosioeconomaidd ac hefyd gwleidyddol a diwylliannol

nord-oest

1
gogledd-orllewin

no res

1
dim

no-res

1
dim, dim yw dim
2
diddymdra = difodiant, gwagle
3 quedar en no-res dim yn dod ohono
Al final tot va quedar en no-res Yn y diwedd ddaeth dim o’r cwbl

norma

1
rheol
2 deddf
infringir una norma tramgwyddo, cyflawni tramgwydd, cyflawni trosedd

normal

1
normal

normalitat

1
normalrwydd

normalització

1
normaleiddio, normaleiddiad

normalitzar

1
normaleiddio
2
safoni

normalitzat

1
wedi ei normaleiddio
2
wedi ei safoni

normand

1
Normaniad

normandia

1
Nórmandi

normatiu

1
safon

normativa

1
rheolau

noruec

1
Norwyaidd

noruec

1
Norwyad
2
Norwyeg

noruega

1
Norwyes

noruega

1
Norwy

nos

1
(rhagenw) ni

nòs

1
(rhagenw) ni

nosa

1
rhwystr, tramgwydd
2
niwsans
fer-li nosa eich boddran chi

nosaltres

1
ni

nosaltres
(rhagenw)
1
[gwrthrych arddodiad] ni
parlar amb nosaltres = siarad â ni
Per què ens insulten a nosaltres?
= Pam maen nhw’n bwrw sen arnon ni?
entre nosaltres yn ein mysg

No senyor!

1
(ffurf bwysleisiol ar no)

no se sap

1
ni wyddys
No se sap on Dyn a wyr ym mha le

nostàlgia

1
hiraeth
sentir nostàlgia de hiraethu am
 

nostàlgic

1
hiraethus
2
(enw) un hiraethus
Els nostàlgics del règim de Franco es troben majoritàriament al PP
Mae’r sawl sydd yn hiraethu am régime Franco i’w cael gan mwyaf yn y blaid PP

nostramo

1
meistr
2
sgiper
3
(Cristnogaeth) ein Harglwydd

nostrat

1
ein
nostradíssim sydd yn eiddo i ni fwy na neb arall, sydd yn gyffredin iawn gennym ni’r Catalaniaid
La nostradíssima expressió cornuts i pagar el beure...
Yr ymadrodd “cornuts i pagar el beure...” sydd yn gyffredin iawn gennym ni’r Catalaniaid
2
a la nostrada yn ein ffordd ein hunain

nostre

1
(o flaen enw) nostra senyora "ein harglwyddes" (= Mair Forwyn)
2
(ar ôl enw) cosa nostra mater ar ein cyfer ni
el pa nostre ein bara beunyddiol
3
(ar ôl ser)
és nostre ein hun ni yw e
Que ens dònin ja el que hauria de ser nostre des de fa segles (= la independència)
Rhaid iddynt roi i ni unwaith ac am byth yr hyn ddylai fod gennym ers canrifoedd (= annibyniaeth)
4
el nostre cotxe ein car
rhagenw el nostre ein hun ni
5
la nostra casa ein ty
rhagenw la nostra ein hun ni
6
els nostres amics ein cyfeillion
rhagenw els nostres ein rhai ni
els nostres ein teulu
els nostres ein hochr ni, ein tîm ni
7
les nostres filles ein merched
rhagenw les nostres ein rhai ni
8
(ar ôl rhagenwau)
davant nostre o’n blaenau ni

nota
LLUOSOG: notes
1
marc
2
nodyn
prendre notes gwneud nodiadau
Preneu bona nota Dalier sylw, Sylwer
3
troednodyn
4
newydd
5
(masnach) cyfrif
6
(cerddoriaeth) nodyn
7
enw, enwogrwydd
8
de nota enwog
9
bil
10
(masnach), archeb
11
(Castileb) donar la nota = eich dangos eich hun, tynnu sylw (trwy weithredoedd ceryddadwy)

notabilitat

1
hynodrwydd
2
rhywun nodedig

notable
LLUOSOG: notables
1
nodedig
2
hynod
3
eithriadol

notablement

1
yn amlwg
2
agreujar notablement gwaethygu’n sylweddol
3
yn eithriadol

notació

1
nodiant

notar
1
sylwi
notar-lo trist ei weld yn drist
Et noto trist
Rw i’n dy weld yn drist
Et noto un xic tens Rw i’n dy weld ar bigau’r drain braidd
Vinga, ànims noia que fa dies que et noto molt avall!
A fer bona cara.
Dere, cwnn dy galon, ferch, am mod i’n dy weld yn isel iawn d’ysbryd ers rhai dyddiau bellach. Siriola!
Anima't que et noto un pèl deprimit. Cwnn dy galon am mod i’n dy weld dipyn bach yn isel
Et noto una mica exaltat
Rw i’n dy weld wedi dy gynhyrfu braidd
El noto estrany avui
Rw i’n dy weld yn rhyfedd heddiw
El noto entre resignat i pessimista
Rw i’n dy weld fel petaset ti’n plygu i’r drefn ar yr un ochr ac annobeithio ar y llall
(“rhwng ymostyngar a diobaith”)
Bon dia mossèn. El noto molt nerviós
Dydd da, syr (= offeiriad). Rw i’n eich gweld yn gynnwrf i gyd

2
teimlo
3
gweld
Tampoc noto gaire diferència si faig servir una cinta d’òxid de ferro en comptes d’una de diòxid de crom
Nid wyf yn gweld fawr o wahaniaeth chwaith os defnyddiaf dâp ocsid haearn yn lle un deuocsid crom
4
taro ar bapur, nodi

5
marcio
fer notar marcio

notari

1
nótari
2
cyfreithiwr

notaria

1
swydd nótari
2
swyddfa nótari

notarial

1
notarïol
escriptura notarial gweithred notarïol

notariat

1
â sêl nótari, wedi ei wneud gan nótari

notariat

1
swydd nótari

notar-se

1
bod yn amlwg

no tenir cap preferència en concret

1
nid oes wahaniaeth gan rywun

no tenir gens de por

1
ni + arnoch ofn o gwbl

notícia

1
newydd
2
gwybodaeth

noticiar
1
hysbysu

notícies

1
newyddion
tenir notícies (d’algú) clywed (oddi wrth rywun), clywed (gan rywun), cael llythyr (oddi wrth rywun), cael hanes (rhywun)
Quan de temps sense tenir noticies teves! Rw i heb glywed dim gen ti ers hydoedd

noticiari

1
colofn newyddion (mewn papur newydd)
2
ffilm newyddion
3
adroddiad newyddion

notificació

1
hysbysiad (= rhoi gwybod i)

notificar

1
hysbysu

notori

1
hysbys
un fet notori ffaith hysbys
és notori que mae pawb yn gwybod fod...

notorietat
1
enwogrwydd

nou
1
naw

nou
LLUOSOG: nous; nova, noves
1
newydd
2
nou vingut newydd-ddyfodiad
2
nou casat newydd eich priodi
3
nou ric newydd-gyfoethog
4
nou de trinca newydd sbon

nou

1
cneuen
2
nou del coll afal Adda
3
ser més el soroll que els nous llawer o fyd ynghylch dim (“bod yn fwy y sŵn na’r cnau”)

noucentisme
1
mudiad diwylliannol yng Nghatalonia ar ddechrau’r ganrif 1800

nou-cents

1
naw cant

la Nou de Berguedà

1
trefgordd (el Berguedà)

Nou de Gaià

1
trefgordd (el Tarragonès)

nou de trinca

1
newydd sbon

noueta

1
dant olwyn, sbroced

nounat

1
newydd-anedig, newydd eich geni

nou-ric

1
newydd-gyfoethog

nou vegades de cada deu

1
naw gwaith o bob deg, naw gwaith allan o ddeg

nova

1
hanes
2 newydd
la bona nova newyddion da o lawenydd mawr, llawen chwedl (newyddion da = geni’r Iesu)
Evangeli segons sant Lluc 2:10 Però l’àngel els va dir: No temeu, perquè, mireu, us duc la bona nova d’una gran alegria que serà per a tot el poble
Sant Luc 2:10 A’r angel a ddywedodd wrthynt, Nac ofnwch: canys wele, yr wyf fi yn mynegi i chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hyn a fydd i’r holl bobl.
Església de la Bona Nova Eglwys y Newyddion Da (enw eglwys)

la Bonanova
ardal yn ninas Barcelona
al bonic i selecte barri de la Bonanova de Barcelona
yn ardal hardd a dethol La Bonanova ym Marselona

3
noves = newyddion

Nova Delhi

1
Delhi Newydd

novador

1
dyfeisiwr

novament

1
eto

Nova York

1
Efrog Newydd

Nova Zelanda

1
Seland Newydd

novè

1
nawfed

Novelda

1
trefgordd (les Valls de Vinalopó)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Novelda Gwefan Wikipedia

http://www.bloc.ws/locals/novelda/ Gwefan y Bloc

novell

1
dibrofiad

novel·la

1
nofel

novel·lesc

1
ffuglennol

novel·lista

1
nofelydd

novel·listica

1
nofelau (y cyfan gan ryw awdur)
2
ffuglen
3
ysgrifennu nofelau

novembre

1
Tachwedd, mis Tachwedd
2
al novembre ym mis Tachwedd

novena

1
(Eglwys) nawen

novetat

1
newydd-deb
2
syrpréis
3
newydd, hanes

Novetle

1
trefgordd (la Costera)

novia

1
(Castileb) wejen

novio

1
(Castileb) sboner

novici
1
dechreuol
2
dibrofiad

novici

1
(Cristnogaeth) newyddian
2
dechreuwr
3
prentis

noviciat
1
prentisiaeth

no-violència

1
didreisedd, ymwrthod â thrais

no-violent

1
di-drais

’ns

1
= ens ni

nu

1
noeth
nu i cru yn borcyn (“noeth ac amrwd”)
L’emperador va nu Mae’r Ymherawdwr yn noeth
2
moel = heb lystyfiant, heb goed
3
gwag, diaddurn
4
bare (wall, etc)
5
veritat nua y gwir moel, y gwir golau
6
(cleddyf) noeth (= wedi ei dynnu)
7
a ull nu â’r llygad noeth (“i lygad noeth”)

nu

1
rhywun noeth

nuar

1
clymu
una corbata ben nuada tei wedi ei chlymu yn destlus
amb bufanda ben nuada â sgarff wedi ei chlymu’n dynn
2
cysylltu

nuca

1
gwegil

Nucia

1
trefgordd (la Marina Baixa)

nuclear

1
niwclear

nuclearitztar

1
niwcleareiddio

nuclearitzat

1
wedi ei niwcleareiddio

nucli

1
craidd
2
canol
3
cnewyllyn

nuesa

1
noethder

nul

1
di-rym, annilys
2
(person), da i ddim
3 dim
ser nul bod yn ddim, ni + bod yr un...
La candidatura del 92 es va organitzar tot des de Catalunya. La participació de la resta de l’estat era nula.
Fe drefnwyd yr ymgeisyddiaeth (ar gyfer y Gemau Olumpaidd) yn 1992 i gyd o Gatalonia. Ni fu’r un cydweithrediad gweddill y Wleidwriaeth.

Nules

1
trefgordd (la Plana Baixa)

Nulles

1
trefgordd (l’Alt Camp)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nulles Gwefan Wikipedia
http://www.nulles.altanet.org/ Gwefan Cyngor y Pentref

nul·litat

1
(y gyfraith) dirymedd
2
(person) diddymdra
3
diglemdod

numen

1
ysbrydoliaeth
2
dawn

numeració

1
rhifiad
2
rhifolion

numerador

1
(mathemateg) rhifiadur

numerador

1
rhifol

numeral

1
rhifol, niferol

numeral

1
rhifolyn

numerar

1
rhifo

numerari

1
aelod llawn
2
darlithydd parhaol

número
1
rhif
número de telèfon rhif ffôn
número del carnet d’identitat
rhif y cerdyn hunaniaeth
2
nifer
el màxim nombre possible de cymaint ag sy’n bosibl o
3
(gramadeg) rhif
4
rhifyn (cylchgrawn)
5
número de loteria tocyn lóteri
6
prendre-li el número a gwneud sbort am ben (rywun) (“cymeryd ganddo ei rif i...”)
7
(gweinidogaeth)
el número dos (dyn) yr is-weinidog
la número dos (benyw) yr is-weinidog
La regidora d’ICV (Iniciativa per Catalunya – Verds) a Molins de Rei Genoveva Català serà la número dos de Medi Ambient, la conselleria que encapçala Salvador Milà
Bydd Genoveva Català, cynghorwraig plaid ICV yn nhref Molins de Rei, yn is-weinidog Adran yr Amgylchfyd , sef yr adran y mae Salvador Milà yn bennaeth arni
8
maint (esgid) Quin número tens? Pa faint wyt ti’n gymeryd?

numeret

1
twrw, helynt (dangos tymer drwg)

numismàtic

1
niwmismatig

numismàtic

1
niwmismatydd

numismàtica

1
niwmismateg
2
numismatist

nunci

1
negeseuydd
2
herald
3
llysgennad y Pab

nuós

1
cylymog
2
(pren) ceinciog, cnotiog

nupcial

1
priodasol

núpcies

1
priodas

nus

1
cwlwm
2
dolen
3
craidd (problem)
4
crux, core (of a matter)
5
(theatr) trobwynt - man mewn drama lle mae dechrau datrys pob problem
6
(llaw) migwrn
7
canolfan cyfathrebu
8
cyffordd rheilffordd
9
trosffordd
10
lwmp (yn y gwddwg)
fer-li un nus a la gola dod â lwmp i’ch gwddwg
tenir un nus a la gola bod â lwmp yn eich gwddwg

nutrici

1
maethlon

nutrició

1
maeth

nutritiu

1
maethlon

nuvi

1
darpar-briod
2
priodfab
3
gwr newydd briodi
4
els nuvis y rhai sydd newydd briodi

núvia

1
darpar-briod
2
priodferch
2
merch newydd briodi

nuviatge

1
dillad y briodferch

núvol

1
cwmwl
núvol de pluja cwmwl glaw
bufanúvols dyn balch, dyn ffroenuchel (“chwyth-cymylau”)
fer núvol bod yn gymylog (“gwneud cwmwl”)
Avui fa núvol Mae’n gymylog heddiw

2
cwmwl mwg
3
llu o bobl
acompanyat d’un núvol de guardaespatlles
wedi ei hebrwng gan lu o warchodwyr

4 estar pels núvols (pris) bod yn ddiarhebol o uchel
Les tarifes que paguem per usar la banda ampla ADSL estan pels núvols
Mae’r prisiau yr ŷm ni yn eu talu i ddefnyddio band llydan ADSL (“Asymmetric Digital Subscriber Line” llinnell tanysgrifwr digidol anghymesur) yn ddiarhebol o uchel

núvol

1
cymylog
estar núvol bod yn gymylog

nuvolós

1
cymylog

nyam!

1
miam-miam
Vols un tallet, nyam, de senglar? És d’avui. Nyam
Licet ti gael sleisen o gig faedd coed? Un heddiw yw e. Miam-miam!

nyam-nyam!

1
miam-miam

nyanyo

1
chwydd

nyap

1
sothach
2
bwngleriaeth

nyaufar

1
malu
2
gwastatu
3
tolcio

Nyer

1
trefgordd (el Conflent)

nyigo-nyogo

1
sgrech

nyigui-nyogui

1
de nyigui-nyogui rywsut rywfodd
2
darn o jync

nyonya

1
diogi

 


 

Adolygiad diweddaraf - darrera actualització - 2001 05 06 :: 2003-11-02 :: 2003-12-15 :: 2004-01-05 ::  2005-03-15  2005-04-06


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website