http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_pi_1147k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

PI - PIXUM

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22 ::  2005-05-03

 

  

 

 

 

 

 

pi
1
pinwyddden
2
pi garriguenc (Pinus halepensis)
3 Pi cyfenw

pi
1
pi = llythyren Roeg
2
pi = arwydd fathemategol

pia
1
duwiol, duwiolfrydig, defosiynol
esquerres iconoclastes i dretes pies pobl y chwith o ddelw-dorrwyr a phobl y de duwiolfrydig
2
obra pia sefydliad crefyddol, sefydliad elusennol

 

Pià
1
trefgordd (el Rosselló)

piadós
1
duwiol, duwiolfrydig, defosiynol
2
trugarog, tosturiol

piafar
1
pystylad, ceibo
2
crychlamu, llamsachu (ceffyl)

pianista
1
pianydd

piano
1
piano

piastra
1
piastra

pic
1
pen, copa (muntanya/mynydd)
2
picas
3
curiad (ar y drws)
4
tro = achlysur
tres pics deirgwaith
5
twll nodwydd
6
anterth
7
dot
8
al pic de l’estiu ar ganol haf

pica
1
sinc
2
anar a pic suddo (llong)
3
pen, copa (muntanya/mynydd)
4
gwaywffon, picell

picabaralla
1
cweryl

picada
1
pigiad (trychfilyn)
2
saws

picadís
1
gorsensitif

picadura
1
pigiad
2
baco mân

picaflor
1
aderyn y si

picament
1
curo dwylo, cymeradwyaeth

picamosques
1
gwybedog

picant
1
(blas) egr, siarp, awchlym (saws, wynwnsyn, etc)
salsa picant saws egr
2
llym (geiriau)
3
coch (jôc)
broma picant jôc coch

picantor
1
cosfa, ysfa, crafu, cosi, enynfa
2
gogleisio, goglais, buta, cosi
3
llosgi, pigo, dwysbigo
4
atgno cydwybod

Picanya
1
trefgordd (l’Horta)

picapedrer
1
saer maen
2
chwarelwr
3
briciwr, gosodwr briciau (Cataloneg yr Ynysoedd)

picapinyes
1
croesbig

picaplets
1
cyfreithiwr (llafarair)

picaporta
1
curwr drws

picar
1
pigo (â nodwydd)
2
pigo (trychfilyn)
3
curo
4
deintio
Vols picar quatre olives? Ych chi am futa olifau?
5
pigo (aderyn)
6
pigo (pysgodyn)
7
malu (cig)
8
tyllu, stampio (tocyn)
9
symbylu
10
canu (ffôn)
11
dotweithio (celfyddyd)
12
hacio, naddu (carreg)
13
llosgi (sbeis)
14
malu, torri (winwnsyn, nionen)
15
ysbarduno (ceffyl)
16
troelli, troi (pêl)
17
(croen) cosi = cael teimlad sy’n codi awydd crafu; achosi teimlad felly
Aquest jersei pica Mae’r jersi hon yn cosi
18
crasu (haul)
Avui el sol pica Mae’r haul yn grasboeth heddiw
19
picar de mans curo dwylo
20
(aderyn), pigo
21
(gwenynen), pigo
22
(pysgodyn), pigo
23
(oerni) brathu
24
(gwynt) brathu
25
deintio
26
(sbeis), llosgi
27
(clwyf), dwysbigo
28
(injin), cnocio
29
(carreg), torri
30
(drws), cnocio
31
picar a màquina teipio
32
picar de peus stampio’r llawr â’ch troed / curo’r / pwyo’r / taro’r /; taro’ch traed ar lawr
33
picar-li (a algú) els dits cosbi rhywun (“taro bysedd rhywun”)
34
picar els ullets
wincio
35
picar ferro fred
hela sofl haidd / hela sofol haidd, aredig tywod

picar-se
1
(brethyn) cael ei dyllu can bryfed
2
(pren) cael ei dyllu can bryfed
3
rhwydo (metel)
4
digio
5
(llaeth) suro
6
picar-se la mar
(môr) mynd yn arw

picardia
1
cyfrwystra
2
tro gwael

picaresc
1
direidus
2
picarésg

picarol
1
cloch fach
ser alegre com un picarol = bod mor llawen â’r gog (“bod yn hapus fel cloch”)
2
cloch fuwch
3
clebryn, clebren

pica-soques
1
cnocell y coed

picassa
1
bwyell

Picassent
1
trefgordd (l’Horta)

picat
1
wedi ei friwio
carn picada
briwgig
 
picó

1
pestl
2
picas

picó
1
â dannedd uchaf sy’n estyn allan

picola
1
picas

picolodora
1
cyllell friwio

picolar
1
briwio

picona
1
llwch coed

piconador
1
stêm-roler, rholen metlin

piconadora
1
stêm-roler, rholen metlin

piconament
1
rholio (â stêm-roler, rholen metlin)

piconar
1
rholio (â stêm-roler, rholen metlin)
2
treiglo

picor
1
ysfa

picossada
1
swm mawr o arian
Va cobrar una bona picossada Enillodd ffortiwn fach

picot
1
picas

picota
1
rhigod, pilwri

picotejar
1
pigo

pictòric
1
darluniadol

Pi de Conflent
1
trefgordd (el Conflent)

pidolaire
1
cardotwr

pidolar
1
cardota

Piera
1
trefgordd (l’Anoia)

Pierola
1
trefgordd (l’Anoia)

pietat
1
duwioldeb
pràctiques de pietat addoli
2
trugaredd
3
Feia pietat de veure’l = Roedd yn gywilyddus ei weld

pietós
1
duwiol
2
trugarog

pífia
1
amryfusedd

pif-paf
1
bang!

pifre
1
ffeiff, cwhibanogl

piga
1
brycheuyn
2
smotyn harddwch

pigall

1
arweinydd ar gyfer un sy’n dall
gos pigall ci tywys

pigallar
1
dotio = rhoi dotiau

pigallat
1
brith, brych

pigallós
1
brycheulyd = â brychni haul

pigard
1
brycheulyd = â brychni haul

pigardós
1
brycheulyd = â brychni haul

pigat
1
brych

pigment
1
pigment

pigmentar
1
lliwio, pigmentu

pigmentari
1
lliwiol, pigmentol

pigmeu
1
(enw gwrywaidd) pigmi, corddyn
 
pigmeu

1
(ansoddair) bychan, corachaidd

pignoració

1
gwystl

pignorador
1
gwystlwr

pignoratiu
1
gwarantedig

pigot
1
cnocell
pigot vert (Picus viridus) cnocell werdd
picot garser gros (Dendrocopos major) cnocell fraith fwyaf
picot garser petit (Dendrocopos minor) cnocell fraith leiaf

pigota
1
y frech wen
pifota borda brech yr ieir

pigotós
1
bredhlyd, ag ôl brech, tyllog

pigre
1
diog, segur
2
araf

pigrícia
1
diogi, segurdod
2
arafwch

pijama
1
pijamas

pijha
1
(Castileb) (eb) merch o deulu cyfoethog
Castileg: pija

pijho
1
(Castileb) crand
fer més pijho bod yn grandiach
A casa seva parla en castellà perquè fa més pijho
Yn ei chartref hithau maen nhw’n siarad Castileg amb ei bod yn grandiach (na’r Gatalaneg)
2 (eg) bachgen o deulu cyfoethog
Castileg: pijo

pila
1
pentwr
2
sinc
3
batri
4
bedyddfaen = llestr o faen a ddeil y dŵr bedydd
nom de pila enw bedydd
5
una pila de llawer iawn o, llwyth o
Hi havia una pila de gent Bu yno lawer o bobl
fa una pila d’anys flynyddoedd mawr yn ôl
Catalunya té 21 diputats a Madrid i una pila de senadors
Mae gan Gatalonia un ar hugain o aelodau seneddol ym Madrid a llwyth o senadwyr


pilar
1
piler
2
(pont) piler
3
maen melin
4
cefnogaeth

Pilar
1
enw merch


pilastra
1
colofnwedd

pilera
1
pentwr

les Piles de Gaià
1
trefgordd (la Conca de Barberà)

Piles de Mar
1
trefgordd (la Safor)

pillar
1
rheibio
2
dal, cipio

pillard
1
ysbeiliwr
2
bachgen, crwt

pillarda
1
geneth

pillardejar
1
dwyn
2
(plant) bod yn ddrwg

pillatge
1
ysbail, anrhaith

pillet
1
cyfrwys

pillet
1
un cyfrwys, un gyfrwys

pilloc
1
meddw

piló
1
plocyn
2
plocyn trychu
3
pentwr
4
torth siwgr

pílor
1
pulorws

pilós
1
blewog

pilot
1
peilot (llong)
2
gyrrwr (car)
3
peilot (awyren)
4
pentwr

pilota
1
pêl
2
caill, aren = un o ddwy carreg dyn
3
pelen gig
4
pelen o wlân
5
fer-li la pilota seboni
6
tornar la pilota talu un yn ei goin ei hun
7
jugar a pilota cicio pêl
8
no tocar pilota peidio â chael dim yn iawn (“no + cyffwrdd (â’r) bêl”)

pilotada
1
ergyd â phêl

pilotar
1
llywio (llong)
2
(car) gyrru
3
hedfan (awyren)

pilotatge
1
llywio, llywiad (llong)
2
gyrru (car)
3
hedfan (awyren)

pilot de proves
1
peilot profiau
2
(ans), peilot

pilotejar
1
curo pêl

pime
1
= petita i mitjana empresa cwmnïau bach a chanolig eu maint

pim-pan
1
bang!

Pina
1
trefgordd (l’Alt Palància)
Castileg: Pina de Montalgrao

pinacle
1
pinacl
2
ban (ffigurol)

pinacoteca
1
gáleri celfyddydau

pinar
1
llwyn pinwydd

pinassa
1
nodwyddau pinwydd

pinça
1
pèg
2
picell
3
pinces gefel
4
pinces pliciwr (m) plicwyr; gefel fach
5
pinces crafangau (cranc)
6
pinces gefel, gefelem pleiers

pinçada
1
pisio, gwasgu

pinça-nas
1
píns-nei, “pince-nez”

pinçar
1
ffasno
2
dal
3
pinsio

píndola
1
pilsen
2
daurar la píndola melysu’r bilsen

pineal
1
pineol
2
glàndula pineal chwarren bineol

pineda
1
llwyn pinwydd

Pineda
1
trefgordd (el Maresme)

el Pinell de Brai
1
trefgordd (la Terra Alta)

Pinell de Solsonès
1
trefgordd (el Solsonès)

Pinet
1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

ping-pong
1
ping-pong

pingüí
1
pengwyn
pingüins pengwiniaid

el Pinós de Monòver
1
trefgordd (les Valls de Vinalopó)

Pinós de Solsonès
1
trefgordd (el Solsonès)

pinsà
1
ji-binc

pinso
1
bwyd anifeiliad

pinta
1
crib
2
dihiryn
3
gwedd
4
tenir mala pinta edrych yn wael
5
tenir bona pinta edrych yn dda
6
tenir pinta d’ (alguna cosa) bod arno olwg (rhywbeth)

pintada
1
arbaentiad, graffiti
2
iâr gini

pintallavis
1
minlliw

pintar
1
paentio
2
(celfyddydau) paentio
3
(celfyddydau) llunio
4
(celfyddydau) braslunio
5
(ffigurol), paentio = disgrifio
6
pintar pitjor argoeli’n ddrwg
Les coses pinten pitjor Mae pethau’n argoeli’n ddrwg

pintar-se
1
rhoi colur, coluro ei hun, ymbincio, jimo

pintat
1
wedi ei baentio
paper pintat papur wal

pintor
1
paentiwr = artist
2
pintor de parets
paentiwr ty

pintoresc
1
darlunaidd
2
lliwiog

pintura
1
paent = pigment mewn daliant mewn hylif
pot de pintura pot paent; potaid o baent
Tot fa olor de pintura fresca Mae sawr paent newydd ar y cwbl
2 paent = paentwaeth, gawaith paent, haen o baent
3
paentiad, darlun, llun
exposició de pintures arddangosfa gelfyddyd, arddangosfa baentiadau
pintura a l'oli paentiad olew
pintura a l'aquarel.la paentiad dyfrlliw  
pintura al tremp paentiad gouache(dyfrliwiau wedi eu cymysgu â gwm)
no poder veure (algú) ni en pintura ni + gallu dioddef gweld (rhywun), ni dda gennych mo’r olwg ar (rywun)
...No el puc veure ni en pintura Alla i ddim diodde ’i weld, Dda gen i mo’r olwg arno
...Aquest ni en pintura el volen com a president Dyn nhw ddim am gael hwn yn arlywydd o gwbl
4 arlunio
escola de pintura ysgol arlunio, ysgol gelfyddyd
5 disgrifiad
fer una pintura exacte de disgrifio’n fanwl (golygfa, ayyb)

pinxejar
1
torsythu ac yn brolio’ch dewrder, torsythu fel bwli  

pinxerar

1
syllu ar, craffu ar, rhythu ar 

pinxo

1
rhywun sydd yn torsythu ac yn brolio’i ddewrder, er mwyn hala ofn ar bobl; bwli, colbiwr 
fer el pinxo torsythu ac yn brolio’ch dewrder, torsythu fel bwli 

pinya
1
mochyn coed
esberlar una pinya hollti mochyn coed (er mwyn tynnu’r hadau)
2
pinafal
sudd de pinya sudd pinafal
3
dyrnod
a pinyes yn ffustio, yn dyrnu, yn paffio, yn cwffio
4
(car) gwrthdrawiad
clavar-se una pinya mynd i wrthdrawiad â’i gilydd
Els dos vehicles es van clavar una pinya bastant forta
Roedd y gwrthdrawiad rhwng y ddau gar yn lled nerthol (“Hoeliodd y ddau gerbyd gnoc lled gryf i’w gilydd”)
5
clwstwr, bwnsh
6
(ffrindiau) carfan, bagad, cylch, clic, criw, clan
fer pinya amb algú bod yn gefn i (rywun), cefnogi (rhywun) (“gwneud carfan â rhywun”)
7
agafar la pinya meddwi
8 “castellwyr” sydd ar waleod y “castell” (mewn gweithrediad “castellwyr” – arddangosfa draddodiadol lle mae y rhai sydd yn cymryd rhan yn sefyll ar ben ysgwyddau eu cyd-gastellwyr, i ffurfio “castell” neu dŵr
9 pen rhaff – cwlwm ar ben rhaff sydd yn rhwymo’r ceinciau)
10 pinya de cardar (“mochyn coed ar gyfer pannu (brethyn)”) (enw safonol: carder)
..1/ (Dipsacus fullonum) crib y pannwr;
..2/ (Dipsacus sylvestris) teilai gwyllt
pinya de Sant Joan (Leuzea conifera)
pinya blava (Scilla peruviana)
pinya groga (Aeonium arboreum)

pinyac
1
ergyd

pinyata
1
pot coginio
diumenge de pinyata y Sul cyntaf yn y Grawys

pinyera
1
(= pinya de Sant Joan) (Leuzea conifera) 

..1 pinyó
1
hedyn pinwydden
2 pinyons arian
Tenia molts pinyons Yr oedd ganddo lawer o arian
3 caead potel (caead bach ar ffurf côn ar gyfer poteli bach)

..2 pinyó
1
(Mecaneg) piniwn = olwyn danheddog, olwyn gocos; un sydd yn cydio mewn olwyn fwy i’w gyrru, neu i gael ei gyrru ganddi
2
pinyó de bicicleta olwyn danheddog, olwyn sbroced
3
pinyó lliure olwyn weili, olwyn y gellir ei datgysylltu o’r peirianwaith gyrru
4
talcen adeilad (ar ffurf triongl, ar ymylon yn risiog)

pinyol
1
hedyn, carreg (ffrwythyn)
pinyol de préssec carreg eirinen wlanog
pinyol d’oliva carreg olif
2
de pinyol vermell o ansawdd da iawn (“â charreg goch”)

pinyolada
1
crwyn olifau wedi eu gwasgu

pinyolar
1
(ffrwyth â charreg) ffurfio’r garreg; aeddfedu
Les olives pinyolen pel juliol Mae’r olifau’n aeddfedeu yng Ngorffennaf

pinyolenc
1
hadog, llawn hadau

pinyonada
1
teisen o hadau pinwydd, siwgwr a gwynnwy

pinyonaire
1
casglwr moch coed
2 gwerthwr hadau moch coed wedi eu crasu

..1 pinyoner ansoddair
1
a ddwg foch coed
pi pinyoner (Pinus pinea) pinwydden anial

..1 pinyoner enw
1
= pinyonaire (casglwr moch coed, gwerthwr hadau moch coed wedi eu rhostio)

pinzell
1
brwsh paent (artist)
2 (planhigyn) (Staehelina dubia)

pinzellada
1
strôc brwsh, trawiad brwsh
2
disgrifiad byr

pinzellar
1
paentio

pinzell
1
brwsh paent (artist)

..1 pioc
1
gwan, eiddil, nychlyd

..2 pioc
1
twrci  
2 pioc neu pioc salvatge (Otis tarda)  

pioquejar
1
mychu

pioquer
1
gwerthwr twrcïod 

piolet
1
(Mynydda) bwyell iâ

piorrea
1
puorhea

pipa
1
pib, cetyn
2
fer la pipa sugno’ch bawd
3 math o fadarchen (Bolet ganoderma)
4 fer-li pam i pipa (a algú) bodio’ch trwyn ar (rywun), rhoi’ch bawd ar eich trwyn i wfftio rhywun
5 (injan car) pipa de distribuidor braich dosbarthydd

pipada
1
pwff (o fwg)
2 pibellaid, llond pibell, llond cetyn, cataid, catiad   

pipar
1
ysmygu, smocio, smoco, mwgu
2 codi’r bys bach, slotian, yfed diodydd alcoholig

pipeta
1
piped (= tiwb gwydr graddedig)

pipella
1
= pestanya blew llygad

pipí
1
pi-pi
2
fer pipi gwneud pi-pi

pipioli
1
rhywun ifanc dibrofiad

piporàcia
1
planhigyn o’r teulu Piperacae

piqué
1
piqué = cotwm rib (math o frethyn / gwead)

piquer
1
picellwr = milwr â phicell
2 naddwr cerrig
3 cognom Piquer (hefyd y camsillafiad Piqué)

piquet
1
piced = carfan o weithwyr sydd yn rheoli mynedfa i weithle fel protest mewn anghydfod diwydiannol
Hefyd piquet de vaga (“piced streic”)
2
(Rhyfela) piced = carfan o filwyr sydd yn gwarchod byddin rhag ymosodiad dirybudd
3 polyn byr

pira
1
coelcerth

Pira
1
trefgordd (la Conca de Barberà)

piracant
1
(planhigyn) (Pyracantha coccinea) llosgddraenen

piragua
1
canŵ

piragüisme
1
canŵio

piragüista
1
canŵiwr

piral
1
math o drychfilyn parasitig
piral de la vinya prif y gwinwydd

piramidal
1
puramidaidd

piràmide
1
púramid
2 copa mynydd ar ffurf púramid

pirandó
1
tocar pirandó ei baglu-hi

piranya
1
(pysgodyn) pirana

pirar
1
ei heglu-hi

pirata enw
1
môr-leidr

pirata ansoddair
1
môr-leidr
2
edició pirata lleidr-argraffiad
Vuit detinguts per la venda pirata de CDs
Wyth wedi eu harestio am werthu crynoddysgiau wedi eu lleidr-gynhyrchu
una banda dedicada a la distribució de CDs pirates a gran escala a Barcelona
criw o droseddwyr oedd yn dosbarthu crynoddysgiau wedi eu lleidr-gynhyrchu ar raddfa fawr ym Marselona
3 emissora pirata gorsaf radio herwrol

piratejar
1
môr-ladrata
2 lladrata
piratejar-li alguna cosa (a algú) dwyn rhywbeth (oddi ar rywun) – syniad, cynllun, ayyb

pirateria
1
môr-ladrad, môr-ladrata, herwlongwriaeth

piretre
1
(planhigyn) (Tanacetum cinerariifolium) (fe’i ddefnyddir fel prifleiddiad)

piriforme

1
ar ffurf peren

pirinenc

1
Pirineaidd

la Pirineu Oriental
1
(adran gwladwriaeth Ffrainc)

Pirineus
1
Mynydd y Pirinéw

pirita
1
purit

pirotècnia
1
purotechneg

pirotècnic
1
purotechnegol

pírric
1
purrhig

pirueta
1
pirwét

pirulí
1
lólipop

pis
1
llawr (llawr cyntaf, ail lawr, etc) (tŷ)
2
fflat
casa de pisos bloc o fflatiau
3
bloc de pisos bloc o fflatiau
4
pis franc cuddfan - fflat yn cael ei ddefnyddio fel cuddfan gan droseddwyr

pisa
1
crochenwaith
2
llestri

pisada
1
sathriad, sathru; damsielad, damsang

pisar
1
sathru, damsang

piscar
1
pigo

piscicultura
1
magu pysgod

piscicultor
1
magwr pysgod

piscina
1
pwll nofio

piscolabis
1
blasyn, bwyd i godi blys

pispa
1
lleidr

pispar
1
dwyn (ffurf lafar)

pissara
1
bwrdd du
2
llechen

pissarenc
1
o liw llechen, llawydlas

pissarrer
1
chwarelwr (mewn chwarel llechi)

pissarreria
1
chwarel llechi

pista
1
trywydd, ôl
2
perarogl
3
cliw
4
trac
5
trac rasio
6
cwrt
pista de gel llawr rhew, llawr iâ, llawr sglefrio
7
pista d’esquí llethr sgïo
8
pista de tennis cwrt tennis
9
pista d’aterratge rhedfa
10
pista de ball llawr dawnsio

pistatxo
1
cneuen bistasio

pistil
1
pistil

pistó
1
piston
2
falf (cerddoriaeth)
3
cetrisen

pistola
1
pistol
a punta de pistola o flaen gwn / dryll, yn ffroen gwn / dryll
Ni a punta de pistola em faran ser espanyola Ni wnân Gastiliad ohonof hynd yn oed o flaen dryll
Van aconseguir empènyer-me fins a la comisseria amb la pistola a l'esquena Llwyddon i’m gwthio i orsaf yr heddlu â dryll yn erbyn fy nghefn

2
pistola de pintura gwn paentio

pistoler
1
gangster

pistolera
1
gwain dryll, gwain gwn

pistrincs
1
arian (ar lafar)

pit
1
brest
2
bron
3
prendre’s una cosa a pit teimlo rhywneth i’n byw, dwysdeimlo rhywbeth, teimlo rhywbeth yn ddwys, cymryd atoch

pita
1
agafe

pitafi
1
cybolfa, bwnglerwaith

pitam
1
bronnau mawr

pitança
1
dogn ddyddiol o fwyd

pitancer
1
un sydd yn dosrannu dognau dyddiol o fwyd

pitejar
1
(aderyn) trydar

pitera
1
(gwaig) deniadol

pitet
1
bìb

pítima
1
meddw-dod
2
agafar una pítima meddwi

pitja
1
gaing
2
postyn, prop

pitjada
1
gwasgiad

pitjador
1
sydd yn gwasgu

pitjar
1
gwasgu
2
sarnu

pitjor
1
(ansoddair) gwaeth
2
(ansoddair) el pitjor gwaethaf
El pitjor cec es el qui no hi vol veure (“y dyn dall gwaetha yw’r un na fynn weld”) Dallaf o bawb na fynn weld; Does neb mor ddal â’r sawl na fynn weld

pitjor
1
(enw) gwaeth
2
(enw) gwaethaf
el pitjor y gwaethaf , y peth gwaethaf

el pitjor que li pot passar (a algú) y peth gwaethaf a all ddigwydd (i rywun)
Jo crec que el pitjor que li pot passar a Catalunya fóra una victòria de Zapatero (Avui 2004-01-26)
Yr wyf yn meddwl taw’r peth gwaethaf all ddigwydd i Gatalonia fyddai buddugoliaeth Zapatero (yn etholiadau gwladwriaeth Castîl)

3
(enw) el pitjor, la pitjor y gwaethaf, y waethaf = y person gwaethaf

4 anar a pitjor gwaethygu, mynd yn waeth
Des de Nadal la cosa ha anat a pitjor Oddi ar Nadolig mae’r peth wedi mynd yn waeth (y frawddeg yn cyfeirio at orwario gan y llywodraeth)
Les coses dificilment poden anar a pitjor
Fuasai’n anodd i bethau fynd yn waeth (gan mor wael yw’r sefyllfa)


pitjor
1
(adferf) waethaf

pitjora
1
gwaethygiad

pitjorär
1
gwaethygu

pitjoria
1
gwaethygiad

pit-negre
1
(= remena-rocs) (Arenaria interpres) cwtiad y traeth, hutan y dŵr

pitó
1
peithon

pitonisa
1
puthones

pitrada
1
ergyd â’r frest
2
cerydd

pitrera
1
blaen crys
2
bronnau (ar lafar)

pit-roig
1
robin, brongoch

pituïta
1
chwarren bitŵidol

pituïtari
1
pitŵidol

pitxell
1
jwg

pitxella
1
pisier

pitxer
1
fas; pot blodau

pitxolí
1
sbigod

piu
1
colyn, corddyn
2
clicied
3
postyn
4
trydar, yswitian, yswitio
ni piu yr un siw na miw
5
pidyn

piula
1
tân gwyllt
piules de revetlla de Sant Joan tân gwyllt Noswyl Ifan


piulada
1
yswitian, yswitio

piulador
1
syn yn yswitian, yswitio

piular
1
(aderyn) yswitian, yswitio; trydar
2 no + piular ni + dweud na siw na miw, ni + dweud yr un gair, ni + agor eich ceg
Abans cridaven la llibertat de tothom i ara no piulen
Gynt yr oeddynt yn uchel eu cloch dros ryddid pawb ond yn awr ni ddywedant na siw na miw   

piulet
1
yswitian, yswitio, trydar

piu-piu
1
yswitian, yswitio, trydar


piva
1
(Castilegaeth) merch, pishyn
M’he lligat una piva que estava per cagar-s'hi
Rwy i wedi bachu merch eithriadol o bert

pixa
1
cal, coc

pixabasses
1
(“[yr un sydd yn] piso [ar] byllau”) gwas y neidr
Mae llawer yn defnyddio’r Gastileb helicòptero

pixador
1
pisiwr

pixallits
1
dant y llew

pixaner
1
un sydd yn piso’n aml

pixapi
1
(gair difrïol) rhywun o’r trefi, yn enwedig Barselona (o’i gymharu â phoble cefn gwlad) (“un sy’n piso yn erbyn pinwydd”, am eu bod yn teithio i gefn gwlad o’r ddinas ac yn pharcio’r car yn ystod y daith i biso ar ochr yr heol)
el pixapins y pethau o’r ddinas, y taclau o’r ddinas
Hi ha altres dirigents convergents arreu del país que són independentistes, però s'han d'empassar els anhels de llibertat perquè a Ciu manen els pixapins
Y mae arweinwyr eraill yn y blaid CiU sydd yn annibyniaethwyr, ond mae rhaid iddynt fygu (“llyncu”) eu dyheadau am ryddid amb taw’r pethau o’r ddinas sydd yn rheoli

pixapolit
1
dandi, coegyn

pixaportes
1
(“[y sawl sydd yn] piso [o flaen y] drysau”) bachgen sydd yn caru â merch (yr enw yn cyfeirio at gi sydd yn piso o flaen drws lle y mae wedi clywed arogl gast)

pixar
1
piso
Vaig parar per a pixar i descansar una mica
Arhosais i biso ac i gael gorffwys am ennyd

Fa pixar de riure que...        
Mae’n chwerthinllyd fod... (“gwnaiff biso o chwerthin”)

2
l'any que les gallines pixin byth, pan ddaw ’Dolig yn yr haf, pan mai aderyn bach del yw’r gath,  Pan ddaw’r môr dros Gader Idris (“y flwyddyn y bydd yr ieir yn piso”)
-Quan creieu que assolirem la independència? -Si no treballem amb més racionalitat, l’any que les gallines pixin.
-Pryd ych chi’n meddwl y byddwn ni’n ennill annibyniaeth? -Os na weithiwn â mwy o resymoledd, pan ddaw ’Dolig yn yr haf

pixar-se
1
piso

Qui s'ha pixat al vestíbul? Pwy sydd wedi piso yn y cyntedd?
pixar-se a la sabata bod mewn gwth o oedran (“bod yn piso ar ei esgid”)

2 pixar-se gwlychu'ch hun, piso yn eich trowsus  

Aquesta historia es per pixar-se de riure
Fe fyddi di’n piso chwerthin o glywed yr hanes ’ma (“mae’r hanes ’ma ar gyfer gwylychu’ch hun o chwerthin”)

pixar-se de riure
piso o chwerthin gymaint

pixar-se al llit
piso yn y gwely

2 pixar-se (d’alú) hidio dim (am rywun)
Hi ha molts futbolistes que van a la selecció espanyol i s´en pixen d´Espanya
Mae llawer o chwareuwyr pêl-droed sydd yn cael eu cynnwys yn y  tîm Sbaenaidd “(sydd yn mynd i’r tîm Sbaenaidd”) ac yn hidio dim am Sbaen

pixarada
1
piso

pixarelles
1
gwin dyfrllyd

pixatinters
1
clercyn

pixats
1
piso

pixera
1
awydd piso

pixotera
1
niwl â glaw mân

pixum
1
piso 
pudor de pixum drewdod piso
 
 

 

 Adolygiad diweddaraf - darrera actualització - 2001 05 06 :: 2003-11-02 :: 2003-12-15 :: 2004-01-05


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website