http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_pl_1689k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

PLA - PNEUMÒNIA

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22

 

  

 
 
pla
1
gwastad
Però qui no té patiments a la vida? El camí no és pla per a ningú.
Ond pwy sy heb broblemau yn ei fywyd? Dyw bywyd ddim yn fêl i gyd (“dyw’r heol / llwybr ddim yn wastad i neb”)

pla
1
o gwbl
Això pla Nid hynny!
pla bé digon

pla
1
map
2
cynllun
pla de negoci cynllun busnes
3
pla de la mà
cledr y llaw

placa
1
plât
2
plac
3
placa de matrícula plât rhif (ar flaen ac ar gefn cerbyd)

plaça
1
sgwâr, maes = lle agored pedairochrog mewn tref
2
(enw heol) sgwâr
3
(enw heol) trogylch
4
marchnadfa
5
marchnad
6
anar a plaça mynd i’r farchnad
7
plaça d’armes rhodfa = lle ar gyfer driliau milwrol
8
plaça major maes y pentref, canol y pentref, sgwâr ar ganol y pentref
9
de plaça ar log
cotxe de plaça car llog
10
plaça de braus / de toros maes teirw
cotxe de plaça car llog
11
plaça forta caer
12
plaça de guerra caer
13
pentref, tref, dinas
14
lle
15
sedd (mewn cerbyd)
16
swydd, gwaith

plaçada
1
[ bwyd ar gyfer un diwrnod a brynwyd mewn marchnad ]

plaçar
1
gosod
2
lleoli

placenta
1
brych, ôl-ysgar

plàcid
1
llonydd

placidesa
1
llonyddwch

el Pla de Cabra
1
trefgordd (l’Alt Camp)

el Pla de Penedès
1
tregordd (l’Alt Penedès)

el Pla de Santa Maria
1
tregordd (l’Alt Camp)
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Pla_de_Santa_Maria Gwefan Wikipedia

http://www.pla.altanet.org/ Gwefan Cyngor y Pentref

el Pla d’Urgell
1
comarca (Gogledd Catalonia)
http://plaurgell.ddl.net/ Gwefan Cyngor y Dref


plaent
1
hyfryd

plaer
1
pleser
2
plaers de ma vida pleserau bywyd (“pleserau fy mywyd”)
3
hwyl

plaf!
1
(sŵn gwrthdrawiad) bang!

plafó
1
panel
2
hysbysfwrdd

plaga
1
pla
2
briw
3
tynnwr coes 

plagi
1
llên-ladrad
2
testun lladrad

plagiar
1
llên-ladrata, lladrata

plagiari
1
(adj) sydd yn llên-ladrata
2
(eg) llên-leidr
plagiària llên-ladrones

plaguejar
1
jocian

plana
1
gwastadedd
Neu a la muntanya, fred a la plana (Dywediad) Eira yn y mynydd, oerfel ar y gwastadedd

2
tudalen

3
plana major staff
Un tribunal xilè rebutja aplica la llei d’amnistia a la plana major de la Dina (Avui 2004-01-07)
Tribiwnlys Tshileaidd yn gwrthod cynnwys staff y Dina (heddlu cudd) yn y ddeddf ámnesti

la Plana Alta
1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

la Plana Baixa
1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

planada
1
gwastadedd

la Plana de Vic
1
Gwastadedd Vic (ardal wastad i’r de o dref Vic)

planador
1
gleider

la Plana d’Utiel
1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

planar
1
ymgodi i’r awyr (aderyn)
2
gleidio (awyren)

planària
1
planariad, llyngyren ledog, llyngyren fflat

plançó
1
toriad = rhan wedi ei thoori o blanhigyn
2
eginblanhigyn, eginen
3
glasbren, marchwialen
4
epil

plançonada
1
(coed), meithrinfa, nyrsi
2
planhigfa

planejar
1
cynllunio
2
bod yn wastad

planell
1
gwastadedd

planer
1
gwastad, fflat
2
llyfn
3
hawdd
una tasca planer gorchwyl hawdd
4
syml = dirodres
un estil planer dull syml

Planès
1
trefgordd (l’Alta Cerdanya)

les Planes d’Hostoles
1
trefgordd (la Garrotxa)

Planes de la Baronia
1
trefgordd (el Comtat)

Planeses
1
trefgordd (la Fenollada)

planeta
1
planed
2
ffawd

planetari
1
planedol

planetari
1
planetariwm

planificació
1
cynllunio

planificador
1
(ansoddair) cynllunio

planificador
1
cynllunydd

planificar
1
cynllunio

planiol
1
gwastadedd

planisferi
1
plánisffer

plànol
1
map tref
2
llun, drafft

Planoles
1
trefgordd (el Ripollès)

planor
1
gwastadrwydd, fflatrwydd

el Plans de Sió
1
trefgordd (la Segarra)

plant
1
ochenaid
2
galaru
3
wylo

planta
1
planhigyn
planta trepadora planhigyn dringol
2
gwedd
3
gwadn (troed)
4
llawr (tŷ)
planta baixa llawr gwaelod, llawr isaf
primera planta llawr cyntaf
segona planta ail lawr
5
ffatri, ffactri
planta de producció ffatri

plantació
1
planhigfa

plantada
1
planhigfa

plantador
1
(ansoddair) plannu

plantador
1
(enw) plannwr
2
tyllwr, planbren
3
trowel
4
plannwr (peiriant)

plantadora
1
planwraig

plantar
1
plannu
2
rhoi i mewn (i’r ddaear)
3
gosod, rhoi
On vols que el planti, aquest? Ble yr ych chi am imi roi hwn?
4
gosod (ar wal)
plantar un cartell a la pared gosod poster ar y wal
5
gadael
6
torri perthynas â rhywun
La seva xicota l’ha plantat Mae ei wejen wedi torri’r berthynas ag ef
7
cyrraedd (clatshen, etc)
plantar-li una bufetada cyrraedd ergyd i

plantar-se
1
sefyll
Es va plantar a la porta Safodd yn y drws
2
cyrraedd
En dues hores ens vam plantar a Llinars O fewn dwyawr cyrhaeddasom Llinars
3
plantar-se botiga agor siop

plantat
1
wedi ei phannu/wedi ei blannu
2
ar ei sefyll
3
ben plantat da ei gwedd, da ei wedd; praff

plantatge
1
llyriad

plantejament
1
cynlluniad
2
neshâd
3
datganiad, y weithred o ddatgan (problem)
4
gofyn, y weithred o ofyn (cwestiwn)
5
amlinelliad
6
geiriad
7
rhoi ar waith (diwygiad, newid)

plantejar
1
achosi (problem)
2
gofyn (cwestiwn)
3
cynllunio
4
amlinellu
5
dod i mewn â (diwygiad)

plantejar-se
1
ystyried

planter
1
meithrinfa (hadau)
2
eginblanhigyn
3
canolfan hyfforddi
4
meithrinfa (ffigurol)

plantificar
1
gosod, rhoi
2
cyrraedd (clatshen, ergyd)
3
gadael = torri perthynas

plantilla
1
(esgid) mewnwadn
2
patrwm
3
stensil
4
personél, staff, cyflogeion

plantofa
1
sliper

plantofada
1
clatshen

plantofejar
1
rhoi clatshen i

plantós
1
taclus, twt, trwsiadus, cymen

planura
1
gwastadedd

planúria
1
gwastadedd

planxa
1
plât = plât o fetel
2
metel dalennog , llenfetel
3
llechfaen, maen, planc = haearn fflat i grasu bara, cig etc, arno
4
haearn = haearn smwddio
5
(Celfyddyd) plât
6
(Argraffu) plât (gwasg)
7
camgymeriad, caff gwag
fer una planxa cael caff gwag
8
pompren (pont dros dro rhwng ochr llong â’r tir)
9
fer la plaxa arnofio ar eich cefn
10
a la planxa wedi ei grilio

planxada
1
smwddio, stilo (dillad)

planxador
1
smwddio (dillad)
2
smwddiwr, un sydd yn smwddio dillad

planxar
1
smwddio / stilo (dillad)
2
gwasgu (dillad)

plany
1
cwyn

plànyer
1
cydymdeimlo â, tosturio dros
2
bod yn gynnil

plànyer-se
1
cwyno

planyívol
1
galarus

plaqué
1
plât arian neu aur

plaquejar
1
haenellu (metal)

plaqueta
1
(gwaed) platen

plasma
1
plasma

plasmable
1
y gellir mowldio, y gellir newid ei ffurf

plasmació
1
darluniad, cynrychioliad
2
mowldiad

plasmador
1
(ansoddair) sydd yn cynrychioli
2
yr hyn sydd yn cynrychioli

plasmar
1
ffurfio
2
creu, gwneud
3
(artist) dal
 
plàstic

1
plastig = y gellir ei fowldio
2
plastig = o ddefnydd polimerig
3
sydd yn ymwneud â mowldio
arts plàstics celfyddydau plastig

plàstic
1
plastig
2
ffrwydryn plastig

plàstica
1
celdfyddyd plsatig

plasticitat
1
plastigedd, plastigrwydd, hyblygrwydd

plastificant
1
plastigol
2
(eg) (eb) plastigydd

plastificar
1
plastigo, plastigeiddio

plastró
1
bronddor, brestblad
2
bronddor ledr
3
tei lydan
4
gyddfgrys
5
(anatomeg) torblat

plat
1
plat = llestr i ddodi bwyd arno
2
menjar en el mateix plat bod yn ffrindiau agos (“bwyta yn yr un plât”)
3
pagar els plats trencats talu am y difrod; cael y bai am y cyfan (“talu am y platiau toredig”)

fer-li pagar (a algú) els plats trencats de (la derrota de l’equip, etc) rhoi’r bai (ar rywun) am (fethiant y tîm, ayyb) 
4
rentar els plats golchi’r llestri
5
Sembla mai no haver trencat cap plat Buasech chi’n meddwl na lyncai hi / ef mo’r llaeth (“ymddangos [ei fod] erióed wedi torri plât”)
6
tirar-se els plats pel cap ffraeo (“taflu’r at ei gilydd y platiau at y pen”)
7
fer plat d’una cosa gwneud i rywbeth ymddangos yn bwysig iawn (“gwneud plat o rywbeth”)
8
passar el plat gwneud casgliad (“pasio’r plât”)
9
powlen
10
powlen gawl
11
platiaid = llond llestr 
12
fer-li a algú el plat gweini bwyd i rywun
13
plât = cwrs
14
plat principal prif saig, prif gwrs
15
plat fort prif saig, prif gwrs; y rhan fwyaf pwysig
16
menú de tres plats pryd tri chwrs, pryd tair saig
17
plat del dia saig arbennig y dydd; testun siarad (“plât y dydd”)
18
padell (clorian, tafol, mantol)
19
(car) plât y gafael

plata
1
llestr gweini
2
arian = metel

platabanda
1
gwely blodau

platada
1
plataid

plataforma
1
platfform
2
wagen agored (rheilffordd)
3
(trên) llawr caban trên
4
plataforma de llançament safle lansio
5
plataforma de perforació, plataforma petrolífera llwyfan olew
6
(ffigurol) gris
7
plataforma electoral maniffesto etholiadol, datganiad o bolisïau i’w gweithredu os bydd i blaid ennill

plàtan
1
banana
2
pren bananas

plàtan
1
planwydden

platanar
1
planhiga fananas

platea
1
(theatr) ystafell, neuadd, awditoriwm

platera
1
llestr weini

plateret
1
sumbal

platejat
1
arianblatiog
2
ariannaidd

plateresc
1
addurniedig, ariannaidd

plataret
1
sumbal

platí
1
platinwm

platina
1
plât (mecaneg)
2
ochr méicrosgop
3
mainc weithio (offeryn peiriant)

platja
1
traeth
2
glan y môr
2
a la platja ar lan y môr, i lan y môr, ar y traeth, i’r traeth

plató
1
(sínema) set, cefndir

platònic

1
platonaidd

plats-i-olles
1
un sy’n gwerthu potiu, paniau

plaure
1
boddháu
2
si us plau os gwelwch yn dda
3
tant si us plau si no us plau o’ch bodd neu o’ch anfodd (“cymaint os ýw’ch yn eich plesio os nad yw yn eich plesio”)
4
si us plau per força o’ch bodd neu o’ch anfodd (“os gwelwch yn dda trwy drais”)
5
plagui a Déu gobeithio i’r Tad, na ato Duw
6
si a Déu plau os byw ac iach
7
Em plau (fer) alguna cosa) Mae’n dda gen i (wneud rhywbeth)

plausible
1
tebygol, credadwy, argyhoeddiadol

plausibilitat
1
hygrededd, tebygolrwydd, credadwyedd

ple
1
llawn
2
cyfan
3
tew
4
(wyneb) crwn
5
(person) cnodiog, llond eich croen
6
beichiog
7
(lleuad) llawn
lluna plena lleuad lawn
8
canol tymor, cyfnod
a ple estiu ar ganol haf
a ple dia yn wyneb haul llygad goleuni
9
plena ocupació cyflogaeth lawn
10
anar ple de siarad am (rywbeth) yn ddi-baid (“mynd yn llawn o”)
11
tenir el ventre ple bod yn bod gennych stumog lawn
12
tenir la plena seguritat (d’alguna cosa) bod yn hollol sicr (ynghylch rhywbeth)
13
a mans plenes yn hael (“dwylo llawn”)
14
a plenes veles ar lawn hwyl, dan ei holl hwyliau, dan ei llawn hwyliau
15
de ple yn gyfan gwbl
16
ple fins dalt llawn dop
17
ple com un ou dan ei sang (“llawn fel wy”)
18
ple de llawn
un home ple de defectes dyn llawn diffygion
un jardí ple de flors gardd lawn blodau

ple
1
llawnder
2
ty^ llawn (theatr)
3
toreth
4
toreth
5
cyflawniad
6
sesiwn lawn
7
gorllanw, gorlanw
8
(afon) llif, llifeiriant
9
(ton) ael
10
en plena jungla yng nghanol y jyngl
11
fer el ple bod ar lawn fynd

plebeu
1
gwerinol

plebiscit
1
gwerinbleidlais, pleidlais gwlad

plebs
1
gwerinos
2
ciwed

plec
1
plygiad (dillad)
2
plygiad (papur)
3
plyg, cesail, cilfach, bach (daearyddiaeth)

pleca
1
(Argraffu) llinell ysnoden

pledeig
1
(y Gyfraith) achos

pledejador
1
(eg) ymgyfreithiwr
2
(ansoddair) pledio

pledejaire
1
ymgyfreithiwr

pledejar
1
pledio (y Gyfraith)
2
(y Gyfraith) (berf heb wrthrych), pledio (yn erbyn, dros)

plega
1
bwndel, clwster

plegable
1
plygadwy

plegador
1
cyllell bapur

plegadora
1
peiriant plygu

plegamans
1
mantis gweddïol

plegament
1
(papur) plygu
2
(metel) crychiad

plegar
1
plygu
2
rhoi stop ar, cau
3
gorffen gwaith, mynd adref ar ôl y gwaith
Pleguem! Dyna ni! Gadéwch i ni orffen!
4 rhoi’r gorau iddi, rhoi’r ffidil yn y to
Amb CiU la cosa era desesperant, però amb aquest govern, la cosa és per plegar
Gyda CiU (= plaid genedlaethol Gatalanaidd asgell dde) roedd y sefyllfa yn llai na gobeithiol, ond gyda’r llywodraeth hon (= sosialwyr Castilaidd, cenedlaetholwyr Catalanaidd asgell-chwith, neo-Gomiwynyddion ac ecolegwyr Catalanaidd) cystal i ni roi’r gorau iddi (“mae’r peth ar gyfer gorffen”)

plegat
1
ynghyd, gyda’i gilydd
2
tot plegat at ei gilydd
3
tot d’un plegat yn sydyn
tot plegat és ... yw’r cwbl

plegat
1
plygiad

plegatge
1
plygu
2
plygiadau

plegó
1
plygiad
2
cynhaeaf olifau

plèiade
1
[grŵp o bobl enwog]
2
Pleiades Saith Seren Seiriol
Pleiades és un cúmul obert a la constel·lació de Taure.  També es coneix com les Set Germanes.
Clwstwr agored yng nghyser y Tarw yw Saith Seren Seiriol. Fe’i hadnabyddir hefyd fel  “les Set Germanes” (= y saith chwaer)

plenamar
1
penllanw

plenament
1
yn gyfan gwbl
Volem viure plenament en català Yr ym yn ymofyn cael byw yn gyfangwbl yn yr iaith Gatalaneg

plenari ansoddair
1
llawn, cyflawn
reunir-se en sessió plenària cynnal cyfarfod llawn
On es reuneix el Parlament Europeu en sessió plenària una setmana al més? A Estrasburg
Ble mae Senedd Ewrop yn cynnal cyfarfod llawn am wythnos bob mis? Yn Strassburg
ETUMOLEG: [Lladin Diweddar plênârius < Lladin plênus = llawn]

plenari
1
cyfarfod llawn

pleniluni
1
lleuad lawn

plenipotenciari
1
llawnawdurdodedig

plenipotenciari
1
cennad llawnawdurdodedig, negesydd diplomataidd

plenitud
1
llawnder, digonedd
2
cyflawnder
3
anterth, blodau (mewn oedran person)
4
en la plenitud de yn llawnder...

pleonasme
1
gormodeiriad, defnydd mwy o eiriau nag y mae eu hangen
2
gorymadrodd, gormodeiriad, gair neu ymadrodd sydd yn ormodol

pleonàstic
1
gorymadroddus

plepa
1
niwsans, pla

pleret
1
a pleret yn ara deg

plet
1
dadl, anghydfod
2
achos llys

pleta
1
ffald, corlan

plètora
1
toreth
2
gormodedd

pletòric
1
toreithiog
pletòric de yn doreithiog o

pleura
1
eislen

pleural
1
pliwrol, pliwraidd, eisbilennol

pleurasia
1
plíwrisi

plexe
1
plethwaith, nerfwaith, plecsws
plexe solar pell y galon

plica
1
amlen seiliedig
2
(dogfen gyfreithiol) cytundeb, ysgrow

plint
1
plinth
2
(campfa) ceffyl pren

pliocè
1
Plïosenaidd

plom
1
plwm
2
toddyn (trydan)
3
un diflas, anniddorol (person)

ploma
1
pluen, plufyn
2
ysgribin

plomada
1
llinyn plwm

plomall
1
pluf
2
crib
3
dwster plu

plomar
1
plufo

plomatge
1
plu

plombat
1
fertigol , syth, unionsyth

plomejar
1
amlinelli
2
a(stori) braslunio, gwneud braslun

plomer
1
dwster plu

plomí
1
plufyn bach

plomissol
1
manblu

plomós
1
plufog

plor
1
llefain
A la sortida del concurs es barrejaven els plors amb els somriures i les celebracions
Wrth ddod allan o’r gystadleuaeth yr oedd dagrau yn gymysg â gwenau â dathlu
2
arrencar el plor dechrau llefain

ploracossos
1
(llên gwerin), galarwr hur mewn angladd

ploramiques
1
un sy’n llefain llawer

ploraner
1
wylofus

ploraner
1
un sy’n llefain llawer
2
galarwr hur (angladd)

plorar
1
llefain
Qui no plora, no mama (Dywediad) (“y sawl na lefain ni sugna”) (os nad ych chi’n mynnu rhywbeth, chewch chi mohono)
2
colli (dagrau)
3
galaru dros (rywbeth)
Sempre tens la possibilitat de fotre el camp de Catalunya, segurament no hi haurà cap català que ho plori
Mae gen ti bob amser y posibilrwydd o ymadael â Chatalonia; yn sicr does yr un Catalaniad a fydd yn galaru dros hyn
4
edifarháu

plorar a llàgrima viva
1
wylo dagrau’n lli, wylo’n hidl

ploricó
1
swnian crio

plorinyós
1
wylofus, mewn dagrau

plorós
1
dagreuol, yn eich dagrau

ploure
1
bwrw glaw, glawio
A Barcelona ha plogut tota la tarda Ym Marselona mae hi wedi bwrw glaw trwy gydol y pnawn
2 Mai no plou a gust de tothom (“ni fydd byth yn bwrw glaw fel y mae pawb yn ei ddymuno”) Nid oes modd plesio pawb
Plou poc, però per a lo poc que plou, plou prou
(Cwlwm tafod) Dim ond ychydig mae hi’n bwrw glaw, ond am yr ychydig y mae hi’n bwrw, mae hi’n bwrw digon

ploure a bots i barrals
1
bwrw hen wragedd a ffyn, bwrw cyllyl a ffyrc, llefain y glaw (“bwrw glaw wrth wingrwyn a barilau”)

plovisqueig
1
glaw mân

plovisquejar
1
bwrw glaw mân

plugim
1
glaw mân

pluig
1
glawog
vent pluig gwynt llawn glaw

pluja
1
glaw  
dia de pluja dydd glawog  
Boira al castell, pluja al clatell (dywediad o Montgrí, sir Baix Empordà)  (“niwl wrth y castell, glaw ar y gwegil”) Pan fydd castell Montgrí yn diflannu yn y niwl, mae’n sicr o fwrw glaw 
2
cawod

Pluges d'agost, boires d'octubre (Dywediad) “Cawodydd mis Awst, niwloedd mis Hydref”

En abril pluges mil (Dywediad) “Ym mis Ebrill, cawodydd wrth y mil” (mae mis Ebrill yn fis glawog)

3
cawod (ffigurol)
4
ffrwd

pluja d’aplaudiments
1
cymeradwyaeth orfoleddus

plujat
1
cawod

plujós
1
glawog, cawodlyd

plural
1
lluosog
en plural yn y ffurf luosog

pluralisme
1
lluosrywiaeth, lluosogyddiaeth

pluralista
1
lluosogaethwr

pluralitat
1
lluosogrwydd
2
mwyafrif
3
nifer fawr (o bobl, etc) 

plus
1
bonws, tâl ychwanegol
Si arribes tard no et donaran cap plus Os cyrhaeddi di’n hwyr fyddan nhw ddim yn rhoi bonws i ti

plus de nocturnitat
1
bonws nos, tâl ychwanegol am wneud gwaith nos

plusquamperfet
1
gorberffaith

plus-vàlua
1
arbrisiad codiad yn y gwerth
2
buddran eiddo = codiad yng ngwerth tir
neu dai yn o achos ffactorau economaidd ffafriol

Plutó
1
Plwto

plutocràcia
1
plwroctratiaeth, llywodraeth gan y cyfoethogion

plutòcrata
1
plẃtocrat, goludog

plutocràtic
1
plwtocrataidd, goludog

plutoni
1
plwtoniwm

pluvial
1
glaw

pluviòmetre
1
glawfesurydd

pneumàtic
1
niwmatig

pneumàtic
1
teier

pneumònia
1
niwmonia
 
 
Adolygiad diweddaraf - darrera actualització - 2001 05 06 :: 2003-11-02 :: 2003-12-15 :: 2004-01-05 :: 2005-03-22
 Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website