http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_pr_1149k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

PRÀCTIC - PUZLE

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-22 2005-05-03

 

  

  

 

 
pràctic
1
ymarferol

pràctica

1
ymarferiad
2
pràctiques hyfforddiant
en pràctiques dan hyfforddiant
estudiants en pràctiques myfyrwyr dan hyfforddiant
treballar en pràctiques gweithio dan hyfforddiant
La universitat promou beques per treballar en pràctiques a biblioteques a l’estranger
Mae’r brifysgol yn darparu grantiau i weithio dan hyfforddiant mewn llyfrgelloedd dramor

3
posar (alguna cosa) en pràctica rhoi (rhywbeth) ar arfer, rhoi (rhywbeth) ar waith
4
pràctiques de pietat addoli
5
a la pràctica yn ymarferol

practicable

1
ymarferol, posibl

practicament

1
i bob ddiben

practicant

1
(crefydd) mewn gair a gweithred
catòlic practicant Cátholig mewn gair a gweithred
catòlic no practicant Cátholig gwrthgiliedig, gwrthgiliwr o Gátholig

practicant

1
cynorthwywr meddygol
2
nyrs
3
cemegydd cynorthwyol
4
(crefydd) un sydd yn perthyn i grefydd penodol
Molts dels immigrants sud-americans són practicants del protestantisme
Protestaniaid yw llawer o’r mewnfudwyr o Dde América
5
(sbort) chwaraewr; un sydd yn gwneud rhyw weithgaredd hamdden
practicants del snowboard byrddwyr eira
practicants del submarinisme sgwba-blymwyr
practicants del muntanyisme mynyddwyr, dringwyr mynyddoedd
practicants del tir amb arc bwasaethwyr
Aquesta pàgina pretén ser una petita eina d'ajuda per a tots els practicants del caiak de mar a Mallorca
Bwriad y wefan hon yw bod yn gyfrwng bach i gynorthwyo pob un sydd yn gaiacwr môr ym Maliorca
practicants del motociclisme gyrwyr beic modur
practicants del ciclisme beicwyr
Actualment el nombre de practicants del ball de saló ha baixat, però segueix havent-hi molta gent
Ar hyn o bryd mae nifer y dawnswyr neuadd wedi gostwng, ond mae llawer o bobl yn dal i’w wneud

practicant

1
cynorthwywraig meddygol

practicar

1
ymarfer

prada

1
dôl
2
porfa

Prada

1
trefgordd (el Conflent)

Pradell de la Teixeta

1
trefgordd (el Priorat)

praderia

1
dôl

Prades

1
trefgordd (el Baix Camp)

Praga

1
Praha, Prag

pragmàtic, pragmàtica

1
(ansoddair) pragmataidd

pragmàtic, pragmàtica

1
(enw) pragmatydd (m) pragmatyddion

pragmatisme

1
pragmatiaeth

praliné

1
pralin (past almwns, cnau cyll neu gnau ffrengig, â siwgwr a mêl; fe'i defnyddir i lenwi melysion, a chacennau, i wneud "torrons" (math o nyget)

prat

1
dôl
2
maes
3
porfa

Prat de Compte

1
trefgordd (la Terra Alta)

(el) Prat de Llobregat

1
trefgordd (el Baix Llobregat)

Pratdip

1
trefgordd (el Baix Camp)

Prats de Lluçanès

1
trefgordd (Osona)

Prats de Molló

1
trefgordd (el Vallespir )

(els) Prats de Rei

1
trefgordd (l'Anoia)

Prats de Sornià

1
trefgordd (la Fenollada)

Prats i Sampsor

1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

praxi

1
arferiad
2
arfer

prea

1
gwerthusiad

preàmbul

1
rhagymadrodd
2
siarad dan geisio osgoi'r pwnc dan sylw

preament

1
prisiad, arfarniad

prear

1
pwyso a mesur

prebenda

1
(Eglwys) prebend = tâl rheolaidd a roddwyd i gadeirlan gan ganon

prebendat

1
(Eglwys) prebendwr, canon mygedol

prebost

1
profost
2
capità prebost profost milwrol, pennaeth yr heddlu milwrol

prec

1
gweddi
2
cais

precari, precària

1
ansicr, simsan
una feina precària i mal pagada swydd ansicr ag iddi gyflog wael

precarietat

1
ansicrwydd, simsanrwydd

precaució

1
rhagofal
2
rhagddarbodaeth

precaucionar
 
1
rhybuddio
2
gofalu rhag, carco rhag

precedència

1
blaenoriaeth

precedent

1
blaenorol
2
(enw gwrywaidd) rhagflaenydd; peth tebyg, rhywbeth tebyg sydd wedi digwydd yn y gorffennol
No crec que hi hagi cap precedent a cap país democràtic
Nid wyf yn meddwl bod peth tebyg wedi digwydd yn y gorffennol yn yr un wlad ddemocrataidd
3
sense precedents na welwyd mo'i fath erióed o'r blaen / na welwyd mo'i bath o'r blaen; heb ei debyg o’r blaen / heb ei thebyg o’r blaen
 


precedir

1
rhagflaenu, blaenori

precepte

1
presept
2
rheol
3
observar els preceptes cadw'r rheolau, cadw at y rheolau, cydymffurfio â'r rheolau

preceptiu, preceptiva

1
argymhellol, gorchmynnol
Durant la presa de possessió del govern el nou conseller d’Ensenyament va prometre el càrrec sense corbata, que pareix que segons el protocol és preceptiva
Yn y séremoni lle mae’r llywodraeth yn dyfod i rym, pan dyngodd y gweinidog newydd dros Addysg ei lw ar gyfer ei swydd nid oedd yn gwisgo tei, sydd, mae’n debyg, yn orfodol yn ôl y protocol

preceptor, preceptora

1
dysgawdwr, hyfforddwr, athro
2
tiwtor, athro preifat

preceptoral

1
hyfforddiol, addysgol, dysgodrol

preceptorat

1
tiwtoriaeth, swydd tiwtor

preceptuar

1
preseptu = gosod (rheol neu reolau)
2
archebu

precessió

1
blaenoriad

precintar

1
selio, ynysu

precinte

1
sêl

preciós, preciosa

1
gwych

preciosisme

1
mursendod

preciositat

1
gwychder, harddwch, godidowgrwydd
2
Quina preciositat! Dyna hardd!

precipici

1
clogwyn

precipitació

1
brys, hast
2
(cemeg) gwaddodiad
3
glawiad
precipitació mitjana anual glawiad blynyddol ar gyfartaledd

precipitadament

1
yn frysiog

precipitar

1
brysio, hasto
2
achosi gynt na’r disgwyl
La dimissió d’un ministre precipita una remodelació en el govern
Mae ymddiswyddiad gweinidog yn achosi ad-drefniant y cábinet yn gynt na’r disgwyl
3
gwaddodi (cemeg)
4
bwrw i lawr, taflu i lawr, lluchio i lawr

precipitar-se

1
brysio, hasto

precipitat

1
(cemeg) gwaddod

precipitat, precipitada

1
byrbwyll, anystyriol
Va ser fruit d’una decisió precipitada Bu’n ganlyniad i benderfyniad byrbwyll

precís

1
manwl
2
angenrheidiol

precisament

1
yn fanwl
2
yn gywir
3
yn bendant
4
yn arbennig
5
fel mater o ffaith

precisar

1
manylu
2
precisar una mica més manylu, bod yn fwy manwl

precisió

1
manylder

precitat

1
rhagddywededig, rhag-grybwylledig

preclar

1
o fri
Sento una immensa vergonya davant l’alegria amb què tants caps preclars de la democràcia celebren les atrocitats que contra el sofert poble palestí perpetra el govern israelià

Y mae arnaf gywilydd mawr o’r dedwyddwch y mae cymaint o arweinwyr o fri o’r gyfundrefn ddemocrataidd (yng ngwladwriaeth Castîl) yn ei ddangos wrth iddynt ddathlu’r erchyllterau y mae llywodraeth Israel yn eu gwneud yn erbyn pobl hirymaros Palestina

precoç

1
rhagaeddfed
nens precoços plant rhagaeddfed

2
annhymig, cyn pryd, cynamserol
ejaculació precoç sbyrtiad annhymig

3 cynnar
La detecció precoç és la clau de l'èxit en la curació de càncer de pròstata
Gellir iacháu canser y prostrad yn llwyddiannus os y’i canfyddir yn ddigon cynnar (“canfyddiaeth gynnar yw allwedd llywyddiant yn iacháu canser y prostrad”)

precocitat

1
rhagaeddfedrwydd, cynharwch

preconcebut

1
rhagdybiedig

preconització

1
awgrymiad
2
(Eglwys) cyhoeddiad

preconitzador

1
cynghorol
2
(enw gwrywaidd) cynghorwr

preconitzar

1
canmol
2
awgrymu
3
cymeradwyo
4
(Eglwys) cyhoeddi

precordial

1
amgalonnol, o flaen y galon

precursor
ansoddair
1
rhagflaenol, rhagarweiniol
ser precursor (d’alguna cosa) bod yn rhagflaenydd (rhywbeth), rhagflaenu (rhywbeth)
De quin organisme va ser precursora la Societat de Nacions?
De l’ONU (Organització de les Nacions Unides)
Rhagflaenydd pa gorff oedd Cynghrair y Cenhedloedd? CCU (Cyfundrefn y Cenhedloedd Unedig)

precursor

1
rhagflaenwr, rhagredegydd

predecessor

1
rhagflaenydd

predestinació

1
rhagarfaeth

predestinar

1
rhagarfaethu, rhagdynghedu, rhaglunio

predeterminació

1
rhagderfyniad

predeterminar

1
rhagderfynu

predi

1
eiddo

prèdica

1
pregeth
La millor prèdica és la del propi exemple Gwell pregethu drwy osod esiampl (“Eich esiampl eich hun yw’r bregeth orau”)
2
pregethu

predicació predicacio

1
pregeth
No trobem cap menció de la història de la tomba buida a les primeres predicacions apostòliques
Nid oes (“nid ydym yn cael hyd i”) yr un sôn am y bedd gwag yn y pregethau Apostolaidd cyntaf
2
pregethu

predicador, predicadora

1
gweddïol

predicador, predicadora predicador

1
pregethwr
2
predicadora pregethwraig

predicaire
(ansoddair) predicaire
1
prethol, pregethwrol

predicaire
predicaire
1
pregethwr

predicament

1
traethiad
2
bri
fruïr d'un gran predicament bod gennych fri mawr

predicant

1
pregethol

predicar

1
pregethu
2
pregetu wrth rywun, rhoi pregeth i rywun, dwrdio rhywun
3
predicar l'evangeli pregethu'r efengyl
4
predicar amb l'exemple gosod esiampl
5
predicar en el desert pregethu yn yr anialwch
No hi ha frustració més gran que predicar al desert
Nid oes dim sydd yn peri rhwystredigaeth gymaint â phregethu yn yr anialwch (“Nid oes rhwystredigaeth [sydd yn] fwy na phregethu yn yr anialwch”)

predicat

1
(Gramadeg) traethiad, dibeniad

predicció

1
rhagddywediad
2
rhagolygon (y tywydd); rhagweld (y tywydd)
La predicció del temps ha desafiat l'home des dels temps més remots
Mae rhagweld y tywydd wedi herio dynion erióed (“oddi ar y cyfnodau mwyaf anghysbell”)
fer la predicció del temps rhagweld y tywydd, gwneud rhagolygon y tywydd
La predicció
del temps per els propers 10 dies subministrat per l’Oficina
Meteorológica del Regne Unit
Rhagolygon y tywydd ar gyfer y deng niwrnod nesaf wedi eu darparu gan Swyddfa Feteorolegol y Deyrnas Unedig

predicot

1
(iaith sathredig) pregeth
El Predicot
de Sa Majestat Carnestoltes Pregeth Ei Fawrhydi Carnestoltes (brenin y cárnival)
2 (eironig) pregeth = araith
Ara bé, que tinguin el cinisme d’enviar-nos en Chirac a fer el predicot, això ja no té nom
Serch hynny, y ffaith iddynt fod mor sinigaidd ag anfon Chirac atom i draethu’r bregeth yn warth o beth (“nid oes ganddo enw”)

predilecció

1
hoffter

predilecte

1
hoff
Han tornat a disparar contra els seus blancs predelictes
Maent wedi dechrau unwaith eto saethu at eu hoff dargedau

predir

1
rhagddweud

predisposar

1
tueddu, rhagdueddu, tueddbennu

predisposició

1
tueddiad, rhagdueddiad, tueddbeniad

predominança

1
tra-arglwyddiaeth, goruchafiaeth

predominant

1
amlycaf, goruchaf, prif

predominar

1
rhagori, tra-arglwyddiaethu, goruchafu

predomini

1
tra-arglwyddiaeth, goruchafiaeth

preeminència

1
blaenoriaeth, rhagoriaeth, goruchafiaeth

preeminent

1
digymar, rhagorol, heb ei ail, dihafal, digyffelyb, amlwg
La ciutat de Pàdua va tenir un lloc preeminent en la història de la salut pública.
Bu gan ddinas Pádua le amlwg yn hanes iechyd cyhoeddus
El conseller en cap com el seu nom indica, és una figura políticament preeminent amb relació a la resta de consellers
Mae’r prif gynghorwr, fel y dengys ei enw, yn rhywun gwleidyddol dihafal o’u gymharu â gweddill y cynghorwyr

preempció

1
achub blaen, gwneud rhywbeth cyn i rywun arall gael cyfle i’w wneud

preescolar
preescolar
1
(ansoddair) yn ymwneud ag addysg ysgol fabanod (oedran 4 - 6).
addysg babanod ensenyament preescolar
2 (eg) Una professora de preescolar sense parella estable (Avui 2004-01-26)
Athrawes ysgol fabanod heb gymar sefydlog


preestablir
preestablir
1
sefydlu'n gyntaf

preexcel·lència
preexcel·lencia
1
bri

preexistència

1
rhaganfod, cynfodolaeth

preexistent
preexistent
1
cynfodol, rhaghanfodol

preexistir

1
bod o'r blaen, cynfodoli, rhaghanfodi

prefabricat
prefabricat
1
parod, rhagsaernïedig

prefaci
preferencia
1
rhagair

prefecte
prefecte
1
(Ffrainc) rhaglaw, prif weithredwr

prefectura
prefectura
1
(Ffrainc) rhaglawiaeth

prefectura de trànsit

1
rhaglawiaeth

preferència
preferencia
1
ffafriaeth
2
blaenoriaeth
3
preferències de vot bwriadau pleidleisio

preferent
preferent
1
amgen, dewisach, rhagorach

preferible
preferible
1
sydd yn well gennych

preferir
preferir
1
bod yn well gennych

prefix
prefix
1
rhagddodiad

prefixar

1
rhagddodi
2
trefnu ymlaen llaw

prefixit

1
wedi ei ragddodi
2
wedi ei drefnu ymlaen llaw

pregar
pregar
1
gofyn
2
erfyn, deisyf
3
gweddïo

pregària
pregaria
1
gweddi

pregó
pregó
1
araith agoriadol (arddangosfa, gwylmabsant etc)
2
hysbysiad cyhoeddus
3
cyhoeddi'r gostegion
4
gwaedd gwerthwr heol

pregon
pregón
1
dwfn
2
trylwyr

pregonar
pregonar
1
siarad dros (ryw syniad, achos)
2 pregonar una festa gwneud araith i gyflwyno gwyl / gwylmabsant
3 datgan
Van pregonar la bona notícia a tots els seus amics i coneguts
Datganodd y newydd da wrth eu cyfeillion a’u cydnabod i gyd

pregoner, pregonera
pregoner
1
cyhoeddwr y gostegion
2
crïwr tref, crïwr cyhoeddus
3 cyhoeddwr gwylmabsant (un sydd yn gwneud araith i ddatgan cychwyn gwylmabsant)
Em sento molt honorat de ser aquest any el Pregoner de la Festa Major
Mae’n anrhydedd mawr i mi fod yn Gyhoeddwr yr Wylmabsant eleni

pregonesa
pregonesa
1
dyfnder

pregunta
pregunta
1
cwestiwn
respondre a una pregunta ateb cwestiwn
Això no respon a la meva pregunta Dyw hynny ddim yn ateb ’nghwestiwn, Dwyt ti ddim wedi ateb ’nghwestiwn,
fer(-li) una pregunta
gofyn cwestiwn (iddo)
contestar una pregunta ateb cwestiwn
Un 10% d’enquestats no va contestar la pregunta Ni atebodd rhyw ddeg y cant mo’r cwestiwn

preguntador
preguntador
1
holgar, stilgar
2
enw gwrywaidd holwr;
preguntadora
enw benywaidd holwraig
3 enw gwrywaidd un chwilfrydig;
preguntadora
enw benywaidd un chwilfrydig

preguntaire
preguntaire
1
busneslyd
2
enw gwrywaidd busnesgi, un â'i drwyn ym musnes pawb,
enw benywaidd busnesgi, un â'i thrwyn ym musnes pawb

preguntar
preguntar
1
gofyn
2
holi

preguntar-se
preguntarse
1
myfyrio

prehistòria
prehistòria
1
cyn-hanes

prehistòric
prehistòric
1
cyn-hanesyddol

Preixana

1
trefgordd (l'Urgell)

Preixens

1
trefgordd (la Noguera)

pre-jubiliació anticipada

1
ymddeoliad cynnar

prejudici
prejudici
1
rhagfarn

prejudicial
prejudicial
1
rniweidiol, anfanteisiol

prejutjar
prejutjar
1
rhagfarnu

prelació
prelesió
1
blaenoriaeth

prelat
prelat
1
prelad = clerigwr o statws uchel, megis cárdinal, esgob neu abad

prelatura
prelatura
1
preladiaeth

preliminar
preliminar
1
rhagarweiniol, rhagbarataol

preludi
preludi
1
preliwd, rhagchwarae

preludiar

1
rhagchwarae, preliwdio

pre-matrimonial

1
cyn-briodasol

prematur

1
annhymig, cynamserol

premeditació

1
bwriad, rhagfwriad
2
ysytyriaeth

premeditadament

1
yn fwriadol

premeditar

1
bwriadu, rhagfwriadu

prémer

1
gwasgu
2
prémer (un botó)
quan prems el botó de la tele pan wesgi di fotwm y teledu, pan roddi di’r teledu ymláen
3
gwasgu (ffrwythyn er mwyn defnyddio'r sudd) (lemwn, oren, etc)
4
gwasgu, mathru, gwasgu'n seitan, gwasgu'n shwps

Mae rhai yn defnyddio’r Gastileb apretar yn lle prémer

premi

1
gwobr = sumbol o fuddugoliaeth mewn cystadlaethau athletau, nwyddau, llenyddol, ayyb
endur-se el primer premi ennill y wobr gyntaf
Botifler de l’any: N'hi ha tants que haurien d'endur-se el primer premi... que no se ni per on començar!
Bradwr y flwyddyn: Mae cymaint a ddylai ennill y wobr gyntaf fel nad wyf yn gwybod lle i ddechrau.
guanyar un premi de novel·la ennill gwobr am ysgrifennu nofel
2
gwobr = arian i'w ennill mewn hapchwarae
3
gwobr = arian wedi ei gynnig ar gyfer
dychwelyd eiddo coll, rhoi gwybodaeth, etc
4
gwobr = tâl am wasanaeth neu haeddiant
5
gwobr = ffawd, tâl am ddaioni neu am ddrwg yn ystod bywyd un
6
grant (ar gyfer gwaith ymchwil)

Premià de Dalt

1
trefgordd (el Maresme)

Premià de Mar

1
trefgordd (el Maresme)

premiar

1
(mewn cystadleuaeth) gwobrwyo, rhoi gwobr i
2
(fel cydnabyddiaeth) gwobrwyo
3
premiwm (= codiad mewn gwerth)

premiat amb

1
ag iddo / iddi wobr sydd yn werth...

premissa

1
cynsail

pre-molar

1
yn perthyn i'r cilddant blaen

premonició

1
rhagargoel, rhagrybudd

premonitori

1
rhagargoelus, rhagrybuddiol

premorir

1
marw o flaen (rhywun)

premsa

1
gwasg = peiriant argraffu
2
gwasg = newyddiaduron a chylchgronau
El servei de premsa dels Mossos adran y wasg yr heddlu
llibertat de premsa rhyddid y wasg
3
estar en premsa yn cael ei brintio

premsada

1
gwasgu

premsador

1
syn yn gwasgu
2
(enw gwrywaidd)
gwasgwr (person, peiriant)
2
(enw benywaidd) gwasgwraig

premsar

1
gwasgu
2
premsar raïm gwasgu grawnwin

premsatge

1
gwasgu, gwasgiad

premunir

1
cyflenwi yr hyn sydd ei angen i osgói niweidiau

prenatal

1
cyn geni, cynenedigol, cynesgorol,

prendre
(forma col·loquial: pendre)
1
cymryd

2
prendre-li cymryd oddi ar

3
cymryd = dwyn, lladrata

4
cael, cymryd; = bwyta
Jo no tinc gaire gana, sols prendré tres hamburgueses especials, amb mostassa i ceba, un batut de maduixa i un gelat de xocolata.
Nid oes fawr chwant bwyd arna i, dim ond y rhain a gaf fi - tri hámbyrger arbennig, gyda mwstard a winwns, un ysgytlaeth syfi, ac un hufen iâ siocled

5
cael = yfed
Vols prendre un cafè amb nosaltres? Wyt ti yn ymofyn cael coffi â ni?

6
dal (trên); mynd at y trên
Des de Vic, també és possible prendre el tren fins a Barcelona, Puigcerdà, Tolosa de Llenguadoc i Perpinyà
O Vic mae’n bosibl hefyd mynd ar y trên i Barcelona, Puigcerdà, Tolosa de Llenguadoc a Perpinyà

7
prendre-li el número (a algú) gwneud sbort (am ben rywun)

8
ymadroddion:
prendre comiat de ffarwelio â

8 prendre (algú) per (alguna cosa) meddwl / credu / cymryd mai (rhywbeth) yw (rhywun)
Ens prenen per idiotes Maent yn meddwl taw twpsod y^n ni

prendre en consideració

1
cymryd i ystyriaeth

prendre mesures

1
mynd ati i wneud rhywbeth, cymryd camau i wneud rhywbeth

prendre partit

1
ochri (gyda rhywun)
No vull prendre partit Dw i ddim am ochri â neb
2
prendre possessió de cymryd meddiant o

prendre relleu

1
ei amlygu ei hun

prendre's

1
(hylif) rhewi
2
(llaeth) ceulo
3
prendre's amb calma (una cosa) cymryd (rhywbeth) yn bwyllog / yn dawel
4
prendre's-ho ei gymryd / ei chymryd

prendre una decisió

1
gwnued penderfyniad
Pensa-t'ho molt bé abans de prendre la decisió final

Meddylia'n fanwl amdani cyn gwneud y penderfyniad terfynol

prenedor

1
derbynadwy
2
a ellir ei gymryd

prenoció

1
rhagdybiaeth

prenom

1
enw bedydd

prènsil

1
gafaelol, yn gallu gafael; (aderyn) crafangol

prensió

1
gafael

prenyar

1
beichiogi = gwneud yn feichiog

prenyat

1
beichiogrwydd

prenyat

1
beichiog

preocupació

1
pryder

preocupant

1
sy'n peri pryder, sy'n peri gofid
És un problema preocupant Mae'n fater gofid
Cada dia és més preocupant Mae'n fwyfwy o destun pryder

preocupar

1
pryderi, gofidio = gwneud i rywun ofidio

preocupar-se

1
pryderi, gofidio
Em preocupa que... Rwy'n poeni fod...
2 ymwneud
Preocupa't de lo teu i deixan's en pau a nosaltres.
Tendia dy fusnes dy hun a gad lonydd i ni

preordinar

1
rhagordeinio, rhagarfaethu

preparació

1
paratoad

preparar

1
paratói

preparat

1
parod

preparat

1
paratoad

preparatori

1
paratoawl, darparol

preponderància

1
mwyafrif

preponderant

1
mwyafrifol

preponderar

1
bod yn fwy niferus, bod yn fwyafrif

preposar

1
rhoi o flaen
2
bod yn well gennych

preposició

1
arddodiad

preposicional

1
arddodiadol

prepòsit

1
profost, pennaeth cymuned
2
pennaeth bwrdd

prepositiu

1
rhagddodiadol

prepositura

1
profostiaeth

prepotència

1
tra-arglwyddiaeth
2
traha, trahauster
3
camddefnydd o awdurdod

prepotent

1
grymus

prepuci

1
blaengroen

prerrogativa

1
braint

pres

1
wedi eich carcharu
2
enw gwrywaidd carcharor

presa

1
carcharor o wraig
2
ysglyfaeth
3
cronfa ddwr
4
cipio, dal, dala

presagi

1
argoel, rhagargoel, rhagarwydd

presagiar

1
argoeli, rhagargoeli, rhagarwyddo

presbícia

1
hirolwg, presbuopia

prèsbita

1
hir eich golwg

presbiteral

1
henurol, presbyteraidd

presbiterat

1


presbiteri

1
henaduriaeth

presbiterià

1
enw Presbyteraidd
2
enw gwrywaidd,
enw benywaidd presbiteriana Presbyteriad

presbiterianisme

1
Presbyteriaeth

presciència

1
rhagweliad, rhagwybodaeth

prescient

1
rhagweledol, rhagwybodol

prescindir

1
anwybyddu

prescripció

1
gorchymyn
2
presgripsiwn

prescriptiu

1
cyfarwyddol, rhagysgrifiadol

prescriure

1
gorchymyn
2
(Y Gyfraith) darfod, dod i ben, dod i derfyn
(achos) cael ei ddiléu am ei fod heb ei gwblháu mewn pryd
El cas va presciure Cafodd yr achos ei ddiléu am ei fod heb ei gwblháu mewn pryd

presència

1
presenoldeb, gwydd
2
en presència de ger bron

presencial

1
presennol
testimoni presencial llygad-dyst
Tots els testimonis presencials coincidien a qualificar el xoc de brutal
Roedd y llygad-dystion i gyd yn cytuno taw gwrthdrawiad aruthrol fu e

presenciar

1
tystio, bod yn dyst i, edrych ar, gweld
un xiquet que presenciava la sinistra desfilada de presoners republicans
bachgen bach a edrychai ar yr orymdaith arswydus o garcharorion gwerinlywodraethol
2
bod yn bresenol
Els policies gairebé no podien passar pel mig de la multitud que presenciava la festa
Roedd bron yn amhosibl i’r heddweision mynd trwy ganol y dorf oedd yn (“oedd yn bresennol yn...”) yr wyl

present

1
presennol
2
yma, ateb gan un mewn dosbarth wrth i'r athro ddarllen enwau o gofrestr
3
tenir present cofio, peidio ag anghofio
4
ser present bod, bodoli
L’estàtua de Franco és present en moltes ciutats (dels Països Castellans) (El Triangle 25 11 2002)
Mae cerflun Franco yn bodoli mewn llawer o drefi yn y Gwledydd Castileg

present

1
un sydd yn bresennol
comprovar el nombre de presents abans de la votació
edrych faint o bob sydd yn bresennol cyn y pleidleisio

presentable

1
derbyniol, cymeradwy

presentació

1
cyflwyniad

presentador

1
cyflwynydd

presentalla

1
offrwm adduned, offrwm diofryd; offrwm a wneir i lin sant ar ôl cael llwyddiant, osgói perygl, ayyb fel arwydd o ddiolchgarwch

presentar

1
cyflwyno
2
(prosiect) rhoi i mewn
3
(person) cyflwyno
4
presentar la dimissió cynnig ymddiswyddo
presentar la renúncia cynnig ymddiswyddo
5
presentar armes dangos arfau

presentar-se

1
cyflwyno ei hun
2
(cyfle) dod
3
cynnig am un o nifer o swyddau wedi eu hysbysebu gan gorff cyhoeddus
4
presentar-se per un exàmen sefyll arholiad

presepi

1
beudy

preservació

1
cadwraeth
2
amddiffiniad

preservador

1
sydd yn cadw
2
sydd yn amddiffyn

preservar

1
amddiffyn (de = rhag)

preservatiu

1
sydd yn amddiffyn

preservatiu

1
condom

les Preses

1
trefgordd (la Garrotxa)

presidència

1
(gwlad) arlywyddiaeth
2
(cyfarfod) cadeiryddiaeth

presidencial

1
arlwyddol

president

1
(gwlad) arlywydd
2
(llywodraeth) arlywydd
president de la Generalitat
arlywydd y Generalitat (hunanlywodraeth Catalonia)
3
(cyfarfod) cadeirydd
4
pennaeth cymdeithas trigolion bloc o fflatiau
5
(cymdeithas) llywydd

presidenta

1
arlywyddes
2
(cyfarfod) cadeirydd (gwraig)

presidi

1
carchar
2
carchariad
3
caer

presidiari

1
carchar

presidiari

1
carcharor
expresidiari cyngarcharor
La seva policia (era) un cos d’expresidiaris (Avui 2004-01-20)
Carfan o gyngarcharorion oedd ei heddlu

presidir

1
llywyddu

presídium

1
presidiwm

presó

1
carchar
la presó preventiva cadw yn y ddalfa

presoner

1
carcharwr

presoner de guerra

1
carcharor rhyfel

pressa

1
brys, hast
2
cyflymder
3
amb presses ar frys
4
de pressa yn frysiog
5
portar pressa bod ar frys
6
tenir pressa bod ar frys

préssec

1
eirinen wlanog
suc de préssec sudd eirin gwlanog
fer el préssec gwneud ffw^l ohonoch eich hun
Bé, prou de fer el préssec Dyna ddigon o wneud ffw^l ohonoch eich hun
Deixi de fer el préssec Peidiwch â gwneud ffw^l ohonoch eich hun
Quant deixaran de fer el préssec?
Pryd y byddan nhw’n peidio â gwneud ffw^l ohonynt eu hun?
Davant de tothom va fer el préssec un cop més, va tornar a ficar la pota.
O flaen pawb gwnaeth ffw^l ohono’i hun unwaith eto, rhoddodd ei droed ynddi o’r newydd.

presseguer

1
pren eirin gwlanog

pressentiment

1
argoel, rhagargoel; drwgargoel

pressentir

1
bod gennych argoel / ragargoel / ddrwgargoel

pressió

1
gwasgfa
2
pwysau (dwyn pwysau ar rywun i wneud peth)

pressionar

1
pwyso ar (rywun)

pressuposar

1
rhagdybio
2
cymryd (peth) yn ganiataol

pressuposició

1
rhagdybiaeth

pressupost

1
cyllideb = arian ar gael at beth penodol yn ystod cyfnod penodol
2
amcangyfrif
3
prisiant
4
entrar al pressupost cynnwys yn y gyllideb

pressupostar

1
costio

pressupostari

1
cyllideb (cymhwysair)

pressupost general

1
cyllideb (plan blynyddol llywodraeth ar gyfer incwm a gwriant)

pressura

1
trafferth

prest

1
parod
2
cyflym

prest
(Cataloneg yr Ynysoedd)
1
yn gynnar
2
prest o tard yn hwyr neu yn hwyrach
més prest que tard gynt yn hytrach na hwyrach
Jo crec que Catalunya arribarà a la independència més prest que tard
Rwy i’n meddwl y caiff Catalonia ei hannibyniaeth (“cyrhaedda i’r annibyniaeth”) gynt yn hytrach na hwyrach

prestació

1
cyfraniad
2
benthyciad, benthyg

prestador

1
sydd yn benthycio
2
enw gwrywaidd benthyciwr;

prestadora enw benywaidd benthycwraig

prestar

1
benthyca, rhoi yn fenthyg
2
prestar atenció dal sylw
Ja no li fem cas, bé, l'únic que li presta un xic d'atenció és porter
Erbyn hyn dy^n ni ddim yn rhoi sylw iddo; neu’n hytrach, yr unig un sydd yn rhoi ychydig o sylw iddo yw’r dryswr
3
prestar ajut rhoi cymorth
4
prestar jurament mynd ar eich llw
5
prestar-se a dicussió bod yn ddadleuol
6
prestar declaració gwneud datganiad

prestar-se

1
bod yn addas
prestar-se a
bod yn addas at

prestatge

1
shilff
2
ysgafell

prestatgeria

1
shilffoedd llyfrau

préstec

1
benthyca = gweithred o roi benthyg rhywbeth

2
benthyciad = gofyn am fenthyg

3
benthyg = swm wedi ei roi yn fenthyg
Ha fet un préstec de 10 milions d’euros al club de futbol per salvar-lo de la fallida
Mae ef wedi rhoi 10 miliwn o iwros yn fenthyg i’r clwb pêl-droed i’w achub rhag mynd yn fethdalwr

4
gair benthyg

5
demanar un préstec gofyn am fenthyciad

6
carnet de préstec (llyfrgell) cerdyn benthyciwr


prestigi

1
bri, enw

prestigiós

1
o fri

presumible

1
tebyg

presumir

1
tybio
2 dweud eich bod yn well na rhywun arall neu rywrai eraill, brolio’ch hun
Ho sento, no ho he dit amb intenció de presumir
Mae’n ddrwg gen i, wrth ddweud hynny doeddwn i ddim yn meddwl broli fy hun

presumir-se

1
bod yn falch o'ch golwg
2
ymffrostio, brolio
3
presumir-se de brolio (peth)

presumit

1
rhyfygus

presumpció

1
tyb
2
hunan-dyb
ple de presumpció llawn hunan-dyb
3
rhyfyg

presumpte

1
honedig, tybiedig

presumptiu

1
honedig, tybiedig

presumptuós

1
rhyfygus

pretendent

1
ymgeisydd
2
ymhonnwr, ymhonwraig
3
cariadfab, cariadferch

pretendre

1
ceisio (gwneud peth)
2
eisiau ar
3
sense pretrendre-ho yn anfwriadol, drwy hap a damwain
4
canlyn (merch)
5
gobeithio
Pretén de casar-se amb ella
Mae e'n gobeithio priodi â hi

pretensió

1
uchelgais
2
dyhead
2
coegymddangosiad

pretensiós

1
uchelgeisiol
2
yn dyhéu am
3
coegymddangosiadol

preterició

1
hepgoriad

preterir

1
hepgor, esgeuluso, gadael allan

pretèrit

1
(enw) (gramadeg) gorffennol

pretèrit

1
(ansoddair) (gramadeg) gorffennol

preternatural

1
goruwchnaturiol

pretès

1
arfaethedig
2
Gweler pretendre

pretext

1
esgus
2
sota pretext que o dan yr esgus o
3
amb el pretext que gan gymryd arnoch...

pretextar

1
rhoi fel esgus

pretor

1
pretor = ynad neu swyddog sifil yn Rhufain yr Hen Fyd

pretori

1
pretoriwm, llys pretor

pertorià

1
pretoraidd

pretura

1
pretoriaeth

preu

1
pris
dos pel preu d’un dau am bris un
2
a preu de regalet am y nesaf peth i ddim, am bris isel dros ben ("am bris anrheg bach")
3
de molt de preu drud, (De Cymru: pryd)
4
a preu d'or am grocbris
pagar a preu d'or talu grocbris
el preu astronòmic de la trucada (Avui 2004-01-31)
pris y galwad sydd y tu hwnt i fesur

5
a tot preu costied a gostio
6
a bon preu yn rhad
7
preu de cost pris cost
8
no tenir preu bod uwch gwerth
9
a preu fet
(1) am y pris a gytunwyd (2) yn gyflym
Aquest matí pels volts de migdia la grua municipal retirava a preu fet els cotxes aparcats damunt d’algunes de les voreres del carrer Coll i Alentorn (El Punt 2004-01-23)
Y bore hwn tua hanner dydd yr oedd y tryc llusg yn cyflym dynnu ymaith y ceir oedd wedi’u parcio ar rai o’r palmentydd yn Heol Coll i Alentorn
10 cinc cents habitatges a preu de mercat (Avui 2004-02-14)
pum cant o fflatiau am bris y farchnad
11 al preu que sigui costied a gostio (“am y pris a fyddo”)

preuar

1
prisio, rhoi pris ar, rhoi gwerth ar

prevaler

1
bod yn drech
2
fer prevaler peri i rywun dderbyn
Va fer prevaler la pròpia opinió Fe wnaeth i bawb dderbyn ei farn yntau

prevaricació

1
camddefnydd ymddiried
2
camddefnydd cyfrifoldeb mewn swydd cyhoeddus, anonestrwydd
3 torgyfraith

prevaricador

1
anonest

prevaricar

1
camddefnyddio ei hymddiried
2
camddefnyddio cyfrifoldeb mewn swydd cyhoeddus, bod yn anonest
3 torri’r gyfraith

prevenció

1
rhwystrad
2
rhagweledigaeth
3
rhagfarn
4
gwarchoty, gwyldy,

prevenient

1
rhagflaenol , blaenorol

prevenir

1
rhagweld
2
rhwystro
3
rhybuddio

prevenir-se

1
ymbaratói
2
prevenir-se de cael hyd i rywbeth i chi'ch hun

preventiu

1
rhwystrol, ataliol

prevere

1
offeiriad

preveure

1
rhagweld
2
disgwyl

previ

1
blaenorol
2
previ avís rhaghysbysiad
3
amb previ acord dels altres a bwrw bod y lleill yn cyd-fynd â'r syniad

prèviament

1
cyn hynny

previsible

1
rhagweladwy
Es trist però previsible.
Mae’n drist ond yr oedd i’w ddisgwyl

previsió

1
rhagwelediad; paratói at y dyfodol
No tenen cultura de la previsió. Un any van vendre les seves reserves de gra i va venir una d’aquestes sequeres...
Nid oes ganddynt draddodiad o baratói at y dyfodol. Un flwyddyn gwerthasant ei storféydd o rawn a daeth un o’r sychderau hyn...
2
rhagolygon y tywydd
3
en previsió a rhag

prim

1
tenau
2
ysgafn (cwsg)
3
cosí prim cyfyrder
4
filar prim hollti blew
5
mirar prim bod yn orfanwl
6
prim de salut llesg, gwan
7
veu prima llais main
cantar amb una veu prima i clara canu â llais main a chlir
8
no mirar prim gwneud heb boeni dim

prima

1
premiwm (yswiriant)
2
eglwys preim, prim
3
cordyn cyntaf (offeryn cerdd)
4
bonws
5
cymhorthdal
6
min nos

primacia

1
blaenoriaeth
La UIB (Universitat de les Il·les Balears) recorda al govern de Matas que la universitat té la primacia de la llengua catalana (El Punt 2004-01-20)
Mae Prifysgol yr Ynysoedd Balearig yn atgoffa Matas taw gan y brifysol mae blaenoriaeth (yn achos) yr iaith Gatalaneg (Matas, arweinydd llywodraeth newydd Plaid y Bobl yn yr Ynysoedd, yn datgan fod corff newydd sydd yn bleidiol i’w blaid (sef un asgell-dde eithafol neo-Ffrancoaidd) i benderfynu ffurf ac orgraff Catalaneg yr ynysoedd. Y diben yw hybu’r tafodieithoedd ar draul yr iaith safonol er mwyn torri undod yr iaith a’i gwneud yn llai abl i wrthsefyll gorfodaeth yr iaith Gastileg)

primal

1
oenig
2
myn

primar

1
primar per damunt de cael blaenoriaeth ar, bod yn drech na

primari

1
cyntaf, prif, pennaf, cynradd

primat

1
archesgob
2
swoleg deudroedolyn

primavera

1
gwanwyn

a_primera_hora / a_primera_hora_del_matí / de_primera / primer_moment / un_primer_moment / en_un_primer_moment / matèries_primeres / nombre_primer / primera_actriu / primera_joventut / primera_línia / a_primera_linea / a_primera_linea_de_mar

primer

1
cyntaf
2
prif
3
a primera hora del matí ben bore
4
de primer (adferf) ar unwaith
5
de primer (adferf) yn gyntaf
6
de primera dosbarth cyntaf
7
de primera ardderchog
8
en un primer moment (adferf) yn y dechrau
9
matèries primeres defnydd crai
10
nombre primer
rhif cysefin
11
primera actriu blaenores
12
primera joventut
ieuenctid cynnar
13
primera línia llinell flaen
a primera linea de mar yn uniongyrchol ar lan y môr
El problema és els ports i les urbanitzacions i els passeigs marítims a primera linea de mar

Y broblem yw’r marinas a’r ystadau tai a’r promenadau yn uniongyrchol ar lan y môr
14
la posada de la primera pedra (d’un edifici)
gosod carreg sylfaen (rhyw adeilad)

primer

1
yn gyntaf
2
ar y cyntaf
3
primer de tot yn gyntaf oll, yn anad dim

primer

1
cyntaf
2
primers dyddiau cyntaf mis
a primers de mes ar ddechrau'r mis
a primer d’any ar ddechrau'r flwyddyn
3
primer que cyn

primerament

1
yn gyntaf

primerenc

1
(ffrwythau) cynnar

primeria

1
cychwyn

primer terme

1
tu blaen

primesa

1
teneuwch, teneuder

primfilar

1
hollti blew

primícia

1
canlyniad cyntaf
2
cynnig cyntaf
3
primícies blaenffrwythau

primitiu

1
cyntefig
2
gwreiddiol
3
colors primitius lliwiau cysefin

primmirat

1
tu hwnt o foesgar

primogènit

1
cyntafenedig

primogènit

1
cyntafenedig

primogenitura

1
cyntafenedigaeth

primordial

1
cyntefig
2
sylfaenol
3
(pwysigrwydd) mwyaf

primoter

1
cain, hardd

primsenyar

1
ymswyno

prímula

1
briallen

príncep

1
arglwydd
2
tywysog = arweinydd tywysogaeth
3
tywysog = mab hynaf brenin neu frenhines
4
tywysog = unrhyw un o feibion brenin neu frenhines
5
arweinydd grw^p neu blaid (ffigurol)
6
el príncep de les tenebres tywysog y tywyllwch

princeps

1
argraffiad cyntaf (llyfr)

princesa

1
twysoges

principal

1
prif
2
porta principal drws ffrynt
3
proposició principal (Gramadeg) prif gymal
4
plat principal prif blât
5 carretera principal prif heol

principal

1
llawr cyntaf
2
pennaeth, (iaith sathredig: bòs)
3
(Arianneg) corff = arian sydd yn enill llog

principalment

1
yn bennaf

principat

1
tywysogaeth
2
el Principat Tywysogaeth Catalonia, un o'r tair rhan o'r wlad, a'r rhan fwyaf o ran ei maint (y ddwy eraill yw Gwlad Falensia a'r Ynysoedd Balearig)

principatí

1
yn ymwneud â el Principat, Tywysogaeth Catalonia
els canals principatins sianeli [teledu] y Dywysogaeth
2
(enw gwrywaidd) un sydd yn byw yn Nhywysogaeth Catalonia, “Tywysogaethwr”
És responsabilitat nostra (dels principatins) canviar això Mae’n ddyletswydd arnom ninnau (y Tywysogaethwyr) newid hynny
El català és la llengua habitual, segons dades de la Generalitat, del 49,3% dels principatins (el 33,9% al’Àrea Metropolitana)
Yn ôl ystadegau’r Gyffredinfa (Senedd Catalonia) Catalaneg yw iaith arferol 49.3% o’r Tywysogaethwyr (33.9% yn y Gylchfa Fetropolitanaidd)

principi

1
cychwyn, dechrau
Ha arribat el principi de la fi Mae dechrau’r diwedd wedi dod
2
tarddiad
3
egwyddor
per principi o ran egwyddor
4
principis elfennau, cyflwyniad :
5
en principi yn ddamcaniaethol
6
sense principis di-egwyddor
7 des d’un principi yn y dechrau un
No creus que si de debò haguéssin volgut fer això ja haguéssin pactat des d'un principi?
On’d wyt ti’n meddwl pe tasen nhw wedi dymuno gwneud hynny bydden nhw wedi gwneud cytundeb yn y dechrau un?

principiant

1
dechreuol

principiant

1
dechreuwr, dechreuwraig

principiar

1
dechrau

pringat
1 (estronair Castileg) gorchuddiedig
el seu cos pringat de suor ei gorff yn ladder o chwys

prior

1
prior

priora

1
priores = pen lleiandy

priorat

1
prioriaeth = tiriogaeth
2
prioriaeth = swydd

El Priorat

1
comarca Tywysogaeth Catalonia

prioressa

1
priores

priori

1
a priori oddi wrth yr achos at yr effaith

prioritari

1
l’objectiu prioritari yr amcan pennaf, y prif ddiben, y prif fwriad
L’objectiu prioritari és, ara, trencar la majoria absoluta de l’actual govern de Madrid (Avui 2003-12-29)
Yr amcan pennaf nawr yw torri mwyafrif llwyr y llywodraeth bresennol ym Madrid
2
ag iddi / iddo flaenoriaeth
ser prioritari
bod ag iddo flaenoriaeth

prioritat

1
blaenoriaeth
2
ser de baixa prioritat ni + bod o fawr bwys
3
donar prioritat a rhoi blaenoriaeth i

prioritzar

1
rhoi blaenoriaeth (i rywbeth)
El PNB (Partit Nacionalista Basc) ha tingut certa dignitat prioritzant el país abans del partit
Mae Plaid Genedlaethol Gwlad y Basg wedi dangos rhywfaint o urddas wrth roi blaenoriaeth i’r wlad yn hytrach na’r blaid

prisar

1
(dillad) pletio

prisat

1
(dillad) pletiad

prisma

1
prism = solid polugonaidd tryloyw ag iddo ddeuben trionglog ac ochrau hirsgwar
un prisme de vidre prism gwydr
passar la llum a través d'un prisma pasio’r golau trwy brism
calcular l'índex de refracció del prisma amcangyfrif y mynegrif plygiant

prismàtic

1
prismatig = sydd yn torri golau
2 prismatig = â ffurf prism
cel·lules prismatiques celloedd prismatig

prismàtics

1
deulygadur
Vam espiar als veins amb els prismatics
Fe sbion ni ar ein cymdogion â deulygadur

privació

1
amddifadedd, amddifadiad, colled
2
ymwrthodiad
3 la privacio de llibertat diryddidiad, dwyn rhyddid oddi ar rywun

privada

1
ty bach, toiled

privar

1
amddifadu (de = o), difeddiannu o, dwyn (rhywbeth) oddi ar (rywun), mynd â (rhywbeth) oddi ar (rywun)
2
gwahardd (de = rhag)

privar-se de

1
gwneud heb

privat

1
preifat
2
en privat yn ddirgel, yn y dirgel
3
vida privada prifatrwydd
la vida privada de la gent prifatrwydd pobl

privatitzacio

1
preifateiddio

privatitzar

1
preifateiddio

privatiu

1
amddifadol

privilegi

1
braint

privilegiat

1
breintiedig
2
ardderchog
memòria privilegiada cof arbennig o dda, cof rhagorol

pro

1
ar ran
2
o blaid

pro

1
budd, mantais

pro

1
y gwrthwyneb
2
el pro i el contra y manteision a'r anfanteision

proa

1
blaen (llong)
2
fer proa a bwrw am
3
posar-li proa (a algú) troi yn erbyn un

probabilitat

1
tebygolrwydd
amb tota probabilitat yn ôl pob tebyg, mwy na thebyg
2
cyfle
3 (Mathemateg, Ffiseg) tebygoleg
Probabilitat i estadística (enw pwnc mewn cwrs prifysgol) Tebygoleg ac Ystadegaeth

probable

1
tebyg

probablement

1
yn ôl pob tebyg, yn debyg iawn, yn fwy na thebyg
probablement no és veritat
mae'n debyg nad yw'n wir

probatori

1
tystiolaethol

probe

1
cywir = gonest, anrhydeddus

probitat

1
cywirdeb, gonestrwydd

problema

1
problem
El problema s’està agreujant Mae’r problem yn gwaethygu
2 donar-li problemes (a algú) achosi problemau i rywun
Què se n'ha fet de les obres d'instal·lació de fibra òptica que tants problemes de circulació i pols ens va donar als barcelonins?
Beth oedd yr hanes wedyn am y gwaith rhoi i mewn y cablau opteg ffeibr achosodd gymaint o broblemau traffig a lludw i bobl Barcelona?
2 problem = anhawster seicolegol
Aquest tio té un problema amb ell mateix
Mae rhyw broblem gan y bachan yma ag ef ei hun

problemàtic

1
problemus, cymhleth

procaç

1
hyf, haerllug

procacitat

1
hyfdra

procedència

1
tarddle
2
lle dechrau taith (llong, awyren)
3
(Y Gyfraith) rhinweddau

procedent

1
rhesymol
2
addas
3
procedent de o gyfeiriad, o
aigües procedents de les muntanyes y dw^r sydd yn dod o'r mynyddoedd

procediment

1
trefn, dull o weithredu
2
(system), process
3
(Y Gyfraith), gweithrediadau
4
cyfrwng

procedir

1
mynd ymláen
2
ymddwyn
3
dechrau achos
4
procedir de tarddu o
5
procedir de dod o

procés

1
proses
2
treigl (amser)
3
achos cyfraith
4
ffeil

processal

1
llys (cymhwysair)
costos processals cost yr achos

processament

1
erlyniad

processar

1
erlyn, rhoi ar brawf

processador de textos

1
prosesydd geiriau

processió

1
gorymdaith (grefyddol)

processional

1
gorymdeithiol

processionària

1
gwyfyn gorymdeithiol = gwyfyn o'r teulu Thaumetopoeidae

processó

1
gorymdaith (grefyddol)

proclama

1
datganiad

proclamació

1
datganiad

proclamar

1
datgan
proclamar-se estat datgan eich bod yn wladwriaeth
Si a Fresno neguen el reconeixement a la Selecció Catalana pel motiu de que no som un estat, doncs és molt fàcil, proclamem-nos estat (Fòrum Vilaeb 2004-11-25)
Yn Fresno, os gwrthodan nhw gydnabod tîm cenedlaethol Catalonia am y rheswm nad ym ni’n wladwriaeth, mae’n hawdd iawn felly, gadwch i ni ddatgan taw gwladwriaeth yn^ ni.

proclític

1
proclitig gramadeg

proclític

1
proclitig gramadeg

procliu

1
tueddol

proclivitat

1
tuedd, gogwydd

proconvergent
1
(ansoddair) sydd yn cefnogi plaid Convergència i Unió
2 (enw gwrywaidd / benywaidd) un sydd yn cefnogi plaid Convergència i Unió

Quina allau de cartes de proconvergents darrerament als diaris tots criticant ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) pel tracte tripartit (El Punt 2004-01-26)
Y fath ddylifiad o lythyrau yn ddiweddar at y papurau newydd gan rai sydd yn bleidiol i blaid Convergència i Unió, pob un ohonynt yn beirniadu ERC (Chwith Cenedlaethol Catalonia) am y cytundeb teirpleidiol!


procreació

1
cenhedliad, epiliad

procrear

1
cenhedlu, epilio

procuració

1
pwer atwrnai

procurador

1
procuradur

procurar

1
ceisio
2
cael
3
rhoi
4
procurar que = sicrháu fod

pròdig

1
afradlon
2
hael
fill pròdig mab afradlon

prodigalitat

1
afradlon...

prodigar

1
gwastraffu
2
rhoi yn hael

prodigi

1
rhyfeddod
2
gwyrth
obrar prodigis gwneud gwyrthiau

prodigiós

1
rhyfeddol, gwyrthiol
2
gwych, ardderchog

producció

1
cynhyrchiad = yr hyn a gyhyrchir
2
cynhyrchiad = y weithred o gynhyrchu
planta de producció ffatri
3
cynnyrch

producte

1
cynnyrch
2
productes cynnyrch amaeth; llysiau a ffrwythau
3
elw
4
(Mathemateg) lluoswm
5
productes de consum nwyddau traul, nwyddau pryn

productiu

1
cynhyrchiol
2
proffidiol

productivitat

1
cynrychiolrwydd

productor

1
cynhyrchydd
2
gweithiwr

productor

1
(ansoddair) sydd yn cynhyrchu
Quin és el principal país productor de pinyes?
Pa wlad yw prif gynhyrchydd pinafalau?

produir

1
cynhyrchu
2
rhoi (llog)
3
achosi

produir-se

1
digwydd
Tant de bó no arribés a produirse Gobeithio fydd hi ddim yn digwydd.
2 ymddangos

proemi

1
rhagair
El mateix poeta ho deixa dit en el proemi que enceta el volum...
Mae’r bardd ei hun wedi dweud yn y rhagair ar ddechrau’r gyfrol (“sydd yn dechrau’r gyfrol”)

proesa

1
camp
cantar les proeses de canmol campau (rhywun)

un personatge que anava pel món cercant proeses difícils i justes per posar
a prova el seu valor
unigolyn aeth trwy’r byd ar hynt campau anodd a chyfiawn i roi ar brawf ei ddewrder

Aquell guitarista demostra fins al límit les proeses tècniques de què és capaç un virtuós de l'instrument
Mae’r gitarydd hwnnw yn dangos hyd yr eithaf y campau technegol y mae meistr ar ei offeryn yn gallu eu cyflawni

Salms. 60:12. Amb Déu podrem fer proeses,
ell esclafarà els nostres enemics.
Salmau 60:12 Yn Nuw y gwnawn wroldeb: canys efe a sathr ein gelynion.

És alegre, valent i decidit, i recorre el món per dur-hi a terme mil i una proeses.
Mae e’n llawen, yn ddewr ac yn benderfynol, ac fe aiff o gwmpas y byd i gyflawni cannoedd (“mil ac un o”) o gampau


Malgrat que avui estem força avesats a les proeses de la ciència, es tracta d'un fet realment sorprenent
Er ein bod heddiw yn gyfarwydd iawn â champau gwyddoniaeth, mae hwn yn hollol syfrdanol

En novel·les d’aquest tipus, es tracta d'un heroi o heroïna encarregat d'assolir alguna proesa
Mewn nofelau o’r math yma, mae arwr neu arwres sydd wedi ei rwymo i gyflawni rhyw gamp

És una web on els aventurers s'atreveixen a explicar les seves proeses a través de la xarxa.
Gwefan yw hi lle mae anturiaethwyr yn esbonio (“yn maeddu esbonio”) eu campau dros y rhyngrwyd

Les
seves proeses l'han convertit en un mite
Mae ei gampau wedi ei wneud yn fyth


profà

1
(= o'r byd) anghysegredig, lleyg
entre el sagrat i el profà
rhwng y sanctaidd a’r lleyg
relatiu i absolut, finit i infinit, humà i diví, sagrat i profà
cystlynol ac ábsoliwt, terfynol ac anherfynol, dynol a dwyfol, sanctaidd a lleyg

2
(= amharchus wrth yr hyn sydd yn gysegredig) halogedig, halog, annuwiol, cableddus
3
anwybyddus

profà

1
lleygwr
2
rhywun anwyboddus

profanació

1
halogiad
la profanació de la justícia per part del Partit Popular
halogiad y gyfundrefn gyfreithiol gan Blaid y Bobl (= plaid Gastilaidd asgell-dde eithafol)
la profanació del nínxol de l’heroi català
halogiad bedd
yr arwr Catalanaidd (nínxol = cilfach mewn wal ar gyfer arch)
la profanació de la tomba de Joan Fuster ha provocat la condemna de tots els partits polítics.

Mae pob plaid wleidyddol wedi condemnio halogiad bedd Joan Fuster

profanar

1
halogi
profanar un cementiri halogi mynwent
(Bràfim, l'Alt Camp) A la Guerra del Francès (1810), els francesos van ocupar el poble i van profanar l´església
Yn ystod Rhyfel y Ffrancwr (1810), meddianwyd y pentref gan y Ffrancwyr a halogwyd yr eglwys ganddynt
2
llygru

profecia

1
proffwydoliaeth

proferir

1
dweud (sarhâd)

professar

1
proffesu
2
dilyn (professiwn)
3
dysgu = addysgu
4
(ffydd) professu, arddel

professió

1
proffesiwn
2
datganiad
3
(ffydd) cyffes

professional

1
proffesiynol

professionalitat

1
proffesiynoldebl

professionalitzar

1
proffesiynoli

professor

1
athro, ysgolfeistr
2
professor universitari darlithydd (prifysgol)

professora

1
athrawes
professora universitària darlithydd, darlithwraig
 

professoral

1
addysgol, addysgu (cymhwysair)
2
darlithiol, darlithio (cymhwysair)

professorat

1
staff (athrawon)
2
swydd athro
3
addysg (professiwn)

profeta

1
proffwyd
Es diu Jonàs, com el profeta bíblic que va viure dins el ventre d’una balena
Jonas yw ei enw, fel y proffwyd Beiblaidd a fu fyw ym mol morfil

profètic

1
proffwydol

profetitzar

1
proffwydo

profilàctic

1
proffulactig

profilaxi

1
proffulacsis

profit

1
budd, mantais
buscar treure profit polític (d’alguna cosa) en favor (d’algú)
ceiso cael budd gwleidyddol (o rywbeth) er lles (rhywun)

2
Bon profit! (wrth weld rhywun yn bwyta) Mwynhéwch!
Bon profit et faci Croeso iti wrtho, Can croeso iti ei gael (wrth sôn wrth arall am rywbeth nad ych chi wedi llwyddo cael, neu am rywbeth yr ych chi am gael gwared ohono)

3
de més profit mwy buddiol
Com sempre, quan té una estona llegeix els missatges al fòrum però diu que ho ha pensat millor i que farà una altre activitat de més profit.
Fel arfer, pan fydd ganddo dipyn o amser mae e’n darllen y negeseuon yn y fforwm, ond mae e’n dweud ei fod wedi ail feddwl, ac y bydd e’n gwneud rhywbeth arall (“gweithred arall”) sydd yn fwy buddiol

5 ser un sac de mal profit
bod yn fwytäwr mawr

profitós

1
buddiol, manteisiol

pròfug

1
ar ffo

pròfug

1
(enw) dihangwr
2
(ansoddair) dihangol

profund

1
dwfn
2
dwys
3
l'Espanya profunda Perfeddion Castilia, y rhan o Gastilia gyfoes sydd yn dal i fod yn yr un cyflwr ag yr oedd yn yr oes o’r blaen

profundament

1
yn ddwfn

profunditat

1
dyfnder
profunditat de camp (Ffotograffiaeth) dyfnder ffocws
fins a una profunditat de trenta metres hyd at ddyfnder o ddeg medr ar hugain

profunditzar

1
dyfnháu
2
mynd yn ddyfnach i ryw bwnc

profús

1
helaeth, toreithiog 
Un sotabosc profús i variable afavoreix la diversitat i abundància en espècies de bolets
Mae isdyfiant toreithiog ac amrywiol yn ffafrio amrywiaeth a helaethrwydd rhywogaethau madarch

profusament

1
yn helaeth

profusió

1
helaethrwydd, llawnder

progènie

1
epil

progenitor

1
hynafiad, cydad
2
rhiant

progenitura

1
epil
2
disgynyddion

prognosi

1
rhagolwg, prognosis

programa

1
rhaglen (radio, etc)
programa escombraria rhaglen sothach
2
rhaglen (cyfrifiadur)
3
rhaglen (digwyddiadau)
4
programa electoral rhaglen = polisïau arfaethedig plaid wleidyddol
5
maes llafur (mewn ysgol, prifysgol)

programació

1
amserlen rhaglenni
2
rhaglenni
3
rhagleniad

programador

1
rhaglennol

programador

1
rhaglennwr

programar

1
rhaglenni
2
cynllunio

progre

1
rádical o'r 60au a'r 70au yn y wladwraeth Gastilaidd

progrés

1
cynnydd
2
datblygiad

progressar

1
mynd ymláen

progressió

1
symudiad, ymlwybriad, cedddediad
2
(Mathemateg) dilyniant
3
(Cerddoriaeth) dilyniant cordiau

progressisme

1
achosion rádical

progressista

1
rádical, cynyddwr
2
(plaid wleidyddol) adain chwith
3
(polisïau) blaengar, sydd am newid agweddau'r llywodraeth a threfn y gymdeithas er mwyn y rhan fwyaf o'r gymdeithas, yn lle ffafrio lleiafrif breintiedig

progressiu

1
cynyddol

prohibició

1
gwaharddiad

prohibir

1
gwahardd

prohibit

1
gwaharddiedig
2
prohibida l'entrada dim mynediad
3
prohibit buidar escombraries dim sbwriel

prohibitiu

1
gwaharddol

prohom

1
arweinydd
2
dyn o fri

prohomenia

1
cywirdeb, onestrwydd

proïsme

1
cyd-ddyn
2
cymydog

projecció

1
(Pensaernïaeth) allaniad
2
taflu ymláen
3
dangosiad (ffilm)
4
tafluniad (map)
5
estyniad (graff)

projectar

1
taflu allan
2
taflu
3
anfon allan
4
dangos (ffilm)
5
cynllunio
6
llunio
7
(map) taflunio
8
(graff) estyn
9
(pensaernïaeth), cynllunio
10
(mechaneg), cynllunio

projecte

1
cywaith, prosiect, cynllun
2
bwriadau politicaidd
3
(cyllid) amcangyfrif manwl
4
project de llei mesur seneddol
5
project de declaració datganiad drafft
6
tenir projectes bod gan un gynlluniau
7 saernïo cenedl
Tothom que s'integri i se sumi al projecte català és benvingut
Y mae croeso i bobun sydd yn ymaddasu ac yn ymuno â ni yn saernïo cenedl Catalonia (“y priosect Catalanaidd”)

projectil

1
taflegryn

projectiu

1
sydd yn taflu allan

projector

1
taflunydd
2
chwilolau
3
sbotolau, sbot

prolapse

1
dygwympiad
2
llithriad (y groth)

prole

1
epil

pròleg

1
rhagair
2
cyflwyniad
3
preliwd

prolepsi

1
rhagflaeniad, prolepsis gramadeg

prolèptic

1
rhagflaenol, proleptig gramadeg

proletari

1
proletaraidd

proletari

1
proletariad

proletariat

1
proletariat

proliferació

1
amlhâd

proliferar

1
amlháu, tyfu

prolífic

1
(animal) epiliog
2
(awdur) cynhyrchiol

prolix

1
hirwyntog, geiriog

prolixitat

1
hirwyntedd, geiriogrwydd

prologar

1
llunio rhagair
2
cyflwyno

prolongació

1
estyniad, hwyhad

prolongar

1
estyn, hwyháu

promès

1
darpar-wr

promesa

1
darpar-wraig
2
addewid
faltar a una promesa methu â chadw addewid
3
adduned (crefydd)

prometatge

1
dyweddïad

prometedor

1
addewol

prometença

1
addewid
2
adduned
3
dyweddïad

prometre

1
addo
No fa res d’allò que promet
Dyw e byth yn gwneud yr hyn y mae’n addo ei wneud (“dyw e ddim yn gwneud dim o’r hyn y mae e’n addo”)
2 prometre-li (a algú) que... addo (i rywun) fod...
De tota manera, si no et veig mai més, et ben prometo que no em suïcidaré.
Bid hynny fel y bo, os na welaf mohonot byth eto, fydda i ddim yn gwneud amdanaf fy hun
2
Promet fer bon temps Mae hi'n argoeli bod yn hindda
3
argoeli bod yn llwyddiannus
Aquest noi promet Plentyn addawol yw hwnnw
4 prometre el món i la bolla (“addo’r byd a’r sêl”) addo môr a mynydd, addo llawer mwy nag y gellir ei roi mewn gwirionedd
prometre molt i atényer poc (“addo llawer a chyrraedd ychydig”) addo môr a mynydd, addo llawer mwy nag y gellir ei roi mewn gwirionedd

prometre's

1
addo ei hun
2
diweddïo

promig

1
hyd oes ar gyfartal

prominència

1
amlygrwydd
2
ymchwydd, chwydd

prominent

1
amlwg

promiscu

1
llac eich moesau
2
amwys

promiscuïtat

1
llacrwydd moesau

promissió

1
(hynafair), addewid

promoció

1
dyrchafiad
2
hybiant, hybu, hyrwyddiant, hyrwyddu, dygiad ymláen
3
graddio yn y brifysgol
ser de la matexa promoció universitària bod un o'r rhai oedd wedi graddio yn yr un flwyddyn
4
datblygu, datblygiad, codi (fflatiau, tai)

promontori

1
pentir, trwyn
2
bryn

promotor

1
sydd yn nodd, sydd yn rhoi nawdd

promotor

1
noddwr
2
achoswr

promoure

1
dyrchafu
2
cychwyn
3
achosi

prompte

1
Cataloneg Deheuol, cyflym

prompte

1
Cataloneg Deheuol, yn fuan

promptitud

1
cyflymder

promptuari

1
crynodeb
2
llawlyfr

promulgació

1
datganiad
2
hysbysiad

promulgar

1
datgan
2
hysbysu

pronom

1
rhagenw

pronominal

1
rhagenwol

pronòstic

1
rhagolwg
2
rhagddywediad
3
argoel
un mal prognòsis drwgargoel

pronosticar

1
rhagddweud
2
rhoi rhagolwg

pronunciació

1
cynaniad

pronunciar

1
cynanu
2
traddodi
pronunciar una conferència
traddodi darlith, rhoi darlith
pronunciar un discurs
rhoi araith
3
dweud

pronunciar-se

1
datgan ei hun
2
ymgodi
3
esboni eich safbwynt

pronunciat

1
amlwg
2
(tro mewn heol neu afon) sydyn

prop

1
yn agos, gerlláw
2
prop de (arddodiad) gerlláw, wrth, yn agos at
3
a prop de (arddodiad) gerlláw, wrth, yn agos at
4
de prop yn agos

prop de

1
gerlláw, wrth, yn agos at (lle agos)
2
yn agos at = (rhif agos)

propà

1
propan

propagador

1
(ansoddair) sydd yn lledaenu
2 (enw) lledaenwr
Va ser un gran propagador de la cultura àrab
Un brwd dros daenu gwybodaeth am y diwylliant Arabaidd oedd e (“roedd yn daenwr mawr y diwylliant Arabaidd”)


propaganda

1
propaganda
2
hysbysebiaeth
3 cyhoeddusrwydd
fer propaganda de gwneud cyhoeddusrwydd i

propagandista

1
propagandydd

propagandístic

1
propaganda (cymhwysair)

propagar

1
(syniad) taenu, llydaenu
2
(cyfrinach) datgelu
3
(golau) trosglwyddo, trawsyrru
4
(sain) trosglwyddo

propens

1
tueddol

propensió

1
tuedd
2
meddygaeth tuedd

proper

1
priod, addas
2
nesaf

proper a

1
yn ymyl i, yn agos i

propi

1
ei hun (meddiant)
Parles per pròpia experiència? Wyt ti’n siarad o dy brofiad dy hun?
2
propi de nodweddiadol o
3
addas
4
fracció pròpia ffracsiwn bondrwm
5
amor propi hunan-barch
6
sentit propi yn llythrennol
7 gwir
La senyera quatribarrada és la bandera pròpia de Mallorca
Y faner â phedair rhesen yw gwir faner Maliorca
8
enw gwrywaidd negesydd

propici

1
ffafriol

propietat

1
nodwedd
2
cywirdeb
3
meddiant
títol de propietat gweithred eiddo
La propietat de l’edifici és de l’Ajuntament de Barcelona
Mae Cyngor Dinas Barcelona yn berchen ar yr adeilad
4
eiddo
5
ystâd
6
propietat immobilària eiddo ar ffurf tai a thir

propina

1
cildwrn

proporció

1
cyfran

proporcionar

1
darparu

proposar

1
cynnig

proposar-se

1
proposar-se de bwriadu

proposició

1
cynnig, cynigiad

propòsit

1
bwriad
2
a propòsit de ynglyn â

proposta

1
cynnig, cynigiad
2 syniad
Em sembla molt bona proposta Rw i’n meddwl ei fod yn syniad gwych

propugnar

1
dadlau dros, siarad o blaid, cefnogi
El PP és l'únic partit que propugna la prohibició de l'ús del català, el basc i el gallec al congrés de diputats castellà
Y PP yw’r unig blaid sydd yn cefnogi gwahardd defnyddio’r Gatalaneg, y Fasgeg a’r Aliseg yn y senedd Gastilaidd

propulsar

1
gyrru, gwthio, hwbio

prorratejar

1
rhannu

pròrroga

1
gohiriad

prorrogar

1
gohirio, estyn, hwyháu
2
(Gwasanaeth Milwrol) gohirio

prorrompre

1
saethu allan, ffrydio allan
2
dechrau
prorrompre en llàgrimes
dechrau wylo'n hidl

prosa

1
rhyddiaith

prosaic

1
ysgrifennwr rhyddiaith, awdur rhyddiaith, rhyddieithwr

prosceni

1
Theatr proseniwm

proscripció

1
alltudiaeth

proscriure

1
alltudio
2
gwahardd
3
(troseddwr) rhoi ar herw

proselitisme

1
proselutiaeth

prosòdia

1
mydryddiaeth, cerdd dafod

prospecte

1
prospectws
2
taflen

pròsper

1
ffyniannus, llwyddiannus

prosperar

1
ffynnu
2
person bod yn llwyddiannus

prosperitat

1
ffynniant
2
llwyddiant

prosseguir

1
mynd ymláen â

pròstata

1
chwarren brostad

prostàtic

1
prostadol

prostatitis

1
prostatis

prosternar-se

1
ymostwng, mynd ar eich bola
2
prosternar-se davant algú ymostwng o flaen rhywun, mynd ar eich bola o flaen rhywun

prostètic

1
prosthetig

prostíbul

1
puteindy

prostitució

1
puteindra

prostituir

1
puteinio

prostituir-se

1
puteinio

prostitut

1
putain wryw

prostituta

1
putain, hwren

prostrar

1
gostwng
2
gwanháu

prostrar-se

1
ymostwng (davant = o flaen); mynd ar ei fola (davant = o flaen)
2
penlinio

protagonista

1
prif gymeriad (mewn nofel, drama, ffilm)
2
ser el protagonista
bod ganddo y brif ran, yn brif gymeriad
3
prif atyniad
una carnaval amb la gastronomia com a protagonista.

protagonitzar

1
bod yn brif gymeriad (mewn nofel, drama, ffilm)
2
(ffilm) bod ynddi fel y prif gymeriad

pròtasi

1
rhagsail

protecció

1
amddiffyniad

proteccionisme

1
Gwleidyddiaeth diffyndollaeth

protegir

1
amddiffyn
2
cefnogi
3
noddi

proteïna

1
protein

proteolític

1
proteolutig

pròtesi

1
prosthesis

protest

1
Masnach ardystiad
2
Crefydd datganiad ffydd

protesta

1
protest

protestantisme

1
Protestaniaeth

protestant

1
sy'n protestio
2
Protestannaidd

protestant

1
Protestant
2
protestwr

protestar

1
protestio
2
datgan (ffydd)
3
Masnach ardystio
4
protestio yn ebryn

protó

1
proton

protocol

1
prótocol = braslun
2
datganiad
3
prótocol = defodau
4
ffórmiwla
5
cofnod
6
Cyfrifiaduron prótocol

protoplasma

1
Bioleg prótoplasm

prototipus

1
cynddelw, cynffurf, prótoteip

protozou

1
protozoad; protozous protozoaid

protruberància

1
chwydd

protruberant

1
chwyddedig, boliog

prou

1
digon
un missatge i prou et vull escriure dim ond un neges yr wyf am ysgrifennau atat

prou

1
digon
2
braidd
3
yn sicr
prou que... mae’n sicr fod..., does dim dwywaith fod...
Prou que s'en va penedir Does dim dwywaith iddo edifarháu
4
Prou! Digon! Dyna ddigon!
5
Ja n'hi ha prou Digon! Dyna ddigon!

prova

1
cynnig
2
prawf = archwiliad
3
prawf = arholiad
4
(Theatr, Cerddoriaeth) prawf
5
tystiolaeth
difamar sense proves enllibio; pardduo enw rhywun neu rywrai yn ddidystiolaeth (“difenwi heb brofion”)
6
a prova ar brawf
7
a prova d'aigua gwrthddwr
8
a prova de vent gwrthwynt
9
posar (algú) a prova rhoi (rhywun) ar brawf, rhoi prawf ar (rywun)
L’únic motiu pels assassinats va ser “per posar a prova la policia”, segons l’acusat.
Yr unig reswm dros y llofruddiaethau oedd i “roi prawf ar yr heddlu”, yn ôl y cyhuddiedig

provar

1
profi = rhoi prawf ar
2
profi = blasu
3
profi = rhoi tystiolaeth ymláen
4
cynnig

provar

1
(berf heb wrthrych) gweddu

provatura

1
cynnig

proveir

1
cyflenwi, darparu

proveir-se

1
darparu ar gyfer ef ei hun

Provènça

1
Profensa

provençal

1
Profensaidd = yn perthyn i Profensa
2
Profenseg = yn nhafodiaith Profensia o'r iaith Ocsitaneg

provençal

1
Profensiad = un o Profensa
2
Profenseg = tafodiaith Profensa o'r iaith Ocsitaneg

provençal
(eb)
1
Profenswraig

provenir

1
hanu o
El nom del més de gener (januarius) prové de Janus, el déu dels principis i de les obertures (Punt 2004-01-02)
Mae enw mis Ionawr (janurius) yn hanu o Janus, duw cychwyniadau ac agoriadau

proverbi

1
dihareb

proveta

1
tiwb prawf, prawfdiwb

providència

1
mesur, cam
2
la Providència Rhagluniaeth, rhagluniaeth fawr y nef =arwydd o ofal Duw am ei greaduriaid ar y Ddaear
càstig de la Providència cosb ddwyfol; anffawd a ddaw i ran rhywun sydd yn haeddu cosb am iddo gyflawni rhyw drosedd yn ddigerydd, a welir fel cosb o’r nefoedd
 
província

1
talaith
2
[rhaniad gweinyddol yng ngwladwriaeth Sbaen tebyg i sir], rhanbarth

provincial

1
taleithiol

provincianisme

1
cyflwr o fod yn dalaith ac felly yn ailradd

provincianitzar

1
taleithio, gwneud (bod gwlad) yn ymdebygu i dalaith yn hytrach na chenedl
Què els informatius de TV3 cada cop estan més espanyolitzats i provincianitzats és un fet evident.
Mae’r ffaith fod TV3 yn fwyfwy Castilaidd ac yn fwy taleithiol ei naws yn amlwg 

provinença

1
tarddiad

provisió

1
darpariaeth
2
provisions de boca bwyd, ymborth

provisional

1
dros dro

provocador

1
herllyd
2
enw gwrywaidd heriwr, profociwr
enw benywaidd provocadora profocwraig

provocar

1
peri
2
ennyn
3
herio
era per provocar fe'i dywedais i'w bryfocio
4
provocar un incident achosi helynt
5
provocar desgràcia achosi anffawd

pròxim

1
agos
parent pròxim
perthynas agos
2
nesaf
en els pròxims dies yn y dyddiau nesaf ’ma
3
perthynas agos

pròxim

1
cymydog, cymdoges
2
cyd-ddyn, cyd-wraig

prrfff

1
(ppprrrfff, ayyb) sillafiad i gynrychioli rhech


prudència

1
pwyll, synnwyr, callineb, gochelgarwch, gofalusrwydd
Que la prudència no ens faci traidors Gad i ni beidio â’n gwneud ein hunain yn fradwyr trwy fod yn rhy bwyllog (“na fydded i bwyll wneud bradwyr ohonom”)

2
tenir la prudència de (fer alguna cosa) bod yn ddigon call i (wneud rhywbeth)

3 per prudència
er mwyn bod yn ddiogel
El dia de la moció de censura només el deixaran parlar mitja hora i la resta per prudència s’en faran càrrec els segons
Ar ddiwrnod y cynnig o gerydd byddant yn gadael iddo siarad am hanner awr a’r gweddill o’r amser bydd yn nwylo y bobl o dano, er mwyn bod yn ddiogel

prudent

1
pwyllog, gochelgar, synhwyrgall, gofalus
2
rhesymol

pruïja

1
cosfa
2
awydd

Prulians

1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

pruna

1
plymsen

prunera

1
pren plwms

Prunet i Bellpuig

1
trefgordd (el Rosselló)

Prunyanes

1
trefgordd (la Fenollada) (Yn Ocsitaneg: Prunhanas)

pseudo-

1
ffug -

pseudo-artrosi

1
ffug-gymal

pseudònim

1
ffugenw

psicoanalísi

1
seicdreiddiaeth

psicodrama

1
seicodrama

psicogènic

1
seicdarddol

psicòleg

1
seicolegydd

psicologia

1
seicoleg

psicològic

1
seicolegol

psicològicament

1
yn seicolegol

psicomotor

1
seicomotor

psicosi

1
gorffwylledd, seicosis

psico-somàtic

1
seicosomatig

psicoteràpia

1
seicothérapi

psicotròpic

1
seicotropig

psiquiatre

1
seiciatrydd

psiquiatria

1
seiciatreg

psiquiàtric

1
seiciatregol

psíquic

1
meddyliol
problemes psíquiques
problemau meddyliol

psitacosi

1
clefyd y parot, sitacosis

psoas

1
soas

PSOE

1
(en Gastileg, Partido Socialista Obrero Español, “plaid sosialaidd dosbarth gweithiol Sbaen”) enw plaid sosialaidd gwladwriaeth Castîl

psoriasi

1
cengroen, soríasis

pta

1
(talfyriad) peseta(s)

ptialina

1
tualin

pua

1
plectrwm

pub

1
pwb, tafarn

púber

1
glaslanc, glaslances; llanc, llances
2
(ansoddiar) arddegol, glaslancaidd

pubertat

1
oed aeddfedrwydd, blaenaeddfedrwydd

púbic

1
cedorol

pubilla

1
aeres
2
’merch í (cyfeirair wrth siard â merch)
3
ciutat pubilla de la sardana (“tref aeres dawns y sardana”) teitl ar gyfer tref neu bentref a roddir gan Obra del Ballët Popular (Cymdeithas Dawnsiau Traddodiadol), sydd yn hyrwyddo dawnsiau traddodiadol Catalonia; bydd y lle â’r teitl hwnnw yn brif ganolfan dawns y sardana am y flwyddyn wedyn)

pubis

1
cedor
2
gwerddyr, pwbis, asgwrn yr arffed

públic

1
cyhoeddus = yn ymwneud â neu yn perthyn i'r cyhoedd, yn hytrach
na bod yn breifat
2
cyhoeddus = y gellir ei ddefnyddio/ei defnyddio gan bawb
3
cyhoeddus = yn hysbys i bawb, yn llygaid pawb


públic

1
cyhoedd
2
cynulleidfa
3
pobl
4
torf
5
cwsmeriaid (mewn caffi)
6
darllenwyr (newyddiadur)

7
un públic molt divers
pobl wahanol iawn
El nou centre comercial fva ser visitat per un públic molt divers al dia de la seva inauguració Daeth pobl wahanol iawn ar ddiwrnod agor y canolfan siopa newydd
8
força pública heddlu

publicació

1
cyhoeddiad

publicar

1
cyhoeddi
publicar un llibre cyhoeddi llyfr

publicista

1
swyddog cyhoeddusrwydd

publicitat

1
hysbysebu
2
hysbysebion
3
cyhoeddusrwydd

puça

1
chwannen (Pulex irritans)
tenir males puces bod yn naturus, bod yn biwis, bod yn wyllt eich natur, bod yn wyllt eich tymer, bod yn ddrwg eich tymer, bod yn gynddeiriog (“bod gennych chwain drwg”); bod yn ymosodgar, bod yn oriog

Les tribus ibèriques litorals no posaren moltes traves a l'ocupació romana (sabien que tenien males puces els romans).
Ni rwystrwyd ryw lawer y gormesiad Rhufeinig gan lywthi Iberaidd yr arfodir (gwyddent taw rhai oriog oedd y Rhufeiniaid)

tenir molt males puces
bod yn wyllt (iawn) eich natur

El soldat mira la gent amb una cara ferrenya que els diu que té molt males puces
Mae’r milwr yn edrych ar bobl â wyneb gerwin sydd yn dweud iddynt taw un wyllt ei natur yw ef

Té molt males puces amb tothom Mae e’n biwis wrth bawb

Aquesta gent té males puces, son uns malparits Mae’r bobl ’ma yn rhai gwyllt eu natur, hen ddiawlaid y^n nhw

de males puces
(adferf) yn gynddeiriog,
de molt males puces (adferf) yn gynddeiriog dros ben, yn wyllt wibwrn
Va aparèixer la botiguera de molt males puces i demanant-li explicacions
Daeth y siopwraig allan yn wyllt wibwrn a mynnu iddo egluro’i weithred (“gofyn iddo esboniadau”)

de males puces
(ansoddair) cynddeiriog, cerwin
Em va mirar amb una cara de males puces que no vegis
Edrychodd arnaf â wyneb cynddeiriog tu hwnt

Puçol

1
trefgordd (l'Horta)

pudent

1
drewllyd

pudir

1
drewi
una puta bruta que put putain fudr sydd yn drewi

Dins el cotxe put a fum de tabac i a
cendra de cigarretes. El Jaume no ha buidat el cendrer des de fa mesos
Yn y car mae’n drewi o fwg tybaco a lludw sigaréts. Mae Jaume heb wacáu’r blwch llwch ers misoedd

pudir com una guilla drewi fel ffwlbart, drewi fel y gingroen (“drewi fel cadnawes”)

2 pudir-li a (alguna cosa) sawru / drewi o (rywbeth) = awgrymu bodolaeth rhyw gyflwr
A mi tot plegat em put a conspiració
(El Punt 2004-03-09)
Mae’r cyfan yn drewi o gynllwyn imi

2
bod yn flinderus
Gener eixut, tot l'any put
(Dywediad) “
Ionawr sych, y flwyddyn i gyn yn flinderus”

pudor

1
drewdod
fer pudor drewi

fer pudor de cremat
..a/ bod gwynt llosgi (ar rywbeth) (“gwneud drycsawr (rhywbeth) wedi’i losgi”)
..b/ drewi (= bod yn amhéus)

No m’agrada sentir pudor de menjar a casa Dw i ddim yn hoffi clywed drewdod coginio bwyd (“drewdod bwyd”) gartref
No puc sofrir la pudor de menjar! Mae’n gas gen i ddrewdod coginio bwyd!

Tot plegat fa una pudor terrible a eleccions anticipades
Mae gwynt mawr etholiad cynnar ar y cyfan

puericultura

1
pediatreg
2
gofal am blant

pueril

1
plentynnaidd

puerperi

1
ôl-esgor

puf

1
clec!

púgil

1
ymladdwr

pugna

1
ymladdfa, ysgarmes, ymdaro

pugnar

1
ymladd
2
ymdrechu

puig

1
bryn
2 Puig cyfenw

el Puig
1
= Puig de Santa Maria (l’Horta)
2 la Batalla del Puig Brwydr El Puig - brwydr yn y flwyddyn 1237 rhwng Cristnogion a Mwriaid
‘Les normes del Puig’ són les estrambòtiques normes d'ortografia dels blavers
Rheolau orgraffyddol hurt y “blavers” (= carfan adain dde wrth-Gatalaneg yng Ngwlad Falensia) yw “Rheolau (pentref) El Puig”

Puigbaladó

1
trefgordd (el Capcir)
 

Puigcerdà

1
trefgordd (la Cerdenya) ('bryn Cerdenya')

Puigdàlber

1
trefgordd (l'Alt Penedès)

Puig de Santa Maria

1
trefgordd (l'Horta)

Puiggrós

1
trefgordd (les Garrigues)

Puigpelat

1
trefgordd (l'Alt Camp)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Puigpelat Gwefan Wikipedia

http://www.puigpelat.altanet.org/ Gwefan Cyngor y Dref
2 cognom

Puigpunyent

1
trefgordd (Mallorca)

Puig-reig

1
trefgordd (el Berguedà)
Yr ynganiad lleol yw “Purreig”

Puigverd d'Agramunt

1
trefgordd (l'Urgell)

Puigverd de Lleida

1
trefgordd (el Segrià)

puix

1
gan

puixança

1
nerth

puja

1
esgyniad
2
increase

pujada

1
esgyniad, gorifyny
2
llechwedd, rhiw
3
dring
4
llwybr

Pujalt

1
trefgordd (l'Anoia)

pujar

1
esgyn, mynd i fyny
2
(pris) codi

pujar

1
dringo
2
cario i fyny

pujar de volum

1
(sw^n) codi

pujol

1
bryncyn

pulcre

1
taclus, destlus, nêt, teidi
2
destlus, cymen

pulcritud

1
cymhendod

pul·lular

1
heidio


pulmó

1
ysgyfant
a tot pulmó nerth eich ceg (“i + holl ysgyfant”)
Vaig deixar anar, enmig del silenci de la nit, un "VISCA CATALUNYA” a tot pulmó
Bloeddiais (“gadais fynd”), yng nghanol distawrwydd y nos, “Catalonia am byth” nerth fy ngheg

pulmonar

1
yr ysgyfaint (cymhwysair), ysgyfeiniol

pulmonària

1
llaeth bron Mair (Pulmonaria officinalis)

pulmonia

1
niwmonia

pulsació

1
curiadedd
2
(calon) curiad
3
(allweddell) teipaid

pulverulent

1
powdrog
2
llychlyd

pum!

1
clec! bang!

puma
1
piwma

punció

1
tylliad

punir

1
cosbi

a_punt / estar_a_punt_ / a_punt / arc_de_mig_punt / dos_punts / en_punt / estar_a_punt_de / estar_en_el_seu_punt / fins_a_cert_punt / fins_a_quin_punt / gèneres_de_punt / punt_de_vista / _des_del_meu_punt_de_vista / posar_a_punt / punt_d'interrogació / punt_i_apart / punt_i_coma / punt_mort / punt_negre / punts_suspensius / tan_bon_punt /

punt

1
pwynt
2
dot

3
dot (dros y llythrennau i, j)
posar els punts als is (“rhoi’r dotiau ar y llythrennau ‘i’”) dweud beth yw beth
Als seus articles el senyor Roig, com sempre, posa els punts a les is.
Yn ei erthyglau mae Mister Roig, fel arfer, yn dweud beth yw beth.

4
diweddnod = atalnod yn marcio diwedd brawddeg
5
pwyth (gwnïo); pwyth (meddygaeth)
6
gwaith gwau
7
man
El cim de Sant Jeroni és el punt més alt de la muntanya de Montserrat
Pen Sant Jeroni yw man uchaf mynydd Montserrat
8
eiliad
9
mater
10
smotyn
11
a punt
yn barod
...estar a punt bod yn barod
...Estigues a punt Bydd di’n barod
...tenir a punt (alguna cosa) bod gennych (rywbeth) yn barod
...tenir ben a punt (alguna cosa) bod gennych (rywbeth) yn barod
...Ja teniu les pancartes i cassoles ben a punt?
Ydi’r placardiau a’r sosbenni’n barod gennych? (ar gyfer gwrthdystiad)
12 lle, terfyn
CiU i ERC són dues formules diferents que poden portar el mateix punt
Dwy ffórmiwla wahanol yw CiU ac ERC all fynd â ni i’r un lle

...a punt yn brydlon
...arribar a punt cyrraedd yn brydlon

arc de mig punt
bwa hanner-cylchog
dos punts
colon, gorwahannod
en punt
ar y dot
estar a punt de
bod ar fin (gwneud)
estar en el seu punt
(reis) = bod yn barod i'w fwyta
fins a cert punt
i ryw raddau
fins a quin punt
i ba raddau
gèneres de punt
gwaith gwau
punt de vista
safbwynt
...des del meu punt de vista o’m safbwynt innau
...sota el meu punt de vista o’m safbwynt innau
posar a punt
tiwnio (injin)
punt d'interrogació
gofynnod
punt i apart
páragraff newydd
punt i coma
hanner colon
punt mort
gêr niwtral (gêrs)
punt negre
man ddrwg am ddamweiniau
...Hi ha molts punts negres a la xarxa de carreteres catalanes (Avui 2004-01-25)
Y mae llawer o fannau drwg am ddamweiniau yn rhwydwaith ffyrdd Catalonia
punts suspensius
dotiau
tan bon punt
cyn gynted ag y

energia_de_punta / l'altra_punta / a_l'altra_punta / a_l'altra_punta_de / a_punta_de_dia / punta_de_dia / estar_de_punta / fer_punta / fer_punta_a / hores_puntes / veure_la_punta / no_veure_la_punta / posar-se_de_punt / posar-se_de_punt_amb / punta_de_cigarreta / punta_de_costat / punta_de_terra

punta

1
blaen
2 pen
a l'altra punta (d’alguna cosa)
ym mhen arall (rhywbeth)
A l'altra punta de l'andana hi havia un guàrdia amb una porra i un gos lligat al costat
Ym mhen arall y platfform yr oedd gwarchodwr â phastwn a chi ar ben tennyn wrth ei ochr
3
pentir, penrhyn
4
ymyl
5
blaen (tafod)
6
cornel (gwnïo)
7
tac = hoelen fer
8
las = addurnwe
9
brig
energia de punta brig y galw am ynni
10
a punta de dia
ar doriad dydd
11
estar de punta bod yn benben
12
fer punta a
rhoi awch i (bensil)
13
hores puntes awr frig
14
no veure la punta
methu â gweld y diben
15
posar-se de punt amb digio wrth
16
punta de cigarreta
stwmpyn sigarét
17
punta de costat pigyn, pigiad, brath, brathiad
18
punta de terra
trwyn, penrhyn, pentir

puntada

1
pwyth
2
punta de peu kick
parar una punta de peu directa que va a la cara atal cic sydd yn mynd yn syth i’r wyneb

2
punta de peu (ffigurol) cic yn eich dannedd, cic dan din
donar una punt de peu a rhoi cic dan din i
Ara el govern socialista li vol donar una altra punta de peu al renaixement de l´aeroport amb un pàrquing de pagament que, a la pràctica, pot suposar fàcilment que sigui més car una setmana d´estada d’un cotxe al pàrquing que algun dels vols.
Yn awr y mae’r llywodreath Sosialaidd yn ymofyn rhoi cic dan din arall i ail-eni’r maes awyr â pharc ceir talu

puntaire

1
gwneuthurwr les, gwneuthurwraig les

puntal

1
post, prop
2
asgwrn cefn
3
asgwrn cefn = nerth
4
dyfnder (morwraeth)

puntejar

1
dotio, rhoi dotiau
2
britho
3
dawnsio (sardana = dawns Gatalonaidd)
4
(cordyn offeryn cerdd) tynnu


punter

1
blaenllym

punter

1
cyn, gaing
2
(erfyn saer coed) ysbwrlath
3
blaen esgid, trwyn esgid
4
(hosan) blaen = lle’r bysedd traed

punteria
1
amcan, aneliad
afinar més la vostra punteria
anelu yn well at..., unioni yn well am...
2
tenir bona punteria bod yn saethwr di-fetn, bod yn sicr eich ergyd
3
fer punteria anelu; saethu at
Jo duia sempre la fona dins la butxaca i feia punteria a les rates de la bodega del costat
Yr oeddwn yn cario’r cátapwlt yn fy mhoced bob amser ac yr oeddwn yn saethu at y llygod mawr o’r siop win drws nesa


puntetes

1
ar flaenau'r traed

punt negre

1
man drwg am ddamweiniau

puntona

1
picas

puntós

1
ffyslyd

puntuació

1
atalnodiad
2
signa de puntuació atalnod
3
marc
4
sgôr

puntual

1
y gellir dibynnu arno
2
parod = prydlon
3
prydlon
4
manwl, manwl-gywir

puntualitat

1
prydlondeb
2
amb puntualitat yn brydlon; i'r amser

puntualitzar

1
trefnu
2
pennu
3
datgan yn fanwl
4
setlo
5 cywiro
M'agradaria puntualitzar algunes coses de les que s'han dit
Hoffwn i gywiro rhai o’r pethau a ddywedwyd

puntuar

1
atalnodi
2
marcio (arholiad)
3
sgorio (chwaraeon)
4
cyfrif

punxa

1
draenen (planhigyn)
2
pwynt
3
pigyn
4
draenen (ffigurol)
4
copa (mynydd)
6
gwrychyn (anifail)
7
cwilsyn (anifail)

punxada

1
pigiad
2
pigyn yn yr ochr

punxant

1
pigog
2
dolor punxant pigyn, gwayw (poen)

punxar

1
pigo
2
tyllu
3
symbylu (ffigwrol)
4
codi gwrychyn un
5
Té una llengua que punxa Mae ganddo dafod brathog (“bod ganndo dafod sy’n pigo”)

punxegut

1
blaenllym

punxó

1
pwnsh,
2
pwyntil

puny

1
dwrn
2
cop de puny dyrnod
fer un cop de puny a la taula taro’r bwrdd â’ch dwrn (“gwneud dyrnod i’r bwrdd”)
3
arddwrn
4
carn (cyllell, etc)
5
cyff (crys)
6
com el puny o’r un maint â’r dwrn
..a/ = bach iawn
una habitació com el puny ystafell fach fach
..b/ = mawr iawn
un ou com el puny wy mawr
7
ser del puny estret bod yn llawgaead
tenir (algú) al puny dal (rhywun) dan eich bawd

COM
com el puny
o’r un maint â’r dwrn

COP
cop de puny
dyrnod

DE
cop de puny
dyrnod
ser del puny estret
bod yn llawgaead

ESTRET
ser del puny estret
bod yn llawgaead

FER
fer un cop de puny a la taula
taro’r bwrdd â’ch dwrn (“gwneud dyrnod i’r bwrdd”)

TENIR
tenir (algú) al puny dal (rhywun) dan eich bawd


punya

1
ymryson

punyal

1
dagr

punyalada

1
trywaniad
una punyalada a l’esquena
..a/ cyllell yn y cefn
..b/ cyllell yn y cefn = brad, bradwriaeth
2
sioc

punyent

1
sur, chwerw
2
brathog, miniog, pigog, deifiol, hallt
paraules punyent sylwadau miniog
3
trywanol
4
(oerni) deifiol, garw, ysgethrin, sy’n gafael
un fred punyent oerni deifiol
5
resultar punyent bod yn ddigon i dorri’ch calon
Resulta punyent que en noces i banquets bona part del menjar que se serveix vagi a les escombraries
Mae’n ddigon i dorri’ch calon fod y llawer o’r bwyd sydd yn cael ei baratói ar gyfer neithiorau a chiniawau gwadd yn mynd i’r bìn sbwriel ar y diwedd

punyeta

1
diflastod
2
fer-li la punyeta mynd ar nerfau un, digio wrth
3
Ves a fer punyetes! Cer i wiban!
4
Ni punyetes! Na dim arall
5
Deixa't de punyetes Gad dy ddwli

punyeter

1
blydi, diawl, diawledig
No tenen punyetera idea Does ganddyn nhw affliw o glem

punyetes!

1
damo! daro!

punyida

1
= punxada

punyir

1
= punxar

pupa

1
chwiler, crúsalis

pupil

1
bachgen amddifad
2
preswylfab
3
ward

pupil·la

1
merch amddifad
2
preswylferch
3
(corff) cannwyll y llygad

pupil·latge

1
parc ceir agored i’r cyhoedd yn ogystal â rhai â lle parcio preifat ynddo
2
tâl am barcio

pupitre

1
desg

pupurri

1
pot-pourri

puput

1
copog

pur

1
pur
2
syml
3
dieuog

4
de pur sang o waed pur, o frid pur
5
per pura casualitat trwy hap a damwain

pura veritat

1
y gwir plaen

puré

1
stwnsh, piwrî
puré de patates stwnsh tatws


pursa

1
purdeb

purga

1
carthiad, cliriad

purgar

1
clirio
2
carthu
3
gwneud iawn am

purgatori

1
purdan

purificar

1
puro

puríssim
1
tra-phur
Ave María Puríssima, sens pecat fou concebuda Henffych Fair Dra-phuraf, a genhedlwyd heb bechod
(yn ôl y gred Gátholig, bu creadigaeth newydd ar genhedlu Mair, oedd yn yr arfaeth iddi fod yn fam wyryf yr Iesu, yn nghroth ei mam)

2 difrycheulyd, dihalog; moesol bur, dibechod a dilygriad
la Puríssima Concepció y Beichiogi Dihalog, y Cenhedliad Difrycheulyd

Santa Maria de la Puríssima Concepció Santes Fair y Beichiogi Dihalog

Església de Santa Maria de la Puríssima Concepció (enw eglwys yn nhref Sabadell)

3 la Puríssima = la Puríssima Concepció
El dia 8 de desembre és el dia de la Puríssima, en què l'Església festeja el dogma de la Immaculada Concepció de Maria
Mae’r wythfed o Ragfyr yn Ddydd Santes Fair y Beichiogi Dihalog, pan mae’r Eglwys yn dathlu dogma Beichiogi Dihalog y Santes Fair

Fira de la Puríssima ffair a gynhelir yn Sant Boi de Llobregat


purista

1
purydd

purità

1
píwritan

purità

1
piwritan

púrpura

1
porffor

purpurina

1
paent metalaidd, llwch efydd a ddefnyddir fel paent
2
lliw coch o wreiddyn planhigyn y cochwraidd / y gwreiddrudd (Rubia tinctorum)
3 serennu

púrria

1
ciwed

purriassa ciwed (-assa olddodiad cryfhaol)
Que n´és de patètica aquesta purriassa!
Dyna bathetig yw’r giwed hon! (Enghraifft o lythyr lle sonir am weithwyr cyrff Madrid sydd wedi dod i weithio i Gatalonia)

purulent

1
crawnog, llinorog, gorllyd

pus

1
crawn, llinor, gôr

pusil·lànime

1
llwfr

pussar

1
gwthio (Cataloneg Uwchfynyddol)

pústula

1
llinoryn
2
pothell
3
ploryn

puta

1
putain, hwren, bronten, slwt
anar de putes mynd â phuteiniaid, mynd i chwilio am butain
Els espanyols han fet els deures. Han dut de putes els delegats de les altres federacions, els han untat convenientment. Ara tindràn els seus vots.
Mae’r Castiliaid wedi gwneud eu gwaith cartref. Maent wedi talu am buteiniaid i’r dirprwyon o’r ffederasiynau eraill, ac y maent wedi eu llwgrwobrwyo hyd at y lefel angenrheidiol.
Nawr ganddynt hwy y bydd eu pleidleisiau.

callat com una puta hollol ddistaw (“distaw fel putain”) = yn gwrthod dweud dim

2
gwraig anllad, slwt

3
fill de puta bastard, cont
durant la dictadura del grandissim fill de puta d'en Franco
yn ystod unbennaeth y gont o fastard Franco

3
fer la puta i la ramoneta chwarae’r ffon ddwybig (“gwneud y butain / chwarae rhannau’r butain i Ramona fach”)
Considere que la cúpula dirigent d'ERC segueix jugant a la puta i la ramoneta, és a dir, depenent del lloc i el moment té un discurs polític o un altre.

Rwy’n credu fod arweinyddiaeth ERC yn dal yn chwarae’r ffon ddwybig, hynny yw, mae ganddi safbwynt gwahanol yn ôl yr amser a’r lle (“yn dibynnu ar y amser a’r lle mae ganddi un safbwynt neu un arall”)

puta ...

1
ansoddair i fynegi agwedd negyddol i beth drwg, peryglus, annodd
Feia un temps puta Roedd y tywydd yn ofnadwy
No et fiïs del Garcia, qué és molt puta Paid trystio Garcia, hen ddiawl yw e

2
de puta mare gwych

3 Que se'n vagin tots a la puta merda I’r diawl â nhw bob un!

putada

1
tro gwael

putatiu

1
tybiedig

putejar

1
puteinio = mynd ar hynt puteiniaid

2 bygro, hambygio, llibindio, drelo, ffwlffachan; = cam-drin (rhywun)
CIU ha sigut la primera en putejar ERC, però què hi ha guanyat?
Mae CiU (Convergència i Unió) wedi bod y cyntaf i libindio ERC (Esquerra Republican de Catalunya), ond beth mae wedi ei ennill o’r herwydd?

putrefacció

1
madredd, braenu

putrefacte

1
pwdr

pútrid

1
pwdr, pydredig

putu

1
(Castiliaeth) blydi, ddiawl, bondigrybwyll
Molta gent no pot veure CIU per als seus 23 anys de govern, encaixat en el borreguisme i el putu Seny.
Mae CiU yn gas gan lawer o bobl oherwydd ei thair blynedd ar hugain fel llywodraeth, yn gaeth i fynd gyda’r llif (“wedi ei ffitio i mewn i’r mynd gyda’r llif”) a’r “synnwyr cyffredin Catalanaidd” bondigrybwyll
[o’r Gastileg puto = blydi, ddiawl]


putxinel·li

1
pwped

puzle

1
jig-so 


 
Adolygiad diweddaraf - darrera actualització - 2001 05 06 :: 2003-11-02 :: 2003-12-15 :: 2004-01-05 :: 2005-02-11 :: 2005-02-16 .: 2005-03-22

 


····
Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website