http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_q_1150k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

Llythyren Q

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-22 2005-05-03

 

  

 

q
1
llythyren (enw Catalaneg y llythyren hon: cu)

quadern

1
llyfr nodiadau, nodlyfr
2
llyfr ymarferiadau

quaderna

1
ffrâm (awyren)

quadra

1
stabl
2
caban (byddin)
3
(llong) chwarter, perdrain (rhan ôl llong)
4
(ffatri) cilfach (i lorïau gael eu llwytho a’i dadlwytho), “duad”

quadragèsima

1
Grawys

quadrangle

1
petryal, pedrongl

quadrant

1
cwadrant, chwarter cylch
2
deial haul
3
deial (radio)
4
wyneb (cloc)

quadrar

1
sgwario
2
(mathemateg) sgwâr
3
quadrar amb cyd-fynd â
4
quadrar amb gweddu i
5
(berf heb wrthrych) dod â'i gilydd

quadrar-se

1
sefyll yn unionsyth
2
ystyfnigo, sefyll yn eich rhych

quadrat

1
sgwâr

quadradet sgwâr bach

un pebrot tallat a quadradets pupur wedi ei dorri’n sgwarau bach

 

 

fer veure el quadrat rodó mynnu bod du yn wyn (“gwneud [i rywun] weld sgwâr yn grwn”)

Els estalinistes sempre han fet veure el negre blanc, i el quadrat rodó

Mae’r Stalinwyr wedi mynnu erioed bod du yn wyn, a bod sgwâr yn grwn


2
sgwarog, siecrog
3
(mathemateg)
arrel quadrada ailisradd, gwreiddyn sgwâr
4
ysgwyddog, cydnerth

quadrat

1
sgwâr

quadratura

1
sgwariad
la quadratura del cercle sgwario'r cylch (ceisio gwneud yr hyn sydd yn amhosibl – cyfeiria at geisio cael sgwâr â'r un arwynebedd â chylch neilltuol)

quadre

1
sgwâr
Quin gruix tindrà un mocador de paper si el doblem en forma de quadre o rectangle 50 vegades?
Pa mor drwchus fydd hances papur os byddwn yn ei blygu ar ffurf sgwâr neu hirsgwar hanner cant o weithiau?

2 peintiad, llun
pintar un quadre paentio llun
3
cadre, cnewyllyn (= milwyr profiadol sydd yn asgwrn cefn corff milwrol ac sydd yn hyfforddi aelodau newydd)
A l'exili, col.labora amb la resistència francesa i esdevé formador
de quadres comunistes amb destí a Catalunya i a Espanya

Fel alltud, cydweithiai â’r Gwrthsafiad Ffrengig ac fe aeth yn hyfforddwr cadres Comiwnyddol oedd i’w hanfon i Gatalonia ac i Sbaen

4
siart
Presentem a continuació un quadre on es desgrana la despesa militar en les seves parts en funció de l'aportació de cadascun dels ministeris.
Mae gennym isod siart lle sydd yn dangos y gwario ar y lluoedd arfog wedi ei rannu yn ôl cyfraniad pobun o’r gweinidogaethau
5
golygfa

quadricular

1
rhannu yn sgwariau

quadriga

1
cwadriga (yn y byd clasurol, cerbyd dau olwyn a dynnid gan bedwar ceffyl ochr-yn-ochr)

quadrilàter

1
pedrochrog, pertryal

quadrilàter

1
pedrochr, petryal

quadrilla

1
tîm, sgwod, gang
2
gang o ladron

quadrúpede

1
pedwartroed

quadrúpede

1
pedwartroedyn

quàdruple

1
pedwarplyg

qual

1
el qual, la qual yr un sydd..
2
els quals, les quals y rhai sydd..

qual cosa

1
la qual cosa yr hyn sydd..

qualcú

1
unrhywun (Cataloneg yr Ynysoedd)
 [mewn Cataloneg Canolog dywedir algú]

qualificació

1
sgôr
2
cymhwyster

millora de la qualificació profesional

gwella’ch cymwysterau
3
marc

acta de qualificació d’una tesi doctoral

tystysgrif doethuriaeth, tystysgrif sydd yn dynodi canlyniad asesu gwaith ymchwil    

qualificar

1
disgrifio
2
gwneud yn gymwys
3
marcio (arholiad)
4
asesu
5
sgorio

qualificat

1
cymwys
2
diamheuol, cydnabyddedig

qualificatiu

1
cymhwysol

qualificatiu

1
label, disgrifiad

qualitat
1
ansawdd
control de qualitat rheoli ansawdd
de bona qualitat o ansawdd da

cases de baixa qualitat de construcció tai wedi eu hadeiladu’n wael
Està molt bé - té molta qualitat Mae’n dda iawn, mae safon iddo (“mae ganddo lawer o ansawdd”)

De vegades és més important la qualitat que no pas la quantitat

Weithiau y mae ansawdd yn bwysicach na chyfanswm
2
qualitat de vida ansawdd bywyd
Un altre problema dels malalts de sida és la seva poca qualitat de vida
Problem arall cleifion AIDS yw ansawdd digon gwael eu bywyd
3
gradd, safle
persona de qualitat rhywun uchel-radd
4
en qualitat de fel, yn rhinwedd...
5
qualitats nodweddion
té bones qualitats Mae iddo rinweddau

qualitatiu
1
ansoddol
anàlisi qualitativa dadansoddiad ansoddol

quall

1
bàg ceuled, bàg cywirdeb
2
ceuled, cywirdeb (= sylwedd sydd yn ceulo llaeth wrth wneud caws)
3
ceulad

quallar

1
(berf â gwrthrych) ceulo
2
(berf atblygol) quallars ceulo
No deixis de remenar – sinó, es quallarà
Paid stopio styrian – os gwnei di, fe geuliff e

qualque

1
peth, rhyw (Cataloneg yr Ynysoedd) [mewn Cataloneg Canolog dywedir algun]

qualque

1
rhywbeth (Cataloneg yr Ynysoedd) [mewn Cataloneg Canolog dywedir algun]

qualsevol

1
unrhyw
2
dinod = heb fod yn arbennig
Som un país qualsevol?... Ai gwlad ddinod ym ni?

qualsevol

1
unrhyw un
2
neb

qualsevol cosa

1
unrhyw beth

quan

1
pan
2
pryd bynnag (+ modd dibynnol)
3
pe

quant

1
sawl
1
rhai, ychydig o...

quant

1
sawl un
2
uns quants, unes quantes rhai, ychydig
uns quants minuts ychydig funudau, rhai munudau

quant

1
sut
2
quant a o ran
quant a mi o'm rhan i

quantia

1
cyfanswm

quantitat

1
cyfanswm
2
nifer
3
(arian) swm
4
una quantitat de pentwr o, llawer o
una gran quantitat de pentwr mawr o, llawer iawn o
la quantitat de llawer iawn o

quantitatiu

1
meintiol

quants

1
faint; vegeu quant

la Quar

1
trefgordd (el Berguedà)

quaranta

1
deugain, pedwar deg
quaranta-un quaranta-una 41;
quaranta-dos quaranta-dues 42;
quaranta-tres 43;
quaranta-quatre 44;
quaranta-cinc 45;
quaranta-sis 46;
quaranta-set 47;
quaranta-vuit 48;
quaranta-nou 49;

quaranta-set

1
cant-a-mil (rhif i ddynodi nifer fawr)
Aquesta és la llista de les quaranta-set coses que he de fer demà
Hwn yw’r rhestr o'r cant-a-mil o bethau y mae rhaid imi eu gwneud yfory

quarantè

1
deugeinfed

quarantena

1
una quarantena rhyw ddeugain

quaresme

1
Y Garawys
diumenge de Quaresme Sul Cyntaf y Garawys

quars

1
cwarts

quart

1
pedwerydd
2
chwarter (De Cymru: cwarter)

quart

1
chwarter awr (De Cymru: cwarter awr)
a quarts d'una del migdia am hanner awr wedi deuddeg yn y pnawn (“dau chwater awr o un o’r gloch”)
2
chwarter
3
ardal
4
gwersyllty
5
chwarter = un o'r pedair adran mewn arfbais
6
trugaredd, arbed einioes
donar quarter trugarháu = arbed einioes gelyn sydd yn ildio
guerra sense quarter rhyfel didrugaredd
7
quarter d'hivern gaeafle
8
quarter general pencadlys

Quart d'Onyar

1
trefgordd (el Gironès)

Quart de les Valls

1
trefgordd (el Camp de Morvedre)
www.uv.es/~fjglez/pais/toponims/

Quart de Poblet

1
trefgordd (l'Horta)
http://www.quartdepoblet.org/

Com l'escolà de Quart, sempre corrents, i sempre fa tard (Dywediad, Gwlad Falensia) “Fel y disgybl ym mhentre Quart, bob amser ar ffrwst a bob amser yn hwyr”

Quartell

1
trefgordd (el Camp de Morvedre)
www.uv.es/~fjglez/pais/toponims/


quarter

1
chwarter, ward

(Vila-real, la Plana Baixa, País Valencià) La població resta subdividida en quatre quarters que serveixen com a unitat administrative en les eleccions per als carrecs de govern, per a la lleva dels veins en cas de necessitat militar i inclús a efectes de prestacions laborals al comú de la vila: Sant Julià, Santa Maria, Santa Llúcia i Santa Caterina.

(Vila-real, la Plana Baixa) Mae’r pentref wedi ei rannu yn bedwar “quarter” (chwarter) sydd yn uned wleidyddol yn yr etholiadau ar gyfer y cyngor lleol (“ar gyfer swyddi’r llywodraeth”), gorfodaeth filwrol ar adeg rhyfel (“yn achos eisiau milwrol”), ac hyd yn oed ar gyfer cyfrannu diwrnodau o waith i gyngor y pentref: SantJulia, Santa Maria, Santa Llúcia i Santa Caterina.


quartet

1
pedwarawd

quarteta

1
pennill pedair llinell

quartilla

1
tudalen
2
quartilles nodiadau

quasi

1
bron, ymron

quatre

1
pedwar
2
caminar de quatre grapes mynd ar eich pedwar
3
rhif mwympwyol i fynegi ‘ychydig’; cwpwl o, rhai
quatre gats ychydig iawn o bobl (“pedair cath”)
4
(mewn rhestr) i quatre coses més a rhai pethau eraill

Quatretonda

1
trefgordd (la Vall d'Albaida)

Quatretondeta

1
trefgordd (el Comtat)


quatribarrada

1
â phedair rhesen

La senyera quatribarrada és la bandera pròpia de Mallorca

Y faner â phedair rhesen yw gwir faner Maliorcaque

1
oherwydd
2
pan

què

1
beth?
(Al cine) Què et ve de gust anar a veure?
(Yn y sínema) Beth licet ti weld?
2
(yn rhagflaenu cwestiwn)
Què? Què fem, aquest vespre?
Beth wnawn ni heno?
3
i què? Felly? Beth yw’r ots? Pa wahaniaeth?

4 en què...?  in what language...?
En què us creieu que parlaven a casa del Sr. Maragall, ara president de la Generalitat?

Ym mha iaith yr oeddech chi’n meddwl y maent yn siarad yn nhy^ Mr. Maragall, arlywydd presennol y Gyffredinfa (= llywodraeth Catalonia)?


què
1
a

que així

1
fel y
Tregui el cap del mig, que així hi podrem donar un cop d’ull
Symudwch eich pen, fel y gallem gael cipolwg

quec

1
ceciog, ag atal dweud arno/arni

quec

1
ceciwr, un ag atal dweud arno / arni

quedada
1
cyfarfod, cytundeb i gyfarfod yn rhyw le

quedar

1
bod ar ôl, bod yn weddill
2
mynd yn
quedar cec mynd yn ddall (“ei gorffen hi’n ddall”)
3
bod ar ôl (ar werth)
Només queden dues mil entrades per la concert
Dim ond dwy fil o docynnau sydd ar ôl ar gyfer y cyngerdd
4
bod = bod wedi ei leoli / bod wedi ei lleoli
5
quedar en segon lloc
dod yn ail
6
cytuno
7
cytuno i gwrdd â’i gilydd
Quedem a bar de l’aeroport? Beth am gwrdd â’n gilydd ym mar y maes awyr?
8
quedar bé amb gwneud argraff dda ar
9
dal i fod yn
quedar amics
aros yn gyfeillion
10
(gwynt) gostegu, gostwng
11
(môr) ymdawelu
12
quedar amb el cul enlaire cael ych dal yn din-noeth
13
quedar ben satisfet bod yn blês iawn

quedar com a nou

1
bod fel newydd

quedar de manifest

1
quedar de manifest bod i’w gweld
Com ha quedat de manifest ens altres ocasions
Fel yr oedd i’w weld ar adegau eraill

quedar en

1
cytuno i

quedar parat

1
bod wedi delwi

quedar embarassada

1
bod wedi beichiogi
hi va haver
un afer amb un escocès de qui va quedar embarrassada

Bu carwriaeth â Sgotyn a’i beichiogodd

quedar per vestir sants

1
(merch ddibriod) wedi mynd yn rhy hen i briodi


quedar-se

1
aros
quedar-se a una pensió aros mewn gwesty bach
2
aros ar ôl
3
quedar-se alguna cosa cadw rhywbeth
4
cymeryd rhywbeth (er enghraifft, wrth brynu mewn siop)

Ens quedarem aquesta Fe gawn ni hon
5
quedar-se amb la paraula a la boca bod wedi eich atal rhag mynd ymlaen wrth siarad

6 cael

N'estic fart de sentir la gent dir que els immigrants es queden amb totes les ajudes i que pels catalans res, no fotem

Rw i wedi hen flino ar glywed pobl yn dweud fod y mewnfudwyr yn cael y budd-daliadau i gyd a does dim ar gyfer y Catalaniaid, peidiwn â gwamalu

quedar-s’hi

1
marw

què fa que

1
pam...

queixa

1
cwyn
cartes de queixa llythyron cwyno
Queixes des dels governs de les Balears i Catalunya
(maent wedi derbyn) cwynion oddi wrth lywodraethau y Balears a Chatalonia
2
ochneidiad

queixal

1
cilddant
2
queixal del seny cilddant olaf , cefnddant

queixalada

1
brathiad
2
snac, tamaid i aros pryd

queixar-se

1
cwyno
2
ochneidio

Queixàs

1
trefgordd (el Rosselló)

quelcom

1
rhywbeth

quelcom

1
peth, rywfaint

que no

1
os nad

2 yn hytrach na

Temps enrere la compra d’aviram al mercat es feia a ull, que no a pes

Ers talwm, prynid dodefnod yn y farchnad yn ôl eu golwg yn hytrach nac yn ôl eu pwysau

quequejar

1
siarad ag atal, ic-acan, cecial, dydio

Quan m'atabalo, quequejo una mica. Vu-vu-vull dir que...

Pan wyf yn colli ‘natur, rw i’n siarad ag atal / cecian / dydio. Hyn...hyn... hynny yw...

quequesa

1
atal dweud, cec

Queralbs

1
trefgordd (el Ripollès)

querella

1
ymryson
2
(Y Gyfraith) cyhuddiad

 


querellant

1
(Y Gyfraith) achwynydd

querellar-se

1
(Y Gyfraith) dwyn achos yn erbyn, dodi’r / rhoi’r gyfraith ar (rywun)

La firma es va querellar contra ell

Dododd y cwmni’r gyfraith arno

Querol

1
trefgordd (l’Alt Camp)

Quesa

1
trefgordd (la Canal de Navarrés)
Castileg: Quesa

qüestió

1
cwestiwn
en qüestió dan sylw
1
mater

questionament

1
amau (vn)

qüestionar

1
bwrw amheuaeth ar

qüestionari

1
holiadur

què tal

1
beth am... (wrth awgrymu rhywbeth)

que torna, que gira

1
(wrth siarad am bwnc) yr ym ni yn troi mewn cylch

queviures

1
bwydydd

qui

1
pwy
2
pwy bynnag
hi ha qui mae rhai sydd...

La llei regula un límit màxim de decibelis i un horari. Denuncia qui no el cumpleixi

Yn ôl y gyfraith y mae terfyn uchaf ar ddesibelau, ac amserlen [ar gyfer gwahanol lefelau o sw^n yn ystod y dydd]. Hysbysa’r awdurdodau am y sawl nad yw’n cadw at y rheolau
3
als qui no som... i’r rhai ohonom nad ydym...
4
a qui i’r hon

quid

1
gwreiddyn, cnewyllyn

quiet

1
tawel
estigues quiet paid â chynhyrchu; bydd yn dawel

quietud

1
tawelwch

quilla

1
(llong) cil

quillo
(Castileb)

1 llanc Castileg ei iaith

els quillos del Barça reconvertits a racistes... llanciau (sydd yn cefnogi tîm pêl-droed) Barça sydd wedi eu trawsffurfio’n hilwyr

 

2 mewnfudwr Castileg

Quina és la ciutat més catalanista? Jo diria que Igualada, per una raó ben senzilla: tots els 'quillos' (abans anomenats xarnegos) viuen a dues poblacions situades a l'altra banda del riu Anoia (Vilanova i Montbui)

Pun yw’r dre fwya Catalangar? Igualada byddwn i’n dweud, am reswm syml iawn - mae’r ‘quillos’ i gyd (byddid yn galw ‘xarnegos’ arnynt o’r blaen) yn byw mewn dau bentre tu arall i afon Anoia (vilanova a Montbui)

 

TARDDIAD: Castileg quillo < chiquillo (= llanc)

 

quillolàndia

1 “Gwlad y Castilegwr”, “Tir y Castilegwr” - y rhannau o Gatalonia lle y mae getos y Castiliaid


 

quilo
1
cilo

quilogram

1
cílogram

quilòmetre

1
cílomedr

quilovat

1
cílowat

quimera

1
(biologia) címera

quimèric

1
amhosibl

químic

1
cemegol

químic

1
cemegydd

quimono

1
cimono

quin

1
pa
quina hora és? faint o’r gloch yw hi?

2 (ebychiadau)

Quin horror! Dyna ofnadwy!
Quina vergonya!
 Y fath gywilydd!

quincalla

1
trugareddau

quinina

1
cwinîn

Qui no s’arrisca no pisa

1
Oni fentrwch chi beth, nid enillwch chi ddim

quinqué

1
lamp olew

quint

1
pumed

quinta

1
(cerddoriaeth) pumed
2
galwad i’r fyddin
3
recríwt

quintacolumnista

1
pumed golofnydd = gelyn yn eich plith; un o gefnogwyr y gelyn mewn poblogaeth mewn rhyfel; un o garfan o gefnogwyr y mudiad Ffasgaidd ym Madrid yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen (1936-1939) a gynorthwyodd y pedair colofn o filwyr Ffasgaidd oedd yn bwriadu dod i mewn i’r ddinas i’w meddiannu


quintar

1
(pwys) 46 kg

quintar

1
galw i’r fyddin

quintet

1
pumawd
quintet musical femení grwp canu o bump o ferched

quinze

1
pymtheg, un-deg-pump

quinze dies

1
pythefnos

quinzena

1
una quinzena de persones rhyw bymtheg o bobl

quiosc

1
ciosg

quiquiriquic

1
coc-a-dwdl-dw^, go-go-go

quirat

1
carat

quiròfan

1
theatr llawfeddygol

quiromància

1
llawddewiniaeth

quirúrgic

1
llawfeddygol

qui-sap-lo

1
llawer

quisca

1
baw

quisca

1
cachu

qui sí que

1
yr un sydd...

quist

1
sust

quístic

1
sustig
fibrosi quística ffibrosis sustig

quitrà

1
tar

quitxalla

1
haid o blant

quixot

1
un Cwicsotaidd, un Gwicsotaidd

quocient

1
cyniferydd (mathemateg)

quòrum

1
corwm

quota

1
tâl
2
tâl aelodaeth
Encara estic al partit. Hi pago la quota, però res més
Rwy’n dal yn aelod o’r blaid. Rwy’n talu’r tâl aelodaeth, ond dyna’r cwbl
les quotes dels socis
taliadau [aelodaeth] yr aelodau


quotidià

1
dyddiol, beunyddiol

 ·····

Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 2001-05-26  :: 2003-11-01 :: 2004-01-05

····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website