http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_red_1686k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

red - rehabilitar

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22  2005-03-24

 

  

 

 


 
····· 
redacció
1
traethawd
2
staff golygyddol papur newydd
3
swyddfa golygydd
4
swyddfa newyddiadur
5
geiriad
6
(dogfen) ysgrifennu; llunio

redactar
1
ysgrifennu
2
llunio (llythyr, erthygl, etc)
En el moment de redactar aquest article...
Wrth lunio yr erthygl hon...
3
cyfansoddi (gwyddoniadur)

redactor
1
ysgrifennwr
2
golygydd
3
is-olygydd
4
cyfansoddydd (gwyddoniadur)

redempció
1
prynedigaeth

redemptor
1
gwaredol, gwaredigol
2
gwaredwr

redescobrir
1
ailddarganfod

redéu!
1
Duw mawr!

redimible
1
achubadwy, prynadwy

redimir
1
prynu yn ôl
2
pridwerthu

redirigir
1
dargyfeirio

(Després de l’accident) els Mossos d’Esquadra van redirigir el trànsit per l’autopista C-31 (El Punt 2004-01-15)

Ar ôl y ddamwain, dargyfeiriwyd y traffig gan yr heddlu Catalanaidd ar hyd y draffordd C-31

redistribució
1
ailddosbarthiad

redistribuir
1
ailddosbarthu

rèdit
1
llog, enillion (ar gyfalaf)
2
enill, mantais, budd

redita
1
ailadroddiad diangen

redituar
1
dwyn, rhoi, cnydio, cynhyrchu

redó
1
(Deheubarth Gwledydd Catalonia, ac Ynysoedd Catalonia) crwn

[Gogledd Catalonia: rodó]

redoblar
1
dwysáu, ailddyblu, cynyddu, amlháu
2
dadwrdd gwneud drwm

redoblegar
1
plygu

redol
1
darn o dir

redós
1
cysgodfa, lloches

redossar
1
cysgodi

Redovà
1
trefgordd (el Baix Segura) (Castileg: Redovan)

redreç
1
sythiad
2
diwygiad

redreçar
1
sythu, unioni

2 adfer

Catalunya s'esponyalitza. Que algú redreçi el pais! Mae Catalonia yn cael ei Chastileiddio. Rhaid i’r wlad gael ei hadfer

redreçar-se
1
sefyll yn syth
2
(economeg) adferiad

redubtable
1
arswydus, dychrynllyd

redubtar
1
ofni

reducció
1
lleihâd
la reducció de les impostos y gostyngiad ar drethi
2
gosod (esgyrn)

reducte
1
cadarnle

reductible
1
lleihadwy, gostyngadwy

reductor
1
lleihaol, gostyngol

reductor
1
(enw gwrywaidd) rhydwythydd

reduidíssim
1
bychan iawn

reduir
1
lleiháu
2
(gwrthsafiad) gostegu, gwastrodi
4
(gelyn, gwrthwynebwr) trechu, cael y trechaf ar
3
(rhywun treisgar) ffrwyno, trechu, cael y trechaf ar
La policia van reduir el segrestador
Cafodd yr heddlu’r trechaf ar yr hewrwgipiwr
Mor un reclús de Can Brians després de ser reduït per barallar-se amb un altre pres (El Punt 2004-01-06)
Carcharor yng ngharchar Can Brians yn marw ar ôl cael ei ffrwyno am ymladd â charcharor arall

reduir-se
1
gostwng
2
disgyn

reduït
1
wedi ei leiháu/ei lleiháu
2
bach (cyfanswm)

redundància
1
gormodedd

redundant
1
gormodol

redundar
1
cyfrannu, ychwanegu at

reduplicació
1
ailddyblu, ailddybliad

reduplicar
1
ailddyblu,

reedició
1
ail-argraffiad
Aquest llibre no es nou - és una reedició
Dyw’r llyfr hwn ddim yn newydd – ail-argraffiad yw e
2
(record, tâp, CD, DVD) ailgyhoeddiad, ailryddhâd

reeditar
1
ail-argraffu
2
ail-gyhoeddi
Els seus llibres acaben de ser reedits per l'editorial Y Lolfa
Mae ei lyfrau newydd eu hailgyhoeddi gan wasg y Lolfa
3
(cytundeb) diweddaru, ail-wneud
ERC avisa que les negociacions per reeditar l’Entesa (Catalana de Progrès) van per mal camí (Avui 2004-01-16)
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) yn rhybuddio fod y trafodion i ddiweddaru’r Cytundeb Cynydd Catalonia (= grwp o senadwyr o bleidiau chwith Catalonia yn Senad Castilia) yn mynd yn wael


reeducació
1
ailddysgiad

reeducar
1
ailddysgu

reeixir
1
llwyddo

reeixit
1
llwyddiannus

Diferències entre empreses reeixides i fracassades  (El Punt  2004-05-15)

Gwahaniaethau rhwng cwmnïau llwyddiannus a aflwyddiannus

reelecció
1
ail-etholiad

reelegir
1
ail-ethol

reemborsar
1
ad-dalu

reembossar
1
ad-dalu (ernes)
2
ad-dalu (treuliau)

reemplaçar
1
cymryd lle rhywbeth

reencarnació
1
ailymgnawdoliad

reencarnar-se
1
ailymgnawdoli

reenganxar
1
ail-ludo

reestrena
1
(Theatr) ail-lwyfaniad
2
(Sínema) ailryddhâd

reestrenar
1
(Theatr) ail-lwyfannu
2
(Sínema) ailryddháu

reestructuració
1
(cwmni) ad-drefnu, ad-drefniad

reestructurar
1
ail-ffurfio
2
(cwmni) ad-drefnu

reexaminar
1
ailarchwilio

reexpedir
1
anfon ymláen

reexportació
1
ailallforio

reexportar
1
ailallforio

refecció
1
adnewyddiad, trwsiad
2
lluniaeth, ymborth

refectori
1
(mynachdy) ffeutur

refer
1
ail-wneud
2
cyweiro, reparo, trwsio

refer camí
1
mynd yn eich ôl

refer-se
1
adennill nerth / iechyd, cael eich nerth / iechyd yn ôl, ailgryfháu;

referència
1
cyfeiriad
2
punt de referència cyfeirbwynt

referèndum
1
refferendwm

referent
1
referent a yn ymwneud â

referir
1
adrodd
2
dweud
3
(Adeiladu) plastro
4
(Adeiladu) gwyngalchi

referir-se
1
cyfeirio at

refemança
1
cadarnhâd

refermar
1
cyfnerthu, cryfháu
2
(berf heb wrthrych) cryfháu

refermar-se
1
ailddatgan (barn)

refet
1
cydnerth
2
wedi gwella’n llwyr (ar ôl afiechyd)

refeta
1
ail wasgiad olifau

refiança
1
ymddirieolaeth

refiar-se de
1
dibynnu ar, ymddiried mewn / yn, trystio

No te'n refiïs d'aquests Paid ag ymddiried yn y rhain
2
rhoi coel ar
Hem de veure si de les investigacions que es practiquin ens podem refiar d’aquestes noves declaracions de l’acusat.
Rhaid i ni weld, ar ôl cael canlyniadau’r ymchwiliadau sydd yn cael eu gwneud,  a allwn ni roi coel ar ddatganiadau newydd y cyhuddiedig

refiat
1
hyderus
2
ymddiriedus, fyddiog

refilada
1
trydar (aderyn)

refilar
1
trydar (aderyn)

refilet
1
trydar

refinació
1
puro, coethi
2
(arddull) caboli

refinament
1
puro, coethi

refinar
1
puro, coethi
2
coethi = gwneud yn fwy diwylliedig

refineria
1
purfa

refistolat
1
addurnedig
2
ymhongar, rhodresgar, rhwysgfawr
3
traháus

reflectir
1
adlewyrchu

reflector
1
adlewyrchol

reflector
1
sbotolau, golau sbot, sbot
2
chwilolau

reflex
1
atgyrchol

reflex
1
atgyrch
2
adlewyrchiad

reflexió
1
adlewyrchiad
2
casgliad, diweddglo

reflexionar
1
cnoi cil ar

reflexiu
1
meddylgar, myfyriol, synfyfyriol
2
cilyddol (gramadeg)

refloriment
1
ailflodeuo

reflorir
1
ilflodeuo

refluir
1
llifo yn ôl

reflux
1
trai

refondre
1
(hylif) ail-doddi
2
(metal) ail-doddi
3
ail-fwrw
4
ail-ysgrifennu (peth)

reforç
1
atgyfnerthiad

2 atgyfnerthiadau, milwyr ychwanegol, milwyr atgyfnerthol

 

rebre un contingent de reforç militar

cael carfan atgyfnerthol o filwyr

 

demanar més tropes de reforç

galw am ragor o filwyr atgyfnerthol

3 cymorth

reforç escolar tiwtora, gwersi ychwanegol i ddisgyblion ysgol

fer reforç escolar tiwtora, rhoi gwersi ychwanegol i ddisgyblion ysgol
reforç acadèmic
tiwtora, gwersi ychwanegol i ddisgyblion ysgol

4 de reforç atgyfnerthol, cynorthwyol

Necessitem monitors de reforç Mae arnom angen trefnwyr gweithgareddau cynorthwyol (mewn gwersyll ieuenctid)


reforçant
1
adferol (meddygaeth)
2
atgyfnerthol
3
bywiocaol, bywhaol, cryfhaol

reforçar
1
cyfnerthu
2
atgyfnerthu

reforestació
1
ailgoedwigo

reforestar
1
ailgoedwigo

reforma
1
diwygiad
2
(Pensaernïaeth) reformes trwsiadau:
3
gwellhâd

reformació
1
diwygiad

reformador
1
diwygiol
2
(enw gwrywaidd) diwygiwr

reformar
1
diwygio
2
cyweiro, trwsio
3
(Pensaernïaeth) trwsio
4
newid
5
gwellháu

reformatori
1
penydfa

reformista
1
diwygiwr

refosa
1
ailadolygiad
2
fersiwn newydd

refracció
1
(Ffiseg) plygiant, gwrthdoriad

refractar
1
plygu, gwrthdorri

refractari
1
anhydrin, ystyfnig, anystywallt
2
ystyfnig

refracte
1
(golau) plyg, plygedig, gwrthdroëdig

refractiu
1
plygiannol, gwrthdorrol

refrany
1
dywediad, hen air
2
dihareb

refrec
1
rhwbio, rhwto

refredar
1
oeri
2
rhoi annwyd i
3
(berf heb wrthrych) oeri

refredar-se
1
dal annwyd

refredat
1
dan annwyd, ag annwyd arno/arni

refredat
1
annwyd
agafar un refredat dal annwyd
Només es una mica de refredat Dim ond tipyn o annwyd yw hi

refregada
1
rhwbiad
2
sgwriad
3
brwshiad

refregar
1
rhwbio

refregar-se-la wancio, halio
2
sgwrio
3
brwshio

refrenar
1
(ceffyl) ffrwyno
2
ffrwyno = cadw o fewn terfynau

refresc
1
diod adferiadol

refrescant
1
adfywiol

refrescar
1
oeri
2
(berf heb wrthrych) , oeri
3
adnewyddu

refrigeració
1
rheweiddiad, rheweiddio
2
oeri, oeriad
3
sustem oeri

refrigerador
1
sydd yn oeri, oeryddol, rhewiadol
2
rhewgell
3
(enw gwrywaidd) sustem oeri, uned oeri

refrigerar
1
oeri
2
rhewi

refrigeri
1
snac, byrfwyd

refugi
1
cysgodfan
2
lloches

refugiar
1
cysgodi
2
llochesu, rhoi lloches i

refugiar-se
1
cysgodi

refugiat
1
ffoaduriad

refulgència
1
disgleirdeb, gloywder

refulgent
1
disglair, gloyw

refulgir
1
disgleirio, sgleinio

refús
1
nacâd

refusar
1
gwrthod

refusar-se
1
gwrthod
2
refusar-se a (fer alguna cosa) gwrthod gwneud rhywbeth

refutable
1
gwrthbrofadwy

refutació
1
gwrthbrawf, gwrthbrofiad

refutar
1
gwrthbrofi

reg
1
dyfrháu, dyfrhâd
2
dyfrháu, dyfrhâd

rega
1
rhych

regada
1
dyfrhâd

regadiu
1
tir sydd yn cael ei ddyfrháu

regador
1
dyfrhâd

regadora
1
dyfrlestr

regal
1
anrheg
regal de Reis anrheg y Serennwyl (mae plant Catalonia yn cael eu hanrhegion Nadolig yn draddodiadol ar noswyl y Serennwyl, ar Ionawr 5); (yn fras) anrheg Nadolig
2
a preu de regalet am y nesaf peth i ddim, am bris isel dros ben ("am bris anrheg bach")

regalar
1
rhoi = rhoi yn anrheg
2
(berf heb wrthrych) llifo (hylif)
2
cyfrannu = rhoi yn rhad ac am ddim

regalar
1
diferu (hylif)

regalat
1
hyfryd
2
(bywyd) cyfforddus, hyfryd

regalèssia
1
gwylys (Glycyrrhiza glabra)

regalet
1
anrheg fach (Gweler regal)

regalia
1
braint
2
brenhinfraint

regalim
1
diferiad (dw^r, chwys)

regalimar
1
diferu

regany
1
achwyn

reganyar
1
(ci) chwyrnu
2
dangos
3
reganyar-se achwyn, cwyno

reganyós
1
achwyngar

regar
1
dyfrháu = rhoi dw^r ar
2
dyfrháu = dargyfeirio dw^r afon neu nant i dir sych

 regata
1
rhych
2
cwys
3
regata = cyfres o rasus cychod
4
ras iotiau, ras fadau hwylio, ras gychod hwylio

regateig
1
bargeinio

regatejar
1
bargeinio
2
gwarafun

regater
1
adwerthol
2
ail law

regater
1
adwerthwr

regatera
1
ffos fach (at ddyfrháu)
2
gwter
3
adwerthwraig

regatge
1
dyfrháu

regatista
1
cystadleuwr mewn ras gychod, un sydd yn cymryd rhan mewn regata neu ras gychod; rhywfwr 
(En el programa) es parla dels regatistes de la Universitat d’Oxford que s’entrenen a Mequinensa (Avui 2004-01-13)
Yn y rhaglen siaredir am y rhwyfwyr o Brifysgol Rhydychen sydd yn hyfforddi yn Mequinensa

regató
1
ffos fach (at ddyfrháu)
2
gwter
3
rhych
4
gwerthwr nwyddau ail-law

regedôra

1 can dw^r


regència
1
rhaglywiaeth

Regencós
1
trefgordd (el Baix Empordà)

regenerar
1
atgynhyrchu, adfywio

regenerador
1
atgynhyrchiol, adfywiol

regeneració
1
atgynhyrchiad, adfywiad

regent
1
rhaglyw = un sýdd yn teÇyrnasu yn ll brenin neu frenhines am fod y hwnnw neu honno yn absennol, dan oed, neu yn anhwylus
reina regent Rhaglyw Frenhines
príncep regent Rhaglyw Dywysog
2
rheolwr (ffatri, ystâd)
3
gweinyddiwr academaidd mewn coleg crefyddol
4
fformon

regent
1
rhaglywiol
2
rheoli (cymhwysair)

regentar
1
dal
2
rheoli

regi
1
brenhinol
2
ysblennydd

regicida
1
teyrnleiddiad = un sy'n lladd brenin neu brenhines

regicidi
1
teyrnladdiad = y weithred o ladd brenin neu frenhines

regidor
1
cynghorwr tre, cynghorwraig tre

regidor
1
yn ymwneud â chynghorwr tref, â chynghorwraig tref

règim
1
goruchwyliaeth, llywodraeth
antic règim hen oruchwyliaeth
2
rheolaeth
3
rheolaeth (Gramadeg)
4
deiet
5
estar a règim bod ar ddeiet

regiment
1
catrawd
2
llywodraeth, gweinyddiaeth

regimenta
1
catrodol

Regina
1
[Reginald]

regió
1
rhanbarth, talaith
2
ardal
3
adran (Anamoteg)
4
regió lumbar adran y meingefn

regional
1
rhanbarthol, rhanbarth (cymhwysair); taleithiol, talaith (cymhwysair)
2
ardal (cymhwysair)

regionalisme
1
rhanbartholdeb

regionalista
1
rhanbartholwr
2
(ansoddair) rhanbartholaethol
Aquí tenim un nacionalisme regionalista, un republicanisme independentista i un socialisme amb traces federalistes
Mae gennym yma (yng Nghatalonia) genedlaetholdeb ranbarthiaethol (= mudiad sydd yn honni ei fod yn genedlaetholaidd ond mewn gwirionedd sydd am i Gatalonia fod yn rhanbarth gynabyddedig o wladwriaeth Sbaen yn hytrach na chendl annibynnol), gweriniaetholdeb anibyniaethol, a sosialaeth ag arlliw ffederalaidd

regir
1
rheoli

No podem regir els nostres destins

Allwn ni ddim rheoli ein tynghedau
2
rheoli (Gramadeg)
3
llywodraethu (gwlad)
4
rhedeg (busnes)
ser regit per cael ei reoli gan, cael ei rheoli gan

regirar
1
anrhefnu, rhoi wyneb i waered

Han entrat a m´han regirat el piset Maent wedi dod mewn ac anhrefnu’r fflat gen i.  
2
chwalu a chwilio (papurau)
3
troi (stumog)
4
regirar-li la bilis (a algú)
hala rhywun un yn grac / yn benwan (“troi’r bustl i rywun, troi ei fustl”)

regirar-se
1
troi (ffêr,swrn) etc

regiró
1
tro
2
terfysg

regir-se
1
bod mewn grym (cyfraith)
2
gweithio (peiriant)

registrador
1
cofrestrydd

registrar
1
cofrestru
2
cofnodi
3
(thermomedr; ystadegau) dangos
Barcelona registra un augment dels robatoris sense violència
Mae`r ystadegau yn dangos fod ym Marselona gynnydd mewn lladradau di-drais
4
chwilio

registre
1
cofrestriad (gweithred)
2
cofrestr
3
cofnod
4
llyfr ymwelwyr
5
registre civil swyddfa gofrestru
6
stop = (organ) darn symudol i weithredu setiau o bibau
7
dull = (organ) un o'r gwahanol swniau a wneir sydd yn debyg i offeryn penodol e.e. dull ffliwt
8
cwmpasran = rhan o gwmpas llais neu offeryn
9
cwmpasran = rhan isaf, rhan ganol neu ran uchaf cwmpas
llais neu offeryn
10
cyfatebiad = (argraffu) cyfatebiad y ddau golofn ar ddau wyneb y ddalen
11
cyfatebiad = (argraffu) alliniad cywir gwahanol blatiau lliw

regla
1
rheol
2
mesur
3
mislif
4
egwyddor (Gwyddoniaeth)
5
en regla mewn trefn
6
No hi ha regla sense excepció Nid oes rheol heb ei heithriad

reglament
1
rheolau
2
gorchmynion sefydlog = rheolau sydd yn gynsail i weithredid corff deddfwriaethol
3
is-ddeddf (cyngor tref)
4
rheolau ymddygiad (proffesiwn)

reglamentació
1
trefniant (gweithred)
2
rheolau

reglamentar
1
rheoleiddio
2
gosod rheolau

reglamentari
1
stadudol, yn ôl y rheolau

regle
1
rheolwr
2
rheol
3
riwler

regna
1
afwyn, awen
2
afluixar les regnes llacio'r awenau
3
a regna solta fel mellten
4
a regna solta yn ddi-ffrwyn
5
portar les regnes bod wrth y llyw

regnar
1
rheoli
2
gorseddu = bod yn ei nerth

regnat
1
teyrnas
2
teyrnasiaeth = cyfnod pan yw brenin ar yr orsedd
3
teyrnasiaeth = cyfnod pan yw person neu beth o fri, yn ei rym,
yn ddylanwadol
4
en ple regnat de pan oedd (person) yn fwyaf ei ddylanwad, pan oedd... ar ei anterth

regne
1
teyrnas
2
teyrnas (anifeiliaid, etc)
3
el Regne de Déu Teyrnas Duw
4
el Regne del Cel Teyrnas y Nefoedd

Regne Unit
1
y Deyrnas Unedig

regolf
1
trowynt
2
cwmwl (mwg; llwch)
3
pwll tro, trobwll

regolfar
1
(dw^r) troi
2
llifo yn ôl

regraciar
1
diolch (per = am)

regressió
1
atchweliad, atgwymp
2
cam yn ôl
3
cwymp = lleihàd

regressiu
1
atchweliadol
2
disgynnol, gwaeredol, tuag at i lawr

reguer
1
ffos dyfrháu

reguera
1
ôl
una reguera de pólvora ôl powdwr du, ôl powdwr gwn, ôl pylor
2
rhych (Amaethyddiaeth)
3
rhediad (mewn hosan)

reguerot
1
ffos traenio
2
ffos dyfrháu

reguitnar
1
cicio allan (ceffyl)

reguitzell
1
llinell
2
cyfres
3
nifer fawr
Fa un reguitzell d'anys Flynyddoedd mawr yn ôl
4
ffrwd = un peth ar ôl y llall
un reguitzell d'insults ffrwd / llif / llifeiriant o enllibion

regùl
1
régwlws = metel amhur o dan y sorod neu slag wrth doddi mwyn

regulació
1
rheolaeth
2
gosodiad (cloc, amserydd, peirianwaith)

regulador
1
rheoleiddiol

regulador
1
rheoliadur
2
botwm, nobyn, bwlyn (ar gyfer peirianwaith)
regulador d'intensitat switsh pulu, pylwr
regulador de volumen rheolydd sain, nobyn sain, bwlyn sain
3
throtl

regular
ansoddair
1
rheolaidd
2
trefnus (bywyd)
3
rheolaidd = (milwyr) sydd yn ffurfio rhan o'r fyddin barhaol
4
di-dda di-ddrwg

5 en situació regular yn gyfreithlon, a’r trwyddedau angenrheidiol

Al Principat hi viuen 383.000 estrangers en situació regular, i 200.000 més sense papers (El Punt 2004-01-18)

Yn y Dywysogaeth (= ardal hunanlywodraeth Catalonia) mae 383,000 (tri chant a thrigain a thri o filoedd) yn byw, a 200.000 (dwy fil) eraill heb bapurau (= papurau swyddogol, trwyddedau)

regular
verb
1
rheoli (traffig)
2
rheoli (prisiau)
3
cymhwyso (peirianwaith)
4
gosod (cloc)

regularitat
1
rheoleiddrwydd

regularització
1
rheoleiddiad

regularitzar
1
trefnu

regularment
1
yn rheolaidd, yn gyson

regust
1
adflas, = blas drwg a adewir ar ôl bwyta rhywbeth
2
blas, sawr, naws, = blas neu sawr rhywbeth wedi ei drosglwyddo i beth arall ar ôl gorwedd ochr yn ochr

rehabilitació
1
adnewyddiad
2
(person) cymhwyso, hyfforddi
3
adfer = adnewyddu adeilad
4
adnewyddiad (gwellháu hen dy)
5
adfer rhywun i’w hen swydd

rehabilitar
1
adfer = adfer i’ch bri neu i’ch braint
2
adfer = adfer i’ch safle


 

····
Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
1686+(geiriadur_catalaneg_cymraeg_res)+diccionari+de+catala+i+gal_les+at+y+cymry