http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_rei_1684k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

..................................................0379k Mynegai ir Geiriadur Catalaneg / ndex del diccionari catal

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymreg
(ar gyfer siaradwyr Cymreg)

Diccionari catal-gal
ls
(per gal
lesoparlants)

 

rei - rereguarda

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-06 :: 2005-03-22

 

 

 

 


  rei
1
brenin
els reis
y brenin ar frenhines
viure com un rei
bw fel brenin
2
els reis d'Orient (y brehinoedd or dwrain) y Doethion or Dwrain
els reis Mags / els reis Mgics (y brehinoedd dewinol) y Doethion or Dwrain
els reis y Doethion or Dwrain
una carta als reis llythr at Sin Corn (at y brenhinoedd, hynn w, y Doethion or Dwrain)
la cavalcada dels reis gorymdaith y Doethion or Dwrain, ar Noswl y Serennwl (Ionawr 5) pan aiff y Doethion ar fflotiau trwr pnetref neur dref gan daflu loshin at y plant
5
reis Ionawr 6, ddd gwl Ystwll, y Serennwl
tortell de reis cacen frsipan (cacen gron llenwad marsipn) a fwtir ar y Serennwl (6 Ionawr)
6
rei de la selva brenin y jyngl (= el lle / y llew)
3
brenin = pencampwr

reial
1
brenhinol

reialesa
1
brenhiniaeth

reialista
1
realistig

reialista
1
realdd

reialme
1
ternas

reig
1
[math o fadarchen] (Amanita caesaria)

reimprimir
1
ail-argraffu

reina
1
brenhines

Reinal
1
[Reginald]

reina santissima!
1
nefoedd fawr!

reina dels prats
1
(Filipendula ulmaria) brenhines y mesdd

reincidncia
1
ail-lithriad, ail-gwmpiad

reincidir
1
ail-lithrio, ail-gwmpo, llithro yn l, cwmpo yn l (i = en) (anfadwaith, anfoesoldeb)
2
ail-gyflawni (trosedd)

reincorporar
1
ail-gorffori

Reiners
1
trefgordd (el Vallespir )

reinserci
1
ailsefydlu, ailsefydliad (= cynorthwo cn-garchoror fyw heb droseddu, trwy roi hyfforddiant gwaith chwrs thrapi, ayyb)

reinserir
1
ailsefydlu, adsefydlu (carcharor)

reintegrar
1
cyfannu, atgyfannu
2
adfer

reintegrar-se
1
mnd yn l i'r gwaith

reiteradament
1
bth a hefd, yn barhaol, o hd ac o hd
Durant els mesos dabril i maig, els dos skins van amenaar-lo reiteradament
Yn ystod misoedd Ebrill a Mai, bur ddau ben croen yn ei fygwth o hd ac o hd

reiterar
1
ail-adrodd, ail-ddweud

reiterat
1
wedi ei ailwneud

Reis
1
Ddd Ystll, 6 Ionawr

reivindicaci
1
gofyniad
2
mynnuch hawliau

reivindicar
1
(hawl) mynnu, honni
2
(berf heb wrthrch) mynnu hawliau cynhenid, brwdro am ei hawliau cynhenid
3
arddel cyfrifoldeb am, derbn cyfrifoldeb am (gosod bom, ayyb)
4
arddel (perchnogaeth)
5
ennill yn l

reixa
1
delltwaith
2
barrau ffenestr

reixat
1
rhwll, dellt
2
rheilin
3
clwd haearn
4
(gwniadwaith) rhwllwaith, gwaith rhwllog
5
pwth agored (gwniadwaith)

reixeta
1
rhwllwaith
2
plethwaith
3
sgrn

rejovenir
1
adfer ieuenctid (rhwun), gwneud un yn ifanc eilwaith, ieuangu, ieuangeiddio

relaci
1
perthynas (rhwng pobl)
2
cysylltiad, perthynas hi ha relaci entre... i...
3
adroddiad
4
dolen gyswllt
5
cyfathrach rywiol
mantenir una relaci sentimental amb cael carwriaeth

relacionar
1
cysylltu

relacionar-se a
1
bod yn gysylltiedig

relacionat amb
1
cysylltiedig

relat
1
adroddiad
2
traethiad, adroddiant

relatar
1
adrodd,

relatiu
1
perthnasol, cysylltiol,
majoria relativa i majoria absoluta mwafrif cymharol a mwafrif llwr

relativitzar
1
bychanu pwsigrwdd rhwbeth

relax
1
seibiant
2
Rhw (adran yn nhudalennau hysbysebion bach papur newdd sdd yn hysbysebu puteiniaid, llinelli sgwrsio rhw, fideos rhw, ayyb) )

relaxaci
1
ymlaciad
2
llaciad,

relaxar
1
ymlacio,
2
llacio,

relegar
1
darostwng
2
deol

religi
1
crefdd
2
bywd crefyddol
entrar en religi mnd yn fynach, mnd yn lleian (mnd i mewn i grefdd)
3
crefyddoldeb

religionari
1
Prtestant

religis
1
crefyddol

religis
1
aelod o urdd grefyddol
2
mynach
religiosa lleian

religiositat
1
crefyddusrwdd

relinquir
1
gollwng, rhoir gorau i

relquia
1
crair
2
gweddillion,

reliquiari
1
cysegrfan
2
gweddillion

rella
1
llafn aradr

rellegir
1
ail-ddarllen

relleix
1
(cwpwrdd) shilff
2
relleixos gweddillion

relleu
1
cerfwedd (Celfyddd)
en relleu mewn cerfwedd
2
boglynwiath, gwaith boglynu (lledr) (celfyddd)
3
baix relleu cerfwedd isel
4
pwslais
5
pwsigrwdd
6
(Milwriaeth) rhyddhd, gwaredigaeth
7
olyniad, ymddiswddiad i wneud lle i weithiwr newdd
8
prendre el relleu de olynu rhwun, cymrd yr awennau gan rwun
9
cyfnewid
El trasllat es va haver de fer per relleus de vehicles Cludasant (y nwddau) cherbydau cyfnewid
10
cursa de relleus ras gyfnewid
11
donar relleu a (newyddion) hysbysu am

Relleu de la Marina
1
trefgordd (la Marina Baixa)

rellevant
1
blaenllaw
2
ardderchog

rellevar
1
ymgynewid , cymrd lle (rhwun)

relligar
1
ail-glymu
2
fframio

Rellinars
1
trefgordd (el Valls Occidental)

relliscada
1
llithriad
2
llithriad (car symud yn ddireolaeth - er enghraifft, ar rew)
3
bagliad
4
llithriad = camgymeriad

relliscar
1
llithro
2
llithro = (car yn symud yn ddireolaeth ar rew, ayyb)
3
baglu
4
llithro = gwneud camgymeriad
5
(llawr) bod yn llithrig
El terra rellisca molt Maer llawr yn llithrig iawn

rellogar
1
ail-osod (fflat, etc)

rellotge
1
watsh, oriawr
2
cloc

rellotger
1
oriadurwr, clociwr

rellotgeria
1
siop oriadurwr

relluent
1
glow, sgleiniog
2
pefriog
3
(dn, gwraig) graenus
4
llyfndew
5
golwg iachus ar, graen ar
6
llachar

relluir
1
sgleinio
2
pefrio
3
bod yn llachar

rem
1
rhwf

remake
1
rhwf

remar
1
rhwfo

remarca
1
sylw

remarcable
1
nodedig, hynod, rhyfedd
2
d'inters remarcable nodedig, hynod, rhyfedd

remarcar
1
ail-farcio
2
sylwi ar
3
gwneud sylw ar

rematar
1
lladd
2
gorffen (tasg)
3
cloi, diweddu (dl, trafodaeth)

rematat
1
yn llwr
ser un boig rematat bod yn wallgofddn llwr

remei
1
gwrthweithrediad
2
meddyginiaeth
3
De vegades el remei s pitjor que la malaltia
Weithiau y mae'r feddyginiaeth yn waeth na'r gwaeledd

rememorar
1
cofio

remenador
1
chwisg
2
corddwr

remenar
1
symud o gwmpas
2
troi
3
ysgwd
El gos remenava la cua Ysgwydair ci ei gwt
4
remenar les cireres bod gennch rm; bod gennch y gair olaf

remena
1
rhyddhd, gwaredigaeth
2
tl a wnaethpwd gan arglwdd i daeog i wneud iddo adael tiroedd yr arglwdd
2
taeog
tamb: home de remena taeog

remesa
1
taliad
2
cyflenwad

remetre
1
anfon
2
cyfeirio (at lfr)
3
maddeu
remetre un pecat maddeu pechod
4
diweithredu (dyfarniad)
5
(berf heb wrthrch), gwanhu, lleihu
remetre la febre (twmn) gwanhu
6
(berf heb wrthrch) (storm) gostegu

remetre's
1
remetres a cadw at (reolau)

reminescncia
1
atgof

remissi
1
diweithrediad (dyfarniad)

remitent
1
anfonwr

remodelaci
1
ad-drefniant
una remodelaci del gabinet angls ad-drefniant Cbinet Lloegr

remodelar
1
ad-drefnu, aildrefnu

remolatxa
1
betysen

remolc
1
tynnu rhaff
2
l-gerbd
3
a remolc ar raff

remolcar
1
tynnu (er enghraifft, car yn tynnu l-gerbd)

remol
1
trobwll, pwll tro

remor
1
(dŵr) murmur
2
(gwenn) su, suad
2
(papur) siffrwd, chwithrwd

rmora
1
rhelw

remordiment
1
atgno

remot
1
pell, hirbell

remoure
1
symud (pethau) o gwmpas
2
troi (pridd)
3
symud or neilltu (rhwstr)
4
diswddo (gweithiwr)
5
ail-drin (pwnc)

remugant
1
cilgnwr

remugar
1
cilgni

remul
1
mwd

remullar
1
rhoi ym mwd, mwdo

remuneraci
1
tl

remunerar
1
talu

remuntar
1
trwsio (esgidiau)
2
(afon) codi
3
(marchoglu) cyflenwi ( cheffylau i gymrd ller ceffylau blinedig)
4
(adern) remuntar el vol ymgodi, codi ir awr

remuntar-se
1
Aquest mol de farina es remunta al segle quinze
Mae'r felin flawd hon yn dyddio o'r bymthegfed ganrif

ren
1
carw Llychln

renaixement
1
ail-eni
2
El Renaixement Y Dadeni Dsg, y Dadeni
3
El Renaixement mudiad Catalonaidd yn y ganrif 1800+

renaixena
1
dadeni

renixer
1
ail-eni

ren
1
(ansoddair) Afon Rhein

renda
1
incwm
2
(benthyciad) llog
3
(t, fflat) rhent
4
renda nacional incwm gwladol

Renau
1
trefgordd (el Tarragons)

rendibilitat
1
proffidioldeb

rendibilitzar
1
gwneud yn broffidiol
rendibilitzar una inversi gwneud elw ar fuddsoddiad

rendible
1
proffidiol

rendici
1
ildiad, ymostyngiad

rendiment
1
blinder
2
elw
3
ildiad, ymostyngiad
4
perfformiad
5
cynncrch, allgynnrch

rendir
1
dychweld, rhoi yn l
2
rhoi (i rwun)
3
ildio
4
blino
5
cynhyrchu
6
(elw) dwn, dangos

rendista
1
cyfrandaliwr
2
arbenigwr ariannol
3
un sn bw ar incwm preifat

renec
1
rheg

renegar
1
nacu
2
rhoir gorau i
3
diarddel, ymwrthod , gwrthod arddel (rhwun / rhwbeth)
4
rhegu

renegat
1
gwrthgiliwr, bradwr

renixer
1
aileni

RENFE
1
cwmni rheilffrdd gwladwriaeth Sbaen

reng
1
arena
2
talwrn, pit ceiliogod
3
rhes
4
(byddin) rheng, rhenc

rengle
1
rhes
2
(byddin) rheng, rhenc

renglera
1
rhes

renill
1
gweryriad

renillar
1
gweryru

renom
1
enwogrwdd

renou
1
swn
2
cyffro

renovaci
1
adnewyddu
renovaci urbana adnewyddiad trefol, adnewyddu trefi
2
ailaddurniad
3
(Gwleidyddiaeth) diwygiad

renovador
1
diwygiol

renovar
1
adnewdyddu
2
ailaddurno
3
(Gwleidyddiaeth) diwygio

rentadora
1
peiriant golchi

rentamans
1
basn ymolchi

rentaplats
1
(person) golchwr platiau

rentar
1
golchi

renncia
1
ymddiswddiad

renunciar
1
rhoir gorau i
2
renunciar a troi heibio, gwrthod prynu
3
(arfer) rhoir gorau i
4
ymswddo (o waith)
5
ymwrthd r goron / r orsedd

renyar
1
cymennu, rhoi prd o dafod i

renyina
1
ffrae

renyinar
1
ffraeo

renyins
1
ffraegar
2
sarrug

renyir
1
renyir amb = cael cas ar, ffraeo
estar renyit amb bod wedi cael ffrae

reobertura
1
ail-agoriad

reobrir
1
ail-agor

reocupar
1
ail-feddiannu
Lexrcit israeli reocupa Betlem
(pennawd newyddiadur) Byddin Israel yn ailfeddiannu Bthlehem

reordenaci
1
ail-drefniad
2
ailrenciad, ailresiad, aildrefniad, ailosodiad

reordenar
1
ail-drefnu

reorganitzaci
1
ail-drefniad

reorganitzar
1
ail-drefnu

restat
1
rhostat

repalassa
1
cedowrach

repapar-se
1
lolian

repapleig
1
heneidd-dra, musgrelli

repapiejar
1
bod yn hen a musgrell, bod yn hen a drysld

reparable
1
trwsiadw

reparaci
1
cyweiriad
2
reparacions iawn

reparador
1
(hoe, gorffws) iachusol
2
(prd o fwd) adferol, atgryfhaol
3
(eg) trwsiwr, atgyweiriwr

reparar
1
atgyweirio, trwsio
2
(cryfder) adfer
3
(colled) gwneud iawn am
4
(sarhd) gwneud iawn am
5
adennill (amser a gollwd), gwneud iawn am (amser a gollwd)
6
sylwi
7
reparar en (1) talu slw i (2) ystyried
8
sense reparar en les despeses costied a gosto, heb gyfrir draul

repartici
1
dosraniad

repartidor
1
dosraniad
2
dosrannwr, dosbarthwr
repartidor de diaris bachgen danfon papurau, hogn papurau newdd
3
(ansoddair) dosrannol, dosbarthol

repartiment
1
dosraniad
2
(Masnach) dosraniad
3
rhaniad
4
(trethi) asesiad, arfarniad
5
(snema) castio, dewis cymeriadau

repartir
1
dosrannu, dosbarthu
2
(Masnach) dosrannu
3
rhannu, dyrannu (tir, gwlad, ayyb)
4
(snema) castio, dewis cymeriadau
5
pennu (gorchwl) i rwun
6
pennu (gorchwl) i rwun
7
(bwd) gweini
8
(diodydd) rhoi, dosbarthu
9
(cardiau) rhoi, rhoi allan, dosbarthu
10
(elw) talu
11
(pamffledi) rhoi allan
12
(trethi) asesu, arfarnu

reps
1
prd o fwd

repassar
1
mnd heibio i (rwle) yr eildro
2
mnd ar hd (heol) yr eildro
3
pwtho
4
trwsio, cyweirio
5
edrch (peiriant, etc)
6
revise lesson

repatriar
1
allgludo (rhwun), anfon (rhwun) or wlad

repl
1
gwallt aflr, anniben
2
(pren) cainc, cwgn, cwlwm, cnap
3
ewinbil
4
a repl (1) yn groes graen (2) o chwith (3) o'ch anfodd

repel.lent
1
ffiaidd

repel.lir
1
gwthion l
2
bwrw (ymosodiad) yn ei l, gwthio (ymosodiad) yn ei l, gyrru (ymosodiad) yn ei l,
3
(cynnig, syniad) gwrthod
4
gwrthsefll
5
atgasu

repel
1
ewinbil

repenjar-se
1
pwso yn erbn

repensar
1
ailfeddwl
repensar-s'hi ailfeddwl

repercussi
1
adlais, atsain
2
(ffigurol) l-effaith, sgil-effaith

repercutir
1
(sain) adleisio
2
adlamu
3
diasbedain (= dal i seinio)
4
repercutir en effethio

repertori
1
rhestr
2
mynegai
3
(Theatr)stoc, repertoire

reps
1
ail-bwso
2
[man lle y gellir ail-bwso nwddau mewn marchnad]

repesar
1
ail-bwso

repetici
1
ail-ddywediad
2
ail-weithrediad
3
ail-ddigwddiad
4
(Theatr) encor

repetidament
1
byth a hefd

repetidor
1
sdd yn ail-ddweud

repetidor
1
(eg) (eb) disgbl s'n ail-wneud blwddn
2
athro preifat
3
(eg) (Telegyfarthrebu) gorsaf gynfnerthol

repetir
1
ailadrodd, ail-ddweud
2
ail-wneud
3
(sain) diasbedain, adleisio
4
adolygu (gwers)
5
(recordiad) ailchwarae
6
Se sent repetir molt que Maent yn dweud yn aml fod...

repetj
1
rhiw

repeu
1
plinth

repic
1
caniad (clychau)

repicament
1
canu (clychau)

repicar
1
(clychau) canu

repicatalons
1
(Embeniza schoeniclus) bras y crs

repic
1
taro drws ( morthwl drws / chnocer)

repintar
1
ailbaentio
2
paentio rhoi paentiad ffwrdd--hi i
3
(berf heb wrthrch) bwrw glaw mn

repintar-se
1
(berf heb wrthrch) bwrw glaw mn

repix
1
glaw mn

repixar
1
(hylif) gollwng, diferu
2
(hylif) bwrw glaw mn

repl
1
landin

replantar
1
ail-blannu

replantejar
1
(cwestiwn) ail-lunio

repl
1
llawn dop
estar repl bod yn llawn (ar l prd o fwd)

replec
1
plygiad

replegar
1
(Milwriaeth) tynnu yn l
2
plygu (adenndd)

replegar-se
1
(Milwriaeth) cilio

rplica
1
ateb
2
gwrthodiad
3
(Celfyddd) copi
4
dyblygiad, atgynhyrchiad

replicaire
1
hf, haerllug

replicar
1
ateb
2
ateb yn l, bod yn h

repoblaci
1
ail-boblogi, ail-boblogiad
2
ail-stocio ( physgod, etc)

repoblar
1
ail-boblogi
2
ail-stocio ( physgod, etc)
3
ailblannu coed

repodrir
1
pydru

repodrir-se
1
dihoeni, nychu, gofidio
2
hiraethu

reploir
1
caboli
2
ail-gaboli

report
1
adroddiad
2
datganiad
3
hanes
4
gwbodaeth
5
newdd

reportar
1
rhoi, dod
2
(elw) cael
3
adrodd (wrth)
4
atal, rhwstro, ffrwno

reportar-se
1
eich rheoli eich hun
2
ymdawelu

reportatge
1
adroddiad
2
adroddiad
3
gwaith gohebwr / newyddiadurwr

reprter
1
gohebdd

reporter
1
(ansoddair) newyddion, gohebu

reps
1
gorffws
sense reps yn ddi-baid

reposadament
1
yn dawel
2
gan bwll
3
heb frs

reposar
1
rhoi yn l
2
(gweithiwr) rhoi swdd yn l i
3
(Theatr) ail-lwfanu
4
(berf heb wrthrch) ymlacio
5
(berf heb wrthrch) (hylif) gwaddodi
6
(arian) ail-fuddsoddi

reposar-se
1
ymdawelu, setlo

reposat
1
tawel
2
heddychlon
3
di-brs

reposici
1
ail-osodiad
2
(arian) ail-fuddsoddiad
3
(theatr) ail-lwyfaniad
4
(teledu) ail-ddangosiad

reprendre
1
ail-afael yn, ail-gychwn
2
adnewyddu
3
termo
4
achosi camdreuliad, diffg treuliad
El formatge em va reprendre Mi gefais gamdreuliad o achos y caws
5
bod yn annhreuladw
6
cael yn l
7
ail-gipio

reprensible
1
gresynus, ceryddadw, ceryddus, teilwng o gerdd

reprensi
1
cerdd
2
beirniadaeth

represa
1
ail-afaeliad (mewn gweithrediad)
2
adferiad
3
shilff
4
braced (wal)

represlia
1
tl pwth, dial, atrais
2
(rhyfel) dial (fel ateb i weithrediad geln, dienyddir carcharorion neu difethir adeiladau gwerthfawr)

represliar
1
talu'r pwth, dial

representable
1
cynrychioladw

representaci
1
cynrychiolaeth
2
(Theatr) llwyfaniad
3
(actor) actio
4
pwsigrwdd
home de representaci dn o bws

representant
1
cynrychioldd
2
(ans) cynrychiadol

representar
1
cynrychioli
2
perfformio (drama)
3
bod yn sumbol (rhwbeth)
4
(ffeithiau) datgan

representatiu
1
cynrychiolaidd

repressi
1
gormes, gorthrwm

repressiu
1
gormesol

reprimenda
1
cerdd

reprimir
1
gormesu
2
cyfyngu

reproducci
1
atgynhyrchiad

reproduir
1
atgynhyrchu

reprotxar
1
cerdd

reprotxe
1
ceryddu

reprovaci
1
cerdd

reprovar
1
ceryddu

reptar
1
herio

repte
1
her, sialens

rpti
1
ymusgol
2
(eg)ymlusgiad

repblica
1
gweriniaeth

republic
1
gweriniaethwr

repudiar
1
diarddel

repugnncia
1
ffieidd-dra

repugnanr
1
ffieiddio

repulsa
1
cerdd llm
2
condemniad llm

repulsi
1
gwrthnysedd

repulsiu
1
ffiaidd

repunt
1
pwth l

reputaci
1
enw da, cymeriad da

reputar
1
ystyried

Requena
1
trefgordd (el Ports)

requerir
1
gofn am
2
bod eisiau ar
3
mynnu (peth)

rquiem
1
offeren dros farw neu dros y meirw, offeren am orffws enaid

requisar
1
hawlio

requisit
1
danteithn = bwd sdd yn tynnu dŵr o'r dannedd
2
gofynion = eisiau

rerafons
1
cefndir

reraguarda
1
l-gad, l-fyddinClick Here!


Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Werr am ai? Yuu rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
1684+(geiriadur_catalaneg_cymraeg_yn_gymraegrei)+diccionari+de+catala+i+gal_les+at+y+cymry