http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_se_1741k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

se - sexualitat

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22 :: 2005-03-24

 

  

 
 


se
1
ei hun / ei hunan
2
eu hun / eu hunain

sebaci
1
gwerog, seimllyd
glàndules sebàcies chwarennau sebwm

Sebastià
1
Sebastian

sebollir
1
claddu

sec
1
sych
2
tenau

3 marw

deixar sec (algú) lladd rhywun (“gadael rhywun marw / sych”)

sec
1
sychder

séc
1
plygiad
2
crych
3
marc

seca
1
sychder
2
banc tywod
3
marwolaeth
4
bathdy (lle cynhyrchu darnau a phapurau arian)

secà
1
camp de secà tir amaeth sych
2
conreu de secà cnwd amaeth sych

secada
1
sychder

secall
1
cangen farw
2
bisgïen (hir a thenau)
3
(ar lafar) sgerbwd

secalló
1
(ffrwyth) sych

secalló
1
olif marw

secant
1
(Mathemateg) secant (llinell syth sydd yn croestorri cromlin mewn dau le neu ragor

secció
1
toriad
2
rhan
3
trawslun
4
(newyddiadur) adran
5
(gwinyddiaeth) adran

seccionar
1
rhannu, toriannu

secessió
1
ymwahaniad

secessionisme
1
ymwahaniaeth

secessionista
1
ymwahanwr

secreció
1
secretiad

secret
1
cyfrinachol
2
votació secreta pleidlais gudd

secret
1
cyfrinach
guardar un secret cadw cyfrinach, gwarchod cyfrinach
secret d’Estat state secret
secret professional cyfrinach broffesiynol

 

Et diré un secret Dywedaf gyfrinach wrthyt ti


2
cyfrinachedd, dirgelwch
3
drôr cudd
4
seinfwrdd
5
en secret yn gyfrinachol

secreta
1
archwiliad cudd
2
(crefydd) dirgelwch
3
toiled

secretament
1
yn y dirgel

secretar
1
secretu, nawsio, rhinio

secretari
1
ysgrifennydd
2
ysgrifenyddiaeth
3
adran ysgrifenyddol
4
adran lywodraeth

secretària
1
ysgrifenyddes

secretariat
1
adran ysgrifenyddol
2
ysgrifenyddiaeth

secreter
1
desg ysgrifennu

secta
1
sect

sectari
1
sectyddol, enwadol

sectarisme
1
sectyddiaeth, enwadaeth

sector
1
(Mathemateg) sector
2
(Rhyfel) sector
3
(Masnach) sector
4
un sector del públic rhan o’r gynulleidfa
5
maes
6
(rhan o blaid wleidyddol) carfan
7
(cymdeithas) rhan

(la) Secuita
1
trefgordd (el Tarragonès)

secular
1
bydol, séciwlar
2
canmlwydd oed
3
hynafol
4
sydd yn digwydd unwaith mewn canrif

secularitat
1
bydolrwydd, seciwlaredd

secularització
1
seciwlareiddio

secundar
1
cefnogi

secundari
1
eiladd
2
eilradd, llai pwysig

seda
1
sidan
2
anar com una seda mynd fel cloc, troi fel deiol (“mynd fel sidan”)

sedació
1
tawelydd

sedant
1
tawelyddol
2
(eg) tawelydd

sedàs
1
gogr, gwagr

sedassar
1
gogro, gwagru

Sedaví
1
trefgordd (l’Horta)

sedec
1
barus, gwancus

sedeca
1
barusrwydd, gwanc

sedegós
1
barus, gwancus

sedenc
1
sidanaidd

sedentari
1
eisteddog

seder
1
sidan
2
indústria sedera diwydiant sidan

sederia
1
siop nwyddau sidan
2
masnach sidan

sedició
1
anogaeth i wrthryfel

sediciós
1
anogol i wrthryfel

sediciós
1
gwrthryfelwr

sediment
1
gwaddod, gwaelodion

sedimentar
1
gwaddodi, gwaelodi

sedimentar-se
1
gwaddodi, gwaelodi

sedimentari
1
gwaddodol

seducció
1
llithiad, llitho

seductor
1
llithiol
2
deniadol
3
(gwên) hudolus

seductor
1
llithiwr, hudwr

seduir
1
(rhyw) llithio
2
temptio
3
hudo, swyno

seent
1
bens seents eiddo tirol, eiddo anghyffro

sefardita
1
Seffardig

sefardita
1
Seffardi

sega
1
medi, lladd gwair
2
(amser) cynheaeaf, adeg y cynhaeaf
3
(cnwd) cynhaeaf
4
(gweithred) cynhaeaf

segabosses
1
pigwr pocedi

segada
1
medi, lladd gwair
2
cynaeafa

segador
1
cynaeafol
2
màquina segadora peiriant medi

segador
1
medelwr, cynaeafwr

segadora
1
peiriant medi

segadora batedora
1
dyrnwr medi

Els Segadors
1
“Y Medelwyr”, anthem genedlaethol Catalonia

segament
1
blinder yn aelodau’r corff

segar
1
medi
2
lladd (gwair)
3
torri
4
pladurio, medelu, medi (gelyn)
5
chwalu (gobeithion)

(la) Segarra
1
ardal yng Ngogledd Catalonia

segar-se
1
(rhaff) torri i mewn i
2
segar-li les cames colli nerth o flinder o ofn

Segart
1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

segell
1
stamp
mata-segells marc post, dilead post
2
stamp rwber
3
dilysnod (gemwaith)
4
dilysnod (gemwaith)

segellar
1
stampio
2
selio
3
gwarthnodi

seglar
1
séciwlar, bydol

seglar
1
lleygwr

segle
1
canrif
es remunta al segle IV aC mae’n dyddio’n ôl i’r bedwaredd ganrif cyn Crist
2
oes
3
(crefydd) byd
4
segles hydoedd
5
Segle de les llums (canrif 1700) Cyfnod yr Ymoleuo
6
per tots els segles dels segles am dragwyddoldeb

segment
1
cylchran, darn
2
cylch piston

segmentació
1
cylchraniad

segmentar
1
cylchrannu

segmentari
1
cylchrannol

segó
1
bran

sègol
1
rhyg

segolar
1
cae rhyg

segon
1
ail
per segon cop am yr eildro
el segon pis yr ail lawr
el segon ensenyament addysg uwchradd

2
segona oportunitat ail gyfle
Té tot el dret de gaudir d’una segona oportunitat
Mae ganddo bob hawl cael ail gyfle

segon
1
dirprwy
2
(amser) eiliad
3
(morwriaeth) mêt

segona
1
ail ddosbarth
2
(cerddoriaeth)

segons
1
yn ôl
segons vostè chwedl chithau
segons com, segons que, segons les circumstàncies yn ôl yr amgylchiadau

segons com
1
mae gen i’r fraint, neu’r anlwc, yn ôl eich safbwynt...
tinc el privilegi, o la desgràcia, segons com t’ho miris, de...

segons com es miri
1
yn ôl sut y gwelwch chi’r peth

segons que
1
yn ôl

segons les circumstàncies
1
yn ôl yr amgylchiadau

segons sembla
1
yn ôl pob tebyg

segons tinc entès
1
hyd y deallaf fi

segregació
1
gwahaniad

segregar
1
gwahanu
2
secretu, nawsio, rhinio

segrest
1
herwgipio
2
atafaeliad

segrestar
1
herwgipio
2
atafaelu

segrestat
1
un a herwgipiwyd

(el) Segrià
1
ardal (Gogledd Catalonia)

següent
1
canlynol
2
(·eg·) el següent = y testun isod

seguici
1
gosgordd, gosgorddlu
2
gorymdaith angladdol
3
dilynaiant
4
adladd, canlyniad
La guerra amb el seguici de desgràcies Y rhyfel a’r trallodion yn ei sgil
5
dilynwyr (athrawiaeth, unigolyn)
6
mintai sydd yn cynnig dal rhywun

seguida
1
canlyniad
2
de seguida (adferf) ar unwaith

seguidor
1
dilynwr
2
(Chwaraeon) cefnogwr

seguiment
1
ras, cwrs
2
parhâd

seguir
1
dilyn
2
dilyn = gwrando ar raglen radio, gwylio rhaglen deledu,
3
parháu
4
dal i fod
seguir en lloc desconegut dal i fod mewn lle anhysbys
5
seguir-li els passos dilyn llwybr un
6
dilyn (cyfarwyddiadau)

7 seguir a la vostra  dal i wneud fel y mynnoch

No us baralleu! Pareu de barallar-vos! Sé que no fareu putu cas i seguireu a la vostra, pero almenys ja us ho he dit

Peidiwch â ffraeo! Rhowch y gorau i ffraeo! Gwn na fyddywch yn cymeryd sylw a byddwch yn dal i wneud fel y mynnoch, ond o leiaf rwy wedi dweud wrthoch chi

seguir avançant
1
dal yn eich blaen, dal ymláen

seguit
1
olynol
2
tres cops seguits deirgwaith, yn syth ar ôl ei gilydd

cinc dies seguits pum niwrnod yn olynol
3
tot seguit ar unwaith
4
(eg) cyfres

un seguit de cyfres o

la Comissió ha formulat un seguit de recomanacions

Mae’r Comisiwn wedi llunio cyfres o argymelliadau


segur
1
sicr
No estic gaire segur que sigui així Dw i ddim yn siŵr taw felly y mae hi, Dw i ddim yn siŵr fod hynny’n gywir
2
hyderus
una dona molt segura de si mateixa
gwraig hunan-hyderus iawn

segurament
1
yn sicr ddigon

seguretat
1
diogelwch
seguretat viària diogelwch ar yr heol
2
hyder, hunan-hyder

segur que
1
mae’n dra thebyg fod

seient
1
eisteddle
2
(beic) cyfrwy

seitó
1
brwyniad, ánsiofi

seixanta
1
trigain, chwe deg
2
(eg) trigain, chwe deg
3
(eg) trigeinfed, chwe-degfed
4
can seixanta nyth cythraul (= annibendod)
això sembla a can seixanta mae fel nyth cythraul


selecció
1
dewis, dewisiad, detholiad
2
(chwaraeon) tîm cenedlaethol

seleccionar
1
dethol

selecte
1
detholedig

selectiu
1
dethol, detholiadaol, detholus

selectivitat
1
detholusrwydd, detholedd, detholgarwch
2
arholiad mynediad i’r brifysgol

sella
1
(ceffyl) cyfrwy

Sella
1
trefgordd (la Marina Baixa)

selva
1
coedwig
2
jyngl

(la) Selva
1
districte (Northern Catalonia)

Selva de Mallorca
1
trefgordd (Mallorca)

(la) Selva de Mar
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

(la) Selva del Camp
1
trefgordd (el Baix Camp)

semàfor
1
golau traffig
2
signal
3
sémaffor

semblança
1
tebygrwydd
2
cofiant byr

semblant
1
tebyg
2
fel hyn

semblant
1
golwg
2
cyd-ddyn
2
cyd-greadur

semblar
1
ymddangos
la flor sembla de veritat! mae golwg blodyn go iawn arno


2
segons sembla yn ôl pob golwd, yn ôl pob ymddangosiad, ymddengys fod...

 

3 semblar com si... bod fel petái...

Li estic parlant, i sembla com si estigués en un altre lloc

Rwy i’n siarad ag e ac mae fel petái yn rhywle arall


4 semblar-li com una falta de respecte (a algú) ymddangos (i rywun) fel diffyg parch, taro (rhywun) fel diffyg parch

No ha volgut venir a veure’ns. No sé, sembla com una falta de respecte.

Doedd e ddim yn ymofyn dod i’n gweld ni. Wn i ddim, i mi rhyw ddiffyg parch yw hynny


semblar-li
1
meddwl
2
Què’t sembla? Beth wyt ti’n ei feddwl ohono; Beth yw’ch barn chi amdano?
3
Què t’ha semblat (digwyddiad diweddar)
Beth wyt ti’n ei feddwl ohono, Beth yw’ch barn chi amdano?
4
sembla ser que... mae’n debyg fod...


semblar un gat escorxat
1
(wrth sôn am rywun tenau) fel cangen haf (NW), fel crychydd, fel crychydd glas, fel llinyn trôns (NW), fel polyn lein (NW), fel sgimbren, fel haul ar bost

semblar mai no haver trencat cap plat
1
bod golwg arnoch fel pe bai na lyncech chi mo’r llaeth

sembra
1
heuad, hau
2
amser hau, tynor hau, adeg hau

sembrar
1
hau

semen
1
semen, had dynol

semença
1
semen, had dynol

sement
1
sment

semental
1
yn ymwnued â stalwyn / stalwyni = ceffyl gwrywaidd ar gyfer bridio

semental
1
stalwyn = ceffyl gwrywaidd ar gyfer bridio

semestre
1
hanner blwyddyn

semicercle
1
hanner cylch

semifusa
1
hanner-hanner-hanner cwafer

seminari
1
athrofa, coleg diwynyddol
2
séminar

semita
1
Semitaidd, Semitig

semita
1
Semetiad

semitò
1
hanne ton

semivocal
1
lledlafariad

sempre
1
bob amser, bob gafael
2
ara i sempre yn awr fel yn y gorffennol
3
Jo sempre t’ho dic Rw i’n dweud hyn wrthyt ti o hyd
4
com sempre fel arfer
5
per sempre am byth
6
sempre que (1) bob tro i... (2) ar yr amod fod...
7
de sempre arferol

Sempre hi ha una segona oportunitat
1
Mae ail gyfle yn wastad

senador
1
seneddwr

Senan
1
trefgordd (la Conca de Barberà)

senar
1
número snar odrif
2
parells o senars odrif neu eilrif

senat
1
senedd

Sencelles
1
gosgrodd (Mallorca)

sencer
1
cyfan

senderi
1
synnwyr

Apart de J.L. i algun altre, ningú diu coses amb senderi en aquest fòrum

Ar wahân i J.L. ac ambell un arall, does neb yn dweud pethau synhwyrol yn y fforwm ‘ma.
2
ymennydd

senectut

1 henoed

El pujolisme va caure per la pròpia senectut del projecte

Aeth “Pujoliaeth” i’r gwellt am fod y math hwnnw o wleidydda wedi mynd yn rhy hen (“cwympodd Pujoliaieth oherwydd henoed y prosiect”)


senglar
1
baedd gwyllt
2
cig baedd gwyllt
un tallet de senglar tafell o gig baedd gwyllt

sengles
1
bob un

(la) Sénia
1
trefgordd (el Montsià)

Sènia
1
(cognom)

senil
1
hen a musgrell

Senija
1
trefgordd (la Marina Baixa)

sens
1
= sense heb

sensació
1
teimlad

Em provoca una barreja de sensacions (“mae’n achosi cymysgedd o deimladau imi”)

Mae’n ysgogi teimladau cymysg ynof
2
argraff
3
tinc la sensació que... mae gen i’r argaff fod...
4
cyffro
fer sensació / causar sensació / provocar sensació creu cyffro

sensacional
1
cyffrous

sensat
1
pwyllog
2
doeth

sens dubte
1
yn ddiamau

sensatesa
1
pwyll, synnwyr

sense
1
heb

Aquella dona és mes lletja que un dia sense pa Mae hi’n hyll fel pechod (“mae’n hyllach na diwrnod heb fara”)

sense adonar-se’n
1
heb sylweddoli, heb imi sylweddoli

sense aturador

1 yn ddilyffethair (“heb rwystr”)

 
sense cap feblesa
1
yn ddi-ildio 


sense cap mena d’amabilitat
1
in gwbl ddigwrtais (“heb ddim math o gwrteisi”)

sense cap mena de dubte
1
heb rithyn o amheuaeth (“heb ddim math o amheuaeth”)

sense cap mena de vergonya
1
yn hollol ddigywilydd (“heb ddim math o gywilydd”)

sense cap utilitat
1
da i ddim, diwerth, mwy diwerth na diwerth


sense compliments
1
yn ddibetrus, yn ddiymatal

sense complexos
1
yn agored

sense consideració
1
heb ystyru eraill

sense control
1
yn ddireolaeth

sense fons
1
(siec) heb ddigon o arian yn y cyfrif i gael dilysu’r siec (“heb gronfa”)

sense limitació d’hores
1
am faint fynnoch o amser

sense més riscos

sense parió
1
heb ei ail

sense perdre temps
1
ar unwaith

sense precedents
1
heb ei debyg o’r blaen

sense que
1
heb
sense que ningú el veiés heb i neb ei weld

senseterra
1
un heb dir, “bodheble”

Van venir uns “senseterra” sense pedigrí de catalanets i els van fotre fora

Daeth rhai “bodheble” heb dras Gatalanaidd a’u gyrru allan (o’r llywodraeth)


sensibilitat
1
teimladrwydd
2
(croen, etc) teimlad

sensible
1
teimladwy
2
gweladwy

3 teimladol

Soc força sensible i m’he emocionat Un teimladol iawn wyf, ac y mae fy nheimladau wedi mynd yn drech na fi

sensiblement
1
canfyddadwy

sensorial
1
synhwyraidd

sensual
1
cnawdol, nwydus

sent com
1
ac ystyried bod, o gofio bod, ac yntau
I per què es va exiliar, sent com era un home de dretes?
Pam yr aeth o’i wlad yn alltud, ac yntau yn un o wyr yr asgell dde?

sentència
1
defryd

sentenciar
1
dedfrydu

Senterada
1
trefgordd (el Pallars Jussà)

sentiment
1
teimlad

sentimental
1
teimladwy, sentimental

sentina
1 (Morwriaeth) dŵr twll sbydu, gwaelodion llong

ççvaixells que buiden les sentines al mar davant la costaççç

llongau sydd yn sbydu’r gwaelodion gerllaw’r glannau

2(ffigurol) budreddi  

ççuna sentina de tots els vicisççç pwll o fudreddiCYM-Z
 


sentinella
1
gwarchodwr
fer de sentinella bod ar wyliadwriaeth

sentir
1
teimlo
2
clywed

fer sentir la seva veu traethu’ch barn (“gwneud i’ch llais gael ei glywed”)

sentir a parlar de
1
clywed sôn am

sentir-se
1
teimlo
sentir-se malalt teimlo’n sâl

sentit
1
pwyll
2
synnwyr
3
ystyr
4
cyfeiriad
5
agwedd
6
en tots dos sentits yn y ddau gyfeiriad
7
en sentit positiu yn adeiladol
8
ymateb (i awgrymiad)
9
sentit comú synnwyr cyffredin

 

perdre el sentit comú

colli’ch synnwyr cyffredin

 

fer-li perdre (a algú) el sentit comú

gwneud i rywun golli’i synnwyr cyffredin

 

utilitzar el sentit comú

defnyddio’ch synnwyr cyffredin

 

Davant l’ordinador, com en molts altres aspectes de la vida, hem d’utilitzar el sentit comú

O flaen y cyfrifiadur, fel llawer agwedd ar ein bywyd, rhaid i ni ddefnyddio’n synnwyr cyffredin

 

tenir sentit comú bod gennych synnwyr cyffredin

Els falangistes són genèticament incapaços de tenir sentit comú

Mae’r Falangiaid (cefnogwyr y mudiad ffasgaid Castilaidd Y Ffalang) yn enetigol  analluog i fod â synnwyr cyffredin

 

No l’hem d’escoltar, això és de sentit comú

Rhaid inni beidio â gwrando arno fe, synnwyr cyffredin yw hynny


10
tenir sentit bod yn ystyrlon
11
en sentit figurat yn ffigurol

sentit
1
croendenau

(la) Sentiu de Sió
1
trefgordd (la Noguera)

Sentmenat
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

sentor
1
arogl

seny
1
doethineb

2 “synnwyr cyffredin Catalanaidd”

el putu “seny” (difrïol) y “synnwyr cyffredin Catalanaidd” bondigrybwyllsenya
1
arwydd

senyal
1
marc
2
arwydd
3
paga i senyal ernes
4
craith
5
els senyals horaris (radio) arwyddnod

senyalar
1
marcio
2
creithio

senyal de tancament de les portes
1
(metro) sŵn i rybuddio bod y drysau ar fin cau

senyal d’identitat
1
emblem

senyera
1
baner

Senyera
1
trefgordd (la Ribera Alta)

senyor
1
dyn
2
gŵr bonheddig
3
(cyfarchol) syr
4
(wrth athro ysgol) syr
5
meistr
6
Benvolgut senyor... Annwyl syr...
7
No senyor! Nage wir!
8
Sí senyor!
Yn gwmwys!

senyora
1
senyora
2
Senyora (teitl) Mrs (= misus), y Fones
3
madam (cyfarchol)

senyora de la casa
1
gwraig tŷ

senyorejar
1
rheoli
2
ei lordio hi

senyoreta
1
geneth
2
Miss (cyfarchol)
3
athrawes

senyoreta de companyia
1
partneres; putain

senyoria
1
arglwydd
Vostra Senyoria f’Arglwydd
2
arglwyddes
Vostra Senyoria f’Arglwyddes
3
(tir) arglwyddiaeth
4
(rheolaeth) (tir) arglwyddiaeth
5
(tŷ) tŷ mawr

senzill
1
syml
2
plaen, naturiol

senzillament
1
yn syml

senzillesa
1
symlrwydd

separació
1
gwahaniad
2
bwlch, lle, pellter
Hi ha un sis o set centimetres de separació entre el marc i el vidre
Mae chwech o saith séntimedr o fwlch rhwng y ffrâm a’r gwydr

separar
1
gwahanu
2
tynnu oddi wrth ei gilydd
3
cadw ar wahân

separar-se
1
ymwahanu
Es va separar de la seva dona Gwahanodd â’i wraig

separat
1
ar wahân
La unitat fa la força. Separats no farem res.

Mewn undeb y mae nerth. Ar wahân wnawn ni ddim byd.separatisme
1
ymwahaniaeth

separatista
1
ymwahanwr

sepeli
1
claddedigaeth, angladd, daearu
compensar els gastos ocasionats pel sepeli talu treulau’r angladd
des de després de la defunció i fins a l’acabament del sepeli o’r farwolaeth hyd at ddiwedd yr angladd

sèpia
1
ystifflog
Es netegen les sèpies sense trencar les bosses de tinta, que s’aguarden
Glanheir yr ystifflogod heb dorri’r cydau inc, ac fe’u rhoir o’r neilltu
Sèpies estofades amb carxofes Ystifflogod wedi eu stwffio â marchysgall

2
sepia (= inc ystifflog)

septentrional
1
gogleddol
la flora de la Catalunya septentrional Planhigion Gogledd Catalonia
català septentrional (tafodiaith) Catalan Gogleddol
el més septentrional mwyaf i’r gogledd, mwyaf gogeleddol
Catalunya sofrí les conseqüències de la Guerra dels Trenta Anys amb la pèrdua
del seu territori més septentrional
Dioddefodd Catalonia ganlyniadau’r Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain wrth iddi golli ei thiroedd ym mhen gogleddol y wlad

sèptic
1
septig = sydd yn pydru

fossa sèptica tanc carthion

 

 

sepulcral
1
beddrodol

llosa sepucral beddfaen, carreg fedd (“carreg fedrodol”)

 

sepulcre
1
beddrod


el Sant Sepulcre

(1) Y Beddrod Sanctaidd; Beddrod yr Iesu
(2) cynrychiolad y Beddrod Sanctaidd
Aquesta confraria venerava el Sant Sepulcre que es guardava en un altar de la capella de l’Hospital de Pobres de la Vila

Addolai’r Frawdoliaeth hon y Beddrod Sanctaidd a gedwid mewn allor yng nghapel Ysbyty’r Tlodion yn y dref

sepultar
1
(corff) claddu
2
claddu
els corriments de terra... originats per les pluges van arrassar i sepultar un gran quantitat de vehicles

Mathrwyd a chladdwyd nifer fawr o geir gan y cwympiadau tir a achoswyd gan y glawogydd

sepultura
1
angladd
2
bedd
rebre sepultura cael eich claddu (“derbyn bedd”)

El ciutadà equatorià mort el 27 de gener després de patir una brutal pallissa
en el complex d’oci del Maremàgnum, va rebre ahir sepultura al cementiri de Montjuïc

Ddoe ym mynwent Montjuïc claddwyd y dyn o Écwador a fu farw ar y 27fed o fis Ionawr wedi iddo gael ei guro’n greulon yng nghyfadeilad hamdden Maremàgnum

sequaç
1
dilynwr, cefnogwr
Hi ha qui diu que aquí és on els sequaços de Franco feien les execucions.
Mae rhai yn dweud taw yn y fan hon y dienyddiai dilynwr Franco eu carcharorion


sequedat
1
sychder
sequedat de boca sychder y geg
en arribar l’estació de sequedat, aquesta bassa es quedi sense aigua pan ddaw’r tymor sych mae’r pwll hwn yn mynd yn hysb

seqüela
1
canlyniad
A pesar de les seqüeles de l’accident, el Jordi va intentar portar una vida normal
Er gwaetha ei anafiadau o achos y ddamwain, ceisiodd Siorus fyw bywyd normal

sequera
1
sychder
en època de sequera ar adeg sychder

Més de 200.000 persones van morir de gana com a conseqüència d’una gran sequera a la regió

Bu farw mwy na 200,000 o bobl yn sgil sychder mawr yn y rhanbarth

sèquia
1
ffos (ar gyfer dyfrháu)
Els arbres de ribera que envolten la sèquia (verns, freixes, etc)
Y coed glan afon sydd o gwmpas y ffos (gwern, onn, ac yn y blaen)

ser
1
(= ésser) bod

serà
1
bydd

ser a la carrera
1
bod mewn swydd
Tants anys que ets a la carrera i encara no ho has après?
Cymaint o flynyddoedd yn y gwaith hwn a chithau heb ddysgu hynny eto?

ser a la política
1
bod mewn gwleidyddiaeth
Deia que ell era a la política per folrar-s’hi les butxaques
Fe ddywedodd ei fod yn wleidydd iddo gael llenwi ei bocedi

ser collonut
1
bod yn wych

ser conegut
1
bod yn hysbys

ser de
1
bod yn aelod o (blaid wleidyddol, clwb cefnogwyr tîm pel-droed, etc)
En aquesta casa sóm del Barça Yn y tŷ hwn cefgnogwyr (tîm pêl-droed) Barcelona yr yn ni.

2 (tymheredd) La temperatura en aquella zona d’Etiòpia és de 45-55 graus segons si és estiu o hivern

Mae’r tymheredd yn y rhan honno o Ethiopia yn bump a deugain i bymtheg a deugain gradd yn y gaeaf fel yn yr haf (“os mae’n haf neu aeaf”)

ser de difícil identificació
1
bod yn anodd eich adnabod

ser de gallet fàcil

1 bod yn rhy barod i saethu (“bod o glicied hawdd, bod o driger hawdd”)


ser degut a
1
bod yn ganlyniad i, dilyn

ser de tots
1
perthyn i bawb

ser digne de
1
haeddu (rhywbeth)
és digne de veure’l mae’n werth ei weld

Serdinyà
1
township (el Conflent)

serè
1
(wybren) digwmwl, araul

Tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serè (dywediad) gwynt y Gogledd Wyl Fihangel (29 Medi), mis Hydref sych a digwmwl

una nit serena noson ddigwmwl

Cap d’Any serè, tot l’any va bé (dywediad) Dydd Calan digwmwl, fe fydd y flwydd cyfan yn dda (“fe aiff y flwyddyn i gyd yn dda”)

2 suar la gota serena bod yn chwys domen (“chwysu’r diferyn llonydd”)

serena
1
awel yr hwyr, awyr y nos

serenata
1
serenâd

serenitat
1
tawelwch, serenedd

sereno
1
(Hanes) gwarchodwr, gwyliwr nos; swyddog oedd yn cerdded pentref neu dref yn y nos i gadw trefn
una pel.lícula de lladres i serenos ffilm ladron a gleision, ffilm sydd yn dangos yr heddlu yn erlid troseddwyr

serenor
1
tawelwch, serenedd

ser enterrat
1
bod wedi eich claddu

ser fàcil
1
bod yn hawdd

sergent
1
sarsiant, rhingyll
sergent major uwch-sarsiant

serial
1
cyfresol

serial
1
(Llen; radio, teledu) cyfres

seriè
1
(digwyddiadau) cyfres, rhes, llinyn
una sèrie de crims cyfres o droseddau
2
cwrs o bigiadau
3
(Chwaraeon) serie eliminatòria rhagbrofion
4
set o stampiau
5
rhimyn
6
producció en sèrie mas-gynhyrchu
7
de sèrie safonol (maint, model, car, ayyb)
ser de sèrie bod yn osodiad safonol
8
fora de sèrie (1) neilltuol, anarferol, eithriadol, allan o’r cyffredin, anghyffredin (2) di-drefn, mewn anhrefn
9
en sèrie (cynhyrchu) màs-

serietat
1
difrifoldeb
2
cyfrifoldeb

Serinyà
1
trefgordd (el Gironès)

sèrio

seriós
1
difrifol
2
(person) cywir
3
cyfrifol
4
(dillad) ffurfiol
5
(lliw) pŵl, dwl, dilewyrch, afloyw
6
llednais
7
(perygl) mawr

seriosament
1
o ddifrif
pendre-ho seriosament cymryd rhywbeth o ddifrif

sermó
1
pregeth

ser molt d’hora
1
bod yn gynnar iawn

ser net
1
bod yn lân

Seròs
1
trefgordd (el Segrià)

serp
1
sarff

serpent
1
sarff

serpentejar
1
ymddolennu, troelli

serpeta
1
neidr fach
2
sarff gudd

serra
1
llif (at dorri pren)
2
(mynydd) crib

(la) Serra d’en Galceran
1
trefgordd (la Plana Alta)

Serra de Daró
1
trefgordd (el Baix Empordà)

serradura
1
(gweithred) llifo
2
serradures blawd llif

serralada
1
cadwyn o fynyddoedd

serraller
1
gof cloion

Serrallonga
1
trefordd (el Vallespir)

(els) Serrans
1
ardal yn Ne Catalonia

serrar
1
llifo

serrat
1
(ans) danheddog
2
(eg) cadwyn o fynyddoedd

(la) Serratella
1
trefgordd (l’Alt Maestrat)

serrell
1
rhimyn o wallt
2
rhafrau = ymyl wedi ei threulio

no ser res
1
(ymdrech) bod yn fethiant

sèrum
1
serwm
2
(llaeth) maidd

ser un enuig
1
bod yn beth blinderus

servei
1
gwasanaeth
servei militar gwasanaeth milwrol
al servei del govern ar wasanaeth y llywodraeth
2
(arwydd) Serveis Toiledau
3
(eglwys) gwasanaeth, moddion
4
servei a domicili danfonir i’r cartref
5
(tennis) serfiad
6
(dyled) cynnal

7
fer servei bod yn ddefnyddiol
això no fa servei it’s no use / it’s no good
8
servei públic trafnidiaeth gyhoeddus
9
servei públic gwasanaeth sifil
10
escala de servei grisiau cefn, staerau cefn

servent
1
(mf) gwas, morwyn

servicial
1
cymwynasgar

servidor
1
gwas; servidora morwyn

2 “eich ufudd gwas”, yr un sy’n ysgrifennu hyn o lith

Ni hi va venir ningú a la trobada. On eren els militants del nacionalisme cultural? Servidor no ho sap.

Ddaeth neb i’r cyfarfod. Ble roedd y sawl sydd yn gweithio er hybu cendelaetholdeb ddiwylliannol? Dyw eich ufudd gwas ddim yn gwybod. 
2
(ansoddair) gwasaidd

servilisme
1
taeogrwydd, gwaseidd-dra

servir
1
bod yn ddefnyddiol
No sé si servirà per a alguna cosa Gall fod o ddefnydd, efallai (“wn i ddim a wasanaethiff ar gyfer rhywbeth”)

2
bod yn was
3
gweini (cwsmer)
Beth alla i wneud i chi? En què puc servir-vos?
Per a servir-vos At eich gwasanaeth, At eich galwad

Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit (Dywediad) (“os wyt  yn mynnu bod wedi’ch geini’n dda, gwna di dy hunan y gwely”) Os wyt ti’n ymofyn fod gwaith wedi ei wneud yn dda, gwna fe dy hunan


4
(tennis) serfio
5
gwasanaethu yn y fyddin
6
servir la pàtria gwasanaethu’ch gwlad
7
(peiriant) gwarchod, gwylio
8
servir a taula gweini wrth y bwrdd
9
fer servir defnyddio

unes caixes  fetes servir de cadira rhai blychau wedi eu defnyddio fel cadeiriau

no servir de res
1
bod yn ddiwerth, ni + bod yn werth dim

Tot el que m’has dit no serveix de res Dyw’r cyfan yr wyt wedi dweud wrthyf yn werth dim

servir per a
1
bod wedi ei ddefnyddio ar gyfer...

servir-se
1
defnyddio

servitud
1
caethiwed

ses
1
twll tin

sèsam
1
sésame

sessió
1
cyfarfod
obrir la sessió agor y cyfarfod
aixecar la sessió torri’r cyfarfod
2
(llys) eisteddiad, sesiwn
3
(theatr) perfformiad
4
(ffilm) dangosiad

Sessué
1
trefgordd (l’Alta Ribagorça)

set
1
saith
el set d’aquest mes y seithfed o’r mis hwn
són les set mae’n saith o’r gloch

set
1
syched
apagar la set torri’ch syched
tenir set bod syched arnoch
tenir set de dyhéu am
guardar una poma per a la set cadw’ch afraid erbyn eich rhaid (“cadw afal er gyfer y syched”)

Setaigües
1
trefgordd (la Foia de Bunyol)
Enw Castileg: Siete Aguas

setanta
1
trigain a deg, saith deg

setanté
1
trigain a degfed, saith degfed

Setcases
1
trefgordd (el Ripollès) (“saith o dai”)

A Setcases tots son lladres (dywediad) Yn Setcases lladron yn nhw i gyd

set-cents
1
saith gant

set-ciències
1
un sy’n meddwl ei fod yn gwybod y cwbl

setè
1
seithfed

setembre
1
mis Medi
2
al setembre ym mis Medi

setge
1
gwarchae
posar setge a gwarchae ar
alçar el setge a codi gwarchae ar  

setí
1
satin gwneud, ffug-satin

Setia-Mira-rosa i Miraflor
1
trefgordd (la Marina Alta)

setmana
1
wythnos
setmana anglesa wythnos waith o bum diwrnod a hanner (“wythnos Seisnig”)
Setmana Santa Pasg (“wythnos sanctaidd”)
cap de setmana penwythnos
per la setmana de tres dijous (“ar gyfer wythnos y tri dydd Iau”) pan fo’r Wyddfa’n gaws (hynny yw, byth)
2
la setmana passada yr wythnos diwethaf
la setmana que vé yr wythnos nesaf
la setmana entrant yr wythnos nesaf

setmanada
1
cyflog wythnos

setmanal
1
wythnosol

setmanari
1
wythnosolyn

setmesó
1
cyfnod o saith mis
2
(ans) saith mis oed

setra
1
jwg

setrill
1
criwet olew

setrilleres
1
peth dal criwet

setze
1
un ar bymtheg
fer setze chwythu’r trwyn gyda’r bysedd (“gwneud un ar bymtheg”)

setzè
1
unfed ar bymtheg

seu
1
pencadlys
seu social pencadlys cwmni, swyddfa ganolog, prif swyddfa
2
cadeirlan, eglwys gadeiriol
3
esgobaeth, archesgobaeth
la Santa Seu y Babaeth

seu
1
ei (ef), ei (hi), eich, eu
2
(rhagenw), ei un ef, ei hun hi; ei rai ef, ei rhai hi; eu hun nhw, eu rhai nhw; eich un chi, eich rhai chi
anar a la seva edrych atoch chi ei hun; edrych ar ôl ei faterion ei hun; mynd yn ôl ei fympwy
posar-hi del seu cyfrannu
3
els seus = his / her people, supporters

sèu
1
gwêr

(la) Seu d’Urgell
1
trefgordd (l’Alt Urgell)

Seül
1
Seoul, prifddinas De Corea

seuós
1
gwerog, gwerllyd

seure
1
eistedd

Seva
1
trefgordd (Osona)

sever
1
llym
2
(gaeaf) caled, llym
3
(wyneb) llym
4
(cosb) llym, didrugaredd
5
(mesur) llym

severament
1
yn llym

severitat
1
llymder

sevícia
1
creulondeb

Sevilla
1
Sefíl, dinad yn Andalwsía

sevillà
1
o Sefíl
sevillana dawns o Sefíl

sevillà
1
un o Sefíl (dyn)
sevillana merch o Sefíl

sevillana
1
un o Sevilla (merch)
2
dawns o Sevilla

sexe
1
rhyw = cyfathrach rhywiol
2
rhyw = un o’r ddau raniad gwryw neu fenyw
sexe dèbil y rhyw wannaf (= merched)
sexe bell y rhyw deg (= merched)
sexe fort y rhyw gref, y rhyw gadarn (= dynion)
3
organau cenhedlu

4 gwain merch

Els meus dos dits de la mà dreta s’enfonsaven en el seu sexe

Suddodd deufys fy llaw dde i’w gwain

sexologia
1
rhywoleg

sexta
1
(Cerddoriaeth) chweched
2
(Eglwys) gwasanaeth y chweched awr

sextant
1
secstant

sextet
1
(Cerddoriaeth) chwechawd

sèxtuple
1
chwephlyg

sextuplicar
1
lluosogi chwegwaith, chwephlygu

sexual
1
rhywiol
abús sexual cam-drin rhywiol, camdriniaeth rywiol
disfunció sexual trafferthion rhywiol
frigidesa sexual fferdod rhywiol, oerni rhywiol
impotència sexual anallu rhywiol
perversió sexual gwyrdroad rhywiol
reproducció sexual
atgynhyrchiad rhywiol
tracte sexual cyfathrach rywiol

sexualitat
1
rhywioldeb

 Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-03 :: 2003-12-15 :: 2004-01-06

·
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

FI / DIWEDD
1741k