http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_si_1742k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

si - smòking

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22 :: 2005-03-26  

 

  

  
si
1
os
si us plau os gwelwch chi'n dda (“os plesia hi chi”)
2
pe
3
ond

-Pensava que al País Valencià anaven curts d’aigua. -No, si en tenen molta!

-Yr oeddwn in meddwl eu bod yn brìn o ddw^r yng Gwlad Falensia acw. -Nag yn, mae llawer ganddynt.(“ond mae llawer ganddynt”)
4
si no if not, otherwise
5
si bé er
si be ell tampoc no hi era er nad oedd hi yno chwaith

si
1
ei hun
si mateix ei hun
sense confiança en si mateix heb hyder
2
hi
3
ef
4
eu hunain
5
eich hun
6
eich hunain
7
tornar en si dod atoch eich hun, dadebru
fora de si beside oneself
bod o’ch cof, bod yn ynfyd

si
1
brest
2
croth
3
(ffigurol) mynwes
4
(ffigurol) calon
5
en el si de yng nghanol
Té un suport majoritari en el si del partit
Mae ganddo gefnogaeth y mwyafrif yn y blaid (“cefnogaeth fwyafrifol yng nghraidd y blaid”)
6
el si d'Abraham
mynwes Ábraham

Lluc 16:2 22 Heus aquí que el pobre va morir i els àngels el van portar al si d'Abraham. A bu, i’r cardotyn farw, a’i ddwyn gan yr angylion i fynwes Ábraham
7
(Tirwedd) bae
8
ceudod

si
1
(Cerddoriaeth) B


1
ie
es clar que sí wrth gwrs

Crec que sí
Felly yr wyf yn meddwl,
Dyna rw i’n ei feddwl,
Rw i’n credu taw e


1
ie = caniatâd
2
ie = cadarnhâd
-Sí o no? -Sí! -Dwyt ti ddim o ddifri! -Ydw! / -Rwyt ti’n smalio! -Nadw i!

3 ie = ufudd-dod

ser un “sí senyor” bod yn ameniwr, bod yn gynffonwr, bod yn was bach


sia
1
sia bo, sia dolent boed yn dda, boed yn ddrwg

sial
1
carreg glai, siâl

siamès
1
Siamaidd
germà siamès, germans siamesos gefaill Siamaidd, gefeilliaid Siamaidd
germana siamesa, germanes siamesos gefeilles Siamaidd, gefeillesau Siamaidd

siau
1
ffurf fer ar Deú siau Da boch

Siau a tothom! Haig d'anar a sopar amb la meva estimada filla

Da boch i bawb! Rhaid i mi fynd i gael swper â fy merch annwyl

sibarita
1
Subaritaidd; subaritaidd, plesergarwch
2
(eg) (eb)Subaritiad; subaritiad, plesergarwch

si bé
1
er (bod)

Sibèria
1
Siberia

sibiliant
1
sisiol
2 (eg) cytsain sisiol, sisiolyn

sibiliant
1
sisiol
(eg) cytsain sisiol, sisiolyn

sibil.lí
1 sibilïaidd, proffwydol, daroganol; o’r Siblïaid, dewinesau Groegaidd yn yr henfyd 
2 enigmatig, enigmataidd, anchwiliadwy, annirnadwy; astrus, dyrys, tywyll, sydd ddim yn ei fynegu ei hun yn eglur, sydd yn debyg i oraclau am fod y syniadaeth yn un aneglur a thywyll
parlar amb un aire sibil.lí siarad mewn dull enigmatig
el sibil.lí president electe y darpar arlywydd dyrys ei syniadau

siboc
1
(Caprimulgis albicilla) troellwr, gafr y gors

sic
1
sic, felly’n union, felly

sicard
1
eryr y môr

sicari
1
llofrudd hur

Sicília
1
Sisilia

sicilià
1
Sisilaidd
2
(eg)(eb) Sisiliad, Sisiles

Sidamon
1
trefgordd (el Pla d'Urgell)  (yn Segrià tan 1988)

si depengués de mi
1
petái’r cwbl yn dibynnu arnaf fi...

sideral
1
serol

siderúrgia
1
diwydiant haearn a dur

sidra
1
seidr

sífilis
1
síffilis, y frech boeth

sifilític
1
siffilitig

sifó
1
seiffon
2
dŵr soda
3
troad U-bedol
4
magl aer  
 
sigla
1
talfyriad
2
blaenlythrennau

signant
1
llofnodwr

signar
1
llofnodi
2
pwyntio at

signatura
1
llofnod
2
(llyfrgell) rhif catalog
3
llofnodi

signe
1
arwydd

Parlar amb un mateix és un signe de problemes mentals

Yr arwydd cyntaf o wallgofrwydd yw siarad â chi’ch hunan (“arwydd o broblemau meddyliol yw siarad â chi’ch hunan”)
2
atalnod

significació
1
ystyr

significar
1
meddwl = bod yn fwriad dweud gan un

significarse
1
sefyll allan

significat
1
enwog

significat
1
ystyr
Quin significat tenen les sigles OMS? Organització Mundial de la Salut
Beth mae OMS yn ei olygu? “Organització Mundial de la Salut“ (= Swyddfa Iechyd Dynolryw)

significatiu
1
pwysig

Hi ha gent que assoleix llocs importants de govern i mai havia governat abans res significatiu, ni en l'esfera privada ni en la pública

Y mae pobl sydd yn cael swyddi pwysig yn y llywodraeth er nad ydynt wedi rheoli dim o bwys o’r blaen, ni yn y sector preifat nac yn y sector cyhoeddus ychwaith
2
ystyrlon

sigui
1
bo
ni que sigui ddim hyn yn oed

sigui com sigui
1
rywfodd neu gilydd

sigui quin sigui
1
beth bynnag y bo

silenci
1
distawrwydd
2
guardar silenci bod yn ddistaw, cadw’n ddistaw, tewi
3
trencar silenci torri’ch mudandod
romper silenci torri’ch mudandod
4
imposar-li silenci (a algú)
rhoi taw ar (rywun)
5
passar en silenci peidio â sôn am
6
passar en silenci bod yn ddistaw (ynghylch rhywbeth), peidio â dweud dim yn ddistaw (ynghylch rhywbeth), tewi (ynghylch rhywbeth)

silenciador
1
distewydd

silenciar
1
(dryll, peipen fwg) distewi
2
peidio â sôn am rywbeth

silenciós
1
(lle) tawel
2
(person) dywedwst, di-ddweud, tawedog, di-sgwrs
3
(peiriant) distaw

silenciosament
1
yn dawel
2
(peiriant) yn ddistaw

sí que
1
mae'n wir bod...

sílex
1
fflint

silici
1
sílicon
2
silicaidd

silicona
1
silicôn

silicosi
1
silicosis

Silla
1
trefgordd (l'Horta) 

síl.laba
1
sillaf

sil.labic
1
sillafol

sil.labari
1
syllwyddor, llyfr sillafu

síl.labus

1
maes llafur

sil.lepsi
1
ymgynull, sulepsis

sil.logisme
1
cyfresymiad

Sils
1
trefgordd (la Selva) 

silueta
1
amlinell, silwét = llun a dynnwyd (ar bapur, ayyb)
2 silwét = llun torri

silurià
1
Silwriaidd

silvestre
1
gwyllt

Sílvia
1
enw merch [Silfia]

silvícola
1
coediog, coedog

silvicultor
1
tyfwr coed

silvicultura
1
coedwigaeth, tyfu coed

sima
1
cebl

Simat de Valldigna
1
trefgordd (la Safor) 

si mateix
1
ei hun (gwrywaidd, benywaidd)
2
eich hun
3
ser el pitjor enemic de si mateix bod eich gelyn pennaf eich hun

simbiosi
1
sumbiosis, cydfywyd

simbiòtic
1
sumbiotig

símbol
1
sumbol

simbòlic
1
sumbolaidd
a un preu simbòlic am bris sumbolaidd (= heb gynrychioli’r gwir werth)

simbolisme
1
sumbolaeth

simbolitzar
1
sumboleiddio
L'ocell de la pintura, per ell, simbolitzava la llibertat
Iddo fe, sumboleiddiai’r aderýn yn y peintiad ryddid

simetria
1
cymesuredd

si més no
1
o leiaf
Aproximadament dos dies, si més no am ddau ddiwrnod o leiaf
Sempre ha demostrat tenir el cap a lloc i, si més no, no és un somiatruites

Mae wedi dangos bob amser fod yn hirben, neu o leiaf, nid breuddwydiwr liw dydd mohono


simètric
1
cymesur

simfonia
1
súmffoni

simfònic
1
sumffonig

simfonista
1
sumffonïwr

simi
1
epa

símil
1
cyffelybiaeth

similar / similar
1
tebyg
A Granollers o d'altres ciutats de similar grandària
A Granollers neu mewn trefi o faint cyffelyb
Una xerrada de durada similar
Araith o hyd cyffelyb
similar a yn debyg i
En aquell poble d’Aragó es representa una obra similar als nostres Pastorets,
Los Molineros

In y pentref hwnnw yn Aragon maent yn perfformio drama sydd yn debyg i’n ‘Pastorets’ niinau (drama firagl) o’r enw ‘Los Molineros’.
2
o similar neu rywbeth tebyg, neu rywbeth o’r fath
Quan un estudiant fa una pregunta al fòrum o similar...
Pan ofynna myfyriwr gwestiwn i’r fforwm neu
rywbeth o’r fath

similitud
1
tebygrwydd

simitarra
1
crymgledd

simpatia
1
cydymdeimlad
no tenir gaires simpaties per nid + bod yn hoff iawn o

simpàtic
1
(person) neis, hyfryd, hoffus, ffeind, caredig
ser-li simpàtic bod yn un a hoffir
m’és simpàtic rw i’n ei hoffi
2
(lle) hyfryd

simpatitzar
1
cydymdeimlo
2
cyd-dynnu’n dda â, cytuno’n dda â rhywun, tynnu trwy rhywun yn dda

simpatitzant
1
cydymdeimlawr
2
(ansoddair) sydd yn cydymdeimlo

simple
1
syml
2
hawdd
3
sengl
4
diymhongar
5
cyffredin
És un simple pescador Dim ond pysgotwr cyffredin yw e

simplement
1
yn syml

Simplement dit: Catalunya no tindrà seleccions nacionals mentre no sigui un país lliure.
Ym syml, ni fydd timau cenedlaethol gan Gatalonia tra na fydd yn wlad rydd


simplicitat
1
symlrwydd

simplificable
1
y gellir ei symleiddio

simplificació
1
symleiddio, symleiddiad

simplificar
1
symleiddio

simplisme
1
gorsymledd

simplista
1
gor-syml
2
(eg)un gwirion

simposi
1
sumposiwm, trafodaeth

símptoma
1
arwydd, sumptom
2
arwydd
És un mala símptoma Arwydd drwg ye e

simptomàtic
1
sumptomaidd
2
nodweddiadol, arwyddol, mynegol

simulació
1
efelychiad
2
clefyd honedig
3
ffug beth

simulacre
1
efelychiad, ffugiad
2
ffug beth
3
delw
4
rhith, esgus

simulador
1
dynwaredol, efelychol
2
(eg) (eb) dynwaredwr, efelychwr
3
(eg) (eb) ffug-glaf

simular

1
cymryd arnoch (wneud peth), cogio (gwneud peth), esgus (gwneud peth)
2
ffugio

simultaneïtat
1
cyd-amseredd

simultani
1
cyd-amserol

simultàniament
1
yn gyd-amserol, ar yr un pryd

sina
1
mynwes
2
gwddf
3
sinws

sinagoga
1
súnagog

sinalefa
1
silldoriad

sinapisme
1
plaster mwstard

Sinarques
1
trefgordd (el Ports) 
Yn draddodiadol Castileg ei iaith. Enw Castileg: Sinarcas

sincerar
1
achub cam rhywun, cyfiawnháu, difeio

sincerar-se
1
eich cyfiawnháu’ch hun

sincer
1
cywir, diffuant, gonest, unplyg

sinceritat
1
diffuantrwydd, cywirdeb

sincípit
1
blaen penglog

sincipital
1
blaen penglog

sincopar
1
sillgolli
2
talfyrru

síncope
1
(gramadeg), sillgoll
2
(meddygaeth), llesmair

síncron
1
cydamserol, suncronaidd

sincronia
1
cydamseredd

sincrònic
1
cydamserol

sincronisme
1
cydamseredd

sincronitzar
1
cydamseru

síndic
1
eiriolwr, cynrhychiolydd (un sy'n cyrychioli diddordebau
rhyw sefydliad neu gymuned)
2
person sydd yn gyfrifol am fuddion corfforaeth
3
síndic de comptes gweinyddwr cyfrifon
4
arlwydd = (Valls d'Andorra) arglwydd cyngor y cyffredin
5
síndic major cadeirydd “sindicatura” (= bwrdd gweinyddwyr)
6
síndic personer dadleuwr tref = un sy'n cyrychioli diddordebau' r dinesydion

síndic de greuges
1
ombwdsman

sindical
1
undeb llafur (cymhwysair), undebau llafur (cymhwysair), undebol

sindicalisme
1
undebaeth lafur

sindicalista
1
undeb llafur (cymhwysair), undebau llafur (cymhwysair)

sindicalista
1
undebwr llafur

sindicar
1
undeboli

sindicar
1
ymaelodi ag undeb

sindicat
1
undeb llafur
sindicats de treballadors undebau llafur
2
sindicats de professorat undebau athrawon
3
súndicat = ymgynulliad i ymgymeryd â chywaith sydd yn ymofyn llawer o gyfalaf

sindicalista
1
undebwr llafur

síndicatura
1
pwyllgor sydd yn gyfrifol am fuddion corfforaeth
2
síndicatura de comptes gweinyddiaeth gyfrifon
l’Oficina de Recaptació és l’organisme en la qual la Sindicatura de Comptes va descobrir greus irregularitats comeses durant la presidència de l’actual conseller d’Agricultura
Y Swyddfa Drethi – dyma’r corff yn yr hon y daeth y Weinydiaeth Gyfrifon o hyd i droseddau difrifol a wnaethpwyd pan oedd y Gweinidog Amaeth presennol yn gadeirydd yno.

síndria
1
melon dŵr

síndrome
1
súndrom

sinècdoque
1
cyd-gymeriad

sinecura
1
segurswydd

sinèresi
1
cywasgiad (gramàtica)

Sineu
1
trefgordd (Mallorca) 

Singapur
1 Singapor
 
singladura

1
hwyliad undydd, mordaith undydd (morwriaeth)

singlar
1
llywo

singlot
1
yr ig
tenir singlot bod yr ig gennych

singlotar
1
igian

singular/singular
1
unigryw
2
eithriadol
3
anarferol, anghyffredin, anghynefin, od, rhyfedd,
4
unigol (gramadeg)
5
combat singular ornest, ymladd rhwng dau lawlaw

singularitat
1
nodwedd, teithi = rhyw wedd sydd yn gwahanu peth neu berson o eraill
2
hynodrwydd = rhywbeth anarferol, rhywbeth hynod
Quan van llegir el diari, els seus excompanys el van identificar a l'acte per la singularitat del seu nom i del seu currículum
Pan ddarllenodd ei gyn-gyd-ddysgyblion y papur, adnabyddon nhw ef ar unwaith oherwydd hynodrwydd ei gyfenw, a'i hanes

singularitzar
1
didoli

singularitzar-se
1
amlygu eich hun

sínia
1
rhod ddŵr = math o rod i godi dwr o sianel at ddyfrháu
2
olwyn fawr, olwyn fferis = rhod fawr a geir mewn parc adloniant,
ag iddi seddau sydd yn dal yn lorwedd wrth i'r olwyn droi;
wedi ei dyfeisio gan GWG Ferris 1859 -1896, peiriannydd Americanaidd

sinistrat
1
wedi’ch anafu
2
wedi’ch difrodi
3 (awyren) wedi cwympo, a gwympodd; wedi syrthio, a syrthiodd
Localitzen a 400 (quatre-cents) metres de profunditat les restes de l’avió sinistrat al Mar Roig (El Punt 2004-01-06)
Gweddillion yr awyren a gwympodd i’r Môr Coch wedi eu darganfod ar ddyfnder o bedwar cant o fedrau
4
de, ochr dde = (herodraeth) y chwith o safbwynt daliedydd tarian

sinistrat
1
un wedi ei anafu

sinistralitat
1
cyfradd (f) damweiniau, nifer damweiniau

sinistre
1
chwith
2
ysgeler
3
trychinebus

sinistre
1
damwain
El sinistre va ser a prop del nou hotel
Digwyddodd y ddamwain yn agos i'r gwesty newydd
2
trychineb
3
colled
4 quedar-se sinistre total (car mewn damwain) bod wedi ei falu’n racs / bod wedi ei falu’n yfflon
L’home va morir a l’acte i el vehicle va quedar sinistre total (El Punt 2004-01-10)
Bu farw’r dyn yn y fan a’r lle a chafodd ei gar ei falu’n yfflon

si no
1
os am gael cadarnhâd

sinó
1
ond (= gwrthgyferbyniad)
2
no haver-hi... sinó
3
ni + bod gan un ond
4
no solament... sinó... dim yn unig... ond hefyd

sínode
1
sunod, cymanfa = cyngor esgobaeth

si no et fa res
1
os nad oes gwahaniaeth gennych chi

si no fos per
1
onibái am
sinó fos per què onibai am y ffaith fod

sinó que
1
ond

sinònim
1
cyfystyrol

sinònim
1
cyfystyr

sinonímia
1
cyfystyredd

sinopsi
1
crynodeb

sinòptic
1
cyfolwg, sunoptic
2
quadre sinòptic siart

sintactic
1
cystrawennol

sintaxi
1
cystrawen

síntesi
1
cyfosodiad, súnthesis

sintètic
1
sunthetig

sintetitzar
1
cyfosod
2
cyfuno

sintoisme
1
Shintoaeth

sintonitzar
1
tiwnio (radio)

sinuós
1
dolennog, troellog
2
twyllodrus

sinus
1
sinws = ceudod llawn awyr yn y benglog sy'n cysylltu â'r trwyn
2
(Mathemateg) sin

sinusitis
1
sinwsitis = enyniad y sinysau

sionista
1
Zioniad, Ziones

sionisme
1
Zionaeth

sípia
1
cyllell fôr = molwsg ceffalopodaidd sy'n chwistrellu math o inc du

sirena
1
môr-forwyn
2
seiren = corn rhybudd

sirga
1
rhaff lusgo (rhaff ar gyfer llusgo cwch ar hyd camlas)

sirgar
1
llusgo, tynnu (môr)
2
gweithio'n gyflym, bod wrthi yn galed

síria
1
Suraidd

síria
1
Suriad, Sures

Sirià
1
Suria

sis
1
chwech

sis-cents
1
chwe chant

sisè
1
chweched

sisè
1
chweched ran

siseta
1
(Tringa stagnalitis) pibydd y gors

sisme
1
daeargryn
El sisme es va produir quan els habitants de la ciutat dormien
Digwyddodd y daeargryn pan oedd trigolion y dref yn cysgu

sísmic
1
seismig

sísmicament
1
yn seismolegol
Què hi feia tanta gent vivint en construccions tan precàries en una zona sísmicament perillosa
Pam yr oedd cymaint o bobl yn byw mewn adeiladau mor sigledig mewn ardal seismolegol beryglus

sismògraf
1
séismograff

sis plau
1
os gwelwch yn ddaSisquet
1
ffurf bachigynnol ar yr enw Castileg Francisco

el gran Sisquet “y Sisquet mawr”, enw difrïol am Francisco Franco, unben y Castiliaid (m. 1975) 

desfilades militars que els fan sentir nostàlgia del gran Sisquet "caudillo por la gracia de Dios"

gorymdeithiau milwrol sydd yn gwneud iddyn nhw hiraethu am y Sisquet mawr “arweinydd trwy ras Duw”


sistema
1
sustem, cyfundrefn
2
per sistema (adf) fel rheol
3
sistema solar cyfundrefn heulol, cysawd heulol
el sistema nerviós y gyfundrefn nerfol
4
sustem =
peirianwaith sydd yn gyfuniad o elfennau rhyngweithiol
sistema de seguritat sustem diogelu / sustem diogelwch

sistemàtic
1
cyfundrefnol

sistemàticament
1
yn drefnus, yn sustematig, yn eu trefn

sístil
1
(pensaernïaeth) sustyl

sístole
1
cyfangiad y galon, sustol

sit
1
bras = aderyn cân hadysol Ewrop a Gogledd América
 2 sit groc bras melyn (Emberiza citrinella)

Sitges
1
trefgordd (el Garraf) 

sitja
1
pwll grawn = ceudod danddaear at gadw grawn
2
seilo = cronfa ar ffurf silindr at gadw grawn, silwair
3
pentwr siercol

sitjar
1
lle seilos

si tot just
1
Si tot just acaben de començar! Newydd ddechrau maen nhw

situació
1
sefyllfa, cyflwr
2
lleoliad
2
statws

situar
1
lleoli
2
gosod

situar-se
1
ymsefydlu, setlo i lawr
2
gwneud yn dda drosto ei hun, llwyddo

Siurana d'Empordà
1
trefgordd (l'Alt Empordà) 

siurell
1
[chwiban ar ffurf delw bach] (Mallorca)

si us plau
1
os gwelwch-chi'n dda
si us plau per força prun a ych chi’n ei hoffi ai peidio

sivella
1
bwcl

skin
1
croenben

Necessitem més policia durant el cap de setmana per prevenir les agressions dels 'skins' neonazis

Mae arnom eisiau rhagor o heddlu yn ystod y penwythnos i atal ymosodiadau treisiol y croenbennau neo-Natsiaidd

 


SL
1
Sociedat Limitada (cwmni atebolrwydd cyfyngedig o dan faintioli benodig)

smòking
1
siaced ginio


 
 

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-03  :: 2003-12-09 :: 2004-01-06

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website


FI / DIWEDD
1742k