http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_te_1726k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

..................................................0379k Mynegai ir Geiriadur Catalaneg / ndex del diccionari catal

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymreg
(ar gyfer siaradwyr Cymreg)

Diccionari catal-gal
ls
(per gal
lesoparlants)

 

te- teoritzar

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09

 

 

 

 

te enw benwaidd
1
ti = enwr llythyren T

te (rhagenw) : gweler et

te
1
ti = enwr llythyren T

t
(ebychiad)
1
T! Dyna!

teatral
1
theatr (cymhwsair), theatrau (cymhwsair), theatraidd
autor teatral dramoddd
Quin autor teatral va escriure La mort accidental dun anarquista? Dario Fo
Pa ddramoddd ysgrifennodd Marwolaeth anarchdd drw ddamwain? Dario Fo
2
teatraidd = dangosiadol

teatre
1
theatr
escriure teatre ysgrifennu dramu
2
theatr (cymhwsair)
3
stranciau


tebi
1
claear, claearaidd, lled dwym, lled gynnes, gweddol dwym, gweddol gynnes
aigua tbia dŵr claear
Aiguatbia trefgordd (el Conflent)
2
(ffigurol) llugoer

tebiesa

1
claearder, claearineb, claearedd
2 llugoerni

tec
1
gwledd

Tec
1
trefgordd (el Vallespir )

teca
1
bwd (Mae bwt ym Marselona or enw La Bonateca y bwd da)
A Arbeca molt bestiar i poca teca (Dywediad) Yn Arbeca, llawer o wartheg ac ychydig o fwyd

tecla
1
allwedd (cyfrifiadur, teipriadur, etc)
2
goddrch

teclat
1
allweddell

teclejar
1
teipio

tcnic
1
technegol
2
technolegol

tcnic
1
technegdd, arbenigwr

tcnica
1
techneg
2
technegwraig, arbenigwraig

tecnicament
1
yn dechnegol

tecnicisme
1
term technegol

tecnocrcia
1
technocratiaeth

tecncrata
1
tchnocrat

tecnologia
1
technoleg

tecnolgic
1
technolegol

tectnic
1
(Daeareg) tectonig

tedum
1
(Cristnogaeth) gweddi diolchgarwch [o Gn Sant Ambros, sdd yn dechrau r geiriau Te Deum, laudamus = Ti Dduw, a folwn

tedi
1
diflastod

tedis
1
diflas, anniddorol

teginat
1
(Pensaernaeth) mowldin

Teheran
1
Teheran

teia
1
coed tn (pren llaen rhesin o binwydden)
2
peth cynnau tn (pric tn or benwydden)
3 (person) cymeriad
teia de la discordia achoswr trwbl, ci twrw, rhywun trafferthus

Tei
1
trefgordd (el Maresme)

teix
1
ywen (taxus baccata)

teixar
1
llwn w

teixidor
1
gwehdd

teixir
1
gweu
2
nyddu

teixit
1
wedi ei nyddu

teixit ansoddair
1
wedi ei weu / ei gweu
2
wedi ei nyddu

teixit
[ t-SHIT] enw gwrwaidd teixits
1
brethn
2
gwead
3
meinwe, cnodwe = gwead corff anifail neu wead blanhign
4 teixit industrial isadeiledd diwydiannol
Catalunya pot perdre en cinc anys ms dun 10% del teixit industrial (Avui 2004-01-26)
Fe allai Catalonia golli mw na deg y cant oi hisadeiledd diwydiannol o fewn pum mlynedd

teix
1
mochn daear

tel
1
croenn

tel.
1
talfyriad: telfon = rhif tliffn

tela
1
brethn, lliain, deundd
una pea de tela
- darn o frethn
el vol de tela o de cot? - ch am un wedi ei wneud o frethn neu un o gotwm?
la tela del matals - gorchudd y matres

2
(ffigurol) pwnc
3
(Celfyddd) cynfas; peintiad
una tela per a pintar - cynfas ar gyfer peintio
una bella tela de Corot - peintiad hardd o waith Corot

4
tela metl.lica rhwd wifrau, weiren-netin, weier-netin
5
(Pysgota) rhwd
6
(Hela) teles = rhwdau dal adar
7
gwe
8
(Pysgota) rhwd
9
pilen (o gwmpas y perfeddion neur ffetws)
10
lliain ar gyfer rhwmo llfr

RHESTr O YMADRODDION :
Hi ha molta tela per tallar Mae gennm lawer i sn amdano; maen waith hir (mae llawer o frethn iw dorri)
parar teles parati magl
tela daranya gwe pr cop
tela de sac [T-l dh SAK] sachliain
tela metllica [T-l m-TA-li-k]rhwd wifrau (colloquialment weiren-netin, weier-netin)
tenim tela per estona mae gennm lawer i sn amdano; maen waith hi

telar
1
gorchuddio brethn, cynfas


tele
1
teli, teledu
la tele = y teli
Posa la tele Rhor teli ymlen

telecomunicaci
1
telathrebu

teledirecci
1
pell-reoli, pell-reolaeth

teledirigit
1
wedi ei bell-reoli

teleespectador
1
gwliwr

telefric
1
car cbl, lifft sgio

telefilm
1
ffilm deledu

telfon
1
tliffn, ffn
2
rhif ffn

telefonada
1
galwad ffn

telefonar
1
galw

telefnic
1
yn perthn i dliffon

Telefnica
1
Tlecom (enw cwmni)

telefonista
1
teleffondd, teleffonyddes

telgraf
1
tligraff

telegrafia
1
telegraffiaeth

telegrafiar
1
teligraffio

telegrafista
1
telegraffdd

telegrama
1
tligram

telenotcies
1
newyddion ar y teledu

telenovella
1
cyfres sebon

teleobjectiu
1
lens teliffoto

telepatia
1
telpathi

teler
1
(gwneud brethn) gwdd
2
tenir mala pea al teler
bod yn ddrwg arnoch (bod gennch frethn drwg yn y gw^dd)

teleria
1
siop ddillad

telescopi
1
tlisgb, ysbienddrch

telescpic
1
telesgopig

telesella
1
lifft sgo

telespectador
1
gwliwr teledu

telesqu
1
lifft sgo

televident
1
gwliwr teledu

televisar
1
teledu

televisi
1
teledu
2
programaci de televisi rhaglennir teledu
3
dir per la televisi dweud ar y teledu

televisiu
1
(cymhwsair) teledu
entrevista televisiva cyfweliad teledu

televisor
1
set deledu

tlex
1
telecs

tell
1
palalwfen

telleda
1
llwn llwf

tellerina
1
cragen fylchog

Tellet
1
trefgordd (el Rossell)

tel.lric
1
daearol

tel
1
(theatr) llen

tema
1
testun, thema
2
pwnc, mater
No s un tema que em preocupi gaire nid wn bwnc sdd yn fy mhoeni rw lawer
No s un tema que millusioni gaire nid wn bwnc sdd yn mnd m brd

temtic
1
thematig
2
(Gramtica) yn ymwneud bn gair
3 parc temtic parc thema

temtica
1
pwnc

tmer
1
ofni

tmer-se
1
bod ofn ar (un) fod..., ofni fod...
Em temo que.. Yr wf yn ofni fod...

temerari
1
rhyfygus, anystyriol

temerariament
1
yn rhyfygus, yn anystyriol

temeritat
1
rhyfg

temible
1
dychrynlld

temor
1
ofn
temor de Du
ofn Duw

temorejar
1
ofni

temorenc
1
ofnus

temors
1
ofnus
temers de Du snn ofni Duw, ag ofn Duw

temperament
1
anian

temperamental
1
anianol

temperncia
1
cymedroldeb

temperant
1
cymhedrol

temperar
1
cymedroli
2
(hylif) teneuo
3
(ystafell) twmo
4
(cerddoriaeth) tiwnio

temperat
1
(dŵr) claear, llugoer
2
(hinsawdd) tymherus, tymheraidd
3
(Cerddoriaeth) mewn cywair, mewn tiwn

temperatura
1
tymheredd

temperi
1
storm
2
ffrae

tempesta
1
storm

tempestat
1
storm

tempestus
1
stormus

tempir
1
glaw mn
Tempir s aquella aigua de pluja fina, com un xim-xim, que deixa la terra assaonada sense xopar-la.
fer un bon tempir

Dŵr glaw mn yw tempir, fel xim-xim, sydd yn gadael y ddaear yn wlyb (gwlyb ac yn addas at hau) ond heb fod yn wlyb sopen

templa
1
arlais

temple
1
eglws, capel, addoldy
2
teml
3 com un temple fel teml = amlwg iawn
ser una veritat com un temple bod yn galon y gwir (bod yn wirionedd fel teml)
La lectura d'un llibre s com un viatge. La frase s una veritat com un temple.
Mae darllen llyfr fel mynd ar daith (fel taith). Calon y gwir ywr frawddeg hon.
ser veritats com temples bod yn galon y gwir (bod yn wirioneddau fel temlau)
En moltes ocasions em poso en el teu lloc perqu dius veritats com temples
Lawer gwaith rw in cyd-fynd ti (rw in fy rhoi fy hun yn dy le di) am dy fod yn dweud calon y gwir

templer
1
(hanes) temldd

templet
1
bandstand, llwfan band, cerddfa; pafiliwn; ciosg

temporada
1
cyfnod
2
tymor

temporal
1
dros dro
2
(Anatomeg) arleisiol; (cymhwsair) arlais
3
(eglws) tymhorol

temporal
1
storm, drycin

temporalitat
1
(Eglws) tymorolion, meddiannau tymhorol, eiddo bydol, eiddo tymhorol

temporalment
1
dros dro

temporer
1
(gweithiwr) dros dro

temporer
1
gweithiwr dros dro
2
temporers Dyddiaur Cydgoriau
(Tri diwrnod ymprydio ddd Mercher, ddd Gwener, ddd Sadwrn) ar l Sul cyntaf pob tymor. Suliaur pedwar tymor yw:
..1/ Sul cyntaf y Graws
..2/ Sulgwn
..3/ Sul y Groes Sanctaidd, tua 14 Medi
..4/ Sant Lisi 13 Rhagfr


temporitzaci
1
oediad

temporitzador
1
oediog

temporitzar
1
oedi

temprador
1
(Cerddoriaeth) ebill cyweirio, ebill tiwnio

temprana
1
cymedroldeb

temprar
1
tiwnio

temps
1
amser

2
tywdd
bon temps tywdd braf
si dem fa bon temps os bdd y tywdd yn braf yfor

3
(cerddoriaeth) tempo, amseriad

4
tymor;
fruit del temps ffrwth or tymor

5
poc temps fawr o amser, ychydig o amser
daqu a poc temps cn bo hir, o fewn ychydig

6
(el temps unigol) cyfnod
en temps de.... yn amser...
en temps de Franco
yn amser Franco (unben ar wladwriaeth Castl 1936/1939-1975)

del temps de.... yn perthn i amser...
del temps de Franco yn perthn i amser Franco

els primers temps y cyfnod cynnar, y dechrau (yr amseroedd cyntaf)
Recordo els primers temps amb especial inters de la nova rdio
Rw in cofio yn enwedig gyfnod cynnar yr orsaf radio newydd

en un temps en que... ar adeg pan...
______________
(els temps lluosog) cyfnod

en altres temps yn y gorffennol
en aquests temps que estem yn yr oes sydd ohoni

Nous temps, velles idees oes newdd, hen syniadau (pennawd erthgl papur newdd maer oes wedi newid, ond maer syniadau heb eu newid, a rhair gorffennol ŷn nhw o hyd)


7
El temps tot ho cura Amser wr meddg gorau

8
temps era temps ers talwm, stalwm

9
en un temps en que ar adeg pan...

10
perdre el temps colli amser, gwastraffu amser; camddefnyddioch amser gwerthfawr

Perdr una mica el temps per dir-te primer de tot que...
Rwyn yn defnyddio famser gwerthfawr i ddweud wrthyt ti yn y lle cyntaf fod...

s perdre el temps i fer-lo perdre als altres
Gwastraffuch amser yw e, a gwastraffu amser pawb arall

temps perdut amser wedi ei wastraffu, amser coll
s temps perdut Maen wastraff o amser

Amb els espanyols no val la pena ni parlar.
s temps perdut.
’r Castiliaid dyw hi ddim yn werth siarad hyd yn oed. Gwastraff o amser yw hi.

El temps perdut mai ms torna (Dywediad) (Dyw amser coll byth yn dychwelyd)

prdua de temps gwastraff o amser
Per a mi es una prdua de temps I mi, gwastraff o amser yw e

11
tywdd
Quin temps fa? Sut maer tywdd?
Sacosta el bon temps Maer haf ar y trothw

12
temps enrera ers talwm

14 Cada cosa per son temps, i pel maig cireretes (Dywediad) Popeth yn ei bryd, ac ym mis Mai ceirios
Cada cosa pel seu temps, i les figues per l'agost. (popeth ar gyfer ei bryd, ar ffigys ar gyfer mis Awst)

16 molt de temps amser mawr
molt molt de temps amser mawr iawn
Fa molt molt de temps que no saben com entusiasmar els seus votants
Nid ydyn nhwn gwybod sut mae rhoi hwb iw pleidleiswyr ers amser maith maith

17 Temps al temps Amser a drefna bopeth
Sintegraran els nous immigrants a la cultura catalana? Temps al temps, diuen. Per no anem b
A fydd y mewnfudwyr newydd yn ymaddasu ir diwylliant Catalaneg? Amser a drefna bopeth, ys dywed yr hen air. Ond nid yw hin dda arnom.


AQU
daqu a poc temps
cn bo hir, o fewn ychydig

BO
bon temps
tywdd braf

CADA
Cada cosa pel seu temps...
Popeth yn ei bryd...

COSA
Cada cosa pel seu temps...
Popeth yn ei bryd...


CURAR
El temps tot ho cura
Amser wr meddg gorau

DE
daqu a poc temps
cn bo hir, o fewn ychydig
del temps de.... yn perthn i amser...
en temps de.... yn amser...

EN
en temps de....
yn amser...
en un temps en que... ar adeg pan...

ENRERA
temps enrera
ers talwm

FRUIT
fruit del temps
ffrwth or tymor

MOLT
molt de temps
amser mawr

POC
daqu a poc temps
cn bo hir, o fewn ychydig
poc temps fawr o amser, ychydig o amser

PERDRE
perdre els temps
colli amser
temps perdut amser wedi ei wastraffu

PRDUA
prdua de temps
gwastraff o amser

PRIMER
els primers temps
y cyfnod cynnar, y dechrau (yr amseroedd cyntaf)

TOT
El temps tot ho cura
Amser wr meddg gorau

temptaci
1
temtasiwn
tenir temptacions (de fer alguna cosa) cael eich temtio (i wneud rhywbeth)

temptador
1
dengar, deniadol, temtld

temptar
1
temtio
2
estar temptat (a fer alguna cosa) bod temtaswin gan rywun (i wneud rhwbeth )
3
profi

temptativa
1
cynnig, cais
2
ymdrech

tempteig
1
prawf

temptejar
1
profi

tena
1
cyndn, tnn eich gafael

tenacitat
1
cyndynrwdd

tenella
1
moviment de tenalla symudiad gefail

tenellar
1
gefeilio = dal peth mewn gefel
Estic molt preocupat amb el tema de la immigraci, tinc la sensaci que vivim tenallats
pel llenguatge polticament correcte

Yr wyf yn poeni llawer am y mewnlifiad ( mater y mewnfudiad), ac mae gennyf yr argraff ein bod wedi ein dal yng ngefel iaith cywirdeb gwleidyddol (ein bod yn byw wedi ein gefeilio gan...)

tenalles
1
gefel

tenca
1
(pysgodn) ysgreten

tenda
1
pabell
2
siop

tendal
1
cysgodlen

tendncia
1
tueddiad, gogwdd
la tendncia a lala y tueddu i godi , y tueddiad i godi
Joan Puigcercs va mostrar-se confiat a mantenir la tendncia a lala dERC
(Avui 2004-01-24)
Yr oedd Joan Puigcercs yn hyderus / ffyddiog y bydd y tueddiad ERC i fod ar i fyn
yn parhu

tender
1
siopwr

tnder
1
siopwr

tendera
1
siopwraig

tendins
1
gieuog, llawn gau

tendir
1
tueddu

tend
1
gewn

tendre
1
tyner, meddal
2
pa tendre bara newdd, bara ffresh
3
tyner
4
(person) mwn, tyner

tendresa
1
tynerwch
2
meddalwch
3
cariad

tendrum
1
madruddn

tenebra
1
tywyllwch
les potncies de les tenebres grymoedd y fall, grymoedd y tywyllwch (grymoedd y tywyllwch)
2
dwch


tenebrs
1
tywll
2
(cynllwn) sinistr
3
(arddull) tywll
4
(style) obscure

tenebrositat
1
tywyllwch
2
gwll
3
natur sinistr

tenell
1
cwlwm
2
nod = pwnt lle daw amrw linellau at ei gilydd

tenellut
1
ceingiog

tnia
1
llyngyren ruban

tenidor
1
daliwr
tenidor de llibres llyfrifwr, y sawl sydd yn cadw llyfr cyfrifon

tenidoria
1
llyfrifeg

teniment
1
dal

tenir
1
bod gan
2
ymadroddion:

FAMLIA
tenir molta famlia
bod teulu mawr gan (rwun)

GUST

tenir mal gust
blas drwg ar

M
tenir a les seves mans
bod gennych (bod yn eich dwylo)

POR
tenir por bod ofn arnoch
tenir por (dalguna cosa)
ofni (rhywbeth), bod ag ofn (rhywbeth), bod ofn (rhywbeth) ar
tenir por (de fer alguna cosa)
ofni (gwneud rhywbeth), bod ag ofn (gwneud rhywbeth), bod ofn (gwneud rhywbeth) ar

PRESENT
tenir present
cofio, peidio ag anghofio

PRESSA
tenir pressa
bod ar frs

RA
tenir ra
bod yn iawn

SENTIT
tenir sentit
gwneud synnwr

SON
tenir son
bod yn gysgld


tenir a les seves mans (Gweler tenir - m)

tenir antecedents
1
bod gennch record troseddol

tenir a punt
1
bod yn barod gan (rwun)

tenir bona informaci
1
no tenir bona informaci ni + bod y ffeithiau cywir gennch

tenir clar
1
gwbod i sicrwdd
Aix ho tinc molt clar Yr wf yn hollol sicr fy marn am hynn

tenir comoditat
1
bod yn gyfforddus

tenir consideraci amb
1
trin pharch

tenir doble carril
1
(heol) bod iddo dw ln

tenir dubtes
1
bod yn ansicr


tenir el cap a lloc
1
bod yn hirben
Sempre ha demostrat tenir el cap a lloc i, si ms no, no s un somiatruites
Mae wedi dangos bob amser fod yn hirben, neu o leiaf, nid breuddwdiwr liw dydd mohono

tenir el ttol de...
1
bod yn (+ enw professiwn / alwedigaeth)
T el ttol dadvocat Cyfreithiwr w e (mae ganddo gymhwster cyfreithiwr)

tenir els ulls tancats
1
T es ulls tancats Mae ei lygad wedi cau

tenir el ventre ple
1
(ar l bwyta) bod yn llawn (bod gennych y stumog llawn)

tenir en consideraci
1
ystyried

tenir enveja de
1
tenirli enveja de cenfigennu wrth

tenir fora per a
1
bod yn ddigon crf i

tenir la capella ardent
1
(unigoln marw) tenir la capella ardent (en tal lloc) bod dan ei grws (yn y lle ar lle)

tenir la culpa
1
bod ar fai

tenir la gentilesa de
1
bod cystal

tenir la mida de
1
bod or un faint

tenir la paella pel mnec
1
bod yn geiliog pen y domen

tenir la plena seguritat de
1
bod yn hollol sicr (yngln )

tenir la prudncia
1
bod yn ddigon call (de = i)

tenir llogat
1
tenir llogada una casa bod yn denant mewn tŷ, bod gan rwun dŷ rhentiedig, rhentu tŷ

tenir la vici lleig de
1
bod ganddo arfer anhyfrd o

tenir lloc
1
(cinio, ayyb) cael ei gynnal

tenir mal gust (Gweler tenir - gust)

tenir malcia
1
no tenir malcia (en fer alguna cosa) nid + bod yn annonest, nid + gwneud drwgfwriad

tenir ment ampla
1
bod (gan rwun) feddwl agored (meddwl llydan)

tenir molta famlia (Gweler tenir - famlia)

tenir necessitat de
1
tenir necessitat de (fer alguna cosa) bod eisiau ar (rwun) wneud rhwbeth

tenir-ne prou
1
bod ganch ddigon

tenir por (Gweler tenir - por)

tenir present (Gweler tenir - present)

tenir pressa (Gweler tenir - pressa)

tenir prou feina amb
1
bod ganddo ddigon o waith (wrth wneud rhwbeth)

tenir ra (Gweler tenir - ra)

tenir sentit (Gweler tenir - sentit)


tenir set vides com els gats
1
bod naw bw cath yn (rhwun)

tenir simpaties
1
no tenir gaires simpaties per nid + bod yn hoff iawn o

tenir son (Gweler tenir - son)

tenir sort
1
bod yn lwcus

tenir tota la pell de gallina
1
bod gan rwun groen gwdd

tenir una il.lusi boja per
1
bod yn wllt am, bod yn selog am, bod yn awyddus iawn i

tenir un atac de...
1
cael pwl o...

tenir una enganxada
1
tenir una enganxada molt desagrable amb cael ffrae annymunol iawn

tenir una vida normal
1
bod gennch fywd normal

tenir un descuit
1
anghofio = anghofio gwneud peth

tenir vergonya
1
bod yn swil
2
tenir vergonya de bod cywildd (peth) ar

tenir visibiitat
1
(lle) bod iddo olygfa dda

tenir visi
1
bod gennch olwg ar...

tennis
1
tennis

tennis de taula
1
tennis bwrdd

tennista
1
chwaraewr tennis

tenor
1
naws
2
ystr

tenor
1
tenor

tenora
1
(offern tebg i obo)

tens
1
tnn
2
situaci tensa aywrglch tnn

tensi
1
tyndra
2
(Mecaneg) tyniant
3
sythder, anhyblygrwdd, caletsythder
4
(nw, gwaed) pwsedd
5
(Trydan) foltedd
cable dalta tensi cebl foltedd uchel
6
(Meddyginiaeth) tyndra

tensor
1
hydwth, estynadw

tensor
1
tynhwr

tentacle
1
tentacl

tentacular
1
tentaclaidd

tentines
1
fer tentines stagro

tnue
1
tenau, disylwedd
2
ansylweddol
3
(arogl / oglau / gwnt) ysgafn
4
(awr) tenau
5
(niwl) ysgafn
6
(llinell) tenau
7
(sŵn) ysgafn
8
(cysylltiad) tenau

tenutat
1
teneuder, teneuwch, meinder
2
(defndd) meinder
3
ysgafnder
4
gwendid, bychander

tenyida
1
lliwio

tenyidor
1
lliwiwr

tenyir
1
llifo, lliwio
tenyir de + lliw:
tenyir una camisa de vermell llifo crs yn goch
tenyit de sang gwaedlyd, ag olion gwaed, yn waed i gyd, gwaed arno
un llenol tenyit de sang cynfasen yn waed i gyd
2
tenyir de arlliwio

teocrcia
1
theocratiaeth, duwlywodraeth

teocrtic
1
theocrataidd, theocratig

teodolit
1
thedolit

teleg
1
dywindd

teologia
1
diwinyddiaeth

teolgic
1
diwinyddol

teorema
1
theorem

teortic
1
damcaniaethol

teoria
1
damcaniaeth
en teoria mewn damcaniaeth

teric
1
damcaniaethol

tericament
1
yn ddamcaniaethol

teoritzador
1
damcaniaethwr

teoritzar
1
damcaniaethu


FI / DIWEDD

 

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 :: 20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-18 :: 2004-01-26

 


Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de
la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA