http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_ter_1725k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

..................................................0379k Mynegai ir Geiriadur Catalaneg / ndex del diccionari catal

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymreg
(ar gyfer siaradwyr Cymreg)

Diccionari catal-gal
ls
(per gal
lesoparlants)

 

ter - thriller

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09

 


teranyina
1
gwe copn
quedar atrapat en una teranyina bod wedich dal mewn gwe copyn, bod wedich dal mewn fagl
quedar atrapat
en la seva prpia teranyina bod wedi syrthio ich magl eich hun (aros wedich dal yn eich gwe copyn eich hun)
2
treillrwd, llusgrwd

terapeuta
1
therapdd

teraputic
1
iachaol

terpia
1
thrapi

trbol
1
(dŵr) llwd
2
(golwg) aneglur, niwlog
3
(pwnc) aneglur
4
(iaith) cymysgld, ffwndrus
5
(gweithrediadau) amhus
6
(cyfrwng) amhus
7
(cymeriad) amhus, drwgenwog

terbolesa
1
(dŵr) llwdni
2
pylni
3
drysni
4
natur amhus

terbol
1
trownt

terbolina
1
tywdd ansefydlog

terbolinar
1
(dŵr, lluwch) chywrlio, troelli

ter
1
catrawd

tera
1
pws (cig)

ter
1
teirton, teirthon = sumptomau sdd yn ymddangos bob yn eilddydd
febre terana y deirton, y deirthon

tercejar
1
rhannu yn dair rhan

tercer
1
tryddd, trydedd

tercer
1
(Y Gyfraith) y trydddd person
2
cyfryngwr, canolwr
3
(Cerddoriaeth) tyrddd

tercerament
1
am y tryddd tro

tercera edat
1
y tryddd oed, henoed

tercerejar
1
tercerejar entre cyfryngu rhawng, canoli rhwng

tercera
1
cyfryngiad, cyfryngu

tercermundista
1
(ansoddair) y Tryddd Bd

tercet
1
triawd
2
triban

terciari
1
trydyddol

tercina
1
triban

terebrant
1
(trychfiln) terebrog, sdd yn tyllu
2
(poen) llm

Terenci
1
enw dn; Terens

Teresa
1
enw merch; Teresa

Teresa de Begs
1
trefgordd (l'Alt Palncia) Castileg Teresa

Teresa de Cofrents
1
trefgordd (la Vall de Cofrents)
Castileg: Teresa de Confrentes

tergiversaci
1
gwrdroad

tergiversar
1
anffurfio, gwrdri

terli
1
brethn garw

termal
1
thermol
2
aiges termals ffynhonnau poethion
3
estaci termal sba, ffynhonfa

terme
1
diweddglo
2
dur a terme cyflawni
3
ffin
4
ardal
5
awdurdodaeth
6
terme municipal treflan
7
(Mathemateg) term
8
(Athronyddiaeth) term
9
ymadrodd
10
carreg derfn
11
terme mitj average
12
termes amodau
13
termes amodau
14
ltim terme cefndir
primer terme blaendir
15
(cytundeb, contract) cyfnod
16
(benthyciad) a curt terme tymor br
a llarg terme tymor hir
17
a termes drw hur-bwrcas
vendre a termes prynu drw hur-bwrcas
18 La guerra justa s una contradicci en els termes
Mae rhyfel gyfiawn yn groesosodiad

termenal
1
ffin, terfn

termenar
1
gosod ffiniau

termenejar
1
termenejar amb ffinio

termener
1
ffiniol

Trmens
1
trefgordd (la Noguera)

termes
1
ffynhonau twn

trmic
1
gwres (cymhwasair)

terminaci
1
diwedd
2
(Gramadeg) terfyniad

terminal
1
terfynfa

terminant
1
olaf
2
rebuig terminant gwrthodiad ar ei ben

terminantment
1
yn gyfan gwbl
s terminantment prohibit gwaherddir (ysmygu ayyb) yn gyfan gwbl

terminar
1
(berf gwrthrch) gorffen
2
(berf heb wrthrch) gorffen, dod i ben

termini
1
cyfnod
en un termini de tres setmanes o fewn tair wthnos
2
dyddiad olaf
3
rhagdaliad
4
comprar a terminis
prynu drw hur-bwrcas
5 a llarg termini yn y cyfnod hir
un pla a llarg termini cynllun cyfnod hir

terminologia
1
terminoleg

terminolgic
1
terminolegol

termo
1
thermos

termita
1
termit

termodinmic
1
thermodunamig

termmetre
1
thermomedr
A veure, posat el termmetre Gad imi weld, gad imi roir thermomedr yn dy geg (rhor thermomedr)

termos
1
thermos

termstat
1
thrmostat

termoterpia
1
thermothrapi, trinaeth gwres

tern
1
triawd

terna
1
rhestr o dri ymgeisdd

terra
1
tir
2
daear
El que el metge esgerra, ho tapa la terra (yr hyn y maer meddyg yn ei fwnglera, maer ddaear yn ei orchuddio) Os gwn meddyg gamgymeriad wrth drin claf ac y mae hwnnwn marw, maen anodd profi taw bair meddyg ywr farwolaeth.
3
gwlad; la nostra terra ein gwlad
4
terra cremada tir llosg
estratgia de terra cremada plisi tir llosg
5
tocar de peus a terra bod ch traed ar y ddaear, bod yn hir eich pen
6
a terra ar y tir
7
posar a terra rhoi ar lawr
8 anar a terra (adeilad) cael ei ddymchwel, cael ei chwalu (mynd i ddaear)
Aquests tres edificis hauran d'anar a terra 
Bydd rhaid chwalur tri adeilad hyn

la Terra Alta
1
comarca (Gogledd Catalonia)

terrabaixs
1
Tiriseg = iaith Iseldiroedd yr Alban

terrabastada
1
cawod o sr wib
2
anffawd, anlwc, aflwdd
3
cyfnod o anlwc

terrabastall
1
mwstwr, stŵr, randibŵ

terrabuit
1
(gweithred) leflo
2
tomen pridd

terracotta
1
teracota

Terra de Meravelles
1
Gwlad Hud
Alcia en Terra de Meravelles Alys yng Ngwlad Hud

Terrades
1
trefgordd (l'Alt Empord)

terral
1
(ansoddair) tir
vent terral gwnt or tir
2
(enw gwrwaidd) pwll clai
La bbila es troba prop del terral d'on s'extreu l'argila
Maer ffwrn frics ar bwys y pwll lle y ceir y clai

terramper
1
tir cyffredin
2
tir heb ei rin

terrapl
1
argae
2
rhiw

terraplenament
1
(gweithrediad) argau

terraq
1
tirddyfrol

terrassa
1
teras = lle i gadeiriau a borddd o flaen bar neu hotel

Terrassa
1
trefgordd (el Valls Occidental)

terrass
1
terras (ar ochr brn)
2
terras = to fflat
3
terras = rhan allanol caffi

Terrassola i Lavit
1
trefgordd (l'Alt Peneds)

terrat
1
to fflat

Terrateig
1
trefgordd (la Vall d'Albaida)

terratge
1
rhent am dir

terratger
1
tenant (sn talu terratge)

terratinent
1
tirfeddiannwr

terratrmol
1
daeargrn

Terrats
1
trefgordd (el Rossell)

terregada
1
lluwch glo
2
gweddillion cymdeithas

terregall
1
ysbwriel
2
adfeilion

terrajar
1
trin phridd
2
llorio (rhwun trw gyrraedd ergd)
3
llorio = gosod llawr
4
bod o liwr pridd
5
(adern) hedfan yn isel gosod llawr
6
(llong) hwlo gydar glannau
7
bod blas pridd ar

terreller
1
llannerch

terrell
1
labrwr, nafi

terrenal
1
bydol = heb fod yn nefol
els bens terrenals golud bydol

terrenc
1
priddaidd, priddld

terreny
1
tiriogaeth
2
tir
terreny accidentat [t-RNY k-si-dhn-TAT] - tir garw
terreny argils [t-RNY r-zhi-LOS] - tir cleiog
terreny frtil [t-RNY FR-til] - tir ffrwthlon / tir toreithiog
terreny pedregs [t-RNY p-dhr-GHS] - tir caregog
3
pridd
terreny alluvial [t-RNY -lu-vi-AL] - pridd llifwaddodol, pridd gwaddodol
terreny argils [t-RNY r-zhi-LOS] - pridd cleiog
4
haen, dyddodion
terrenys jurssics [t-RNYZ zhu-RA-siks] - haen Jwrasig
5
tir fel eiddo, uned cynhyrchu, uned cyfoeth
especular amb uns terrenys - hapfasnachu tir
terrenys pblics - tir cyhoeddus, tir s'n perthn i gorff cyhoeddus (awdurdod lleol, y llywodraeth canolog, ayyb)
terreny beneficial - tir eglws
6
darn o dir ar gyfer codi t, etc; safle adeiladu, safle datblygu
un terreny per edificar-hi una casa - darn o dir i godi t arno

7
RHESTR O YMADRODDION
guanyar terreny
1 ennill tir, achosi i eln gilio
2 ffigurol ennill tir = cael mwy o ddylanwad
Ens darrers anys, ha anat guanyant terreny la festa anglosaxona de Halloween i que ha comenat a fer forat en la nostra societat, amb les seves carbasses amb espelmes.
Dros y blynyddoedd diwethaf yma maer wyl Anglo-Sacsonaidd Halloween wedi bod yn ennill tir ac mae wedi dechrau ennill ei phlwyf yn ein cymdeithas, i phwmpenni ai chanwyllau

perdre terreny
1 colli tir, cilio o flaen geln
2 ffigurol colli tir = colli mantais, colli cryfder

posar-se en un bon terreny
rhoi ei hun mewn sefyllfa ffafriol

posar-se en un mal terreny
rhoi ei hun mewn sefyllfa anffafriol

sobre el terreny
yn y fan a'r lle (wrth archwilio rhw sefyllfa, edrch arni yn y fan a'r lle yn lle clywed barn pobl eraill)

sondar el terreny
gweld sut y saif pethau

8
(Amaeth) cae, maes
9
(Chwaraeon) cae, maes
10
(ffigurol) maes, bd; clch gweithredu
en el terreny poltic - ym md gwleidyddiaeth
en el terreny de la fsica - ym md ffiseg

terrer
1
priddaidd
2
boira terrera niwl isel
3
(eg) bro = lle genedigol, y filltir sgwr
4
pwll clai
5
(pentwr) pridd

terrera
1
teilsen gwter

terreste
1
bydol
2
tir (cymhwsair), daear (cymhwsair)

terri
1
pridd

terrible
1
ofnadw
2
dychrynlld

terriblement
1
yn ofnadw

terrcola
1
daeardrig, daeardrigiannol
2 (enw) daearolyn = un sydd yn byw ar y Ddaear
Perqu els terrcoles intenten colonitzar altres mns?
Acaben denviar un tros de ferralla al satllit Tit, all baix per Jpiter, el segon a lesquerra.
Pam y maer daearolion yn cynnig coloneiddio bydoedd eraill? Maent newydd anfon darn o hen haearn at y lloeren Titan, o dan Iau, yr ail ar y chwith

terrier
1
daeargi

terrfic
1
arswdus

terrina
1
llestr pridd
2
jar pridd

terrissa
1
crochenwaith

terrissaire
1
crochenndd

terrisseria
1
crochenwaith

territori
1
tiriogaeth = tir yn perthn i wladwriaeth
2
gwlad
3
tiriogaeth = rhan o sbectrum gwleidyddol
el territori del centreesquerra s difs Mae tiriogaeth y chwith canolog yn un anelwig

territorial
1
tiriogaethol
2
model territorial cynllunio defndd y tir

terror
1
arswd

terrorfic
1
arswdus

terrorisme
1
brawychiaeth
fer terrorisme cyflawni anfadweithiau brawychiaethol

terrorista
1
brawychwr

terroritzar
1
brawychu

terrs
1
tywarchen
2
lwmpn (pridd)
3
lwmpn (siwgr)

terrs
1
o liw pridd
de boca terrosa wneb i waered

tertlia
1
cynulliad (i sgwrsio)
2
cynulliad (llenyddol)
3
rhaglen siarad (ar y radio)
tertlia radiofnica rhaglen siarad (ar y radio)
les tertlies de rdio y rhaglenni siarad (ar y radio)

tertuli
1
(cymhwsair) rhaglen sgwrsio

tertuli
1
siaradwr mewn rhaglen sgwrsio

tes
1
anystwth, stiff
2
unionsth
3
tnn

Tes
1
trefgordd (el Rossell)

tesi
1
traethawd
2
dadl = ymresymiad
Segons la seva tesi, els ianquis tenen por que el castell acabi amb la supremacia de l'angls
Yn l ei ddadl yntau maer Americaniaid yn ofni y bdd y Gastileg yn disodlir Saesneg oi brif le
3
esboniad
4 en tesis i praxi o ran egwyddor a gweithred, yn l ei syniadau au gweithredoedd
L
acte es va desenvolupar sense incidents tot i lassistncia de grupuscles desmarcadament feixistes en tesis i praxi
Aeth y cyfarfod yn ei flaen yn ddi-drais er gwaethaf presenoldeb grwpiau bach oedd yn amlwg yn Ffasgaidd o ran egwyddor a gweithred


tesina
1
traethawd br

tesor
1
tyndra

test
1
pot blodau
2
prawf
3
cwis
Els testos s'assemblen a les olles Fel y bo dn y bdd ei lwdn (mae potiau blodau yn debg i sosbenni)

test
1
tnn
2
stiff, anysywth
3
unionsth

testa
1
pen

testaferro
1
(Masnach) dn gwellt

testament
1
tstament
fer testament gwneud eich tstamnt
2
Antic Testament Hen Dstament
Nou Testament Tstament Newdd

testamentari
1
ewyllysiol, testamentaidd
2
(eg) ysgutor

testamentaria
1
ysgutoriaeth, cyflawniad ewlls

testar
1
gwneud eich ewlls / tstamnt

testarrut
1
ystyfnig, stwbwrn

testavirar
1
halan benwan

testera
1
wneb

testicle
1
caill, carreg

testicular
1
ceilliol

testificar
1
tystio, tystiolaethu

testimoni
1
tystiolaeth
testimoni irrefutable tystiolaeth ddiwrthbrawf
2
tst
testimoni presencial llygad dst

testimonial
1
(ansoddair) tystiolaethol; bron wedi darfod
A Sabadell sempre he parlat en catal amb tothom i mai he tingut cap problema. Visc actualment al barri del centre, Creu Alta. No obstant, hi ha molta feina a fer a les altres barriades on el catal s en molts casos testimonial (Rac Catal 05-04-05)
Yn Sabadell rwyn siarad (rwyf fi wedi siarad) yn Gatalaneg phawb bob amser a dwy i erioed wedi cael problem. Ar hyn o bryd rwyn byw yn ardal y canol, Creu Alta. Serch hynny, mae llawer o waith iw wneud yn y cymdogaethau eraill lle y maer Gatalaneg mewn llawer o achosion bron wedi darfod.

testimoniar
1
tystiolaethu
2
dangos

testimoniatge
1
tystiolaeth


testudnid
1
cragenffurf, aelod or teulu sydd yn cynnwys y crwbanod
La tortuga mediterrnia (Testudo hermanni hermanni) pertany a la famlia dels testudnids
Mae crwban y Canoldir yn perthyn i deulur Cragenffurfiau

ttanus
1
gn glo, tetanws

tetera
1
tebot

tetina
1
teth (rwber)
tetina de biber teth potel fwdo
posa el biber de tal forma que la tetina contingui sempre lquid i no aire
gosod y botel fel mae yn y deth hylif bob amser a dim aer

tetrabric
1
carton

ttric
1
prudd
la ttrica realitat y dirwedd prudd

teu
1
dy

teula
1
teilsen (to)
Els forts vents que van bufar ahir a tot Catalunya, amb rfegues de fins a 200 quilmetres per hora, van fer caure arbres i branques, teules i antenes
O achos y gwyntoedd cryf a gafwyd (a chwythodd) ddoe ledled Catalonia, gythiau hyd at ddeucan cilomedr yr awr, cwympodd prennau a changhennau, a theils ac arielau

teulada
1
to

teular
1
llechu to, rhoi teils ar do, toi ( theils), teilsio

teuler
1
twr, llechdwr
2
gwerthwr llechau to / teils to

teuleria
1
gwaith teils
Al costat de la carretera hi ha la Teuleria de Can Tona, edificaci relativament nova on, com el seu nom indica, es dedicaven a la fabricaci de teules.
Ar fin yr heol y mae Gwaith Teils Can Tona, adeilad lled newydd lle, fel y maer enw yn awgrymu, y bu teils yn cael eu cynhyrchu
2
gwerthwr llechau to / teils to

teuls
1
darn o teilsen

teut
1
(enw) teut, teutona Tiwtonaidd
2
(enw) teut, teutona Tiwton

tex
1
Tecsan

texans
1
jns

text
1
testun
2
processador de textos prosesdd geiriau

txtil
1
tecstil

textual
1
testunol
2
union, llythrennol

textualment
1
air am air

textura
1
gwead

thriller
1
ffilm ias a chyffro
FI / DIWEDD

 

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 :: 20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-18 :: 2004-01-26 :: 2004-11-30

 


Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA