http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_ti_1724k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

..................................................0379k Mynegai ir Geiriadur Catalaneg / ndex del diccionari catal

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymreg
(ar gyfer siaradwyr Cymreg)

Diccionari catal-gal
ls
(per gal
lesoparlants)

 

ti - Tivissa

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09

 

 

 





 



tia
1
merch, gwraig
Salut, alegria i una tia cada dia! (dywediad, dymuniad) Iechyd, llawenydd, a merch bob ddd
2
modrb

tia via
1
hen fodrb

Tiana
1
trefgordd (el Maresme)

tibant
1
tnn

tibantor
1
tyndra

tibar
1
tynhu
2
bod yn dnn

tibat
1
lartsh, coegfalch

tiberi
1
gwledd

fer un bon tiveri cael cael gwledd fawr
Cada dia feia un bon tiveri a algun restaurant del centre

Bob dydd ci wledd fawr mewn rhyw fwyty yng nghanol y ddinas

Tibet
1
Tibt

tibet
1
Tibetaidd
2
(enw) tibet, tibetana Tibetiad

tbia
1
asgwrn crimog

tic
1
tic, gwingiad
tic nervis tic nerfol
2
drwgarfer
s un tic que t - sempre diu realment
Rhw ddrwgarfer sdd ganddo w hwnnw - mae'n dweud wir w ym mhob brawddeg

tic-tac
1
fer tic-tac (cloc) tician

tieta
1
anti, bopa
2
Que ho conti a sa tia!
Choelia i fawr! Rw clywed honna o'r blaen! Dyna hen stori! ([dymunaf] i chi ei hesbonio ir fodryb)

tifa
1
un coegfalch / un goegfalch; llanc, llances; jarff (jarrfn) / jarffes; pen bach
fer el tifa eich brolio'ch hun, eich dangos eich hun, lledu'ch esgll, ymffrostio

tifa (ansoddair)
1
gwan
2
coegfalch, mawreddog, lartsh

tifa
1
talp o gachu, lwmpn o gachu, rholyn o gachu
una tifa de gos baw ci (talp o gachu ci)

tif
1
gyrwnt, teiffwn

tifoide
1
teiffoid, teiffoidaidd
febre tifoide teiffoid

tifus
1
teiffws

tigre
1
teigr

tigressa
1
teigres

tija
1
calaf
2
blewn (glaswellt)

tilla
1
te palalwf, trwth blodau a dail palalwfen

tipificar
1
safoni
2
nodweddu

tiller
1
palalwfen

timba
1
dibn, clogwn, allt, craig
2
t gamblo

timbal
1
drwm (= drwm bach)

timbala
1
tympan

timbaler
1
drymiwr, tympanwr

timbrar
1
stampio, rhoi stamp neu stampiau
2
slio, rhoi sl neu sliau

timbrat
1
soniarus

timbre
1
stamp (= stamp post)
2
tollnod = darn o bapur stamp arno a brynir i'w roi fel prawf o dreth wedi ei thalu
wrth roi papurau, dogfenni
3
toll stamp = treth ar ddogfennau cyfreithiol; dangosir ei boed wedi ei thalu trw lynu stamp neu stampiau wrthnt
4
cloch
tocar el timbre canu'r gloch

tmid
1
swil

timidament
1
yn swil

timidesa
1
swildod

tim
1
llw
prendre el tim cymrd y llw, cymrd yr awennau i'ch dwlo
2
(aradr) arnodd
3
teim

timoneda
1
prysgoed teim (Thymus vulgaris)
Hefd: farigolar

timonejar
1
(cwch, bad) llwio

timoner
1
yn ymwneud 'r llw
2
(enw) timoner, timonera llwiwr; cocs

timorat
1
swil iawn

timp
1
tympan y glust, drwm y glust

tina
1
twbn
2
twbn golchi

tindria
1
byddwn yn cael...

tinell
1
twbn bach
2
neuadd fwta

tinena
1
meddiant
2
tinena illcita darmes meddiant anghyfreithlon ar arfau

tinncia
1
is-gapteiniaeth

tinent
1
sdd ganddi / ganddo rwbeth
2
crf
3
(enw) is-gapten
4
(enw) tinent d'alcada dirprw-faer

el primer tinent dalcalde y prif ddirpw faer (pan fydd dau ohonnt)
5
(enw) tinent coronel is-gyrnol

tinguda
1
cynhwsedd
2
(camp) arwnebedd, maint

tint
1
lliw, llifn
2
lliwio, llifo
3
gwaith lliwio, lliwd

tinta
1
inc
2
arlliw
4
tinta xinesa inc India
5
tinta indeleble inc parhaol
5
lliw
6
(celfyddd) lliw
7
tinta simptica inc diflanedig
8
mitja tinta hanner tn
9
mitges tintes
10
anar a mitges tintes hanner gwneud pethau
11
tinta vermella inc du
enfonsar-se en mars de tinta vermella
mnd ir clawdd (suddo mewn moroedd o inc du)

tinter
1
llestr inc

tintorer
1
lliwiwr, llifwr

tintoreria
1
(Celfyddd) lliwio
2
siop sch-lanhu

tintura
1
lliwio
2
lliw
3
staen
4
tintura de iode odin

tinya
1
tarwden, y darwden

tinys
1
r darwden ar y croen

ti
1
boncff

tip
1
estar tip de wedi ei syrffedu ar, wedi cael llond ei bol ar

tpic
1
nodweddiadol
2
traddodiadol
3
pictiwrsg, fel darlun, darluniadw

tpicament
1
yn nodweddiadol

tipificat
1
wedi ei safoni
2
wedi ei nodweddu

tiple
1
(Castilegaeth) llais soprano

tipgraf
1
argraffdd

tipografia
1
argraffwaith
2
argraffu
3
gwasg, argraffwasg (= peiriant)

tipografic
1
argraffyddol
2
argraffiadol

tipologia
1
teipoleg

tipolgic
1
teipolegol

tipus
1
math
2
safon
3
patrwm
4
model
nou tipus de cotxe model car newdd
5
cymeriad (llenyddiaeth)
6
bachan
7
graddfa, cyfradd
8
tipus bancari bancradd
9
tipus de canvi cyfradd gyfnewid
10
cyfradd log

tiquet
1
derbynneb (o beiriant drr arian)

tir
1
ergd (gwn)
2
ergd = sŵn
3
saethu
4
haels
5
taflwbr
6
bwled
7
saethfa
8
saethu at darged
9
tir de coloms saethu clomennod clai
10
camp de tir saethfa colomennod clai
11
gwedd = pr neu ragor o geffylau dan yr iau
12
cavall de tir ceffl gwedd
13
stribed, rhimn (brethn)
14
hd (brethn)

tira!
1
(syfrdan, edmygedd)

tira
1
stribed, stribyn
tires de pebrot stribynnau o bupur
2
slip (o bapur)
3
rhes

tir
1
tern, gormeswr, gorthrymwr = arweindd gormesol

tirabec
1
math o bysen
(Pisum sativum (var.: macrocarpum))

tirabotes
1
peth tynnu esgidiau, tynnwr esgidiau

tirabuix
1
tynnwr corcn, corcsgriw
2
modrw,cudn modrwog (gwallt)

tirada
1
tafliad
2
tafliad (deis)
3
tyniad = gweithred o dynnu
4
pellter
5
hd (brethn)
6
hoffter o
7
llwnc
8
cyfres
9
d'una tirada (adf) ar un cais
10
tot d'una tirada (adf) ar un cais
11 rhan o daith gerdded
El diumenge passat vaig enfilar la ruta dels Francesos amb un amic.
Ens vam aturar desprs de la primera tirada a recuperar lal i fer un glop.
Ddydd Sul diwethaf fe euthum ar hyd llwybr y Ffrancod chyfaill. Fe arhosom ar l y rhan gyntaf i gymryd ein gwynt ac i gael diod.

tirador
1
saethwr
2
ffon-dafl
3
tirador de cartes dn dweud ffortiwn
4
franctirador cl-saethwr

tiradora
1
saethwr (merch)
2
tiradora de cartes gwraig dweud ffortiwn

tirafons
1
bollt wagen

tiralnies
1
pin riwlio

tirallonga
1
llinell
2
ffrwd, cawod

tirandes
1
gweddau, gweddeifiau = gr tynnu ceffl

tirania
1
tra-arglwddiaeth, gormesterniaeth

tirnic
1
tra-arglwddol, gormesternol, gormesol

tirnicament
1
yn dra-arglwddol, yn ormesternol, yn ormesol

tiranicidi
1
ternladdiad

tiranitzar
1
gormesu; gorthrymu; tra-arglwddiaethu ar

tirant
1
bresen (ar gyfer dal trwser), calos / galis / galws
tirants bress, galosis, glosiwns
2
strapysgwdd, gwarstrap

tirar
1
tirar una foto de tynnu llun (= ffoto)
2
argraffu
3
(berf heb wrthrch) mnd
4
(berf heb wrthrch) troi
5
tirar a l'esquerra troi ir chwith
tirar per un carrer troi i lawr heol, troi i fyn heol

tirar
1
tynnu
2
llusgo
3
denu, atynnu
4
bod 'ch gafael yn dnn yn
5
apelio at = bod o ddiddordeb i
6
tynnu (llinell)
7
llunio (cynllun)
8
bod (o rw hd penodol)
9
taflu
tirar la pedra i amagar la m achosi cynnen ffugio eich bod heb wneud dim (taflur garreg a chuddior llaw)
No es pot tirar la pedra i amagar la m, sense pagar-ho Ni ddylid gadael i neb achosi problemau a gwrthod wedyn syrthio ar ei fai, heb gael ei gosbi (heb dalu amdano)
10
symud
11
tirar a terra dymchwel (adeilad)
12
gollwng gafael yn (yn anfwriadol)
13
bwrw drosodd
14
rhoi (peth mewn peth arall)
tirar sucre al caf rhoi siwgr yn y coffi
15
postio
tirar una carta postio llythr
16
saethu (canonada)
17
tirar un coet tanio / saethu roced
18
ysgwd (cleddf)
19
tirar la casa per la finestra (1) mnd i gost fawr, (2) afradu arian
20
tueddu at (gyrfa)
21
tirar a vermell arlliw coch ar
22
(berf heb wrthrch) tynnu (shimnai)
23
(berf heb wrthrch) para (dillad, am gyfnod o amser)
Aquest abric tirar un altre hivern Pariff y got hon aeaf arall
24
anar tirant ymdopi
25
tirar a vermell arlliw coch ar
26
tirar pel dret mnd yn sth (i...)
27
actio yn benderfynnol
28
tirar a l'esquena dim yn ymwneud (feina)
29
n'hi ha per a tirar el barret al foc mae'n ddigon i wneud i chi rho'i ffidl yn y to
30
tirar-li un cosa en cara ceryddu un am beth
31
tirar-hi terra damunt mygu pob sn am rwbeth, cadw rwbeth yn hollol dawel
32
tirar-hi terra damunt anghofio am rywbeth

tirar-se
1
taflu ei hun
2 neidio (iw ladd ei hun)
Es va tirar pel foradet de l'escala Neidiodd i bwll y grisiau / i dwll y grisiau

tirar-se a l'aigua
1
plymio

tirar-se al llit
1
gorwedd am sbel ar y gwel

tirar-se a terra
1
taflu ei hun i'r llawr

tirar-se daltabaix
1
neidio ir ddaear (i wneud amdanoi hun)

tirar-se els caps pel cap
1
ffraeo

tirar-se endarrera
1
rhoi cam yn l

tirar-se en paracaigudes
1
parashiwtio

tirar-se per una finestra
1
neidio o ffenestr (i wneud amdanoi hun)

tirar-se per un precipi
1
eich taflu eich hun / neidio oddi ar glogwn (i wneud amdanoi hun)

tirar-s'hi de cap
1
plynio i ganol (rhwbeth)

tirs
1
rhaca
2
mop

tirassar
1
rhacanu, cribinio

tirat
1
cynllun
2
braslun
3
llwbr
4
ymddangosiad
5
tuedd i

tiratge
1
argraffu
2
argraffiad (llfr)
3
cylchrediad (newyddiadur)

tirella
1
stribn, darn hirgul, stripn

tireta
1
stribn, darn hirgul, stripn
2
plastr glynu

Trig
1
trefgordd (l'Alt Maestrat)

tiroide
1
chwarren thyroid

tirs
1
ystwth
2
serth

tiroteig
1
ffrwgwd saethu, saethfa
Van ser ferit a conseqncia dun tiroteig entre soldats israelians i palestins armats
Cafodd eu hanafu wrth i filwr Israelaidd a Phalestiniaid arfog saethu ar ei gildd

tirotejar
1
saethun farw
Els dos homes morts estaven tocant un petit orgue electrnic quan van ser tirotejats
Bur ddau ddn yn canu organ drydan fach pan gafodd eu saethun farw

trria
1
casineb
tenir-li trria casu, nid + bod yn hoff o, drwgleicio
Ja sabem que all a Madrid ens tenen tirria, i tothom ens malmira
Rŷn nin gwybod taw ym Madrid maent yn ein casu, a bod pawb yn cilwgu arnom

Trvia
1
trefgordd (el Pallars Sobir)

tisana
1
trwth

tisi
1
dici

tsic
1
darfodedigaethol

tisora
1
siswrn
2
unes tisores siswrn

tisorada
1
torriad siswrn

tisoreta
1
pryfn y glust

tissatge
1
gweu

tiss
1
gwe, minwe

tit
1
Titan

tita
1
wt

Titages
1
trefgordd (els Serrans)

titnic
1
anferth, cawraidd

tirar endavant
1
mnd ymlen

titella
1
pwped
2
ffŵl

titellaire
1
pypedwr

titillar
1
(seren) pefrio
2
(amrant) amrantu, smicio

titlla
1
(orgraff) tild
2
diffg, nam

titllar
1
rhoi tild uwchbn
2
galw, enwi
3 titllar (alguna cosa) de dweud bod (rhywbeth) yn...
Habitualment titlla de no respectable tot all que no sigui com a ell li agrada
Mae bob amser yn dweud fod hyn a hyn yn gywilyddus os nad yw en union fel y mae ef yn ymofyn iddo fod (enwin amharchus y cwbl nad yw fel y mae en ei hoffi)

titllet
1
tild
2
label

ttol
1
teitl
2
teitl (rhwun)
3
campionat
4
pennawd
5
adran
6
cymhwster
7
obtenir un ttol cael cymhwster
8
gradd brifysgol
9
tocn
Introduii ttol rhowch y tocn i mewn (gorchymn ar glwd docynnau)
10
hawl
11
a ttol de fel
a ttol de prstec fel benthyciad
a ttol de prova fel prawf
12
(Y Gyfraith)
ttol de propietat gweithred eiddo
13
amb just ttol yn gyfiawnadw

titola
1
coc, wt


titubaci
1
simsanrwdd
2
atal dewud
3
petruster, petrustod

titubant
1
simsan
2
petrus, petrusgar, oediog

titubar
1
petruso, oedi, tindri

titubeig
1
petruster

titubejar
1
petruso, oedi, tindri

titulaci
1
cymhwsterau
A la Garrotxa, un de cada dos joves amb titulaci universitria shan de guanyar la vida a fora
Yn (sir) la Garrotxa, mae un o bob dau or ieuenctid gradd brifysgol yn gorfod mnd i ffwrdd i ennill bwoliaeth


titular
1
(eg), pennawd
2
(eg) (eb), deiliad = un sdd yn dal swdd
3
pennaeth (adran)
4
pechennog car
5
deiliad pasport
6
deiliad record
7
enw sant ar eglws
8
graddedig, gŵr gradd, merch radd

titular
1
cymwsedig
2
(pencampwr) presennol, ar hn o brd

titular
1
rhoi teitl i
2
enwi, galw

titularitat
1
perchnogaeth
de titularitat pblica mewn perchnogaeth gyhoeddus
habitatges de lloguer de titularitat pblica fflatiau ar rent mewn perchnogaeth gyhoeddus, fflatiau cyngor

titulat
1
cymwsedig ( gradd brifysgol)
2
hyfforddedig

Tiurana
1
trefgordd (la Noguera)

Tivenys
1
trefgordd (el Baix Ebre)

Tivissa
1
trefgordd (la Ribera d'Ebre)


 



DIWEDD

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 :: 20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-04 :: 2004-01-26 :: 2004-11-30

 

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA