http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_to_1723k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

to- toxina

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09

 

  

 

 

 

 
to
1
(llais) llais, goslef, tinc

2
cywair (Cerddoriaeth)
to major cywair llon / cywair mwyaf
to menor cywair lleddf / cywair lleiaf

3
moesau da, moesgarwch, ymddygiad bonheddig

4
arlliw

5
baixar de to siarad â llai o draha

6
cantar fora de to canu allan o diwn / canu mas o diwn

7
de bon to trwsiadus, ceinwych, ffasiynol

8
de mal to comon, cwrs

9
donar el to gosod y lefel

9
donar-se to rhodresa, torsythu, ei lordio hi, eich gosod eich hun

10
en un to d'enuig mewn llais dig

11
estar a to bod mewn cywair
estar a to amb
..a/ bod yn yr un cywair â
..b/ bod yn unol â, yn gydnaws â

12
to de veu tinc y llais

13
fora de to anaddas

14
pujar de to siarad yn fwy traháus

15 pujar el to mynd yn uwch dy gloch
Darrerament estàs pujant el tó. Que estàs nerviós?
Yn ddiweddar rwyt ti wedi bod yn mynd yn uwch dy gloch. A wyt ti’n nerfus?

A
estar a to bod mewn cywair
estar a to amb
..a/ bod yn yr un cywair â
..b/ bod yn unol â, yn gydnaws â

AMB
estar a to amb
..a/ bod yn yr un cywair â
..b/ bod yn unol â, yn gydnaws â

BAIXAR
baixar de to
siarad â llai o draha

BO
de bon to
trwsiadus, ceinwych, ffasiynol

CANTAR
cantar fora de to
canu allan o diwn / canu mas o diwn

DE
baixar de to
siarad â llai o draha
cantar fora de to canu allan o diwn / canu mas o diwn
de bon to trwsiadus, ceinwych, ffasiynol
de mal to comon, cwrs

DONAR
donar el to gosod y lefel
donar-se to rhodresa, torsythu, ei lordio hi, eich gosod eich hun

EL
donar el to gosod y lefel
pujar el to
mynd yn uwch dy gloch

EN
en un to d'enuig mewn llais dig

FORA
fora de to
anaddas

ENUIG
en un to d'enuig
mewn llais dig

MAJOR

to major cywair llon / cywair mwyaf

MAL
de mal to
comon, cwrs

MENOR

to menor cywair lleddf / cywair lleiaf

PUJAR
pujar de to
siarad yn fwy traháus

VEU
to de veu
tinc y llais

toaleta
1
ymolchi
fer-se la toaleta ymolchi a gwisgo

tobogan
1
tobogan
2
llithrfa, llithren (mewn pwll nofio)

toc
1
cyfyrddiad
2
cyffyrddiad
3
(lliw) llyfiad, twtsh
4
(cloch) taro
el toc de campana taro’r gloch
5
(cloc) trawiad
6
curiad (drwm)
7
chwythiad (trwmped)
8
teimlad
9
cyfryddiad
toc final cyfyrddiad olaf, twtsh olaf
10
pedra de toc maen prawf

toca
1
penwisg

tocable
1
cyffyrddadwy

tocacampanes
1
chwaldodwr, baldorddwr, paldaruwr

tocada
1
cyngerdd (canu gwerin)

tocadiscos
1
chwareuydd recordiau

tocador
1
(ansoddair) sü’n cyffwrdd
2
(enw) bwrdd gwisgo / ymbinbcio / ymwisgo
3
sabó de tocador sebon ymolchi, cebon sent
4
joc de tocador cas ymolchi
5
ystafell wisgo
6
drymffon, ffon guro drwm, ffon tambwrdd

tocament
1
cyffyrddiad

tocant a
1
am, ynghykch, ynglyn â
2
yn ymyl, ar bwys

tocar
1
cyffwrdd â
Tot el que toca ho espatlla
Mae e’n difetha popeth y mae yn ei gyffwrdd
2
teimlo
3
taro (targed)
4
ymylu ar (ryw bwnc)
5
canu offeryn
6
canu (darn o gerddoriaeth)
7
canu (corn)
tocar a retirada seinio’r enciliad
8
canu (cloch)
9
delio mewn (masnach)

10
tocar-li bod tro un
CIU ja va tenir la seva oportunitat i etapa a Catalunya, ara li toca a ERC (Fòrum Vilaweb 2004-11-24)
Roedd i’r blaid CiU ei chyfle a’i chyfnod, ond yn awr mae hi’n dro’r blaid ERC

11
tocar-li un premi ennill (gwobr lotri)

12
dod i’ch rhan
M'he tocat a mi de ser l'únic en el món que sap el secret
Mae wedi dod i’m rhan i taw fi yw’r unig un yn y byd sydd yn gwybod y gyfrinach

En quin pais més desgraciat ens ha tocat viure!
Dyna wlad druenus y mae wedi dod i’n rhan byw ynddi.

13
taro (awr)
14
tocar-li el cor cyffwrdd â’ch calon, cyffrói teimlad ynoch
15
estar tocat del bolet bod yn wallgof (“bod wedi’ch cyffwrdd â’r fadarchen”)
16
tocar de peus a terra bod yn realistig
no tocar de peus a terra byw mewn breuddwyd

tocat
1
(ffrwyth) drwg, bod ar fin pydru
2
estar tocat del cap (hefyd estar tocat) heb fod yn llawn llathen, bod yn benwan, bod yn wirion, bod yn ynfyd, bod yn hanner pan, bod yn hanner call, bod yn ’nerco
Està tocat, aquell home Mae’r dyn ’na’n hanner pan
3
ffyslyd
4
anar tocat i posat bod yn ofalus

tocata
1
tocata (= cyfansoddiad baróc)

tocatardà
1
sydd yn codi o’r gwely yn hwyr
2
araf (i wneud pethau)

tocòleg
1
obstetregwr, obstetregwraig

tocologia
1
obstetreg

la Todolella
1
trefgordd (el Ports de Morella)

Toès
1
trefgordd (el Conflent)

tofa
1
tusw
2
(gwallt) tusw
tofa de cabells tusw o wallt
3
(eira) tusw
tufa de neu crynswth o eira

tofenc
1
meddal, sbwnjlyd

Tòfol
1
(enw dyn) < Cristòfol

tòfona
1
cyloren, cloronen

tofut
1
deiliog
2
toreithiog

toga
1
toga
2
(prifysgol), gŵn
3
(cyfraith), gŵn

Toga
1
trefgordd (l'Alt Millars)

togat
1
â gŵn

toia
1
tusw (o flodau)

toix
1
pwl
2
(meddwl) dwl

Toixa
1
trefgordd (els Serrans)

toixarrudesa
1
anghwrteisi
2
afledneisrwydd
3
garwedd, garwch

toixarrut
1
anghwrtais
2
aflednais
3
garw

Tolba
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

tolerable
1
goddefol

tolerància
1
goddefgarwch

tolerant
1
goddefgar

tolerantisme
1
goddefiad (crefyddol)


tolerar
1
goddef
Això no és pot tolerar! Mae hynny’n annioddefol!
No tolera que hi hagi gent que pensi diferent d’ell
Mae e’n methu goddef bod rhywrai sydd yn meddwl yn wahanol iddo

2
stumogi
El meu estómac no tolera els ous Alla i ddim stumogi wyau (“dyw fy stumog ddim yn goddef wyau”)

tolidura
1
nam corfforol

tolir-se
1
mynd yn fethedig

tolit
1
(ansoddair) methedig
2
(enw gwrywaidd) un methedig
tolida (enw benywaidd) un fethedig

toll
1
pwll, llyn

tolla
1
pwll

Tollos
1
trefgordd (el Comtat)

Tolosa
1
Tolosa

Toluges
1
trefgordd (el Rosselló)

tom
1
cyfaint

tomaca
1
tomato

tomany
1
twp

tomaquera
1
planhigyn tomato

tomàquet
1
tomato
vermell com un tomàquet cyn coched â chrib ceiliog (“coch fel tomato”)
més vermell que un tomàquet cyn coched â chrib ceiliog (“yn gochach na thomato”)
suc de tomàquet sudd tomato

tomar
1
dal
2
cael eich dal mewn storm o law
3
chwalu, dymchwel

Tomàs
1
Tomos

tomata
1
tomato

tomàtiga
1
tomato

tomb
1
tro
donar un tomb a la clau rhoi tro i’r allwedd
2
newid (yn y tywydd)
fer un tomb (tywydd) newid
3
tro
fer un tomb mynd am dro
4
llam (calon)
em va fer un tomb el cor Llamodd fy nghalon

tomba
1
bedd

tombada
1
tro (gweithred)
2
newid yn y tywydd

tombal
1
bedd
pedra tombal carreg fedd, beddfaen

tomballar
1
treiglo (rhywbeth ar lawr)

tomballons
1
anar a tomballôns mynd yn bendramwnwgl

tombant
1
trofa (mewn heol)
2
tro = newid

tombar
1
troi
tombar una clau troi allwedd
2
tombar a l’esquerra troi i’r chwith

3
La Rosa ja ha tombat la cinquantena ("mae Rosa wedi troi yn barod y pum-deg") Mae Rosa dros ei hanner cant erbyn hyn

tombar-se
1
troi = troi’r pen (i edrych tu ôl i chi, ayyb)

tombarell
1
(lori) dadlwythiwr, llympiwr

tombarella
1
(symudiad) tin-dros-ben
2
(symudiad) rholiad

tómbola
1
tombola

Tomeu
1
enw dyn = Bartomeu

ton
1
dy (enw gwrywaidd unigol)
ton pare dy dad

tona
1
baril
2
tunnell

Tona
1
trefgordd (Osona)

tonada
1
tiwn, cainc, tôn

tonalitat
1
(Cerddoriaeth) tonyddiaeth
2
cynllun lliw, lliwiad
3
arlliw, gwawr, eiliw
Hi ha moltíssimes tonalitats - no només blanc i negre.
Mae llawer o arlliwiau - nid du a gwyn yn unig yw e.

tonant
1
taranllyd

tondosar
1
cneifio

tondre
1
cneifio
2
(gwallt) cropian

tonedor
1
cneifiwr

tonell
1
baril

tongada
1
rhes, cyfres
2
cyfnod

tònic
1
(Cerddoriaeth) tonig, tonyddol
2
(Ieithyddiaeth) tonig, tonyddol
3
(Meddygaeth) cryfhaol, atgyfnerthol, tonig

tònic
1
(enw gwrywaidd) (Meddygaeth) tonig, ffisig cryfhaol, moddion cryfhaol

tonificant
1
cryfhaol, atgyfnerthol

tonificar
1
cryfháu, atgyfnerthu

tonsura
1
tonsur

tonsurar
1
tonsurio

tonyina
1
tiwna
2
curfa

tonyinaire
1
gwerthwr tiwna

topada
1
trawiad, gwrthdrawiad
2
bang, sŵn taro
3
(ceir) gwrthdrawiad
4
herfeiddiad, gwrthwynebiad

topadís
1
wedi cwrdd (â rhywun) ar hap

topall
1
byffer
2
(Mecaneg) clicied

topants
1
parthau = ardaloedd

topar
1
mynd i wrthdrawiad â

topazi
1
topas

tòpic
1
(Meddygaeth) lleol
2
i’w ddefnyddio o’r tu allan

tòpic
1
ystrydebedd, cyfferdinedd
2
stéroteip

topless
1
bronnoeth

topògraf
1
topograffwr
2
tirfesurydd

topografia
1
topograffeg
2
tirwedd

topònim
1
enw lle
En la Facultat de Dret de la Universitat de València s’entesten en castellanitzar els topònims, malgrat
tenir el nom oficial en valencià (Onteniente per Ontinyent, per exemple)

Yng Nghyfadran y Gyfraith ym Mrifysgol Falensia maen nhw’n mynnu Castilegeiddio’r enwau lleoedd, serch taw yr enw Falenseg yw’r enw sywddogol (“serch bod ganddynt [= gan yr enwau] yr enw swyddogol yn Falenseg”) ([maent yn roi] Onteniente yn lle Ontinyent, er enghraifft)

toponímia
1
enwau lleoedd
2
toponumeg

toquejar
1
byseddu, handlo
2
ffidlo, ffidlan (â rhywbeth)

toqueta
1
pensgarff

Tòquia
1
Tocio

tor
1
(Pensaernïaeth) torws

Torà
1
trefgordd (la Segarra)

Toràs
1
trefgordd (l'Alt Palància)

tòrax
1
afell, thoracs

torb
1
storm eira (ym Mynydd y Pirinéw)
2
twrw, terfysg

torba
1
mawn

torbació
1
cynnwrf, cyffro

torbador
1
aflonyddol
2
cywilyddus

torbament
1
cynnwrf, cyffro
2
cywilydd

torbar
1
tarddu (ar y tawelwch) aflonyddu (
2
(person) denu oddi wrth

torbar-se
1
loitran, tin-drói
No et torbis Paid â thin-droi
2
colli hunanreolaeth

torbera
1
pwll mawn, mawnog

torbós
1
mawnog

torçada
1
cordeddiad, cyfrodeddiad
2
ysigiad

torcar
1
sychu â chlwtyn

torçar
1
plygu

torcecoll
1
aderyn gyddfgam

torcedís
1
hawdd ei gordeddu

torcedor
1
gwerthyd

tòrcer
1
cordeddu
tòrcer el coll a rhoi tro yng ngwddf (aderyn, ayyb)
2
ysigo
3
camddehongli
4
(berf heb wrthrych) troi
tòrcer a l’esquerra troi i’r chwith

torçó
1
(stumog) cnofa

tord
1
bronfraith
tord flassader (Turdus torquatus) mwyalchen y mynydd
(flassader = gwneuthurwr blancedi)

la Tor de Querol
1
trefgordd (l'Alta Cerdanya)

Tordera
1
trefgordd (el Maresme)

toreig
1
ymladd teirw

torejador
1
ymladdwr teirw

torejar
1
ymladd teirw

Torelló
1
trefgordd (Osona)

torera
1
siaced fer

torero
1
(Castiliad) ymladdwr teirw

Torí
1
Torino (Tiwrín)

tòria
1
egin gwinwydd
ser de la tòria codi’r bys bach (“bod yn (un o’r) winwydden)

Toriarribera
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

Torís
1
trefgordd (la Ribera Alta)

Tormos
1
trefgordd (la Marina Alta)

els Torms
1
trefgordd (les Garrigues)

torn
1
turn
2
shifft
3
winsh, dirwynydd
4
drwm
5
troell crochennydd
6
troell nyddu
7
rota, cylchres
8
cyfle i siarad (mewn cyfarfod)
9
estar de torn bod ar ddyletswydd

torna
1
newid= arian wedi eu rhoi yn ôl ar ôl talu mwy na'r gwerth
2
gwarthal = yr hyn (eiddo, nwyddau, arian) a roir yn ychwanegol, wrth gyfnewid deubeth (yn enwedig wrth gyfnewid eiddo) fel bod eiddo un blaid yn gydwerth ag eiddo'r blaid arall
3
mantol, tro'r dafol, gwrthbwys = wrth werthu nwyddau yn ôl pwys, peth arall a ychwanegir i wneud yn gytbwys neu yn iawn os nad yw'n bosibl gyrraedd y pwys
4
ecstra, ychwanegiad = peth a roir fel anrheg ar ben yr hyn y talwyd amdano
5
per torna ar ben hynny

Tornabous
1
trefgordd (l'Urgell)

tornada
1
(cân) byrdwn, cytgan
La lletra de les estrofes no està malament però la tornada és completament patètica
Nid yw geiriau’r penillion yn ffôl, ond mae’r gytgan yn gwbwl bathetig
2
taith yn ôl

tornado
1
tornado, corwynt

tornar
1
mynd yn ôl, dod yn ôl
2
tornar de passeig dod yn ôl ar ôl mynd am dro
3
tornar de viatge dod yn ôl ar ôl bod ymáith
4
fer tornar hala (yn wallgof, ayyb)
5
tornar a gwneud drachefn
tornar-se a casar ail-briodi
Si fas això, no et torno a parlar mai més! Os gwnei di hynny, siarada i ddim â ti byth eto!
6
tornar en si dod atoch eich hun
7 tornar en si (1) dod atoch eich hun (2) bod yn debycach i chi eich hun unwaith eto
8
tornar (una cosa deixada)

 
tornar a ser
1
bod (unwaith eto)
Ja torna a ser aquí? Ti yma unwaith eto?
2
tornem-hi gadwch i ni ei wneud am yr eildro
3
tornem-hi! (ymadrodd anymynedd, dicter)
4
Ja hi tornem (a ser) (ymadrodd wrth sôn am rywun sydd yn gwneud rhywbeth unwaith eto – er enghraifft, rhyw weithred y mae e wedi derbyn cosb amdani yn barod)
5
tornar a ser de moda bod yn ffasiynol unwaith etotornar-se
1
mynd yn...
2
tyfu

tornar-se boig
1
mynd yn wallgof

tornar-se'n
1
mynd yn ôl, dychwelyd (oddi yno)
Me'n torno al seient Af i nôl i'm sedd

2
tornar en si (1) dod atoch eich hun (2) bod yn debycach i chi eich hun unwaith eto
3
tornar (una cosa deixada)
 

tornar-se vermell
1
gwrido, cochi

tornassol
1
litmws

tornar enrere
1
dychwelyd, mynd yn ôl

tornaveu
1
seinfwrdd

tornavís
1
sgriwdreifer

torneig
1
cystadleuaeth, ornest

torner
1
turniwr

torniol
1
torch (o fwg)

torniquet
1
camfa dro
2
llindag, rhwymyn tynháu

toro
1
tarw

el Toro
1
trefgordd (l'Alt Palància)

torpede
1
torpido

torpedinar
1
torpidio

torpediner
1
llong dorpidos

tòrpid
1
cysglyd, swrth

torpor
1
syrthni, cysgadrwydd

torrada
1
tostio, crasu bara
2
tostyn
Per què una torrada amb melmelada sempre cau del costat d'aquesta?
Pam syrth tostyn â marmalêd yn wastod ar ochr y marmalêd? (“yn wastod yn yr ochr hon”)

torraire
1
gwneuthurwr nyget (torró = math o nyget wedi ei wneud ag almonau a mêl)
Els torraires d’Agramunt augmenten les vendes malgrat la pujada de preus
Gwneuthurwyr nyget yn Agramunt yn gewrthu mwy er gwaethaf y prisiau uwch

Torralba
1
trefgordd (l'Alt Millars)

torrar
1
crasu

torrar-se
1
cael ei chrasu / ei grasu
2
meddwi

torrat
1
rhost
2
wedi ei dostio / ei thostio
3
meddw
mig torrat hanner meddw
anar torrat bod yn feddw
Allà al parlament van tots mig torrats que no ho veieu?
Yn y senedd y mae pawb yn hanner meddw - on’d ych chi’n gweld?

torratxa
1
tŵr bach

torre
1
tŵr
2
torre de guaita twr gwylio, disgwylfa, gwylfa
3
fila yn y wlad, tŷ bychan yn y wlad
4
mast radio
5
deric
6
Torre de Babel Tŵr Babel

Torre Baixa
1
trefgordd (el Racó d'Ademús)

Torrebesses
1
trefgordd (el Segrià)

Torreblanca
1
trefgordd (la Plana Alta)

torre de control
1
tŵr rheoli

Torredarques
1
trefgordd (el Matarranya)

la Torre de França
1
trefgordd (el Rosselló)

la Torre d'Elna
1
trefgordd (el Rosselló)

la Torre de Cabdella
1
trefgordd (el Pallars Jussà)

la Torre de Claramunt
1
trefgordd (l'Anoia)

la Torre de Fontaubella
1
trefgordd (el Priorat)

la Torre de l'espanyol
1
trefgordd (la Ribera d'Ebre)

la Torre de las Maçanes
1
trefgordd (l'Alacantí)

la Torre de Viella
1
trefgordd (el Matarranya)

la Torre del Comte
1
trefgordd (el Matarranya)

les Torres dels Domenges
1
trefgordd (la Plana Alta)

Torredembarra
1
trefgordd (el Tarragonès)

Torre d'En Besora
1
trefgordd (l'Alt Maestrat)

torrefacció
1
rhostio

torrefacte
1
rhost, wedi eich rhostio

Torrefarrera
1
trefgordd (el Segrià)

Torreflor
1
trefgordd (la Segarra)

Torregrossa
1
trefgordd (el Pla d'Urgell) ((Yn Les Garrigues tan 1988)

torrejar
1
sefyll uwchláw

torrejat
1
(wal) a thyrau

Torrelameu??
1
trefgordd (la Noguera)

Torrella de la Costera
1
trefgordd (la Costera)

Torrelles de Foix
1
trefgordd (l'Alt Penedès)

Torrelles de la Salanca
1
trefgordd (el Rosselló)

Torrelles de Llobregat
1
trefgordd (el Baix Llobregat)

torrencial
1
llifeiriol, ffrydwyllt

torrent
1
ffrwd

Torrent de Cinca
1
trefgordd (el Baix Cinca)

Torrent d'Empordà
1
trefgordd (el Baix Empordà)

Torrent del'Horta
1
trefgordd (l'Horta)

torrer
1
ceidwad goleudy

Torrerossa
1
trefgordd (l'Alt Camp)

Torres de Segre
1
trefgordd (el Segrià)

Torres del Bisbe
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

Torre-serona
1
trefgordd (el Segrià)

Torres Torres
1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

torreta
1
tŵr bach
2
pot blodau
3
tyred
4
(llong danfor) tŵr llywio

Torrevella
1
trefgordd (el Baix Segura)
Cyfrifiad ieithyddol Gwlad Falensia (2001) - canran o siaradwyr Catalaneg: Torrevella: 5,40%

Torre-xiva
1
trefgordd (l'Alt Millars)

el Torricó
1
trefgordd (la Llitera)

tòrrid
1
cras, crasboeth

torró
1
math o nyget wedi ei wneud ag almonau a mêl
2 torraire gwneuthurwr nyget

Torroella d'Empordà
1
trefgordd (el Baix Empordà)

Torrojadel Priorat
1
trefgordd (el Priorat)

tors
1
corff, torso

torsimany
1
dehonglwr
(Després de les eleccions) Com totes les victòries i totes les derrotes, és bó que els torsimanys les interpreten
(Ar ôl yr etholiadau) Fel y buddugoliaethau i gyd a’r gorchfygiadau i gyd y mae’n dda bod y dehonglwyr yn eu dehongli
2 proffwyd

torsió
1
cyfrodeddu,, cordeddu
2
trorym, torc

tort
1
cyfrodedd
2
(adf) a tort i a dret yn gam neu yn gwymwys
3
a tort i a dret ar hâst

tortejar
1
plygu
2
tolcio

tortell
1
cacen gron â llenwad mársipan (neu hufen)
tortell de massapà cacen fársipan
tortell de reis cacen fársipan a fwytéir ar y Serenwyl (6 Ionawr)

Tortellà
1
trefgordd (la Garrotxa)

toricoli
1
cric yn y gwddf, cric yn y gwar

tórtora
1
turtur, colomen Fair
On estava la tórtora que sentiem parrupar?
Ble roedd y turtur yr oeddem yn ei glywed yn cwân?

Tortosa
1
trefgordd (el Baix Ebre)

tortuga
1
crwban
tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) crwban y Canoldir
2
crwban y môr

tortuós
1
troellog

tortura
1
artaith

torturador
1
arteithiwr

torturar
1
arteithio

torxa
1
ffagl

tos
1
peswch
tenir tos bod peswch (arnoch); bod gennych beswch

tosa
1
cneifio

tosc
1
garw, cwrs

tosca
1
crawen, crofen
tosca dentària plac deintiol
2
cen, caenen, calch (mewn tegell, boeler)

toscós
1
crawennog
2
wedi ei orchuddio / ei gorchuddio â phlac
3
wedi ei orchuddio / ei gorchuddio â chen / chalch

Toses
1
trefgordd (el Ripollès)

tosquedat
1
garwder

tossa
1
garwder

Tossa
1
trefgordd (la Selva)

tossal
1
bryn

tossar
1
hyrddio

tossir
1
pesychu

tossudament
1
yn ystyfnig

tossuderia
1
ystyfnigrwydd

tossut
1
ystyfnig

tot
1
holl
2
a tot estirar ar y mwyaf
3
tot déu (rhagenw) pobun
4
fer de tot [fër de tôt] gwneud popeth
Amb el Sony CMD-J5 pots fer de tot
Gyda'r Sony CMD-J5 gelli wneud popeth

tot
1
tot d'una yn sydyn
2
tot d'un plegat yn sydyn

tot
1
cyfan
2
del tot yn gyfangwbl

tot
1
popeth
Em recorda al tipic nen mimat que ho vol tot i com que no li donen tot doncs ja no vol res
Mae e’n f’atgoffa o’r blentyn wedi ei ddifetha hwnnw sydd am gael popeth ac oherwydd nad ŷn nhw ddim yn rhoi popeth iddo yn y diwedd dyw e ddim am gael dim
2
malgrat tot er gwaethaf popeth
3
primer de tot yn gyntaf oll, yn anad dim
4
tot plegat gyda'i gilydd

tota classe de
1
pob math o

total
1
cyfanswm
2
en total at ei gilydd

totalitari
1
totalitaraidd
l’actitud totalitària i centralista del govern de Madrid
agwedd dotalitaraidd a chanoliaethol llywodraeth Madrid

totalitarisme
1
totalitariaeth

totalitat
1
cyfan
la totalitat del món y byd cyfan
2
la totalitat de la població = y cyfan o'r boblogaeth, y boblogaeth i gyd

tot allà
1
yr hyn

totalment
1
yn hollol

tota mena de
1
pob math o

tot d'una
1
yn sydyn

tot d'un plegat
1
yn sydyn

tot el que
1
yr oll

tot el sant dia
1
trwy'r dydd

tòtem
1
totem

totes elles
1
pob un ohonynt (= merched)

tothom
1
pawb
2 (cyfarchion) a tothom i bawb
Molt bon Nadal a tothom Nadolig hapus iawn i bawb

tothom que vulgui
1
pwy bynnag a fynno

tothora
1
bob amser

tot i
1
er

tòtil
1
(person) dwl, hanner call, heb fod ym mhen draw'r ffwrn
2 twp, dwl
els titulars tòtils dels diaris penawdau dwl y papurau newydd


totilada
1
peth twp
T'en recordes de les totilades que va dir CIU quan va perdre el govern?
Wyt ti’n cofio’r pethau twp a ddywedodd CiU ar ôl colli grym? (“colli’r llywodraeth”)

tot just
1
tot just acabar de... newydd (wneud peth), yn ddiweddar iawn
Tot just acaba de sortir la guia comercial Mer-Cat
Mae’r arweinlyfr masnachol Mer-Cat newydd ei gyhoeddi
2
yn syth ar ôl (i rywbeth ddigwydd)

tot plegat
1
at ei gilydd
2
beth bynnag, ta pun (wrth arwain y sgwrs yn ôl i'r prif bwnc)
3
(rhagenw) y cyfan, y cwbl
Quant és, tot plegat? (wrth ofyn pris cyfan pethau) Faint yw’r cwbl?

totpoderós
1
hollalluog

tots
1
pawb
ser de tots perthyn i bawb, bod yn eiddo i bawb
2
pob un ohonom
tots sabem que això no és veritat mae pob un ohonom yn gwybod nad yw hynny’n wir
3
tots, tots pob un ohonom yn ddi-eithriad
Tots, tots hi estem implicats Mae pob un ohonom yn ddi-eithriad â rhan yn y mater

tots dos, totes dues
1
y ddau, y ddwy, ill dau, ill dwy.

tots ells
1
pob un ohonynt (= dynion)

tots els que
1
pob un sydd

tot s’ha de dir
1
a dweud y gwir plaen

tot seguit
1
ar unwaith
2
yn y paragraff nesaf, yn y darn nesaf

tot seguit tot seguit
1
un yn syth ar ôl y llall
2
yn ddi-baid

tot sigui dit
1
(i gynnwys y posibiliadau i gyd)

tot sol
1
ar eich pen eich hun
2
(dyn) tota solet ar eich pen eich hunan bach
(benyw) tota soleta ar eich pen eich hunan bach

tots plegats
1
pawb gda'i gilydd

tot un
1
cyflawn, y fath (beth)
va ser tot un èxit mae wedi bod yn llwyddiant mawr

tot un altre
1
sentir tot un altre teimlo yn hollol wahanol

tot un any
1
am flwyddyn gyfan

totxesa
1
ffolineb

totxo
1
bricsen
2 ynfytyn
Són totxos Maen nhw’n ynfydion, Ynfydion ŷn nhw

totxo (ansoddair)
1
ynfyd


tou
1
meddal

Tous
1
trefgordd (la Canal de Navarrés)

tovalla
1
lliain bwrdd
2
lliain allor

tovalló
1
napcyn

tovallola
1
tywel

tovenc
1
meddalaidd, lled feddal

tovor
1
meddalwch

tòxic
1
gwenynol

toxicitat
1
gwenwyndra, gwenwynder

toxicòleg
1
gwenwynegydd

toxicologia
1
gwenwyneg

toxicoman
1
caeth i gyffuriau

toxicomania
1
caethiwed i gyffuriau

toxina
1
gwenwyn, tocsin
 

 

FI / DIWEDD

 


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-12-19
:: 2004-01-26 ::  2004-11-30

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA