http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_tr_1721k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

trabuc  - tràquea

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27

 

  

 


 
 

trabuc
1
blif
2
rhythwn, gwn byr
3
carro de trabuc wagen godi

trabucable
1
y gellir ei godi

trabucaire
1
milwr â rhythwn

trabucament
1
(gweithred) dymchwel, ymoelyd

trabucar
1
dymchwel, ymoelyd
2
(geiriau, seiniau) cymysgu
3
trabucar-se cymysgu geiriau, cymysgu seiniau

trabuquet
1
peiriant pwysi manwl gywir

traç
1
llinell
2
traç de llapis llinell bensil

traça
1
cynllun
2
sgil
3
tenir poca traça bod yn drwsgl
4
tenir traça a fer una cosa bod yn ddeheuig (yn gwneud rhywbeth)
5
ôl
6
llwybr
7
seguir la traça d'algú dilyn ôl rhywun

traca
1
rheffyn o glecers

traçador
1
bala traçadora bwled tanllyd

traçar
1
cynllunio
2
trasio, dargopïo
3
amlinellu
4
(ffiniau) olinio
5
creu cynllun
6
dilyn llwybr

traçat
1
cynllun
2
gosodiad, gwedlun, llunwedd
3
amlinelliad
4
llwybr
5
(heol) hyd

tracció
1
tyniant

tracoma
1
tracoma

tractable
1
cyfeillgar

tractador
1
trafodwr

tractament
1
Meddygaeth triniaeth
2
(mater, problem) trin
3
(person) trin
4
dull o gyfarch
5
tractament de tu galw “ti” ar rywun

tractant
1
masnachwr

tractar
1
trin
2
tractar com si fos... trin (rhywun) fel pe buasai
3
tractar de vostè galw chi ar

tractar de vos galw chi ar

tractar de tu galw ti ar

- No em tractis de vostè. No sóc tan vell.

- Et tractaré de tu doncs

- Paid â galw “chi” arnaf. Dw i ddim mor hen â hynny.

- Fe alwa i “ti” arnat, felly
4
tractar (algú) de lladre galw (rhywun) yn lleidr

tractar (algú) de mentider galw (rhywun) yn gelwyddog / yn gelwyddgi

5 tractar amb bod mewn cysylltiad â

tractat
1
cytundeb

tracte
1
triniaeth

tractor
1
tractor

traçut
1
medrus, dyfeisgar

tradició
1
traddodiad

tradicional
1
traddodiadol

tradicionalment
1
yn draddodiadol

traducció
1
cyfieithiad

traductor
(enw gwrywaidd) traductörs; traductöra, traductöres
1
cyfieithwr / cyfieithydd, cyfieithwraig

traduïble
1
cyfieithiadwy

traduir (berf â gwrthrych)
1
cyfieithu

tràfec (enw gwrywaidd)
1
berw, mwstwr, ffrwst (= dod ynghyd llawer o bobol)
2
un llawn egni

trafegar
1
symud o gwmpas

tràfic (enw gwrywaidd)
1
masnach
2
tràfic de drogues - masnach gyffuriau
3
traffig

traficant (enw gwrywaidd) (enw benywaidd) traficants
1
masnachwr, deliwr

traficar (berf heb wrthrych)
1
masnachu, delio

tragèdia (enw benywaidd) tragèdies
1
trásiedi, trychineb

tragí
1
trafnidiaeth
2
berw, mwstwr, ffrwst (= dod ynghyd llawer o bobol)
3
(gweithred) halio, cludo
4
symudiad
5
cyffro

tràgic
ansoddair tràgics; tràgica, tràgiques
1
trychinebus, alaethus

tràgicament
1
yn drasig, yn drychinebus

tragi-comèdia
1
trasicómedi

tragi-còmic
1
trasicomig, tragicomedïol

traginada
1
cludiant

traginar (berf â gwrthrych)
1
cario, cludo

traginer
1
cludwr, cariwr

tragit
1
gwag-gyfogi, cyfog gwag

trago
1
diod
2
llymaid
3
llond y geg, llwnc

traguejar

1
yfed

traguet (enw gwrywaidd) traguets
1
llymaid
2
fer un traguet = llymeidio

traició (enw benywaidd) traiciöns
1
brad

traïdor ansoddair traïdors; traïdora, traïdores
1
bradwrus, dichellgar

traïdor (enw gwrywaidd) traïdors; traïdora (enw benywaidd) traïdores
1
bradwr

traïdor
1
bradwrus

Traiguera
1
trefgordd (el Baix Maestrat)

trair
(berf â gwrthrych)
1
bradu

trajecte (enw gwrywaidd) trajectes
1
llwybr
2
taith
3
(taflegryn) llwybr
4
darn (o heol)

trajectòria
(enw benywaidd) trajectòries
1
taflwybr
2
cwrs
3
datblygiad

tralla

1
llinyn chwip
2
chwipiad = disgyblaeth

tram (enw gwrywaidd) trams
1
darn (o heol)

tram viari darn o heol

Valdria la pena que es repassessin les senyalitzacions d’alguns trams viaris (Avui 2004-01-25)

Byddai’n werth chweil adolygu’r arwyddion mewn rhai darnau o’r ffyrdd
2
rhychwant (pont)
3
(grisiau) rhediad (rhediad o risiau), rhes (rhes o risiau)

trama
(enw benywaidd) trames
1
anwe
2
cynllwyn

tramar (berf â gwrthrych)
1
gweu
2
cynllwyno

tramesa (enw benywaidd) trameses
1
anfoniad
2
trosglud
3
cyfeiriad (llyfrau)

trametre
(berf â gwrthrych) [tramès]
1
anfon

Un amic de Barcelona m'ha tramès aquest matí un missatge on se'l veia desesperat per la situació actual dels nostres països
Anfonodd ffrind o Barcelona neges ataf y bore yma lle y gwelir ei fod llawn anobaith ynghylch sefyllfa bresennol ein gwledydd (= Y Gwledydd Catalaneg)


tràmit (enw gwrywaidd) tràmits
1
cam (o gyfres mewn proses)
2
tràmits - proses, gweithrediadau

tramitació
1
proses

tramitar (berf â gwrthrych)
1
prosesu
2
negydu, cyd-drafod
3
trafod

tramoia (enw benywaidd) tramoies
1
peirianwaith theatr
2
sgêm, twyll
3
ffys

trampa (enw benywaidd) trampes
1
magl

pregunta trampa magl = cwestiwn a ofynnir y mae’r ateb cywir iddo yn bwrpasol annisgwyl

(Què hi ha al mig de París? La lletra “r”! Beth sydd yng nghanol Paris? Y llythyren “r”)
2
tric
3
fer trampa tsheto

trampejar (berf heb wrthrych)
1
tsheto

tràmpol
1
gwth o wynt

trampolí (enw gwrywaidd) trampolins
1
trámpolîn
2
berf â gwrthrychrdd plymio
3
berf â gwrthrychrdd sbring

trampós ansoddair tramposos; tramposa, tramposes
1
llawn castiau
2
anonest

tramuntà
1
trawsfynyddig

tramuntana (enw benywaidd)
1
gwynt, gogleddwynt (= gwynt cryf o'r Gogledd)

Tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serè (dywediad) gwynt y Gogledd Wyl Fihangel (29 Medi), mis Hydref sych a digwmwl

tramuntar
1
(haul) mynd tu ôl i'r mynyddoedd

tramvia (enw benywaidd) tramvies
1
tramffordd
2
tram

tramviaire
1
gyrrwr tram

tranc
1
dawn

tràngol (enw gwrywaidd) tràngols
1
ymchwydd (y môr, y don)
2
argyfwng, cyfyng-gyngor

trangressor
1
troseddwr

tranliteració
1
trawsysgrifiad

tranquil.lament
1
yn dawel

tranquil.litat (enw benywaidd)
1
tawelwch
2
llonyddwch

tranquil.litzador
1
(ffaith) cysurlon, yn taewlu'r meddwl

tranquil.litzant
1
(ffaith ) cysurlon, yn taewlu'r meddwl

tranquil.litzar (berf â gwrthrych)
1
tawelu

tranquil.litzar-se
1
ymdawelu

tranquil ansoddair tranquils; tranquil.la, tranquil.les
1
tawel
2
llonnydd

transacció (enw benywaidd) transacciöns
1
trafodaeth

transalpí
1
trawsalpaidd, o'r tu hwnt i'r Alpau

transatlàntic ansoddair transatlàntics; transatlàntica, transatlàntiques
1
traws-Iwerydd

transatlàntic (enw gwrywaidd) transatlàntics
1
leiner = leiner traws-Iwerydd

transbord (enw gwrywaidd)
1
newid (berf â gwrthrych / bys, trên, llong, awyren, etc)
2
fer transbord : newid (trên, etc)

transbordador ansoddair transbordador; transbordadora, transbordadores
1
sydd yn perthyn i fferi

transbordador (enw gwrywaidd) transbordadörs
1
fferi

transbordar
1
newid
2
mynd o un ochr i afon i'r llall

transcendència (enw benywaidd)
1
arwyddocâd
2
pwysigrwydd

transcendent
1
pwysig, arwyddocaol

transcendental ansoddair transcendentals
1
trosgynnol

transcendir (berf â gwrthrych)
1
rhagori ar, tra-rhagori
2
transcendir a = cyrraedd
3
transcendir a = mynd tu hwnt i

transcórrer (berf heb wrthrych)
1
treiglo, mynd heibio (amser)

transcripció (enw benywaidd) trancripciöns
1
trawsysgrifiad

transcriptor
1
trawsysgrifwr

transcriure (berf â gwrthrych)
1
trawysgrifo

transcurs (enw gwrywaidd)
1
ystod (amser); el transcurs dels anys = treigl amser

transeünt ansoddair transeünts
1
dros dro

transeünt (enw gwrywaidd) transeünts
1
fforddol

transferència (enw benywaidd) transferències
1
trosglwyddiad

transferible
1
transglwyddadwy

transferir (berf â gwrthrych)
1
transglwyddo

transfiguració
1
gweddnewidiad

transfigurar
1
gweddnewid

transfondre
1
(gwaed) trosglwyddo

transformable
1
trawsffurfiadwy

transformació (enw benywaidd) transformaciöns
1
trawsffurfiant

transformacional
1
trawsffurfiol

transformador (enw gwrywaidd) transformadörs
1
newidydd = cyfarpar i leiháu neu i gynyddu foltedd cerrynt eiledol

transformar (berf â gwrthrych)
1
transffurfio

transformista
1
artist newid sydyn

trànsfuga
1
enciliwr, dihangwr
2
(gwleidyddiaeth) gwrthgiliwr, bradwr

transfusió (enw benywaidd) transfusiöns
1
trallwysiad

transgredir (berf â gwrthrych)
1
troseddu

transgressió (enw benywaidd) trangressions
1
trosedd

transhumància (enw benywaidd)
1
trawstrefa, hafota a hendrefa

transhumant ansoddair transhumants
1
trawstrefol, hafodol

transhumar
1
trawstrefa, hafota a hendrefa

transició (enw benywaidd) transiciöns
1
trawsnewidiad

transient
1
dros dro, byrhoedlog

transigència
1
cyfaddawd, cymrodedd

transigent
1
cyfaddawdol, cymodol

transigir (berf heb wrthrych)
1
cyfaddawdu, cymodi

transistor (enw gwrywaidd)
1
transistor

trànsit (enw gwrywaidd)--
1
symudiad
2
traffig :
prohibit el trànsit = dim mynediad

transitable
1
(heol) y gellir mynd ar hyddo yn ddidramgwydd

transitar (berf heb wrthrych)
1
teithio ar hyd (heol)

transitiu
1
(Gramadeg) anghyflawn

transitori ansoddair transitoris; transitòria, transitòries
1
dros dro

transitorietat
1
byrhoedledd, parhâd byr

translanció
1
defnyddio mewn ystyr ffigwrol

translatici
1
ffigwrol

translatiu
1
(sy'n ymwneus â throsglwyddo eiddo rhwng y gwerthwr a'r prynnwr)

transliterar
1
trawsysgrifennu

translúcid ansoddair translúcids: translúcida, translúcides
1
tryloyw

transmarí
1
tramor

transmetre (berf â gwrthrych) [transmès]
1
trosglwyddo
2
darlledu
3
(clefyd) trosglwyddo
eradicar els mosquits que transmeten la malària

difodi’r mosgitos sydd yn trosglwyddo malaria


trametre
1
anfon

tràmit

1
cam
2
trefn

tramitació

1
camau, trefnidiaeth

tramitar

1
prosesu
2
negydu, cyd-drafod
3
trafod

tramoia

1
(theatr) peiriant llwyfan
2
sgêm
3
ffys, ffwdan

trampa

1
magl
2
ffidl
3
tric
4
fer trampa tsheto
5
feta la llei, feta la trampa ymhob cyfraith mae cymal dihangol

trampejar

1
tsheto
2
ymdopi

tràmpol

1
gwth o wynt

trampolí

1
trámpolîn
2
bwrdd plymio
3
bwrdd sbring

trampós

1
ystrywgar, castiog
2
cam

tramuntà

1
o dros y mynydd, o'r Gogledd

tramuntana

1
gwynt, gogleddwynt (= gwynt cryf o'r Gogledd)
2
y Gogledd

tramuntar

1
(haul) machlud y tu cefn i'r mynyddoedd

tramús

1
lwpin

tramvia

1
tramffordd
2
tram

tramviaire

1
gyrrwr tram

tranc

1
dawn, llaw at rywbeth

trancanell

1
(llong) estyllod, planciau

tràngol

1
môr mawr
2
cyfyng-gyngor, picil, argyfwng
3
eiliad perygl
4
passar un tràngol bod mewn picil

tranquil

1
tawel
2
llonnydd
3
môr tawel
4
(cyflwr meddwl) dibryder, diofid
estar molt tranquil bod yn dawel eich meddwl
5
(cymeriad) digynnwrf, digyffro
6
deixar algú tranquil gadael (i rywun) fod
7
tenir la consciència tranquil·la bod eich cydwybod yn glir gennych
8
Estigues tranquil! Paid â phoeni!
9
és un tranquil bachan didaro yw hwnnw

tranquil·lament

1
yn llonnydd
2
heb swn

tranquil·litat

1
tawelwch
2
llonyddwch
3
rhyddid rhag pryder
4
cyflwr digyffro

tranquil·litzador

1
cysurlon, cysurol, esmwythaol

tranquil·litzant

1
cysurlon, cysrurol, esmwythaol
2
yn tawelu'r meddwl
3
enw gwrywaidd tawelydd

tranquil·litzar

1
tawelu
2
cysuro

tranquil·litzar-se
1
ymdawelu
2
Tranquil·litza't! Paid â phoeni!

transacció

1
gweithrediad
2
cytundeb

transalpí

1
trawsalpaidd
2
o'r tu hwnt i'r Alpau
3
enw gwrywaidd un o'r tu hwnt i'r Alpau
4
transalpina enw benywaidd un o'r tu hwnt i'r Alpau

transatlàntic

1
trawsatlantig, dros Iwerydd
2
travessia transatlàntica mordaith dros Iwerydd

transatlàntic

1
leiner trawsatlantig,

transbord

1
newid (berf â gwrthrych /bys, trên, llong, awyren, etc)
fer transbord newid (trên, etc)

transbordador

1
fferi (cymhwysair)

transbordador

1
fferi

transbordar

1
trosglwyddo
2
trosglwyddo mewn fferi

transcendència

1
arwyddocâd
2
pwysigrwydd
3
canlyniadau

transcendent

1
pwysig
2
pellgyrhaeddol

transcendental

1
trosgynnol
2
pwysig, hollberf â gwrthrychysig
3
pellgyrhaeddol

transcendir

1
rhagori ar, tra-rhagori
2
cyrraedd
3
ymestyn at

transcórrer

1
treiglo, mynd heibio (amser)

transcripció

1
trawsgrifiad

transcriptor

1
trawsgrifwr

transcriure

1
trawsgrifo

transcurs

1
ystod (amser)
el transcurs dels anys = treigl amser

transeünt

1
dros dro

transeünt

1
fforddol

transferència

1
trosglwyddiad
transferència bancària trosglwyddiad arian (rhwng banciau)

transferible

1
y gellir ei drosglwyddo

transferir

1
transglwyddo

transfiguració

1
gweddnewidiad

transfigurar

1
gweddnewid

transfondre

1
trallwyso

transformable
1
trawsffurfiadwy

transformació

1
trawsffurfiant
2
newid
3
(rygbi) trosiad

transformacional

1
trawsffurfiol

transformador

1
newidydd = cyfarpar i leiháu neu i gynyddu foltedd cerrynt eiledol

transformar

1
trawsffurfio

transformar-se

1
troi yn...

transformista

1
artist newid dillad ar amrantiad

trànsfuga

1
gwrthgiliwr = un sy'n ymuno â phlaid elynol

transfusió

1
trallwysiad
fer-li una transfusió de sang rhoi trallwysiad gwaed i

transgredir

1
troseddu

transgressió

1
trosedd

trangressor

1
troseddwr

transhumància

1
trawstrefa, hafota a hendrefa

transhumant

1
trawstrefol, hafodol

transhumar
1
symud yn ôl y tymor

transició

1
trosiad, trosiant

transient

1
(gramadeg) anghyflawn
2
trosgynnol

transigència

1
cyfaddawd
2
agwedd gyfawddodol

transigent

1
cyfawddodol
2
goddefgar, goddefol

transigir

1
cymodi

transistor

1
transistor

transistoritzat

1
transistoreiddiedig

trànsit

1
symud
2
traffig
prohibit el trànsit dim ffordd trwodd, dim mynediad
accident de trànsit damwain car

transitable
1
(heol) tramwyadwy, (pont) croeadwy

transitar

1
mynd ar hyd, gyrru ar hyd, teithio ar hyd

transitat

1
prysur, â llawer o draffig

transitiu

1
gwrthrychol

transitori

1
dros dro
2
(cyfnod) trawsnewidiol

transitorietat

1
byrhoedledd

translació

1
Mecaneg trawsfudiad

translatici
1
Llenyddiaeth ffigurol, trosiadol

translatiu

1
Y Gyfraith yn gysylltiedig â throsglwyddo eiddo

tranliteració

1
trawslythreniad

transliterar

1
trawslythrennu

translúcid

1
tryloyw

transmarí

1
tramor

transmetre

1
trosglwyddo (a = i)
2
darlledu

transmissió

1
trosglwyddiad
2
darlledu
transmissió directa darllediad byw
3
trosglwyddo
transmissió de poders trosglwyddo pwerau

transmissor

1
trosglwyddydd

transmissor

1
darlledu (cymhwysair)

transmutació

1
trawsnewidiad

transmutar

1
trawsnewid

transoceànic

1
trawsgefnforol

transparència

1
tryloywder
2
didwylledd, diffuantrwydd

El Xirinacs és un gran exemple de dignitat, transparència i valentia

Mae Xirinacs yn enghraifft ardderchog o urddas, diffantrwydd a dewrder

transparent

1
tryloyw
2
clir (aer)
3
(gwead) tryloyw

transpàrentar

1
dangos

transpàrentar-se

1
bod yn weladwy

transpirable

1
trydarthiol

transpiració

1
trydarthiad
2
chwysu

transpirinenc

1
y tu hwnt i Fynydd Pirinéw

transport

1
trafnidiaeth
2
trawsgludiant

transportable

1
cludadwy

transportador

1
sy'n cludo

transportar

1
trawsgludo
2
cerddoriaeth trawsgyweirio

transportista

1
cludwr

transportista de llarg recorregut gyrrwr lorri hirdaith

transposar

1
trawsddodi, newid lle

transposició

1
trawsddodiad
 
transsubstancació

1
traws-sylweddiad

transsubstanciar

1
traws-sylweddu

transvasar

1
arllwys i cynhwysydd arall
2
trosglwyddo dwr o un afon i arall


transvasament
1
arllwys i cynhwysydd arall
2
trosglwyddo dŵr (trosglwyddo dŵr mewn piblinell o un afon i arall neu o afon i ardal arall)
Estan en contra del transvasament del Roine a casa nostra
Maent yn erbyn y cynllun trosglywddo dŵr o’r afon Roine i’n gwald ni
3
cynllun trosglwyddo dŵr 

transvers

1
ardraws, croes

transversal

1
ardraws, croes
2
gogwyddol
transversalitat
1
cynghroesiad, symud ymlaén a wysg ei ochr
Un nacionalisme que té vocació de transversalitat, que aspira a vèncer la miopïa partidista
Cenedlaetholdeb a fynn ymledu, a fynn fod yn drech na byrwelediad y pleidiau gwleidyddol

transvestisme

1
trawswisgaeth, trawswisgo

transvestit

1
trawswisgwr
2
transvestida enw benywaidd trawswísgwraig

tranuita

1
gydol y nos

tranuitador

1
yn arfer aros ar eich traed tan yn hwyr
és molt tranuitador mae e'n mynd i'r gwely yn hwyr iawn

tranuitador

1
aderyn nos, un sy'n aros ar ei draed / ar ei thraed tan oriau mân y bore

tranuitar

1
mynd i'r gwely'n hwyr
2
cael noson ddi-gwsg
3
mynd maas am y noson

trapelleria

1
twyll

trapezi

1
trapesiwm
2
trapîz

trapezista

1
trapiswr, trapiswraig

trapezoide

1
trapesoid

tràquea

1
tracea, breuant, pibell wynt

 


 

FI / DIWEDD

 

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-11-17 :: 2004-01-26

 

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA