http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_tras_1722k.htm


0001z Tudalen Blaen / PÓgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galĚlŔs

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als galĚlesoparlants

..................................................0379k Mynegai iĺr Geiriadur Catalaneg / ═ndex del diccionari catalÓ

............................................................y tudalen hwn / aquesta pÓgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
Ěles i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymrßeg
(ar gyfer siaradwyr Cymrßeg)

Diccionari catalÓ-gal
ĚlŔs
(per gal
Ělesoparlants)

 

tras - TxŔquia

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaciˇ

2005-02-06 :: 2005-03-27

 

á 

  


ĚĚĚĚĚ á

 

trabuc
1
blif
2
rhythwn, gwn b r
3
carro de trabuc wagen godi

trabucable
1
y gellir ei godi

trabucaire
1
milwr Ô rhythwn

trabucament
1
(gweithred) dymchwel, ymoel d

trabucar
1
dymchwel, ymoel d
2
(geiriau, seiniau) cymysgu
3
trabucar-se cymysgu geiriau, cymysgu seiniau

trabuquet
1
peiriant pw si manwl gywir

traš
1
llinell
2
traš de llapis llinell bensil

traša
1
cynllun
2
sgil
3
tenir poca traša bod yn drwsgl
4
tenir traša a fer una cosa bod yn ddeheuig (yn gwneud rh wbeth)
5
˘l
6
llw br
7
seguir la traša d'alg˙ dil n ˘l rh wun

traca
1
rheff n o glecers
╔s
un pais de traca i pandereta

trašador
1
bala trašadora bwled tanll d

trašar
1
cynllunio
2
trasio, dargop´o
3
amlinellu
4
(ffiniau) olinio
5
creu cynllun
6
dil n llw br

trašat
1
cynllun
2
gosodiad, gwedlun, llunwedd
3
amlinelliad
4
llw br
5
(heol) h d

tracciˇ
1
tyniant

tracoma
1
tracoma

tractable
1
cyfeillgar

tractador
1
trafodwr

tractament
1
Meddygaeth triniaeth
2
(mater, problem) trin
3
(person) trin
4
dull o gyfarch
5
tractament de tu galw ôtiö ar r wun

tractant
1
masnachwr

tractar
1
trin
2
tractar com si fos... trin (rh wun) fel pe buasai
3
tractar de vostŔ galw chi ar
tractar de vos galw chi ar
tractar de tu galw ti ar
- No em tractis de vostŔ. No sˇc tan vell.
- Et tractarÚ de tu doncs
-
Paid Ô galw ôchiö arnaf. Dw i ddim mor hen Ô hynny.
- Fe alwa i ôtiö arnat, felly
4
tractar (alg˙) de lladre galw (rhywun) yn lleidr
tractar (alg˙) de mentider galw (rhywun) yn gelwyddog / yn gelwyddgi
5 tractar amb bod mewn cysylltiad Ô

tractat
1
cytundeb

tracte
1
triniaeth

tractor
1
tractor

trašut
1
medrus, dyfeisgar

tradiciˇ
1
traddodiad

tradicional
1
traddodiadol

tradicionalment
1
yn draddodiadol

traducciˇ
1
cyfieithiad

traductor
(enw gwrywaidd) traduct÷rs; traduct÷ra, traduct÷res
1
cyfieithwr / cyfieith dd, cyfieithwraig

tradu´ble
1
cyfieithiadw 

traduir (berf Ô gwrthr ch)
1
cyfieithu

trÓfec (enw gwrywaidd)
1
berw, mwstwr, ffrwst (= dod yngh d llawer o bobol)
2
un llawn egni

trafegar
1
symud o gwmpas

trÓfic (enw gwrywaidd)
1
masnach
2
trÓfic de drogues - masnach gyffuriau
3
traffig

traficant (enw gwrywaidd) (enw benywaidd) traficants
1
masnachwr, deliwr

traficar (berf heb wrthr ch)
1
masnachu, delio

tragŔdia (enw benywaidd) tragŔdies
1
trßsiedi, trychineb

tragÝ
1
trafnidiaeth
2
berw, mwstwr, ffrwst (= dod yngh d llawer o bobol)
3
(gweithred) halio, cludo
4
symudiad
5
cyffro

trÓgic
ansoddair trÓgics; trÓgica, trÓgiques
1
trychinebus, alaethus

trÓgicament
1
yn drasig, yn drychinebus

tragi-comŔdia
1
trasicˇmedi

tragi-c˛mic
1
trasicomig, tragicomed´ol

traginada
1
cludiant

traginar (berf Ô gwrthr ch)
1
cario, cludo

traginer
1
cludwr, cariwr

tragit
1
gwag-gyfogi, cyfog gwag

trago
1
diod
2
llymaid
3
llond y geg, llwnc

traguejar

1
yfed

traguet (enw gwrywaidd) traguets
1
llymaid
2
fer un traguet = llymeidio

traiciˇ (enw benywaidd) traici÷ns
1
brad

tra´dor ansoddair tra´dors; tra´dora, tra´dores
1
bradwrus, dichellgar

tra´dor (enw gwrywaidd) tra´dors; tra´dora (enw benywaidd) tra´dores
1
bradwr

tra´dor
1
bradwrus

Traiguera
1
trefgordd (el Baix Maestrat)

trair
(berf Ô gwrthr ch)
1
bradu

trajecte (enw gwrywaidd) trajectes
1
llw br
2
taith
3
(taflegr n) llw br
4
darn (o heol)

traject˛ria
(enw benywaidd) traject˛ries
1
taflw br
2
cwrs
3
datblygiad

tralla

1
llin n chwip
2
chwipiad = disgyblaeth

tram (enw gwrywaidd) trams
1
darn (o heol)
tram viari darn o heol
Valdria la pena que es repassessin les senyalitzacions dĺalguns trams viaris (Avui 2004-01-25)
Byddaiĺn werth chweil adolyguĺr arwyddion mewn rhai darnau oĺr ffyrdd
2
rhychwant (pont)
3
(grisiau) rhediad (rhediad o risiau), rhes (rhes o risiau)

trama
(enw benywaidd) trames
1
anwe
2
cynllw n

tramar (berf Ô gwrthr ch)
1
gweu
2
cynllw no

tramesa (enw benywaidd) trameses
1
anfoniad
2
trosglud
3
cyfeiriad (llyfrau)

trametre
(berf Ô gwrthr ch) [tramŔs]
1
anfon
Un amic de Barcelona m'ha tramŔs aquest matÝ un missatge on se'l veia desesperat per la situaciˇ actual dels nostres pa´sos
Anfonodd ffrind o Barcelona neges ataf y bore yma lle y gwelir ei fod llawn anobaith ynghylch sefyllfa bresennol ein gwledydd (= Y Gwledydd Catalaneg)

trÓmit (enw gwrywaidd) trÓmits
1
cam (o gyfres mewn proses)
2
trÓmits - proses, gweithrediadau

tramitaciˇ
1
proses

tramitar (berf Ô gwrthr ch)
1
prosesu
2
negydu, c d-drafod
3
trafod

tramoia (enw benywaidd) tramoies
1
peirianwaith theatr
2
sgŕm, tw ll
3
ffys

trampa (enw benywaidd) trampes
1
magl
pregunta trampa cwestiwn iĺch dal, cwestiwn dal, cwestiwn maglu, magl; cwestiwn a ofynnir y maeĺr ateb cywir iddo yn bwrpasol annisgw l
(QuŔ hi ha al mig de ParÝs? La lletra ôrö! Beth s dd yng nghanol Paris? Y llythyren ôrö)

La pregunta tÚ trampa
(ômae gan y cwestiwn faglö) Cwestiwn iĺch dal chi yw e, Cwestiwn dal yw e, Cwestiwn maglu yw e
2
tric
3
fer trampa tsheto

trampejar (berf heb wrthr ch)
1
tsheto

trÓmpol
1
gwth o w nt

trampolÝ (enw gwrywaidd) trampolins
1
trßmpolţn
2
berf Ô gwrthr chrdd plymio
3
berf Ô gwrthr chrdd sbring

trampˇs ansoddair tramposos; tramposa, tramposes
1
llawn castiau
2
anonest

tramuntÓ
1
trawsfynyddig

tramuntana (enw benywaidd)
1
gw nt, gogleddw nt (= gw nt cr f o'r Gogledd)

Tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serŔ
(Dywediad) gwynt y Gogledd W l Fihangel (29 Medi), mis Hydref sych a digwmwl

Mai plou amb tanta gana, com quan plou de tramuntana. (Dywediad) Fydd hi byth yn bwrw glaw mor frwd / Ô chymaint o frwdfrydedd fel y bydd yn bwrw ar adeg y gogleddwynt

tramuntar
1
(haul) m nd tu ˘l i'r mynyddoedd

tramvia (enw benywaidd) tramvies
1
tramffordd
2
tram

tramviaire
1
gyrrwr tram

tranc
1
dawn

trÓngol (enw gwrywaidd) trÓngols
1
ymchw dd (y m˘r, y don)
2
argyfwng, cyf ng-gyngor

trangressor
1
troseddwr

tranliteraciˇ
1
trawsysgrifiad

tranquil.lament
1
yn dawel

tranquil.litat (enw benywaidd)
1
tawelwch
2
llonyddwch

tranquil.litzador
1
(ffaith) cysurlon, yn taewlu'r meddwl

tranquil.litzant
1
(ffaith ) cysurlon, yn taewlu'r meddwl

tranquil.litzar (berf Ô gwrthr ch)
1
tawelu

tranquil.litzar-se
1
ymdawelu

tranquil ansoddair tranquils; tranquil.la, tranquil.les
1
tawel
2
llonn dd

transacciˇ (enw benywaidd) transacci÷ns
1
trafodaeth

transalpÝ
1
trawsalpaidd, o'r tu hwnt i'r Alpau

transatlÓntic ansoddair transatlÓntics; transatlÓntica, transatlÓntiques
1
traws-Iwer dd

transatlÓntic (enw gwrywaidd) transatlÓntics
1
leiner = leiner traws-Iwer dd

transbord (enw gwrywaidd)
1
newid (berf Ô gwrthr ch / bys, trŕn, llong, awyren, etc)
2
fer transbord : newid (trŕn, etc)

transbordador ansoddair transbordador; transbordadora, transbordadores
1
s dd yn perth n i fferi

transbordador (enw gwrywaidd) transbordad÷rs
1
fferi

transbordar
1
newid
2
m nd o un ochr i afon i'r llall

transcendŔncia (enw benywaidd)
1
arw ddocÔd
2
pw sigrw dd

transcendent
1
pw sig, arw ddocaol

transcendental ansoddair transcendentals
1
trosgynnol

transcendir (berf Ô gwrthr ch)
1
rhagori ar, tra-rhagori
2
transcendir a = cyrraedd
3
transcendir a = m nd tu hwnt i

transcˇrrer (berf heb wrthr ch)
1
treiglo, m nd heibio (amser)

transcripciˇ (enw benywaidd) trancripci÷ns
1
trawsysgrifiad

transcriptor
1
trawsysgrifwr

transcriure (berf Ô gwrthr ch)
1
trawysgrifo

transcurs (enw gwrywaidd)
1
ystod (amser); el transcurs dels anys = treigl amser

transeŘnt ansoddair transeŘnts
1
dros dro

transeŘnt (enw gwrywaidd) transeŘnts
1
fforddol

transferŔncia (enw benywaidd) transferŔncies
1
trosglw ddiad

transferible
1
transglw ddadw 

transferir (berf Ô gwrthr ch)
1
transglw ddo

transfiguraciˇ
1
gweddnewidiad

transfigurar
1
gweddnewid

transfondre
1
(gwaed) trosglw ddo

transformable
1
trawsffurfiadw 

transformaciˇ (enw benywaidd) transformaci÷ns
1
trawsffurfiant

transformacional
1
trawsffurfiol

transformador (enw gwrywaidd) transformad÷rs
1
newid dd = cyfarpar i leihßu neu i gynyddu foltedd cerr nt eiledol

transformar (berf Ô gwrthr ch)
1
transffurfio

transformista
1
artist newid syd n

trÓnsfuga
1
enciliwr, dihangwr
2
(gwleidyddiaeth) gwrthgiliwr, bradwr

transfusiˇ (enw benywaidd) transfusi÷ns
1
trallw siad

transgredir (berf Ô gwrthr ch)
1
troseddu

transgressiˇ (enw benywaidd) trangressions
1
trosedd

transhumÓncia (enw benywaidd)
1
trawstrefa, hafota a hendrefa

transhumant ansoddair transhumants
1
trawstrefol, hafodol

transhumar
1
trawstrefa, hafota a hendrefa

transiciˇ (enw benywaidd) transici÷ns
1
trawsnewidiad

transient
1
dros dro, byrhoedlog

transigŔncia
1
cyfaddawd, cymrodedd

transigent
1
cyfaddawdol, cymodol

transigir (berf heb wrthr ch)
1
cyfaddawdu, cymodi

transistor (enw gwrywaidd)
1
transistor

trÓnsit (enw gwrywaidd)--
1
symudiad
2
traffig :
prohibit el trÓnsit = dim mynediad

transitable
1
(heol) y gellir m nd ar h ddo yn ddidramgw dd

transitar (berf heb wrthr ch)
1
teithio ar h d (heol)

transitiu
1
(Gramadeg) anghyflawn

transitori ansoddair transitoris; transit˛ria, transit˛ries
1
dros dro

transitorietat
1
byrhoedledd, parhÔd b r

translanciˇ
1
defnyddio mewn yst r ffigwrol

translatici
1
ffigwrol

translatiu
1
(s 'n ymwneus Ô throsglw ddo eiddo rhwng y gwerthwr a'r prynnwr)

transliterar
1
trawsysgrifennu

transl˙cid ansoddair transl˙cids: transl˙cida, transl˙cides
1
trylo w

transmarÝ
1
tramor

transmetre (berf Ô gwrthr ch) [transmŔs]
1
trosglw ddo
2
darlledu
3
(clef d) trosglw ddo
eradicar els mosquits que transmeten la malÓria
difodiĺr mosgitos s dd yn trosglw ddo malaria

trametre
1
anfon

trÓmit

1
cam
2
trefn

tramitaciˇ

1
camau, trefnidiaeth

tramitar

1
prosesu
2
negydu, c d-drafod
3
trafod

tramoia

1
(theatr) peiriant llw fan
2
sgŕm
3
ffys, ffwdan

trampa

1
magl
2
ffidl
3
tric
4
fer trampa tsheto
5
feta la llei, feta la trampa ymhob cyfraith mae cymal dihangol

trampejar

1
tsheto
2
ymdopi

trÓmpol

1
gwth o w nt

trampolÝ

1
trßmpolţn
2
bwrdd plymio
3
bwrdd sbring

trampˇs

1
ystr wgar, castiog
2
cam

tramuntÓ

1
o dros y myn dd, o'r Gogledd

tramuntana

1
gw nt, gogleddw nt (= gw nt cr f o'r Gogledd)
2
y Gogledd

tramuntar

1
(haul) machlud y tu cefn i'r mynyddoedd

tram˙s

1
lwpin

tramvia

1
tramffordd
2
tram

tramviaire

1
gyrrwr tram

tranc

1
dawn, llaw at r wbeth

trancanell

1
(llong) estyllod, planciau

trÓngol

1
m˘r mawr
2
cyf ng-gyngor, picil, argyfwng
3
eiliad per gl
4
passar un trÓngol bod mewn picil

tranquil

1
tawel
2
llonn dd
3
m˘r tawel
4
(cyflwr meddwl) dibryder, diofid
estar molt tranquil bod yn dawel eich meddwl
5
(cymeriad) digynnwrf, digyffro
6
deixar alg˙ tranquil gadael (i r wun) fod
7
tenir la consciŔncia tranquilĚla bod eich cydwybod yn glir genn ch
8
Estigues tranquil! Paid Ô phoeni!
9
Ús un tranquil bachan didaro  w hwnnw

tranquilĚlament

1
yn llonn dd
2
heb swn

tranquilĚlitat

1
tawelwch
2
llonyddwch
3
rhyddid rhag pryder
4
cyflwr digyffro

tranquilĚlitzador

1
cysurlon, cysurol, esmw thaol

tranquilĚlitzant

1
cysurlon, cysrurol, esmw thaol
2
yn tawelu'r meddwl
3
enw gwr waidd tawel dd

tranquilĚlitzar

1
tawelu
2
cysuro

tranquilĚlitzar-se
1
ymdawelu
2
TranquilĚlitza't! Paid Ô phoeni!

transacciˇ

1
gweithrediad
2
cytundeb

transalpÝ

1
trawsalpaidd
2
o'r tu hwnt i'r Alpau
3
enw gwr waidd un o'r tu hwnt i'r Alpau
4
transalpina enw ben waidd un o'r tu hwnt i'r Alpau

transatlÓntic

1
trawsatlantig, dros Iwer dd
2
travessia transatlÓntica mordaith dros Iwer dd

transatlÓntic

1
leiner trawsatlantig,

transbord

1
newid (berf Ô gwrthr ch /bys, trŕn, llong, awyren, etc)
fer transbord newid (trŕn, etc)

transbordador

1
fferi (cymhw sair)

transbordador

1
fferi

transbordar

1
trosglw ddo
2
trosglw ddo mewn fferi

transcendŔncia

1
arw ddocÔd
2
pw sigrw dd
3
canlyniadau

transcendent

1
pw sig
2
pellgyrhaeddol

transcendental

1
trosgynnol
2
pw sig, hollberf Ô gwrthr ch sig
3
pellgyrhaeddol

transcendir

1
rhagori ar, tra-rhagori
2
cyrraedd
3
ymest n at

transcˇrrer

1
treiglo, m nd heibio (amser)

transcripciˇ

1
trawsgrifiad

transcriptor

1
trawsgrifwr

transcriure

1
trawsgrifo

transcurs

1
ystod (amser)
el transcurs dels anys = treigl amser

transeŘnt

1
dros dro

transeŘnt

1
fforddol

transferŔncia

1
trosglw ddiad
transferŔncia bancÓria trosglw ddiad arian (rhwng banciau)

transferible

1
y gellir ei drosglw ddo

transferir

1
transglw ddo

transfiguraciˇ

1
gweddnewidiad

transfigurar

1
gweddnewid

transfondre

1
trallw so

transformable
1
trawsffurfiadw 

transformaciˇ

1
trawsffurfiant
2
newid
3
(rygbi) trosiad

transformacional

1
trawsffurfiol

transformador

1
newid dd = cyfarpar i leihßu neu i gynyddu foltedd cerr nt eiledol

transformar

1
trawsffurfio

transformar-se

1
troi yn...

transformista

1
artist newid dillad ar amrantiad

trÓnsfuga

1
gwrthgiliwr = un s 'n ymuno Ô phlaid elynol

transfusiˇ

1
trallw siad
fer-li una transfusiˇ de sang rhoi trallw siad gwaed i

transgredir

1
troseddu

transgressiˇ

1
trosedd

trangressor

1
troseddwr

transhumÓncia

1
trawstrefa, hafota a hendrefa

transhumant

1
trawstrefol, hafodol

transhumar
1
symud yn ˘l y tymor

transiciˇ

1
trosiad, trosiant

transient

1
(gramadeg) anghyflawn
2
trosgynnol

transigŔncia

1
cyfaddawd
2
agwedd gyfawddodol

transigent

1
cyfawddodol
2
goddefgar, goddefol

transigir

1
cymodi

transistor

1
transistor

transistoritzat

1
transistoreiddiedig

trÓnsit

1
symud
2
traffig
prohibit el trÓnsit dim ffordd trwodd, dim mynediad
accident de trÓnsit damwain car

transitable
1
(heol) tramw adw , (pont) croeadw 

transitar

1
m nd ar h d, gyrru ar h d, teithio ar h d

transitat

1
prysur, Ô llawer o draffig

transitiu

1
gwrthrychol

transitori

1
dros dro
2
(cyfnod) trawsnewidiol

transitorietat

1
byrhoedledd

translaciˇ

1
Mecaneg trawsfudiad

translatici
1
Llenyddiaeth ffigurol, trosiadol

translatiu

1
Y Gyfraith yn gysylltiedig Ô throsglw ddo eiddo

tranliteraciˇ

1
trawslythreniad

transliterar

1
trawslythrennu

transl˙cid

1
trylo w

transmarÝ

1
tramor

transmetre

1
trosglw ddo (a = i)
2
darlledu

transmissiˇ

1
trosglw ddiad
2
darlledu
transmissiˇ directa darllediad b w
3
trosglw ddo
transmissiˇ de poders trosglw ddo pwerau

transmissor

1
trosglw dd dd

transmissor

1
darlledu (cymhw sair)

transmutaciˇ

1
trawsnewidiad

transmutar

1
trawsnewid

transoceÓnic

1
trawsgefnforol

transparŔncia

1
trylo wder
2
didw lledd, diffuantrw dd
El Xirinacs Ús un gran exemple de dignitat, transparŔncia i valentia
Mae Xirinacs yn enghraifft ardderchog o urddas, diffantrwydd a dewrder

transparent

1
trylo w
2
clir (aer)
3
(gwead) trylo w

transpÓrentar

1
dangos

transpÓrentar-se

1
bod yn weladw 

transpirable

1
trydarthiol

transpiraciˇ

1
trydarthiad
2
chwysu

transpirinenc

1
y tu hwnt i Fyn dd PirinÚw

transport

1
trafnidiaeth
2
trawsgludiant

transportable

1
cludadw 

transportador

1
s 'n cludo

transportar

1
trawsgludo
2
cerddoriaeth trawsgyweirio

transportista

1
cludwr
transportista de llarg recorregut gyrrwr lorri hirdaith

transposar

1
trawsddodi, newid lle

transposiciˇ

1
trawsddodiad
á
transsubstancaciˇ

1
traws-sylweddiad

transsubstanciar

1
traws-sylweddu

transvasar

1
arllw s i cynhw s dd arall
2
trosglw ddo dwr o un afon i arall

transvasament
1
arllw s i cynhw s dd arall
2
trosglwyddo dŵr (trosglwyddo dŵr mewn piblinell o un afon i arall neu o afon i ardal arall)
Estan en contra del transvasament del Roine a casa nostra
Maent yn erb n y cynllun trosgl wddo dŵr oĺr afon Roine iĺn gwald ni
3
cynllun trosglwyddo dŵr

transvers

1
ardraws, croes

transversal

1
ardraws, croes
2
gogw ddol

transversalitat
1
cynghroesiad, symud ymlaÚn a w sg ei ochr
Un nacionalisme que tÚ vocaciˇ de transversalitat, que aspira a vŔncer la miop´a partidista
Cenedlaetholdeb a f nn ymledu, a f nn fod yn drech na byrwelediad y pleidiau gwleidyddol

transvestisme

1
trawswisgaeth, trawswisgo

transvestit

1
trawswisgwr
2
transvestida enw ben waidd trawswÝsgwraig

tranuita

1
gydol y nos

tranuitador

1
yn arfer aros ar eich traed tan yn hw r
Ús molt tranuitador mae e'n m nd i'r gwel  yn hw r iawn

tranuitador

1
ader n nos, un s 'n aros ar ei draed / ar ei thraed tan oriau mÔn y bore

tranuitar

1
m nd i'r gwel 'n hw r
2
cael noson ddi-gwsg
3
m nd maas am y noson

trapelleria

1
tw ll

trapezi

1
trapesiwm
2
trapţz

trapezista

1
trapiswr, trapiswraig

trapezoide

1
trapesoid

trÓquea

1
tracea, breuant, pibell w nt

á 

 

FI / DIWEDD

 

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::á 20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-11-17 :: 2004-01-26

 

Bleĺr wyf i? Yr ych chiĺn ymwÚld ag un o dudalennauĺr Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sˇc?
Esteu visitant una pÓgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= GalĚles-Catalunya)
We°(r) Óm ai? Yuu Óa(r) z´ting ° peij fr˛m dh° "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Kat°lˇuni°) WÚbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA