http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_x_1170k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

x - xutar

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27

 

  

 X,x

1
llythyren x (enw: ix)
2
sala X sínema â ffilmiau ar gyfer oedolion yn unig
3
(sumbol) (Mathemateg) arwydd lluosiad; gwaith (mae pedair gwaith chwech yn ddeuddeg, ayyb)
4
(sumbol) yn lle yr arddodiad per
Catalunya x sempre = Catalonia am byth

5
[ics] rhif anhysbys; rhif heb ei nodi
La democràcia no és posar un paperet a una urna cada “x” anys
Nid rhoi papur pleidleisio (“rhoi papur bach”) mewn cist bleidleisio
bob hyn-a-hyn o flynyddoedd yw democratiaeth

xa
1
sha, brenin Persia

xabec
1
(llong) sebec

Xabia
1
trefgordd (la Marina Alta)

xabola
1
(Castileb) caban, cwt
xaboles fetes de uralita i fusta cytiau wedi’u gwneud o ẃralit a phren
TARDDIAD: Castileg chabola


xac!
1
clec!

xacal
1
jacal

Xacarella
1
trefgordd (el Baix Segura)

xacolí
1
gwin coch o Vizkaia, Gwlad y Basg

xacona
1
dawns o Sbaen, o gwmpas 1500-1700

xacra
1
gwaeledd

xafallós
1
ansoddair i ddisgrifio ynganu [s] fel [sh]

xafar
= aixafar
1
gwastatáu
2
malu, gwasgu’n shwps
3
difetha
Anava begut i va xafar un cotxe dels Mossos

Roedd yn gyrru tra’n feddw a gwrthdrawodd â char yr heddlu (“difethodd gar yr heddlu”)
Absolen un noi acusat de conduir begut i xafar un cotxe
Bachgen wedi ei gyhuddo o yrru tra’n feddw a difetha car

4
stwnsho (tatws)
5
estar xafat bod wedi blino’n lân
6
deixar (algú) tot xafat (clefyd, ayyb, yn)
7
bychanu (rhywun)

xafardeig
1
cleber, clebran

xafardejar
1
clebran
2
bod yn fusneslyd

xafarder
1
clebran
2
busnesu

xafarder
1
clebryn, cloncyn,  (xafardera clebren, cloncen)

xafarderia
1
clebran, cloncan
2
cleber, straeon
3
hanesyn
4
busnesgarwch

xafarnat
1
twrw

xafarranxo
1
fer un xafarranxo gwneud cawl, gwneud llanast

xàfec
1
glaw mawr

xafeguer
1
llaid, cors

xafogor
1
gwres llethol

xafogós
1
â gwres llethol

xagrí
1
graenledr, croen morgi

xai
1
oen
2
un hawdd gwneud ag e / â hi
3
un diymhongar

xaiar

1
wyna, dod ag wyn, esgor ar oen / wyn

xal
1
siôl

xala
1
trip, sgyrsiwn

xalana
1
cwch

Xalans
1
trefgordd (la Vall de Cofrents)

xalapa
1
jalap

xalar-se
1
cael hwyl

xalat
1
(bywyd) goludog, cymfforddus

xàldiga
1
gwreichionen
2
tipyn bach

xalest
1
(person) hapus
Sant Vicens xalest acaba l'hivern prest
(Dywediad) “Dirwnod Sant Finsent (22 Ionawr) hapus, buan y gorffen y gaeaf”


xalet
1
shalê
2
fila

xalina
1
crafát

Xaló
1
trefgordd (la Marina Alta)

xaloc
1
[gwynt o'r de-ddwyrain]

xalupa
1
cwch mawr
2
brìg, llong ddeufast

xamanisme
1
simaniaeth

xamba
1
lwc
tenir força xamba bod yn lwcus iawn
2
troeon ffawd
per xamba trwy droeon ffawd

xamberg
1
het meddal â chant llydan

xamberga
1
gwisg hir offeiriad

xambó
1
chwaraewr trwsgl ond lwcus

xambonada
1
strôc o lwc

xambra
1
côt ty

xamerlí
1
cornwhiglen

xamfrà
1
siamfer = man cwrdd dwy ochr sy'n ffurfio dwy ongl lem yn lle ongl sgwâr
2
cornel, congl (= cornel adeilad, man cwrdd dwy wal  gan ffurfio dwy ongle lem yn lle ongl sgwâr).

xamor

1
harddwch, swyn

xamós

1
swynol, dymunol, cyfareddol
2
ffraeth

xampany
1
siampên

xampinyó
1
siampw

xampurrejar
1
siarad yn garbwl (iaith dramor)
2
siarad iaith dramor yn ddrwg

xanca
1
stilt

xancleta
1
esgid pwll nofio, esgid draeth

xancre
1
cornwyd gwenerol

xàndal
1
tracsiwt

xandall
1
math ar bysgodyn, (Atherina hepsetus neu Atherina boyeri) (silod mân)

xano-xano
1
caminar xano-xano cerdded gan bwyll, cerdded yn araf

xanquer
1
ystudfachwr

xantatge
1
blácmêl
fer-li (a algú) xantatge blacmelio

xantagista
1
blacmeliwr

xantre
1
prif ganwr

xanxa
1
jôc

xanxejar
1
jocian

xap!
1
sblash! fflatsh!
(= swn cwympo i ddwr)

xapa
1
plac
2
disg
3
panel (pren)
4
astell (pren)
5
pren haenog

xapall
1
darn o bren wedi ei hollti ar ei hyd

xapar (1)
1
haenellu

xapar (2)
1
xapar (alguna cosa) torri (rhywbeth) yn ddwy
2
xapar-se torri yn ddwy
A Mallorca l'església s'està xapant en dos bàndols: mallorquins i forasters
Ym Mallorca y mae’r Eglwys yn torri’n ddwy - Malorciaid a phobl o’r tu allan / mewnfudwyr

xapeta
1
fforch chwynnu

xapot
1
trwsgl

xapurriau
1
(ar lafar) enw ar y Gatalaneg a siaredir yn “Ymyl y Machlud” (la Franja del Ponent”), rhan o Gatalonia sydd o dan reolaeth llywodraeth rhanbarth Áragon
El nom de xapurriau, ens agradi o no, és el que els catalano-parlants de la Franja acostumen a donar, de forma col·loquial, a la llengua catalana tal i com es parla en els diversos indrets de la Franja.
Mae’r enw “xapurriau”, hoffi neu beidio, yw’r hyn y mae siaradwyr yr Ymyl yn arfer rhoi, ar lafar, ar yr iaith Gatalaneg fel y siaredir yng nghwahanol fannau’r Ymylxarada
1
siarâd

Xarafull
1
trefgordd (la Vall de Cofrents)

xaragall
1
gwely nant

xarampió
1
y frech goch

xaranga
1
seindorf (ag offer gwynt)

xarbot
1
cawod
2
(wy) clwc

xarbotar
1
ysgwyd hylif mewn cyhwysydd (er enghraifft,  cwrw mewn potel) fel ei fod yn tasgu dros bobman

xarcuteria
1
cigoedd moch, selsig cig moch
2
siop cig moch

xardor
1
gwres llethol

xardorós
1
poeth

xarel·lo
1
grawnwinen las
2
gwin a wneir o rawnwin gleision
3
(ar lafar) gwin

xarlatà
1
pedler
2
gwerthwr perswadiol
3
twyllwr
4
un cegog, un gegog

xarlatanisme
1
siarlataniaeth, cwacyddiaeth

xarnego
1
un o Gastilia wedi dod i fyw i Gatalonia ac sydd yn gwrthod dysgu’r iaith Gatalaneg
Als catalans que anomeneu xarnegos, els voleu fer fora?
Beth am y Catalaniaid yr ych chi’n galw’n “xarnegos” - ych chi am eu hanfon allan (o Gatalonia)?

xarnera
1
colyn, bach, colfach

xaró
1
cwrs

xarol
1
farnais (ar leder)
2
lledr patent

xarop
1
[math o ddiod]
2
suddog = diod y mae moddion ynddo

xarpa
1
sash

xarpar
1
dal ar y weithred

xarpellera
1
sachliain

xarranca
1
sgots, chwarae Llundain, cicston

xarret
1
cert

xarretera
1
gwarfflach, addurn ysgwydd

xarrup
1
llwnc
beure a xarrups sipian

xarrupada
1
llymaid, sip
2
sugno (â gwelltyn)

xarrupar
1
sipian llymeitian, llymeitio
2
sugno (â gwelltyn)
3
sugno
xarrupar de la mamella sugno’r fron; cael arian yn gyson o ryw ffynhonnell gyhoeddus, byw yn hael ar bwrs y wlad
A diferència de vós, no tinc cap familiar xarrupant de la mamella
Yn wahanol i chi, nid oes gennyf yr un perthynas sydd yn byw yn hael ar bwrs y wlad

xaruga
1
aradr

xàrter
1
ehediad siartr

xaruc
1
penwan, gwirion

xarxa
1
rhwyd
2
rhwydwaith
la xarxa del metro londinenc rhwydwaith rheilffordd ddanddaearol Llundain

xarxada
1
dalfa

xarxaire
1
rhwydwr, gwneuthurwr rhwydau

xarxó
1
dyn blêr; slebog, gwraig aflêr

xarxot
1
carpiog, brwnt

xassís
1
shasi

xata
1
trwynbant, trwynfflat

xato
1
trwynbant, trwynfflat

Xàtiva
1
trefgordd (la Costera)

xató
1
salad â saws o bupur a garlleg

xautar-se de
1
gwneud sbort am ben...

Xauxa
1
gwlad llaeth a mêl

xau-xau
1
gan bwyll

xauxinar
1
hisian, chwythu

xauxibeig
1
sïo, sïad, hisian, hisiad, chwythu, chwythiad

xaval
1
crwt, llanc

xaval·la
1
croten, llances

xavalla
1
arian mân

xàvega
1
rhwyd sân

xaveta
1
perdre la xaveta colli eich limpin
No val ni una xaveta Mae'n werth dim

Txabi
1
mewn rhai tafodieithoedd (er enghraifft, la Ribera, País Valencià), ffurf ar Xavi, o’r enw Xavier

Xavier
1
enw dyn; ffurfiau bachigol (yn ôl y dafodiaith) Xavi; Txavi; Txabi; Xevi (rhanbarth Girona), Txevi

xavo
1
hen ddarn o arian, wythfed ran o sentim (100 sentims = 1 peseta)


xe (ebychiad) (Gwlad Falensia)
1
wrth gyfarch, wrth dal sylw rhywun (yn fras, = ynteu, ’t; achan, ddyn, wr, w)
Xe, on aneu?
Ble rwyt ti’n mynd ’te?
Xe, tu! a mi també m'ha passat això! Achan, achan! Mae’r un peth wedi digwydd imi hefyd!
Si l’haveu vista, digueu-ho, xe! Os ych chi wedi ei gweld, dywedwch wrthyf, achan!

No siguis purista, xe! Paid â bod yn burydd, ddyn!
2
edmygedd
3
hapusrwydd
4
brwdfrydedd
5
dicter 

xebró
1
sieffrwn, ceibren

xec
1
siec

xef
1
sièff
xef de cuina sièff
el gran xef de cuina occità Escoffier y xef mawr Ocstanaidd Escoffier

xefla
1
gwledd
fer una bona xefla cael gwledd fawr
El dia de Tots Sants és una bona excusa per fer una bona xefla i acabar de menjar els panellets
Mae Calan Gaeaf yn esgus da i cael gwledd fawra gorffen bwyta’r “panellets” (cacennau bach crwn a wneir o fárzipan)
Veniu a casa que farem una xefla amb galetes i te Dewch acw a gwnawn wledd o fisgedi a the
Després d’una bona xefla de tres plats
Ar ôl gwledd dda o dri chwrs

xeflis
1
gwledd

xeic
1
sieic

xeix
1
y llythyren x pan y cynhenir yn [sh]

xeixa
1
gwenith (at fara) (Triticum aestivum / Triticum vulgare)
una garba de xeixa ysgub wenith 
pa de xeixa bara gwenith

Xella
1
trefgordd (la Canal de Navarrés)

Xelva
1
trefgordd (els Serrans)

xemeneia
1
siryf

Xeresa
1
poble (La Safor, Gwlad Falensia)
http://www.inicia.es/de/XERESA/xeresa.htm

http://www.inicia.es/de/XERESA/revistes.htm

http://www.inicia.es/de/XERESA/ 

xerigot
1
maidd

xeringa
1
srinj

xeringar
1
chwistrellu
2
digio, bodhran

xeringuilla
1
(ffrwythyn) syringa

xerinola
1
hwyl a sbri, carŵs
fer xerinola cael hwyl a sbri, dathlu
A la tarda, el nostre estimat Carnestoltes va comparèixer davant dels il·lusionats
alumnes, per fer xerinola i passar una bona estona.

Yn y prynháwn ymddangosodd ein hannwyl Carenestoltes o flaen y disgyblion llawn cynnwrf i gael hwyl a sbri a chael amser da

trobar-se amb la familia i fer xerinola ymweld â’ch teulu a chael hwyl a sbri

Li agradava molt cantar, ballar i fer xerinola Yr oedd yn hoff iawn o ganu, dawnsio a chael hwyl a sbri

música que despertava les ganes de fer xerinola entre la gent de la reunió
cerddoriaeth oedd yn codi awydd ar y bobl yn y cyfarfod i gael hwyl a sbri

Només quatre o cinc galifardeus i la nostra colla fem xerinola. La gent del poble resta immòbil i ensopida

Dim ond pedwar neu bump o lanciau a’n criw ninnau sydd yn cael hwyl a sbri. Mae’r pentrefwyr yn aros heb symud ac yn ddidaro

fer xerinola cael hwyl a hanner, gwneud sbort am ben rhywun
Vam fer xerinola ja que la Marta quan va baixar del cotxe se'n va adonar que s'havia oblidat les bambes!
Cawson ni hwyl a hanner am i Marta sylweddoli, ar ôl dod allan o’r car, ei bod wedi gadael ei daps

xeròfil
1
seroffilaidd

xeròfita
1
séroffyt

xerpa
1
clebran

xerrac
1
llawlif
2
moure xerrac clebran (“symud [y] llawlif”)

xerrada
1
sgwrs
2
fer petar la xerrada (amb) sgwrsio â

xerrada
1
dadl

xerraire
1
siaradus

xerraire
1
clebran
2
clebryn, clebren

xerrameca
1
clebran
2
siaradusrwydd, siaradgarwch

xerrar
1
clebran
1
sgwrsio

xerrera
1
siaradusrwydd, siaradgarwch

xerri
1
baw, caglau (dafad, gafr)

xèrria
1
(planhigyn) Arum italicum pidyn y gog Eidalaidd (hefyd yn Gataloneg: sarriassa)

xerric
1
gwich, gwichian

xerricar
1
gwichian

xerric-xerrac
1


xerrotejar
1
clecian, rhuglo

Xert
1
trefgordd (el Baix Maestrat)

Xerta
1
trefgordd (el Baix Ebre)

Xest
1
trefgordd (la Foia de Bunyol)

Xestalgar
1
trefgordd (els Serrans)

Xevi
1
enw dyn; ffurf fachigol ar Xevier < Xavier

xeviot
1
brethyn Tshefiot

xibeca
1
tylluan, gwdihw

xic
1
bach

xic
1
crwt, bachgen, llanc (Cataloneg y De)

xica
1
croten, merch, llances (Cataloneg y De)

xicalla
1
bagad o blant

xicarró
1
crwtyn

xiclet
1
gym cnoi

xicó
1
??

xicoira
1
dant y llew lleiaf

xicot
1
llanc
2
cariad

xicota
1
llances
2
cariadferch

xicotet
1
bach (Cataloneg y De)

xicra
1
(cwpan fach at yfed siocled)

xicranda
1
jacaranda

xifra
1
rhif
en xifres rodones mewn ffigurau crynion, yn fras, fel amcangyfrif
2
seiffr
3
blaenlythrennau
4
xifres ystadegau

xifrar
1
seiffro
2
rhifo

Xile
1
Tshile

xilè
1
Tshileaidd

xilè
1
Tshilead

xiling
1
swllt

xilòfon
1
séiloffon

Xilxes
1
trefgordd (la Plana Baixa)

ximpanzé
1
tshimpanzî

ximple
1
gwirion

ximpleria
1
gweithred dwp, gwiriondeb
Si algú no vol acceptar que el valencià és un dilacte del català... bé, és como negar que el sol surt per l'est cada dia. Es pot fer, però és una ximpleria 
Os bydd rhywun yn gwrthod derbyn bod y Falenseg yn dafodiaith Gatalaneg... wel, mae fel gwadu bod yr haul yn codi yn y dwyrain bob dydd. Gellir ei wneud, ond gwiriondeb yw ef.

2
dywediad twp

ximplet
1
gwirion

xim-xim
1
glaw; glaw mân
fer xix-xim bwrw glaw mân
2
pitran, sŵn pitran
Tota la nit he sentit el xim-xim de la pluja damunt de la teulada
Trwy’r nos clywais bitran y glaw ar y to

Xina
1
Tsheina

xindri
1
bondo, soffit

xindria
1
melon dŵr

xinès
1
Tsheinaidd
2
Tshineieg = iaith

xinès
1
Tshinead
2
Tshineg

xinesa
1
Tshines

xino
1
el barri xino ardal y puteindai 
TARDDIAD: hanner addasiad o’r Gastileg “barrio chino” = cymdogaeth Tsheineaidd

xino-xano
1
o dipyn i beth

xinxa
1
pycsen

xinxeta
1
pìn bawd, pìn gwasgu

xinxilla
1
tshintshila

xinxó
1
(hen ddarn arian Sbaenaidd, o aur, = 5 pesetas)

xinxollar
1
(hylif) troi
2
styrian, boddran (rhywun)

xipoll
1
pwll

xipollejar
1
(berf â gwrthrych) tasgu dŵr
2
(berf â heb wrthrych) tasgu

Xipre
1
Cuprus

xiprer
1
cupreswydd

xipriota
1
Cuprusiad 

xiques
1
merched bach; ffurf luosog ar xica

xiribec
1
clwyf / toriad (yn y pen)

xirimbolo
1
(Castilegiaeth) bechingalw
el logo de les Olimpíades madrilyenes amb el xirimbolo de la enye com a flama olímpica
logo Gemau Olumpaidd Madrid â’r ñ bondigrybwyll (“bechingalw y [llythyren] ñ”) fel fflam fondigrybwyll

xirimoia
1
afal cwstard

xiringuito
1
(Castiliaeth) (ar draeth) stondin luniaeth, bar
un cambrer del xiringuito de la platja gweinydd o far y traeth


xirinxina
1
corn bwch, cocyn coch
portar (algú) a la xirinxina rhoi corn bwch i (rywun), cario (rhywun) yn gocyn coch

Xirivella
1
trefgordd (l'Horta)

xirivia
1
panasen

xisca
1
brwynen

xiscladissa
1
sgrechiadau

xisclar
1
sgrechian
Pareu de xisclar! Paidiwch â sgrechian!
2
(gwylan) bloeddio
Una infinitat de gavines volaven, xisclant, famolenques
Roedd haid ddi-rif o wylanod yn hedfan ac yn bloeddio yn newynog

xiscle
1
sgrech

xiuladissa
1
chwibanu (fel arwydd o anfodd)
2
(neidr) chwythu, hisian
3
(brest) gwichian, gwichio
4
(bwled) sïo, hisian, chwibanu

xiular
1
chwislo
2
(heb wrthrych) chwislo

xiulet
1
chwibannu, chwislo

2
chwiban, chwibaniad, chwisl
El xiulet de làrbitre va indicar l’inici de partit
Dyma chwibaniad y dyfarnwr yn dangos bod y gêm yn dechrau
Amb el xiulet final, invasió de camp i alegria desbordada
Ar y chwibaniad olaf dyma lifo i’r maes a llawenydd
dilyffethair

3
chwiban, chwibannu; sŵn y gwynt
el xiulet del vent sŵn y gwynt

4
chwiban = offeryn rhybuddio mecanyddol
el xiulet del tren chwisl y trên
El maquinista, segons els magistrats de l'Audiència, no va fer sonar el xiulet del tren fins un segon abans de l'atropellament.
Yn ôl barnwyr yr Uchel Lys chanodd gyrrwr y trên mo’r chwiban tan ryw eiliad cyn y ddamwain (“cyn y taro lawr”)

Portava caminant mitja hora quan va sentir el xiulet d’un tren
Roedd wedi bod yn cerdded ers hanner awr pan glywodd chwiban trên

5
chwiban = offeryn rhybuddio a chwythir
bufar el xiulet chwythu’r chwiban

Vam començar a bufar amb força els xiulets indicant l'inici de la mainfestació
Dechreuon ni chwythu’r chwibannau’n egnïol i ddangos bod y gwrthdystiad wedi dechrau

-Això, què és? -És un xiulet! Va, bufa'l
Beth yw hwnna? Chwiban. Dere, chwytha fe.


xiu-xiu
1
sibrwd

xiuxiueig
1
sibrwd
2
murmur
el xiuxiueig del bosc murmur y coed
el xiuxiueig del mar sŵn y môr
el xiuxiueig de les aigües del riu murmur yr afon, sisial yr afon
el xiuxiueig dels ràpids sisial y geirw

xiuxiuejar
1
sibrwd
2
murmur

Xiva de Bunyol
1
trefgordd (la Foia de Bunyol)

xivarri

1
mwstwr

xixanta
1
trigain, chwe-deg (ffurf lafar ar xeisanta)

xixell
1
colomen

xixina
1
briwgig

Xixona
1
trefgordd (l'Alacantí)

xo
1
(ebychiad) (i geffyl) wê

xoc
1
sioc
2
ardrawiad
3
cnoc

xocant
1
trawiadol
2
ysgytiol

xocar
1
(berf heb wrthrych) mynd yn erbyn ei gilydd
Dos avions van xocar a l’aire Aeth dwy awyren yn erbyn ei gilydd yn yr awyr  
2
xocar amb gwrthdaro â, mynd i wrthdrawiad â 
3
rhoi sioc i
4
gyrru braw ar

xocolata
1
siocled
ou de xocolata wy siocled

xocolata desfeta
1
coco

xoxlater
1
siocledwr, gwneuthurwr siocledau

xocolateria
1
siop siocled
2
caffi sydd yn arbenigo mewn diodydd siocled

xocolatí
1
siocled; xocolatins siocledi

Xodos
1
trefgordd (l'Alcalatén)
http://www.geocities.com/el_tirant/Com_Alcalaten.htm


xofer
1
gwlyb sopyn

xopar
1
gwlychu

xoriçó
1
selsig = selsig borc a phupur coch

xoriguer
1
cudyll

xorrada
1
(Castiliaeth) prth gwirion
Estic tip de rebre diàriament fotimers de correus electrònics avisant-me de xorrades
Yr wyf wedi cael llond bola o dderbyn llond gwlad o e-bostiau yn fy hysbysu o bethau gwirion 

xot
1
oen (Cataloneg yr Ynysoedd)

xot
1
tylluan gorniog

Xovar
1
trefgordd (l'Alt Palància)

xovinisme
1
siofiniaeth

xovinista
1
siofinydd

xuclador
1
trobwll
2
botaneg sugnwr

xuclamel
1
gwyddfid

xuclar
1
sugno
xuclar el xumet sugno’r dymi

2
xuclar-li (a algú) la sang (“sugno’r gwaed iddo”)
..a/ sugno gwaed (rhywun)
Una vampiressa em va xuclar la sang
Sugnodd fampires fy ngwaed

..b/ gwaedu un (o'i arian)
els rics xuclant la sang dels pobres y cyfoethogion yn sugno gwaed y tlodion

Viuen de xuclar la sang dels catalans Maent yn byw drwy sugno gwaed y Catalaniaid

3
xuclar-li (a algú) el cul llyfu tin (rhywun) (“sugno tin rhywun”)

Definitivament cap blaver perd l'oportunitat de xuclar el cul d'Espanya.
Yn ddiamheuaeth nid oes yr un ‘blaver’ (Falensiad gwrth-Gatalonia a Chastilgar) yn colli’r cyfle i lyfu tin Castilia

Aquest xuclar-los tant el cul als borbons no es pot aguantar!
Mae’n annioddefol yr holl lyfu tin y Bwrboniaid yma!

4
xuclar-li (a algú) els diners godro rhwyun yn llwyr, gwacáu pwrs (rhywun)

Després de xuclar-li els diners el va deixar abandonat Ar ôl ei odro am ei arian fe’i hadawodd ar y clwt 

5
llyncu
El Carmel s’ensorra. El forat detectat dimarts al túnel del metro acaba cedint, xucla un edifici i obliga a desallotjar 859 veïns i 500 escolars. (Avui 2005-01-28)
Ardal El Carmel yn suddo. Y twll a ddarganfuwyd ddydd Mawrth yn nhwnel y metro yn ildio yn y diwedd ac yn llyncu adeilad; bu rhaid symud allan 859 o’r preswylwyr a 500 o blant ysgol

xuclat
1
tenau

xueta
1
[ar Ynys Maiorca, disgynnydd Iddewon a fabwysiadodd Gristnogaeth ]

xufla
1
ysnoden Fair (fwytadwy) Cyperus esculentus VAR sativus
2
cloren o'r planhigyn hwn

Xulella
1
trefgordd (els Serrans)

xulesc
1
Castiliaeth ymffrostfawr

xulla
1
cig moch

xulo
1
(Castilegaeth) swagrwr, torsythwr, rhodresdwr
fer-se el xulo swagro, rhodresa, eich brolio’ch hun, dangos eich gorchest, ymffrostio, mynnu sylw, lledu’ch esgyll, llancio, gwneud jacan

Per quins motius el jovent pren drogues?
Per influències de l'entorn? Per fer-se el xulo? Per obtenir plaer? Per evitar dolor?
Pam y mae’r ieuenctid yn cymryd cyffuriau? Oherwydd dylanwad y bobl o’u cwmpas? Er mwyn dangos eu gorchest? I gael pleser? I osgói poen?


xumada
1
sugniad
2
sugno

xumar
1
sugno (ar y fron)
2
yfed yn syth o'r botel

xumet
1
dymi = teth rwber
xuclar el xumet sugno’r dymi

xup
1
tanc

xup-xup
1
fer xup-xup mudferwi

xupar
(Castileb)
1
sugno
O’r Gastileg chupar; xusclar yw’r gair cywir yn Gataloneg.
2
hala, treulio
 
.

xurra
1
grugiar gynffonfain

xurriacada
1
chwipiad

xurriaques
1
chwip 

xurro
1
lwc mul
2
ffriter
3
(Gwlad Falensia) mewnfudwr o Gastilia

xusma
1
gwdihŵ (De Cymru), tylluan (Gogledd Cymru)

xut
1
ciciad (pêl-droed)

xutar
1
cicio (pêl droed)

xutar-se
1
(heroin, cocên, ayyb) eich pigo’ch hun, rhoi pigiad (o heroin, ayyb) i chi’ch hun
Vaig seure sobre un banc al parc amb tots els yonkis xutant-se.
Eisteddais ar fainc yn y parc a’r jyncis i gyd yn eu pigo’u hunain.

 

 Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA