http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_z_1825k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

z

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27

 

  
 


 

Z, z (eb)
1
y llythyren z (enw: zëta)

zebra
(eb) zêbres
1
zebra, sebra

zebú
(eg) zebús
1
zebW

zèfir
(eg) zèfirs
1
seffyr, gorllewinwynt
 
zel
(eg)
1
zêl, diddordeb mawr
2
cydwybodolrwydd
3
rhidiad; (gast) gwres, (buwch) gwasod, etc
(estar) en zel = (bod yn) rhyderig, (bod yn) rhidio; (gossa) gast gynháig, gast yn cwna
4
zêl, brwdfrydedd crefyddol


zelador
(eg) zeladors; zeladora, zeladores
1
gwyliwr (adeilad)
2
warden (amgueddfa)
3
arolygwr (arholiad)
4
person cynnal a chadw (peiriant)
5
(trydan) dyn polion trydan
6
zelador sanitari porthor ysbyty; cynorthywr i’r staff meddygol, sydd yn symud cleifion, celfi, gwelyau a dillad gwely, dillad golch, ayyb, neu yn cludo gwaed a samplau a chyfarpar meddygol o gwmpas yr ysbyty. Gall fod yn wasanaethwr i’r ysbyty i gyd neu fod wedi ei leoli mewn adran benedol, fel damweiniau / argyfwng / triniaeth feddygol.

zelar
(bw)
1
gwylio dros
2
zelar les lleis gwneud yn siwr bod y gyfraith yn cael ei pharchu

zenc
(eg)
1
zinc, sinc
planxa de zenc sincblat

2 (fel mwyn mewn bwyd)

Constitueixen bona font de zenc les carns i vísceres, els peixos, els ous..

Mae’r rhain yn ffynhonnell dda o sinc - cigoedd ac ymysgaroedd, pysgod, wyau...


zenit
(eg)
1
anterth, uchafbwyntzèppelin
(eg) zèppelins
1
zépelin

zero
(eg) zëros
1
zero, sero, dim

zero
(eg) zëros
1
zero (temperatura tymheredd)
2
(Tymheredd) zero; cinc graus sota zero = pum gradd islaw zero
3
tornar a començar a partir de zero dechrau yn y dechrau unwaith eto
4
un zero a l'esquerra = un da i ddim (person); rhwybeth da i ddim (peth)

zeta
(eb) zëtes
1
zed, enw'r llythyren z

ziga-zaga
(adf)
1
igam-ogam

fer ziga-xaga

un camí que davalla ràpidament fent ziga-zaga.
llwybr cyflym sydd yn mynd i lawr y bryn igam-ogam 


zigot
(eg)
1
zugot, sygot

zinc
(eg)
1
zinc

zíngar
(ans) zíngars; zíngara, zíngares
1
jipsi

zíngar
(eg) zíngars; zíngara (eb) zíngares
1
jipsi

zircó
(eg)
1
zircon, sircon

zitzània
(eb) zitzànies
1
efryn, lleren
2
sembrar zitzània hau hadau cynnen

zodíac
(eg)
1
sidydd
2
signes del zodíac y sygnau, arwyddion y sidydd

zona
(eb) zônes
1
ardal, cylch
2
la zona del desastre = ardal y trychineb
3
zona edificada = ardal adeiledig
4
zona frontera = goror, cyffindir

zoo
(eg) zôôs
1
zw, sw

zoòleg
(eg) zoòlegs; zoòloga (eb) zoòlogues
1
zwolegydd, zwoleges; swolegydd, swoleges

zoològic
(ans) zoològics; zoològica, zoològiques
1
zwolegol
el parc zoològic y sw, y zw 

zoomòrfic
(ans) zoomòrfics; zoomòrfica, zoomòrfiques
1
milffurf, zôomorffig

zotal (eg)
1
(nod masnachol) diheintydd hylif bacterleiddiol sydd yn emylsio mewn dŵr; fe’i cynhyrchir yng Nghastîl, yn Sevilla
Escombreu i fregueu amb zotal casa vostra i no vingueu a brutejar la nostra
Ysgubwch a scrwbio â zotal eich cartref chithau a pheidiwch â dod i fudro ein tŷ ni

zulú
(eg) (eb) zulús
1
Zwlw

zulú
(ans) zulús  
1
Zwlwaidd

zumzejar
(bd)
1
mynd i lan ac i lawr

zum-zum
(eg)
1
su, suo, swnian (gwenyn, cylionen)

sentir el zum-zum d'una mosca clywed su cylionen
2
hymio (top)
3
su (peiriant)

el zum-zum de la maquineta su’r peiriant


 

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA