http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amrwy/1_vortaroy/geiriadur_lakota_cymraeg_CEFFYL_a_1056kc.htm

Una llista de paraules de Lakota amb una traducció catalana. Hi ha uns 6000 de parlants de la llengua a l'oest central dels Estats Units i el Canadà. Té dues variants - Dakota i Nakota, on la 'l' se substitueix per 'd' i 'n' respectivament.

..

Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Gal·les i Catalunya : Wales-Catalonia Website
http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/vortaro_lakota_katalana_a.htm

Dÿdd Mercher 20 12 2000 - adolygiad diweddaraf - darrera actualització

ffeil: lakhota_09.doc

····· 

Llista de Paraules
LAKOTA - GAL·LÈS - CATALÀ

 

 

0893 Y tudalen hwn yn Gymraeg (Geirfa Lakota-Saesneg)

1053 See this page in English (a Lakota wordlist). Click on the page number

 

http://www.lakotaoyate.com/welcome.html

Lakota Oyate "To defend and preserve Lakota culture from exploitation."

"Per defensar i conservar la cultura Lakota de l'explotació"
La veritat crua sobre les condicions de vida del poble Lakota a l'any 2000 (web feta per Lakotas en anglès)

0855
Rhestr o gynnwÿs y llÿfr 'History of the Welsh in
Minnesota...'
Llista del contingut
del llibre 'The History of the Welsh in Minnesota...' (Història dels gal·lesos de Minnesota)
·····
0859
y Cymrÿ yn erbÿn y Sioux a'r Winnebagos - gwrthryfel 1862
els gal·lesos contra els Sioux i els Winnebagoes - l'alçament del 1862
·····
0596
adrannau'r gwefan (Cymru-Catalonia)
mapa de la web de Gal·les i Catalunya
·····
0008
y cyntedd croeso (Gwefan Cymru-Catalonia)
el vestíbul de la web de Gal·les i Catalunya
·····
0001
tudalen blaen y Gwefan (Cymru-Catalonia)
pàgina principal de la web de Gal·les i Catalunya
·····
0821
chwiliwch y gwefan hwn neu'r Rhyngrwÿd o'n tudalen archwilwÿr
cerqueu aquesta web o la Xarxa de la pàgina de cercadors

 ·····

Hi ha vàries ortografies de la llengua Lakota.
Per exemple, hi ha la del Projecte Lakhota de la Universitat de Colorado en ell llibre "Beginning Lakhota" (= començant Lakhota)(1976);
i una altra de "Everyday Lakota - An English-Sioux Dictionary for Beginners" (la lengua Lakota de cada dia - un diccionari d'anglès i sioux per principiants).
Redactors: Joseph S. Karol, Stephen L. Rozman, Ph.D. / St. Francis, South Dakota, USA / The Rosebud Educational Society (la societat educacional de Rosebud) / 1971, revisat 1974.

Aquests dos sistemes són semblants - fan servir signes diacrítics i també lletres amb valors diferents dels de l'ortografia anglesa.

Aquetes dues són ortografies 'estretes' (no hi ha ambiguetat pel que fa al valor de cada grafema); però hi ha una certa tendència d'utilitzar ortografies 'amples'. Porten menys informació fonètica però són més fàcils a l'hora d'escriure i llegir per les persones més acustomades a l'ortografia anglesa.

Les característiques de les ortografies amples són:

(1) l'omissió dels signes diacrítics: aquests son -

(i) un mig-cercle aixecat amb boca cap a la dreta, que representa un so 'h';

(ii) un mig-cercle aixecat amb boca cap a l'esquerra que representa una consonant oclusiva glotal;

(iii) 's' amb hàtxec (una v invertida) per damunt, que representa 'x' com en català 'caixa';

(iv) una 'h' amb un punt per damunt, i una 'g' amb un punt per damunt (per sons semblants a l'alemany ich, nach)

(v) un accent agut ('tancat') per indicar la síl·laba accentuada

 

(2) Sovint s'utilitzen equivalents de l'ortografia anglesa

(i) per exemple, la lletra 'c' a la llengua Lakota representa el so 'tx' del català; alguns Lakotas l'escriuen 'ch', com en anglès.

(ii) La lletra 's' amb hàtxec per damunt (la v invertida) representa s; però alguns la fa com a 'sh', com en anglès (sinó es confundria amb la lletra 's' que existeix per el son [s]).

(iii) Algunes vocals son nasalitzades, i a les ortografies estretes una 'n' amb cua al pal de la dreta indica vocals d'aquest tipus. A les ortografies amples aquestes vocals nasalitzades s'escriuen de la mateixa manera que les vocals no nasalitzades (a, i, u); o s'utilitza una lletra 'n' (que tampoc és una bona solució, com que la 'n' existeix com a símbol amb la pronunciació [n].

(iv) Una so 'h' segueix algunes consonants, i el mig-cercle aixecat amb boca cap a la dreta indica aquest so. EN ortografies amples no s'indica aquest so, com a la grafia "Lakota"; o es fa servir la lletra 'h' (Lakhota)

(v) Hi ha en algunes paraules una consonant oclusiva glotal. Al diccionari de la societat educacional de Rosebud (The Rosebud Educational Society) es veu el mig-cercle aixecat amb boca cap a l'esquerra; el curs de l' Universitat de Colorada utilitza un símbol que s'assembla un punt d'interrogació. En ortografies amples no s'indica la consonant oclusiva glotal.

L'ús de signes diacrítics també fa difícil escriure les paraules amb ASCII o HTML.


Aquí fem servir una forma adaptada de les ortografies estretes amb els símbols de continuació. Però no és cap obstacle per reconèixer les paraules amb les ortografies preferides de la gent Lakota / Lakhota. Hi ha 29 consonants (a la taula) i vuit vocals (a, i , e, o, u, i les nasals añ, iñ, uñ)

p

t

ch

k

-

pH

tH

chH

kH

-

p¿

t¿

ch¿

k¿

-

b

-

-

g

-

-

s

sh

kh

h

-

s¿

sh¿

kh¿

-

-

z

zh

gh

-

w

l

y

-

-

m

n

-

-

-

 

En ordre alfabètic:

NÚMERO DE GRAFEMA

GRAFEMA

SO SEMBLANT EN CATALÀ

EXEMPLE

NOTES

01

a, á

com en català 'gat'

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

shápa = negre

(1)

02

añ, áñ

a nasal

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

chañ = fusta

(1) (2)

03

b

com en català

blézela = clar

 

04

ch

com 'tx' en català

wanákhcha = flor

 

05

ch¿

'ch' + consonant oclusiva glotal

 

 

06

chH

'ch' + h sound

 

(3)

07

e, é

com una 'e' tancada en català

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

chéya = crida

(1)

08

g

com en català

gleshká = amb taques

 

09

gh

com en alemany 'nach'

mágha = camp

 

10

h

com en català

hogáñ = peix

 

11

i, í

com en català 'vi'

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

mni = aigua

(1)

12

iñ, íñ

i nasal

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

ichíñ = per què

(1) (2)

13

k

com 'c' en català 'cap'

okó = entre

 

14

k¿

'k' + consonant oclusiva glotal

 

 

15

kH

'k' + aspirant h

wíkH = corda

(3)

16

kh

com en alemany 'ich'

khóta = gris

 

17

kh¿

'kh' + consonant oclusiva glotal

 

 

18

l

com en català

khlakhlá = campana

 

19

m

com en català

mnitHa = afogar-se

 

20

n

com en català

oná = foc de praderia

 

21

o, ó

com una o tancada en català

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

pHo = boira

(1)

22

p

com en català

napsú = dit

 

23

p¿

'p' + consonant oclusiva glotal

 

 

24

pH

'p' + aspirant h

pHézhi = herba

(3)

25

s

com en català

ska = blanc

 

26

s¿

's' + consonant oclusiva glotal

 

 

27

sh

com en català 'caixa'

shishóka = pitroig (americà)

 

28

sh¿

'sh' + consonant oclusiva glotal

 

 

29

t

com en català

táñka = gran

 

30

t¿

't' + consonant oclusiva glotal

 

 

31

tH

't' + aspirant h

tHípi = casa

(3)

32

u, ú

com en català 'suc'

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

chañkú = sender

(1)

33

uñ, úñ

u nasal

(amb accent agut si ocurreix en una síl·laba accentuada)

shúñka = gos

(1) (2)

34

w

com 'u' en català 'guardia'

wákpala = riera

 

35

y

com 'y' en anglès 'yes'

wíyaka = ploma

 

36

z

com en català - zinc

máza = metall

 

37

zh

com en català 'Jaume' (normalment escrita 'j', com en català, en ortografia Lakota)

zhícha = ric

 

 

La llista té unes 120 paraules
Després de la paraula Lakota / LakHóta hi ha la traducció gal·lesa i després la catalana

:: aglú :: llÿfn :: llis ::
::
akíchita :: milwr :: soldat ::
::
blákha :: llydan :: ample ::
::
ble :: llÿn :: llac ::
::
ble táñka :: môr ("llÿn mawr") :: mar ::
::
blo :: pytaten :: patata ::
::
bloká :: gwrÿw (anifail) :: mascle (animal) ::
shuñk blóka stalwÿn, march - cavall mascle :: :: :: ::
::
chañ :: pren, coeden :: 1 arbre 2 tronc ::
chañtHípi tÿ - casa :: :: :: ::
::
chankHáhu :: asgwrn cefn :: columna vertebral ::
::
chañwógnaka :: arch :: bagul ::
::
chápa :: afanc :: castor ::
::
chésli :: cachu :: merda ::
::
chetáñ :: hebog :: falcó ::
::
chik¿ala :: bach :: petit ::
::
chiñshká :: llwÿ :: cullera ::
::
chochóla :: meddal :: tou ::
::
gnugnúshka :: ceilog y rhedÿn :: saltamartí ::
::
haípazhazha :: sebon :: sabó ::
::
hañ :: ie :: sí ::
::
háñska :: hir :: llarg ::
::
he :: mynÿdd :: muntanya ::
::
heyóka :: clown :: pallasso ::
::
híñháñ :: gwdi-hw, tylluan :: mússol ::
::
híñháñ khóta :: gwdihw llwÿd, tylluan llwÿd :: mússol gris ::
::
hokala :: prÿf llwÿd :: teixó ::
::
hu :: coes :: cama ::
::
iktómi :: prÿf copÿn, corrÿn :: aranya ::
::
ishtá :: llygad :: ull ::
::
ishtághoñgha :: dall :: cec ::
::
itúñkala :: llygoden fawr :: rata ::
::
iyúshla :: siswrn :: tisora ::
::
káñta :: plwmsen :: pruna ::
::
kHéya :: crwban :: tortuga ::
::
khóta :: llwÿd :: gris ::
híñháñ khóta = gwdi-hw llwÿd, tylluan llwÿd - mússol gris ::
:: kHukHúshe :: mochÿn :: porc ::
::
lúta :: coch :: vermell :: Yn yr iaith Dakota - a la llengua Dakota lúta > dúta;
Makhpiyá Lúta Cwmwl Coch - Núvol Vermell
Wíyaka Lúta Plüfyn Coch - Ploma Vermella :: :: :: ::
::
mágha :: maes :: camp ::
::
makHá :: pridd :: terra ::
::
makHá chegha :: tecil :: bullidor ::
::
MakHá To :: Y Ddaear Las (gwreiddÿn enw Sir y Ddaear Las - Blue Earth County - trosiad o'r enw Dakota ar yr afon - ac hefÿd gwreiddÿn enw tref Mankato. Camgymeriad ÿw'r 'n', mae'n debÿg) :: Terra Blava ( d'aquí el nom del comtat de Minnesota 'Blue Earth, un a traducció del nom Dakota del riu). El nom del riu també es l'origin del nom de la ciutat de Mankato (on la 'n' és un error dels fundadors) ::
::
makHóche :: gwlad :: país ::
::
makhpiyá :: cwmwl :: núvol ::
::
Makhpiyá Lutá :: Cwmwl Coch :: núvol vermell ::
::
makosicha :: tir drwg :: terra dolenta ::
::
mató :: arth :: os ::
::
máza :: haearn :: ferro ::
::
mázaska :: arian ("metal gwÿn") :: plata ("metall blanc") ::
::
mni :: dwr :: aigua ::
::
mnipíga :: cwrw :: cervesa ::
::
mnísapa :: inc ("dwr du") :: inc ("aigua negra") ::
::
mnishá :: gwin ("dwr coch") :: vi ("aigua vermella") ::
::
napé :: llaw :: mà ::
::
nasúla :: ymennÿdd :: cervell ::
::
nazóñspe :: bwÿell :: destral ::
::
obláye :: gwastatir :: plana ::
::
Oglála :: un o Gefn y Pinwÿdd / Pine Ridge :: persona de Pine Ridge ::
::
okó :: rhwng :: entre ::
::
omnícha :: ffeuen :: fava ::
::
otóñwahe :: dinas ("tipi sanctaidd") :: gran ciutat ("tipi sagrada") ::
::
oyáte :: llwÿth; pobl; y ddaear :: tribu, poble, món ::
::
ozúye :: 1 rhyfel; 2 carfan rhyfel :: 1 gurera 2 bàndol de guerra ::
::
pahá :: brÿn :: turó ::
::
Pahá Sápa :: Y Mynÿdd Du :: els Turons Negres ("el turó negre") ::
::
Pahátoñ :: Ojibwa / Chippewa = aelod o lwyth fawr Algonciaidd yn rhanbarth y Llÿn Uchaf :: Ojibwa / Chippewa = membre d'una tribu gran algonquiana de la regió de Llac Superior ::
::
pahiñ :: ballasg :: porcupí ::
::
Paláni :: Pawnee = aelod o gynghrair of Indiaid Gwastatiroedd Gogledd América o hil Cadoaidd oed yn bÿw gÿnt yn Nyffrÿn yr afon Platte, Talaith Nebraska; heddiw yng ngogledd Oklahoma (Geiriadur Webster) :: Pawnee = membre d'una confederació d'indis de les planes del grup Caddoa, antigament establerta a la vall del riu Platte, Nebrasaka, i ara al nord d'Oklahoma ::
::
pezhúta :: meddyginiaeth :: medecina ::
::
Pezhúta Zi :: Meddyginiaeth Felÿn (enw pentre, "Yellow Medicine") :: Medecina Groga (enw pentre, "Yellow Medicine") ::
::
pHéta :: tân :: foc ::
::
popópa :: cotwm :: cotó ::
::
psékhtin :: onnen :: freixe ::
::
ptañ :: dyfrgi :: llúdria ::
::
ptéole :: cowboi :: vaquer ::
::
ptéole hokshíla :: cowboi :: vaquer ::
::
ptéole wichásha :: cowboi :: vaquer ::
::
sápa :: du :: negre ::
Pahá Sápa Y Mynÿdd Du - La Muntanya Negra,
shiná sápa offeiriad (= "gwisg ddu") - capellà ("vestit negre" ,
mnisapa inc ("dwr du") - ink ("black water") :: :: :: ::
::
sha :: coch :: vermell ::
mnishá gwin ("dwr coch") - wine ("red water") - tinta ("aigua negra") :: :: :: ::
::
Shahíyela :: Sieién = aelod o bobl Indiaidd o'r gwastatiroedd gorllewinol, gÿnt yng nghanolbarth Minnesota a gogledd a de Dakota, erbÿn heddiw yn Oklahoma a Montana :: Cheyenne = membre d'un poble de les planes, antigament de Minnesota central i de North Dakota i South Dakota. Ara dividit entre Oklahoma i Montana ::
::
shícha :: drwg :: dolent ::
Makoshicha Y Tir Drwg - La Terra Dolenta :: :: :: ::
::
shiná sápa :: offeiriad (= "gwisg ddu") :: capellà ("vestit negra") ::
::
shla :: moel :: calb ::
::
shotá :: mwg :: fum ::
::
shuñk blóka :: stalwÿn, march :: cavall mascle ::
::
shúñka :: ci :: gos ::
::
shuñkmánitu :: coiote :: coiote ::
::
si :: troed :: peu ::
::
siñté khla :: neidr ruglo :: serp de cascavell ::
::
ska :: 1 gwÿn; 2 glân :: 1 blanc 2 net ::
mázaska arian ("metal gwÿn") - plata ("metall blanc") :: :: :: ::
::
su :: hedÿn :: llavor ::
::
tatáñka :: beison (gwrÿw) :: bisó (mascle) ::
::
tHahú :: gwddf :: coll ::
::
tHákhcha shúñkala :: dafad :: ovella ::
::
tHaló :: cig :: carn ::
::
tHípi :: tipi / tÿ :: tipi / casa ::
::
tHípi wakHáñ :: dinas :: gran ciutat ::
::
to :: glas :: blau ::
::
toñwéya :: sgowt :: escolta ::
::
túwa :: rhÿwun :: algú ::
::
uñkchékHikha :: pioden :: garsa ::
::
útahu chañ :: derwen :: roure ::
::
wa :: eira :: neu ::
::
wagmíza :: meiz :: blat d'indi ::
::
waháchañka :: tarian :: escut ::
::
wáhapa :: penwisg ryfela :: gorra de guerra ::
::
wakápapi wasná :: pémican :: 'pemmican' ::
::
wakHáñ :: sanctaidd :: sagrat ::

tHípi wakHáñ dinas - gran ciutat :: :: :: :: ::
::
wakHáñ wichásha :: dÿn hysbýs :: doctor ("home sagrat") ::
::
wakHáñgli :: mellten :: llamp ::
::
wakíñyela :: ysguthan :: colom ::
::
wakpá :: afon :: riu ::
::
wápaha :: gwaÿwffon :: llança ::
::
wapóshtañ :: het :: barret ::
::
wayáwa :: ysgol :: escola ::
::
wazí :: pinwÿdden :: pi ::
::
wazí chañ :: pinwÿdden :: pi ::
::
wétu :: gwanwÿn :: primavera ::
::
wi :: lleuad :: lluna ::
::
wícha :: dÿn :: home ::
::
wítka :: wÿ :: ou ::
::
wíyaka :: plufÿn :: ploma ::
::
wómime :: cÿlch :: cercle ::
::
wówakhwa :: heddwch :: pau ::
::
zi :: melÿn :: groc ::
Pezhúta Zi Meddyginiaeth Felÿn (Yellow Medicine, enw pentre) - Medecina Groga (Yellow Medicine, nom de poble) :: :: :: ::
::
zuzécha :: neidr :: serp ::
::
itázipa :: bwa :: arc ::
::
wáta :: bad, cwch :: barca ::
::
we :: gwaed :: sang ::

 

ALTRES WEBS SOBRE ELS LAKOTA I LA SEVA LLENGUA

(1) http://www.lakotaoyate.com/welcome.html Lakota Oyate (en anglès)
"
To defend and preserve Lakota culture from exploitation."
"Per defensar i conservar la cultura Lakota de l'explotació"
La veritat crua sobre les condicions de vida del poble Lakota a l'any 2000 (web feta per Lakotas en anglès)

·····
(2)
http://www.enter.net/~drutzler/intro.htm Welcome to Spirit's Place (en anglès)
"So yeah, I am Native American.
Lakota actually. I do "Indian stuff", but I am a human being first and foremost. I created this set of pages for many reasons. First, to help keep Native information easily available for all... The Lakota Language Page will be updated monthly with a new subject. This month's lesson: "Animals". Check it out for basic grammar and phonetics. There is no charge for these lessons, no club to join or anything else to "buy". This is for you, the curious, the seeking and the informed"

TRADUCCIÓ: "Benvinguts a la Casa de la 'Spirit'. Doncs sí, sóc americana nadiu. De fet, Lakota. Faig 'les coses dels indis', però abans de tot sóc un èsser humà. Vaig confeccionar aquest conjunt de pàgines per moltes raons. Primer, per ajudar guardar informació nadiu fàcilment disponible per tothom... La Pàgina de la llengua Lakota es posarà al dia cada més amb un nou tema. La lliçó d'aquest més: "Animals". Mireu-la per la gramàtica bàsica i la fonètica. No hi ha cap cobrament per aquestes lliçons, ni cap club al qual cal fer-se membre, ni cap altra cosa per 'comprar'. És per vosaltres, els curiosos, els cercadors de coneixements, i els informats"
·····
(3)
http://207.254.63.58/language1.htm Introduction to Lakota (en anglès)

Introducció a la llengua Lakota
·····

(4)

http://airos.org.html AIROS (American Indian Radio On Satellite) (en anglès) La ràdio de les primeres nacions dels Estats Units

http://airos.org/grid.html Programme Schedule for AIROS (en anglès) La graella de la programació
"The AIROS network is a national distribution system for Native programming to Tribal communities and to general audiences through Native American and other public radio stations as well as the Internet. Alter*Native Voices / California Indian Radio Project / Different Drums / Earthsongs / National Native News / Native America Calling / Native Sounds-Native Voices National / New Letters on Air / Voices from the Circle / Wellness Edition

·····

Click Here!

Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weørr àm ai? Yuu ààrr vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

1053+(vortaro_lakota_katalana_a)+llista+de+paraules+en+lakota+a

 

Prif ffeil: lakhota_08.doc