http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amrwy/1_vortaroy/geiriadur_norwyeg_cymraeg_ELC_c_0534kce.htm

Y Tudalen Blaen / Pągina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lčs

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0542k Mynegai i’r Geiriadur Norwyeg / Ķndex del diccionari noruec

............................................................y tudalen hwn / aquesta pągina


.. Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
Wales-Catalonia Website
________________________

Geiriadur Norwyeg-Cymrįeg
-(Cataloneg-Saesneg)

Diccionari noruec-gal·lčs
-(catalą-anglčs)

Norwegian-Welsh Dictionary
(+ Catalan + English)

 


Llythrennau / Lletres / Letters
C, D, E, F

 


Adolygiad diweddaraf 
Darrera actualització

2005-02-01
 

 
c
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) used in words of foreign origin. Pronunciation: [k] or [s]

ca
(CYMRAEG) = cirka circa, tua
(CATALĄ)
(ENGLISH) = cirka circa, around

da (·cysylltair·)
(CYMRAEG) (amser) pa(·n·) (wrth sōnn am y gorffennol)
(CATALĄ)
(ENGLISH) (time) whe(·n·) (refers to past time)

da (·adferf·)
(CYMRAEG) wedi'r cwbl
(CATALĄ)
(ENGLISH) after all

dåd
(CYMRAEG) gweithrediad
(CATALĄ)
(ENGLISH) deed

dag [·daag·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) d’dd
Nyttårsdag (1/1) Calan Ionawr
Skj**torsdag Iau Cabl’d
Langfredag Gwener y Griglith
Annen påskedag Llun y Pasg
Arbeidets dag (1/5) Calan Mai
Nasjonaldagen (17/5) Dirwnod y Cyfansoddiad
Kristi Himmelfartsdag D’dd y Dyrchafiad
Fųrste pinsedag Sulgw’n
Annen pinsedag Llun y Sulgw’n
Fųrste juledag (25/12) D’dd Nadolig
Annen juledag(26/12) D’dd San Steffan
god dag
i dag
middag
(CATALĄ) dia
Nyttårsdag (1/1)
Skj**torsdag
Langfredag
Annen påskedag
Arbeidets dag (1/5)
Nasjonaldagen (17/5)
Kristi Himmelfartsdag
Fųrste pinsedag
Annen pinsedag
Fųrste juledag (25/12)
Annen juledag(26/12)
god dag
i dag
middag
(ENGLISH) day
Nyttårsdag (1/1) New Year's Day
Skj**torsdag Maundy Thursday
Langfredag Good Friday
Annen påskedag Easter Monday
Arbeidets dag (1/5) May Day
Nasjonaldagen (17/5) Constitution Day
Kristi Himmelfartsdag Ascension Day
Fųrste pinsedag Whit Sunday
Annen pinsedag Whit Monday
Fųrste juledag (25/12) Christmas Day
Annen juledag(26/12) Boxing Day
god dag
i dag
middag

dagens
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

daggry
(CYMRAEG) toriad y d’dd, gwawr
(CATALĄ)
(ENGLISH) daybreak

daglig [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) dyddiol
(CATALĄ) diari
(ENGLISH) daily

dagligdags [· ·] (·adferf·)
(CYMRAEG) bob d’dd
(CATALĄ) cada dia
(ENGLISH) every day

dagligstue
(CYMRAEG) ystafell f’w
(CATALĄ) sala d'estar
(ENGLISH) living room

dal
(CYMRAEG) dyffr’n
(CATALĄ) vall
(ENGLISH) valley

dam [· ·] (·cyffredin·) (en dam, dammen; dammer, dammene)
(CYMRAEG) pwll
(CATALĄ) bassa
(ENGLISH) pond

dame [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwraig
(CATALĄ) dona
(ENGLISH) lady

damebukser
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) damehatter

damekl**
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

damekl**ravdeling
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dametoalett
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dampbåt
(CYMRAEG) agerlong, st**mer
(CATALĄ)
(ENGLISH) steamer

Danmark
(CYMRAEG) Denmarc
(CATALĄ) Dinamarca
(ENGLISH) Denmark

danne [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) ffurfio
(CATALĄ) formar
(ENGLISH) form

dans [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) dawns
(CATALĄ) ball
(ENGLISH) dance

danse
(CYMRAEG) dawnsio
(CATALĄ) ballar
(ENGLISH) dance

dansk [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Danaidd
(CATALĄ) Danaidd; Daneg
(ENGLISH) Danish

dansk [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Daneg; (ansoddair) Daneg
(CATALĄ)
(ENGLISH) Danish; (adjective) Danish

danske [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Daniad
(CATALĄ) dančs
(ENGLISH) Dane

dårlig [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) drwg; 2 (adferf) yn ddrwg dårlig fordųyelse , dårlig tid
(CATALĄ) dlent; 2 malament dårlig fordųyelse , dårlig tid
(ENGLISH) bad; 2 (adverb) badly

dato [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) dyddiad; hvilken dato er det i dag? = beth ’w'r dyddiad heddiw
(CATALĄ) data; hvilken dato er det i dag? = quin dia és avui?
(ENGLISH)date; hvilken dato er det i dag? = what's the date today?

datter [· ·] (·cyffredin·) (·eb·)
(CYMRAEG) (an datter, datteren; dųtre, dųtrene) merch (= plent’n i rieni)
(CATALĄ) (an datter, datteren; dųtre, dųtrene) filla
(ENGLISH) (an datter, datteren; dųtre, dųtrene) daughter

de [·dii·] (· ·)
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) they (refers to neuter or common gender nouns); object form: dem

de
(CYMRAEG) De forente stater
(CATALĄ) De forente stater
(ENGLISH) De forente stater

De forente stater
(CYMRAEG) yr Unol Daleithiau
(CATALĄ) els Estats Units
(ENGLISH) the United States

deigdei ·] (· ·)
(CYMRAEG) toes
(CATALĄ)
(ENGLISH) dough

deilig [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) hyfr’d; blasus
(CATALĄ)
(ENGLISH) pleasant; deliciós

dekk
(CYMRAEG) dec
(CATALĄ)
(ENGLISH) deck

dekke
(CYMRAEG) gorchuddio
(CATALĄ)
(ENGLISH) cover

del [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) rhan
(CATALĄ) part
(ENGLISH) part

dele [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) rhannu
(CATALĄ)
(ENGLISH) divide

delikatessenforretning
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dem [· dem·] (· ·)
(CYMRAEG) hw’, nhw (gwrthr’ch)
(CATALĄ)
(ENGLISH) them (refers to neuter or common gender nouns); English THEM is from Old English TH**M, influenced by Norse THEIMR

den [·den·] (· ·)
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) she, he, it (refers to common gender nouns) (neuter nouns = det)

den ene etter den andre
(CYMRAEG) un ar ōl y llall
(CATALĄ)
(ENGLISH) one after the other

dengang (·adferf·)
(CYMRAEG) yno
(CATALĄ)
(ENGLISH) at that time

denne
(CYMRAEG) hwn, hon
(CATALĄ)
(ENGLISH) this

deodorant
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

departement
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

der (·adferf·)
(CYMRAEG) yna; der borte, der er = mae
(CATALĄ) allą; der borte, der er = hi ha
(ENGLISH) there; der borte, der er = there is, there are

deres (det)
(CYMRAEG) eu
(CATALĄ)
(ENGLISH) their; English THEIR is from Norse THEIRA (genitive plural)

derfor (·adferf·)
(CYMRAEG) fell’
(CATALĄ) per tant
(ENGLISH) therefore

derfra (·adferf·)
(CYMRAEG) oddi yna
(CATALĄ)
(ENGLISH) from there

derimot (·adferf·)
(CYMRAEG) ar y llaw arall
(CATALĄ)
(ENGLISH) on the other hand

derpå (·adferf·)
(CYMRAEG) yna
(CATALĄ)
(ENGLISH) then

dersom [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (amodol) os
(CATALĄ)
(ENGLISH) (conditional) if

desember [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mis Rhagf’r
(CATALĄ) desembre
(ENGLISH) December

dessert
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dessuten
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) besides

dessverre (·adferf·)
(CYMRAEG) yn anffodus
(CATALĄ) per desgrącia
(ENGLISH) unfortunately

desto
(CYMRAEG) ikke desto mindre, jo desto
(CATALĄ) ikke desto mindre, jo desto
(ENGLISH) ikke desto mindre, jo desto

det
(CYMRAEG) det er
(CATALĄ)
(ENGLISH)

det [·dee·] (· ·)
(CYMRAEG) rhagenw syddd yn cymryd lle enw diryw. (Cf den ar gyfer enwau rhyw cyffredin - ef, hi).
Yn yr ymadrodd det er + noun, mae ystyr ef, hi, neu hwy i det; fe’i ddefnyddir heb gymryd i gyfrif a yw’r hyn a gyfeirir ato yn rhyw cyffredin neu rhyw duryw, neu yn unigol neu yn lluosog
Defnyddiau::
1 Mae’n cyflwyno berfau amhersonol (fel HI yn Gymraeg)

2 Mae’n cyflwyno ffurfiau goddefol:
det sies = dywedir
det synes = mae’n ymddangos (yn llythrennol, “ymddangosir”)

3 y mae
det banker på dųren
mae rhywun wrth y drws (yn llythrennol: y mae curiadau ar y drws)
hvilken dato er det i dag? beth ywe’r dyddiad heddiw?  
(CATALĄ)
(ENGLISH) it (refers to neuter nouns) (common gender nouns [she, he] = den); in the expression det er + noun, det can mean she, he, it or they; it is used no matter whether what is referred to is of common singular or plural gender or is neuter;
Uses:
1 introduces impersonal verbs (as with English IT)

2 introduces passive forms:
det sies = it is said
det synes = it seems (lit: it is-seemed)
 
3 there is, there are
det banker på dųren
someone's knocking at the door (lit: there-are knocks on the-door)
hvilken dato er det i dag? = what's the date today?

detalj [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) manyl’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) detail

det var alt
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dette
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

diamant
(CYMRAEG) deiamwnt
(CATALĄ)
(ENGLISH) diamond

dikt [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cerdd
(CATALĄ)
(ENGLISH) poem

dikter [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) bardd
(CATALĄ)
(ENGLISH) poet

diktere
(CYMRAEG) arddywed
(CATALĄ)
(ENGLISH) dictate

direkte
(CYMRAEG) uniongyrchol
(CATALĄ)
(ENGLISH) direct

disk
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) counter

diskutere
(CYMRAEG) trin, trafod
(CATALĄ)
(ENGLISH) discuss

disse
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

distrikt
(CYMRAEG) ardal
(CATALĄ)
(ENGLISH) district

ditt
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

divan [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) difįn
(CATALĄ)
(ENGLISH) divan

divisjon [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) rhaniad
(CATALĄ) divisió
(ENGLISH) division

dividere [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) rhannu
(CATALĄ) dividir
(ENGLISH) divide

djevel [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) diafol, diawl
(CATALĄ) diable
(ENGLISH) devil

djup [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) dwfn
(CATALĄ) profund
(ENGLISH) deep

[· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) marw
(CATALĄ) mort
(ENGLISH) die

dobbelt [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) dwbl
(CATALĄ) doble
(ENGLISH) double

dųd (1) [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) marwolaeth
(CATALĄ) mort
(ENGLISH) death

dųd (2) [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) marw
(CATALĄ) mort
(ENGLISH) dead

dogdoog·] (· ·)
(CYMRAEG) ond; eto
(CATALĄ) perņ; 2 encara
(ENGLISH) though; 2 yet

dogg [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) gwlith
(CATALĄ)
(ENGLISH) dew

dokke [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) dol
(CATALĄ) nina
(ENGLISH) doll

doktor [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) medd’g
(CATALĄ) metge
(ENGLISH) doctor

dollar [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) doler
(CATALĄ) dņlar
(ENGLISH) dollar

dųmme [· ·] (·eg·)
(CYMRAEG) barnwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) judge

dommer [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) barnwr
(CATALĄ) jutje
(ENGLISH) judge

dųpe [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) bedyddio, enwi
(CATALĄ)
(ENGLISH) christen

dųpenav [· ·] (· ·) (n)
(CYMRAEG) enw bed’dd
(CATALĄ) nom de pica
(ENGLISH) Christian name

dųr [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en dųr, dųren; dųrer, dųrene) drws
(CATALĄ) (en dųr, dųren; dųrer, dųrene) porta
(ENGLISH) (en dųr, dųren; dųrer, dųrene) door

dųtre [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) gweler: datter
(CATALĄ) vegeu: datter
(ENGLISH) see: datter

dųv [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) byddar
(CATALĄ) sord
(ENGLISH) deaf

dovendoo-vųn·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) diog
(CATALĄ) gandul
(ENGLISH) lazy, idle

dra [· ·] (· ·) (v)
(CYMRAEG) llunio; 2 llusgo; 3 ymadael
(CATALĄ) dibuixar; 2 arrosegar; 3 marxar
(ENGLISH) draw; 2 drag; 3 go off, depart

drakt [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwisg
(CATALĄ) vestit
(ENGLISH) dress, costume

Drammen [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dreie [· ·] (· ·) (v)
(CYMRAEG) troi
(CATALĄ) girar
(ENGLISH) turn

drepe [· ·] (· ·) (v)
(CYMRAEG) lladd
(CATALĄ) matar
(ENGLISH) kill

dress [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) siwt
(CATALĄ) vestit
(ENGLISH) suit

drikke [· ·] (· ·) (v)
(CYMRAEG) yfed
(CATALĄ) beure
(ENGLISH) drink

drikkepenger [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

drikkevarer [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dristig [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) dewr
(CATALĄ) valent
(ENGLISH) bold

drųm [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) breuddw’d
(CATALĄ) somni
(ENGLISH) dream

dromme [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) breuddw’dio
(CATALĄ) somiar
(ENGLISH) dream

dronning [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) brenhines
(CATALĄ) reina
(ENGLISH) queen

drosje [· ·] (· ·)[ dros-sų] (c)
(CYMRAEG) tacsi
(CATALĄ) taxi
(ENGLISH) taxi

drosjebil = drosje [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

drosjesjåfųr [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) gyrrwr tacsi
(CATALĄ)
(ENGLISH) taxi driver

drosjeholdeplass [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

drukne [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) boddi
(CATALĄ)
(ENGLISH) drown

dryppe [· ·] (·v·)
(CYMRAEG) diferu
(CATALĄ)
(ENGLISH) drip

drųm [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) (et drųm, drųmet; drųm, drųmene) breuddw’d
(CATALĄ) (et drųm, drųmet; drųm, drųmene) somni
(ENGLISH) (et drųm, drųmet; drųm, drųmene) dream

du [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) ti
(CATALĄ) tu
(ENGLISH) you (thou)

duk [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) lliain; 2 llian bwrdd
(CATALĄ) teixit, drap; 2
(ENGLISH) cloth; 2 tablecloth

dum [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) twp
(CATALĄ) estśpid
(ENGLISH) stupid

dumrian [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) ffWl
(CATALĄ)
(ENGLISH) fool

dun [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) i lawr
(CATALĄ) avall
(ENGLISH) down

dusin [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) (st dusin, dusinet; dusiner, dusinene)dwsen
(CATALĄ) (st dusin, dusinet; dusiner, dusinene) dotzena
(ENGLISH) (st dusin, dusinet; dusiner, dusinene) dozen

dusj [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) (et dusj, dusjet; dusj?, dusjene) cawod
(CATALĄ) (et dusj, dusjet; dusj?, dusjene) dutxa
(ENGLISH) (et dusj, dusjet; dusj?, dusjene) shower

dverg [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) corr’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) dwarf

dyd [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) rhinwedd
(CATALĄ) virtut
(ENGLISH) virtue

dyktighet [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) sgil
(CATALĄ)
(ENGLISH) skill

dyne [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

dyp [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) dwfn
(CATALĄ) profund
(ENGLISH) deep

dyppe [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) dip

dyr (1) [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) drud (De Cymru: pr’d)
(CATALĄ) car
(ENGLISH) expensive
]dyr (2) (2) (·n·) (et dyr, dyret; dyr, dyrene)
(CYMRAEG) anifail rovdyr
(CATALĄ) animal rovdyr
(ENGLISH) animal, beast rovdyr

dyrebar
(CYMRAEG) gwerthfawr
(CATALĄ)
(ENGLISH) precious

dyrehage
(CYMRAEG) zw
(CATALĄ)
(ENGLISH) zoo

dyreunge
(CYMRAEG) cenau
(CATALĄ)
(ENGLISH) cub

dyrisk [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) beastly

dyrke
(CYMRAEG) trin, tyfu
(CATALĄ)
(ENGLISH) till, cultivate, grow

E*
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

-e (1)
(CYMRAEG) lluosog amhenodol yn lle -er ar gyfer geiriau a’r terfyniad; baker (= pobydd), bakere (= pobyddion) (yn lle *bakerer)
(CATALĄ)
(ENGLISH) indefinite plural instead of -er for words ending in er; baker (= baker), bakere (= bakers) (instead of *bakerer)

-e (2)
(CYMRAEG) olddodiad i ddynodi cyfeiriad a ychwanegir at adferf lle sydd yn dynodi gorffwys
bort / borte
fram / framme
hen / henne
hjem / hjemme
in / inne
ned / nede
opp / oppe
ut / ute
(CATALĄ)
bort / borte
fram / framme
hen / henne
hjem / hjemme
in / inne
ned / nede
opp / oppe
ut / ute
(ENGLISH) suffix to denote direction added to an adverb of place expressing rest
Teach Youself Norwegian p93
bort / borte
fram / framme
hen / henne
hjem / hjemme
in / inne
ned / nede
opp / oppe
ut / ute

ebbeeb-bų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) trai
(CATALĄ)
(ENGLISH) ebb

edeed·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) llw
(CATALĄ)
(ENGLISH) oath, vow

edderkopp [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) corr’n (Gogledd Cymru: pr’' cop)
(CATALĄ)
(ENGLISH) spider

eddik [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) finegr
(CATALĄ)
(ENGLISH) vinegar

edelee-dųl·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) urddasol
(CATALĄ)
(ENGLISH) noble

edelmodig
(CYMRAEG) hael
(CATALĄ)
(ENGLISH) generous

edru [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) sobr
(CATALĄ)
(ENGLISH) sober

egen
(CYMRAEG) o'i eiddo ei hun
(CATALĄ)
(ENGLISH) own

ei
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

egen
(CYMRAEG) ei hun (yn perth’n i)
(CATALĄ)
(ENGLISH) own

egenkj**rlig
(CYMRAEG) hunanol
(CATALĄ)
(ENGLISH) selfish

egg (·n·)
(CYMRAEG) (et egg, egget; egg, eggene) w’
Daw’r Saesneg EGG o’r Norseg EGG; yn Hen Saesneg < ey >, oedd y gair, fel yn COCKNEY (w^y ceiliog)
(CATALĄ) (et egg, egget; egg, eggene)
(ENGLISH) (et egg, egget; egg, eggene) egg;
English EGG is from Norse EGG; Old English was < ey >, as in COCKNEY (cock's egg)

eie
(CYMRAEG) meddu ar
(CATALĄ)
(ENGLISH) possess, own

eieform
(CYMRAEG) genidol
(CATALĄ)
(ENGLISH) genitive

eiendom
(CYMRAEG) eiddo
(CATALĄ)
(ENGLISH) property, possessions

eiendommelig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

eier
(CYMRAEG) perchennog
(CATALĄ)
(ENGLISH) owner

eiketre
(CYMRAEG) derwen (De Cymru: deri)
(CATALĄ)
(ENGLISH) oak tree

ekkel
(CYMRAEG) ffiaidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) nasty

ekorn [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) gwiwer
(CATALĄ)
(ENGLISH) squirrel

eksamen(·cyffredin·)
(CYMRAEG) arholiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) examination

eksaminere
(CYMRAEG) arholi
(CATALĄ)
(ENGLISH) examine

eksempel [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) (et eksempel, eksempelet / eksemplet; eksempler, eksemplene) enghraifft 2 (for exempel) ( f. eks.) = er enghraifft
(CATALĄ) (et eksempel, eksempelet / eksemplet; eksempler, eksemplene) example; 2 (for exempel) (f. eks.) = per exemple
(ENGLISH) (et eksempel, eksempelet / eksemplet; eksempler, eksemplene) example; 2 (for exempel) (f. eks.) = for example

eksistere
(CYMRAEG) bodoli
(CATALĄ)
(ENGLISH) exist

ekspeditųr
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) shopman

ekspresstog
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ektemann
(CYMRAEG) gWr
(CATALĄ)
(ENGLISH) husband

elastik
(CYMRAEG) elastig
(CATALĄ)
(ENGLISH) elastic

eld
(CYMRAEG) tān
(CATALĄ) foc
(ENGLISH) fire

eldre [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) h’n; 2 hen
(CATALĄ)
(ENGLISH) older; 2 elderly
[

eldst [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) hynaf
(CATALĄ)
(ENGLISH) oldest

elefant
(CYMRAEG) éliffant
(CATALĄ)
(ENGLISH) elephant

elektrisk
(CYMRAEG) trydan
(CATALĄ)
(ENGLISH) electric

elektrisitet
(CYMRAEG) trydan
(CATALĄ)
(ENGLISH) electricity

elendig [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) miserable

elev
(CYMRAEG) disg’bl
(CATALĄ)
(ENGLISH) pupil

eller [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) neu
(CATALĄ)
(ENGLISH) or

ellers [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) fel arall
(CATALĄ)
(ENGLISH) otherwise

elleve
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

elske [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) caru
(CATALĄ)
(ENGLISH) love

elskede
(CYMRAEG) cariad (cyfarchol)
(CATALĄ)
(ENGLISH) darling

elsket [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) annw’l
(CATALĄ)
(ENGLISH) beloved

elv [· ·] (·cyffredin·) (·eb·)
(CYMRAEG) afon, nant
(CATALĄ)
(ENGLISH) river, stream

emne
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

en
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

-en
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) singular definite article (common-gender nouns, placed after the noun); en brųnn (= a well), brųnnen (= the well);
after d,l,s,t:
d dåden (= the exploit), l ballen (= the ball), s klassen (= the class), t katten (= the cat)

**n, ett
(CYMRAEG) ** den ene etter den andre
(CATALĄ) ** den ene etter den andre
(ENGLISH) ** den ene etter den andre

enda [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (goddefiad)
(CATALĄ)
(ENGLISH) (concession)

ende
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

endelig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ender
(CYMRAEG) gweler: and
(CATALĄ) vegeu: and
(ENGLISH) see: and

endog
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

-ene
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) 1 definite plural suffix; bok = book, bųkene = the books; for words ending in -ene, -ne is used; bakeren = the baker, bakerne = the bakers (instead of *bakerene)

enfoldig
(CYMRAEG) s’ml
(CATALĄ)
(ENGLISH) simple

enfoldighet
(CYMRAEG) symlrw’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) simplicity

eng
(CYMRAEG) dōll
(CATALĄ)
(ENGLISH) meadow

en gang
(CYMRAEG) unwaith
(CATALĄ)
(ENGLISH) once

engel
(CYMRAEG) angel
(CATALĄ)
(ENGLISH) angel

engelsk
(CYMRAEG) Saesneg snakker mn engelsk har? = oes yma rywun sy'n siarad Saesneg?; 2 (ansoddair) Seisnig 3 Saesneg
(CATALĄ) anglčs snakker mn engelsk har?; 2 (adjectiu) anglčs
(ENGLISH) English snakker mn engelsk har?; 2 (adjective) English

engelskmann(·cyffredin·)
(CYMRAEG) Sais
(CATALĄ)
(ENGLISH) Englishman

engstelig
(CYMRAEG) aflon’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) anxious, uneasy

enhver
(CYMRAEG) pawb
(CATALĄ)
(ENGLISH) everybody

enig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

enke
(CYMRAEG) gwraig weddw
(CATALĄ)
(ENGLISH) widow

enkel
(CYMRAEG) s’ml
(CATALĄ)
(ENGLISH) simple

enkelhet
(CYMRAEG) manyl’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) detail

enkelt
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

enkeltbillett
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

enn
(CYMRAEG) na
(CATALĄ)
(ENGLISH) than

ennå
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ensom
(CYMRAEG) unig
(CATALĄ)
(ENGLISH) lonely

entall
(CYMRAEG) ?unigol
(CATALĄ)
(ENGLISH) singular

enten... eller...
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

entr**
(CYMRAEG) cyntedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) hall

entr**nųkkel
(CYMRAEG) ?allwedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) key

eple (et eple, eplet; epler, eplene)
(CYMRAEG) afal
(CATALĄ)
(ENGLISH) apple

eplekake
(CYMRAEG) pastai afalau
(CATALĄ)
(ENGLISH) apple pie

eplesaft
(CYMRAEG) sudd afal
(CATALĄ)
(ENGLISH) apple juice

er
(CYMRAEG) y mae er er, et er, an er
(CATALĄ) és er er, et er, an er
(ENGLISH) is er er, et er, an er

er
(CYMRAEG) er du snill
(CATALĄ) er du snill
(ENGLISH) er du snill

-er
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) indefinite plural suffix, bok = book, bųker = books; for words ending in -er, -e is used; baker = baker; bakere = bakers (instead of *bakerer); a few neuter monosyllables also take -er, though most take no ending egg = egg, egg = eggs
BUT kinn = chin, kinner = chins, punkt = point punkter = points

erfaring
(CYMRAEG) profiad
(CATALĄ) experičncia
(ENGLISH) experience

Eric
(CYMRAEG) enw d’n
(CATALĄ) nom d'home
(ENGLISH) man's name

erindring
(CYMRAEG) cof
(CATALĄ) memņria
(ENGLISH) memory

erkl**re
(CYMRAEG) datgan
(CATALĄ)
(ENGLISH) declare

erme
(CYMRAEG) llawes
(CATALĄ)
(ENGLISH) sleeve

erobre
(CYMRAEG) gorchfygu
(CATALĄ)
(ENGLISH) conquer

esel
(CYMRAEG) as’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) donkey, ass

eske
(CYMRAEG) blwch
(CATALĄ)
(ENGLISH) box

et
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

-et
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

etasje [·e- taa-Sų·] (· ·)
(CYMRAEG) llawr
(CATALĄ) pis, planta
(ENGLISH) floor

ett
(CYMRAEG) gweler: en
(CATALĄ) vegeu: en
(ENGLISH) see: en

etter
(CYMRAEG)etter ųnske
(CATALĄ)
(ENGLISH)tter valg

etterat
(CYMRAEG) (amser) ar ōl, wedi
(CATALĄ)
(ENGLISH) (time) after

etterlikne
(CYMRAEG) dynwared, efelychu
(CATALĄ)
(ENGLISH) imitate

ettermiddag
(CYMRAEG) pnawn god ettermiddag, om ettermiddagen
(CATALĄ) tarda god ettermiddag, om ettermiddagen
(ENGLISH) afternnon god ettermiddag, om ettermiddagen

etternavn
(CYMRAEG) cyfenw
(CATALĄ) cognom
(ENGLISH) surname

etterpå
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ettersom [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (achos) am, gan
(CATALĄ)
(ENGLISH) (cause) as, because, since

Europa [· 0u- roo-pų·] (· ·)
(CYMRAEG) Ewrop
(CATALĄ) Europa
(ENGLISH) Europe

Europavei
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

europeisk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

evangelisk-luthersk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

eventyr
(CYMRAEG) stori tylw’th teg
(CATALĄ)
(ENGLISH) fairy story, fairy tale

F*-
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

få (1) [fOO·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ychydig; f**rre = llai
(CATALĄ) poc; f**rre = menys
(ENGLISH) few; f**rre = fewer

få (2) [fOO·] (·berf·)
(CYMRAEG) cael
(CATALĄ)
(ENGLISH) get, receive

fabrikere
(CYMRAEG) gwneud
(CATALĄ)
(ENGLISH) manufacture

fabrikk
(CYMRAEG) ffatri (De Cymru: ffactri)
(CATALĄ)
(ENGLISH) factory

fårre
(CYMRAEG) gweler: få
(CATALĄ) vegeu: få
(ENGLISH) see : få

fag
(CYMRAEG) pwnc
(CATALĄ) teme
(ENGLISH) subject

fahrenheit
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

faktum [· ·] (·n·) (et faktum, faktumet; fakta, fakta)
(CYMRAEG) ffaith
(CATALĄ)
(ENGLISH) fact

falk
(CYMRAEG) hebog
(CATALĄ)
(ENGLISH) falcon

fall
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

falle
(CYMRAEG) cw’mp
(CATALĄ)
(ENGLISH) fall

falme
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) fade

falsk
(CYMRAEG) ffals
(CATALĄ)
(ENGLISH) false

familie [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) teulu, tylw’th
(CATALĄ) famķlia
(ENGLISH) family

fanden
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fange
(CYMRAEG) dal
(CATALĄ)
(ENGLISH) catch

far [·faar·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en far, faren; fedre, fedrene) tad
(CATALĄ) (en far, faren; fedre, fedrene) pare
(ENGLISH) (en far, faren; fedre, fedrene) father

får
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

får
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) (et får; fåret)

fare
(CYMRAEG) per’gl
(CATALĄ)
(ENGLISH) danger

fårekjųtt (·n·)
(CYMRAEG) cig dafad
(CATALĄ)
(ENGLISH) mutton

farge
(CYMRAEG) lliw
(CATALĄ)
(ENGLISH) colour

fargerik
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

farlig
(CYMRAEG) peryglus
(CATALĄ)
(ENGLISH) dangerous

fart
(CYMRAEG) cyflymdra
(CATALĄ)
(ENGLISH) speed

fartųy
(CYMRAEG) llestr
(CATALĄ)
(ENGLISH) vessel

farvel
(CYMRAEG) ffarwél
(CATALĄ) adéu
(ENGLISH) farewell

fastlandfast-lan] (·n·)
(CYMRAEG) cyfandir; 2 tir mawr
(CATALĄ)
(ENGLISH) continent; 2 mainland

fastsettefast-sE-tų·] (·berf·)
(CYMRAEG) pennu, penderfynu
(CATALĄ)
(ENGLISH) determine

fastslåfast-SlO·] (·berf·)
(CYMRAEG) dilysu, sicrhįu, cadarnhįu
(CATALĄ)
(ENGLISH) ascertain, establish

fatfaat·] (·n·)
(CYMRAEG) d’sgl; 2 casgen, baril
(CATALĄ)
(ENGLISH) dish; 2 cask, barrel

fatal [·fa- taal·] (·ansoddair·)
(CATALĄ)
(ENGLISH) marwol
(CYMRAEG) fatal

fatningfat-nIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) hunanfeddiant ?
(CATALĄ)
(ENGLISH) composure

fattefa-tų·] (·berf·)
(CYMRAEG) dirnad, deall
(CATALĄ)
(ENGLISH) understand

fattigfa-tI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) tlawd
(CATALĄ)
(ENGLISH) poor

fattigdomfa-tI-dOm·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) tlodi
(CATALĄ) pobresa
(ENGLISH) poverty

fattigsligfa-tIk-slI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) tlawd
(CATALĄ)
(ENGLISH) poor

favoritt [·fa-vu- rIt·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) hoffbeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) favourite

fe [·fee·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ell’ll, un o'r tylw’th teg
(CATALĄ)
(ENGLISH) fairy

feberfee-bųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) tw’m’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) fever

feberaktigfee-bų-rak-tI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) tw’mynol, ā thw’m’n arni / arno
(CATALĄ)
(ENGLISH) feverish

februar [·fe-bru- aar·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mis Chwefror
(CATALĄ)
(ENGLISH) February

fedmefEd-mų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) tewder
(CATALĄ)
(ENGLISH) fatness

fedre
(CYMRAEG) gweler: far
(CATALĄ) vegeu: far
(ENGLISH) see: far

fedrelandfee-drų-lan·] (·n·)
(CYMRAEG) mamwlad, gwlad enedigol
(CATALĄ)
(ENGLISH) fatherland, native country

feiefee-ų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ysgubo
(CATALĄ)
(ENGLISH) sweep

feiekost
(CYMRAEG) ysgubell
(CATALĄ)
(ENGLISH) broom

feigfeig·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) llwfr
(CATALĄ)
(ENGLISH) cowardly

feigingfei-gIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) llyfrgi
(CATALĄ)
(ENGLISH) coward

feil (1)feil·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en feil, feilen; feil, feilene) camgymeriad; ta feil = camsynied, bod ar gam
(CATALĄ) (en feil, feilen; feil, feilene) error; ta feil = equivocar-se
(ENGLISH) (en feil, feilen; feil, feilene) error, mistake, fault = make a mistake

feil (2) [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) anghywir
(CATALĄ)
(ENGLISH) incorrect

feilaktig [·fei-lak-tI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ar gam
(CATALĄ)
(ENGLISH) mistaken

feilefei-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) cwmsynied
(CATALĄ)
(ENGLISH) be mistaken, err

feilfrifeil-frI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) di-fai
(CATALĄ)
(ENGLISH) faultless

feiltakelsefeil-taa-kųl-sų) (·cyffredin·)
(CYMRAEG) camgymeriad
(CATALĄ)
(ENGLISH) error, mistake

feiltrinfeil-trIn·] (·n·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) slip

feinschmeckerfain-SmE-kųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gourmet
(CATALĄ)
(ENGLISH) gourmet

feirefei-rų·] (· ·)
(CYMRAEG) dathlu
(CATALĄ)
(ENGLISH) celebrate

feiringfei-rIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) dathliad
(CATALĄ)
(ENGLISH) celebration

fektefEk-tų·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) fence

felefei-lų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ffidl, fiolķn
(CATALĄ)
(ENGLISH) fiddle, violin

felgfElg·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ym’l, cant
(CATALĄ)
(ENGLISH) rim

felle [fE-lų··] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) trap
(CATALĄ)
(ENGLISH) trap

fellesfE-lųs] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ar y c’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) in common, joint

felleskap [· ··] (· ·)
(CYMRAEG) i felleskap
(CATALĄ) i felleskap
(ENGLISH) i felleskap

feltfElt·] (·n·)
(CYMRAEG) maes
(CATALĄ)
(ENGLISH) field

feltkikkertfElt-kI-kųrt··] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwydrau maes
(CATALĄ)
(ENGLISH) fieldglasses

feltsengfElt-sEN··] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwel’ pl’g
(CATALĄ)
(ENGLISH) campbed (US: cot)

femfEm·] (·nśmero·)
(CYMRAEG) pump
(CATALĄ) cinc
(ENGLISH) five

feminin [fE-mI- niin] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ben’waidd
(CATALĄ) femenķ
(ENGLISH) feminine

femtefEm-tų] (num)
(CYMRAEG) pumed
(CATALĄ) cinquč
(ENGLISH) fifth

femmer [fE-mųr] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) (lluosog: femmere) darn pum coron
(CATALĄ) (plural: femmere)
(ENGLISH) (plural: femmere) five kroner coin

femtenfEm-tEn] (num)
(CYMRAEG) pymtheg, un deg pump
(CATALĄ) quinze
(ENGLISH) fifteen

femtendefEm-tEn-dų] (num)
(CYMRAEG) pymthegfed
(CATALĄ) quinzč
(ENGLISH) fifteenth

femtifEm-ti] (num)
(CYMRAEG) hanner cant, pum deg
(CATALĄ) cinquanta
(ENGLISH) fifty

fengsel [fEN-Sųl] (·n·) (plural: fengsler)
(CYMRAEG) carchar
(CATALĄ) presó
(ENGLISH) prison

ferdig [ faar-dI] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) parod, wedi ei gorffen
(CATALĄ) preparat
(ENGLISH) ready, finished

ferdselsårefard-sųl-sOO-rų··] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) tramw’fa
(CATALĄ)
(ENGLISH) thoroughfare

feriefee-rI-ų··] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gw’l på ferie = ar ei gw’liau
(CATALĄ) festa på ferie = de vacances
(ENGLISH) holiday på ferie = on holiday

ferieleirfee-rI-ų-leir··] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwers’ll gw’liau
(CATALĄ)
(ENGLISH) holiday camp

feriere [fee-rI- E-rų] (·berf·)
(CYMRAEG) bod ar ei gw’liau
(CATALĄ) estar de vacances
(ENGLISH) be on holiday

feriestedfee-rI-ų-stee] (·n·)
(CYMRAEG) cyrchfan gwyliau
(CATALĄ)
(ENGLISH) holiday resort

ferjefar-jų··] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) llong fferi
(CATALĄ)
(ENGLISH) ferryboat


fersk [· faSk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ffresh
(CATALĄ)
(ENGLISH) fresh

ferskenfa-Skųn·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) eirinen wlanog, p_Œ"tshen
(CATALĄ)
(ENGLISH) peach

ferskvannfaSk-van·] (·n·)
(CYMRAEG) dWr cro’w?, dWr ffresh
(CATALĄ)
(ENGLISH) fresh water

fest [· fEst·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwledd; 2 parti
(CATALĄ)
(ENGLISH) feast; 2 gwledd

festefEs-tų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ffasno
(CATALĄ)
(ENGLISH) fasten, fix

feste med nål
(CATALĄ)
(ENGLISH) pinio
(CYMRAEG) pint

festeinnretning [·fEs-tų-In-rEt-nIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ffasn’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) fastener

festival [·fEs-tI- vAAl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gw’l
(CATALĄ)
(ENGLISH) festival

festligfEst-lI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) gwleddol
(CATALĄ)
(ENGLISH) festive

festningfEst-nIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) caer, amddiffynfa
(CATALĄ)
(ENGLISH) fortress, stronghold

fet [·feet·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) tew
(CATALĄ)
(ENGLISH) fat

fett [· fEt·] (·n·)
(CYMRAEG) braster, bloneg, saim
(CATALĄ)
(ENGLISH) grease, fat

fetterfE-tųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cefnder
(CATALĄ)
(ENGLISH) cousin

fettetfE-tųt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) seimll’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) greasy

fettholdigfEt-hOl-dI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) brasterog
(CATALĄ)
(ENGLISH) fatty

fiasko [·fI - as-ku·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) methiant, fiasgo
(CATALĄ)
(ENGLISH) faliure, fiasco

fiberfii-bųr·] (·cyffredin·) (plural: fibrer)
(CYMRAEG) ffeibr
(CATALĄ)
(ENGLISH) fibre (US: fiber)

fiende
(CYMRAEG) gel’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) enemy

figur
(CYMRAEG) siāp, ffigur
(CATALĄ)
(ENGLISH) shape, figure

fiks
(CYMRAEG) smart
(CATALĄ)
(ENGLISH) smart

film
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fin
(CYMRAEG) ffein
(CATALĄ)
(ENGLISH) fine

finger [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en finger, fingeren; fingrer, fingrene) b’s
(CATALĄ) (en finger, fingeren; fingrer, fingrene) dit
(ENGLISH) (en finger, fingeren; fingrer, fingrene) finger

finne
(CYMRAEG) dod o h’d i, ffindo
(CATALĄ)
(ENGLISH) find

Finnland
(CYMRAEG) y Ffindir
(CATALĄ) Finląndia
(ENGLISH) Finland

fiolett
(CYMRAEG) fioled
(CATALĄ)
(ENGLISH) violet

fiolin
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fire
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

firkantet
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) square

fisk
(CYMRAEG) (en fisk, fisken; fisker, fiskene) pysgod’n
(CATALĄ) (en fisk, fisken; fisker, fiskene) peix
(ENGLISH) (en fisk, fisken; fisker, fiskene) fish

fiske
(CYMRAEG) pysgota
(CATALĄ) pescar
(ENGLISH) fish

fiskehandel
(CYMRAEG) siop bysgod
(CATALĄ)
(ENGLISH) fish shop

fiskehandler
(CYMRAEG) gwerthwr pysgod
(CATALĄ)
(ENGLISH) fishmonger

fiskekort
(CYMRAEG) cerd’n pysgota
(CATALĄ)
(ENGLISH) fishing permit

fisker
(CYMRAEG) pysgotwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) fisherman

fiskestang
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fisketur
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fj**r
(CYMRAEG) pluf’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) feather

fjell [·fjEl·] (·n·) (t fjell, fjellet; fjell, fjellene)
(CYMRAEG) myn’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) mountain; FELL (Northern English and Lowlandic) (also common in place names) (= mountain, hill, moor) is from Norse FJALL; related to German FELS = cliff

fjellkjede
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fjellmann
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fjellparti
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fjernsyn
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fjernvalgsamtaler
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fjordfjoor·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) fiord
(CATALĄ)
(ENGLISH) fiord; Lowlandic, FIRTH = narrow inlet of the sea is from Norse; J**RTHR = fiord; and in various place-names, such as Haverfordwest, Wales (now the English name for Hwlffordd)

fjorten
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fjųs
(CYMRAEG) beud’
(CATALĄ)
(ENGLISH) cowhouse, cowshed

flagg
(CYMRAEG) baner
(CATALĄ)
(ENGLISH) flag

flamme
(CATALĄ)
(ENGLISH) fflam
(CYMRAEG) flame

flaske
(CYMRAEG) potel
(CATALĄ)
(ENGLISH) bottle

flat
(CYMRAEG) fflat
(CATALĄ)
(ENGLISH) flat

flatbrųd
(CYMRAEG) bara planc
(CATALĄ)
(ENGLISH) flatbread = unleavened bread, made half of wheat and half of barley, from Northern Norway

flekk
(CYMRAEG) smot’n, staen
(CATALĄ)
(ENGLISH) speck, spot, stain

flere
(CYMRAEG) mw’; 2 amr’w
(CATALĄ)
(ENGLISH) more; 2 several

flerfargete
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

flertall
(CYMRAEG) lluosog
(CATALĄ)
(ENGLISH) plural

flest
(CYMRAEG) mw’af
(CATALĄ)
(ENGLISH) most

flink
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) clever

flittig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

flod
(CYMRAEG) llif, dil’w; 2 afon
(CATALĄ)
(ENGLISH) flood; 2 river

flųtefl00-tų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) hufen
(CATALĄ)
(ENGLISH) cream

flott
(CYMRAEG) ardderchog
(CATALĄ)
(ENGLISH) excellent

flue
(CYMRAEG) hedfan
(CATALĄ)
(ENGLISH) fly

fly (1)
(CYMRAEG) ceilionen; 2 awyren
(CATALĄ)
(ENGLISH) fly; 2 aeroplane

flybillett
(CYMRAEG) toc’n awyren
(CATALĄ)
(ENGLISH) plane ticket

flyge: fly
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

flyger
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

flyplass
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

flyte
(CYMRAEG) llifo; 2 nofio = arnofio
(CATALĄ)
(ENGLISH) flow; 2 float

flyvning
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) aviation

flųyel
(CYMRAEG) melfed
(CATALĄ)
(ENGLISH) velvet

flųyte
(CYMRAEG) hufen
(CATALĄ)
(ENGLISH) cream

flytte
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fųdd
(CYMRAEG) wedi ei geni
(CATALĄ)
(ENGLISH) born

fųdselsdag
(CYMRAEG) dydd pen-blw’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) birthday

folde
(CYMRAEG) plygu
(CATALĄ)
(ENGLISH) fold

fųle
(CYMRAEG) teimlo, ymdeimlo, ymglywed
(CATALĄ)
(ENGLISH) feel

fųlelse
(CYMRAEG) teimlad
(CATALĄ)
(ENGLISH) feeling

fųlgef0l-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) dil’n; 2 danfon = mynd gyda
(CATALĄ)
(ENGLISH) follow; 2 accompany

fųlgende
(CYMRAEG) a ganl’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) following

folk
(CYMRAEG) pobl
(CATALĄ)
(ENGLISH) people

folkerikfOl-kų-rIk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) poblog
(CATALĄ)
(ENGLISH) populous

folkeslag [·fOl-kų-Slaag·] (·n·)
(CYMRAEG) (et folkeslag, folkeslaget; folkeslag, folkeslagene) pobl
(CATALĄ) (et folkeslag, folkeslaget; folkeslag, folkeslagene) poble
(ENGLISH) (et folkeslag, folkeslaget; folkeslag, folkeslagene) people

folkevisefOl-kų-vii-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cān werin
(CATALĄ)
(ENGLISH) folksong

folklore [·fOlk- loo-rų·] (· ·)
(CYMRAEG) llźn gwerin, traddodiad gwerin
(CATALĄ)
(ENGLISH) folklore

fondfOnn·] (·n·)
(CYMRAEG) cronfa
(CATALĄ)
(ENGLISH) fund

fondsbųrsfOns-b00S·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cyfnewidfa stoc
(CATALĄ)
(ENGLISH) stock exchange

fondsmarkedfOns-mar-kųd·] (·n·)
(CYMRAEG) marchnad stoc
(CATALĄ)
(ENGLISH) stock market

fonetisk [·fu- nee-tisk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ffonetig
(CATALĄ)
(ENGLISH) phonetic

for (1) (·cysylltair·)
(CYMRAEG) am
(CATALĄ)
(ENGLISH) for

for (2)fOrr ·] (· ·) (·arddodiad·)
(CYMRAEG) ar gyfer; 2 ebychiadau: for en skjųnn dag! = dyna ddiwrnod ffein! for å, for hånden
(CATALĄ) for å, for hånden
(ENGLISH) for; 2 in exclamations: for en skjųnn dag! = what a beautiful day! for å,
for å, for hånden

for
(CYMRAEG) for sent = rh’ hw’r, rh’ ddiweddar
(CATALĄ) for sent = massa tard
(ENGLISH) for sent = too late

fųr (1) [·fuur·] (·n·)
(CYMRAEG) leinin; 2 ebran, porthiant
(CATALĄ)
(ENGLISH) lining; 2 fodder

fųr (2) [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (amser) c’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) (time) before

for å [· fOr O·] (· ·)
(CYMRAEG) er mw’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) in order to

forakt [· fO- rakt·] (· ·)
(CYMRAEG) dirm’g
(CATALĄ)
(ENGLISH) contempt, scorn

forakte [·fO- rak-tų·] (· ·)
(CYMRAEG) dirm’g
(CATALĄ)
(ENGLISH) despise, scorn

foranfO-ran·] (·arddodiad·)
(CYMRAEG) o flaen; 2 ar y blaen i
(CATALĄ)
(ENGLISH) in front of; 2 ahead of

forandre [·fO- ran-drų·] (·berf·)
(CYMRAEG) newid (ar lafar: hef’d altro)
(CATALĄ)
(ENGLISH) change, alter

forandring [·fO- ran-driN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) newid
(CATALĄ)
(ENGLISH) change

foranledningfO-ran-leed-niN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) achlysur
(CATALĄ)
(ENGLISH) occasion

foranstaltningfO-ran-stalt-niN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mesur
(CATALĄ)
(ENGLISH) measure

forargelse [· fO- rar-gųl-sų·] (·cyffredin·)
(CATALĄ)
(ENGLISH) dig, llid
(CATALĄ)
(ENGLISH) indignation

for at [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (bwriad) er mw’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) (intention) to, in order to, so that

forbanne [·fO- ban-nų·] (·berf·)
(CYMRAEG) melltithio
(CATALĄ)
(ENGLISH) curse

forbause [·fOr- bau-sų·] (·berf·)
(CYMRAEG) syfrdanu
(CATALĄ)
(ENGLISH) astonish, astound

forbauselse [·fOr- bau-sųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) syndod, syfrdandod
(CATALĄ)
(ENGLISH) astonishment

forbausende [·fOr- bau-sųn-dų·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) syfrdanol
(CATALĄ)
(ENGLISH) astonishing

forbedre [·fOr- bee-drų·] (·berf·)
(CYMRAEG) gwella
(CATALĄ)
(ENGLISH) improve

forbedring [·fOr- bee-driN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwellhād
(CATALĄ)
(ENGLISH) improvement

forbeholdfOr-?be-hOl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cadw rhan yn _""l
(CATALĄ)
(ENGLISH) reservation, qualification

forberedefOr-?be-ree-dų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) paratói
(CATALĄ)
(ENGLISH) improve

forberedelse fOr-?be-ree-dųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) paratoad
(CATALĄ)
(ENGLISH) preparation

forberedendefOr-?be-ree-dų-nų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) rhagarweiniol
(CATALĄ)
(ENGLISH) preliminary

forbi [·fOr- bii·] (·adferf·)
(CYMRAEG) heibio gå forbi
(CATALĄ)
(ENGLISH) past gå forbi

forbinde [·fOr- bIn-nų·] (·berf·)
(CYMRAEG) cysylltu
(CATALĄ)
(ENGLISH) connect

forbindelse [·fOr- bIn-nųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cysylltiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) connection

forbipasserende [·fOr- bii-pa-sų-rų-nų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (pl: forbipasserende) un s’'n m’nd heibio
(CATALĄ) (pl: forbipasserende)
(ENGLISH) (pl: forbipasserende) passer-by

forbli [·fOr- blii·] (·berf·)
(CYMRAEG) aros
(CATALĄ)
(ENGLISH) remain

forblųffe [·fOr- bl00-fų·] (· ·)
(CYMRAEG) synnu
(CATALĄ)
(ENGLISH) astound

forbokstavfOr-buk-staav]
(CYMRAEG) llythyren gyntaf, blaenlyth’r
(CATALĄ)
(ENGLISH) initial

forbruk (1)fOr-brük·] (· ·)
(CYMRAEG) ?traul, defn’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) ?consumption

forbruk (2) [fOr- brüük·] (· ·)
(CYMRAEG) gwariant
(CATALĄ)
(ENGLISH) expenditure

forbrukerfOr-brü-kų·] (· ·)
(CYMRAEG) defnyddiwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) consumer

forbrytelse [·fOr- bryy-tųl-sų·] (· ·)
(CYMRAEG) trosedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) crime

forbryter [·fOr- bryy-tų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) troseddwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) criminal

forbrytersk [·fOr- bryy-tųrSk·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) troseddol
(CATALĄ)
(ENGLISH) criminal

forbudfOr-büd·] (·n·)
(CYMRAEG) gwaharddiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) prohibition

forbudt [·fOr- büt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) gwaharddedig adgang forbudt
(CATALĄ) adgang forbudt
(ENGLISH) forbidden adgang forbudt

forbundfOr-bün·] (·n·)
(CYMRAEG) (lluosog = forbund) undeb
(CATALĄ) (plural = forbund)
(ENGLISH) (plural = forbund) union, league

forbundsfellefOr-büns-fE-lų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) aelod
(CATALĄ)
(ENGLISH) associate, cymrodor

forbundsstatfOr-bün-staat·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ffederasiwn
(CATALĄ)
(ENGLISH) federation

forbundsrepublikkfOr-büns-rų-püb-lIk·] (· ·)
(CYMRAEG) gweriniaeth fféderal
(CATALĄ)
(ENGLISH) federal republic

forby [·fOr- byy·] (·berf·)
(CYMRAEG) gwahardd
(CATALĄ)
(ENGLISH) forbid, prohibit

fordampe [·fO- dam-pų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ymageru, anweddu
(CATALĄ)
(ENGLISH) evaporate

fordelfO-deel·] (· ·)
(CYMRAEG) mantais; 2 elw; ha fordel av, til fordel for
(CATALĄ) ha fordel av, til fordel for
(ENGLISH) advantage; 2 profit; ha fordel av, til fordel for

fordelaktigfO-dų-lak-tI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) manteisiol
(CATALĄ)
(ENGLISH) advantageous

fordele [·fO- deed-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) rhannu
(CATALĄ)
(ENGLISH) divide

fordervet [·fO- dar-vųt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) henbob
(CATALĄ)
(ENGLISH) stale

fordi [·fO- dii] (·cysylltair·)
(CYMRAEG) (= achos) oherw’dd, gan
(CATALĄ)
(ENGLISH) (= cause) because

fordomfO-dOm·] (·cyffredin·) (·eg·)
(CYMRAEG) rhagfarn
(CATALĄ)
(ENGLISH) prejudice

fordųmt [·fO- d0mt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) melltigedig
(CATALĄ)
(ENGLISH) damned

fordųye [·fO- d0y-ų·] (·berf·)
(CYMRAEG) treulio
(CATALĄ)
(ENGLISH) digest

fordųyelig [·fO- d0y-ų-lI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) treuliadw’
(CATALĄ)
(ENGLISH) digestible

fordųyelse [·fO- d0y-ųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) treuliad dårlig fordųyelse
(CATALĄ)
(ENGLISH) digestion dårlig fordųyelse

fordreid [·fO- dreid·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) cam
(CATALĄ)
(ENGLISH) crooked, twisted

fordrefO-drų·] (·berf·)
(CYMRAEG) hawlio
(CATALĄ)
(ENGLISH) demand, claim

fordringfO-drIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) hawl?
(CATALĄ)
(ENGLISH) claim

fordrive [·fO- drii-vų·] (·berf·)
(CYMRAEG) gyrru allan
(CATALĄ)
(ENGLISH) expel

fordumfO-d_"m·] (·adferf·)
(CYMRAEG) g’nt
(CATALĄ)
(ENGLISH) formerly

forefuu-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) bw’do, porthi, rhoi porthiant i
(CATALĄ)
(ENGLISH) feed

fųre
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fųrer
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forebyggefoo-rų-by-gų·] (·berf·)
(CYMRAEG) amddiff’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) protect

forebyggendefoo-rų-by-gų-nų·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ataliol
(CATALĄ)
(ENGLISH) preventive

foredragfoo-rų-draag·] (·n·) (plural = foredrag)
(CYMRAEG) darlith
(CATALĄ)
(ENGLISH) lecture

foregåendefoo-rų-gOO-ų-nų·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) blaenorol
(CATALĄ)
(ENGLISH) foregoing, preceding

foregifoo-rų-jI·] (·berf·)
(CYMRAEG) cymr’d ar, ffugio, cogio
(CATALĄ)
(ENGLISH) pretend

foregripefoo-rų-grii-pų·] (·berf·)
(CYMRAEG) achub y blaen
(CATALĄ)
(ENGLISH) anticipate

forekommefoo-rų-kO-mų·] (·berf·)
(CYMRAEG) digw’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) happen, occur

foreldet [·fO- rųl-dųt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) out of date

foreldre [·fO- rųl-drų] (pl)
(CYMRAEG) rhieni
(CATALĄ)
(ENGLISH) parents

foreleggefoo-rų-lE-gų·] (·berf·)
(CYMRAEG) cyflw’no
(CATALĄ)
(ENGLISH) present

forelesningfoo-rų-lees-nIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) darlith
(CATALĄ)
(ENGLISH) lecture

forelsket [·fO- rEl-skųt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) mewn cariad
(CATALĄ)
(ENGLISH) in love

forelųpigfoo-rų-l00-pI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) dros dro
(CATALĄ)
(ENGLISH) temporary, provisional

forene [·fO- ree-nų·] (·berf·)
(CYMRAEG) uno
(CATALĄ)
(ENGLISH) unite

forening [·fO- ree-nIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cymdeithas
(CATALĄ)
(ENGLISH) association, society

forent [·fO- reent·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) unedig De forente stater
(CATALĄ) De forente stater
(ENGLISH) united De forente stater

foreskrivefoo-rų-skrii-vų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ?rhagnodi, dodi ar lawr
(CATALĄ)
(ENGLISH) prescribe

foreslå foo-rų-Sloo·] (·berf·)
(CYMRAEG) awgrymu
(CATALĄ)
(ENGLISH) suggest, propose

forespųrre foo-rų-sp00-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ymholi
(CATALĄ)
(ENGLISH) enquire, inquire

foresp0rselfoo-rų-sp00r-sųl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog: forespųrsler) ymholiad
(CATALĄ) (plural: forespųrsler)
(ENGLISH) (plural: forespųrsler) enquiry, inquiry

forestillefoo-rų-stI-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) cynrychioli
(CATALĄ)
(ENGLISH) represent

forestille seg
(CYMRAEG) dychmygu
(CATALĄ)
(ENGLISH) imagine, conceive

forestillingfoo-rų-stI-lIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) perfformiad, sioe
(CATALĄ)
(ENGLISH) show, performance
$$2 syniad//2 idea, conception

foretagendefoo-rų-taa-gų-nų·] (·n·)
(CYMRAEG) (lluosog = fortagende) ?ymrw’miad
(CATALĄ) (plural = fortagende)
(ENGLISH) (plural = fortagende) undertaking

foretaksomfoo-rų-taak-sOm·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) mentrus
(CATALĄ)
(ENGLISH) enterprising

foretrekkefoo-rų-trE-kų·] (·berf·)
(CYMRAEG) gwell gan
(CATALĄ)
(ENGLISH) prefer

forfaderfoor-faa-dųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog: forfedre) cyndad
(CATALĄ) (plural: forfedre)
(ENGLISH) (plural: forfedre) forefather

forfallen [·fOr- fa-lųn·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) adfeiliedig; 2
(CATALĄ)
(ENGLISH) dilapidated; 2 overdue

forfalske [·fOr- fal-skų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ffugio
(CATALĄ)
(ENGLISH) counterfeit, forge

forfalskning [·fOr- fal-sknIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ffugiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) counterfeit, forgery, fake

forfatter [·fOr- fa-tųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) awdur, llenor
(CATALĄ)
(ENGLISH) author, writer

forfengelig [·fOr- fEN-Nų-lI·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) coegfalch
(CATALĄ)
(ENGLISH) vain

forferdelig [·fOr- fa-dų-lų·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) dychrynll’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) terrible, dreadful

forfremme [·fOr- frE-mų·] (·berf·)
(CYMRAEG) dyrchafu
(CATALĄ)
(ENGLISH) promote

forfremmelse [·fOr- frE-mųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) dyrchafiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) promotion

forfriske [·fOr- frI-skų·] (·berf·)
(CYMRAEG) adfywio, dadebru, dadflino
(CATALĄ)
(ENGLISH) refresh

forfriskende [·fOr- frI-skų-nų·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) adfywiol, dadebrol, dadflinol
(CATALĄ)
(ENGLISH) refreshing

forfriskning [·fOr- frIsk-nIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) refreshment

forfųlge [·fOr- f0-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) erlid
(CATALĄ)
(ENGLISH) pursue, follow

forfųre [·fOr- f00-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) llithio; 2 canl’n, dil’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) seduce; 2 pursue, follow

forgå seg [·fOr- gOO-sei·] (·berf·)
(CYMRAEG) tramgw’ddo
(CATALĄ)
(ENGLISH) offend

forgårs
(CYMRAEG) i forgårs
(CATALĄ) i forgårs
(ENGLISH) i forgårs

forgasser [· fOr- ga-sųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) carburadur
(CATALĄ)
(ENGLISH) carburettor

forgifte [·fOr- jIf-tų·] (·berf·)
(CYMRAEG) gwenwynu
(CATALĄ)
(ENGLISH) poison

forgjenger [·fOr- jE-Nųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) rhagflaen’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) predecessor

forgjeves [·fOr- jee-vųs]
(CYMRAEG) ofer; 2 (adferf) yn ofer
(CATALĄ)
(ENGLISH) vain; 1 (adverb) in vain

forglemmelse [· fOr- glE-mųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) amryfusedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) oversight

forgrunnfOr-grun·] (· ·)
(CYMRAEG) blaendir
(CATALĄ)
(ENGLISH) foreground

forgylt [·fOr-jylt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) goreurog
(CATALĄ)
(ENGLISH) gilded

for hånden
(CYMRAEG) ar gael
(CATALĄ)
(ENGLISH) available

forhandle [·fOr- hand-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) trafod, negodi
(CATALĄ)
(ENGLISH) negotiate

forhandler [·fOr- hand-lųr·] (·berf·)
(CYMRAEG) trafodwr, negodwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) negotiator

forhandling [·fOr- hand-lIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) trafodaeth, negodi
(CATALĄ)
(ENGLISH) negotiation

forhųyning
(CYMRAEG) platfform
(CATALĄ)
(ENGLISH) platform

forjųlelse
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) cold

forklare
(CYMRAEG) esbonio
(CATALĄ)
(ENGLISH) explain

forklen [· ·] (·n·)
1]1 (et forkle, forkleet; forklųr, forklųrne) ffedog
(CATALĄ) (et forkle, forkleet; forklųr, forklųrne)
(ENGLISH) (et forkle, forkleet; forklųr, forklųrne) apron

forlange
(CYMRAEG) mynnu, hawlio
(CATALĄ)
(ENGLISH) demand, claim

forlate
(CYMRAEG) ymadael; 2 encilio
(CATALĄ)
(ENGLISH) leave; 2 desert

forlovet
(CYMRAEG) wedi dyweddļo
(CATALĄ)
(ENGLISH) engaged

form
(CYMRAEG) ffurf (ar lafar: siāp)
(CATALĄ) forma
(ENGLISH) form, shape

formue
(CYMRAEG) ffortiwn
(CATALĄ)
(ENGLISH) fortune

formål
(CYMRAEG) diben
(CATALĄ)
(ENGLISH) purpose

forn**rme
(CYMRAEG) sarhįu, tramgw’ddo
(CATALĄ)
(ENGLISH) insult, offend

fornųyd
(CYMRAEG) plźs (fornųyd med = plźs ar)
(CATALĄ) (fornųyd med
(ENGLISH) pleased ( (fornųyd med = pleased with)

fornųyelse [· fo- n0y-ųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) pleser god fornųyelse
(CATALĄ)
(ENGLISH) pleasure god fornųyelse

forr**der
(CYMRAEG) bradwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) traitor

forrest
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forresten
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forretning
(CYMRAEG) busnes
(CATALĄ)
(ENGLISH) business

forretninger
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forretter
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forrige måned
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forrige uke
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forsegle
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) seal

forsikre
(CYMRAEG) yswirio
(CATALĄ)
(ENGLISH) insure, assure

forsiktig
(CYMRAEG) gofalus
(CATALĄ)
(ENGLISH) careful

forsinket
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forskellig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forskjell
(CYMRAEG) gwahaniaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) difference

forskjellig
(CYMRAEG) gwahanol
(CATALĄ)
(ENGLISH) different

forslag
(CYMRAEG) cynnig, awgr’m
(CATALĄ)
(ENGLISH) proposal

forsųke
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forsove seg
(CYMRAEG) cysgu gormod
(CATALĄ)
(ENGLISH) oversleep

fųrst
(CYMRAEG) cyntaf det er den fųrste mai = y cyntaf o Fai ’w hi; fųrste pinsdag (25/12)
(CATALĄ) fųrste pinsdag (25/12)
(ENGLISH) first det er den fųrste mai = it's the first of May; fųrste pinsdag (25/12)

forstå
(CYMRAEG) deall
(CATALĄ) entendre
(ENGLISH) understand

forsta
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forstadsbaner
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forstadstog
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forstå
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fųrste
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fųrste juledag
(CYMRAEG) (25/12) D’dd Nadloig
(CATALĄ)
(ENGLISH) (25/12) Christmas Day

fųrste klasse
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fųrste pinsdag
(CYMRAEG) Sulgw’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) Whit Sunday

forsforstyrre
(CYMRAEG) aflonyddu (ar lafar: distyrbio)
(CATALĄ)
(ENGLISH) disturb, trouble

forsvare
(CYMRAEG) amddiff’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) defend

forsvinne
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

forsyne
(CYMRAEG) cyflenwi
(CATALĄ)
(ENGLISH) supply

forsųke
(CYMRAEG) ceisio
(CATALĄ)
(ENGLISH) try

fort
(CYMRAEG) yn gyfl’m
(CATALĄ)
(ENGLISH) quickly

fortau
(CYMRAEG) pafin
(CATALĄ)
(ENGLISH) pavement

fortelle [·fOr- tEl-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) adrodd
(CATALĄ)
(ENGLISH) tell, relate

fortelling
(CYMRAEG) hanes
(CATALĄ)
(ENGLISH) story

fortjene
(CYMRAEG) haeddu
(CATALĄ)
(ENGLISH) deserve

fortryllende
(CYMRAEG) sw’nol, cyfareddol
(CATALĄ)
(ENGLISH) charming

fortsette
(CYMRAEG) para
(CATALĄ)
(ENGLISH) continue, go on, keep on

fortvile
(CYMRAEG) anobeithio
(CATALĄ)
(ENGLISH) despair

forvirre
(CYMRAEG) drysu
(CATALĄ)
(ENGLISH) confuse

foss
(CYMRAEG) rhaeadr
(CATALĄ) cascada
(ENGLISH) waterfall

fųrtif0r-ti·] (· ·)
(CYMRAEG) deugain, pedwar deg
(CATALĄ)
(ENGLISH) forty

fot [·fuut·] (·cyffredin·) (en fot, foten; fųtter, fųttene)
(CYMRAEG) troed; 2 troedfedd fem fot = pum troedfedd
(CATALĄ) fem fot = pum troedfedd
(ENGLISH) foot; 2 foot (unit of meausurement) fem fot = five foot/feet

fotball
(CYMRAEG) pźl-droed
(CATALĄ)
(ENGLISH) football

fotoforretning
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fotograf
(CYMRAEG) ffotograff’dd
(CATALĄ) fotņgraf
(ENGLISH) photographer

fotografi
(CYMRAEG) (fotografi = fotografier) (et fotografi, fotografiet; fotografier, fotografi...?)
ffotograffyddiaeth; 2 ffoto, ffótograff
(CATALĄ) (fotografi = fotografier)
(ENGLISH) (fotografi = fotografier) (et fotografi, fotografiet; fotografier, fotografi...?) photography; 2 photograph

fotografiapparat
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fųtter: fot
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fra
(CYMRAEG) o
(CATALĄ)
(ENGLISH) from

frakk
(CYMRAEG) cot fawr
(CATALĄ)
(ENGLISH) overcoat

fram (·adferf·)
(CYMRAEG) ymlįen, fram og tilbake; rett fram
(CATALĄ) forward, fram og tilbake; rett fram
(ENGLISH) fram og tilbake; rett fram

framfor
(CYMRAEG) o flaen
(CATALĄ)
(ENGLISH) in front of

framgang
(CYMRAEG) cynn’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) progress

fram og tilbake [·framm oo tIl- baa-kų·] (· ·)
(CYMRAEG) 'nōl a 'mlaen
(CATALĄ)
(ENGLISH) to and fro

framover
(CYMRAEG) ymlįen
(CATALĄ)
(ENGLISH) forward

framstille
(CYMRAEG) cynhyrchu
(CATALĄ)
(ENGLISH) produce

framtid
(CYMRAEG) dyfodol
(CATALĄ)
(ENGLISH) future

Frankrike
(CYMRAEG) Ffrainc
(CATALĄ)
(ENGLISH) France

fransk
(CYMRAEG) Ffrangeg; (ansoddair) Ffrangeg
(CATALĄ)
(ENGLISH) French; (adjective) French

fransk
(CYMRAEG) Ffrengig
(CATALĄ)
(ENGLISH) French

franskmann
(CYMRAEG) Ffrancwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) Frenchman

frav**rende 1 absennol
(CYMRAEG) absennol
(CATALĄ)
(ENGLISH) absent

fred
(CYMRAEG) heddwch
(CATALĄ)
(ENGLISH) peace

fredag
(CYMRAEG) d’dd Gwener; Langfredag
(CATALĄ)
(ENGLISH) Friday; Langfredag

frelser
(CYMRAEG) achubwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) saviour

fremmed
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fremre
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fri
(CYMRAEG) rh’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) free

frihet
(CYMRAEG) rhyddid
(CATALĄ)
(ENGLISH) freedom

fri-idret
(CYMRAEG) athletau, mabolgampau
(CATALĄ)
(ENGLISH) athletics

frikvarter
(CYMRAEG) egw’l?
(CATALĄ)
(ENGLISH) break, recess

frimerke
(CYMRAEG) stamp
(CATALĄ)
(ENGLISH) stamp

frimodig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

frisk [·frIsk·] (· ·)
(CYMRAEG) da ei hiech’d / ei iech’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) well, healthy

frisųr
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

friste
(CYMRAEG) temtio
(CATALĄ)
(ENGLISH) tempt

fristelse
(CYMRAEG) temtasiwn
(CATALĄ)
(ENGLISH) temptation

frų
(CYMRAEG) had
(CATALĄ)
(ENGLISH) seed

frųken
(CYMRAEG) Miss
(CATALĄ)
(ENGLISH) Miss

frokost
(CYMRAEG) brecwast kontinental frokost
(CATALĄ)
(ENGLISH) breakfast kontinental frokost

frosset
(CYMRAEG) wedi ei rhewi, rhewedig
(CATALĄ)
(ENGLISH) frozen

frost
(CYMRAEG) rhew, llw’drew
(CATALĄ)
(ENGLISH) frost

fru
(CYMRAEG) Mrs
(CATALĄ) Senyora
(ENGLISH) Mrs

frukt
(CYMRAEG)
(CATALĄ) fruita
(ENGLISH) fruit

fruktbar
(CYMRAEG) ffrw’thlon
(CATALĄ)
(ENGLISH) fertile

frukthage
(CYMRAEG) perllan
(CATALĄ) hort (fruiter)
(ENGLISH) orchard

fryd
(CYMRAEG) llawen’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) joy, delight

frydefull
(CYMRAEG) llawen, gorfoleddus
(CATALĄ)
(ENGLISH)

frykt
(CYMRAEG) ofn, arsw’d
(CATALĄ) por
(ENGLISH) fear, dread

fryktelig
(CYMRAEG) arsw’dus
(CATALĄ)
(ENGLISH) fearful, dreadful

fryse
(CYMRAEG) bod yn oer
(CATALĄ)
(ENGLISH) be cold, feel cold

fryse
(CYMRAEG) rhewi (fryse til is)
(CATALĄ)
(ENGLISH) freeze (frise til is)

fugl
(CYMRAEG) ader’n; rovfugl
(CATALĄ) ocell; rovfugl
(ENGLISH) bird; rovfugl

fuktig
(CYMRAEG) llaith
(CATALĄ)
(ENGLISH) damp, moist

full [·full·] (·adferf·)
(CYMRAEG) llawn; 2 meddw
(CATALĄ)
(ENGLISH) full; 2 drunk

fullfųre
(CYMRAEG) cyflawni
(CATALĄ)
(ENGLISH) complete, accomplish

fullstendig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

fullt
(CYMRAEG) llawer
(CATALĄ)
(ENGLISH) plenty

fullt opp av
(CYMRAEG) llawer o
(CATALĄ)
(ENGLISH) plenty of

fylle
(CYMRAEG) llenwi (De Cymru: llanw)
(CATALĄ)
(ENGLISH) fill

fyllepenn
(CYMRAEG) XX
(CATALĄ)
(ENGLISH) fountain pen

fyr
(CYMRAEG) bachan
(CATALĄ)
(ENGLISH) fellow

fyrstikk
(CYMRAEG) matshen
(CATALĄ)
(ENGLISH) match

fyrstikkeske
(CYMRAEG) bocs matshus
(CATALĄ) box of matches
(ENGLISH)

 
 ····· 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pągina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weų(r) ąm ai? Yłu ąa(r) vķziting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait

CYMRU-CATALONIA