0536kce Geiriadur Norw’eg-Cymrįeg-(Catalaneg-Saesneg) | Diccionari noruec-gal·lčs-(catalą-anglčs) | Norwegian-Welsh-(Catalan-English) Dictionary | Noorrwķijųn-Welsh-(Kįtųlan-Ķngglish) Dķkshųnųri
http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amrwy/1_vortaroy/
geiriadur_norwyeg_cymraeg_ELC_i_0536kce.htm

Y Tudalen Blaen / Pągina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lčs

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0542k Mynegai i’r Geiriadur Norwyeg / Ķndex del diccionari noruec

............................................................y tudalen hwn / aquesta pągina


.. Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
Wales-Catalonia Website
________________________

Geiriadur Norwyeg-Cymrįeg
-(Cataloneg-Saesneg)

Diccionari noruec-gal·lčs
-(catalą-anglčs)

Norwegian-Welsh Dictionary
(+ Catalan + English)

 


Llythrennau / Lletres / Letters
I, J, K

 


Adolygiad diweddaraf 
Darrera actualització

2005-02-01
 I*
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

i (·arddodiad·)
(CYMRAEG) yn, mewn inn i, inne i
(CATALĄ) en inn i, inne i
(ENGLISH) in inn i, inne i

i all hast
(CYMRAEG) ar fr’s
(CATALĄ)
(ENGLISH) in a hurry

i dag (·adferf·)
(CYMRAEG) heddiw
(CATALĄ)
(ENGLISH) today

idé
(CYMRAEG) syniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) idea

imidlertid
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ideal
(CYMRAEG) delfrydol
(CATALĄ)
(ENGLISH) ideal

idet [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) (amser) wrth
(CATALĄ)
(ENGLISH) (time) as

i det siste
(CYMRAEG) yn ddiweddar
(CATALĄ)
(ENGLISH) lately

idiot
(CYMRAEG) ynfyt’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) idiot

idrett
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

i forgårs
(CYMRAEG) echdoe
(CATALĄ)
(ENGLISH) the day before yesterday

i går (·adferf·)
(CYMRAEG) ddoe
(CATALĄ)
(ENGLISH) yesterday

igjen
(CYMRAEG) eto om og om igjen
(CATALĄ) om og om igjen
(ENGLISH) again om og om igjen

igjennom
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ikke
(CYMRAEG) dim ikke godt, ikker yker, ikke sant
(CATALĄ) ikke godt, ikker yker, ikke sant
(ENGLISH) not ikke godt, ikker yker, ikke sant

ikke desto mindre
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ild
(CYMRAEG) tān
(CATALĄ)
(ENGLISH) fire

ile
(CYMRAEG) brysio
(CATALĄ)
(ENGLISH) hurry, hasten

ille
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

imidlertid
(CYMRAEG) serch hynn’
(CATALĄ)
(ENGLISH) however

i midt på
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

i morgen (·adferf·)
(CYMRAEG) yfor’
(CATALĄ)
(ENGLISH) tomorrow

i morgen tidlig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

imot
(CYMRAEG) yn erb’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) against

imperfektum
(CYMRAEG) amser gorffennol
(CATALĄ)
(ENGLISH) past tense

i natt
(CYMRAEG) heno
(CATALĄ)
(ENGLISH) tonight

indirekte
(CYMRAEG) anuniongyrchol
(CATALĄ)
(ENGLISH) indirect

indre
(CYMRAEG) tuag i mewn
(CATALĄ)
(ENGLISH) inward

industri
(CYMRAEG) diwydiant
(CATALĄ)
(ENGLISH) industry

influensa
(CYMRAEG) ffliw
(CATALĄ)
(ENGLISH) flu, influenza

ingen
(CYMRAEG) neb
(CATALĄ)
(ENGLISH) nobody

ingen [· ·] (·lleddf’dd·)
(CYMRAEG) dim
(CATALĄ)
(ENGLISH) no

ingen årsak =
(CYMRAEG) dim no (ymateb i TAKK / diolch) peidiwch ā sōn, h.y. does dim rhaid i chi ddiolch i fi ('dim rheswm')
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ingen adgang
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

ingensteds
(CYMRAEG) yn unlle, yn unman
(CATALĄ)
(ENGLISH) nowhere

ingenting
(CYMRAEG) dim, dim b’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) nothing

innafor
(CYMRAEG) oddi fewn
(CATALĄ)
(ENGLISH) inside

innbille seg
(CYMRAEG) dychmygu
(CATALĄ)
(ENGLISH) imagine

innby
(CYMRAEG) gwahodd
(CATALĄ)
(ENGLISH) invite

innbydelse
(CYMRAEG) gwahoddiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) invitation

innbygger
(CYMRAEG) brodor, trigol’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) inhabitant

inneholde
(CYMRAEG) cynnw’s
(CATALĄ)
(ENGLISH) contain

innendórs
(CYMRAEG) oddi mewn
(CATALĄ)
(ENGLISH) indoors

innflytelse
(CYMRAEG) dylanwad
(CATALĄ)
(ENGLISH) influence

innhente
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

innhold
(CYMRAEG) cynnw’s
(CATALĄ)
(ENGLISH) contents

inn i
(CYMRAEG) i mewn i
(CATALĄ)
(ENGLISH) into

inne i
(CYMRAEG) o fewn
(CATALĄ)
(ENGLISH) inside

innenlands
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

inngang
(CYMRAEG) mynedfa
(CATALĄ)
(ENGLISH) entrance

innkjųp
(CYMRAEG) siopa
(CATALĄ)
(ENGLISH) shopping

innrųmme
(CYMRAEG) cyfaddef
(CATALĄ)
(ENGLISH) admit

innsj
(CYMRAEG) ll’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) lake

innskrenke
(CYMRAEG) cyfyngu, lleihįu
(CATALĄ)
(ENGLISH) limit, reduce

innstille
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

inntekt
(CYMRAEG) incwm
(CATALĄ)
(ENGLISH) income

inntil [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (amser) h’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) (time) until

inntryk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

innvende
(CYMRAEG) gwrthw’nebu
(CATALĄ)
(ENGLISH) object

insekt
(CYMRAEG) trychfil’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) insect

instill
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

institutt [·in-sti- tüüt ·] (·n·)
(CYMRAEG) sefydliad
(CATALĄ) institut
(ENGLISH) insitute

instrukt r [·in-strük- toor ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) hyfforddwr
(CATALĄ) instructor
(ENGLISH) instructor

instrument [· in-strü- ment ·] (·n·)
(CYMRAEG) offer’n
(CATALĄ) instrument
(ENGLISH) instrument

instrumentbord [·in-strü- ment -buur·] (·n·)
(CYMRAEG) (lluosog = instrumentbord) dashfwrdd
(CATALĄ) (plural = instrumentbord)
(ENGLISH) (plural = instrumentbord) dashboard

intakt [· In- takt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) cyfan, digyffwrdd
(CATALĄ)
(ENGLISH) intact

intellekt [· In-te- lEkt ??
·] (· ·) (·n·)
(CYMRAEG) deall
(CATALĄ)
(ENGLISH) intellect

intellektuell [· In-te-lEk-tü- El·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) deallgar
(CATALĄ) intel·lectual
(ENGLISH) intellectual

intelligens [In-te-lI- gEns·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) deallusrw’dd
(CATALĄ) intel·ligčncia
(ENGLISH) intelligence

intelligent [· In-te-lI- gEnt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) deallus
(CATALĄ) intel·ligent
(ENGLISH) intelligent

intens [· In- tEns·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) angerddol, dw’s
(CATALĄ) intens
(ENGLISH) intense

interessant [· In-tų-rE- saN·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) diddorol
(CATALĄ) interessant
(ENGLISH) interesting

interesse [· In-tų- rE-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) diddordeb
(CATALĄ) interés
(ENGLISH) interest

interessere [· In-tų-rE- see-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) diddori
(CATALĄ) interessar
(ENGLISH) interest

interessert [· In-tų-rE- seert·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ā chanddi ddiddordeb
(CATALĄ) interessat
(ENGLISH) interested

internasjoal [· In-tųr-na-Su- naal·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) rhyngwladol
(CATALĄ) internacional
(ENGLISH) international

interval [· In-tųr- vaal·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) egw’l
(CATALĄ)
(ENGLISH) interval

intervju [· In-tųr- vyü·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) cyfweliad
(CATALĄ) interviu
(ENGLISH) interview

intetIn: )-tųt·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) dim; cf ingen
(CATALĄ) res; cf ingen(N:
(ENGLISH) nothing; cf ingen(N:

intetkjųnns-

(CYMRAEG) dir’w ?
(CATALĄ) neutral
(ENGLISH) neutral

intetsigendeIn-tųt-sii-ų-nų) (·ansoddair·)
(CYMRAEG) di-nod, distadl
(CATALĄ)
(ENGLISH)

intim [· In- tiim·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) mynwesol
(CATALĄ)
(ENGLISH) intimate

intrige [· In- trii-gų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cynllw’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) intrigue

introdusere [· In-tru-dü- see-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) cyflw’no
(CATALĄ) introduir
(ENGLISH) introduce

invadere [· In-va- dee-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) goresg’n
(CATALĄ) invadir
(ENGLISH) invade

invalid [· In-va- liid·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) un anabl
(CATALĄ) minusvąlid
(ENGLISH) invalid

invalid [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) methedig, anabl
(CATALĄ) minusvąlid
(ENGLISH) invalid

invasjon [In-va- Suun·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) goresgyniad
(CATALĄ) invasió
(ENGLISH) invasion

investere [· In-vE- stee-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) buddsoddi
(CATALĄ)
(ENGLISH) invest

investering [· In-vE- stee-rIN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) buddsoddiad
(CATALĄ) inversió
(ENGLISH) investment

invitere [· In-vi- tee-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) gwahodd
(CATALĄ) invitar
(ENGLISH) invite

Irak [· I- raak]
(CYMRAEG) Irįc
(CATALĄ)
(ENGLISH) Iraq

iraker [· I- raa-kųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Iraciad
(CATALĄ)
(ENGLISH) Iraqi

irakisk [· I-raa- kIsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Iracaidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) Iraqi

Iran [I- raan]
(CYMRAEG) Irįn
(CATALĄ)
(ENGLISH) Iran

iraner [· I- raa-nųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Iraniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) Iranian

iransk [· I- ransk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Iranaidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) Iranian

Irlandiir-lan]
(CYMRAEG) Iwerddon
(CATALĄ) Irlanda
(ENGLISH) Ireland

irlenderiir-lEn-dųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Gw’ddel
(CATALĄ) irlandčs
(ENGLISH) Irishman

ironi [· I-ru- nii·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) eironi
(CATALĄ) ironia
(ENGLISH) irony

ironsk [· I-ruu-nIsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) eironig
(CATALĄ)
(ENGLISH) ironic

irritabel [· I-rI- taa-bųl·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) anniddig, llidiog
(CATALĄ)
(ENGLISH) irritable

irritere [· I-rI- tee-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) blino, poeni, cythruddo
(CATALĄ) molestar, enfadar
(ENGLISH) irritate, annoy

irriterende [· I-rI- tee-rų-nų·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) llidiol
(CATALĄ)
(ENGLISH) irritating, annoying

irskiirSk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Gw’ddeleg; (ansoddair) Gw’ddeleg
(CATALĄ) irlandčs; (adjectiu) irlandčs
(ENGLISH) Irish; (adjective) Irish

isiis·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) iā (Gogledd Cymru: rhew)
(CATALĄ) gel
(ENGLISH) ice

isęr [· i- saar] (·adferf·)
(CYMRAEG) yn arbennig
(CATALĄ)
(ENGLISH) especially

isbreiis-bree·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) rhewlif
(CATALĄ)
(ENGLISH) glacier

iskaldiis-kal·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) rhewll’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) ice cold, freezing

iskremiis-kreem·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) hufen iā
(CATALĄ) gelat
(ENGLISH) ice cream

Islandiis-lan]
(CYMRAEG) Yn’s yr Iā
(CATALĄ) Isląndia
(ENGLISH) Iceland

islandsk [·iis-lansk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Islandaidd, Islandeg
(CATALĄ)
(ENGLISH) Icelandic

islandsk [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Islandeg
(CATALĄ)
(ENGLISH) Icelandic

islendingiis-lE-niN·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Islandiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) Icelander

isolasjon [i-su-ka- Suun·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) neilltuaeth
(CATALĄ) aļllament
(ENGLISH) isolation

isolator [· I-su- laa-tur·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) inswleidd’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) insulator

isolere [· I-su- lee-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) inswleiddio; 2 neilltuo
(CATALĄ)
(ENGLISH) insulate; 2 isolate

isolert [· I-su- leert·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) inswleiddiedig; 2 neilltuedig
(CATALĄ)
(ENGLISH) insulated; 2 isolated

Israel [· iis-ra-El·] (· ·)
(CYMRAEG) Isräel
(CATALĄ)
(ENGLISH) Israel

israeler (iss-ra- ee-lųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Israeliad
(CATALĄ)
(ENGLISH) Israeli

israelsk [· iss-ra- Elsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Israelaidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) Israeli

istedenfor [· i- stee-dųn-fOr] (·arddodiad·)
(CYMRAEG) yn lle
(CATALĄ)
(ENGLISH) instead of

i stedet for [· ·] (·arddodiad·)
(CYMRAEG) yn lle
(CATALĄ)
(ENGLISH) instead of

isvann [Is-van·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) dWr rhew
(CATALĄ)
(ENGLISH) iced water

Italia [· i- taa-li-a]
(CYMRAEG) yr Eidal
(CATALĄ) Itąlia
(ENGLISH) Italy

italiener [· I-ta-lI- ee-nųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Eidaliad
(CATALĄ) itlaią
(ENGLISH) Italian

italiensk [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Eidaleg
(CATALĄ) italią
(ENGLISH) Italia (language)

i timen

(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

i utlandet
(CYMRAEG) dros y mōr
(CATALĄ)
(ENGLISH) abroad (direction)

iver
ii-vųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) sźl, brwdfrydedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) zeal

ivrigiiv-rI·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) awyddus, taer
(CATALĄ)
(ENGLISH) eager, keen

jayaa·] (·adferf·)
(CYMRAEG) gair sy'n dynodi ateb cadarnhįol = ie, do, etc
(CATALĄ)
(ENGLISH) yes

jage
(CYMRAEG) hela; 2 ymlid, erlid
(CATALĄ) caēar; 2 perseguir
(ENGLISH) hunt; chase

jakke
(CYMRAEG) siaced
(CATALĄ)
(ENGLISH) jacket

jam
(CYMRAEG) plaen; 2 ll’fn; 3 lefel
(CATALĄ) ; 2
(ENGLISH) plain; 2 smooth; 3 level

januar [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mis Ionawr
(CATALĄ)
(ENGLISH) January

Japan [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) Japįn
(CATALĄ) el Japó
(ENGLISH) Japan

japansk
(CYMRAEG) Japanaidd
(CATALĄ) japončs
(ENGLISH) Japanese

ja vel
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

jazz
(CYMRAEG) jazz
(CATALĄ)
(ENGLISH) jazz

jeg [· jai] (pron)
(CYMRAEG) fi JEG SNAKKER BARE NORSK = dim ond Norw’eg yr wyf yn ei siarad ; JEG KAN LITT ENGELSK = yr wyf yn siarad tipyn bach o Saesneg; jeg er, jeg har, jeg vil
(CATALĄ) fi JEG SNAKKER BARE NORSK = només parlo noruec; JEG KAN LITT ENGELSK = parlo una mica d'anglčs; jeg er, jeg har, jeg vil
(ENGLISH) fi JEG SNAKKER BARE NORSK = I only speak Norwegian; JEG KAN LITT ENGELSK = I can speak a bit of Norwegian; jeg er, jeg har, jeg vil

jeger
(CYMRAEG) heliwr
(CATALĄ) caēador
(ENGLISH) huntsman, hunter

jente [· ·] (·cyffredin·) (en jente, jenta)
(CYMRAEG) merch, geneth
(CATALĄ) noia
(ENGLISH) girl

jern
(CYMRAEG) haearn
(CATALĄ) ferro
(ENGLISH) iron

jernbane
(CYMRAEG) rheilffordd
(CATALĄ) ferrocarril
(ENGLISH) railway

jevn
[(CYMRAEG) plaen; 2 ll’fn; 3 lefel
(CATALĄ) ; 2
(ENGLISH) plain; 2 smooth; 3 level

jo
(CYMRAEG) jo... dess; jo... desto; jo... jo
(CATALĄ) jo... dess; jo... desto; jo... jo
(ENGLISH) jo... dess; jo... desto; jo... jo

jobb
(CYMRAEG) gwaith, job
(CATALĄ) feina
(ENGLISH) job

jo... dess
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

jo... desto [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (cymhariaeth)
(CATALĄ) (comparació)
(ENGLISH) (comparison)

j disk
(CYMRAEG) Iddewig
(CATALĄ) jueu
(ENGLISH) Jewish

jo... jo
(CYMRAEG) (cymhariaeth) jo fųr jo bedre = gorau po gyntaf
(CATALĄ) (comparació) jo fųr jo bedre = gorau po gyntaf
(ENGLISH) (comparison) jo fųr jo bedre = the sooner the better

jomfru
(CYMRAEG) gwrw’f
(CATALĄ) verge
(ENGLISH) virgin%%%

jordjuur·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) daear
(CATALĄ) terra
(ENGLISH) earth

jordbęr
(CYMRAEG) syfļen (Gogledd Cymru: mefusen)
(CATALĄ) maduixa
(ENGLISH) strawberry

jordskjelv
(CYMRAEG) daeargr’n
(CATALĄ) terratrčmol
(ENGLISH) earthquake

juble
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) cheer

jul [· jüül·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Nadolig; God Jul = Nadolig Llawen; annen juledag; fųrste juledag
(CATALĄ) Nadal; God Jul = Bon Nadal; annen juledag; fųrste juledag
(ENGLISH) Christmas; God Jul = Happy Christmas; annen juledag; fųrste juledag

juleaftenjüül-aftn]
(CYMRAEG) Nosw’l Nadolig
(CATALĄ)
(ENGLISH) Christmas Eve%%%

julenisse
(CYMRAEG) Siōn Corn
(CATALĄ)
(ENGLISH) Father Christmas

juli
(CYMRAEG) mis Gorffennaf
(CATALĄ) juliol
(ENGLISH) July

juni
(CYMRAEG) mis Mehefin
(CATALĄ) juny
(ENGLISH) June

juvel
(CYMRAEG) gem
(CATALĄ) joia
(ENGLISH) jewel

K*
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kabaret [· ka-ba- ree·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cabaret
(CATALĄ)
(ENGLISH) cabaret

kabelkaa-bųl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog = kabler) cźbl
(CATALĄ) (plural = kabler) cable
(ENGLISH) (plural = kabler) cable

kabin [ka- biin·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cabin
(CATALĄ) cabanya
(ENGLISH) cabin

kabinett [· ka-bI- nEt·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) cįbinet
(CATALĄ)
(ENGLISH) cabinet

kaderkaa-dųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog = kadrer) cadre
(CATALĄ) (plural = kadrer)
(ENGLISH) (plural = kadrer) cadre

kafé [· ka- fee·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en kafé, kaféen; kaféer, kaféene) caffi
(CATALĄ) (en kafé, kaféen; kaféer, kaféene) cafeteria
(ENGLISH) (en kafé, kaféen; kaféer, kaféene) café

kaffe [· ka-fų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) coffi
(CATALĄ) cafč
(ENGLISH) coffee

kaffein [ka-fE- iin·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cafféin
(CATALĄ)
(ENGLISH) caffeine

kaffeinfri [· ka-fE-iin-frii·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) di-gaffein
(CATALĄ)
(ENGLISH) decaffeinated

kaffitrakterka-fų-trak-tų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) percoladur
(CATALĄ)
(ENGLISH) percolator

kaffistove
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kaggeka-gų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) baril
(CATALĄ)
(ENGLISH) keg

kahytt
(CYMRAEG) caban
(CATALĄ)
(ENGLISH) hutt, cabin

kaikai·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cei, doc
(CATALĄ) moll
(ENGLISH) quay, dock

kakao
(CYMRAEG) coco
(CATALĄ) cacao
(ENGLISH) cocoa

kakaobųnne
(CYMRAEG) cóconyt
(CATALĄ)
(ENGLISH) coconut

kakekaa-kų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en kake, kaken; kaker, kakene) cacen, teisen
(CATALĄ) (en kake, kaken; kaker, kakene) pastķs
(ENGLISH) (en kake, kaken; kaker, kakene) cake

kakikaa-kI·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cāci
(CATALĄ)
(ENGLISH) khaki

kålkOOl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) bresychen (De Cymru: cabatshen)
(CATALĄ) col
(ENGLISH) cabbage

kaldkal·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) oer
(CATALĄ) fred
(ENGLISH) cold

kalender [· ka-ln-dųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog = kalendrer) calendr
(CATALĄ) (plural = kalendrer) calendari
(ENGLISH) (plural = kalendrer) calendar

kalkkalk·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) calch
(CATALĄ)
(ENGLISH) lime

kalkun [kal- kün·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) twrci
(CATALĄ) gall d'indi
(ENGLISH) turkey

kalleka-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) galw
(CATALĄ) cridar
(ENGLISH) call

kalori [· ka-lu- rii·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cįlori
(CATALĄ)
(ENGLISH) calorie

kalsiumkal-sI-üm·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) calsiwm
(CATALĄ)
(ENGLISH) calcium

kalvkalv·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) llo
(CATALĄ) vedell
(ENGLISH) calf

kalvekjųttkal-vų-x0rt·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) cig llo
(CATALĄ) carn de vedell
(ENGLISH) veal

kalveskinnkal-vų-Sin·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) (lluosog= kalveskin) croen llo
(CATALĄ) (plural = kalveskin)
(ENGLISH) (plural = kalveskin) calkskin

kalvinisme [· kal-vI- nIs-mų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Calfiniaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) Calvinism

kamkam·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en kam, kammen; kammer, kammene) crib
(CATALĄ) (en kam, kammen; kammer, kammene)
(ENGLISH) (en kam, kammen; kammer, kammene) comb

kamakselka-mak-sųl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog = kamaksler) camshafft
(CATALĄ) (plural = kamaksler)
(ENGLISH) (plural = kamaksler) camshaft

kamé [· ka- mee·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cameo
(CATALĄ)
(ENGLISH) cameo

kamel [· ka- meel·] (·cyffredin·) (·eg·)
(CYMRAEG) camel
(CATALĄ) camell
(ENGLISH) camel

kamera [·ka-mų-ra·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) cįmera
(CATALĄ)
(ENGLISH) camera

kamerat [· ka-m- raat·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cydymaith
(CATALĄ)
(ENGLISH) companion, comrade

kamgarn [kam-garn·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) edafedd hirwlan
(CATALĄ)
(ENGLISH) worsted

kammer [· ka- mųr·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) siambr; 2 ystafell; spiskammer = ystafell fw’ta
(CATALĄ) cambra; 2 habitąció; spiskammer = sala de menjar
(ENGLISH) chamber; 2 room; spiskammer = dining room

kammertjenerka-mųr-tjee-nųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwas
(CATALĄ)
(ENGLISH) valet

kampkamp·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) brw’dr; 2 gźm
(CATALĄ) ; 2
(ENGLISH) struggle; 2 match

kampanje [·kam-pan-jų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ymg’rch
(CATALĄ)
(ENGLISH) campaign

kan, kunne
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

Kanada
(CYMRAEG) Cįnada
(CATALĄ) el Canadą
(ENGLISH) Canada

kanadier [· ka- naa-di-ųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Canadiad
(CATALĄ) canadenc
(ENGLISH) Canadian

kanadisk [· ka- naa-dIsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Canadaidd
(CATALĄ) canadenc
(ENGLISH) Canadian

kanal [·ka-nal·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) sianel; 2 camlas; Den engelske kanal = Mōr Udd
(CATALĄ) ; 2 canal; Den engelske kanal = Canal de la Mąnega
(ENGLISH) channel; 2 canal; Den engelske kanal = the English Channel

kanarifugl [· ka- naa-rI-füül·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) caneri
(CATALĄ)
(ENGLISH) canary

kandidat [· kan-dI- daat·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ymgeis’dd
(CATALĄ) candidat
(ENGLISH) candidate

kanel [· ka- neel·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) sķnamon
(CATALĄ)
(ENGLISH) cinnamon

kanin [ka- niin·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cwningen
(CATALĄ) conill
(ENGLISH) rabbit

kanneka-nų·] (·cyffredin·) (·eb·)
(CYMRAEG) bocs
(CATALĄ)
(ENGLISH) canister

kano [·kaa-nu·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) canW
(CATALĄ)
(ENGLISH) canoe

kanon [ka- nuun·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) canon
(CATALĄ) canó
(ENGLISH) canon, magnel

kanskjekan-Sų] (·adferf·)
(CYMRAEG) efallai, hw’rach
(CATALĄ) potser
(ENGLISH) maybe, perhaps

kantkant·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ym’l
(CATALĄ)
(ENGLISH) edge, brink

kantine [· kan- tii-nų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cantīn
(CATALĄ)
(ENGLISH) canteen

kaos [·kaa-Os·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) anhrefn, tryblith
(CATALĄ)
(ENGLISH) chaos

kaotisk [· ka- uu-tIsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) anhrefnus, tryblithog; yr hwch drw’'r siop
(CATALĄ) desordenat
(ENGLISH) chaotic

kapasitet [· ka-pa-sI- teet]
(CYMRAEG) gallu
(CATALĄ)
(ENGLISH) capacity

kapell [· ka- pEl] (· ·)
(CYMRAEG) capel
(CATALĄ) capella
(ENGLISH) chapel

kapellan [ka-pe-laan]? (·cyffredin·)
(CYMRAEG) caplan
(CATALĄ) capellą
(ENGLISH) chaplain

kapital [· ka-pI- taal·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cyfalaf
(CATALĄ) capital
(ENGLISH) capital

kapitalanbringelse [· ka-pI-taal -an-brI-Nųl-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) buddsoddiad
(CATALĄ) inversió
(ENGLISH) investment

kapitalisme [· ka-pI-ta-lIs-mų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cyfalafiaeth
(CATALĄ) capitalisme
(ENGLISH) capitalism

kapitulasjon [ka-pI-tü-la- Suun·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ildiad, ymostyngiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) capitulation

kappkap·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) mantell, cźp
(CATALĄ)
(ENGLISH) cape

kappeka-pų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) clog’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) cloak

kapplåp [·kap-l00p·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) ras
(CATALĄ)
(ENGLISH) race

kaprekaa-prų·] (·berf·)
(CYMRAEG) cipio
(CATALĄ) segrest
(ENGLISH) hijack

kaprer [·kaa-prųr·] (·berf·)
(CYMRAEG) cipiwr
(CATALĄ) segrestador
(ENGLISH) hijacker

kapselkap-sųl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog= kapsler) capsiwl
(CATALĄ) (plural = kapsler)
(ENGLISH) (plural = kapsler) capsule

kapteinkap-tein·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) capten
(CATALĄ) capitą
(ENGLISH) captain

kar (1) [· kaar·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) llestr
(CATALĄ)
(ENGLISH) vessel

kar (2) (·cyffredin·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) guy

karaffel [· ka-ra-fųl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (lluosog = carafler) carįf
(CATALĄ) (plural = carafler)
(ENGLISH) (plural = carafler) carafe

karakter [· ka-rak- teer·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cymeriad
(CATALĄ)
(ENGLISH) character

karakterisere [· ka-rak-te-rI- seerų·] (·berf·)
(CYMRAEG) nodweddu
(CATALĄ)
(ENGLISH) characterise

karakteristisk [· ka-rak-te- rIs-tIsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) nodweddiadol
(CATALĄ)
(ENGLISH) characteristic

karaktertrekk [· ka-rak-tee-trEk·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) nodwedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) characterisitc

karamell [· ka-ra- mEl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cįramel
(CATALĄ)
(ENGLISH) caramel

karantene [· ka-ran- tee-nų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cwarant, neilltuaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) quarantine

karat [· ka- raat·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) carat
(CATALĄ)
(ENGLISH) carat

kardinal [· kar-dI- naal·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cįrdinal
(CATALĄ)
(ENGLISH) cardinal

karneval [·kaa-nų-val·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) cįrnifal
(CATALĄ)
(ENGLISH) carnival

karosseri [· ka-ro-sų- rii·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) corff
(CATALĄ)
(ENGLISH) bodywork (US: body)

karpekaar-pų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) carp, cerp’n (= pysgod’n)
(CATALĄ)
(ENGLISH) carp

karrika-rI·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cyri
(CATALĄ)
(ENGLISH) curry

karriere [· ka-rI- ee-rų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gyrfa
(CATALĄ)
(ENGLISH) career

kartkaat·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) (et kart, kartet; kart [ar lafar: karter], kartene) map
(CATALĄ) (et kart, kartet; kart [colloquial karter], kartene) mapa
(ENGLISH) (et kart, kartet; kart [colloquial karter], kartene) map

kartong [· ka- tON·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cardfwrdd
(CATALĄ) cartró
(ENGLISH) cardboard

karusell [· ka-rü- sEl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) meri-go-rownd
(CATALĄ)
(ENGLISH) merrygoround

kaserne [· ka- saa-nų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) barics
(CATALĄ) caserna
(ENGLISH) barracks

kasino [· ka- sii-no·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) casino
(CATALĄ) casino
(ENGLISH) casino

kasjmir [· kaS- miir·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cashmir
(CATALĄ)
(ENGLISH) cashmre

kasseka-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) desg dalu; postkasse
(CATALĄ) ; postkasse
(ENGLISH) pay desk; postkasse

kassere
[· ka- see-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ??disw’ddo
(CATALĄ)
(ENGLISH) discard

kasserer [· ka- see-rųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ariannwr; 2 trysor’dd
(CATALĄ) ; 2
(ENGLISH) cashier (US: teller); treasurer

kassererske [· ka- see-rųr-Skų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ariannwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) cashier (US: teller)

kasserolle [· ka-sų- rO-lų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) sosban
(CATALĄ) olla
(ENGLISH) saucepan

kassett [· ka- sEt·] (·cyffredin·) (·eg·)
(CYMRAEG) casét
(CATALĄ)
(ENGLISH) cassette

kastkast·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) (lluosog = kast) tafliad
(CATALĄ) (plural = kast)
(ENGLISH) (plural = kast) throw; English CAST (= throw) is from Norse

kastanje [· ka- stan-jų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) castanen
(CATALĄ)
(ENGLISH) chestnut

kastanjebrun [ka- stan-jų-brüün·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) gwinau, browngoch
(CATALĄ)
(ENGLISH) auburn

kasteka-stų(·] (·berf·)
(CYMRAEG) taflu
(CATALĄ)
(ENGLISH) throw; English CAST (= throw) is from Norse

kaste opp
(CYMRAEG) cyfogi
(CATALĄ)
(ENGLISH) vomit

kåt
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

katakombe [· ka-ta- kum-bų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) claddogof, catacWm
(CATALĄ)
(ENGLISH) catacombe

katalog [· ka-ta- loog·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cįtalog
(CATALĄ) catąleg
(ENGLISH) catalogue

katarr [· ka- tar·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gormw’th, diferwst, catįr
(CATALĄ)
(ENGLISH) catarrh

katastrofal [· ka-ta-stru- faal·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) trychinebus
(CATALĄ) desastrós
(ENGLISH) disastrous

katedral [· ka-tų- draal·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cadeirlan
(CATALĄ) catedral
(ENGLISH) cathedral

kategori [· ka-tų-gu- rii·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cįtegori
(CATALĄ) categoria
(ENGLISH) category

kateter [· ka-tee-tųr·] (·dir’w·) (plural = katetre)
(CYMRAEG) desg
(CATALĄ) escriptori
(ENGLISH) desk

katolsk [· ka- tuulsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Catholig
(CATALĄ) catņlic
(ENGLISH) Catholic

kattkat·] (·cyffredin·) (en katt, katten; katter, kattene)
(CYMRAEG) cath
(CATALĄ) gat
(ENGLISH) cat

kattungeka-tu-Nų·] (·cyffredin·) (·eg·)
(CYMRAEG) cath fach
(CATALĄ) gatet
(ENGLISH) kitten

kausjon [kau- Suun·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mechniaeth; 2 gwarant
(CATALĄ) fianēa; 2
(ENGLISH) bail; 2 guarantee

kausjonist [· kau-Su- nIst·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mechnļ’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) person standing bail

kaviar [· ka-vI- aar·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cįfiar
(CATALĄ)
(ENGLISH) caviar

keiserkei-sųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ymherawdr
(CATALĄ)
(ENGLISH) emperor

keiserdųmmekei-sųr-d0-mų·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) ymerodraeth
(CATALĄ) imperi
(ENGLISH) empire

keiserinnekei-sų-rI-nų·] (·cyffredin·) (·eb·)
(CYMRAEG) ymerodres
(CATALĄ)
(ENGLISH) empress

keiserligkei-sųr-li] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) ymerodrol
(CATALĄ) imperial
(ENGLISH) imperial

keivhendtkheiv-hEnt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) llaw chwith
(CATALĄ)
(ENGLISH) left-handed

kelnerkEl-nųr·] (·cyffredin·) (·eg·)
(CYMRAEG) (en kelner, kelneren; kelnerer, kelnerene) gwein’dd
(CATALĄ) (en kelner, kelneren; kelnerer, kelnerene)
(ENGLISH) (en kelner, kelneren; kelnerer, kelnerene) waiter

kenguru [·kEN-gü-rü·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cangarW
(CATALĄ)
(ENGLISH) kangaroo

kennelkE-nųl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cenel
(CATALĄ)
(ENGLISH) kennel

KenyakEn-ya] (·eb ·)
(CYMRAEG) Kenya
(CATALĄ)
(ENGLISH) Kenya

keramikk [· khE-ra- mIk·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) crochenwaith
(CATALĄ) cerąmica
(ENGLISH) pottery

kikkekhi-kų·] (·berf·)
(CYMRAEG) cipedr’ch [ar lafar, pīpo]
(CATALĄ)
(ENGLISH) peep

kikkertkhI-kųrt·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) deulygadur
(CATALĄ) prismątics
(ENGLISH) binoculars

kildekhil-dų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ffynnon
(CATALĄ) font
(ENGLISH) well, fountain, spring

kile (1) [kii-dų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) c’n, gaing
(CATALĄ)
(ENGLISH) wedge

kile [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) gogleisio
(CATALĄ) fer pessigolles
(ENGLISH) tickle

kilespillkhii-lų-spil·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) bowlio (cf ceil’s)
(CATALĄ)
(ENGLISH) bowling

kilokhii-lu·] (·cyffredin; dir’w·)
(CYMRAEG) (en kilo, kiloen; kiloer, kiloene) cilo = cķlogram
(CATALĄ) (en kilo, kiloen; kiloer, kiloene)
(ENGLISH) (en kilo, kiloen; kiloer, kiloene) kilo = kilogram

kilometerkhi-lu-mee-tųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en kilometer, kilometerer; kilometer, kilometer??)
cķlomedr; tusen kilometer = mil cķlomedr
(CATALĄ) (en kilometer, kilometerer; kilometer, kilometer??) kilņmetre; tusen kilometer = mil kilņmetre
(ENGLISH) (en kilometer, kilometerer; kilometer, kilometer??) kilometre; tusen kilomedr = a thousand kilometres

kilometertall [·khi-lu-mee-tųr-tal·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) pellter mewn cilomedrau
(CATALĄ)
(ENGLISH) distance in kilometers

kimkhiim·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) egin’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) germ

Kinakhii-na]
(CYMRAEG) Tsheina
(CATALĄ)
(ENGLISH) China

kineser [· xI- nee-sųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Tsheiniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) Chinese man

kinesisk (1) [khI- nee-sIsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Tsheinaidd; 2 Tsheineg; 3 (·cyffredin·) yr iaith Tsheineg
(CATALĄ)
(ENGLISH) Chinese = relating to the Chinese; 2 Chinese = relating to the language; 3 (neuter) Chinese = the language

kinin [xI- niin·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cwķnīn
(CATALĄ)
(ENGLISH) quinine

kinnkhinn·] (·dir’w·)
(CYMRAEG) (et kinn, kinnet; kinner, kinnene) gźn
(CATALĄ) (et kinn, kinnet; kinner, kinnene)
(ENGLISH) (et kinn, kinnet; kinner, kinnene) chin

kinokhii-no·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en kino, kinoen; kinoer, kinoene) sķnema
(CATALĄ) (en kino, kinoen; kinoer, kinoene) cine
(ENGLISH) (en kino, kinoen; kinoer, kinoene) cinema, pictures (US: movie theater)

kiosk
(CYMRAEG) (en kiosk, kiosken; kiosker, kioskene) stondin papurau new’dd
(CATALĄ) (en kiosk, kiosken; kiosker, kioskene) quiosc
(ENGLISH) (en kiosk, kiosken; kiosker, kioskene) newsstand, quiosk

kirke
(CYMRAEG) (en kirke, kirken; kirker, kirkene) eglw’s
(CATALĄ) (en kirke, kirken; kirker, kirkene) església
(ENGLISH) (en kirke, kirken; kirker, kirkene) church. The Lowlandic (ie Scots) KIRK is from Norse KIRKJA;
it also occurs in some English place names in areas of former Scandinavian occupation (eg Ormskirk)

kjęledegge
(CYMRAEG) anifail anwes
(CATALĄ) mascota
(ENGLISH) pet animal

kjęr
(CYMRAEG) annw’l
(CATALĄ) estimat
(ENGLISH) dear

kjęrlighet
(CYMRAEG) cariad
(CATALĄ) estimat, estimada
(ENGLISH) love

kje
(CYMRAEG) m’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) kid

kjedelig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kjekk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kjeks
(CYMRAEG) bisgļen
(CATALĄ) galeta
(ENGLISH) biscuit

kjeller
(CYMRAEG) (en kjeller, kjelleren; kjellerer, kjellerene) islawr; 2 seler
(CATALĄ) (en kjeller, kjelleren; kjellerer, kjellerene) soterrrani; 2 celler
(ENGLISH) (en kjeller, kjelleren; kjellerer, kjellerene) basement; 2 cellar

kjelleretasje
(CYMRAEG) (en kjelleretasje, kjelleretasjen; kjelleretasjer, kjelleretasjene) islawr
(CATALĄ) (en kjelleretasje, kjelleretasjen; kjelleretasjer, kjelleretasjene)
(ENGLISH) (en kjelleretasje, kjelleretasjen; kjelleretasjer, kjelleretasjene) basement floor

kjelltring
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

]kjemikal (
(CYMRAEG) cemeg’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) chemical

kjempe
(CYMRAEG) brw’dro, ymladd
(CATALĄ)
(ENGLISH) struggle, fight

kjenne
(CYMRAEG) adnabod (ar lafar: 'nabod)
(CATALĄ)
(ENGLISH) know

kjent
(CYMRAEG) cyfarw’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) familiar

kjepp
(CYMRAEG) ffon
(CATALĄ) pal, bastó
(ENGLISH) rod, stick

kjerre
(CYMRAEG) cert
(CATALĄ) carro
(ENGLISH) cart

kjeve
(CYMRAEG) gźn
(CATALĄ) mandķbula
(ENGLISH) jaw

kjųkken [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) (et kjųkken, kjųkkenet; kjųkkener, kjųkkene) (Bokmål kjųkkene = Nynorsk kjųkka) cegin
(CATALĄ) (et kjųkken, kjųkkenet; kjųkkener, kjųkkene) (Bokmål kjųkkene = Nynorsk kjųkka)
(ENGLISH) (et kjųkken, kjųkkenet; kjųkkener, kjųkkene) (Bokmål kjųkkene = Nynorsk kjųkka) kitchen

kjole (en kjole, kjolen; kjoler, kjolene)
(CYMRAEG) gwisg; 2 ffrog
(CATALĄ)
(ENGLISH) dress; 2 frock

kjųlig
(CYMRAEG) oeraidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) cool

kjųleskap
(CYMRAEG) (et kjųleskap, kjųleskapet; kjųleskaper, kjųleskapene) (Bokmål kjųleskapene = Nynorsk kjųleskapa)
(CATALĄ) (et kjųleskap, kjųleskapet; kjųleskaper, kjųleskapene) (Bokmål kjųleskapene = Nynorsk kjųleskapa)

(ENGLISH) (et kjųleskap, kjųleskapet; kjųleskaper, kjųleskapene) (Bokmål kjųleskapene = Nynorsk kjųleskapa)


kjųfe
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kjųpe
(CYMRAEG) prynu
(CATALĄ)
(ENGLISH) buy

kjųpmann
(CYMRAEG) siopwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) shopkeeper

kjųre
(CYMRAEG) gyrru
(CATALĄ)
(ENGLISH) drive

kjųtt [· ·] (· (et kjųtt, kjųttet)
(CYMRAEG) (et kjųtt, kjųttet) cig; kalvekjųtt oksekjųtt
(CATALĄ) (et kjųtt, kjųttet) carn; kalvekjųtt oksekjųtt
(ENGLISH) (et kjųtt, kjųttet) meat, flesh; kalvekjųtt oksekjųtt

klęr
(CYMRAEG) dillad klęrne = y dillad; fel ail elfen mewn gair cyfansawdd = -kle håndkle forkle
(CATALĄ) roba; klęrne = y dillad; com a segon element en una paraula composta = -kle; håndkle forkle
(ENGLISH) clothes klęrne = the clothes; as the second element in a compound word it becomes -kle håndkle forkle

klage
(CYMRAEG) achw’n, cw’no
(CATALĄ)
(ENGLISH) complain

klandre
(CYMRAEG) rhoi bai ar
(CATALĄ)
(ENGLISH) blame

klappe
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) pat

klar [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) clir; 2 llachar; 3 parod
(CATALĄ) clar; 2 brillant; 3 preparat
(ENGLISH) clear; 2 bright; 3 ready

klare
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

klasse
(CYMRAEG) dosbath
(CATALĄ)
(ENGLISH) class

klatre
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

klatring
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

klasseklas-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en klasse, klassen; klasser, klassene) dosbarth; annen klasse = ail ddosbarth
(CATALĄ) (en klasse, klassen; klasser, klassene) classe; annen klasse = segona classe
(ENGLISH) (CYMRAEG) (en klasse, klassen; klasser, klassene) dosbarth; annen klasse = second class

-kle
(CYMRAEG) klęr
(CATALĄ) klęr
(ENGLISH) klęr

kle av seg
(CYMRAEG) tynnu dillad
(CATALĄ)
(ENGLISH) undress

klebrig
(CYMRAEG) glydl’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) sticky

klede [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) (et klede, kledet; klęr, klęrne) breth’n; klęr = dillad
(CATALĄ) (et klede, kledet; klęr, klęrne) tela; klęr = roba
(ENGLISH) (et klede, kledet; klęr, klęrne) cloth; klęr = clothes

kledning
(CYMRAEG) siwt
(CATALĄ)
(ENGLISH) suit

klesskap
(CYMRAEG) (et klesskap, klesskapet; klesskaper, klesskapene)(Bokmål klesskapene = Nynorsk klesskapa) cwpwrdd dillad
(CATALĄ) (et klesskap, klesskapet; klesskaper, klesskapene)(Bokmål klesskapene = Nynorsk klesskapa)
(ENGLISH) (et klesskap, klesskapet; klesskaper, klesskapene)(Bokmål klesskapene = Nynorsk klesskapa) wardrobe

klima
(CYMRAEG) hinsawdd
(CATALĄ)
(ENGLISH) climate

klinge
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sound

klipp
(CYMRAEG) (et klipp, klippet; klipp, ....?) rhic (mewn toc’n)
(CATALĄ) (et klipp, klippet; klipp, ....?)
(ENGLISH) (et klipp, klippet; klipp, ....?) punch (hole made in a ticket)

klippe
(CYMRAEG) maen, craig
(CATALĄ)
(ENGLISH) rock

klippekort
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

klistre
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) stick

klok
(CYMRAEG) doeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) wise

klokke
(CYMRAEG) (en klokke, klokken) (Nynorsk: ei klokke, klokka) (klokker, klokkene) cloc hva er klokka? = faint o'r gloch ’w-hi?; 2 watsh; 3 bell
(CATALĄ) (en klokke, klokken) (Nynorsk: ei klokke, klokka) (klokker, klokkene) rellotge hva er klokka? = quina hora és?; 2 relltoge; 3 campana
(ENGLISH) (en klokke, klokken) (Nynorsk: ei klokke, klokka) (klokker, klokkene) clock hva er klokka? = what time is it?; 2 watch; 3 bell

klokker
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

klore
(CYMRAEG) crafu
(CATALĄ)
(ENGLISH) scratch

klosset
(CYMRAEG) lletchwith
(CATALĄ)
(ENGLISH) awkward

klubb
(CYMRAEG) clwb
(CATALĄ)
(ENGLISH) club

klump
(CYMRAEG) lwmp
(CATALĄ)
(ENGLISH) lump

klyve
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

knęr
(CYMRAEG) gweler: kne
(CATALĄ) vegeu: kne
(ENGLISH) see: kne

knagg
(CYMRAEG) peg
(CATALĄ)
(ENGLISH) peg

knapp [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) botwm
(CATALĄ) botó
(ENGLISH) button
 

knappenål [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) pin
(CATALĄ) agulla (de cap)
(ENGLISH) pin
 

kneknee·] (·n·)
(CYMRAEG) (et kne, kneet; knęr, knęrne) pen-glin
(CATALĄ) (et kne, kneet; knęr, knęrne) genoll
(ENGLISH) (et kne, kneet; knęr, knęrne) knee
 

knebukser [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) ?knickers
 

knekke [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) torri; 2 cracio
(CATALĄ) trencar; 2
(ENGLISH) break; 2 crack
 

knele [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) penglinio
(CATALĄ) agenollar
(ENGLISH) kneel
 

knep [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) tric
(CATALĄ)
(ENGLISH) trick
 

knippe [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) bwndel; 2 bwnsh’n
(CATALĄ) ; 2
(ENGLISH) bundle; bundle
 

kniv [· kniiv·] (·cyffredin (en kniv, kniven; kniver, knivene)
(CYMRAEG) (en kniv, kniven; kniver, knivene) cyllell
(CATALĄ) (en kniv, kniven; kniver, knivene) ganivet
(ENGLISH) (en kniv, kniven; kniver, knivene) knife
 

knopp [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) blagur’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) bud
 

knute [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) cwlwm
(CATALĄ) nus
(ENGLISH) knot
 

koffert [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) cźs
(CATALĄ) maleta
(ENGLISH) suitcase
 

kofte [· ·] (· ·) (en kofte, koften) (Nynorsk: ei kofte, kofta)
(CYMRAEG) (en kofte, koften) (Nynorsk: ei kofte, kofta) (kofter, koftene) sweter, cįrdigan
(CATALĄ) (en kofte, koften) (Nynorsk: ei kofte, kofta) (kofter, koftene) sučter
(ENGLISH) (en kofte, koften) (Nynorsk: ei kofte, kofta) (kofter, koftene) cardigan sweater
 

koke [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) coginio; 2 berwi
(CATALĄ) coure; 2 bullir
(ENGLISH) cook; 2 boil
 

kokk [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) cog’dd
(CATALĄ) cuiner
(ENGLISH) cook
 

koks [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) golosg
(CATALĄ)
(ENGLISH) coke
 

kokt [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)
 

kol [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) glo
(CATALĄ) carbó
(ENGLISH) coal
 

koldtbord [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) bwffe oer (Swedeg: smörgåsbord)
(CATALĄ) (Suec: smörgåsbord)
(ENGLISH) cold buffet (Swedish: smörgåsbord)

kolgruve [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) maes glo
(CATALĄ) conca carbonķfera
(ENGLISH) coalfield
 

kollekOl-lų ·] (· cyffredin·)
(CYMRAEG) br’n
(CATALĄ) turó
(ENGLISH) hill
 

kollidere [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) gwrthdaro
(CATALĄ)
(ENGLISH) collide
 

koloni [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) trefedigaeth
(CATALĄ) colonia
(ENGLISH) colony

kolonialhandel
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

komfyr
(CYMRAEG) (en komfyr, komfyren; komfyrer, komfyrene) stof
(CATALĄ) (en komfyr, komfyren; komfyrer, komfyrene)
(ENGLISH) (en komfyr, komfyren; komfyrer, komfyrene) stove

komité
(CYMRAEG) pw’llgor
(CATALĄ)
(ENGLISH) committee

komme
(CYMRAEG) dod, dyfod
(CATALĄ)
(ENGLISH) come

komme til
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

komparativ
(CYMRAEG) cymharol
(CATALĄ)
(ENGLISH) comparative

kompass
(CYMRAEG) cwmpas
(CATALĄ)
(ENGLISH) compass

konditori
(CYMRAEG) (et konditori, konditoriet; konditorier, konditoriene)
(Bokmål konditoriene = Nynorsk konditoria)
(CATALĄ) (et konditori, konditoriet; konditorier, konditoriene)
(Bokmål konditoriene = Nynorsk konditoria)
(ENGLISH) (et konditori, konditoriet; konditorier, konditoriene)
(Bokmål konditoriene = Nynorsk konditoria)

kondukt r
(CYMRAEG) (en kondukt r, kondukt ren; kondukt rer, kondukt rene) tocynnwr
(CATALĄ) (en kondukt r, kondukt ren; kondukt rer, kondukt rene)
(ENGLISH) (en kondukt r, kondukt ren; kondukt rer, kondukt rene) conductor

kone [· koo-nų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gwraig = cymar i Wr
(CATALĄ)
(ENGLISH) wife

konge
(CYMRAEG) brenin
(CATALĄ) rei
(ENGLISH) king

konged mme
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kongelig
(CYMRAEG) brenhinol
(CATALĄ)
(ENGLISH) royal

kongerike
(CYMRAEG) te’rnas
(CATALĄ)
(ENGLISH) kingdom

konkurrent
(CYMRAEG) cystadleu’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) competitor, rival

konkurrere
(CYMRAEG) cystadlu
(CATALĄ)
(ENGLISH) compete

konsert
(CYMRAEG) (en konsert, konserten; konserter, konsertene) cyngerdd
(CATALĄ) (en konsert, konserten; konserter, konsertene)
(ENGLISH) (en konsert, konserten; konserter, konsertene) concert

konsertbillett
(CYMRAEG) toc’n cyngerdd
(CATALĄ)
(ENGLISH) concert ticket

konstabel
(CYMRAEG) cwnstabl
(CATALĄ)
(ENGLISH) constable

kontant
(CYMRAEG) arian parod
(CATALĄ)
(ENGLISH) cash

kontinental frokost
(CYMRAEG) brecwast cyfandirol
(CATALĄ)
(ENGLISH) continental breakfast

kontor [· kun- tuur·] (·n·)
(CYMRAEG) (et kontor, kontoret; kontorer, kontorene)
(Bokmål kontorene = Nynorsk kontora)
sw’ddfa postkontor
(CATALĄ) (et kontor, kontoret; kontorer, kontorene)
(Bokmål kontorene = Nynorsk kontora)
oficina postkontor
(ENGLISH) (et kontor, kontoret; kontorer, kontorene)
(Bokmål kontorene = Nynorsk kontora)
office postkontor

kontorist
(CYMRAEG) clerk
(CATALĄ)
(ENGLISH) clerk

konversasjon
(CYMRAEG) sgwrs
(CATALĄ)
(ENGLISH) conversation

konvolutt
(CYMRAEG) amlen
(CATALĄ)
(ENGLISH) envelope

kopp
(CYMRAEG) (en kopp, koppen; kopper, koppene) cwpan
(CATALĄ) (en kopp, koppen; kopper, koppene)
(ENGLISH) (en kopp, koppen; kopper, koppene) cup

kopper
(CYMRAEG) copr
(CATALĄ)
(ENGLISH) copper

kor
(CYMRAEG) ?cōr
(CATALĄ)
(ENGLISH) chorus

korg
(CYMRAEG) basged
(CATALĄ)
(ENGLISH) basket

kork
(CYMRAEG) corc
(CATALĄ)
(ENGLISH) cork

korn
(CYMRAEG) ’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) corn

kornåker
(CYMRAEG) cae gwenith
(CATALĄ)
(ENGLISH) cornfield

kort (1) (1) [· kOtt·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) b’r
(CATALĄ)
(ENGLISH) short, brief

kort (2)
(CYMRAEG) cerd’n (De Cymru: carden); 2 fiskekort
(CATALĄ) tarjeta; 2 permķs fiskekort
(ENGLISH) card; 2 permit fiskekort

kose
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

koselig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

koste
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) cost

krabbe
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

krabbe
(CYMRAEG) cranc
(CATALĄ)
(ENGLISH) crab

kraft [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en kraft, kraften; krefter, kreftene) nerth
(CATALĄ) (en kraft, kraften; krefter, kreftene)
(ENGLISH) (en kraft, kraften; krefter, kreftene) strength

kraftig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

krage [· kraa-gų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) coler
(CATALĄ)
(ENGLISH) collar

kråke
(CYMRAEG) brān
(CATALĄ)
(ENGLISH) crow

kraken
(CYMRAEG) (mutholeg) anghenfil enfawr y mōr s’'n b’w oddi ar lannau Norw’
(CATALĄ)
(ENGLISH) (mythology) giant sea monster living off the coast of Norway

krav
(CYMRAEG) hawlio, mynnu
(CATALĄ)
(ENGLISH) claim, demand

krefter (1)
(CYMRAEG) nerth
(CATALĄ)
(ENGLISH) strength

krefter
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) (2): kraft

kreve
(CYMRAEG) eisiau ar, mynnu, hawlio
(CATALĄ)
(ENGLISH) require, demand, claim

krig [· kriig·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) rhyfel
(CATALĄ)
(ENGLISH) war

kringkaste
(CYMRAEG) darlledu
(CATALĄ)
(ENGLISH) broadcast

Kristiansand [· kris-tian- san)
(CYMRAEG) porthladd yn Ne Norw’, ar arfordir y Sgagerrak
(CATALĄ)
(ENGLISH) a port in southern Norway, on the Sgagerrak

Kristi himmelfartsdag
(CYMRAEG) D’dd y Dyrchafiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) Ascension Day

Kristin [· ·] (·eb·)
(CYMRAEG) enw ben’w
(CATALĄ)
(ENGLISH) woman's name

Kristus
(CYMRAEG) Crist
(CATALĄ)
(ENGLISH) Christ

kritiker
(CYMRAEG) beirniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) critic

kritikk
(CYMRAEG) beirniadaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) criticism

kritt
(CYMRAEG) sialc
(CATALĄ)
(ENGLISH) chalk

kro
(CYMRAEG) (en kro, kroen) (Nynorsk: ei kro, kroa) (kroer, kroene) tafarn
(CATALĄ) (en kro, kroen) (Nynorsk: ei kro, kroa) (kroer, kroene)
(ENGLISH) (en kro, kroen) (Nynorsk: ei kro, kroa) (kroer, kroene) pub, tavern

krųll
(CYMRAEG) cwrl
(CATALĄ)
(ENGLISH) curl

krųllet
(CYMRAEG) cyrliog
(CATALĄ)
(ENGLISH) curly

krone [· kruu-nų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en krone, kronen) (Nynorsk: ei krone, krona) (kroner, kronene) coron; 2 coron = arian Norw’ hundre kroner = can coron
(CATALĄ) (en krone, kronen) (Nynorsk: ei krone, krona) (kroner, kronene) corona; 2 corona = moneda noruega; hundre kroner cent corones
(ENGLISH) (en krone, kronen) (Nynorsk: ei krone, krona) (kroner, kronene) crown; 2 krone = Norwegian crown, monetary unit; hundre krone = one hundred crowns

kronprins
(CYMRAEG) f
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kropp
(CYMRAEG) corff
(CATALĄ)
(ENGLISH) body

krutt
(CYMRAEG) powdr
(CATALĄ)
(ENGLISH) powder

kry
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

krype
(CYMRAEG) cropian
(CATALĄ)
(ENGLISH) creep, crawl

krydder [· kry-dųr] (·n·)
(CYMRAEG) (et krydder, krydderet; krydder, krydderne) speis
(CATALĄ) (et krydder, krydderet; krydder, krydderne)
(ENGLISH) (et krydder, krydderet; krydder, krydderne) spice

kryddersild
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kryssord oppgave
(CYMRAEG) croesair
(CATALĄ)
(ENGLISH) crossword

ku [· kuu·] (·cyffredin·) (·eb·)
(CYMRAEG) (en ku, kuen??) (ei ku, kua) (kyr, kyrne OR kuer, kuene) buwch
(CATALĄ) (en ku, kuen??)
(ei ku, kua) (kyr, kyrne OR kuer, kuene)
(ENGLISH) (en ku, kuen??) (ei ku, kua) (kyr, kyrne OR kuer, kuene) cow

kulde
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) cold

kull [· küll·] (·n·)
(CYMRAEG) (et kull, kullet) glo
(CATALĄ) (et kull, kullet)
(ENGLISH) (et kull, kullet) coal

kunde [· kün-dų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) cwsmer
(CATALĄ)
(ENGLISH) customer

kunne
(CYMRAEG) gweler: kan
(CATALĄ) vegeu: kan
(ENGLISH) see: kan

kunnskap
(CYMRAEG) gw’bodaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) knowledge

kunst
(CYMRAEG) celfydd’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) art

kunstig
(CYMRAEG) artiffisial
(CATALĄ)
(ENGLISH) artificial

kupé
(CYMRAEG) compartment
(CATALĄ)
(ENGLISH) compartment

kurere
(CYMRAEG) iachįu
(CATALĄ)
(ENGLISH) heal, cure

kurv
(CYMRAEG) papirkurv
(CATALĄ) papirkurv
(ENGLISH) papirkurv

kurve
(CYMRAEG) tro
(CATALĄ)
(ENGLISH) curve

kusine
(CYMRAEG) cefnder
(CATALĄ)
(ENGLISH) cousin

kvarter (
(CYMRAEG) et kvarter, kvarteret; kvarterer, kvarterene) (Bokmål kvarterene = Nynorsk kvartera)
chwarter (De Cymru: cwarter)
(CATALĄ) et kvarter, kvarteret; kvarterer, kvarterene) (Bokmål kvarterene = Nynorsk kvartera)
quart
(ENGLISH) et kvarter, kvarteret; kvarterer, kvarterene) (Bokmål kvarterene = Nynorsk kvartera)
quarter

kvart over
(CYMRAEG) chwarter wedi
(CATALĄ)
(ENGLISH) quarter past

kvart på
(CYMRAEG) chwarter i
(CATALĄ)
(ENGLISH) quarter tokvinne (en kvinne, kvinnen; kvinner, kvinnene) ei kvinne, kvinna

kveg
(CYMRAEG) gwartheg (De Cymru: da)
(CATALĄ)
(ENGLISH) cattle

kveld [· kvEll·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en kveld, kvelden; kvelder, kveldene) noswaith
god kveld
om kvelden
(CATALĄ) (en kveld, kvelden; kvelder, kveldene)
god kveld
om kvelden
(ENGLISH) (en kveld, kvelden; kvelder, kveldene) evening
god kveld
om kvelden

kveldsmat
(CYMRAEG) swper
(CATALĄ)
(ENGLISH) supper

kvele
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) (kvalte, kvalt)

kvikk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

kvinne
(CYMRAEG) (en kvinne) ben’w (Gal.les del Nord: dynes, dynas)
(CATALĄ) (en kvinne)
(ENGLISH) (en kvinne) woman

kvinnelig
(CYMRAEG) benywaidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) female

kvist
(CYMRAEG) brig’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) twig

kvittering
(CYMRAEG) (en kvittering) derbynneb
(CATALĄ) (en kvittering)
(ENGLISH) (en kvittering) receipt

kylling
(CYMRAEG) c’w
(CATALĄ)
(ENGLISH) chicken

kyr
(CYMRAEG) gweler: ku
(CATALĄ) vegeu: ku
(ENGLISH) see: ku

kyss
(CYMRAEG) cusan
(CATALĄ)
(ENGLISH) kiss

kyst [· khyst·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) arfordir
(CATALĄ)
(ENGLISH)
coast


 
····· 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pągina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weų(r) ąm ai? Yłu ąa(r) vķziting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait


CYMRU-CATALONIA