0540kce Geiriadur Norw’eg-Cymrįeg-(Catalaneg-Saesneg) | Diccionari noruec-gal·lčs-(catalą-anglčs) | Norwegian-Welsh-(Catalan-English) Dictionary | Noorrwķijųn-Welsh-(Kįtųlan-Ķngglish) Dķkshųnųri

http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amrwy/1_vortaroy/geiriadur_norwyeg_cymraeg_ELC_s_0540kce.htm

Y Tudalen Blaen / Pągina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lčs

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0542k Mynegai i’r Geiriadur Norwyeg / Ķndex del diccionari noruec

............................................................y tudalen hwn / aquesta pągina


.. 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
Wales-Catalonia Website
________________________

Geiriadur Norwyeg-Cymrįeg
-(Cataloneg-Saesneg)

Diccionari noruec-gal·lčs
-(catalą-anglčs)

Norwegian-Welsh Dictionary
(+ Catalan + English)

 


Llythyr / Lletra / Letter S
 


Adolygiad diweddaraf 
Darrera actualització

2005-02-01
 

 

 

-S*
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

-s
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) genitive marker; 2 used in certain expressions with TIL

så (1) [· ·] [· sOO·] (· ·)
(CYMRAEG) mor vęr så god = peidiwch ā sōn, vęr så snil = os gwelwch yn dda
å også
å så... som
å ?så vidt
(CATALĄ) tan vęr så god = peidiwch ā sōn, vęr så snil = os gwelwch yn dda
å også
å så... som
å ?så vidt
(ENGLISH) so vęr så god = peidiwch ā sōn, vęr så snil = os gwelwch yn dda
å også
å så... som
å ?så vidt

så (2) [· ·] (·adferf·)
(CYMRAEG) yna å så at
(CATALĄ) å så at
(ENGLISH) then å så at

så (3) [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sow

sa
(CYMRAEG) gweler: si
(CATALĄ) vegeu: si
(ENGLISH) see: si

så at [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (canlyniad) fel
(CATALĄ)
(ENGLISH) (consequence) so that = and as a result, and in this way

sad
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sęd
(CYMRAEG) had
(CATALĄ)
(ENGLISH) seed


(CYMRAEG) = isęr
(CATALĄ) = isęr
(ENGLISH) = isęr

sęrdeles [· ·] (·adferf·)
(CYMRAEG) hynod
(CATALĄ)
(ENGLISH) exceptionally

sęregen [· ·] (··)
(CYMRAEG) arbennig
(CATALĄ)
(ENGLISH) special

sęrlig
(CYMRAEG) yn arbennig
(CATALĄ)
(ENGLISH) especially, yn bennaf

sęrskilt
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) particular, separate

saft
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

saga
(CYMRAEG) saga = narrative of the exploits of a hero
(CATALĄ)
(ENGLISH) saga; English SAGA a late borrowing (18c) from Norse; related to English SAY

sage
(CYMRAEG) llif
(CATALĄ)
(ENGLISH) saw

sagt
(CYMRAEG) gweler: si
(CATALĄ) vegeu: si
(ENGLISH) see: si

sak
(CYMRAEG) mater
(CATALĄ)
(ENGLISH) matter

sakne
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) miss

saks
(CYMRAEG) siswrn
(CATALĄ)
(ENGLISH) scissors

sal på hest
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)
(CYMRAEG) saddle

sal
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

salat
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

således
(CYMRAEG) felly
(CATALĄ)
(ENGLISH) so, in this way, thus

salg salg·] (·n·)
(CYMRAEG) (et salg, salget; salg, salgene) gwerthiant å til salgs
(CATALĄ) (et salg, salget; salg, salgene) venda å til salgs
(ENGLISH) (et salg, salget; salg, salgene) sale å til salgs

salme
(CYMRAEG) em’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) hymn

salong
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) drawing room

salt [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) halen; 2 (ansoddair) hallt
(CATALĄ) sla; 2 (adjectiu) salat
(ENGLISH) salt; (adjective) salty

saltvann
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

samle
(CYMRAEG) casglu
(CATALĄ)
(ENGLISH) collect

samme
(CYMRAEG) yr un
(CATALĄ)
(ENGLISH) same

sammen
(CYMRAEG) gyda'u gil’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) together

sammenlikne
(CYMRAEG) cymharu
(CATALĄ)
(ENGLISH) compare

sammenlikning
(CYMRAEG) cymhariaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) comparison

sammenst_ "t
(CYMRAEG) gwrthdrawiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) collision, crash

Samnorsk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)Common Norwegian, an amalgam of Nynorsk and Bokmål

samtale
(CYMRAEG) sgwrs
(CATALĄ)
(ENGLISH) conversation

samtykke
(CYMRAEG) caniatād, cydsyniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) consent

samvittighet
(CYMRAEG) cydw’bod
(CATALĄ)
(ENGLISH) conscience

sand sann·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) tywod
(CATALĄ)
(ENGLISH) sand

sandal
(CYMRAEG) sandal
(CATALĄ)
(ENGLISH) sandal

sang [· ·] (·cyffredin·)(CYMRAEG) cān
(CATALĄ)
(ENGLISH) song

sanger [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) singer
(CATALĄ)
(ENGLISH) singer

sankthansdag
(CYMRAEG) D’dd Gw’l Ifan
(CATALĄ)
(ENGLISH) Midsummer Day

sann
(CYMRAEG) gwir
(CATALĄ)
(ENGLISH) true

sannelig
(CYMRAEG) yn wir
(CATALĄ)
(ENGLISH) indeed, really

sannhet
(CYMRAEG) gwir, gwirionedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) truth

sannsynlig [· sann- syn-lI·] (·adferf·)
(CYMRAEG) teb’g
(CATALĄ)
(ENGLISH) probable

sannsynligvis [· ·] (·adferf·)
(CYMRAEG) mae yn deb’g
(CATALĄ)
(ENGLISH) probably

sans
(CYMRAEG) synnw’r
(CATALĄ)
(ENGLISH) sense

sans
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

såpe sOO-pų] (· ·)
(CYMRAEG) (en såpe, såpen) (ei såpe, såpa) sebon
(CATALĄ) (en såpe, såpen) (ei såpe, såpa)
(ENGLISH) (en såpe, såpen) (ei såpe, såpa) soap

sår
(CYMRAEG) clw’f
(CATALĄ)
(ENGLISH) wound

såre
(CYMRAEG) clw’fo
(CATALĄ)
(ENGLISH) wound

så... som...
(CYMRAEG) mor... ā... ; 2 (cysyllteiriau) (cymhariaeth)
(CATALĄ)
(ENGLISH) as... as... ; 2 (·cysylltair·) (comparison)

satt
(CYMRAEG) gweler: sette
(CATALĄ) vegeu: sette
(ENGLISH) see: sette

sausųu·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) dafad
(CATALĄ)
(ENGLISH) sheep

saus
(CYMRAEG) (en saus, sausen) saws
(CATALĄ) (en saus, sausen)
(ENGLISH) (en saus, sausen) sauce

så vidt
(CYMRAEG) (bu) ond y dim??
(CATALĄ)
(ENGLISH) only just

scene [· ·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) llw’fan
(CATALĄ)
(ENGLISH) stage

scooter sküü-tųr·] (· ·)
(CYMRAEG) sgwter
(CATALĄ)
(ENGLISH) scooter

se
(CYMRAEG) edr’ch, edr’ch ar
(CATALĄ)
(ENGLISH) look, look at

seddel
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

seg
(CYMRAEG) brefa ymblygol - Ffynhonnell (Teach Yourself Norwegian p112) (Hugo 102)
(CATALĄ)
(ENGLISH)
reflexive verbs:

barb**re
barb**re seg
best**mme
best**mme seg
bry
bry seg om
finne
finne seg i
f**le
f**le seg
for**ndre
for**ndre seg
fors**ve
fors**ve seg
gifte
gifte seg
glede
glede seg
glede seg til
hvile
hvile seg
innbille
innbille seg
kjede
kjede seg
kle
kle av seg
kle på seg
klippe
klippe seg
legge
legge på seg
legge seg
like
like seg
liste
liste seg
l**nne
l**nne seg
more
more seg
nęrme
nęrme seg
oppf**re
oppf**re seg
reise
reise seg
r**re
r**re seg
se
se seg omkring sette
sette seg
skaffe
skaffe seg
skamme
skamme seg
skynde
skynde seg
slå
slå seg
ta
ta av seg
ta på seg
tenke
tenke seg
venne
venne seg til
vise
vise seg

seier
(CYMRAEG) buddugoliaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) victory

seierrrik [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) buddugol
(CATALĄ)
(ENGLISH) vistorious

seig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) tough

seil
(CYMRAEG) hw’l
(CATALĄ)
(ENGLISH) sail

seile
(CYMRAEG) hw’lio
(CATALĄ)
(ENGLISH) sail

seinere
(CYMRAEG) wed’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) afterwards

sekk
(CYMRAEG) sach, bag
(CATALĄ)
(ENGLISH) sack, bag

sekretęr
(CYMRAEG) ysgrifenn’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) secretary

seks
(CYMRAEG) chwech (De Cymru: hwech)
(CATALĄ)
(ENGLISH) six

seksten
(CYMRAEG) un ar bymtheg, un deg chwech
(CATALĄ)
(ENGLISH) sixteen

seksti
(CYMRAEG) trigain, chwe deg
(CATALĄ)
(ENGLISH) sixty

sekund [· se- künn·] (·n·)
(CYMRAEG) eiliad(CATALĄ)
(ENGLISH) second

sel [· seel·] (· ·)
(CYMRAEG) morlo
(CATALĄ)
(ENGLISH) seal

selge sEl-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) gwerthu
(CATALĄ)
(ENGLISH) sell

selskap
(CYMRAEG) parti
(CATALĄ)
(ENGLISH) party

selv
(CYMRAEG) hunan
(CATALĄ)
(ENGLISH) self

selv om [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (goddefiad) h’d yn oed pe
(CATALĄ)
(ENGLISH) (concession) even if

selvsagt
(CYMRAEG) wrth gwrs
(CATALĄ)
(ENGLISH) of course

sement
(CYMRAEG) sment
(CATALĄ)
(ENGLISH) cement

senseen·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) diweddar, hw’r å for sent, å senere
(CATALĄ) tard å for sent, å senere
(ENGLISH) late å for sent, å senere

sende sEn-nų·] (·berf·)
(CYMRAEG) anfon
(CATALĄ)
(ENGLISH) send

sendebud
(CYMRAEG) cennad
(CATALĄ)
(ENGLISH) messenger

senere (·adferf·)
(CYMRAEG) wed’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) afterwards

sener
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sengsENN·] (·cyffredin, eb·)
(CYMRAEG) (en seng, sengen; senger, sengene) gwel’
(CATALĄ) (en seng, sengen; senger, sengene)
(ENGLISH) (en seng, sengen; senger, sengene) bed

sentral
(CYMRAEG) canolog
(CATALĄ)
(ENGLISH) central

sentralvarme
(CYMRAEG) gwres canolig
(CATALĄ)
(ENGLISH) central heating

sentrum
(CYMRAEG) (et sentrum, sentret; sentra, sentra) (sentrer, sentrene) canol
(CATALĄ) (et sentrum, sentret; sentra, sentra) (sentrer, sentrene)
(ENGLISH) (et sentrum, sentret; sentra, sentra) (sentrer, sentrene) centre

september
(CYMRAEG) mis Medi
(CATALĄ)
(ENGLISH) September

ser
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

servere
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

serveringsavgift
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

serveringsdame (CYMRAEG) gweinyddes
(CATALĄ)
(ENGLISH) waitress

service inkluder (CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

serviett
(CYMRAEG) napc’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) napkin, serviete

sete
(CYMRAEG) sedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) seat

setning [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) brawddeg
(CATALĄ)
(ENGLISH) sentence

sette sEt-tų·] (·berf·)
(CYMRAEG) (setter, satte, satt) gosod, rhoi
(CATALĄ) (setter, satte, satt)
(ENGLISH) (setter, satte, satt) put, place

Sgagerrak
(CYMRAEG) an arm of the North Sea between Norway and Denmark
(CATALĄ)
(ENGLISH)

si [· sii·
] (·berf·)
(CYMRAEG) (sier, sa, sagt) dweud (Gogledd Cymru: deud) (De Cymru: gweud)
(CATALĄ) (sier, sa, sagt)
(ENGLISH) (sier, sa, sagt) say

side
(CYMRAEG) (en side, siden; sider, sidene) tudalen; 2 ochr å på hver side å ved siden av
(CATALĄ) (en side, siden; sider, sidene) å på hver side å ved siden av
(ENGLISH) (en side, siden; sider, sidene) page; 2 side å på hver side å ved siden av

siden (1) (·cysylltair·)
(CYMRAEG) (amser) oddi ar; 2 (achos) am
(CATALĄ)
(ENGLISH) (time) since; 2 (cause) since = because

siden (2)
(CYMRAEG) wed’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) later

sier
(CYMRAEG) gweler: si
(CATALĄ) vegeu: si
(ENGLISH) see: si

sier en
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sie ... en gang til
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

siffer
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sigar
(CYMRAEG) sigār
(CATALĄ)
(ENGLISH) cigar

sigarett
(CYMRAEG) sigarét
(CATALĄ)
(ENGLISH) cigarette

signal
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sikker [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) siWr, sicr; 2 diogel
(CATALĄ)
(ENGLISH) sure, certain; 2 safe

sikkerhet
(CYMRAEG) diogelwch
(CATALĄ)
(ENGLISH) safety

sikkert (·adferf·)(CYMRAEG) yn sicr
(CATALĄ)
(ENGLISH) certainly

sikte
(CYMRAEG) anelu
(CATALĄ)
(ENGLISH) aim

sikte mot
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) aim at

sildsIll·] (·cyffredin, eb·)
(CYMRAEG) (en sild, silden; sild, sildene) ysgaden’n
(CATALĄ) (en sild, silden; sild, sildene)
(ENGLISH) (en sild, silden; sild, sildene) herring

silke sIl-kų·] (· ·)
(CYMRAEG) sidan
(CATALĄ)
(ENGLISH) silk

sink
(CYMRAEG) zinc
(CATALĄ)
(ENGLISH) zinc

sinn
(CYMRAEG) meddwl
(CATALĄ)
(ENGLISH) mind

sinne
(CYMRAEG) dicter
(CATALĄ)
(ENGLISH) anger

sint [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) dig
(CATALĄ)
(ENGLISH) angry

sirkel sIr-kųl·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en sirkel, sirkelet??; sirkler, sirklene) c’lch å ploarsirkel

(CATALĄ) (en sirkel, sirkelet??; sirkler, sirklene) å ploarsirkel
(ENGLISH) (en sirkel, sirkelet??; sirkler, sirklene) circle å ploarsirkel

sirkus
(CYMRAEG) syrces
(CATALĄ)
(ENGLISH) circus

sistsIst·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) olaf å i det siste å til sist
(CATALĄ) å i det siste å til sist
(ENGLISH) last å i det siste å til sist

sitat [· sI- taat·] (·n·)
(CYMRAEG) difyniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) quotaion

sitere [· sI- tee-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) difynnu
(CATALĄ)
(ENGLISH) quote

sitte
(CYMRAEG) eistedd (De Cymru: eishte, ishte) ; 2 bod = bod wedi ei lleoli
(CATALĄ)
(ENGLISH) sit; 2 be = be situated

sitteplass
(CYMRAEG) sedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) seat

sitron
(CYMRAEG) lemwn
(CATALĄ)
(ENGLISH) lemon

sivilisasjon
(CYMRAEG) gwareiddiad(CYMRAEG) civilisation

sjakal
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sjalu
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sjåf_ "r
(CYMRAEG) gyrrwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) diver

sjanse SaN-sų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) siawns
(CATALĄ)
(ENGLISH) chance

sjef
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) chief

sjekk
(CYMRAEG) siec
(CATALĄ)
(ENGLISH) cheque

sjel
(CYMRAEG) enaid
(CATALĄ)
(ENGLISH) soul

sjelden
(CYMRAEG) yn anaml
(CATALĄ)
(ENGLISH) seldom

sjųS00·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mōr å Nordsjųren
(CATALĄ) å Nordsjųren
(ENGLISH) sea å Nordsjųren

sjųfarende
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sjųfart
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sjokk
(CYMRAEG) sioc
(CATALĄ)
(ENGLISH) shock

sjokolade
(CYMRAEG) siocled
(CATALĄ)
(ENGLISH) chocolate

sjokoladeforretning
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sjųlsagt
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sjųmann
(CYMRAEG) morwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) sailor

sjųrųver S00-r00-vųr·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) morleidr
(CATALĄ)
(ENGLISH) pirate

sjųsyk [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) sāl mōr
(CATALĄ)
(ENGLISH) seasick

sju
(CYMRAEG) saith
(CATALĄ)
(ENGLISH) seven

sjuk
(CYMRAEG) = syk
(CATALĄ) = syk
(ENGLISH) = syk

ska
(CYMRAEG) niwed
(CATALĄ)
(ENGLISH) harm, injury

skade skaa-dų·] (·berf·)
(CYMRAEG) niweidio
(CATALĄ)
(ENGLISH) harm, injure

skaffe
(CYMRAEG) darparu
(CATALĄ)
(ENGLISH) provide

skal
(CYMRAEG) (skulle) b’dd
(CATALĄ) (skulle)
(ENGLISH) (skulle) shall (future - something that will happen as a consequence of a decision made now)

skål!
(CYMRAEG) iech’d da! skål for...
= iech’d da i...
(CATALĄ) salut! skål for... = iech’d da i...
(ENGLISH) cheers! skål for... = here's to...

skall
(CYMRAEG) plisgen
(CATALĄ)
(ENGLISH) shell, peel

skalldyr
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

skam
(CYMRAEG) cywil’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) shame

skamfull
(CYMRAEG) cywil’dd ar
(CATALĄ)
(ENGLISH) ashamed

skandinavisk
(CYMRAEG) Llychlynaidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) Scandinavian

skap [· skaap·] (·n·)
(CYMRAEG) (et skap, skapet; skap, skapene) cwpwrdd
(CATALĄ) (et skap, skapet; skap, skapene)
(ENGLISH) (et skap, skapet; skap, skapene) cupboard

skapning
(CYMRAEG) creadur
(CATALĄ)
(ENGLISH) creature

skarp
(CYMRAEG) siarp
(CATALĄ)
(ENGLISH) sharp

skatt
(CYMRAEG) trysor; 2 treth
(CATALĄ)
(ENGLISH) treasure; 2 tax

ski [· ·] (·cyffredin, eb·)
(CYMRAEG)(en ski, skien; ski, skiene) sgi
(CATALĄ) (en ski, skien; ski, skiene)
(ENGLISH) (en ski, skien; ski, skiene) ski

Skien
(CYMRAEG) porthladd yn Ne Norw’. Poblogaeth: 47,000 (1980)
(CATALĄ)
(ENGLISH) a port in southern Norway. Population: 47,000 (1980)

skihopping
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) skijumping

skikk
(CYMRAEG) arferiad
(CATALĄ)
(ENGLISH) custom

skildre
(CYMRAEG) disgrifio
(CATALĄ)
(ENGLISH) describe

skille (1)
(CYMRAEG) rhaniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) division

skille (2) (CYMRAEG) rhannu, gwahanu
(CATALĄ)
(ENGLISH) divide, separate

skinke
(CYMRAEG) bacwn, ham
(CATALĄ)
(ENGLISH)

skinn
(CYMRAEG) croen
(CATALĄ)
(ENGLISH) skin

skinne
(CYMRAEG) disgleirio
(CATALĄ)
(ENGLISH) shine

skip [· Siip
·] (·n·)
(CYMRAEG) (et skip, skipet; skip, skipene) llong
(CATALĄ) (et skip, skipet; skip, skipene)
(ENGLISH) (et skip, skipet; skip, skipene) ship

skisse
(CYMRAEG) sgetsh
(CATALĄ)
(ENGLISH) sketch

skitten
(CYMRAEG) brwnt (Gogledd Cymru: budr)
(CATALĄ)
(ENGLISH) dirty

skjęre (1) SEE-rų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) pioden (De Cymru: pia)
(CATALĄ)
(ENGLISH) magpie

skjęre (2)
(CYMRAEG) torri; 2 cerfio
(CATALĄ)
(ENGLISH) cut; 2 carve

skjętorsdag
(CYMRAEG) Iau Cabl’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) Maundy Thursdat

skje
(CYMRAEG) (hende) (skjedde) digw’dd
(CATALĄ) (hende) (skjedde)
(ENGLISH) (hende) (skjedde) happen

skje
(CYMRAEG) (en skje, skjen; skjer, skjene) llw’
(CATALĄ) (en skje, skjen; skjer, skjene)
(ENGLISH) (en skje, skjen; skjer, skjene) spoon

skjebne
(CYMRAEG) ffawd
(CATALĄ)
(ENGLISH) fate

skjeggSeg·] (· ·)
(CYMRAEG) barf
(CATALĄ)
(ENGLISH) beard

skjellSell·] (·n·)
(CYMRAEG) (et skjell, skjellet; skjell, skjellene) cragen
(CATALĄ) (et skjell, skjellet; skjell, skjellene)
(ENGLISH) shell (et skjell, skjellet; skjell, skjellene)
[

skjelle
(CYMRAEG) dwrdio, tafodi
(CATALĄ)
(ENGLISH) scold

skjelne
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) distinguish

skjelve
(CYMRAEG) crynnu
(CATALĄ)
(ENGLISH) tremble

skjenke
(CYMRAEG) arllw’s
(CATALĄ)
(ENGLISH) pour

skjerf
(CYMRAEG) sgarff
(CATALĄ)
(ENGLISH) scarf

skjold
(CYMRAEG) ysgw’d, tarian
(CATALĄ)
(ENGLISH) shield

skjųnne
(CYMRAEG) deall
(CATALĄ)
(ENGLISH) understand

skjųnnhet
(CYMRAEG) harddwch
(CATALĄ)
(ENGLISH) beauty

skjųnt [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (goddefiad) er
(CATALĄ)
(ENGLISH) (concession) although, though

skjųrt
(CYMRAEG) sgert
(CATALĄ)
(ENGLISH) shirt

skjorte
(CYMRAEG) cr’s
(CATALĄ)
(ENGLISH) shirt

skli
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) slide

sko [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en sko, skoen; sko, skoene) (skor, skorene) esgid
(CATALĄ) (en sko, skoen; sko, skoene) (skor, skorene)
(ENGLISH) (en sko, skoen; sko, skoene) (skor, skorene) shoe

skogskuug·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) coed
(CATALĄ)
(ENGLISH) forest

skole skuu-lų·] (·n·)
(CYMRAEG) (en skole, skolen; skoler, skolene) ysgol
(CATALĄ) (en skole, skolen; skoler, skolene)
(ENGLISH) (en skole, skolen; skoler, skolene) school

skolekamerat
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) schoolfriend

skomaker
(CYMRAEG) cr’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) shoemaker

skųte
(CYMRAEG) gå på skųte
(CATALĄ) gå på skųte
(ENGLISH) skate

skotte skOt-tų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) Sgot’n, Albannwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) Scot

Skottland skOt-lann·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) yr Alban
(CATALĄ)
(ENGLISH) Scotland

skråning
(CYMRAEG) llechwedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) slope

skrape
(CYMRAEG) crafu
(CATALĄ)
(ENGLISH) scrape

skredder
(CYMRAEG) teilwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) tailor

skrekk
(CYMRAEG) dychr’n, braw, ofn
(CATALĄ)
(ENGLISH) fright

skrekkelig
(CYMRAEG) arsw’dus; 2 (·adferf·) yn arsw’dus
(CATALĄ)
(ENGLISH) terrrible; 2 (·adferf·) terribly

skrekkslagen
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) terrorstricken

skrik
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) cry

skrike
(CYMRAEG) sgrechu
(CATALĄ)
(ENGLISH) scream

skrive
(CYMRAEG) ysgrifennu
(CATALĄ)
(ENGLISH) write

skrivebord
(CYMRAEG) desg
(CATALĄ)
(ENGLISH) desk

skrivemaskin
(CYMRAEG) teipiadur
(CATALĄ)
(ENGLISH) typewriter

skritt
(CYMRAEG) cam
(CATALĄ)
(ENGLISH) step

skrue
(CYMRAEG) sgriw
(CATALĄ)
(ENGLISH) screw

skryte
(CYMRAEG) ymffrostio
(CATALĄ)
(ENGLISH) boast

skudd
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) shot

skuddår
(CYMRAEG) blw’dd’n naid
(CATALĄ)
(ENGLISH) leap year

skuespill
(CYMRAEG) drama
(CATALĄ)
(ENGLISH) play

skuespiller
(CYMRAEG) actor
(CATALĄ)
(ENGLISH) actor

skuff
(CYMRAEG) dr_ō"r
(CATALĄ)
(ENGLISH) drawer

skuffe
(CYMRAEG) siomi
(CATALĄ)
(ENGLISH) disappoint

skudder
(CYMRAEG) ysgw’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) shoulder

skulle skul-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) dylai
(CATALĄ)
(ENGLISH) should

skumme
(CYMRAEG) ew’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) foam

skumring
(CYMRAEG) cyfnos
(CATALĄ)
(ENGLISH) twilight

skur (1)
(CYMRAEG) (regnskur) cawod
(CATALĄ)
(ENGLISH) (regnskur) shower

skur (2)
(CYMRAEG) sied
(CATALĄ)
(ENGLISH) shed

skute
(CYMRAEG) llong
(CATALĄ)
(ENGLISH) ship

skvadron [·skva- druun·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) sgwadron
(CATALĄ)
(ENGLISH) squadron

skvette
(CYMRAEG) tasgu
(CATALĄ)
(ENGLISH) splash

sky
(CYMRAEG) cwmwl
(CATALĄ)
(ENGLISH) cloud

skyet [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) cymylog
(CATALĄ)
(ENGLISH) cloudy

skygge
(CYMRAEG) cysgod
(CATALĄ)
(ENGLISH) shade, shadow

skyld
(CYMRAEG) dyled; 2 mw’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) debt; 2 sake

skylde
(CYMRAEG) dyled ar
(CATALĄ)
(ENGLISH) owe

skyldig
(CYMRAEG) dyledus
(CATALĄ)
(ENGLISH) owing, due

skyldner
(CYMRAEG) dyledwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) debtor

skynde seg
(CYMRAEG) brysio
(CATALĄ)
(ENGLISH) hurry

skyte
(CYMRAEG) saethu
(CATALĄ)
(ENGLISH) shoot

skyve
(CYMRAEG) gwthio (De Cymru: pwsho)(CYMRAEG) push

slå
(CYMRAEG) taro; 2 (gwair) lladd å slåtton
(CATALĄ)
(ENGLISH) beat, strike; 2 (grass) mow å slåtton

slagslaag·] (·n·)
(CYMRAEG) erg’d; 2 brw’dr 3 math
(CATALĄ) cop; 2 batalla; 3 mena
(ENGLISH) stroke; 2 battle 3 type

slags
(CYMRAEG) math
(CATALĄ)
(ENGLISH) kind, type, sort

slakter
(CYMRAEG) cig’dd (ar lafar: bwtshwr)
(CATALĄ)
(ENGLISH) butcher

slakterbutikk
(CYMRAEG) siop cig’dd
(CATALĄ)
(ENGLISH) buthcher's

slange
(CYMRAEG) neidr
(CATALĄ)
(ENGLISH) snake

slank
(CYMRAEG) tenau
(CATALĄ)
(ENGLISH) slender

slåss
(CYMRAEG) brw’dro
(CATALĄ)
(ENGLISH) fight

slåtton
(CYMRAEG) medi; 2 tymor medi
(CATALĄ)
(ENGLISH) haymaking; 2 haymaking season

slave
(CYMRAEG) caethwas (ar lafar: slaf)
(CATALĄ)
(ENGLISH) slave

slede
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sledge

slekt
(CYMRAEG) teulu
(CATALĄ)
(ENGLISH) family

slektning
(CYMRAEG) perthynas
(CATALĄ)
(ENGLISH) relative

slektskap
(CYMRAEG) perthynas
(CATALĄ)
(ENGLISH) relationship

slektsregister
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sleppe
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) drop

slik(CYMRAEG)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) such, so, like that

slik at [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (canlyniad) fel
(CATALĄ)
(ENGLISH) (consequence) so that = and as a result, and in this way

slikke
(CYMRAEG) llyfu
(CATALĄ)
(ENGLISH) lick

slik som
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) such as

slipsslIps·] (·n·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) necktie

slitsliit·] (·n·)
(CYMRAEG) gwaith caled
(CATALĄ)
(ENGLISH) hard work

slokke
(CYMRAEG) diffodd
(CATALĄ)
(ENGLISH) extinguish

slottslOtt·] (·n·)
(CYMRAEG) (et slott, slottet; slott, slottene) castell
(CATALĄ) (et slott, slottet; slott, slottene) castell
(ENGLISH) (et slott, slottet; slott, slottene) castle

slusluu·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) slei
(CATALĄ)
(ENGLISH) cunning

sludd
(CYMRAEG) eirlaw
(CATALĄ)
(ENGLISH) sleet

slutt
(CYMRAEG) diwedd
(CATALĄ)
(ENGLISH) end

slutte
(CYMRAEG) gorffen, cwpla, 'bennu
(CATALĄ)
(ENGLISH) finish, end

slyngel
(CYMRAEG) dihir’n, cnaf, gwalch
(CATALĄ)
(ENGLISH) rogue

smaksmaak·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) blas
(CATALĄ)
(ENGLISH) taste

smake smaa-kų·] (·berf·)
(CYMRAEG) blasu
(CATALĄ)
(ENGLISH) taste

smalsmall·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) cul
(CATALĄ) estret
(ENGLISH) narrow

smålighet
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) meanness

småpenger
(CYMRAEG) arian bach
(CATALĄ)
(ENGLISH) small change

smedsmee·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) gof
(CATALĄ)
(ENGLISH) smith

smelle
(CYMRAEG) cau yn glep; 2 cracio
(CATALĄ)
(ENGLISH) slam; 2 crack

smelte
(CYMRAEG) toddi
(CATALĄ)
(ENGLISH) melt

smerte
(CYMRAEG) poen
(CATALĄ)
(ENGLISH) pain, sting

smette
(CYMRAEG) llithro
(CATALĄ)
(ENGLISH) slip

smie [· ·] (·cyffredin, eb·)
(CYMRAEG) gefail
(CATALĄ)
(ENGLISH) smithy

smil
(CYMRAEG) gwźn
(CATALĄ)
(ENGLISH) smile

smile smii-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) gwenu
(CATALĄ)
(ENGLISH) smile

smųr [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) ymen’n ('men’n)
(CATALĄ)
(ENGLISH) butter; smųr is from Norse smjör = fat

smųrbrųd
(CYMRAEG) brechdan
(CATALĄ)
(ENGLISH) open sandwich (US: open-face sandwich)

smųre [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) (smųrt, smurte, smurt) iro
(CATALĄ) (smųrt, smurte, smurt)
(ENGLISH) (smųrt, smurte, smurt) grease, smear

smuldre
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) smoulder

smule
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) morsel

smurt
(CYMRAEG) gweler: smųre
(CATALĄ) vegeu: smųre
(ENGLISH) see: smųre

smykke
(CYMRAEG) órnament, addurniad
(CATALĄ)
(ENGLISH) ornament

snakke
(CYMRAEG) siarad
(CATALĄ)
(ENGLISH) speak

snar [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) cyfl’m
(CATALĄ)
(ENGLISH) quick

snart
(CYMRAEG) yn fuan
(CATALĄ)
(ENGLISH) soon

snekker
(CYMRAEG) saer coed
(CATALĄ)
(ENGLISH) joiner

snes [· ·] (·n·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) score

snil
(CYMRAEG) å vęr så snil = os gwelwch yn dda
(CATALĄ) å vęr så snil
(ENGLISH) å vęr så snil = please

snipp [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) coler
(CATALĄ)
(ENGLISH) collar

snobbsnObb·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) snob
(CATALĄ)
(ENGLISH) snob

snų (2) sn00·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) eira
(CATALĄ)
(ENGLISH) snow

snų (2) [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) bwrw eira
(CATALĄ)
(ENGLISH) snow

snųr
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sno seg
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) wind

snu [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) troi
(CATALĄ)
(ENGLISH) turn

snus
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) snuff

snute
(CYMRAEG) trw’n, dur’n
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sofa
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sogn sONn·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) plw’f
(CATALĄ)
(ENGLISH) parish

sųke
(CYMRAEG) chwilio am; 2 (sw’dd) gwneud cais am
(CATALĄ)
(ENGLISH) seek,look for; 2 (job) apply for

sokk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sock

sokker
(CYMRAEG) gweler:
(CATALĄ) vegeu:
(ENGLISH) see:

sųknad
(CYMRAEG) cais
(CATALĄ)
(ENGLISH) application

solsuul·] (·cyffredin, eb·)
(CYMRAEG) haul
(CATALĄ)
(ENGLISH) sun

sųl
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

solbriller
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

soldat [· sul- daat·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) milwr (ar lafar: sowjwr)(CATALĄ)
(ENGLISH) soldier

sųle (1)
(CYMRAEG) colli (dWr, etc)
(CATALĄ)
(ENGLISH) spill

sųle (2)
(CYMRAEG) llaid, llaca, mwd
(CATALĄ)
(ENGLISH) mud

sųle til
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) soil

solge
(CYMRAEG) gweler: selge
(CATALĄ) vegeu: selge
(ENGLISH) see: selge

solid
(CYMRAEG) solet; 2 dibynadw’
(CATALĄ)
(ENGLISH) solid; 2 reliable

solnedgang
(CYMRAEG) machlud haul
(CATALĄ)
(ENGLISH) sunset

soloppgang
(CYMRAEG) codiad haul
(CATALĄ)
(ENGLISH) sunrise

solskinns
(CYMRAEG) heulog
(CATALĄ)
(ENGLISH) sunrise

sųlvs0ll·] (·n·)
(CYMRAEG) arian = metel
(CATALĄ)
(ENGLISH) silver

Solveig
(CYMRAEG) enw ben’w
(CATALĄ)
(ENGLISH) woman's name

sųlyer
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

som (1) (1)
(CYMRAEG) fel å som en sten å som om
(CATALĄ) å som en sten å som om
(ENGLISH) as, like å som en sten å som om

som (2) (2)
(CYMRAEG) a
(CATALĄ)
(ENGLISH) who, which

som en sten
(CYMRAEG) gweler: sove som en ste
(CATALĄ) vegeu: sove som en ste
(ENGLISH) see: sove som en ste

sommer
(CYMRAEG) (en sommer, sommeren; somrer, somrene) haf
(CATALĄ) (en sommer, sommeren; somrer, somrene)
(ENGLISH) (en sommer, sommeren; somrer, somrene) summer

sommerfugl [· ·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) iār fach yr haf, pili-pala
(CATALĄ)
(ENGLISH) butterfly

somme tider
(CYMRAEG) weithiau
(CATALĄ)
(ENGLISH) sometimes

som om [· ·] (·cysylltiad·)
(CYMRAEG) (cymhariaeth) fel pe
(CATALĄ)
(ENGLISH) (comparison) as if

sųndag
(CYMRAEG) d’dd Sul
(CATALĄ)
(ENGLISH) Sunday

sųnnsOnn ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) mab
(CATALĄ)
(ENGLISH) son

soppsOpp·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gron’n unnos
(CATALĄ)
(ENGLISH) mushroom

sųr
(CYMRAEG) De
(CATALĄ)
(ENGLISH) south

sorg
(CYMRAEG) galar
(CATALĄ)
(ENGLISH) sorrow

sųrge for
(CYMRAEG) darparu ar gyfer
(CATALĄ)
(ENGLISH) provide for

sųrgelig [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) trist
(CATALĄ)
(ENGLISH) sad

sųrgmodig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sorry

Sųrlandet
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sųrlig
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

Sųrpolen
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sort
(CYMRAEG) math
(CATALĄ)
(ENGLISH) kind, sort

sortere
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sort

sųster [· ·] (·cyffredin, eb·)
(CYMRAEG) (en sųster, sųsteren??; sųstre, sųstrene) chwaer (De Cymru, ffurf lafar: hwār)
(CATALĄ) (en sųster, sųsteren??; sųstre, sųstrene) germana
(ENGLISH) (en sųster, sųsteren??; sųstre, sųstrene) sister

sųt
(CYMRAEG) mel’s
(CATALĄ)
(ENGLISH) sweet

sove
(CYMRAEG) cysgu å sove som en sten
(CATALĄ) å sove som en sten
(ENGLISH) sleep å sove som en sten

soverom
(CYMRAEG) ystafell wel’
(CATALĄ)
(ENGLISH) bedroom

sove som en sten
(CYMRAEG) cysgu fel pathew
(CATALĄ)
(ENGLISH) sleep like a log

sovevogn
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sųvn
(CYMRAEG) cwsg å i sųvn
(CATALĄ) son å i sųvn
(ENGLISH) sleep å i sųvn

sųvnig
(CYMRAEG) cysgl’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) sleepy

spa
(CYMRAEG) pāl
(CATALĄ)
(ENGLISH) spade

spade
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

spann
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) pail

spansk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

spare
(CYMRAEG) cynilo
(CATALĄ)
(ENGLISH) save

sparke
(CYMRAEG) cicio
(CATALĄ)
(ENGLISH) kick

spasere
(CYMRAEG) cerdded
(CATALĄ)
(ENGLISH) walk

spasetur
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) walk

spespee·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) tenau
(CATALĄ)
(ENGLISH) thin

spebarn spee-barn·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) baban bach
(CATALĄ)
(ENGLISH) small baby

speider
(CYMRAEG) sgowt
(CATALĄ)
(ENGLISH) scout

speil
(CYMRAEG) dr’ch
(CATALĄ)
(ENGLISH) mirror

speilegg
(CYMRAEG) w’au wedi eu ffrio
(CATALĄ)
(ENGLISH) fried eggs

spekk
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) blubber

spennende
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) exciting, thrilling

spent
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) excited

spesiell
(CYMRAEG) arbennig
(CATALĄ)
(ENGLISH) special

spesialiteter
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

spesialretter
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

spiker spii-kųr·] (·cyffredin, eg·)
(CYMRAEG) (en spiker, spikeren??; spikrer, spikrene) hoelen
(CATALĄ) (en spiker, spikeren??; spikrer, spikrene)
(ENGLISH) (en spiker, spikeren??; spikrer, spikrene) nail

spill
(CYMRAEG) gźm
(CATALĄ)
(ENGLISH) game

spille (1)
(CYMRAEG) chwarae
(CATALĄ)
(ENGLISH) play

spille (2) (2)
(CYMRAEG) (hylif) colli
(CATALĄ)
(ENGLISH) spill

spinkel
(CYMRAEG) tenau
(CATALĄ)
(ENGLISH) thin

spinne
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) spin

spire (1)
(CYMRAEG) egin
(CATALĄ)
(ENGLISH) shoot, sprout

spire (2)
(CYMRAEG) egino
(CATALĄ)
(ENGLISH) sprout

spise
(CYMRAEG) bw’ta
(CATALĄ)
(ENGLISH) eat

spisekart
(CYMRAEG) bw’dlen
(CATALĄ)
(ENGLISH) menu

spise middag
(CYMRAEG) cael cinio
(CATALĄ)
(ENGLISH) have dinner, have lunch

spisetue
(CYMRAEG) ystafell fw’ta
(CATALĄ)
(ENGLISH) dining room

spisevogn
(CYMRAEG) (rheilffordd)
(CATALĄ)
(ENGLISH) (railway) restaurant wagon (US: dining car??)

spiskammer
(CYMRAEG) pantri
(CATALĄ)
(ENGLISH) larder, pantry

spiss (1) (1)
(CYMRAEG) blaen
(CATALĄ)
(ENGLISH) tip, point

spiss (2)
·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) pica, blaenll’m
(CATALĄ)
(ENGLISH) pointed

spisse
(CYMRAEG) rhoi awch, rhoi min
(CATALĄ)
(ENGLISH) sharpen

splitte
(CYMRAEG) gwasgaru; 2 hollti
(CATALĄ)
(ENGLISH) scatter; 2 split

spų
(CYMRAEG) proffw’doliaeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) prophecy

spųk
(CYMRAEG) jōc; 2 jocan
(CATALĄ)
(ENGLISH) joke; 2 joke

spųkelse
(CYMRAEG) drychiolaeth, ysbr’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) ghost

spor
(CYMRAEG) ōl
(CATALĄ)
(ENGLISH) trace, track

spųrre spųr-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) (spurte, spurt) gof’n
(CATALĄ) (spurte, spurt)
(ENGLISH) (spurte, spurt) ask

spųrrende
(CYMRAEG) gofynnol
(CATALĄ)
(ENGLISH) interrogative

spųrsmal
(CYMRAEG) cwestiwn
(CATALĄ)
(ENGLISH) question

sport
(CYMRAEG) chwaraeon, sbort
(CATALĄ)
(ENGLISH) sport

sportsmann
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sporstman

sporveiens billettkontor
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

spųysporvogn
(CYMRAEG) tram
(CATALĄ)
(ENGLISH) tramcar

språk
(CYMRAEG) iaith
(CATALĄ)
(ENGLISH) language

spre
(CYMRAEG) lledu, taenu, lledaenu
(CATALĄ)
(ENGLISH) spread

sprekke
(CYMRAEG) torri; 2 byrstio
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sprenge
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) ffrw’dro

sprette
(CYMRAEG) tampo
(CATALĄ)
(ENGLISH) bounce

springe
(CYMRAEG) rhedeg; 2 neidio
(CATALĄ)
(ENGLISH) run; 2 jump

spurv
(CYMRAEG) llw’d’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) sparrow

spurt
(CYMRAEG) gweler: spųrre
(CATALĄ) vegeu: spųrre
(ENGLISH) see: spųrre

spyd* (CYMRAEG)gwa’wffon
(CATALĄ)
(ENGLISH) spear

spytte
(CYMRAEG) poeri
(CATALĄ)
(ENGLISH) spit

sta
(CYMRAEG) stwbwrn
(CATALĄ)
(ENGLISH) stubborn

stå
(CYMRAEG) sef’ll
(CATALĄ)
(ENGLISH) stand

stå opp
(CYMRAEG) codi ar ei sef’ll; pentwr stabel
(CATALĄ) stabel
(ENGLISH) stand up, rise; pile stabel

stadig
(CYMRAEG) cyson
(CATALĄ)
(ENGLISH) steady, constant

stakkar...
(CYMRAEG) druan o
(CATALĄ)
(ENGLISH) poor..!

stakkars
(CYMRAEG) tlawd
(CATALĄ)
(ENGLISH) poor

stål
(CYMRAEG) dur
(CATALĄ)
(ENGLISH) steel

stall
(CYMRAEG) stabl
(CATALĄ)
(ENGLISH) stable
]stamme [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) coes’n; 2 bōn; 3 ach
(CATALĄ) 1 tija; 2 tronc; 3 llinatge
(ENGLISH) stem; 2 trunk; 3 tribe

stamme [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) atal dweud
(CATALĄ)
(ENGLISH) stammer

stand stann·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en stand, standen; stender, stendene) dosbarth
(CATALĄ) (en stand, standen; stender, stendene) classe
(ENGLISH) (en stand, standen; stender, stendene) class

stang [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en stang, stangen; stenger, stengene) pol’n
(CATALĄ) (en stang, stangen; stenger, stengene) pal
(ENGLISH) (en stang, stangen; stenger, stengene) pole

stanse [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) stopio
(CATALĄ) aturar-se
(ENGLISH) stop

starte [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) cychw’n
(CATALĄ) comenēar
(ENGLISH) start

stasjon [·sta- shuun·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) gorsaf; 2 politistasjon = gorsaf heddlu
(CATALĄ) estació; 2 politistasjon = comisseria
(ENGLISH) station (US: depot); 2 politistasjon = police station

Stavanger [·sta- va-ngųr] (· ·)
(CYMRAEG) porthladd yn Ne-orllewin Norw’
(CATALĄ) port al sud-oest de Noruega
(ENGLISH) a port in South-west Norway

stave [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) sillafu
(CATALĄ) lletrjar; ortografiar
(ENGLISH) spell

stavkirke

sted
stee·] (··)
(CYMRAEG) (et sted, stedet; steder, stedene) lle, llec’n; å i stedet for =
(CATALĄ) (et sted, stedet; steder, stedene) lloc; å i stedet for =
(ENGLISH) (et sted, stedet; steder, stedene) place, spot; å i stedet for =

sted av [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) along, off, away

stede til [· ·] (· ·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) present

steike [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) ffrio; rhostio
(CATALĄ) fregir; 2
(ENGLISH) fry; 2 roast

steikepanne [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) padell ffrio, ffrimpan
(CATALĄ)
(ENGLISH) frying pan

stei [· ·] (· ·) (n)
(CYMRAEG) carreg, maen
(CATALĄ) pedra
(ENGLISH) stone

steinet [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) caregog
(CATALĄ) pedrós
(ENGLISH) stony

stekt
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

stemme (1) [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) llais
(CATALĄ) veu
(ENGLISH) voice

stemme (2) [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) (ved valg) pleidleisio
(CATALĄ) (ved valg) votar
(ENGLISH) (ved valg) vote

stender
(CYMRAEG) gweler: stand
(CATALĄ) vegeu: stand
(ENGLISH) see: stand

stenger
(CYMRAEG) gweler: stang
(CATALĄ) vegeu: stang
(ENGLISH) see: stang

stengt [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) ar gau
(CATALĄ) tancat
(ENGLISH) closed

sterk [· ·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) cr’f
(CATALĄ) fort
(ENGLISH) strong

sti [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) llw’br
(CATALĄ) camķ
(ENGLISH) path

stige (1) [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) ysgol (at ddringo)
(CATALĄ) escala
(ENGLISH) ladder

stige (2) [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) codi; 2 cynyddu; 3 stige av = ; 4 stige på = ; 5 stige ut =
(CATALĄ) aixecar-se; 2 augmentar; 3 stige av = ; 4 stige på = ; 5 stige ut =
(ENGLISH) arise; 2 increase; 3 stige av = ; 4 stige på = ; 5 stige ut =

stikke [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) ffon; 2 col’n
(CATALĄ) pal; 2
(ENGLISH) stick; 2 sting

stikke [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) trywanu; 2 gosod
(CATALĄ) ; 2
(ENGLISH) pierce, stab; 2 put

stikkelsbęr [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) eirinen Fair (gwsberinsen)
(CATALĄ)
(ENGLISH) gooseberry

stil [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) dull
(CATALĄ) estil
(ENGLISH) style

stilk [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) calaf, coes’n
(CATALĄ) tija
(ENGLISH) stalk

stille (1) [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) tawel
(CATALĄ)
(ENGLISH) still, quiet, silent

stille (2) [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) rhoi, gosod
(CATALĄ) posar
(ENGLISH) put, place

stilling [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) lleoliad
(CATALĄ) posició
(ENGLISH) position, place, situation

stirre [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) syllu
(CATALĄ)
(ENGLISH) stare

stiv stiiv·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) stiff
(CATALĄ) rķgid
(ENGLISH) stiff

stjele [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) lladrata, dw’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) steal

stjerne [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) seren
(CATALĄ) estel
(ENGLISH) star

stų [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) sad, diysgog
(CATALĄ) ferm
(ENGLISH) steady

stoff [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) stwff
(CATALĄ)
(ENGLISH) stuff

stokk [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) ffon
(CATALĄ) bastó
(ENGLISH) stick

stol stuul·] (·cyffredin; eg·)
(CYMRAEG) (en stol, stolen; stoler, stolene) cadair
(CATALĄ) (en stol, stolen; stoler, stolene)
(ENGLISH) (en stol, stolen; stoler, stolene) chair

stole på [· ·] (· ·)(CYMRAEG) dibynnu ar
(CATALĄ)
(ENGLISH) rely on

stolt [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) balch
(CATALĄ)
(ENGLISH) proud

stolthet [· ·] (· ·)
(CYMRAEG) balchder
(CATALĄ)
(ENGLISH) pride

stoppe
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

]stoppe [· ·] (·berf·)
(CYMRAEG) (stopper, stoppet, stoppet) stopio
(CATALĄ) (stopper, stoppet, stoppet)
(ENGLISH) (stopper, stoppet, stoppet) stop

stor
(CYMRAEG) mawr
(CATALĄ)
(ENGLISH) big, great, large

storm
(CYMRAEG) storm
(CATALĄ)
(ENGLISH) storm

stųrrelse
(CYMRAEG) maint
(CATALĄ)
(ENGLISH) size

Storting
(CYMRAEG) senedd Norw’, yn cynnw’s siambr isaf (Odelsting) siambr uchaf (Lagting) (STOR = mawr, TING = cynulliad)
(CYMRAEG) parlament de Noruegs
(CATALĄ)
(ENGLISH) the parliament of Norway, consisting of the lower chamber (Odelsting) and the upper chmaber (Lagting) (STOR = great, TING = assembly)

stųvel [· ·] (·cyffredin·) (·eg·)
(CYMRAEG) (en stųvvel, stųvvelen; stųvler, stųvlene) esgid
(CATALĄ) (en stųvvel, stųvvelen; stųvler, stųvlene) bota
(ENGLISH) (en stųvvel, stųvvelen; stųvler, stųvlene) boot

stųy
(CYMRAEG) sWn
(CATALĄ) soroll
(ENGLISH) noise

straff
(CYMRAEG) cosb
(CATALĄ) cąstig
(ENGLISH) punishment

straffe
(CYMRAEG) cosbi
(CATALĄ) cosbi
(ENGLISH) punish

straks
(CYMRAEG) ar unwaith
(CATALĄ)
(ENGLISH) at once, immediately

strakt
(CYMRAEG) gweler: strekke
(CATALĄ) vegeu: strekke
(ENGLISH) see: strekke

strålende
(CYMRAEG) gw’ch??
(CATALĄ)
(ENGLISH) splendid

stram
(CYMRAEG) ll’m; 2 t’nn
(CATALĄ)
(ENGLISH) stric; 2 tightt

strand [· strann·] (·cyffredin·) (·eb·)
(CYMRAEG) (en strand, stranden; strender, strendene) traeth
(CATALĄ) (en strand, stranden; strender, strendene) platja
(ENGLISH) (en strand, stranden; strender, strendene) beach, seashore

streife om
(CYMRAEG) crw’dro
(CATALĄ)
(ENGLISH) ramble, roam

streik [· streik·] (·cyffredin·)(CYMRAEG) streic
(CATALĄ) vaga
(ENGLISH) strike

strekke [· strEk-kų·] (·berf·) (strakte, strakt)
(CYMRAEG) est’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) stretch

strekke ut
(CYMRAEG) est’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) extend

strender
(CYMRAEG) gweler: strand
(CATALĄ) vegeu: strand
(ENGLISH) see: strand

streng (1)
(CYMRAEG) cord’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) string

streng (2)
(CYMRAEG) ll’m
(CATALĄ)
(ENGLISH) severe, strict, stern

streve
(CYMRAEG) ymdrechu
(CATALĄ)
(ENGLISH) strive

stri
(CYMRAEG) dyfal, taer; 2 cyfl’m (ei lif)
(CATALĄ)
(ENGLISH) persistent; 2 swift-flowing

strale (1) [· straa-lų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) pelydr’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) beam

strale (2)
(CYMRAEG) disgleirio
(CATALĄ)
(ENGLISH) shine

stralende
(CYMRAEG) gw’ch
(CATALĄ)
(ENGLISH) glorious

strikke
(CYMRAEG) gwau
(CATALĄ)
(ENGLISH) knit

stripe
(CYMRAEG) stribed
(CATALĄ)
(ENGLISH) stripe

strų
(CYMRAEG) gwasgaru
(CATALĄ)
(ENGLISH) strew

strųk
(CYMRAEG) ; 2 rhanbarth
(CATALĄ)
(ENGLISH) stroke; 2 region

strųm
(CYMRAEG) cerr’nt
(CATALĄ)
(ENGLISH) current, stream

strųmpe
(CYMRAEG) hosan
(CATALĄ)
(ENGLISH) stocking

stropp
(CYMRAEG) cengl, strap
(CATALĄ)
(ENGLISH) strap

student (CYMRAEG) myfyriwr
(CATALĄ)
(ENGLISH) student

studere
(CYMRAEG) astudio
(CATALĄ)
(ENGLISH) study

studium stuu-di-um·] (·n·)
(CYMRAEG) (et studium, studiet; studier, studiene) astudiaeth
(CATALĄ) (et studium, studiet; studier, studiene) carrera
(ENGLISH) (et studium, studiet; studier, studiene) course of study

stue stuu-ų·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) ystafell f’w
(CATALĄ)
(ENGLISH) sitting room

stumstumm·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) mud
(CATALĄ)
(ENGLISH) mute, dumb

stundstunn ·] (·cysylltair·)
(CYMRAEG) tra
(CATALĄ)
(ENGLISH) while

stundom [· stun
-nom·] (·adferf·)
(CYMRAEG) weithiau
(CATALĄ)
(ENGLISH) sometimes

stupe
(CYMRAEG) plymio
(CATALĄ)
(ENGLISH) dive, plunge

styggstug·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) salw (Gogledd Cymru: h’ll)
(CATALĄ)
(ENGLISH) ugly

stykke styk-kų·] (·n·)
(CYMRAEG) darn
(CATALĄ)
(ENGLISH) piece

styrbord styyr-buur·] (·cyffredin·) (·eg·)
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) starboard = right-hand side of a ship or plane when facing the front
starboard is from a related Old English compound STEEORBORD = paddle side; STEEOR = paddle for steering; boats were formerly steered by a paddle on the right of the vessel)

styre styy-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) rheoli; 2 llywio
(CATALĄ)
(ENGLISH) direct; 2 sterr

styre [· ·] (·n·)
(CYMRAEG) bwrdd; 2 llywodraeth
(CATALĄ)
(ENGLISH) board; 2 government

styrte
(CYMRAEG) cyrchu
(CATALĄ)
(ENGLISH) rush

subjekt
(CYMRAEG) goddr’ch
(CATALĄ)
(ENGLISH) subject

substantiv
(CYMRAEG) enw
(CATALĄ)
(ENGLISH) noun

subtrahere
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) subtract

suge
(CYMRAEG) sugno
(CATALĄ)
(ENGLISH) suck

sukk
(CYMRAEG) ochenaid
(CATALĄ)
(ENGLISH) sigh

sukke suk-kų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ochneidio
(CATALĄ)
(ENGLISH) sigh

sukker
(CYMRAEG) siwgr
(CATALĄ)
(ENGLISH) sugar

sukkertųy
(CYMRAEG) melys’n
(CATALĄ)
(ENGLISH) sweet

sult
(CYMRAEG) new’n, eisiau bw’d
(CATALĄ)
(ENGLISH) hunger

sulte
(CYMRAEG) newynnu (i hjel)
(CATALĄ)
(ENGLISH) starve

sulten
(CYMRAEG) newynnog
(CATALĄ)
(ENGLISH) hungry

sum
(CYMRAEG) swm, cyfanswm
(CATALĄ)
(ENGLISH) sum, total

summe
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) hum; 2 buzz

sund
(CYMRAEG) gweler: rive sund
(CATALĄ) vegeu: rive sund
(ENGLISH) see: rive sund

sunn
(CYMRAEG) iach
(CATALĄ)
(ENGLISH) healthy

superlativ
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) superlative

suppe
(CYMRAEG) cawl
(CATALĄ) sopa
(ENGLISH) soup

sur
(CYMRAEG) sur
(CATALĄ)
(ENGLISH) sour

suvenir
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) souvenir

svęr
(CYMRAEG) mawr
(CATALĄ) gran
(ENGLISH) big

svęrt
(CYMRAEG) iawn; 2 llawer o
(CATALĄ)
(ENGLISH) very; 2 many

svaksvaak·] (·ansoddair·)[
(CYMRAEG) gwan
(CATALĄ) dčbil
(ENGLISH) weak

svakhet
(CYMRAEG) gwendid
(CATALĄ)
(ENGLISH) weakness

svale svaa-lų·] (·berf·)
(CYMRAEG) llyncu
(CATALĄ)
(ENGLISH) swallow

svampsvamp·] (· ·)
(CYMRAEG) sbwng
(CATALĄ)
(ENGLISH) sponge

svane svaa-nų·] (· ·)
(CYMRAEG) alarch
(CATALĄ) cigne
(ENGLISH) swan

svarsvvar·] (·n·)
(CYMRAEG) ateb
(CATALĄ)
(ENGLISH) answer

svare svaa-rų·] (·berf·)
(CYMRAEG) ateb
(CATALĄ)
(ENGLISH) answer

svare til
(CYMRAEG) cyfateb i
(CATALĄ)
(ENGLISH) correspond to

svart
(CYMRAEG) du
(CATALĄ)
(ENGLISH) black

Sveits
(CYMRAEG) Swistir
(CATALĄ)
(ENGLISH) Switzerland

svelgje
(CYMRAEG) gwennol
(CATALĄ)
(ENGLISH) swallow

svensksvEnsk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) Swedaidd
(CATALĄ)
(ENGLISH) Swedish
(CYMRAEG)--2 Swedeg = yn perth’n i'r iaith

svenske
(CYMRAEG) Swediad
(CATALĄ)
(ENGLISH) Swede

sverdsvärd·] (·n·)
(CYMRAEG) cledd’f
(CATALĄ)
(ENGLISH) sword

sverge
(CYMRAEG) ?rhegu ?tyngu
(CATALĄ)
(ENGLISH) swear

Sverige
(CYMRAEG) Sweden
(CATALĄ)
(ENGLISH) Sweden

sverme
(CYMRAEG) haid
(CATALĄ)
(ENGLISH) swarm

svette
(CYMRAEG) chw’s
(CATALĄ)
(ENGLISH) sweat

sveve
(CYMRAEG) arnofio; 2 gleidio
(CATALĄ)
(ENGLISH) float; 2 glide

svike
(CYMRAEG) twyllu
(CATALĄ)
(ENGLISH) deceive

svinekjųtt
(CYMRAEG) cig moch
(CATALĄ)
(ENGLISH) pork

svinekiotelett
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

svinge
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) swing

svųmme
(CYMRAEG) nofio
(CATALĄ)
(ENGLISH) swim

svųmmehall
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

svulme
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) swell

sy
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) sew

syd
(CYMRAEG) De
(CATALĄ)
(ENGLISH) south

syk syyk·] (·ansoddair·)
(CYMRAEG) claf
(CATALĄ)
(ENGLISH) sick

sykehus
(CYMRAEG) ysbyt’
(CATALĄ)
(ENGLISH) hospital

sykepleierske
(CYMRAEG) nyrs
(CATALĄ)
(ENGLISH) nurse

sykkel [· ·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) (en sykkel, sykkelen; sykler, syklene) beisicl, beic
(CATALĄ) (en sykkel, sykkelen; sykler, syklene) bicicleta
(ENGLISH) (en sykkel, sykkelen; sykler, syklene) bicycle, bike, cycle

syltetųy
(CYMRAEG) jam
(CATALĄ) melmelada
(ENGLISH) jam

syn
(CYMRAEG) golwg
(CATALĄ) vista
(ENGLISH) sight

syndsynn·] (·cyffredin·)
(CYMRAEG) pechod det er synd = 'bechod (fod...)
(CATALĄ) pecat det er synd = és una lląstima (que..)
(ENGLISH) sin det er synd = it's a pity(that...)

synes
(CYMRAEG) meddwl
(CATALĄ)
(ENGLISH) thimk

synge
(CYMRAEG) canu
(CATALĄ)
(ENGLISH) sing

synke
(CYMRAEG) soddi
(CATALĄ) enfonsar-se
(ENGLISH) sink

synlig
(CYMRAEG) gweladw’
(CATALĄ)
(ENGLISH) visible, in sight

synsbedrag
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH) optical illusion

system
(CYMRAEG) sustem
(CATALĄ) sistema
(ENGLISH) system

sytten
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)

sytti
(CYMRAEG)
(CATALĄ)
(ENGLISH)
/
·····Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pągina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weų(r) ąm ai? Yłu ąa(r) vķziting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait


CYMRU-CATALONIA