baneri

Gwefan Cymru-Catalonia:
La Web de Galles i Catalunya

Wales-Catalonia Website
The Welsh in the United States Carnarvon, Iowa / Y Cymry yn yr Unol Daleithau: Carnarvon, Iowa




http://www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_iowa-carnarvon_2791e.htm

0001 Home Page / Yr Hafan kimkat0001

1804e Y Cymry alltud / The Welsh in exile kimkat1804e
1050e
The Welsh in America / Y Cymry yn Amrica kimkat1050e
this page / y tudalen hwn


(delwedd 7375)

Aquesta pgina en catal: no disponible encara

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg
 2790k Y tudalen hwn yn Gymraeg kimkat2790k

If a link to another page in this website doesnt work for some reason Pe buasai dolen gyswllt ar gyfer tudalen arall yn y wefan hon yn methu am ryw reswm, the page can be found via Google gellir dod o hyd ir tudalen trwy gyfrwng Google. Type kimkat followed by the page number Teipiwch kimkat ac wedyn rif y tudalen for example, to follow link 1276k er enghraifft, i ddilyn y ddolen gyswllt 1276k, search for kimkat1276k chwiliwch am kimkat1276k

 

Carnarvon, Iowa

 

delwedd 7725

 

The state of Iowa is dotted with many Welsh settlements. Strangely enough, Carnarvon was more than anything a German village, and although there is a Welsh settlement some fifty miles to the north (Peterson / Lynn Grove) and another one some eighty miles to the south (Wales), there wasnt any Welsh community as such in this area..

Y mae talaith Iowa yn frith o sefydliadau Cymreig. Yn rhyfedd ddigon, pentref Almeinig yn fwy na dim oedd Carnarvon, ac er bod sefydliad Cymreig ryw hanner can milltir ir Gogledd (Peterson / Lynn Grove) ac un arall ryw bedwar ugain milltir ir De (Wales), nid oedd yn y cylch hyn gymuned Gymreig fel y cyfryw. 

 

 

delwedd 7726

 

 

How did it come to have the name Carnarvon?

Sut felly aeth Carnarvon yn enw arno?

 

In his history of Sac County ((History of Sac County, Iowa) (1914) author Wiliam H. Hart says this about the village:

 

VILL.AGE OF CARNARVON.

This, the only distinct platted village in Viola township, was laid out
by George W. Pitcher, in section 22. township 86. range 36, on
October 24,
1881
. Its present population is about one hundred and fifty. It is a junction
point of the Chicago & Northwestern railroad, where the Carroll branch
leaves the Tama branch, and is something over four miles south and east
from the town of Wall
Lake

 

The towns were named as follows... Carnarvon, for a town of that name in Wales, the birthplace of Division Superintendent Hughes of the Northwestern Railroad Company...

 

William H. Hart

History of Sac County, Iowa

1914

 

delwedd 7727

 

Yn ei hanes am Swydd Sac, Iowa (History of Sac County, Iowa) (1914) y maer awdur William H. Hart yn dweud fel hyn am y pentref (oi drosi or Saesneg):

 

PENTREF CARNARVON

Dymar unig bentref yn nhrefgordd Viola a gynlluniwyd a chofrestrwyd; 24 Hydref 1881 fu dyddiad ei gofrestru. Fei gosodwyd allan gan George W. Pitcher, yn adran 22, trefgordd 86, cylchfa 36.

 

Ar hyn o bryd mae iddo tua chant a hanner o drigolion. Cyffordd ar reilffordd y Chicago & Northwestern yw Carnarvon, lle y mae cangen Carroll yn ymadael changen Tama.

 

Fei lleolir ychydig dros bedair milltir ir de-ddwyrain o dref Wall Lake.

 

Fe enwyd y trefi fel a ganlyn... Carnarvon, ar l tref or un enw yng Nghymru, man geni y Goruchwyliwr Adran Hughes (Division Superintendent Hughes) o Gwmni Rheilffordd y Chicago & Northwestern...

 

Who exactly was Mr. Hughes of the disrtict of Arfon in Wales?

Pwy yn union, tybed, oedd y Bonwr Hughes o Arfon?

 

Here are some pictures of the area that I put toghther lately (or rather, yesterday, 4 March 2011)

They were taken in July 2007

Dyma luniau o Carnarvon ar cylch yr wyf wedi eu rhoi at ei gilydd yn ddiweddar (sef ddoe 4 Mawrth 2011)

Feu tynnwyd ym mis Gorffennaf 2007.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ydaDN9S-K-M Carnarvon, Iowa

 

delwedd 7724

 

 

END / DIWEDD


Latest update / Adolygiad diweddaraf: 22.30 12-01-2011
Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wbsait (ngglish)


Search this website Archwiliwch y wefan hon
---
Structure of teh website
Adeiladwaith y wefan
---
Maintenance of the website
Gwaith cynnal a chadw

Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr: YMWELFA

CYMRU-CATALONIA

Free counter and web stats