SECCIÓ 10  Els gal·lesos exiliats. ADRAN 10 Y Cymry Alltud   

Secció10A. Els gal·lesos als Estats Units. Adran 10A. Y Cymry yn yr Unol Daleithau:  

 

baneri  

Gwefan Cymru-Catalonia:
La Web de Gal·les i Catalunya   

Wales-Catalonia Website
   
http://www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_y_cymry_yn_america_mynegai_2846c.htm

     
0001 Pàgina Principal / Yr Hafan  kimkat0001    

2002c Mapa de la web en català / Yr Arweinlen yn Saesneg kimkat2002c   

2855c Pàgina índex – els gal·lesos exiliats / Cyfeirddalen y Cymry Alltud  kimkat2855c
aquesta pàgina / y tudalen hwn


(delw 0825)

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg
 Y tudalen hwn yn Gymraeg  kimkat1793k     

 

  This page in English (The Welsh in exile: United States. Index) kimkat1050e

 

·····     

 

xxx Videos / photos of Welsh settlements. Fídeos / ffotos o’r sefydliadau Cymreig.

 

 

xxx Videos / photos of text from The History of the Welsh in America (1872) and maps showing the location of Welsh settlements in the United States. Fídeos / ffotos o destun Hanes Cymry América (1872) â mapiau yn dangos lleoliadau’r sefydliadau yn Unol Daleithau América.

 

 

                       Alabama     

 

Alaska      

 

Arizona     

 

Arkansas     

 

California     

kimkat2818e

 

Colorado  

kimkat2815e

 

Connecticut     

 

Delaware     

 

District of Columbia     

 

Florida     

 

Georgia     

 

Idaho     

 

Illinois  

kimkat2797e

 

Indiana     

 

Iowa   

2792k kimkat2792k More information about the Welsh in Iowa / Rhagor o wybodaeth am y Cymry yn Iowa     

 

Kansas   

 

Kentucky     

 

Louisiana     

 

Maine     

 

Maryland     

 

Massachusetts     

 

Michigan     

 

Minnesota 

kimkat282e

 

Mississippi     

 

Missouri  

2808k kimkat2808k Més sobre els gal·lesos a Missouri / Rhagor o wybodaeth am y Cymry yn Missouri     

 

Montana     

 

Nebraska  

kimkat2800e

 

Nevada     

 

New Hampshire     

 

New Jersey     

 

New Mexico     

 

New York     

 

North Carolina     

 

North Dakota     

 

Ohio  

kimkat2839e

 

Oklahoma     

 

Oregon     

 

Pennsylvania  

kimkat2842e

 

Rhode Island     

 

South Carolina     

 

South Dakota     

 

Tennessee     

kimkat2821e

 

Texas     

 

Utah     

 

Vermont     

 

Virginia     

 

Washington     

 

West Virginia     

 

Wisconsin  

kimkat2803e

 

Wyoming     

 

 

 

        

 .....

 

    

 

Ble’r wyf? Yr ych yn ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ə peij fròm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Fi / Diwedd

Darreres actualitzacions  - Adolygiadau diweddaraf

01 08 2011