............baneri Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya / Wales and Catalonia WEbsite

 

 

CONTENTS OF THIS PAGE (CYNNWYS Y TUDALEN HWN):

Burnley, England. Orientation Page.

(Burnley, Lloegr. Y Gyfeirddalen.)

 

0001 Yr Hafan / Pgina principal kimkat0001

...........2003e Y Barthlen / Mapa de la web kimkat2003ee


.........................
y tudalen hwn / aquesta pgina

 


cylch_baner_cymru3Y tudalen hwn yn Gymraeg: kimkat2660k

Aquesta pgina en catal: kimkat2660c

 

1 map of Wales and a part of the old county of Lancashire (Map o Gymru a rhan or hen Swydd Gaerhirfryn)

 

3892_burnley_061031

(llun 3892)

 

2 Iantos History (Hanes Ianto)

 

Er taw ym Mro Tawe y bm yn byw am rai blynyddoedd yn fy mebyd, yn Burnley yn Swydd Gaerhirfryn, Lloegr, ym ganwyd.

(Although I lived in the area of teh river Tawe for some years as a child, I was born in Burnley, Lancashire, England).

 

Deuthum i fyw i Gymru yn fis oed. Dyma ambell bwt ar y dref honno, sef Burnley..

(I arrived in Wales at the age of one month. Here are some bits and pieces about Burnley)

 

I lawr yr heol, ym Manceinion, ganwyd David Lloyd George - ond ryw ganrif ynghynt (17 Rhagfyr 1863)!

(Just down the road, in Manchester, David Lloyd George was born - though a century before - 17 December 1863)

Ac hefyd bur bardd John Ceiriog Hughes (1832-87), o Lanarmon Dyffryn Ceiriog, Sir Ddinbych, yn gweithio ym Manceinion am gyfnod.

(Aslo the poet John Ceiriog Hughes (1832-87), from Llanarmon Dyffryn Ceiriog, in the county of Dinbych, worked in Manchester for a time)

 

3 Links (Dolennau)

  

2585e Old photos of Burnley (Hen Ffotos o Burnley)

 

2917e (kimkat2917e) ON THE DATE OF THE CONQUEST OF SOUTH LANCASHIRE BY THE ENGLISH. 
W. BOYD DAWKINS. ARCHAEOLOGIA CAMBRENSIS. 1873. 

 

 

________________________________


(llun 3219)

http://www.kimkat.org/amryw/1_burnley/burnley_cyfeirddalen_2586e.htm

Contact us through the visitors book (Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr): kimkat1853e

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA

 

Adolygiad diweddaraf / latest update: 2011-11-08, 2008-09-27, 2006-10-31

Diwedd y dudalen / End of the page