http://www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_enwau_euas_cym_eng_0978k.htm

0001z Yr Hafan

 

..........1863k Y Fynedfa Gymraeg

 

....................0009k Y Barthlen - cynhwyslen o'r hyn sydd yn y wefan hon

 

...............................1997k Cynhwyslen Adran Clawdd Offa

 

 


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Cymru tu hwnt i Glawdd Offa


Euas ac Ergyn - Cymru yn Swydd Henffordd


 


Yn ôl y beirdd, 'dwy wir lawes Gwent' oedd y ddau gantref Euas ac Ergyn. Ardaloedd llwyr Gymraeg oedd y rhai hyn, er iddynt ymylu ar diroedd wedi eu meddiannu gan y Saeson ers canrifoedd. Wrth i Gymru a thiroedd y Gororau gael eu hychwanegu at diriogaeth Lloegr yn sgil yr Deddfau Uno (1536/43), fe roddwyd Euas ac Ergyn i Swydd Henffordd.

Gynt, Afon Gwy a fu'r ffin rhwng tiroedd y Saeson a'r Cymry, ond gyda'r uno daeth rhan o gwrs Afon Mynwy i farcio'r ffin rhwng Sir Fynwy a Swydd Henffordd.

(Gweler http://www.borderdisc.com/mag/offasdyke.htm Offa's Dyke / Clawdd Offa.

Dywedir yma mae ffin yn hytrach na chlawdd amddiffinol oedd Clawddd Offa. Ategir syniad hwn gan absenoldeb y Clawdd yn Ergyn. Er ei bod yn wlad Gymraeg, o dan lywodraeth Mercia yr oedd, ac yn bosibl fe'i gwelid fel ardal niwtral gan y Cymry a'r Saeson fel ei gilydd. I Frenin Mercia, Offa, yr oedd yn gylchfa ragod rhwng ardaloedd Mercia Saesneg, a thiriogaeth Gwent ymhellach i'r gorllewin, ac am y rheswm hyn, nid oedd yn rhaid dangos y ffin â chlawdd.

Er i Gymru golli'r ardaloedd hyn (Euas ac Ergyn), yr oedd yr iaith Gymraeg yn dal yn y parthau hyn tan ddiwedd y ddeunawfed ganrif.

Gweler: 0979k Eirinwg - erthygl gan A. Morris (Cymru, 1915)

Mae'r enwau Cymraeg yn yr hen gantrefi hyn wedi goroesi mewn llawer man; weithiau fe'u disodlwyd gan enwau Saesneg (y mae amryw o'r rhai Saesneg hyn wedi bod ers dros fil o flynyddoedd). Yr oedd rhai o'r ffurfiau Cymraeg yn cael eu harfer yn Sir Fynwy tan ryw ganrif yn ôl, pan gollwyd siaradwyr olaf Sir Fynwy wledig.


Ond y mae llawer o'r enwau ar gof a chadw. Fe ddylem ni fod yn anwybodol o'r enwau diddorol yma, a'u defnyddio unwaith eto. Mewn ambell achos nid yw'r ffurf Gymraeg ar glawr mwy, ond y mae'r ffurf Saesneg yn awgrymu ei bod yn drosiad uniongyrchol o'r Gymraeg - (Dewsall - "Dewi's well" - yn ôl pob tebyg Ffynnon Dewi (neu Ffynnon Ddewi) oedd yr enw Cymraeg ar y lle hwn). Yn y rhestr, y mae seren fach wrth enwau o'r math hwn a ail-greuwyd gennym.

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us 

(delw 0425)

Cliciwch ar y map i gael gweld yr ardal dan sylw

 

SAESNEG-CYMRAEG (enwau lleoedd Euas ac Ergyn - y ffurfiau Saesneg presennol â'r enwau Cymraeg)

 

ENW SAESNEG

ENW CYMRAEG

CYFEIRNOD MAP

 

Aconbury

Caer-rhain

 

 

Abbey Dore

Abaty Daur

SO3830

 

Archenfield

Ergyn

 

 

Ballingham

Llanfuddwalan

SO5638

 

Bridstow

Llansanffráid

SO5824

 

Bryngwyn

Bryn-gwyn

 

 

Clodock

Clydog

SO3227

 

Dewsall

*Ffynnondewi / *Ffynnonddewi

(enw Cymraeg tybiedig - nid yw’n bodoli mewn hen ddogfennau; ond o gyfieithu Dewsall i’r Gymraeg dyna fydd yr enw; Ffynnondewi / Ffynnonddewi o bosibl taw hwn oedd yr enw gwreiddiol. Mae’r enw Sasneg yn cadw’r elfen ‘Dewi’ heb ei gyfieithu)

SO4933

 

Dewchurch (Little Dewchurch)

Llanddewi

SO5331

 

Dewchurch (Much Dewchurch)

Llanddewi Rhos Ceirion

SO4831

 

Dingestow

Llanddingad

SO4510

 

Foy

Llandyfói

SO 5928

 

Ewyas

Euas

 

 

Garway

Llanwrfwy

SO4522

 

Golden Valley

Ystrad Daur

SO3536

 

Ganarew

Castellgeronwy

SO5216

 

Hentland

Henllan

?

 

Kenderchurch

Llangynidr

 

 

Kentchurch

Llan-gain

SO 4125

 

Kilpeck

Llanddewi Cil Peddeg

SO4430

 

Llancillo

Llansylfwy

SO3625

 

Llancloudy

Llanllwydau

SO4920

 

Llandinabo

Llanwnabwy

SO 5128

 

Llanfrother

Llanfrodyr

??

 

Llangarren

Nantgaran

SO5221

 

Llangunnock

Llangynog

??

 

Llanrothal

Llanrhyddol

??

 

Llanveyno

Llanfeuno

SO3031

 

Llanwarn

Llan-wern

(Llan-wern Teilo a Dyfrig)

SO5028

 

Llyndu

Llyn-du

??

 

Longtown

Y Dref-hir

SO3228

 

Marstow

Llanfarthin

SO5619

 

Michaelchurch

Llanfihangel Cil Llwch

SO5225

 

Michaelchurch Escley

Llanfihangel

SO3134

 

Moccas

Mochros

SO3542

 

Dewchurch (Much Dewchurch)

Llanddewi Rhos Ceirion

SO4831

 

Mynydd Brith

Mynydd-brith

??

 

Pencoyd

Pen-coed

SO5126

 

Penrose

Penrhos

??

 

Peterstow

Llan-bedr

SO4125

 

Wormbridge

*Pontarwrfwy

Ddim yn enw hanesyddol ddilys - Yr ym ni wedi cyfieithu’r enw Saesneg ar lun enwau Cymraeg tebyg - Pontargothi, Pontarelan, ayyb. Afon Gwrfwy yw’r afon ‘Worm’ yn Gymraeg

 

 

River Frome

Afon Ffraw

SO5638

 

River Lugg

Afon Llugwy

SO 5637

 

Sellack

Llansulwg

SO5627

 

St Devereux

Llanddyfrig

SO4431

 

St Weonards

Llansainwenarth

SO5924

 

Treferanon

Trefranwen

??

 

Trelasdee

Tre-lewis-du

??

 

Tretire

Rhyd-hir

SO5223

 

Vowchurch

*Eglwys-fraith

(Cyfieithiad o’r enw Saesneg. Nid yw’r enw yma yn bodoli mewn hen ddogfennau, ond o bosibl dyna oedd yr enw gwreiddiol, a’r enw Saesneg yn drosiad ohono)

SO3636

 

Welsh Bicknor

Llangystennin Garth Brenni

SO5917

 

Whitchurch

Llandywynnog

SO5617

 

CYMRAEG-SAESNEG (enwau Cymraeg Euas ac Ergyn ynghyd â'r ffurfiau Saesneg presennol)

Abaty Daur (SO xxxx) {·Abbey Dore·}
Afon Ffraw (SO xxxx) {·River Frome·}
Afon Llugwy (SO xxxx) {·River Lug·}
Br
yn-gwyn (SO xxx)
Clydog (SO xxx) {·Clodock·} (Llyfr Llan-daf 1150 ecclesia Sancti Clitauci )
*Ffynnondewi (SO 4933) {·Dewsall·}. 7 km i'r de-orllewin o Rosan ar Wy / Ross on Wye.
Henllan (SO xxxx) {·Hentland·}..
Llan-bedr
(SO 4125) {·Peterstow·}. 3 km i'r de-ddwyrain o Bontrilas. (Llyfr Llan-daf 1150 Lann petyr)
Llanddewi Cil Peddeg
(SO xxxx) {·Kilpeck·} Peddeg > Peg [peeg]
Llanddewi Rhos Ceirion (SO xxxx) {·Much Dewchurch·}
*Llanddewi (SO xxxx) {·Dewchurch·}
Llanddingad (SO xxxx) {· ·}
Llanddyfrig (SO xxxx) {·St. Devereux·}
Llandyfói (SO 5928) {·Foy·}. 4 km i'r gogledd o Rosan ar Wy / Ross on Wye. (Llyfr Llan-daf 1150: Lanntimoi)
Llandywynnog (SO xxxx) {·Whitchurch·}
Llanfarthin (SO xxxx) {·Marstow·} (Llyfr Llan-daf 1150: Lann Martin)
Llanfeuno (SO xxxx) {·Llanveyno·}..
Llanfihangel Cil Llwch (SO xxxx) {·Michaelchurch·}
Llanfihangel Escli* (SO xxxx) {·Michaelchurch Escley·}
Llanfrodyr (SO xxxx) {·Llanfrother·}
Llanfuddwalan (SO xxxx) {·Ballingham·} (Llyfr Llan-daf 1150: Lann Budgualan)
Llan-gain (SO 4125·} {·Kentchurch·}. 3 km i'r de-ddwyrain o Bontrilas. (Llyfr Llan-daf 1150: Lann Gein)
Llangynidr (SO xxxx) {·Kenderchurch·} (Llyfr Llan-daf 1150: Lann cinitir)
Llangynog (SO xxxx) {·Llangunnock·}
Llangystennin Garth Brenni (SO xxxx) {·Welsh Bicknor·}
Llanllwydau (SO xxxx) {·Llancloudy·} (Llyfr Llan-daf 1150: Lann loudeu)
Llanrhyddol
(SO xxx) {·Llanrothal·}.
Llyfr Llan-daf (1150) Lann Ridol (= Llanrhyddol o ran ei ynganiad).
Llansainwenarth (SO xxx) {·St. Weonards·}. Llyfr Llan-daf (1150) Lann Sant Guainerth . Mae'r un enw i'w weld yn Llan-ffwyst Fawr, Sir Fynwy (Llanwenarth (SO 2714) )
Llansanffráid
(SO xxxx) {·Bridstow·}. (Llyfr Llan-daf 1150: Lann San Freut)
Llansulwg (SO xxxx) {·Sellack·} (Llyfr Llan-daf 1150: Lann suluc)
Llansylfwy (SO xxxx) {·Llancillo·} (Llyfr Llan-daf 1150: Lann Suluiur)
Llan-wern (Llan-wern Teilo a Dyfrig) (SO xxx) {·Llanwarn·}.
Llyfr Llan-daf (1150) Lann Guern (hynny yw, Llan-ghwern) .
'Warn' yw'r ffurf Saesneg; Fe fyddai hwn wedi odli â'r Gymraeg 'arn' ar un adeg, Yn yr iaith Saesneg yn ganrif 1700 -aeth er- yn -ar- mewn shew o siriau
university / varsity,
clerk /
clark (ond clerk wedi ei gadw yn UDA),
Berkeley ("Barkeley") / ond -er- yn UDA, etc
Llanwnabwy (SO 5128) {·Llandinabo·}. 10 km i'r gogledd-orllewin o Rhosan ar Wy / Ross on Wye. Ceir yn Llyfr Llan-daf Lann Iunabui (1150) ("llan Iwnabwy"). Mae'n debyg i ffurf hupocoristig fodoli hefyd, â'r rhagflaenydd 'ty' - Ty-iwnabwy, sydd yn sail i "llan Dinabwy". Mae'r w yn lle wy mewn sillaf olaf yn nodweddiadol o Gymraeg y De, wrth gwrs. ("llan Dinabw"). Yn Saesneg, mae'r -w derfynnol yn mynd yn -o neu -ow. Enghraifft arall yw Afon Mynwy, ar lafar Mynw; o'r enw hwn daw "Monnow".
Llanwrfwy (SO xxxx) {·Garway·} (Llyfr Llan-daf 1150: Lann Guoroue)
Llyn-du (SO xxxx)
Mochros (SO xxxx) {·Moccas·}
Mynydd-brith (SO xxxx) {·Mynydd Brith·}
Nantgaran (SO xxxx) {·Llangarren·}
Pen-coed (SO xxxx) {·Pencoyd·}
Penrhos (SO xxxx) {·Penrose·}
Rhyd-hir (SO xxxx) {·Tretire·} Mae'r cyfuniad d+h yn rhoi 't' yn rheolaidd yn y Gymraeg, wrth gwrs. Felly mae'n tebyd taw 'Ritîr' oedd y ffurf leol. Peth cyffredin yw i’r 'h' fynd ar goll yn y de-ddwyrain - ond efallai datblygiad lled ddiweddar yw hwn, neu yr oedd ardaloedd lle y'i cedwid. Ta beth am hynny, yn Saesneg aeth y sillaf [tiir] yn [tair] yn ystod cyfod newidiadau'r llafariad hirion yn y ganrif 1500 (aeth yr 'i' hir Saeseng yn 'ai'; 'ii' oedd y llafariad yn y geiriau ice, my, fly, ayyb gynt. Mae'r elfen gyntaf 'tre' wedi disodli 'rhyd' - yn yr un modd y mae gwamalu ar adegau rhwng llan/nant, glan/llan, llan/llyn, ayyb
Trefranwen (SO xxxx) {·Treferanon·}
Tre-lewis-du (SO xxxx) {·Trelasdee·}
Y Dref-hir (SO 3228) {·Longtown·}. 8 km i'r gorllewin o Bontrilas.
Ystrad Daur
(SO xxxx)
Golden Valley· }

 

 Dywed Melville Richards (1971)...

Domesday Book acknowledged the peculiarly Welsh character of Archenfield, and although the district was occupied first by Fitzosborn and then granted to Hubert de Burgh in 1277, its population remained Welsh for many centuries. Evidence for this ma be found in the family papers of Mynde Park in Much Dewchurch, and of Milborne and Kentchurch Court. These papers deal with such Herefordshire parishes as Rolston, Longtown, Much Dewchurch, Orcop, Llanrothal, Gillow, Kilpeck, &c. In Llanrothal, c. 1300, lived Meurig ap Goronwy Goch, and Philip and Madog sons of Thomas ab Ithel. In 1364 the witnesses to a deed at Orcop were Rhys ap Dafydd ap Ieuan, William ap Robert, William ap Wilcoc, Hugh Goch and Ieuan ap Iorwerth. In 1437 the names are Philip ap Gwilym Grono, William ap Rhirid, John Griffith, Robert ap Meurig. If we pass on to the sixteenth century we find in 1537 Philip ap Rhys, Lewis ap Jancyn, Rhys ap Ieuan ap Phillip, and John ap Robyn. John ap Jenkin lived in Llancillo in 1587. The local gentry were Welsh: Robert ap Gwilym in 1494, James ap Hywel of Llangarran in 1584. Even the parish priests and chaplains were Welsh: Philip ap Madog, rector of Peterstow in 1473, John ap Robyn, chaplain in 1478. Just as significant are the many Welsh field names in Archenfield parishes, the Visitation Returns for the Diocese of Hereford in 1397 show that many of the parishes were inhabited by a majority of people with Welsh names.

Tudalen 89; The Population of the Welsh Border - Melville Richards - 77-100, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, Session 1970 (Part 1), published 1971


Archenfield was still Welsh enough in the time of Elizabeth for the bishop of Hereford to be made responsible together with the four Welsh bishops for the translation of the Bible and the Book of Common Prayer into Welsh. Welsh was still commonly spoken here in the first half of the nineteenth century, and we are told that churchwardens' notices were put up in both Welsh and English until about 1860 (Transactions Woolhope Naturalists' Field Club, 1887, page 173). Welsh was spoken by individuals until comparatively recently.
Tudalen 95; The Population of the Welsh Border - Melville Richards. Pages 77-100, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, Session 1970 (Part 1), published 1971

·····


 
·····

0981k
Y Tudalen "Iredentiaeth" - rhaid adennill y Tir Coll - Croesoswallt, Euas, Ergyn, ayyb


Adolygiad diweddaraf - Dydd Llun 03 07 2000 :: (Mercher) 16 07 2003

0978 Gwefan Cymru-Catalonia.. Yn ôl y beirdd, 'dwy wir lawes Gwent' oedd y ddau gantref Euas ac Ergyn. Ardaloedd llwyr Gymraeg oedd y rhai hyn, er iddynt ymylu ar diroedd wedi eu meddiannu gan y Saeson ers canrifoedd.

 

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA