0981k Gwefan Cymru-Catalonia. Mae ambell diriogaeth o fewn ffiniau Lloegr erb˙n heddiw oedd yn rhan o'r Gymru Gymraeg c˙n y Deddfau Uno 1536/42, er enghraifft ardal Croesoswallt yn y Gogledd, a'r hen gantrefi Euas ac Erg˙n yn Y De. Mae hi'n hen br˙d ein bod yn cychw˙n ymgyrch i'w hadennill. Croeso i'n tudalen Iredentiaeth!

http://www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_iredentiaeth_0981k.htm

0001z Yr Hafan

 

..........1863k Y Fynedfa Gymraeg

 

....................0009k Y Barthlen - rhestr o'r hyn sydd i'w weld yn y wefan hon 

..............................
1997k Cynhwyslen yr Adran 'Cymru tu hwnt i Glawdd Offa'

 

...............................................y tudalen hwn / aquesta pāgina

 


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galˇles i Catalunya
Wales-Catalonia Website

 
Cymru tu hwnt i Glawdd Offa
 

Tudalen Iredentiaeth


 

(delw 6659)

  1999c Aquesta pāgina en catalā (Irredentisme i Galˇlčs més enllā de la Fossa d’Offa)

  0983e This page in English (Irredentism and Wales Beyond Offa’s Dyke)

Cafodd ambell ardal Gymraeg yn y Mers ei hatodi at un o siroedd Lloegr ar ôl y Ddeddf Uno 1536/43 - yn enwedig ardal Croesoswallt yn y Gogledd, a'r cantrefi Euas ac Erg˙n yn y De.
Mae rhai wedi cadw eu Cymreictod h˙d yn ddiweddar iawn.
Ond oes rhaid i ni fodloni ar y ffaith ein bod wedi eu colli?
Eithaf syniad fyddai ymgyrchu i'w hadennill - efallai fel iawndal am ymdrechion Lloegr i ddadwreiddio'r iaith a'r diwylliant Cymraeg dros y ddw˙ ganrif ddiwethaf.
Dyma ein hadran "Iredentiaeth" - lle byddwn ni yn ychwanegu defn˙dd s˙dd yn ymwneud a'r Tiroedd Coll.

Iredentiaeth - cefnogaeth i'r syniad o wlad yn adennill tiriogaeth oedd ar un adeg yn rhan gynhenid ohoni ond s˙dd erb˙n h˙n o dan reolaeth gwlad arall.
Addasiad o'r ffurf Saesneg
IRREDENTISM (canrif 1800), o
IRREDENTIST < Eidaleg
IRREDENTISTA, o'r ymadrodd
ITALIA IRREDENTA, "Yr Eidal heb ei hadennill" , < Eidaleg
IR- (rhagddodiad negyddol, ffurf ar IN-) + REDENTO = atbr˙n, < Lladin
REDEMPTUS = atbr˙n, wedi ei atbrynu.

The Geogaphical Limits of Welsh Home Rule.

Yn 1927, yn y cylchgrawn 'Welsh Outlook', cyhoeddw˙d erth˙gl Saesneg hynod o ddiddorol gan yr Athro John Edward Lloyd (1861-1947 - h.y. fe'i cyhoeddw˙d pan oedd yn 65/66 oed) - 'The Geogaphical Limits of Welsh Home Rule'.

Dyma ddarnau o'r ysgrif:

"The proposal to hand over to a Welsh assembly a substantial amount of the legislative business now transacted by the Parliament of the Empire raises an interesting geographical question. What is to be the Wales of the Welsh Home Rule Act? The answer is not so obvious as might appear upon the surface. To assign to the new body the twelve counties generally regarded as Welsh, even if Monmouthshire were added in accordance with recent custom, would be merely to stereotype divisions made by Henry VIII., without regard to modern conditions or the needs of a modern community...."

Yn y gorffennol, yr oedd Cymru yn dip˙n mw˙ o ran ei maint nag y mae hi heddiw, er nad oedd ffin sw˙ddogol rhwng tiroedd y Cymr˙ a thiroedd y Saeson.

"In the middle ages little effort was made to draw a definite boundary between England and Wales. There were Welsh shires and there were Welsh principalities, but between the two came the amphibious {dic} marcher lordships held by English rulers, and yet forming no part of that England wherein the King's writ ran. Ellesmere, Oswestry, Clun, were not at that time in the county of Salop, but in the "Marches of Wales," and a John Kynaston of Ellesmere, charged at Shrewsbury in 1402 with active participation in the rising of Owain Gl˙ndwr, successfully put forward the plea, in the Court of King's Bench at Westminster, that the places where he was alleged to have been seen in arms (including Oswestry and West Felton) were in Wales, and that his doings there were consequently of no concern to the King's justices, commissioned to enquire into offences in the county of Salop. So far as a border between England and Wales could be laid down in those days, it would of necessity be drawn so as to give the latter country large parts of what are now Shropshire and Herefordshore, and even a corner of the county of Gloucester...."

Nid oedd Owain Gl˙n Dwr yn fodlon ar Gymru fach a fyddai o dan fygythiad parhaol Lloegr Fawr. Yr oedd rhaid ymest˙n ffiniau'r wlad fel bod Cymru yn wlad fw˙ y tu ôl i ffin ddiamw˙s a hawdd ei hamddiff˙n, a Lloegr yn llai o ran ei maint a'i nerth.

"Owen Gl˙ndwr meditated, it is well known, a partition of Southern Britain which would have made Wales a very extensive area, indeed. In the Tripartite Indenture, he claims for his principality all the land west of the Severn as far as Worcester; thence the boundary is to run north to the source of the Trent, and thence to that of the Mersey, from which point the Mersey is to be the limit until it falls into sea. Owen thus proposed to annex to Wales large sections of Gloucestershire and Worcestershire, and the whole of Herefordshire, Shropshire and Cheshire...."

Wrth ychwanegu tiriogaethau'r Cymru at Loegr, creuw˙d siroedd new˙dd ar y patrwm Seisnig (fel y gwnaethpw˙d mewn rhan o Gymru 234 o flyneddyoedd c˙n hynn˙, ar ôl i Loegr feddiannu gwlad Gw˙nedd). Gan mae 'Saeson' oedd pob un yn y Gymru ddiddymedig i fod, ni fu yn fwriad gan y gweinyddw˙r dynnu llinell rhwng cymunedau Cymreig a Seisnig. Ar ben hynn˙, yn ôl y Ddeddf, yr oedd yn rhaid cael gwared o'r iaith Gymraeg.

"It should be remarked that the new counties of Henry VIII. were aggregations of Marcher lordships, and that no attempt was made to set up a border which should follow linguistic lines. The Act, indeed, was not very complimentary to the Welsh language, which it describes as "a speech nothing like nor consonant to the natural Mother Tongue used within this Realm," and Henry, who forbade the use of Welsh in the courts of law held within the Principality, no doubt believed that an early result of his measures would be the disappearance of a tongue which the memory of his ancestors might have led him to treat with greater respect. Thus Wales, as defined by him, excluded Oswestry and the region between it and Denbighshire, where a good deal of Welsh is spoken to the present day, nor did it include south-west Herefordshire, where Welsh was undoubtedly current until recent times. Indeed, in this respect the ecclesiastical boundaries were truer to the facts than the civil ones, for, until recent changes, the diocese of St. Asaph included Oswestry and seven other Shropshire parishes, while the diocese of Llandaff has always included Monmouthshire, and the diocese of St. David's the eleven parishes in Herefordshire which form the ancient region of Ewias."

Efallai wrth lunio siâp y Gymru new˙dd y dylid diystyru'r ffiniau presennol:

"The Wales of statute law, therefore, owes its form largely to accident, and in any scheme of self-government for the Principality, the question of revising its boundaries may very reasonably come up for consideration... A bold draughtsman of the Home Rule Act might, indeed, be tempted to go some little way in the direction taken by Gl˙ndwr and suggest the annexation of Shropshire and Herefordshire, counties with which at present Montgomeryshire, Radnorshire, and Brecknockshire are closely linked by ties both economic and administrative. Shrewsbury and Hereford are at present great border centres, and it is conceivable that the future Welsh Parliament might find the former a more convenient meeting place than Cardiff. University bodies have long found that, given the present railway facilities, Shrewsbury is the natural centre and meeting place for delegates drawn from all parts of Wales and the penchant of other representative gatherings for Llandrindod Wells is, in effect, an admission that this is the case; the delightful watering place on the Radnorshire hills is chosen as the nearest approximation to Shrewsbury, in point of railway convenience, which is actually on Welsh soil."

Ond, meddai hef˙d,

"Wales, it is safe to say, will never reach the noble dimensions allotted to it in the far reaching schemes of the Seer of Gl˙n Dyfrdw˙ {= Owain Gl˙n Dwr}."

Serch hynn˙ rhaid ystyru o ddifrif ymest˙n y ffiniau:

"Certain it is, that, when the intensely practical questions which gather round the subject of Home Rule begin to be discussed, it will be realised that such matters as railway communication, regional markets and currents of trade must be taken into account... there is some risk that a Wales may be brought into existence free and self-controlled, but actually at the mercy of Liverpool, Manchester, the border counties, and Bristol."


Gweler:

0978 k
Cymru yn Sw˙dd Henffordd - enwau lleoedd Cymraeg yn Sw˙dd Henffordd
Llan-gain - Kentchurch
Llangynidr - Kenderchurch
Llangynog - Llangunnock
Llangystennin Garth Brenni - Welsh Bicknor
Llanllw˙dau - Llancloudy

0979k
Eirinwg - erth˙gl gan A. Morris (Cymru, 1915)
Rhaid myned yn ôl i amser Offa, brenin y Mers, ym mlynyddau olaf yr w˙thfed ganrif, am yr ymrw˙giad a gymerodd le i wahanau Cymr˙ Eirinwg oddiwrth eu c˙d-genedl yng Nghymru. Pan adeiladodd Offa ei glawdd terf˙n drw˙ y goror yn ol y Saxon Chronicle, fe unw˙d Eirinwg neu Archfield â Mersia, ac yn hytrach na gyrru Cymr˙ y rhandir dros y Clawdd fe ganiataw˙d idd˙nt aros yn nhreftadaeth ei hynafiaid

1001k
Prif ddinas i Gymru - erth˙gl gan Emr˙s ap Iwan a gyhoeddw˙d yn y Geninen 1895
Fe ddyle'r brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dalayth a elwid gynt yn Bowys,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach a'r afon Ystwyth, ac oddi rhyngddyn hwy tua'r dwyrain, gan gynnwys Croysoswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llwydlo (Ludlow), trefi oydd yn perthyn unwaith i dalayth Powys, ac a ddylen fod yn perthyn iddi etto.

Yn wir, fel y mae Cymr˙ Llanddw˙n wedi ail-feddiannu Llansanffraid-ym-Mechain a throi yr hen gappel Seisnig yn gappel Cymreig, fell˙ y dyle Cymr˙ pob mann, trw˙ gynnorthw˙o'u gil˙dd i brynnu tai a thirodd, ne trw˙ r˙w foddion er˙ll, geisio ail-feddiannu yr holl oror h˙d at yr Hafren a Weaver, fel ag i wne˙d Cymru F˙dd yn gyfartal eu maint â Chymru Fu,

Adolygiad diweddaraf  09 07 2000


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sķc?
Esteu visitant una pāgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galˇles-Catalunya) (catalā)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weø(r) ām ai? Yųu āa(r) víziting ø peij frōm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølķuniø) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA