0981 Gwefan Cymru-Catalonia. Mae ambell diriogaeth o fewn ffiniau Lloegr erbyn heddiw oedd yn rhan o'r Gymru Gymraeg cyn y Deddfau Uno 1536/42, er enghraifft ardal Croesoswallt yn y Gogledd, a'r hen gantrefi Euas ac Ergyn yn Y De. Mae hi'n hen bryd ein bod yn cychwyn ymgyrch i'w hadennill. Croeso i'n tudalen Iredentiaeth!

http://www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_iredentiaeth_1999c.htm

0001z Yr Hafan / Portada

 

..........1861c Y Fynedfa Gatalaneg / La porta catalana

 

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la Web

...............................y tudalen hwn / aquesta pgina

 

 


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Cymru tu hwnt i Glawdd Offa
Galles ms enll de la Fossa dOffa (la frontera histrica entre Galles i Anglaterra)

Euas ac Ergyn - Cymru yn Swydd Henffordd
Els districtes dEuas i Ergyn - Galles al comtat de Henffordd

(delw 6661)

0981k Y tudalen hwn yn Gymraeg (Irredentiaeth a Chymru tu hwnt i Glawdd Offa)

0983e This page in English (contents page of this section - Irredentism and Wales Beyond Offas Dyke)

Cafodd ambell ardal Gymraeg yn y Mers ei hatodi at un o siroedd Lloegr ar l y Ddeddf Uno 1536/43 - yn enwedig ardal Croesoswallt yn y Gogledd, a'r cantrefi Euas ac Ergyn yn y De.
Mae rhai wedi cadw eu Cymreictod hyd yn ddiweddar iawn.
Ond oes rhaid i ni fodloni ar y ffaith ein bod wedi eu colli?
Eithaf syniad fyddai ymgyrchu i'w hadennill - efallai fel iawndal am ymdrechion Lloegr i ddadwreiddio'r iaith a'r diwylliant Cymraeg dros y ddwy ganrif ddiwethaf.
Dyma ein hadran "Iredentiaeth" - lle byddwn ni yn ychwanegu defnydd sydd yn ymwneud a'r Tiroedd Coll.

Iredentiaeth - cefnogaeth i'r syniad o wlad yn adennill tiriogaeth oedd ar un adeg yn rhan gynhenid ohoni ond sydd erbyn hyn o dan reolaeth gwlad arall.
Addasiad o'r ffurf Saesneg
IRREDENTISM (canrif 1800), o
IRREDENTIST < Eidaleg
IRREDENTISTA, o'r ymadrodd
ITALIA IRREDENTA, "Yr Eidal heb ei hadennill" , < Eidaleg
IR- (rhagddodiad negyddol, ffurf ar IN-) + REDENTO = atbryn, < Lladin
REDEMPTUS = atbryn, wedi ei atbrynu.

The Geogaphical Limits of Welsh Home Rule.

Yn 1927, yn y cylchgrawn 'Welsh Outlook', cyhoeddwyd erthygl Saesneg hynod o ddiddorol gan yr Athro John Edward Lloyd (1861-1947 - h.y. fe'i cyhoeddwyd pan oedd yn 65/66 oed) - 'The Geogaphical Limits of Welsh Home Rule'.

Dyma ddarnau o'r ysgrif:

"The proposal to hand over to a Welsh assembly a substantial amount of the legislative business now transacted by the Parliament of the Empire raises an interesting geographical question. What is to be the Wales of the Welsh Home Rule Act? The answer is not so obvious as might appear upon the surface. To assign to the new body the twelve counties generally regarded as Welsh, even if Monmouthshire were added in accordance with recent custom, would be merely to stereotype divisions made by Henry VIII., without regard to modern conditions or the needs of a modern community...."

Yn y gorffennol, yr oedd Cymru yn dipyn mwy o ran ei maint nag y mae hi heddiw, er nad oedd ffin swyddogol rhwng tiroedd y Cymry a thiroedd y Saeson.

"In the middle ages little effort was made to draw a definite boundary between England and Wales. There were Welsh shires and there were Welsh principalities, but between the two came the amphibious {dic} marcher lordships held by English rulers, and yet forming no part of that England wherein the King's writ ran. Ellesmere, Oswestry, Clun, were not at that time in the county of Salop, but in the "Marches of Wales," and a John Kynaston of Ellesmere, charged at Shrewsbury in 1402 with active participation in the rising of Owain Glyndwr, successfully put forward the plea, in the Court of King's Bench at Westminster, that the places where he was alleged to have been seen in arms (including Oswestry and West Felton) were in Wales, and that his doings there were consequently of no concern to the King's justices, commissioned to enquire into offences in the county of Salop. So far as a border between England and Wales could be laid down in those days, it would of necessity be drawn so as to give the latter country large parts of what are now Shropshire and Herefordshore, and even a corner of the county of Gloucester...."

Nid oedd Owain Glyn Dwr yn fodlon ar Gymru fach a fyddai o dan fygythiad parhaol Lloegr Fawr. Yr oedd rhaid ymestyn ffiniau'r wlad fel bod Cymru yn wlad fwy y tu l i ffin ddiamwys a hawdd ei hamddiffyn, a Lloegr yn llai o ran ei maint a'i nerth.

"Owen Glyndwr meditated, it is well known, a partition of Southern Britain which would have made Wales a very extensive area, indeed. In the Tripartite Indenture, he claims for his principality all the land west of the Severn as far as Worcester; thence the boundary is to run north to the source of the Trent, and thence to that of the Mersey, from which point the Mersey is to be the limit until it falls into sea. Owen thus proposed to annex to Wales large sections of Gloucestershire and Worcestershire, and the whole of Herefordshire, Shropshire and Cheshire...."

Wrth ychwanegu tiriogaethau'r Cymru at Loegr, creuwyd siroedd newydd ar y patrwm Seisnig (fel y gwnaethpwyd mewn rhan o Gymru 234 o flyneddyoedd cyn hynny, ar l i Loegr feddiannu gwlad Gwynedd). Gan mae 'Saeson' oedd pob un yn y Gymru ddiddymedig i fod, ni fu yn fwriad gan y gweinyddwyr dynnu llinell rhwng cymunedau Cymreig a Seisnig. Ar ben hynny, yn l y Ddeddf, yr oedd yn rhaid cael gwared o'r iaith Gymraeg.

"It should be remarked that the new counties of Henry VIII. were aggregations of Marcher lordships, and that no attempt was made to set up a border which should follow linguistic lines. The Act, indeed, was not very complimentary to the Welsh language, which it describes as "a speech nothing like nor consonant to the natural Mother Tongue used within this Realm," and Henry, who forbade the use of Welsh in the courts of law held within the Principality, no doubt believed that an early result of his measures would be the disappearance of a tongue which the memory of his ancestors might have led him to treat with greater respect. Thus Wales, as defined by him, excluded Oswestry and the region between it and Denbighshire, where a good deal of Welsh is spoken to the present day, nor did it include south-west Herefordshire, where Welsh was undoubtedly current until recent times. Indeed, in this respect the ecclesiastical boundaries were truer to the facts than the civil ones, for, until recent changes, the diocese of St. Asaph included Oswestry and seven other Shropshire parishes, while the diocese of Llandaff has always included Monmouthshire, and the diocese of St. David's the eleven parishes in Herefordshire which form the ancient region of Ewias."

Efallai wrth lunio sip y Gymru newydd y dylid diystyru'r ffiniau presennol:

"The Wales of statute law, therefore, owes its form largely to accident, and in any scheme of self-government for the Principality, the question of revising its boundaries may very reasonably come up for consideration... A bold draughtsman of the Home Rule Act might, indeed, be tempted to go some little way in the direction taken by Glyndwr and suggest the annexation of Shropshire and Herefordshire, counties with which at present Montgomeryshire, Radnorshire, and Brecknockshire are closely linked by ties both economic and administrative. Shrewsbury and Hereford are at present great border centres, and it is conceivable that the future Welsh Parliament might find the former a more convenient meeting place than Cardiff. University bodies have long found that, given the present railway facilities, Shrewsbury is the natural centre and meeting place for delegates drawn from all parts of Wales and the penchant of other representative gatherings for Llandrindod Wells is, in effect, an admission that this is the case; the delightful watering place on the Radnorshire hills is chosen as the nearest approximation to Shrewsbury, in point of railway convenience, which is actually on Welsh soil."

Ond, meddai hefyd,

"Wales, it is safe to say, will never reach the noble dimensions allotted to it in the far reaching schemes of the Seer of Glyn Dyfrdwy {= Owain Glyn Dwr}."

Serch hynny rhaid ystyru o ddifrif ymestyn y ffiniau:

"Certain it is, that, when the intensely practical questions which gather round the subject of Home Rule begin to be discussed, it will be realised that such matters as railway communication, regional markets and currents of trade must be taken into account... there is some risk that a Wales may be brought into existence free and self-controlled, but actually at the mercy of Liverpool, Manchester, the border counties, and Bristol."


Gweler:

0978k
Cymru yn Swydd Henffordd - enwau lleoedd Cymraeg yn Swydd Henffordd
Llan-gain - Kentchurch
Llangynidr - Kenderchurch
Llangynog - Llangunnock
Llangystennin Garth Brenni - Welsh Bicknor
Llanllwydau - Llancloudy

0979k
Eirinwg - erthygl gan A. Morris (Cymru, 1915)
Rhaid myned yn l i amser Offa, brenin y Mers, ym mlynyddau olaf yr wythfed ganrif, am yr ymrwygiad a gymerodd le i wahanau Cymry Eirinwg oddiwrth eu cyd-genedl yng Nghymru. Pan adeiladodd Offa ei glawdd terfyn drwy y goror yn ol y Saxon Chronicle, fe unwyd Eirinwg neu Archfield Mersia, ac yn hytrach na gyrru Cymry y rhandir dros y Clawdd fe ganiatawyd iddynt aros yn nhreftadaeth ei hynafiaid

1001k
Prif ddinas i Gymru - erthygl gan Emrys ap Iwan a gyhoeddwyd yn y Geninen 1895
Fe ddyle'r brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dalayth a elwid gynt yn Bowys,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach a'r afon Ystwyth, ac oddi rhyngddyn hwy tua'r dwyrain, gan gynnwys Croysoswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llwydlo (Ludlow), trefi oydd yn perthyn unwaith i dalayth Powys, ac a ddylen fod yn perthyn iddi etto.

Yn wir, fel y mae Cymry Llanddwyn wedi ail-feddiannu Llansanffraid-ym-Mechain a throi yr hen gappel Seisnig yn gappel Cymreig, felly y dyle Cymry pob mann, trwy gynnorthwyo'u gilydd i brynnu tai a thirodd, ne trwy ryw foddion eryll, geisio ail-feddiannu yr holl oror hyd at yr Hafren a Weaver, fel ag i wneyd Cymru Fydd yn gyfartal eu maint Chymru Fu,


__________________________________________________

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


Adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 2005-05-17


CYMRU-CATALONIA