0639e Gwefan Cymru-Catalonia. "Place Names of Ireland". This page is part of the English-language Section of the Wales-Catalonia Website.

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_iwerddon_0639e.htm

0001z Yr Hafan / Home Page

..........
1864e Y Fynedfa yn Gatalaneg / English Gateway

....................
0010e Y Gwegynllun / Siteplan

.............................
1447e Enwau Cymru (tudalen cyfeiriol) / Welsh Names (Orientation Page)

.......................................
0442e Enwau Lleoedd Cymru (tudalen cyfeiriol) / Welsh Place Names (Orientation Page)

.................................................y tudalen hwn / aquesta pgina

 

baneri
..Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Enwau lleoedd Iwerddon
Dim ond dolennau ar hn o brd
Place names of Ireland
Only links at the moment

 

xxxx (ddim ar gael) Y tudalen hwn yn Gymraeg


xxxxx (not available) This page in English (place names).

 

Books on Irish Place Names:

Irish Place Names
Deirdre Flanagan and Lurence Flanagan
Gill and Macmillan / Baile tha Cliath / 1994

 

IRINN - Iwerddon / Irlanda

http://www.geocities.com/Athens/9479/eire.hmtl

Rhestr o enwau lleoedd Saesneg a'r ffurfiau brodorol Gwddeleg / Llista de topnims en angls amb les formes autctones irlandeses

Hysbyswr / informador: Marion Gunn

________________________

Adolygiad Diweddaraf / Latest Update: 31 10 1999 2005-03-21

  

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Werr am ai? Yuu rr vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

diwedd / fi 

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats