http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_addysg_040_0144c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


40: ADDYSG
40. ENSENYAMENT

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

addsg [A-dhisk]

l'ensenyament

 

addsg (f) [a-dhisk]= ensenyament

y brifysgol - cyrsiau - l'universitat - carreres

01

amaethgoedwigaeth

[a-maith-goid-wi-geth] (f) =

02

amaethyddiaeth

[a-mai-thdh-yeth] (f) =

03

amgylchedd y mr

 

04

archaeoleg

 

05

archaeoleg y mr

 

06

astudiaethau busnes

 

07

astudiaethau cymdeithasol

 

08

astudiaethau hamdden

 

09

astudiaethau morwrol

 

10

athronyddiaeth

 

11

biocemeg

 

12

bioleg

 biologia

13

bioleg esblygol =

 

14

bioleg folecylaidd

 

15

bioleg forol

 

16

bioleg pysgod cregyn

 

17

bioleg swyddogaethol

 

18

bioleg yr amgylchedd

 

29

biometreg

 

20

botaneg

 

21

busnes a chyllid

 

22

cemeg

 qumica

23

coedwigaeth

 

24

cyfrifeg

comptabilitat

25

cyfrifiadureg

informtica

26

cyfrifianneg

 

27

cynllunio'r amgylchfyd

 

28

daeareg

geologia

39

daearyddiaeth

geografia

30

deunyddiau magnetaidd

 

31

dyniaethau

humanitats

32

ecoleg

ecologia

33

economeg

economiques

34

economeg amaethyddol

 

35

eigioneg ffisegol

 

36

eigioneg gymhwysol

 

37

electroneg

 

38

epidemioleg

 

39

fferyllyddiaeth

 

40

ffiseg

 

41

ffiseg ddadansoddol

 

42

ffisioleg anifeiliaidgarddwriaeth

 

43

geneteg

 

44

geotechneg y mr

 

45

gofalaeth

 

46

gradd Meistr

 

47

gwyddoniaeth

 

48

gwyddoniaeth ddadansoddol

 

49

gwyddoniaeth dopograffigol

 

50

gwyddorau biolegol

 

51

gwyddorau ffisegol

 

52

gwyddorau iechyd a bywyd

 

53

gwyddorau mr

 

54

gwyddor deunyddiaethau trydanol

 

55

gwyddor planhigion celloedd

 

56

gwyddor rheolaeth

 

57

gwyddor yr amgylchedd

 

58

heidroleg

 

59

imiwnobioleg

 

60

llysieueg

 

61

marchnata amaethyddol

 

62

mathemateg

 

63

mathemateg beirianegol

 

64

mathemateg bur

 

65

mathemateg gyfrifiadurol

 

66

mathemateg gymhwysol

 

67

microbioleg

 

68

microelectroneg

 

69

niwmateg

 

70

opteg offthalmeg

 

71

parisitoleg anifeiliaid

 

72

peirianneg

 

73

peiranneg drydanol

 

74

peirianneg electronaidd

 

75

peirianneg fecanyddol

 

76

peirianneg fiocemegol

 

77

peirianneg gemegol

 

78

peirianneg sifil

 

79

peirianneg systemau Cyfathrebu

 

80

rheolaeth adnoddau gwledig

 

81

rheolaeth pysgodfeydd

 

82

roboteg

 

83

sgiliau ysgrifenyddol

 

84

swoleg

 

85

tocsicoleg geneteg

 

86

ymbortheg

 

87

ystadegaeth

 

 

----------------------------------------

 

88

cofrestydd academaidd

 

89

ymchwil weithredol

= investigaci prctica

 

 

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA