http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/geiriaduron_yn_ol_y_seiliaith_1006c.htm

0001z Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

....................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

 

..............................y tudalen hwn / aquesta pàgina.

 

 Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Geiriaduron a Geirfaon yn y Wefan hon
Diccionaris i vocabularis en aquesta web

 

 

 

 1798k Y tudalen hwn yn Gymraeg – y geiriaduron y gellir eu gweld yn y wefan hon

  0417e This page in English - dictionaries available on this website

Ym mha iaith yr ych chi am weld y geiriaduron? En quina llengua vols veure els diccionaris?

 

 RHIF / NÚMERO 1808c

 RHIF / NÚMERO 1809c

 RHIF / NÚMERO  1812c

 

1 GEIRIADURON AR GYFER SIARADWYR CYMRAEG
(Catalaneg, Saesneg, Basgeg, Ocsitaneg, Lakhota, ayyb)  

 

Diccionaris per als gal·lesoparlants
(català, anglès, basc, occità, lakhota, etc)
 

2 GEIRIADURON AR GYFER SIARADWYR CATALANEG /

(Gaeleg, Cymraeg, Lakota, Norwyeg, Ocsitaneg, Rwseg,  ayyb

Diccionaris per als catalanoparlants

(escocès, gal·lès, lakota, noruec, occità, rus, etc) 

3 GEIRIADURON AR GYFER SIARADWYR SAESNEG

(Cymraeg, Lakota, Norwyeg, Ocsitaneg, Rwseg,  ayyb)

 

Diccionaris per als anglesoparlants

(gal·lès, lakota, noruec, occità, rus, etc) 

 

http://www.theoffice.net/dictionary (2005-02-08 - dolen ddim yn gweithio / l’enllaç ja no funciona)

RHAGLEN GEIRIADUR RHYDDWEDD / PROGRAMA DE DICCIONARI 'FREEWARE'

Cyfeiriad E-bost / Adreça de correu electrònic: dictionary@theoffice.net

Gwnewch eich geiriadur eich hunan! / Feu el vostre propi diccionari!

 

 Rhaglen Geiriadur V 2.2 / Hawlfraint © 1998 Tom van der Meijden. Ar gael i bawb ar gyfer dibenion anfasnachol / Programma de diccionari V 2.2 Copyright © 1998 Tom van der Meijden. Distribució lliure per finalitats no comercials

Fersiwn: 2.2; Sustem gweithredu - Ffenestri Naw-deg-pump / Versió 2.2; Sistema operatiu - Windows 95

Mae'n bosibl i chi wneud y pethau hÿn â'r geiriadur hwn / Podeu fer el següent amb aquest diccionari:

1 Chwilio am eiriau / cercar paraules

2 Ychwanegu eich geiriau eich hunain / afegir les vostres pròpies paraules

3 Profi eich meistriolaeth ar eirfa iaith (â theclÿn ysbaid addasadwÿ) / posar a prova el vostre coneixement del vocabulari

4 "Gwell nag athro ÿw arfer" - Gwneud eich rhestr eich hunain o'r geiriau yr ÿch chi am eu dysgu / Feu la vostra pròpia llista de les paraules que voleu aprendre

Y mae hefÿd yn y Gwefan hwn ribidires o eiriaduron bach o bob math; bwriedir eu hymestÿn o dipÿn i beth. Ymmdengÿs yn rheolaidd fanylion am y diweddariadau / hi ha en aquesta web tot un seguit de diccionaris breus; és previst els estendre. Hi ha avisos freqüents sobre actualitzacions

·····

http://welsh-l-requests@listserv.hea.ie/
Llista de correus WELSH-L
Doneu-vos d'alta per saber-ne més sobre la llengua gal·lesa

__________________________________________________________________________

Adolygiad diweddaraf - darrera actualització - Dydd Sul 2001-05-13 : 2004-03-17 : 2005-02-08

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA