http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_adeiladau_038_0142c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlrn / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


38. ADEILADAU
38. EDIFICIS

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

5.1 Adeiladau [a-dei-la-de] -  els edificis

 

t (m)  [tii] tai [tai] = casa

fflat (m)  [flat] fflatiau [flat-ye] = pis

fflat sengl (m)  [flat seng-el] fflatiau sengl [flat-ye seng-el] = pis de solter ('pis senzill')

bloc (m)  [blok] blociau  [blok-ye] = (1) illa de cases (2) bloc (de pisos, oficines)

bloc fflatiau (m)  [blok flat-ye] blociau  [blok-ye flat-ye] = bloc de pisos

bloc swddfdd (m)  [blok suidh-veidh] blociau swddfdd [blok-ye suidh-veidh] = bloc d'oficines

dymchwelwr (m)  [dm-khwe-lur] dymchwelwr [dm-khwel-wir] = enderrocador

gweithiwr dymchwel (m) [gweith-yur dm-khwel] gweithwr dymchwel [gweith-wir dm-khwel] = treballador d'enderrocaments

gwaith dymchwel (m) [gwaith dm-khwel] = enderrocs

pl chwalu (f)  [peel khwa-li] peli chwalu  [pe-li khwa-li] = ?pilota d'enderroc

t cowrt [tii kourt] (m) tai cowrt [tai kourt] = (casa al voltant d'un pati interior)

plas [plaas] (m) plasau [pla-se] = (casa gran de terratinent) (tamb en topnims)

neuadd [nei-adh] (f) neuaddau [nei-a-dhe] = (casa gran de terratinent) (tamb en topnims)

cwrt [kurt] (m) cwrtiau [kurt-je] = (casa gran de terratinent) (sobretot en topnims)

lls [lhiis] (m) llysoedd [lh-sodh] = cort reial

cartref (cartre') [kar-tre] (m) cartrefi [kar-tre-vi] = llar (= casa)

aelwd [ei-luid] (f) cartrefiau [ei-lui-didh] = llar (= casa)

cwt [kut] (m) cytiau [kt-ye] = (1) cabana (2) barraca (de militars)

cwt crwn [kut krun] (m) cytiau crynion [kt-ye krn-yon] = cabana redona

cwt bugail [kut bu-gel] (m) cytiau bugeiliaid [kt-ye bi-geil-yed] = cabana de pastor

cwt myndd [kut m-nidh] (m) cytiau myndd [kt-ye m-nidh] = refugi de muntanya

sied [shed] (f) siediau [shed-ye] = cobert

sied ardd [shed ardh] (f) siediau gardd [shed-ye gardh] = cobert (de jard - per posar-hi les eines, etc)

t yn y dref (dre') [tii n dree] (m) tai yn y dref (dre') [tai n dree] = casa de ciutat (per els que viuen al camp)

t yn y wlad [tii n wlaad] (m) tai yn y wlad [tai n wlaad] = casa de camp (per els que viuen a la ciutat)

t sengl [tii seng-el] (m) tai sengl [tai seng-el] = casa allada, casa unifamiliar

t cefn gefn [tii ke-ven ge-ven] (m) tai... [tai...] = casa adossada (a una altra casa)

t pr [tii paar] (m) tai pr [tai paar] = casa ajuntada (una de dues cases ajuntades)

t haf [tii haav] (m) tai haf [tai haav] = casa d'estiueig, casa de vacances

t teras [tii te-ras] (m) tai teras [tai te-ras] = filera de casaes d'estil uniform

t hir [tii hiir] (m) tai hirion [tai hir-yon] = casa de granja ('casa llarga' - a una banda vivia la famlia, i a l'altra el bestiar)

(Galles del Sud-oest) slopt [slop-ti] (m) sloptai [slop-tai] = cobert adossat a una paret

(Galles del Nord) eil [eil] (m) eiliau [eil-ye] = cobert adossat a una paret

pentis [pen-tis] (m) pentisiau [pen-tis-ye] = cobert adossat a una paret

caban coed [ka-ban koid] (m) cabanau coed [ka-ba-ne koid] = cabana de fusta

mudo [mi-do] (v) = canviar de casa, canviar de pis

(anglicisme) symud t [s-mid tii] (v) = canviar de casa

(anglicisme) symud fflat [s-mid flat] (v) = canviar de pis

chwilio am d [khwil-yo am dii] (v) = buscar casa

chwilio am fflat [khwil-yo am flat] (v) = buscar pis

(Galles del Nord) honglaid o d [hong-led o dii] (m) = una senyor casa (tamb honglad o d [hong-lad o dii], hongliad o d [hong-lyad o dii], hongol o d [hong-ol o dii])

(Galles del Sud) gorest o d [go-rest o dii] (m) = una senyor casa 

(Galles del Sud-oest) sgrongol o d [skrong-ol o dii], sgrongol o d mawr [skrong-ol o dii maur])   (m) = una senyor casa

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA