http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_anifeiliaid_053_0572c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


53. ANIFEILIAID
53. ANIMALS

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

7.5 Anifeiliaid [a-ni-veil-yed] -  els animals   

 

anifail (m) [a-ni-vel] anifeiliaid [a-ni-veil-yed] = animal

bwstfil (m) [buist-vil] bwstfilod [buist-vi-lod] = bstia

gr (m) [gir] gyrroedd [g-rodh] = pramat, ramada

praidd (m) [praidh] preiddiau [preidh-ye] = pramat, ramada

diadell (f) [di-a-delh] diadellau, diadelloedd [di-a-de-lhe, -lhodh] = pramat, ramada

 

SWN ANIFEILIAID - crits d'animals

 

cyfarth (v) [k-varth] = abordar

mewian (v) [meu-yan] = miolar

gweiddi miw (v) [gwei-dhi mi-au] = miolar

miawa (v) [mi-au-a] = miolar

mewiad (m) [meu-yad] mewiadau [meu-ya-de] = miol

miw (m) [mi-au] = miol

cathderica (v) [kath-de-ri-ka] = cridar (com un gat a la nit)

oernadu (v) [oir-na-di] = cridar (com un gat a la nit)

oernad (f) [oir-nad] oernadau [oir-na-de] = crida (com la d'un gat a la nit) 

grwndi (m) [grun-di] = ronc (del gat)

(Galles del Sud): tamb crwth (m) [kruuth] = ronc (del gat)

canu grwndi (v) [ka-ni grun-di] = roncar (del gat)

(Galles del Sud): tamb canu crwth (v) [ka-ni kruuth] = roncar (del gat)

(Galles del Sud): tamb pyrran (v) [p-ran] = roncar (del gat)

(Galles del Nord): tamb pyrio (v) [pr-yo] = roncar (del gat)

chwythu (v) [khw-thi] = bufar (del gat)

gweryru (v) [gwe-r-ri] = eguinar, eguinejar

gweryriad (m) [gwe-rr-yad] gweryriadau [gwe-rr-ya-de] = egu, renill, guisco

brefu (v) [bre-vi] = mugir

(Galles del Sud-oest) tamb: breifad (v) [brei-vad] = mugir

bref (m) [breev] brefau [bree-ve] = mugit

brefiad (m) [brev-yad] brefiadau [brev-ya-de] = mugit

mw (interjecci, m) [muu] = ?mu (vaca)

me (interjecci, m) [bee] = ?me (ovella)

bow-wow (interjecci, m) [bau-wau] = bup-bup

wow-wow (interjecci, m) [wau-wau] = bup-bup

wwff-wwff (interjecci, m) [wuf-wuf] = bup-bup

nadu (asen)

gwichian

rhochian

rhuo

udo

 

ANIFEILIAID DOF - animals domstics

 

ci (m) [kii] cwn [kuun] = gos

gast (f) [gast] geist [geist] = gossa

cath (f) [kaath] cathod [ka-thod] = gat (Galles del Sud: gata) (Galles del Sud: PLURAL cathau [ka-the])

cath wrw (f) [kaath] cathod gwrw [ka-thod] = gat (mascle)

(Galles del Sud) gwrcath / cwrcath (m) [kur-kath / gur-kath] gwrcathod / cwrcathod [gur-ka-thod / kur-ka-thod] = gat (mascle)

(Galles del Sud) cwrcn (m) [kur-kin] cwrcod [kur-kod] = gat (mascle)

(Galles del Sud) gwrci (m) [gur-ki] gwrcod [gur-kod] = gat (mascle)

cath fenw (f) [kaath ve-niu] cathod benw [ka-thod be-niu] = gata

(Galles del Sud) cath feinw (f) [kaath vei-nu] cathod beinw [ka-thod bei-nu] = gata

pelen flew (f) [pe-len vleu] pelenni blew [pe-le-ni bleu] = pilota de pls, massa compacte de pls que forma al estmacs dels gats com a consequncia de llepar el pl, que causa indigesti i que se'n treu vomitant

gast

gwrcath (cwrcath)

cwningen

crwban

llygoden

mwnci

byji

mochn gini

pysgodn aur

hamster

 

ENWAU ANIFEILIAID DOF - noms d'animals domstics

 

Carlo (m) [kar-lo] = nom de gos ('Carles') (origin: nom itali?)

Ianto (m) [yan-to] = nom de gos ('Joanet') (origin: forma diminutiva de 'Ifan' = Joan)

Cymro (m) [km-ro] = nom de gos ('galls')

Cardi (m) [kar-di] = nom de gos ('habitant de Ceredigion')

Mot (m) [mot] = nom de gos

Tango (m) [tang-go] = nom de gos

Pero (m) [pe-ro] = nom de gos (de castell 'perro')

Gel (f) [gel] = nom de gossa (angls dialectal /gel/ 'gel' < /grl/ 'girl' = noia)

Lasi (f) [la-si] = nom de gossa (angls dialectal /lsi/ 'lassie', forma diminutiva de /las/ 'lass' = noia)

(Galles del Nord-oest) Modlan (f) [mod-lan] = nom per cridar un gat (Trd, Modlan!)

(Galles del Nord-oest) Titw (f) [ti-tu] = nom per cridar un gat (Trd, Titw!) (Trd, Titw pytaten!) (= patata)

Pws (f) [pus] = nom per cridar un gat (Dere, Pws fach!)

 

ANIFEILIAID FFERM - animals de granja

 

ceffl

caseg

asn

asen

mul

tarw

buwch

gwartheg

llo

ych

dafad

hwrdd

oen

mochn

hwch

gafr

pori

carlamu

marchogaeth

 

ANIFEILIAID GWYLLT BRODOROL - animals salvatges autctons

 

carw (m) ceirw

llwnog

cadno

draenog

adern

ystlum

gwiwer

neidr

 

ANIFEILIAID GWYLLT TRAMOR - animals salvatges no-autctons

 

cangarw

liffant

llew

llewes

teigr

jirff

zebra sebra: zebra

hipoptamws

camel

arth

blaidd

ysgyfarnog

llygoden fawr: llygoden fawr

broga

llygoden ffrengig

llyffant

croen

ffwr

gwln

plufn

cragen

cen = scales (fish, reptile)

 

ANIFEILIAID - CORFF - animals - el cos

 

cynffon (f) [kn-fon] cynffonnau [kn-fo-ne] = cua (literalment, 'pal de gos' cyn- = gos, ffon = pal)

pawen (f) [pau-en] pawennau [pau-e-ne] = (1) arpa, garra, grapa (2) (persona) manota, grapa   

blewn (m) [bleu-in] = pl, qualsevol dels elements de matria crnia... que cobreixen el cos d'un animal;   PLURAL blew [bleu] = (1) pls (2) pl, conjunt de pls

blewog (adj) [bleu-og] = pels

mwng

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA