http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_arfau_068_0471c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


68. ARFAU
68. ARMES

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

 

arf [ARV] (f) arfau [AR-ve] = arma

magnelaeth [mag-ne-leth] (f)  = artilleria

ffrwdrn [FRUI-drin] (m) ffrwdron [FRUI-dron] = explosiu  

ffrwdrn ffyrnig [frui-drin FR-nig] (m) ffrwdron ffyrnig [frui-dron FR-nig] = explosiu de gran potncia

ffrwdrn tir [frui-drin TIIR] (m) ffrwdron tir [frui-dron TIIR] = mina de terra  

gosod ffrwdron (v) [GO-sod FRUI-dron] = posar mines  

bom [BOM] (m, tamb  f) bomiau [BOM-ye] = bomba

twll bom [tulh bom] (m) tyllau bomiau [t-lhe bom-ye] = ??forat de bomba

bom llosgi [bom lho-ski] (m) bomiau llosgi [bom-ye lho-ski] = bomba incendiria (tamb: bom losgi (f))

gollwng bom [go-lhwng bom] (v) = tirar / llanar una bomba

ffactri arfau [fak-tri ar-ve] (f) ffactrioedd arfau [fak-tri-odh ar-ve] = fbrica d'armes

storfa arfau [stor-va ar-ve] (f) storfdd arfau [stor-veidh ar-ve] = dipsit d'armes

bom hwrdanio [bom huir-dan-yo] (m) tamb (f) bomiau hwrdanio [bom-ye huir-dan-yo] = bomba d'acci tardana

criw difa bomiau [kriu di-va bom-ye] (m) criwiau...  [kriu-ye] = ??unitat per desactivar bombes

bygythiad bom [b-gth-yad bom]  (m) bygythion bom [b-gth-yon bom]  = ?? amenaa de bomba

bomio (v) [bom-yo] = bombejar

ffrwdrad [frui-drad] (m) ffrwdradau [frui-dra-de] = explosi

colloquialment: clec [klek] (f) cleciadau [klec-ya-de] = explosi

ffrwdrol [frui-drol] (adj) = explosiu

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA