http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_baneri_072_1952c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


72. BANERI
72. BANDERES

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

Hi ha dues seccions d’aquesta página. Primer una lllista senzilla de paraules i expressions; i després la llista repetida amb més informació - la pronunciació, el gènere, etc

 

   baneri - banderes

 

Y Ddraig Goch [ø dhraig gookh] (f) = el dragó vermell (bandera de Gal·les)

Y Faner Serennog va-ner se-re-nog] (f) = ('la bandera estelada') (bandera dels Estats Units)

Y Ddeilen Fasarn dhei-len va-sarn] (f) = ('la fulla d'auró') (bandera del Canadà)

Croes Piran [krois pi-ran] (f) = ('la creu de Piran') (bandera de Cornualles)

Croes San Siôr [krois san shoor] (f) = ('la creu de Sant Jordi') (bandera d'Anglaterra)

Croes Sant Andreas [krois sant an-dre-as] (f) = ('la creu d'Andreu') (bandera d'Escòcia)

Jac yr Undeb [jak ør in-deb] (m) = ('Joanet/bandera del bauprès de la unió' - encara que no és aquesta la bandera que es posa al bauprés) la bandera de 'estat anglès, un disseny de la creu de Sant Jordi (Anglaterra) i les creus dels dos països sota la dominació de l'estat - la creu d'Andreu (Escòcia) i la de Patrici (Irlanda). Gal·les es considerava una part d'Anglaterra quan, al segle 1700+, es va dissenyar la bandera, i per tant no hi ha cap símbol gal·lès al la bandera de l'estat  

Trilliw Iwerddon [tri-lhiu i-wer-dhon] (m) = ('el tricolor d'Irlanda') (bandera d'Irlanda)

Trilliw Ffrainc [tri-lhiu fraingk] (m) = ('el tricolor de França') (bandera de França)

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA