http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_bwyd_061_0228c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


61. BWYD
61. EL MENJAR

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

8.1 Bwd [buid] -  el menjar    

 

21 07 97 FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSI PARCIAL

 

bwta [bui-ta] (v) = menjar - colloquialment "bta" [bi-ta]   

yfed [-ved] (v) = beure

 

Prydau o fwd - els pats

 

brecwast [bre-kwast] (f) brecwastau [bre-kwa-ste] = esmorzar

cael brecwast [kail bre-kwast] (v) = esmorzar

cinio [kin-yo] (m) ciniawau [ki-ni-a-we]  =  (1) dinar (2) sopar (de germanor, etc); colloquialment al Sud "cino" [ki-no]

cael cinio [kail kin-yo] (v) = dinar

te [tee] (m) teau [te-e] = berenar de les cinc de la tarda

cael te [kail tee] (v) = berenar (a les cinc)

swper [su-per] (m) swperau [su-pe-re] = (1) 'sopar' (pat lleuger a les deu de la nit) (2) sopar (de germanor, etc)

cael swper [kail su-per] (v) = sopar

tamaid i aros prd (o senzillament tamaid) [ta-med i a-ros priid] (m) tameidiau... [ta-meid-ye] = mos, queixalada

cael tamaid i aros prd (o senzillament cael tamaid) (v) = fer una queixalada, fer un mos

(Galles del Sud-oest) cael ("caal") bwd i shiffto [kaal buid i shif-to] (v) = fer una queixalada, fer un mos

egwl de [e-guil dee] (f) egwlion te [e-guil-yon tee] = pausa que es fa per a prendre el te a la feina

egwl goffi [e-guil ko-fi] (f) egwlion coffi [e-guil-yon ko-fi] = pausa que es fa per a prendre el caf a la feina

mae'n amser cael paned [main am-ser kail pa-ned] = s hora de pendre una tassa de te (o caf); al sud, ms aviat: mae'n amser cael disglaid ("caal dishgled"[main am-ser kaal dish-gled]

 

Dioddd - les begudes

 

 

dwr [duur] (m) dyfroedd [dv-rodh] = aigua

dwr ffynnon [duur f-non] (m) dyfroedd ffynhonnau [dv-rodh fn-ho-ne] = aigua de font

dwr plaen [duur plain] (m) = aigua sense gas

dwr gwnt [duur gwint] (m) = aigua amb gas

llaeth [llaith] (m) = llet - al sud, "llaath" [llaath]; al nord es fa servir la paraula llefrith [lhev-rith]

llaeth poeth [llaith poith] (m) = llet bullit; al sud, ms aviat "llaath twm" [llaath tuim]; al nord llefrith poeth [lhev-rith poith]

diod [di-od] (f) dioddd [di-o-didh] = beguda

diod feddal [di-od ve-dhal] (f) dioddd meddal [di-o-didh me-dhal] = refresc - s a dir, beguda no-alcohlica (literalment ' beguda tova')

te [tee] (m) teau [te-e] = te

te [tee dail] (m) teau dail [te-e dail] = infusi (literalment 'te de fulles')

te camamil [tee ka-ma-meil] (m) = infusi de camamilla

(Galles del Sud-oest) te gamil [tee ga-mil] (m) = infusi de camamilla

sudd [siidh] (m) suddion [sidh-yon] = suc

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA