http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_celfyddydau_020_0061c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


20. Y CELFYDDYDAU
20. ARTS I OFICIS

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

 

.....

6.1 Y CELFYDDYDAU [ kel-v-DH-de] -  arts  i oficis 

07 10 97 FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSI PARCIAL

 

naddn [NA-dhn] (m) naddion [NADH-yon] = estella

siafin [sha-vin] (m) siafins [sha-vins] = floc

naddwr coed [na-dhur koid] (m) naddwr coed [nadh-wir koid] = esculptor sobre fusta

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA