http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_cenedligrwydd_073_1953c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


73. CENEDLIGRWYDD
73. NACIONALITAT

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

 

CENEDLIGRWYDD A PHERTHNASEDD I WLADWRIAETH

NACIONALITAT I PERTANENÇA A UN ESTAT

 

-iad (m,f)

sufix per indicar nacionalitat / pertanença a un estat

O ba genedl ych chi? (“de quina nació sou”)

De quina nacionalitat sou?

Cymro

gal·lès

Cymráes

gal·lesa

Cymreiges

(Gal·les del Sud) gal·lesa

Cymry

gal·lesos

dod yn Gymro

fer-se gal·lès

dod yn Gymráes

fer-se gal·lèsa

deiliad

subdit, ?subdita

deiliad Prydeinig

subdit britànic

deiliad ºBrydeinig

subdita britànica

mynd yn ddeiliad Prydeinig

fer-se subdit britànic

Catalaniad

català

Ocsitaniad

occità

Canadiad

canadenc

Castiliad

castellà

 

 

 

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA