http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_chwaraeon_039_0147c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


39. CHWARAEON
39. ELS ESPORTS

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

12.1 Chwaraeon [khwa-rei-on] - l'esport

chwaraewr [khwa-reu-ur] (m) chwaraewr [khwa-rei-wir] = jugador

chwaraewraig [khwa-reu-reg] (m) chwaraewragedd [khwa-rei-ra-gedd] = jugadora

maes chwarae [mais khwa-re] (m) mesdd chwarae [mei-sidh khwa-re] = camp d'esports

pl (f) [peel] peli [pe-li] = pilota; tamb Galles del Sud - PLURAL pelau [pe-le]

gm (f) [geem] gemau [ge-me] = partit

pl-droed (m) [peel-droid] = futbol

pl droed (f) [peel-droidpeli troed [pe-li troid= pilota de futbol

chwaraewr pl-droed [khwa-reu-ur peel-droid] (m) chwaraewr pl-droed [khwa-rei-wir peel-droid] = jugador de futbol

pl-droediwr [peel-droid-yur] (m) pl-droedwr [peel-droid-wir] = jugador de futbol

gm bl-droed (f) [geem beel-droidgemau pl-droed [ge-me peel-droid= partit de futbol

stadiwm pl-droed (f) [stad-yum peel-droid] stadia pl-droed [stad-ya peel-droid= stadi de  futbol

rygbi (m) [rg-bi] = rugby

pl rygbi (f) [peel rg-bi] peli troed [pe-li rg-bi] = pilota de rugby

y bl gron (f) [ beel-gron= futbol ('la pilota rodona', nom ms aviat humorstic usat als diaris; el rugby s

y bl hirgron (f) [ beel-hir-gron] ('la pilota ovalada')

gm rygbi (f) [geem rg-bi] gemau rygbi [ge-me rg-bi] = partit de rugby

hoci (m) [ho-ki] = hoquei

pl hoci (f) [peel ho-ki] peli hoci [pe-li ho-ki] = pilota de hoquei

gm hoci (f) [geem ho-ki] gemau hoci [ge-me ho-ki] = partit de hoquei

cae hoci (m) [kai ho-ki] caeau hoci [kei-e ho-ki] = camp de hoquei

ffon hoci (f) [fon ho-ki] ffn hoci [fin ho-ki] = pal de hoquei

hoci i (m) [ho-ki yaa] = hoquei sobre gel

tenis (m) [te-nis]  = tennis

tenis lawnt (m) [te-nis launt]  = tennis (sobre gespa)

pl denis (f) [peel de-nis] peli tenis [pe-li te-nis] = pilota de tennis

gm denis (f) [geem de-nis] gemau tenis [ge-me te-nis] = partit de tennis

cwrt tenis (m) [kurt te-nis] cyrtiau tenis [krt-ye te-nis] = pista de tennis

raced denis (f) [ra-ked de-nis] racedi tenis [ra-ke-di te-nis] = raqueta de tennis

cwrt caled (m) [kurt ka-led] cyrtiau caled [krt-ye ka-led] = pista de tennis d'asfalt

cwrt porfa (m) [kurt por-va] cyrtiau porfa [krt-ye por-va] = pista de tennis d'herba

tenis bwrdd (m) [te-nis burdh]  = ping-pong

bat tenis bwrdd (m) [bat te-nis burdhbatiau tenis bwrdd (m) [bat-ye te-nis burdh= pala de ping-pong

png-pong (m) [ping-pong]  = ping-pong

bat png-pong (m) [bat ping-pong] batiau png-pong (m) [bat-ye ping-pong] = pala de ping-pong

pl denis bwrdd (m) [peel te-nis burdhpeli tenis bwrdd (m) [pe-li te-nis burdh= pilota de ping-pong

pl bng-pong (m) [peel bing-pong] peli png-pong (m) [pe-li ping-pong] = pala de ping-pong

rownders (m) [rown-ders]  (m)  = (joc semblant al beisbol)

(Galles del Nord) (colloquial) pasbol (m) [pa-spol]  (m)  = rownders

pl-fas (m) [peel-vaas] = beisbol

pl fas (f) [peel-vaaspeli bas [pe-li baas= pilota de beisbol

gm bl-fas (f) [geem beel-vaasgemau pl-fas [ge-me peel-vaas= partit de beisbol

ffon bl-fas (f) [geem beel-vaas] ffn pl-fas (f) [fin peel-vaas= pal de beisbol??

stadiwm pl-fas (f) [stad-yum peel-vaas] stadia pl-fas [stad-ya peel-vaas= stadi de  beisbol

sboncen (m) [spong-ken]  = esquaix

pl sboncen (f) [peel spong-ken] peli sboncen [pe-li spong-ken] = pilota d'esquaix

gm sboncen (f) [geem spong-ken] gemau sboncen [ge-me spong-ken] = partit d'esquaix

cwrt sboncen (m) [kurt spong-ken] cyrtiau sboncen [krt-ye spong-ken] = pista d'esquaix

raced sboncen (f) [ra-ked spong-ken] racedi sboncen [ra-ke-di spong-ken] =  raqueta d'esquaix

pl-fasged (m) [peel va-sked] = bsquet

pl fasged (f) [peel va-sked] peli basged [pe-li va-sked] = pilota de bsquet

croce (m) [kro-ke] = croquet

lawnt croce (m) [launt kro-ke] lawntiau croce [launt-ye kro-ke] = gespa de croquet

golff (m) [golf] = golf

pl golff (f) [peel golfpeli golf [pe-li golf= pilota de golf

ffon golff (f) [fon golfffn golf [fin golf= bast de golf

maes golff (m) [mais golfmesdd golf [mei-sidh golf= camp de golf

bowlio decbinnau (m) [boul-yo dek-bi-ne] = joc de deu bitlles (joc de bitlles americ)

ale bowlio (m) [a-le boul-yo] aleau bowlio [a-le-e boul-yo] = lloc per jugar a bitlles americanes

rinc (m) [ringk] rinciau [ringk-ye] = pista de gel

rinc sglefrio (m) [ringk sglevr-yo] rinciau sglefrio [ringk-ye sglevr-yo] = pista de patinatge

rinc troed-rolio (m) [ringk troid-rol-yo] rinciau troed-rolio [ringk-ye troid-rol-yo] = pista de patinatge sobre rodes

bowls (m) [bouls / boulz] = joc de botxes

bowl (f) [boul] bowliau, bowls [boul-ye, bouls / boulz] = botxa

chwarae bowls (m) [hwa-re bouls / boulz] =  jugar a botxes

lawnt bowlio (m) [launt boul-yo] lawntiau bowlio [launt-ye boul-yo] = jugar a botxes

criced (m) [kri-ked] = criquet

maes criced (m) [mais kri-ked] mesdd criced [mei-sidh kri-ked] = camp de criquet

cae criced (m) [kai kri-ked] caeau criced [kei-e kri-ked] = camp de criquet

gm griced (f) [geem gri-ked] gemau criced [ge-me kri-ked] = partit de criquet

pl griced (f) [peel gri-ked] peli criced [pe-li kri-ked] = pilota de criquet

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA