http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_corff_028_0114c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


28. Y CORFF DYNOL
28. EL COS HUM

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

Geirfa Ddosbarthedig: y corff dynol [ KORF D-nol]

Vocabulari temtic: el cos hum

Exercicis sobre vocabulari de les parts del cos

FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSI PARCIAL

01

corff [KORF] (m) crff [KIRF] = cos

02

y corff dynol [ korf D-nol] -  el cos hum

03

croen [KROIN] (m) crwn [KRUIN] = pell

04

gwallt [GWALHT] (m) gwalltau [GWALH-te] = cabells

05

pen [PEN] (m) pennau [PE-ne] = cap

06

corun [KO-rin] (m) corunau [ko-RI-ne] = coroneta  

07

wneb [WI-neb] (m) wnebau [wi-NE-be] = cara

08

wneb yn wneb [WI-neb n WI-neb] (adv) = cara a cara

09

talcen [TAL-ken] (m) talcenau [tal-KE-ne] = front

10

llygad [LH-gad] (m) llygaid [LH-ged] = ull

11

amrant [AM-rant] (m) amrantau [am-RAN-te] = parpella

12

ael [AIL] (m) aeliau [EIL-ye] = cella

13

ceg [KEEG] (f) cegau [KE-ge] = boca - y geg [ GEEG] = la boca

14

blewn amrant [BLEU-in AM-rant] (m) blew amrant [bleu AM-rant] = pestanya ("pl {de la} parpella")

15

trwn [TRUIN] (m) trwnau [TRUI-ne] = nas

16

dianc o drwch blewn [DI-angk o DRUUKH BLEU-in] (frase) salvar-se d'un pl, escapar-se d'un pl ("escapar-se de gruix {de} pl")

17

cael torri ei wallt [kail TO-ri i WALHT] (frase) tallar-se els cabells ("rebre {el} tallant {dels} seus cabells")

18

brwsh gwallt [brush GWALHT] (m) brwshus gwallt [BRU-shis GWALHT] = raspall de cabells

19

codi gwallt ei ben e [KO-di GWALHT i BE-ne] (frase) = fer-li posar els pls / els cabells de punta ("aixecar {els} cabells (del} seu cap (d'} ell")

20

codi'r gwallt ar ei ben e [KO-dir GWALHT ar i BE-ne] (frase) = fer-li posar els pls / els cabells de punta ("aixecar els cabells sobre (el} seu cap (d'} ell")

21

olew gwallt / oel gwallt / briliantn [O-leu GWALHT, oil GWALHT, BRIL-yan-tiin] (m) = brillantina ("olew gwallt" = oli {de} cabells, "oel gwallt" = oli {de} cabells)

22

rhwd wallt [hruid WALHT] (f) rhwdi gwallt [HRUI-di GWALHT] = ret, gandalla, barriola ("ret {de} cabells"}

23

cyflyrwr gwallt [kv-L-rur GWALHT] (m) cyflyrwr gwallt [kv-LR-wir GWALHT] = condicionador dels cabells

 

 

 

 

 

 RHANNAUR CORFF / PARTS OF THE BODY

corff [KORF] (m)
PLURAL: crff [KIRF]

 

body

y corff dynol [ korf D-nol]

 

the human body

croen [KRIN] (m)
PLURAL: crwn [KRIN]

 

skin

gwallt [GWALHT] (m)
PLURAL: gwalltau [GWALH-te]

 

hair

pen [PEN] (m)
PLURAL: pennau [PE-ne]

 

head

corun [KO-rin] (m)
PLURAL: corunau [ko-RI-ne]

 

crown of the head

wneb [WI-neb] (m)
PLURAL: wnebau [wi-N-be]

 

face

wneb yn wneb [WI-neb n WI-neb] (adv)

 

face to face

talcen [TAL-ken] (m)
PLURAL: talcenau [tal-KE-ne]

 

forehead

llygad [LH-gad] (m)
PLURAL: llygaid [LH-ged]

 

eye

amrant [AM-rant] (m)
PLURAL: amrantau [am-RAN-te]

 

eyelid

ael [IL] (m)
PLURAL: aeliau [EIL-ye]

 

brow

ceg [KEEG] (f)
PLURAL: cegau [KE-ge]

 

mouth

y geg [ GEEG] =

 

the mouth

blewn amrant [BLEU-in AM-rant] (m) (hair of the eyelid)
PLURAL: blew amrant [bleu AM-rant]

 

eyelash

trwn [TRIN] (m)
PLURAL: trwnau [TRUI-ne]

 

nose

dianc o drwch blewn [DI-angk o DRUUKH BLEU-in] (phrase)
(escape by a the thickness of a hair)

 

escape by a whisker

cael torri eich gwallt [kail TO-ri kh GWALHT] (phrase)
(get (the) cutting (of) your hair)


 

get your hair cut

brwsh gwallt [brush GWALHT] (m)
PLURAL: brwshus gwallt [BRU-shis GWALHT]

 

hairbrush

codi gwallt ei ben e [K-di GWALHT kh PEN] (phrase)
(raise (the) hair (of) your head)

 

make your hair stand on end (from a fright, shocking account, etc)

codi'r gwallt ar eich pen [K-dir GWALHT ar kh PEN] (phrase)
(raise the hair on your head)

 

make your hair stand on end (from a fright, shocking account, etc)

olew gwallt / oel gwallt / briliantn [O-leu GWALHT, oil GWALHT, BRIL-yan-tiin] (m) )

 

hair oil

rhwd wallt [hrid WALHT] (f)
PLURAL: rhwdi gwallt [HRUI-di GWALHT] =

 

hairnet

cyflyrwr gwallt [kv-L-rur GWALHT] (m)
PLURAL: cyflyrwr gwallt [kv-LR-wir GWALHT] =

 

hair conditioner

 

 


EXERCICIS AMB VOCABULARI DE LES PARTS DEL COS


EXERCICI 1 - que volen dir aquestes paraules?

01 clust [KLIST] ____________

02 gwallt [GWALHT] ____________

03 dant [DANT] ____________

04 braich [BRAIKH] ____________

05 cesail [KE-sel] ____________

06 ewin [E-win] ____________

07 llaw [LHAU] ____________

08 caill [KAILH] ____________

09 coes [KOIS] ____________

10 troed [TROID] ____________

11 pidn [PI-din] ____________

12 bogail [BO-gel] ____________

13 bs [BIIS] ____________

14 bawd [BAUD] ____________

15 gwain [GWAIN] ____________

16 llygad [LH-gad] ____________

17 tafod [TA-vod] ____________

18 ceg [KEEG] ____________

19 gwefus [GWE-vis] ____________

20 trwn [TRUIN] ____________

 

 

RESPOSTES:

  1. gwallt [GWALHT] cavells

clust [KLIST] orella

dant [DANT] dent

braich [BRAIKH] braich

cesail [KE-sel] aixella

ewin [E-win] ungla

llaw [LHAU] ma

caill [KAILH] testicle

coes [KOIS] cama

troed [TROID] peu

pidn [PI-din] penis

bogail [BO-gel] llombrgol

bs [BIIS] dit

bawd [BAUD] polze

gwain [GWAIN] vagina

llygad [LH-gad] ull

tafod [TA-vod] llengua

ceg [KEEG] boca

gwefus [GWE-vis] llavi

trwn [TRUIN] nas

 

 

EXERCICI 2: La gnere del substantiu pot ser diferent en gal.ls. En aquesta llista cinc sn diferents del gnere en catal. Posa el gnere gal.ls.

01 cama (f), coes ___

02 vagina (f), gwain ___

03 cavells (mpl), gwallt ___

04 llombrgol (m), bogail ___

05 ungla (f), ewin ___

06 llavi (m), gwefus ___

07 polze (m), bawd ___

08 aixella (f), cesail ___

09 orella (f), clust ___

10 peu (m), troed ___

11 ull (m), llygad ___

12 dent (m), dant ___

13 llengua (f), tafod ___

14 bra (m), bracih ___

15 nas (m), trwn ___

16 testicle (m), caill ___

17 m (f), llaw ___

18 boca (f), ceg ___

19 penis (m), pidn ___

20 dit (m), bs ___

 

RESPOSTES:

01 cama (f), coes (f)

02 vagina (f), gwain (f)

03 cavells (mpl), gwallt (m)

04 llombrgol (m), bogail (m)

05 ungla (f), ewin (m)

06 llavi (m), gwefus (f)

07 polze (m), bawd (m)

08 aixella (f), cesail (f)

09 orella (f), clust (f)

10 peu (m), troed (m)

11 ull (m), llygad (m)

12 dent (m), dant (m)

13 llengua (f), tafod (m)

14 bra (m), bracih (f)

15 nas (m), trwn (m)

16 testicle (m), caill (f)

17 m (f), llaw (f)

18 boca (f), ceg (f)

19 penis (m), pidn (m)

20 dit (m), bs (m)

VARIANTS REGIONALS: al nivell col.loquial, de vegades el gnere pot ser diferent. Per exemple,

estndard: bogail (m) -  al Sud (f)

estndard: troed (m)  - al Sud (f)

estndard: clust (f)  - al Sud (m)

estndard: braich (f) - al Nord (m)

 

 

EXERCICI 3:

Com sescriu en gal.ls? (Escriu on calgui; per recorda que no existeix al lortografia gallesa estndard, on sempre s y - el diresi noms s un ajut pels aprenents per inidicar que y = [i], i no [] - l'ortografia estndard no indica quina pronunciaci t)

01 [GWE-vis] ________

02 [BRAIKH] ________

03 [TRUIN] ________

04 [KAILH] ________

05 [PI-din] ________

06 [KOIS] ________

07 [GWAIN] ________

08 [LHAI] ________

09 [BO-gel] ________

10 [TROID] ________

11 [GWALHT] ________

12 [BAUD] ________

13 [E-win] ________

14 [KEEG] ________

15 [KLIST] ________

16 [KE-sel] ________

17 [TA-vod] ________

18 [DANT] ________

19 [BIIS] ________

20 [LH-gad] ________

 

 

RESPOSTES:

01 gwefus 02 braich 03 trwn 04 caill 05 pidn 06 coes 07 gwain 08 llaw 09 bogail 10 troed 11 gwallt 12 bawd 13 ewin 14 ceg 15 clust 16 cesail 17 tafod  18 dant 19 bs 20 llygad

 

 

EXERCICI 4:  Tradueix al catal

01 bogail _______

02 llygad _______

03 gwallt _______

04 cesail _______

05 troed _______

06 ewin _______

07 clust _______

08 tafod _______

09 braich _______

10 dant _______

11 ceg _______

12 pidn _______

13 bs _______

14 gwefus _______

15 bawd _______

16 trwn _______

17 caill _______

18 llaw _______

19 braich _______

20 gwain _______

 

 

RESPOSTES:

01 bogail = llombrgol 02 llygad = ull 03 gwallt = cabells 04 cesail = aixella 05 troed = peu 06 ewin = ungla 07 clust = orella 08 tafod = llengua 09 braich = bra 10 dant = dent 11 ceg = boca 12 pidn = penis 13 bs = dit 14 gwefus = llavi 15 bawd = polze 16 trwn = nas 17 caill = testicle 18 llaw = m 19 braich = bra 20 gwain = vagina

 

 

EXERCICI 5: Omple els buits:

01 g w _ l l t cavells

02 c l _ s t orella

03 d _ n t dent

04 b r _ _ c h bra

05 c _ s a i l aixella

06 _ w i n ungla

07 l  l _ w m

08 c _ _ l  l testicle

09 c _ _ s cama

10 t  r _ _ d peu

11 p i d _ n penis

12 b _ g _ _ l llombrgol

13 b _s dit

14 b _ _ d polze

15 t a f _ d llengua

16 c _ g boca

17 g w _ f u s llavi

18 t r _ _ n nas

19 l l y g _ d ull

20 t a l c _ n front

 

RESPOSTES: Consulta el vocabulari

 

EXERCICI 6: mutaci o cap mutaci? l'article definit s y o yr?

01 y + ceg =

02 y + coes =

03 y + bogail =

04 y + trwn =

05 y + pidn =

06 y + dant =

07 y + braich =

08 y + gwefus =

09 y + clust =

10 y + gwallt =

11 y + cesail =

12 y + tafod =

13 y + llaw

14 y + talcen =

15 y + llygad =

16 y + bs =

17 y + troed =

18 y + gwallt

19 y + caill

20 y = ewin

 

 

RESPOSTES

 01 y geg 02 y goes 03 --- (= cap canvi) 04 --- 05 --- 06 --- 07 y fraich 08 y wefus 09 y glust 10 --- 11 y gesail 12 ---  13 --- 14 --- 15 --- 16 --- 17 --- 18 --- 19 y gaill 20 yr ewin

 
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA